Ullhagens 13 myter

Go down

Ullhagens 13 myter

Post  Skribenten on Fri 23 Dec - 13:42

1. Ullhagens myter - introduktion
I fd Östtyskland myntades på sin tid begreppet "Honecker-syndromet" efter dåvarande diktatorn Eric Honecker. Medborgarna hade blivit vana att misstro den politiska propagandaapparaten. Följden blev att överheten också betvivlades när den för någon gångs skull talade sanning. Med råge har våra svenska folkvalda uppnått samma syndrom genom att fjärma sig från dem som de är valda att företräda.

Sedan början av 1980-talet har vi har tvångsmatats med ”kulturberikning” och minns dåvarande kamraten Bengt Westerberg vars insatser öppnade landets slussar. Efter 30 år konstaterar etablissemanget lakoniskt att det mångkulturella projektet gått fullständigt åt ”he-te”. I stället för att dra lärdom av katastrofen riktas dånande kanonader mot svenska folket som beskylls för att inte varit tillräckligt goda och tillmötesgående. ”Vi har inte tagit tillvara resurserna”, har det hetat. ”Det är fel på landets och folkets strukturer” har vi fått höra. Vi har en statskyrka som ödmjukt frågar politikerna vad som är den rätta tron alltmedan islam införs och moskéer byggs. I konflikter mellan svenskar och immigranter framställs svenskarna som ett hot mot immigranterna. I själva verket är det immigrationen som genom kolonisation hotar svenska folket och landets existens.

Svenska staten satsar bortemot 100 miljoner årligen, ja kanske mer, på att med alla medel förtala och bryta ner svenska folket. Lägg därtill bidrag som hanteras av ungdomsstyrelsen och allmänna arvsfonden. ”Frivilliga” organisationer har startats av staten bl a det ökända CMR och politiska partiernas ungdomssektioner. Stiftelsen EXPO gör allt för att attackera Sverigedemokraterna.

2. Mytkonstruktör Ullenhag och FN-statistik
Regeringen skriver: ”Sverige är och ska vara ett öppet och tolerant land. Vi tar ett stort ansvar för människor som flyr till vårt land, har fri rörlighet inom EU och flexibla regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.” Så följer 13 myter varav här enbart det 8.e kommenteras.

Uppenbarligen har ”mytkonstruktör” Ullhagen inte studerat tillgängliga dokument i ämnesområdet vederhäftig statistik och information.

FN-dagen den 24.e okt 2009 då fanns redan dokumentet ”UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime” - ett omfattande dokument som precis vad titeln lyder och som omfattar, statistik med grafer med tabeller om brottsbenägenheten i länder jordklotet runt. Kanske icke helt överraskande återfinns Sverige bland de mest brottsbelastade länderna på jordklotet, per capita, vad gäller inbrott, bilstölder, överfall och våldtäkter. Jomenvisst – det är några söndertrasade länder i Afrika som ligger högre i statistiken. [Ref - International Statistics on Crime and Justice ISBN 978-952-5333-78-7]

Länk: http://www.heuni.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Hakapaino_final_07042010.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1266335656647&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf

3. Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar
Jag har som vana att besöka Kungl. Krigsvetenskapsakademien vår- och höstseminarier som utgör ett forum för studium samt diskussion i frågor av stort intresse för försvar och landets säkerhet. Akademien har alltid varit noga med att förmedla information om utvecklingen inom Sveriges försvar. Årligen dokumenteras i fyra häften (tidigare sex häften) uppsatser och föredrag. Enligt mitt förmenande förs här den ”vassa” och aktuella debatten om försvar och säkerhetspolitik. Men det förekommer också uppsatser med historisk inriktning. Jag ”klipper” text från ett par avsnitt av stort intresse med samband med vi talar om här. (Seminarierna är öppna för allmänheten).

3.1 Kommendörkapten Magnus Haglund skriver - i KKrVA # 6 år 2007 en läsvärd uppsats med rubriken ”Ett bättre försvar för framtiden”. Här pekar bl a Haglund på den väg mot katastrofen som våra folkvalda genom inflöde av människor har tvingat in landet i.

”Snarare skulle vi kanske börja fundera lite bättre kring vilka konsekvenser som globaliseringen medför och de effekter detta kan ge på vårt lands säkerhet. Vi har exempelvis den ökade migrationen, som redan fått konsekvenser för oss i Sverige. Håller vi kanske redan på att importera andras konflikter hit? De ganska uppmärksammade mord som har skett på öppen gata i Sverige har avfärdats som ”gängstrider” eller ”ligistbeteenden”, men när blir sådant våld att betrakta som ”väpnat angrepp”? Då är det ju en fråga för rikets försvarsmakt att hantera om vi skall följa regeringsformen! Andra internationella företeelser, som till exempelvis människosmuggling och narkotikahandel har ju också allvarliga konsekvenser för Sverige och för vår säkerhet”.

”De uppgifter som finns särskilt utpekade i EU:s så kallade Europeiska säkerhetsstrategi från år 2003, omfattar att motverka terrorism, förhindra spridande av massförstörelsevapen, skapa säkerhet i Europas närområde samt stödja FN i arbetet med internationell krishantering. Borde vi inte åtminstone försöka verka inom dessa områden? Vi har ju undertecknat avtalet!”

3.2 Kommendörkapten Haglund fortsätter - ”Invändningar mot att vi främst skall använda våra militära tillgånga för fredsbevarande operationer i fjärran länder kan jag (Haglund) till del sympatisera med och våra invändningar stämmer ju ganska bra in i EU:s säkerhetsstrategi. Inte heller tror jag (Haglund) att deltagande i någon fredbevarande styrka i landet ”Långtbortistan” på något påvisbart sätt skulle höja säkerheten i vårt närområde. I värsta fall kan det till och med bli precis tvärt om. Om vi genom att delta på en sida i vad som mest är klan- eller stamkonflikt, får vi andra parter i konflikten som våra fiender, kan vi råka ut för väpnade incidenter alldeles i onödan och kanske på konfliktnivåer, som vårt fredssamhälle inte förmår möta?”.[…]

3.3 Therese Mattsson, chef rikskriminalen skriver om systemhotande brottlighet - med vilket menas otillbörlig påverkan på rättskedjan, myndigheter, offentlig förvaltning, politik och ekonomi. Kriminella grupperingar som ägnar sig åt detta är: mc-gängen, fängelsegängen, etniska grupperingar, förorts- och ungdomsgängen. Mediautrymmet dessa kriminella får, ökar kändisskapet och gruppens skrämselkapital. I dag får tungt kriminella exponera sig själva och sin kriminalitet, ofta på löpsedeln eller under bästa sändningstid. Allt detta vet media vars nyheter egentligen fungerar som rekryteringsannonser till de kriminella nätverken. [KKrVA # 4 # 2009]

Länk: http://www.kkrva.se/ - gå vidare till Publikationer - Artiklar

4. Syntes
Samhället har förlorat kontrollen - när några maskerade kan gå in i en lokal, skjuta ner två personer med automatvapen och sedan gå därifrån utan att någon vågar vittna. Arkitekterna av det mångkulturella riket, lyfter över ansvaret och pekar på ”polisen som måste förhindra fortsatta brott”. [Södertälje Ronna juli 2010, i nov 2011 pågående rättegång]

Årligen brinner det cirka 500 skolor - i landet och trenden visar att antalet skolbränder ökar. Hälften av dem är anlagda. Nu finns siffror som visar antalet anlagda skolbränder per län och störst är ökningen i Skåne.

Länk: http://www.msbmyndigheten.se/

Alltså – vederhäftiga personer inom polis- och militära myndigheter har höjt varningsflaggor om den invandrande kriminaliteten alltmedan pappersmedia först senare tid mycket tveksamt framvisat avigsidorna. Som en följd av det sagda - vilket budskap vill regeringen med Ullenhag att jag skall vara mottaglig för:

 Det framförda budskapet om invandringens välsignelser och avigsidorna av att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen - eller

 UNODC statistik samt utav ledamöterna i Kungl. Krigsvetenskapsakademien framförda varningar om för Sverige systemhotande invandrad brottslighet?

Den som i dag vill vara informerad om viktiga samhällsförhållanden, som angår alla, måste själv vara aktiv, studera speciallitteratur, tala med likasinnade, för att få relevant information. Under decennier har folkvalda, pappersmedia och icke minst Public Service i form av TV & radio på Gärdet, vilselett allmänheten och uteslutit icke passande information som enligt de politiskt korrekta ledens uppfattning icke bör nå allmänheten. Resultatet blir att vi så småningom hamnar i en skenvärld. En sådan värld kommer förr eller senare att kollapsa.


avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Re: Ullhagens 13 myter

Post  Stratiotes Iesous C on Sat 24 Dec - 23:20

Intressant skrivet som vanligt.

Som du säger man har byggt en skenvärld, eller som jag ser det ett korthus, men en tillräckligt hård knuff på korthuset så faller allt platt till marken.

Eller som den goda boken säger det:
Matthew 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
Matthew 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

vi får se när fallet kommer men att förbereda sig för fallet är viktigt, även om du säkerligen klarar dig själv så kan du hjälpa andra om du väl
är förberedd för fallet.

Här en intressant site i frågan:
http://www.shtfplan.com/
(SHTF = Shit Hit The Fan)

vidare så är denna riktigt bra:
SurvivalBlog.com
The Daily Web Log for Prepared Individuals Living in Uncertain Times.
http://survivalblog.com/

många riktigt bra artiklar i Survivalblog.com i en hel del ämnen man inte alltid tänker på.
Som sagt är ni förberedda så kan ni även hjälpa en del av era landsmän.
Vidare så är det inte paranoia att vara förberedd på att det kommer problem och samhällskollapser, bygger man så snett
som dessa politiker som Ulvenhag gör så rasar det förr eller senare, påminner även en del om det där spelet Jenga
där man har en fast konstruktion som man tar bort delar ifrån som inte ersätts utan förblir tomma tills någon tar bort en del och får hela
rasket att rasa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jenga
avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3995

Back to top Go down

Re: Ullhagens 13 myter

Post  Malmöbo on Sun 25 Dec - 7:22

Bravo Skribenten. - Jag är alltid lika imponerad av det kunniga och välskrivna du författar du skapar. Pärlornas pärlor.

Malmöbo
08-hatare

Poäng : 2629

Back to top Go down

Re: Ullhagens 13 myter

Post  Ådärkomdenja on Sun 25 Dec - 10:02

Malmöbo wrote:Bravo Skribenten. - Jag är alltid lika imponerad av det kunniga och välskrivna du författar du skapar. Pärlornas pärlor.

Instämmer till fullo.

"Erik Ullenhag KU-anmäls för vilseledande regeringshemsida"

- På DN Debatt lanserar regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag en kampanjsite mot främlingsfientlighet. På hemsidan www.regeringen.se/tolerans radas 13 påstådda myter upp. Sverigedemokraterna har reagerat på hemsidan då man menar att den innehåller vinklad information bestående av halvsanningar som ibland övergår i direkta lögner. För att få det prövat huruvida det är rätt att använda sig av regeringens webbplats på detta sätt kommer SD att anmäla integrationsministern till Konstitutionsutskottet.

http://sverigedemokraterna.se/2011/12/19/sd-ku-anmaler-erik-ullenhag-for-vilseledande-regeringshemsida/

"Nyttiga idioter"... som inte fattar hur krossade dom kommer att bli, av nätets 'friherrar', blogg- och forumsektorn (det fria ordets försvarare) som en regering av dagens usla kaliber dristar sig till att utmana. Tack för kaffet, Reinfeldt, du koögon~sorgsne 32dels-neger, som tror dig gå hem med bedrägeriet att bluffa svenska folket. Nix, vi köper icke detta trix längre.

Hur kan en ministär hysa två spolingar, som inte är torra bakom öronen? Aldrig haft ett riktigt jobb, utnämnda som departementschefer, och ansvariga för tunga områden, som denne vasker Ullenhag, samt skämtministern Annie Lööf, som vill - i ett tragikomiskt klavertrampsuttalande á la forne landsförrädaren Bängt VetBästerbärj - importera ytterligare trettio (30!) miljoner värdelösa snyltare och bidragsparasiter.

Danmark lär ha en minister som är 24 år fyllda. Lika skrämmande. Jag anser att en minister skall ha en meritlista som innehåller minst 4-5 tjänster på CV:n, dokumenterad chef-/arbetsledningserfarenhet skall vara ett obligatorium. Och, faktiskt, skall ha passerat iaf fyrtioårsnivån.

Det är numera allom bekant, att Schweinpelz driver sitt kabinett med järnhand. Hans ministrar är marionetter, som inte förväntas ha egna uppfattningar, än mindre torgföra dessa. Och då förstår man varför korkskallar som Ullenhag och Lööf fått sina uppdrag. Sverige är ett löjeväckande exempel, både betr invällningsidiotin, och kompositionen av de bräkande fårskallar på höga offentliga poster, som formellt skall administrera eländet.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3787

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Ullhagens 13 myter

Post  Stratiotes Iesous C on Sun 25 Dec - 20:30

En maktfullkomlig Statsminister vill ha Yes men det är troligtvis anledning till spolingarna som ministrar min bäste Ådärkomdenja.
Göran Persson hade ju Mona Sahlin som sin Yes man, sen alla de där grå sossestofilerna som han hade var ju även de en bunt Yes men.

Yes men är ju vad som håller den korrupte tjuven Juholt levande inom S, utan en massa Yes men så hade han ju rensats ut från Die Partei...

Yes man
Noun 1. yes-man - a person of unquestioning obedience
stooge, flunkey, flunky
follower - a person who accepts the leadership of another
pushover - someone who is easily taken advantage of
http://www.thefreedictionary.com/yes-man
där har du Ulvenhag och Lööf.
avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3995

Back to top Go down

Re: Ullhagens 13 myter

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum