Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Go down

Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Skribenten on Fri 13 Jul - 17:53

1. INGRESS
Låt mig inledningsvis få bena upp mitt budskap, vad som ligger bakom rubriken och därmed vill framföra. Detta sker dock icke helt kronologiskt.

1.1 En ”mördande” ramöverenskommelse - mellan regeringen och Miljöpartiet, rörande migrationspolitik, skedde 2011-03-03. Dokument på fem sidor som i koncentrat menar att:

 Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening ersatts med DNA-tester. Främst omhuldades somalier och afghaner (ensamkommande).

 Arbetskraftsinvandring enligt yrkesgrupper som. (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete, (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat. [Ref - Prop 2011/12 område 8 sid 36]

 Landstingen skall förmedla subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i nyssnämnda proposition [2011/12 område 8].

Asylsökande bestod år 2010 i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som omhuldas.

1.2 Sverige tar emot flest somalier i Europa
Riksdag & Departement skriver 4.e maj 2012: ”Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige. Och mycket pekar på att så kommer att förbli. Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det i Sverige

Det framgår av Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos. Ett av de viktigaste skälen till att allt fler somalier söker sig till Sverige är den dom som föll i migrationsöverdomstolen i januari i år. Då slogs fast att DNA är ett godtagbart sätt att styrka släktskap. Det tidigare hårda kravet på acceptabla id-handlingar för anhöriginvandrare skrotades. De mildrade kraven på anhöriginvandring har också fått till följd att fler asylsökande från Somalia har sökt sig hit under årets första kvartal.

Medan den somaliska asylinvandringen sjunker i länder som Tyskland och Nederländerna (som tidigare har tagit emot lika många eller fler än Sverige), ökar den alltså kraftigt i Sverige. De svenska generösare reglerna i kombination med ett fortsatt oroligt Somalia, gör därför att Migrationsverket räknar med att somalier kommer att utgöra den största asylgruppen såväl i år som nästa.

Den näst största asylgruppen är afghaner. Även i det krigshärjade landet ser framtiden mörk ut vilket innebär att Migrationsverket räknar med en fortsatt ganska strid ström av asylsökande, inte minst av underåriga. Tre av fyra asylsökande som är underåriga kommer från just Afghanistan.

Oroligheterna i Syrien har fåt till följd att syrier nu är den fjärde största asylgruppen i Sverige och mycket pekar på att antalet syrier som söker sig till Sverige för att få asyl kommer att öka under nästa år. Vad gäller det totala antalet asylsökande i Sverige räknar Migrationsverket med 34 000 i år och 33 000 nästa år. Det är fler än vad som räknat med i tidigare prognoser.

Länk: http://www.rod.se/sverige-tar-emot-flest-somalier-i-europa

Tillfällig lagändring för somalier
Riksdag & Departement skriver 15.e juni 2012: Kommuner som tar emot anhöriginvandrare som har haft svårt att styrka sin identitet ska få statligtersättning. Den tillfälliga lagändringen förbereder nu regeringen. Bakgrunden är den somaliska anhöriginvandring som fram tills nyligen var i princip omöjlig eftersom det inte går att få fram acceptabla passhandlingar i kaosets Somalia. En dom i Migrationsöverdomstolen i januari ändrade praxis och nu accepteras DNA för att styrka släktskap till en anhörig i Sverige.

Saken kompliceras av att nuvarande regler förutsätter att den som invandrar ska ansöka om uppehållstillstånd inom två år efter att anknytningspersonen har fått sitt svenska uppehållstillstånd. Eftersom anhöriginvandring från Somalia har varit närmast omöjlig under senare år, finns det omkring 3 000 anhöriga som inte uppfyller dagens regler. Därför planerar regeringen en temporär lagändring för denna grupp.

Förslaget handlar i första hand om att se till att staten fullföljer sitt ekonomiska ansvar för flyktingmottagandet gentemot kommunerna, kommenterar integrationsminister Erik Ullenhag. Lagändringen gör det möjligt för denna grupp att i likhet med andra anhöriginvandrare få rätt till bland annat etableringsersättning samt insatser i svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Beslut om finansiering av lagändringen fattas i samband med att regeringen presenterar höstbudgeten.

Länk http://rod.se/tillf%C3%A4llig-lag%C3%A4ndring-f%C3%B6r-somalier

1.3 Migrationsverket räknar somalier
Om man skall tro verksamhetschefen Jonas Lindgren på Migrationsverket som besökt ambassaden i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, köar där mellan 250-450 personer varje dag för att unerteckna handlingar för inresa till Sverige.

Men verksamhetschef Jonas Lindgren anser att regeringen och Migrationsverket underskattat antalet personer som kommer att söka sig till Sverige efter regeringens ramöverenskommelse med Miljöpartiet. Enligt Jonas Lindgren så kan så mycket som 2000 somalier komma till Sverige, inte årligen utan varje vecka. Det handlar om mer än en Airbus om dagen från Somalia. Då talar vi om över 100.000 personer på ett år från, ett enda land, vars invånare anses vara de mest svårintegrerade personer som vi idag har i Sverige. Utbildningsnivån är så gott som obefintlig med en stor andel analfabeter.

Ekonomiskt bistånd kommer att bli extremt stort för de flesta svenska kommuner och för vissa kommer det innebära rena katastrofen. Kommunerna Växjö, Borlänge och Katrineholm, har varnat för konsekvenserna men sanningen lär bli än värre än befarat om Migrationsverkets förutsägelser stämmer. Alltså - det finns ”ingen som vet” hur många anhöriginvandrare från Somalia som tar sig till Sverige . DNA-testerna som gränsdragning tycks ha kollapsat.

1.4 Migrationsverket - Certifiering av företag som anställer arbetskraftinvandrare.
Migrationsverket startar ett nytt system för certifiering av företag som anställer arbetskraftsinvandrare. Arbetssättet ska leda till snabbare handläggningstider. I den första fasen ingår bland andra Ericsson och IKEA. I början av oktober inleder Migrationsverket ett samarbete med ett antal företag i Sverige. Företagen kommer att ingå i ett nytt certifieringssystem för arbetsgivare med ett större antal arbetsmarknadsärenden hos Migrationsverket. Systemet går ut på att arbetsgivaren övertar en del av myndighetens normala arbetsuppgifter. Företaget sköter själv alla kontakter med sökanden och fack. I utbyte handläggs ärendena snabbare; målet är en dryg vecka, istället för ett par månader. [. . .]

1.5 Det dröjde inte länge innan regelverket (certifiering) förfuskades. - Migrationsverket har hittat mängder av fel, fusk och brister i en ny stor granskning av kinesiska ansökningar om arbetstillstånd i Sverige. Myndigheten samarbetar nu med polisen i en fortsatt utredning. ”Jag har aldrig varit med om något liknande”, säger Jonas Lindgren, vid Migrationsverket. ”Många av de kinesiska bolagen som fått arbetstillstånd har inte bedrivit någon verksamhet alls här. De har inte ens en F-skattsedel. Vi konstaterar också att de systematiskt söker arbetstillstånd som anställda, fastän många har ledande positioner i bolagen som VD eller ordförande. Det är mot reglerna”, säger Jonas Lindgren. SvD Näringsliv kunde i juni 2012 berätta om en dramatisk ökning av misstänkta kinesiska skenanställningar i mer eller mindre tomma skalbolag.

Länk: http://www.svd.se/naringsliv/jag-har-aldrig-sett-nagot-liknande_6870129.svd

2.Kommunerna har fått nog - Växjö, Katrineholm m fl
Bo Frank (M) ledamot i Växjö kommunstyrelse skriver ”För det första har staten under ett antal år anvisat näst intill dubbelt så många flyktingar som det funnits avtal om. För det andra så vägrar samma stat att betala kommunens skenande kostnader för socialbidrag som är en direkt följd av att man anvisat fler flyktingar än avtalats. Utöver detta har Växjö kommun träffat avtal om mottagande av ”ensamkommande flyktingbarn”. Och kommunen har varit pådrivande för att möjliggöra anhöriginvandring av humanitära skäl.

Det jag då konstaterar att regeringen lönar gott med ont. Detta sänder signaler till andra kommuner. Träffa inga avtal om flyktingmottagande. Och nu sitter Växjö i rävsaxen. Det jag nu försökt att göra är att avtala om att inga nya flyktingar ska anvisas till Växjö. I stället ska den kommande anhöriginvandringen räknas in i avtalet. Kommunens inställning är således att avtal ska hållas. Och att regeringen måste betala de faktiska kostnaderna för kommunen. Och att vi ska få betalt för de merkostnader som anhöriginvandringen innebär. Om detta har jag skrivit olika skrivelser till regeringen, riksdagsledamöter, SKL, med flera. Växjö arbetar opinionsbildande tillsammans med andra kommuner av olika politisk färg för att skapa opinion för vår uppfattning.

Varför skenar då socialbidragen i Växjö och varför kommer de att fortsätta skena?

Av 600 personer som kommit under de senaste 18 månader har fem fått arbete. Och kommunen måste betala socialbidrag då statens ansvar för försörjning gått över till kommunen. Växjö kommun har nu för första gången någonsin högre arbetslöshet och högre socialbidrag än kommuner vi brukar jämföra oss med. Den genomsnittliga tiden det tar för människor att komma in på arbetsmarknaden ligger kring 9 år och uppåt för personer med bristfällig eller ingen utbildningsbakgrund. Sedan finns det alltid lysande undantag. Och Sverige och Växjö har aldrig tidigare tagit emot så många människor med dålig eller obefintlig utbildning. [. . .]

Länk: http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/vaxjos-flyktingmottagande%283347092%29.gm

3. Somaliska pirater väcker internationell uppmärksamhet
Somalia har på senare år väckt stor internationell uppmärksamhet på grund av de ligor med pirater som verkar i till landet angränsande vatten. Piratverksamheten i Adenviken och i delar av Indiska oceanen sägs ha växt fram till följd av att andra länder utnyttjat vattnet för illegalt fiske. På grund av att Somalia under långa perioder har varit utan en statsmakt finns ingen kustbevakning som kunde övervaka vattnet för att förhindra sådana övergrepp. Lokala grupper i somaliska fiskesamhällen har organiserat och beväpnat sig för att patrullera vattnen. Det blev snart tydligt att det fanns mer att vinna på piratverksamhet.

Verksamheten har att göra med pågående konflikter i Somalia, med inblandning av både krigsherrar och yrkeskriminella. Exempelvis går det att uttyda en ökning av piratverksamheten efter det att SICS besegrats av regeringen och de etiopiska styrkorna i slutet av 2006. De senaste åren har antalet attacker och genomförda kapningar ökat avsevärt. Piraternas attacker verkar bli alltmer djärva. Ofta har fartygens besättningar kidnappats, och stora lösensummor krävts för deras frigivning. Ibland har lösensummor utbetalats till piraterna, i flera andra fall har gisslan fritagits med militära medel.

Piraternas verksamhet har försvårat livsnödvändiga hjälpsändningar till Somalia, och allvarligt stört viktiga handelsförbindelser. 2008 blev piratverksamheten så omfattande att det internationella samfundet reagerade. Några länder, såsom Frankrike, USA och Indien, fick med stöd från FN tillstånd av den somaliska regeringen att utföra patruller i området. Under hösten 2008 skapade dessutom både EU och NATO styrkor för att patrullera vattnen utanför Somalia. Bland annat deltog Sverige i EU:s ”Operation Atalanta” med en korvettstyrka med cirka 150 sjömän.

3.1 Ny svensk militär insats mot pirater i Somalia
Regeringen tog beslut i maj 2012 att Sverige återigen ska skicka krigsfartyg för att bekämpa pirater i Adenviken utanför Somalias kust. Enligt beslutet ska Försvarsmakten bidra med fartyget HMS Carlskrona, helikopter och bordningsstyrka. Sveriges bidrag ska, enligt beslutet, i grova drag gå ut på att skydda humanitära matleveranser och den kommersiella sjöfarten, samtidigt som de svenska styrkorna ska bekämpa piratattacker. Försvarsmakten har nu fått i uppdrag att planera och förbereda en insats från april till augusti nästa år. Först ska dock riksdagen ta beslut i frågan.

”Det här ger oss en tidpunkt att utgå i från, samtidigt som beslutet ger oss en riktning för vad insatsen ska bestå av”, säger flottiljamiral Jonas Haggren vid Försvarsmakten, som är ansvarig för planeringen och förberedelserna.
Somalias kust i Adenviken är ökänd. Ett stort antal piratangrepp mot den civila sjöfarten har senaste åren skett i området. Sveriges bidrag ska, enligt regeringsbeslutet, ske inom ramen för FN-operationen benämnd Atalanta. Operationen grundar sig i FN-resolution 1816, som ger omvärlden rätt att hjälpa Somalias övergångsregering att bekämpa pirater, samt att skydda civil sjöfart och livsmedelstransporter i regionen”.

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-planerar-ny-insats-mot-pirater-i-somalia_7324195.svd - 5.e juli 2012-07-11

Sveriges bidrag till att bekämpa somaliska pirater utgörs av HMS Carlscrona. Fartyget har tidigare, under 8 månader år 2010, deltagit i den EU-ledda operationen Atlanta. Fartyget har 40 millimeters- och 57 millimeterskanoner och är på många sätt självförsörjande, har en modern sjukavdelning med möjlighet till intensivvård samt egen operationssal, uppger Försvarsmakten. Inför första resan till Somalias kust utrustades fartyget bland annat med fler lätta och tunga kulsprutor, ny stridsledningscentral och utbyggd sattelitkommunikation. För att borda andra fartyg finns en större RIB-båt ombord. Fartyget har även helikopterplatta.

Men vad händer när de ”nyrika” somaliska piraterna i övermod flaxar runt med tjocka sedelbuntar efter en lyckad utbetalning av lösensummor efter återlämnad gisslan? Jo - det blir inflation i Somalia - priserna på förnödenheter, livsmedel far i höjden, ja allt! De som inte är pirater har naturligtvis inte råd med livsförnödenheter och sneglar i stället mot den lönande piratverksamheten. I snitt uppgår beloppen till mellan 12 och 20 miljoner per fartyg. Syd Svenskan pekar också på uppbyggnad av lyxbostäder i grannlandet Kenya.

SydSvenskan skriver : I Kenya blir de senaste årens fartygskapningar utanför Somalias kust synligt på ett mycket påtagligt sätt. Somaliska pirater bygger hotell och stormarknader i grannlandet. Kenya översvämmas av piratpengar men också av gripna pirater som ska ställas inför rätta. I hamnstaden Mombasa har flera hundra lyxvillor byggts, de allra flesta för piratpengar.

– ”Somalierna har pressat upp fastighetspriserna till rekordnivåer eftersom de har hur mycket pengar som helst”, säger James Kathana från Green Leaves Properties i Mombasa. Enligt fastighetsmäklaren river somalierna oftast de byggnader som finns på tomten de köper och låter uppföra nya i stället. ”Rika” pirater (somalier) är på god väg att ta kontrollen över fastighetsmarknaden i fyra centrala delar av Mombasa, säger han. Kenyas ledande dagstidning Daily Nation rapporterade nyligen att somaliska husköp har bidragit till att mångdubbla fastighetspriserna i Nairobi. Genom bulvaner bygger piraterna hyreshus, hotell och stormarknader.

– ”En del av de nya byggnaderna är utsökta”, säger Stig Jarle-Hansen, Somaliaexpert från Norsk Institut for By- og Regionsforskning. ”Somaliska ”affärsmän” strömmar in i Kenya och slår sig ner i stadsdelar där de aldrig tidigare etablerat sig. I stort sett ohindrade kan de tvätta svarta pengar vita, för myndigheterna har inte riktigt fått upp ögonen för pengaströmmarna ännu”. [. . .]

http://www.sydsvenskan.se/varlden/somaliska-pirater-bygger-lyxhus-i-kenya/

4. Epilog
Alltså - ”Miljöpartiet (MP) säger sig i ramöverenskommelsen dat 2011-03-03, ha en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Jojo men - den existerar redan genom den gränsslösa verksamheten hos piraterna i Somalia som i mesta möjliga utsträckning skall förhindras bl a av svenska marina enheter. Återstår av överenskommelsen att föra så många Somalier som möjligt till Sverige och därvid omskola eventuella fd pirater till goda och yrkeskunniga arbetare Sverige. Nu har Somalierna några alternativ.

1. Att omskola sig till pirater.
2. Att förtvina i torka, sjukdomar och hungersnöd.
3. Att genom DNA analys som anhörig bege sig till Sverige.

Vad väljer de?

Somalier emottagna i samtliga kommuner åren 2009-2011 - uppgår till 15.612 personer. Fram till år 2014 skall de enligt Migrationsverket öka med c:a 175.000 personer.

Länk: http://www.migrationsverket.se/download/18.7fd98c12137b901bc1180009605/120504+Somalier+mottagna+kommunvis+2009-2011.pdf

Men regeringen och oppositionen diskuterar inte problemen som är under uppsegling. De har lämpat över problemen på kommunerna vars största problem just nu är hur man skaffar fram bostäder till Somalierna. Kommunfolk landet runt är upprörda “Vi har inte tid, möjlighet och resurser att hantera detta som kommer att skapa oerhörda problem.”

Men diktatorn i toppen har aldrig fel. Diktatorn har ett stort antal ”försvarsadvokater” alltid med åtkomst till media. Hans ädla syften har dock inte haft den framgång dess förkunnare hade hoppats på. Diktatorns försvarsadvokater fick tillgripa allt sitt skarpsinne för att försöka övertyga ett uppenbarligen allt motsträvigare folk om att det var orätt att de klankade på diktatorn och därför ej längre kunde njuta av friden i det mångkulturella riket.

Blott den som var slagen med blindhet och dövhet kunde förneka att motståndet växte och hade blivit en faktor att räkna med. Detta var ej längre någon hemlighet för den kritiske observatören. De kunde givetvis inte erkänna detta öppet - men de gjorde det indirekt. Diktatorns vapendragare på pressens arena hade sedan en tid vädrat detta nya element i luften.

Ingen tvekan kunde mera råda att man ända uppe i de högsta partikretsarna var medveten om att nationen numera hade blivit ett motsträvigt objekt för skönmålande propaganda. Över allt i landet mumlades det och det mumlades allt högre trots att den korrekta pressen och Public Service gavs order om intensiva motattacker.

Diktatorn hade påfunnit en motidé, nämligen att så snabbt som möjligt inhämta folk från andra kontinenter som snabbt kunde föröka sig, till skillnad mot svenska folket, och på så sätt uppnå övertag gentemot ursprungsbefolkningen.

Men vad inte diktatorn hade räknat med, det var att hos den inhemska befolkningen uppstod tankar huru framtiden skulle gestalta sig för kommande led, med barn och barn-barn. Dessa tankar växte allt starkare och kom att bli diktatorns fall.


Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Ådärkomdenja on Fri 13 Jul - 19:17

Hoppas att din slutmening blir verklighet. Till valet 2014 har han på sig, innan
folkets dom skickar landsförrädaren ut från maktens korridorer. Såvida han inte
- vilket inte kan uteslutas - lierar sig med grönmögelkommunisterna i en ohelig
allians, i syfte att fortsätta torpederingen av Sverige som en sund nation.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3787

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Fri 13 Jul - 19:19

Både negativt och positivt, positivt förfallet lär gå i raketfart nu. Negativt Sverige kommer aldrig att bli sig likt igen. Eller som Måna Muslim uttrycker det" det gamla Sverige kommer inte tillbaka", tro fan det när ni aktivt försöker förstöra vårt land.

Apropå pirater varför ödsla tid med att skicka ett slagskepp till Somalia. När de bara flyr hit istället. Idiotin är ju monumental. Man kan helt enkelt inte begripa vilka hönshjärnor svenskar är. Konformistiska idiotfanskap utan självbevarelsedrift och utan tankeförmåga.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Robin Shadowes on Fri 13 Jul - 20:48

Förmodligen är det redan försent. Sverige har blivit förstört för alltid. Vi kommer aldrig att bli av med dessa horder av negrur och araber. Dom har så att säga fått in foten här och kommer aldrig att lämna landet frivilligt. Det kommer sluta med att vi svenskar lever i reservat precis som indianerna, fast med mindre självstyre än i USA eftersom mohammedaner inte tillåter kuffar att ha självstyre. Framtiden ser verkligen mörk ut. Jag tror ärligt talat att det inte kommer bli något mer val. Hybriden kommer nog att åberopa nationell säkerhet som ursäkt och införa undantagstillstånd. På så sätt kan hybriden sitta kvar som diktator på obestämd tid.
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3938

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Ådärkomdenja on Fri 13 Jul - 21:01

Robin Shadowes wrote:Förmodligen är det redan försent. Sverige har blivit förstört för alltid. Vi kommer aldrig att bli av med dessa horder av negrur och araber. Dom har så att säga fått in foten här och kommer aldrig att lämna landet frivilligt. Det kommer sluta med att vi svenskar lever i reservat precis som indianerna, fast med mindre självstyre än i USA eftersom mohammedaner inte tillåter kuffar att ha självstyre. Framtiden ser verkligen mörk ut. Jag tror ärligt talat att det inte kommer bli något mer val. Hybriden kommer nog att åberopa nationell säkerhet som ursäkt och införa undantagstillstånd. På så sätt kan hybriden sitta kvar som diktator på obestämd tid.

Kanske delar jag inte dina slutsatser till alla delar, men att landet är förlorat råder det inget tvivel om. Infektionen har gått för långt, och med de undantag som 32:an införd ihop med grönmöglarna, inkl hemliga direktiv till MigrationsImportVerket, så kommer landet att översvämmas av jordens sämsta katastrofvarelser några år till. Att kommunerna Växjö, Katrineholm och Borlänge nu insett vilken svindel och katastrof invällningen innebär för kommunerna och dess svenska invånare, är en "sent-skall-syndaren-vakna"-reaktion. Sverige är för alltid förlorat som en etniskt sammanhållen nation.

Det är inte bara 'väderhelvetet' utan även 'invällarhelvetet' som gör att jag känner mig väldigt nöjd med min frivalda exil i främre Asien. Men mina tankar kretsar alltsom oftast kring fäderneslandet. Arma nation... :(


avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3787

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Alfamale on Sat 14 Jul - 8:02

Jag är av samma åsikt.
Sverige, av det gamla snittet, är för alltid förlorat.
Men frågan är om det kan tas tillbaka.
En sak är klar, för att lyckats måste mer än en miljon människor förpassas ur landet. Och hur gör man det?
Vi kommer ju inte ha råd att betala dom för att frivilligt lämna. Då finns bara ett alternativ kvar, våld. Och vill folk ha tillbaka Sverige tillräckligt mycket har vi bara elände att vänta oss i en nära framtid.

Ett nytt Jugoslavien är under uppseglande, här och nu. Risken att vi kommer få samma slutresultat är överhängande. enda skillnaden är väl att det antagligen inte tar 50 år innan det exploderar.

Alfamale

Poäng : 2904

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Sat 14 Jul - 11:47

Robin Shadowes wrote:Förmodligen är det redan försent. Sverige har blivit förstört för alltid. Vi kommer aldrig att bli av med dessa horder av negrur och araber. Dom har så att säga fått in foten här och kommer aldrig att lämna landet frivilligt. Det kommer sluta med att vi svenskar lever i reservat precis som indianerna, fast med mindre självstyre än i USA eftersom mohammedaner inte tillåter kuffar att ha självstyre. Framtiden ser verkligen mörk ut. Jag tror ärligt talat att det inte kommer bli något mer val. Hybriden kommer nog att åberopa nationell säkerhet som ursäkt och införa undantagstillstånd. På så sätt kan hybriden sitta kvar som diktator på obestämd tid.

Du har troligen helt rätt. Och med tanke på vilka sinnesslöa och förslappade negrofiler svenskarna blivit kommer de väl njuta av att bli hackade till småbitar av en machetenogger.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Sat 14 Jul - 11:52

Alfamale wrote:Jag är av samma åsikt.
Sverige, av det gamla snittet, är för alltid förlorat.
Men frågan är om det kan tas tillbaka.
En sak är klar, för att lyckats måste mer än en miljon människor förpassas ur landet. Och hur gör man det?
Vi kommer ju inte ha råd att betala dom för att frivilligt lämna. Då finns bara ett alternativ kvar, våld. Och vill folk ha tillbaka Sverige tillräckligt mycket har vi bara elände att vänta oss i en nära framtid.

Ett nytt Jugoslavien är under uppseglande, här och nu. Risken att vi kommer få samma slutresultat är överhängande. enda skillnaden är väl att det antagligen inte tar 50 år innan det exploderar.

Räkna därtill andra generationen av brunfolk och vi har väl närmare 3 miljoner. Svenskarna folket som frivilligt lät sitt land bli gruppvåldtaget av alla Mordors folk. Finns det historiskt något liknande som hänt, ett land som helt utan kamp blivit fiendens? Undrar om dessa miljömuppar med piercingar och dreads kommer skonas. lol!
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Max Ronalds on Sat 14 Jul - 19:53

kapten havoc wrote:
Du har troligen helt rätt. Och med tanke på vilka sinnesslöa och förslappade negrofiler svenskarna blivit kommer de väl njuta av att bli hackade till småbitar av en machetenogger.

Man behöver knappast vara någon negervurmare för att se de demografiska fördelarna av detta. Förhoppningsvis är det Hasta la vista baby med välfärdsstaten när detta är fullbordat.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3064

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Sat 14 Jul - 20:54

Max Ronalds wrote:
kapten havoc wrote:
Du har troligen helt rätt. Och med tanke på vilka sinnesslöa och förslappade negrofiler svenskarna blivit kommer de väl njuta av att bli hackade till småbitar av en machetenogger.

Man behöver knappast vara någon negervurmare för att se de demografiska fördelarna av detta. Förhoppningsvis är det Hasta la vista baby med välfärdsstaten när detta är fullbordat.

Och sen då?
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Robin Shadowes on Sat 14 Jul - 22:26

kapten havoc wrote:
Alfamale wrote:Jag är av samma åsikt.
Sverige, av det gamla snittet, är för alltid förlorat.
Men frågan är om det kan tas tillbaka.
En sak är klar, för att lyckats måste mer än en miljon människor förpassas ur landet. Och hur gör man det?
Vi kommer ju inte ha råd att betala dom för att frivilligt lämna. Då finns bara ett alternativ kvar, våld. Och vill folk ha tillbaka Sverige tillräckligt mycket har vi bara elände att vänta oss i en nära framtid.

Ett nytt Jugoslavien är under uppseglande, här och nu. Risken att vi kommer få samma slutresultat är överhängande. enda skillnaden är väl att det antagligen inte tar 50 år innan det exploderar.

Räkna därtill andra generationen av brunfolk och vi har väl närmare 3 miljoner. Svenskarna folket som frivilligt lät sitt land bli gruppvåldtaget av alla Mordors folk. Finns det historiskt något liknande som hänt, ett land som helt utan kamp blivit fiendens? Undrar om dessa miljömuppar med piercingar och dreads kommer skonas. lol!

När dom vanliga svennarna har tagit slut så kommer dom nog att vända sig mot dem också eftersom dom trots allt är vita.
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3938

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Protest-tanten on Sat 14 Jul - 22:49

Något märkligt att återförening ska vara här när kriget håller på att ta slut i Somalia?

Protest-tanten

Poäng : 2198

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Max Ronalds on Sat 14 Jul - 23:15

kapten havoc wrote:Och sen då?

Jag vet faktiskt inte hur man ska projektera framtiden, men jag vet att polis- och välfärdsstaten inte är någonting man kan snacka omkull, om man nu är intresserad av realpolitiska lösningar.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3064

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Alfamale on Sun 15 Jul - 7:23

Max Ronalds wrote:
kapten havoc wrote:Och sen då?

Jag vet faktiskt inte hur man ska projektera framtiden, men jag vet att polis- och välfärdsstaten inte är någonting man kan snacka omkull, om man nu är intresserad av realpolitiska lösningar.


Vi alla vet din syn på vår "polisstat". Men om vi får det samhälle som både du och jag tror vi får, och för dig tydligen är önskvärt, med total rasering av all social omvård lär du få se negrur i sitt rätta element. Om du tycker detta är en polistat kommer du häpna hur våra politker, maktmänniskor, knösus kommer agera vid ett blattifierat armageddon-sverige. För när dom skall rädda sina egna "värden" vad det nu må vara, kommer inga fingrar läggas i mellan. Det finns i historien åtskilliga exempel på det. Skulle gissa att polisen i ett postvärlfärds sverige har hyfsat fria händer.

Alfamale

Poäng : 2904

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Sun 15 Jul - 10:10

Alfamale wrote:
Max Ronalds wrote:
kapten havoc wrote:Och sen då?

Jag vet faktiskt inte hur man ska projektera framtiden, men jag vet att polis- och välfärdsstaten inte är någonting man kan snacka omkull, om man nu är intresserad av realpolitiska lösningar.


Vi alla vet din syn på vår "polisstat". Men om vi får det samhälle som både du och jag tror vi får, och för dig tydligen är önskvärt, med total rasering av all social omvård lär du få se negrur i sitt rätta element. Om du tycker detta är en polistat kommer du häpna hur våra politker, maktmänniskor, knösus kommer agera vid ett blattifierat armageddon-sverige. För när dom skall rädda sina egna "värden" vad det nu må vara, kommer inga fingrar läggas i mellan. Det finns i historien åtskilliga exempel på det. Skulle gissa att polisen i ett postvärlfärds sverige har hyfsat fria händer.

När svensken fråntagits sina snuttefiltar lär han vara allt annat än medgörlig. Det enda som hindrar svenskar från att bränna ner babbebutiker och liknande är ju trots allt hans ekonomiska snuttefilt. Förlåt OT.


Last edited by kapten havoc on Sun 15 Jul - 10:29; edited 1 time in total
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  kapten havoc on Sun 15 Jul - 10:28

Protest-tanten wrote:Något märkligt att återförening ska vara här när kriget håller på att ta slut i Somalia?

Men det är ju bara naturligt för negrusar att kriga, det är inte det som är problemet heller.

Robin Shadowes wrote:
kapten havoc wrote:
Alfamale wrote:Jag är av samma åsikt.
Sverige, av det gamla snittet, är för alltid förlorat.
Men frågan är om det kan tas tillbaka.
En sak är klar, för att lyckats måste mer än en miljon människor förpassas ur landet. Och hur gör man det?
Vi kommer ju inte ha råd att betala dom för att frivilligt lämna. Då finns bara ett alternativ kvar, våld. Och vill folk ha tillbaka Sverige tillräckligt mycket har vi bara elände att vänta oss i en nära framtid.

Ett nytt Jugoslavien är under uppseglande, här och nu. Risken att vi kommer få samma slutresultat är överhängande. enda skillnaden är väl att det antagligen inte tar 50 år innan det exploderar.

Räkna därtill andra generationen av brunfolk och vi har väl närmare 3 miljoner. Svenskarna folket som frivilligt lät sitt land bli gruppvåldtaget av alla Mordors folk. Finns det historiskt något liknande som hänt, ett land som helt utan kamp blivit fiendens? Undrar om dessa miljömuppar med piercingar och dreads kommer skonas. lol!

När dom vanliga svennarna har tagit slut så kommer dom nog att vända sig mot dem också eftersom dom trots allt är vita.

Tvärtom det är nog de som lär ryka först tror inte ens negrusar respekterar förrädare.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3126

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Max Ronalds on Sun 15 Jul - 21:15

Alfamale wrote:Vi alla vet din syn på vår "polisstat". Men om vi får det samhälle som både du och jag tror vi får, och för dig tydligen är önskvärt, med total rasering av all social omvård lär du få se negrur i sitt rätta element. Om du tycker detta är en polistat kommer du häpna hur våra politker, maktmänniskor, knösus kommer agera vid ett blattifierat armageddon-sverige. För när dom skall rädda sina egna "värden" vad det nu må vara, kommer inga fingrar läggas i mellan. Det finns i historien åtskilliga exempel på det. Skulle gissa att polisen i ett postvärlfärds sverige har hyfsat fria händer.

Polis- och välfärdsstaten är ett gigantiskt utstuderat bedrägeri som borde kastats på soptippen för länge sedan. Och någonting som man dessvärre inte kan argumentera sakligt mot eftersom att den bär den religionens alla kännetecken i traditionell antropologisk bemärkelse. Förhoppningsvis kan somalierna fungera som en demografisk murbräcka här. Får deras barn gå i friskolor så får våra barn gå i egna friskolor med skräddarsydd läroplan. Får de tugga khat så får vi röka marijuana (detta är ingenting jag personligen är intresserad av dock). Och så vidare.

Det här var bara ett litet förtydligande om att man inte alls måste idealisera negerkultur för att se fördelarna av massiv negroid invandring. Jag har aldrig lyssnat på negermusik. Brevik gjorde visst det när han var tonåring. Se där, en liten paradox.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3064

Back to top Go down

”Svenskar bidrar till terrorism i Somalia”

Post  Skribenten on Sun 12 Aug - 7:20

Av Regeringens skrivelse 2007/08:64 framgår bl a att - ”Det internationella ramverk som Sverige anslutit sig till medför åtaganden att förhindra att det egna landet kan utgöra en fristad där terrorister kan etablera baser för genomförande av terroristdåd. I detta ingår naturligtvis att samarbeta så att terrorister inte ska få asyl eller uppehållstillstånd i Sverige och sedan härifrån kunna utöva någon form av verksamhet som stödjer terrorism”. [. . .]

Av SÄPO (säkerhetspolisens) rapport år 2009 sid 32 framgår bl a att - Under 2009 har ett 10-tal ”svenskar” tränat tillsammans med den väpnade islamistiska organisationen al-Shabaab i Somalia. ”Svenskarna” bedöms ha fått både ideologisk utbildning och militär träning. De har varierande bakgrund men är genomgående unga, och har i de flesta fall rest till Somalia utan att deras anhöriga vet om det. De unga ”svenskarna” har inspirerats av a-Shabaabs våldsglorifierade retorik och beskrivningar av konflikten i Somalia som en del av al-Qaidas globala kamp.

Säkerhetspolisen bedömer att ”svenskar” som tidigare har utbildats av al-Shabaab har fungerat som inspiratörer för andra. De kan också ha betydelse för olika former av stödverksamhet i Sverige för organisationen. Antalet frivilliga som reser till Somalia från andra länder (svenskar) som reser till Somalia från andra länder och där ansluter sig till al-Shabaab har ökat under de senaste två åren. I Sverige har Säkerhetspolisen kunnat se ett fortsatt intresse (hos ett begränsat antal) för att åka till Somalia för att där delta i träning kopplad till terrorism och olagliga våldshandlingar. Det kan ses som en följd av att rörelsen har stärkt sin förmåga att utbilda ”utlänningar” att sprida propaganda som riktar sig till personer utanför Somalia. [. . .]

Hittills har minst ett 20-tal personer rest från Sverige till Somalia för att delta i träning kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Fyra identifierade ”svenskar” har enligt uppgifter dödats i samband med stridshandlingar, detta enligt SÄPO år 2009. [. . .]

Läs mer i SÄPO rapporten på länken:

Länk: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.34ffc68f1235b740c0680003777/sakerhetspolisen2009webb.pdf

Bra jobbat Eric Ullhagen (FP) & Maria Ferm! (MP) - tack vare alliansen + MP insatser med ”Ramöverenskommelsen” dat 2011-03-03 pågår uppbyggnad av revolutionära styrkor med anknytning till al-Qaidas kamp.
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Max Ronalds on Sun 12 Aug - 12:22

Skribenten wrote:Hittills har minst ett 20-tal personer rest från Sverige till Somalia för att delta i träning kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Fyra identifierade ”svenskar” har enligt uppgifter dödats i samband med stridshandlingar, detta enligt SÄPO år 2009. [. . .]

Och därför måste vi ha ökade anslag...

Oskyldig
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3064

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Ådärkomdenja on Sun 19 Aug - 20:01

Kanske kan det bli ordning nu, Somalia får en ny president! lol

"En av favoriterna att utses är nuvarande presidenten Sharif Sheikh Ahmed, trots att han i en FN-rapport fått kritik för att "systematisk förskingring och stöld av skattebetalarna pengar" har präglat regeringen under hans presidentskap.

http://ttela.se/start/varlden/1.1737012-somalia-far-ny-president

Han verkar ha alla egenskaper som krävs för en presidentpost i detta land.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3787

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Alfamale on Sun 19 Aug - 20:17

"Skattebetalarnas pengar" Vilka skattebetalare? Sveriges? Den där journalisten borde gå kurs ett a i Somalias ekonomi.
I Somalia finns det inga skattebetalare. Dom lever helt och hållet på bidrag(FN och EU) och kriminalitet(lösenpengar). Precis som på vilken plats som helst på jorden där dom trycker ner sina parasitsnablar.

Alfamale

Poäng : 2904

Back to top Go down

Re: Anhöriginvandrande Somalier och Somaliska pirater

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum