Till dåvarande sign Evert"

Go down

Till dåvarande sign Evert"

Post  Skribenten on Mon 14 Nov - 15:07

Ingress
Varthän har den tidigare på ”gamla” exilen så flitige sign ”Evert” tagit vägen? Såväl bittida som sent försvarade ”Evert” med frenesi den av folkvalda förda invandringspolitiken. Så ofta under dygnet var Evert alert så att det stod tydligt att denne ej ensamt kunde vara verksam. Det stod alltså klart att bakom ”Evert” fanns flera personer (konglomerat som använde samma lösenord) som i skift stod färdiga att rycka in med kommentarer och besvara inlägg på Exilen. Slutligen kom konglomerat ”Evert” på fall när den inte kunde hålla reda på fakta och händelser vad gällde debatten om pensionsförmånerna med avseende på GRP och ÄFS.

Vill minnas att utav debattörers frågor om ”Evert” hemvisst, så blev svaret att ”den låg i Sörmland, i närheten av staden Katrineholm”. Just nu passar det mig att lyfta fram kommunen Katrineholm, ävensom närliggande kommun Flen.

1. Hur det ligger till i Flen?
Har någon nyligen besökt samhället Flen i Södermanland? Men det har jag i stor utsträckning – av skäl som att vår dotter med svärson och barn flyttade till Flen för c:a två år sedan. Flytten hade inte att göra med att paret ej trivdes i Stockholm utan att tidigare boende i Brandbergen, Haninge kommun, blev alltför stökigt. Att finna lugnt boende i Storstockholm kostar pengar eljest handlar boendet om Rinkeby, Tensta, m fl oroliga platser. Men i Flen fanns lediga hyresrätter att tillgå genom stiftelsen Sofielund bebott av svenska familjer samt pensionärer. En fyrarummare kostade då c:a 6.000:- månatligen där. Det fanns också ledigt boende i kommunalt ägda hyreshus dock behäftat med nackdel som exempelvis stökiga grannar.

Färd mot Flen - vindlar sommartid på väg # 55 mellan Strängnäs och Flen genom ett leende vackert Sörmland med hagar, skogar, sjöar och jordbrukslandskap. Höst och vinter är det en plåga att färdas på 55.an där det är få bilister som håller stipulerad hastighet. Så går det att åka tåg från Stockolm till Flen på c:a 1 timme, kostnad c:a 100:-.

Till min berättelse hör att i Flen finns en av Migrationsverkets anläggningar, belägen c:a 2 km utanför själva centrumkärnan. Under senaste året har många Somalier i väntan på uppehållstillstånd vandrat fram och åter på den lilla ortens gator och stigar. ICA-butiken blev en värmestuga förra vintern och vakter fick visa ut dem som enbart värmde sig. Så kom Somaliernas ”egen käcka affärsverksamhet i gång”, nämligen försäljning av piller och grönsaken benämnd Kath som efter intag ger vidare och klokare världsuppfattningar. Det upptäckte polisen i Flen också varvid en polisbil parkerades mitt i centrum för försäljningsverksamheten. Ja - egentligen hade polisverksamheten av kostnadsskäl lagts ner i Flen och polisiär verksamhet hade flyttats till Katrineholm c:a 2 mil bort.

Men de flitiga utländska försäljarna stördes av polisens fordon och tvangs förflytta sig ut i skogsmarkerna kring Flen varefter kommersen kunde fortsätta. Det är fantastiskt hur snabbt de flitiga personerna från andra sidan Medelhavet kan acklimatisera sig och så gott som omedelbart efter ankomsten till Sverige bedriver affärer.

2. Migrationsverket beslutar
Men så beslöt Migrationsverket att ett antal Somaliska familjer fortsättningsvis skulle få kalla sig för svenskar och i stället bebo lediga hyresrätter, bl a ägda stiftelsen Sofielund. Dessa nya svenskar kom stiftelsen att gnugga händerna. Under det gångna året har min dotter och svärson fått uppleva att hyran höjdes från nyssnämnda 6.000:- månatligen till c:a 8.000:- Det bekymrar ju nu inte inflyttande Somalier, ty det är ju Migrationsverket som betalar hyran. via svenska skattebetalarna, alltmedan pensionärer och barnfamiljer tvingas till billigare boende – om det nu finns något sådant i den lilla orten Flen.

Jag måste lägga till följande om stiftelsen Sofielund, ägare av ett antal hyresrätter, meddelar att hyrorna kommer att öka med c:a 250:- kronor per/kvartal under år 2012. (Dvs i samma takt som för år 2011). Det betyder att ytterligare pensionärer och svenska familjer som ej har råd med boendet där, kommer att tvingas flytta. Men det behöver de kosmopolitiska leden ej från Afrika bekymra sig för, alltmedan stiftelsen Sofielund kan gnugga händerna.

3. Industrin i Flen
Under 1970-talet fanns ett uppsving hos industrin i Flen bl a med tillverkning av sedelautomater samt verkstadsindustri. Men - så blev det billigare med tillverkning i andra länder, flytt av företag och nedläggningar eller sammanslagningar blev ett faktum. Talaris hette ett verkstadsföretag med c:a 150 anställda som lade ner i juni 2011. Vad blev resultatet? De som hade sitt boende i Flen fick pendla till arbeten i närbelägna Katrineholm till Eskilstuna eller Mariefred. Ja – det finns till och med dem som pendlar dagligen med bil till Södertälje c:a 7 mil och till Stockholm c:a 12 mil. Det är i Stockholm jobben finns.

Följden blev också att villapriser och bostadsrätter sjönk, kanske de också blev osäljbara, alltmedan bilpendlare tvangs till långa resvägar. ”Vi skall minska bilismen och avgasutsläppen”, ropar företrädare för miljörörelsen! Ja – hur skall det gå till?

4. Arbetsförmedlingen i Flen
Men vad skriver då Arbetsförmedlingen i Flen? ”Gruvindustrin i Norrland söker gruvarbetare och hänvisar till utlandsjobb”. Det är en person med det svenskklingande namnet Sam Farsani som är chef för arbetsförmedlingen i Flen. - Kommer Farsani att skicka arbetslösa Somalier till Norrland eller utomlands? Med all sannolikhet inte – sådana tilltag skulle snabbt nå offentligheten och kunna riskera chefsstolen..

Spanar man in på Arbetsförmedlingen Flen hemsida, så är det inte många lediga arbeten som utannonseras. Kommer Somalierna att få pendla med egna bilar till närbelägna orter med arbeten? Förmodligen inte - lösningen på problemet blir sk nypåfunna ”instegsjobb” vilket innebär att staten betalar lönen för den som ”anställs” För att vara övertydlig - det är inte arbetsgivarna som står för lönen. Arbetslösa svenskar faller inte inom ramarna utan saken handlar enbart om anländande personer från andra världsdelar.

5. Det spektakulära bankrånet i Flen 18.e maj 2011
Det var på onsdagsmorgonen 18.e maj som polisens länskommunikationscentral fick in larmet om ett pågående rån mot Handelsbanken i Flen. En polispatrull som fanns i närheten i ett annat ärende hade lämnat sin bil och inte hört larmet. Patrullen mötte dock en av rånarna som var maskerad och bar automatvapen. – Poliserna tog skydd bakom bilen och blev då beskjutna, uppger Elin Almqvist, presstalesman vid Sörmlandspolisen.
Ingen av poliserna skadades, men deras bil träffades av flera skott och poliserna besvarade beskjutningen. Elin Almqvist har däremot ingen information om hur många skott poliserna avlossade och om någon av rånarna kan ha skadats under skottväxlingen. [. . .]

Länk http://ekuriren.se/nyheter/flen/1.10...nkranet-i-flen

Just denna soliga dag i maj var hustrun och jag på väg med bil till Flen, när flera polisbilar och utryckningsstyrkan från Stockholm kom farande med blixtrande blåljus. Vid Malmköping tog det stopp för all trafik – vägen mot Flen var avstängd av polisspärr. Hela eftermiddagen for vi mot neråt Nyköping, och sökte på smala grusvägar närma oss Flen. Flera polisspärrar stoppade oss längs vägarna med vapnen dragna. Men några bankrånare fann polisen inte utan enbart spåren i form av utbrända flyktbilar.

Jag blir vred och upprörd över dessa intermittenta rån och andra våldsbrott i Sverige som i hög grad är förknippade med det mångkulturella riket. Flens befolkning uppmanades via radion att hålla sig inomhus under tiden jakten på rånarna pågick. Personligen blev jag illa berörd av händelsen i maj 2011 på ett sätt jag inte kan släppa!
= = =

6. Katrineholmskuriren onsdag 26.e okt 2011 om Flen – skriver med rubriken: ”Nämnd vill ha fem extra miljoner”
”Arbetsmarknads och utbildningsnämnden beslutade i går att begära fem miljoner extra i anslag. Bakgrunden var den att arbetsmarknadsenheten behöver pengarna för att klara sitt uppdrag. Tidigare har insatser för ny anlända finansierats av Migrationsverket. Men sedan knappt ett år tillbaka är det arbetsförmedlingen som ansvarar för nyanlända. Därmed har kommunen förlorat ett bidrag från Migrationsverket, samtidigt som kommunen ändå har ansvar för att ge nyanlända försörjningsstöd om de inte lyckas försörja sig själva efter Arbetsförmedlingens introduktion.

Enligt socialchef Åsa Furén-Thulin som också är tillförordnad chef för Arbetsmarknads- och utbildningscentrum (VERA) krävs det ny fem (5) miljoner extra för nästa år för att kunna driva VERA-projektet vidare. Om inte så blir fallet kan det leda till att nu anställda, finansierade av pengar för introduktionsmedel, (nysvenskar) varslas och att kostnader för försörjningsstöd till arbetslösa av nyanlända i kommunen ökas dramatiskt”. [. . .]

Förstod sign Evert texten som jag saxade från Katrineholmskuriren?
Jo – det stod att med nya klämkäcka påfund från regeringsledamoten Erik Ullhagen, så är kommunerna numera skyldiga att under två års tid förmedla ”introduktion” till nyanlända på bekostnad av staten så att de blir arbetsdugliga. Därtill finansierar staten (skattebetalarna) arbetsgivarna för lönekostnaderna (sk instegsjobb). Om inte kunskap infinner sig efter två år, som leder till anställning, så är det på kommunens försörjningsbördan (kostnaderna) kommer att landa. Och av allt att döma har nu det sistnämnda hänt så i Flen kommun som nu ropar efter skattehöjningar! Då ställer jag mig frågan – vad finns det för incitament för ”nykomlingarna” att överhuvudtaget gå till ett jobb? Eller att eventuellt vara intresserade av att behålla ett instegsjobb? Det är ju kommunen (kommunens skattebetalare) som står för fiolerna!

7. Gymnasiet i Flen
Samhällsvetenskapliga programmet är det mest eftertraktade på Prins Wilhelm-gymnasiet i Flen. Det framgår då eleverna i nian på Stenhammarskolan, Bruksskolan och Malmaskolan gjort sina förstahandsval. Men utav de 256 niorna som söker gymnasiet är det bara 100 som i första hand sökt till Prins Wilhelm år 2010. Många har i stället sökt -till gymnasium i angränsande städer som Katrineholm, Eskilstuna.

Men var finns samhällsvetenskapliga jobben för dem som genomgått gymnasier i dessa Sörmlandsorter? Jo - jobben finns i Stockholm. Sakta, sakta töms Flen på svenska ungdomar och ersätts av ”nybyggare” och en åldrande svensk befolkning.

8. Hur ligger det till med det till med kyrkan, frikyrkan och religionen i Flen?
Här finns naturligt den avtynande Svenska Statskyrkan men också frikyrkor såsom SION och Pingstkyrkan. SION kanske har ett 100-tal medlemmar och bedriver skolverksamhet. Pingstkyrkan är definitivt på fallrepet med c:a 30-talet medlemmar varvid beslöts att församlingen skulle avvecklas och själva kyrkan (byggnaden) skulle försäljas (eller hyras ut). Priset låg kring 3 miljoner.

Då vaknade de företagsamma Somalierna upp, de ville köpa Pingstkyrkan och förvandla byggnaden till en Moské. Men då vaknade också Pingstkyrkan i hela Sverige upp, startade en insamling för att förhindra omvandlingen till en Moské. Och där står nu den tomma Pingstkyrkan utan minareter och böneutropare.

Så ligger det till när en liten ort, som Flen i Södermanland, drabbas av de mångkulturella leden och som har fastnat i arbetslöshetens klor alltmedan SJ X-2000 tåg visslar förbi järnvägsstationen i Flen.

9. Dragspelaren i Flen
I Flen centrum finns vanligen sommardagar på fredagar dragspelaren i Flen. På sitt instrument plockar han fram gamla svenska valser, och andra melodier från fordomdags. Med glädje lyssnar jag på dragspelaren i Flen när han uppträder. Vintertid finns dragspelaren på bottenvåningen, nära lokalen som systembolaget har. Dragspelaren i Flen bevarar en svensk melodiskatt - de politiskt korrekta leden gör vad de kan för att riva ner svenskt kulturarv.

Allra sist - hör nu på mitt budskap till tidigare verksamma i konglomerat Evert!
Är ni stolta över insatserna att försvara den våldsamma invandring som nu efter 30 års på att välta Sverige överända? Hur kan ni försvara hela raden av floskler, bedrägerier och okväden alltifrån: ”Mångkultur”, ”utanförskap”, ”främlingsfientlighet”, ”apatiska barn”, ”ensamma barn” (som har hittat hit från Afghanistan), ”behövlig arbetskraftsinvandring”, o.s.v. i långa rader.

Vi ser ett Sverige på fall med en kriminalitet, som jag kanske ej behöver nämna, i enklaver som Rosengård, Ronna, Gårdsten, Råslätt, Rinkeby, m fl landet runt. Det brinner minst en skola var dag i landet över. Inbesparingar av skäl som kommuners ekonomi, drabbar främst äldrevård och skolan. Allt det jag i korthet visar fram – det kan inte ha undgått förespråkarna för det ”mångkulturella riket”. Alltmer har protester ävenså i Europa kunnat höras.

Är ni stolta eller skäms ni över resultatet? Städen och småorter i Sörmland berikas just nu av Somalier vilka utav Maud Olofsson © kallas ”nybyggare” vilket efterföljaren Annie Lööf repeterar. Kan jag få en kommentar? En tystnad från konglomerat ”Evert” innebär att de sitter och skäms i en vrå för sin medverkan att bryta ner Sverige.

Skribenten

avatar
Skribenten

Poäng : 2771

Back to top Go down

Re: Till dåvarande sign Evert"

Post  Ådärkomdenja on Mon 14 Nov - 17:53

Flen är väl hemkommunen för den Fete? Göran Perssons gods ligger där, om jag inte missminner mig.

Betr 'konglomeratet' Evert, med hemvist (påstådd) i Katrineholm, så undrar man var h*n/trojkan tog vägen? Jag tror mig veta att h*n/de bl a häckar på fjortisforumet 'Below surface', där ett antal FB-utrangerade ex-jönsar funnit en frizon.
http://www.belowsurface.se/. *)

Även ärkepajasen, norsken, och Fb-rekordpostaren 'Russkigbuss' lockade in 'Evert' på sitt eget tramsforum - http://ruskigbuss.suddenlaunch.com/ - som numera tycks ha dött sotdöden, välmotiverat.

Så denne 'Evert', oaktat identitet/-er är ingenting att spilla tid på. Präktighetens Pk-anda har vi nog av iaf, även utan denna 'anka'.

*) edit: kollade upp, och ankan 'Evert' är t o m moderator på detta forum, i fyra delavsnitt. Kallar sig i sin profil "Hårdfjädrad men rättvis", och har en baby-Kalle~Anka som avatar. I skrivande stund 2626 inlägg, sedan debuten 31 januari 2006.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Låt oss se om Ankan fastnar på kroken!

Post  Skribenten on Mon 14 Nov - 20:06

Ådärkomdenja wrote:Flen är väl hemkommunen för den Fete? Göran Perssons gods ligger där, om jag inte missminner mig.

Betr 'konglomeratet' Evert, med hemvist (påstådd) i Katrineholm, så undrar man var h*n/trojkan tog vägen? Jag tror mig veta att h*n/de bl a häckar på fjortisforumet 'Below surface', där ett antal FB-utrangerade ex-jönsar funnit en frizon.
http://www.belowsurface.se/. *)

Även ärkepajasen, norsken, och Fb-rekordpostaren 'Russkigbuss' lockade in 'Evert' på sitt eget tramsforum - http://ruskigbuss.suddenlaunch.com/ - som numera tycks ha dött sotdöden, välmotiverat.

Så denne 'Evert', oaktat identitet/-er är ingenting att spilla tid på. Präktighetens Pk-anda har vi nog av iaf, även utan denna 'anka'.

*) edit: kollade upp, och ankan 'Evert' är t o m moderator på detta forum, i fyra delavsnitt. Kallar sig i sin profil "Hårdfjädrad men rättvis", och har en baby-Kalle~Anka som avatar. I skrivande stund 2626 inlägg, sedan debuten 31 januari 2006.

avatar
Skribenten

Poäng : 2771

Back to top Go down

Re: Till dåvarande sign Evert"

Post  Robin Shadowes on Mon 14 Nov - 22:12

Ja, vart har ank-familjen tagit vägen? Nu när du säger det så har han inte synts till på ett bra tag. Vi vill gärna höra era kommentarer om dom nya sköna men avsevärt mörkare violerna från Flen. Eller har man helt slutat odla violer i den lilla orten för dom sannolikt mer lönsamma och tuggvänliga plantorna som dom nya blixtmedborgarna tycks föredra? lol!
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3942

Back to top Go down

Re: Till dåvarande sign Evert"

Post  kapten havoc on Tue 15 Nov - 2:11

Evert har jag sett på FB senast idag under sitt nya troll kämpendahl h*n har själv sagt att detta är en evert om det nu rör sig om mer än en användare vilket jag inte vet nåt om.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3130

Back to top Go down

Re: Till dåvarande sign Evert"

Post  Stratiotes Iesous C on Fri 18 Nov - 1:14

Ja Evert kör mest FB numera, är lite dålig rulljans här antagligen.
avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3999

Back to top Go down

Re: Till dåvarande sign Evert"

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum