Gratis planerad sjukvård åt papperslösa i Skåne

Go down

Gratis planerad sjukvård åt papperslösa i Skåne Empty Gratis planerad sjukvård åt papperslösa i Skåne

Post  K. V. Pauker on Wed 15 Oct - 18:16

Miljöpartiet verkar vara initiativtagare:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19702672.ab

Skall bli intressant att se vilka effekter detta får. Höjer man skatterna eller blir det fler fall typ Salme, 93, där man verkade ha försökt skarva litet för att korta vårdköerna:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15704388.ab

Undrar också om turister skall få gratis sjukvård.

Den politik man för borde rimligtvis innebära risker för offentligfinansierad sjukvård. Att folk inte verkar bry sig kan bero på att fler och fler som "räknas" numera har privat sjukförsäkring via arbetsgivaren. Den pusselbit som fattas är väl privata akutmottagningar och intensivvård i storstadsområdena. Så den som har privat sjukförsäkring riskerar ju fortfarande att få trängas på underdimensionerade akutavdelningar med övriga medborgare.

Jag kan i och för sig hålla med om att det är humanistiskt och hyggligt att ge papperslösa gratis sjukvård i Sverige. Men ju mer fripassagerare och personer med gratisbiljetter eller rabatterade biljetter som får åka med, desto svårare blir det att få det hela att gå runt. Hittills har man klarat att ge en hyfsad vård till de flesta genom att slimma verksamheten (Sverige har minst antal vårdplatser per invånare i Västeuropa) och genom att skarva rätt friskt när det gäller patienter typ Salme, 93, och än krassligare gamlingar (en svag åldring som man pumpat i en massa morfin har rätt svårt att göra sin röst hörd och ger därför inte upphov till något missnöje i väljarkåren, speciellt inte då vederbörande dör p g a att man stängt av vätske- och näringstillförsel). Man ger heller inte de senaste cellgifterna även till yngre i många län, om det inte är fråga om återfall. För gamlingar över 70 brukar dyrare cellgifter vara både officiellt och inofficiellt ransonerade. Frågan är när man eventuellt når en gräns där en bredare allmänhet drabbas av insikten att brist på vårdresurser är något som även kan drabba en själv? Idag finns inte den insikten. Finns det hjärterum så finns det stjärterum tänker folk, om de ens tänker något i frågan.

Ett möjligt scenario är att vi p g a ett ökat antal fripassagerare når en punkt där det blir politiskt gångbart att låta folk få göra skatteavdrag för privat sjukförsäkring. Och då skulle jag gissa att en majoritet av befolkningen kan komma att vara intresserade av detta. Den majoriteten kommer nog sedan aldrig att gå med på att bli av med sin avdragsgilla, privata sjukvård. Och blir de detta och tvingas på offentlig 3:e världen-sjukvård så lär nog en hel del av den arbetskraft som är attraktiv för andra länder, som t ex civilingenjörer och programmerare dra. Risken finns också att de drar om man finansiera fripassagerarna höjer skatten alltför mycket.

Så sjukvården (och andra välfärdssystem) kan ju påverkas på olika vägar av att man får fler förbrukare utan att antalet betalare ökar påtagligt. Både en mer påtaglig privatisering av sjukvården och den andra varianten, höjda skatter, får konsekvenser. Oavsett vilken variant man väljer så kan man nog konstatera att befintliga svaga grupper i Sverige troligen inte gynnas av detta. Min gissning är också att den potentiella toleransen mot att betala för andra än sig själv och sin familj är högre i länder där man upplever att pengarna går till den egna "stammen". Nationalstater typ Sverige har ju växt fram ur att en stam med muntliga regler om den ordning som skulle gälla så småningom bildade en stat. Kristendom är en annan faktor som ökat villigheten att pröjsa för andra, och den faktorn omfattar ju även övriga mänskligheten. Mitt intryck är väl dock att kristendomen också är på tydlig tillbakagång i Sverige. Det blir också knepigt att vara kristen när hjälpbehovet blir för stort. En del soppkök och liknande har visst fått problem p g a anstormningen av zigenare från Rumänien. Figurer typ Ned Flanders (den mustaschprydde kristne mannen i The Simpsons) har inte outtömliga resurser.

Att Sverige kan hålla på som man gör beror på att den svenska ekonomin är så pass stryktålig som den är p g a skogen och malmen. Sverige har en väldigt bra ryggrad i exporten. Den påminner litet om oljan. Så det är svårt att pressa ner den svenska bytesbalansen på minus. Vi får väl se hur det blir nu när man växlar upp på en årstakt om 200 000 pers per år i inflöde. Men hittills har det ju gått att fylla på med mer folk hela tiden genom att hushållen skuldsatt sig mer och festat upp pengarna. Det har gett staten goda momsintäkter och hållit uppe sysselsättningen hittills. Har man bara en hyfsad bytesbalans går det att på konstgjord väg hålla uppe statens intäkter och arbetslösheten på någorlunda kontrollerad nivå väldigt länge. Så vi får väl se hur länge det tar innan vi brakar igenom isen.

Om det smäller kommer den finansiella eliten med invandringsförespråkare typ Gustaf Douglas, Dinkelspielarna och Wallenbergarna att klara sig alldeles utmärkt. De kan bara sätta sig på ett plan. Personer med kompetenser som är gångbara utomlands, som t ex civilingenjörer och programmerare kan väl också antagligen skapa sig en bra tillvaro utomlands. Personer som är i behov av samhällets stöd eller är friska och starka och som man kan klämma på pengar men har svårt att flytta utomlands kan också hamna i kläm. Den som har merparten av sina pensionspengar i statliga fonder eller låst fonderad avtalspension kan också få problem eftersom stater ofta länsar pensionsfonder när man får problem. Ett exempel är när man plockade 258 miljarder från AP-fonderna. Polen och Argentina har visst varit inne och slörpat upp en del privat pensionssparande också. Vi bör också komma ihåg att en försämrad handelsbalans p g a att vi får in en massa människor som äter importerad mat och konsumerar importerade mobiltelefoner och TV-apparater men inga nya Sandvik och Volvo eller ny skog och malm sannolikt innebär en fortsatt försvagad krona. I alla fall bör en bytande risk för en sådan utveckling finnas. Och det innebär i så fall att köpkraften för intjänad pension i svenska kronor försämras utomlands. Den pensionär som vill flytta utomlands och där leva på svensk pension får alltså försämrad köpkraft. Det kan också bli frestande att höja SINK-skatten som dras på svenska pensioner för utlandsbosatta svenska pensionärer.

K. V. Pauker

Poäng : 3437

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum