Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Gå ner

Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser Empty Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Inlägg  K. V. Pauker i sön 3 aug - 21:09

Jimmie Åkesson uppmärksammades igår i SvD för sin jämförelse mellan islamism och kommunism/nazism. SvD verkade hävda att islamism bara var ett kodord för "svartskallar". En hel del av allmänheten uppfattar nog saken på det viset också. Å andra sidan får ju allmänheten genom bruket av vad man uppfattar som kodord intrycket att "då är man ju i alla fall inte öppet rasistisk, jag brukar ju själv säga att jag är mot islam när jag själv ogillar att det kommer hit svartskallar, så då kan jag ju säga att jag stödjer SD utan att bli mer anklagad för att vara rasist än jag blir nu".

Så jag tvivlar på att det ger så mycket att ondgöra sig över islamismen. Speciellt om mer mainstreamorienterade muslimer och andra svartmuskiga invandrare tolkar angreppen på islamismen som kodord antingen för motstånd mot islam eller förekomsten av svartmuskingar i Sverige (det sistnämnda var ju SD öppet motståndare till fram till 1999 då man avskaffade kravet på ofrivillig repatriering, så folk kan ju misstänka att man fortfarande egentligen tycker likadant).

Undrar om inte följande islamism-relaterade budskap är något som allmänheten i högre grad saknar:

1. Väst har stöttat islamisterna i Syrien eftersom de är mot Bashar al-Assad som i sin tur har en konflikt med Israel om Golanhöjderna (den mer moderata opposition man talar om verkar i alla fall inte finnas på slagfältet). Om ISIS tar över sydvästra Syrien och blir Israels granne så kan det bli så att den arabiska och drusiska befolkningen på Golanhöjderna faktiskt föredrar israelisk annektering i en folkomröstning. Om ISIS inte övertar den syriska staten så blir det dessutom en ny statsbildning som kommer att göra anspråk på Golan-höjderna. Jag tvivlar på att internationell rätt då kommer att ge ISIS rätt att "kräva tillbaka" Golanhöjderna.

2. Att minoritetsgruppen kristna i Irak och Syrien förföljs och fördrivs och mördas visar på att det knappast är en fördel för den egna gruppen att hamna i minoritet i det land man bor i. Innan islam tog över i Syrien på 600-talet så var kristendomen den största religionen där. Om de kristna hamnar i minoritet i Sverige riskerar de också att förr eller senare förtryckas av den nya majoriteten. Det är svårt att hävda att det är en fördel för en folkgrupp att hamna i minoritet i det land man bor i. Resonemanget att det är en fördel för en folkgrupp att ha ett land där man är i majoritet är allmänt erkänt när det gäller judar och Israel. På samma sätt borde det rent logiskt för kristna också vara en fördel att vara i majoritet i de länder de bor i. Men för Sveriges del påstår man snarast motsatsen.

3. De kristna huvudriktningar vi har i Sverige har trots namnlikheten väldigt få likheter i dag med Mellanösterns kristendom och känner i själva verket väldigt liten gemenskap med dessa. Detta gäller både de som är anhängare av "delaktighetskristendom" (pingstörelsen, Livets Ord bl a) som är baserad/inspirerad av dispensionalism (introducerad av Darby på 1830-talet och populariserad genom Scofield-bibeln) och av den nu dominerande liberala homosex/genusteologin i Svenska Kyrkan. Homosex/genus-teologerna är naturliga motståndare till all traditionell kristendom eftersom denna förbjuder homosexuella handlingar och inte tillåter kvinnliga präster. Öppet traditionellt kristna får inte längre bli präster i Svenska Kyrkan. Stora delar av kvarvarande mer socialkonservativa element i Svenska Kyrkan är influerade av ”delaktighetsteologin” och är idag troligen i majoritet bland kvarvarande socialkonservativa aktiva religionsutövare inom Svenska Kyrkan. Notera att kristenheten i Sverige sannolikt relativt influerades av Darbyistisk kristendom genom Peter Fjellstedts bibelöversättning med kommentarer. Fjellstedt hade på 1830-talet vistats i Storbritannien och kom där sannolikt att influeras av den frambrytande Darbyismen. Ortodox kristendom och andra mellanösternvarianter av kristendom är dock baserad på traditionell ersättningsteologi som förr dominerande inom den svenska lutherska kyrkan och som fortfarande är dominerande inom katolicismen och de östeuropeiska ortodoxa kyrkorna. För en kristen palestinier är t ex Livets Ordares, pingstvänners och en del Svenska Kyrkan-aktivisters åsikt att det i varierande grad var legitimt att fördriva kristna palestinier, konfiskera deras egendom, och vägra låta dem återvända eller ens få skadestånd för konfiskerad egendom absurd. Speciellt då de själva i högre grad än europeiska judar torde vara av judisk börd. Skulle det vara rätt att fördriva Petrus och Paulus för att skapa en judisk stat för fariséerna frågar de sig? Ja, svarar i princip Livets Ordarna, pingstvännerna och en del medlemmar av Svenska Kyrkan. Vill de ha rätt att bo i Israel så får de väl konvertera tillbaka till judendomen säger en del helt öppet. Jag anser själv att denna typ av teologi svårligen kan definieras som kristendom. Mellanösterns kristenhet ser sannolikt saken på likartat sätt. På motsvarande sätt tycker också Livets Ordare, pingstvänner och en del i Svenska Kyrkan att kristna i Mellanöstern inte står för riktig kristendom och därför i princip kan dra åt fanders, precis som de kristna som fördrevs från Israel. Detta förklarar det i realiteten nästan obefintliga stödet för Mellanösterns kristna och att man inte ens vill starta någon insamling för att hjälpa till att ordna bostäder åt fördrivna kristna som tagit sin tillflykt till kurdiska områden, syriskt regeringskontrollerat område eller till Libanon. Detta bör man påpeka för folk. Någon borde faktiskt ta initiativ till att starta en insamling för Mellanösterns kristna i Syrien och Irak så att de kan köpa tomtmark och bygga sig permanenta bostäder dit de fördrivits. Ytterligare en orsak till det ljumma intresset för att hjälpa Mellanösterns kristna är att man vill ha hit dem som invandrare. Ur den synpunkten sett blir det faktiskt en fördel för våra ledande politiker, medier och religionsföreträdare om man bedriver etnisk rensning mot kristna i Mellanöstern. Det hjälper dem i byggandet av det mångkulturella samhälle de eftersträvar där väljarkåren får en annan sammansättning. Därför saknar de incitament för att lösa de kristnas lidanden i Mellanöstern. Därför handlar de som de gör.

Jag anser det också vara ett problem att den breda allmänhetens världsbild inte kompletteras med ovanstående informationskomponenter.

Ett problem är också det inte heller finns något incitament för Jimmie Åkesson att belysa i alla fall delar av det jag redogjort för ovan. Kristendomen i SD:s ledande skikt verkar snarast utgöras av delaktighetskristendom. Den viktigaste komponenten i SD:s politiska profil är att hålla sig väl med Ekerotharna och Paula Bieler som är halvjudar. Går de ur en vecka före valet och säger att SD är kryptonazister eller något liknande försvinner i stort sett hela SD:s legitimitet. Man tappar sannolikt åtminstone 5 %. Kanske åker man ur riksdagen. Åkesson, som inte har något egentligt civilt yrke att falla tillbaka på, hamnar då sannolikt i Fas 3, typ, eller får väl börja som lärling i pappans tapetbutik (eller var det golvläggarfirma?). Nystartsjobb som golvläggare blir kanske ett alternativ.

Någon får gärna också ta initiativ till en insamling för att ordna drägliga bostäder till kristna som fördrivits i Irak och Syrien till kurdiskt område, syriskt regeringskontrollerat område och Libanon.

K. V. Pauker

Poäng : 3488

Till överst på sidan Gå ner

Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser Empty Sv: Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Inlägg  K. V. Pauker i ons 6 aug - 21:40Verkar som om den lilla gruppen jezidier nu också råkat illa ut:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19324658.ab

Och de har absolut inga vänner någonstans i världen. De är varken kristna eller någon slags muslimer. En del brukar kalla dem för "djävulsdyrkare" även om detta verkar vara en vantolkning av deras religion.

Men i alla fall verkar de nu riskera rent fysiskt att gå under p g a törst och de har troligen ännu mindre vänner än de kristna i Mellanöstern som har ett lamt stöd från katolska kyrkan och kanske ett visst reellt stöd från de ortodoxa kyrkorna som i vid bemärkelse tillhör samma gren av kristenheten.

Hur skulle det vara om de som påstår sig vara "mångkulturalister", och säger sig värna om mångfald, och faktiskt har resurser att med kort varsel greja fram resurser tar initiativ till att samla in pengar så att man kan släppa ner mat och dryck till jezidierna så att de inte rent fysiskt går under? Får vi inte mindre "mångfald" i Syrien och världen om de rent fysiskt försvinner? Eller är ordet "mångfald" bara ett kodord för att andelen svenskar i mer ursprunglig bemärkelse (om man t ex definierar svensk på samma sätt som assyrier) skall vara så liten som möjligt i Sverige, och andelen norrmän i Norge skall vara så liten som möjligt, och att egentlig mångfald - som t ex att bevara alla gamla intressanta minoritetsgrupper i Syrien och Irak - egentligen är helt ointressant? Är inte det viktigaste att det är så jävligt som möjligt för folk i Mellanöstern så att så många som möjligt söker sig hit så att vi kan få den där s k mångfalden här (vilket alltså är ett kodord för så liten andel ursprungliga svenskar som möjligt)?

K. V. Pauker

Poäng : 3488

Till överst på sidan Gå ner

Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser Empty Sv: Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Inlägg  K. V. Pauker i fre 8 aug - 5:54

Verkar som att USA nu släppt ner litet mat och vatten till jezidierna:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19331147.ab

Det är högst rimligt med tanke på vad man ställt till med genom att stödja islamister som vill störta Assad-regimen och som nu gör livet surt för minoritetsgrupper i Syrien och Irak. Hittills verkar man dock bara släppt ner mat och vatten till 8000 pers:

http://www.zerohedge.com/news/2014-08-07/stocks-plunge-president-obama-authorizes-air-strikes-iraq-prevent-genocide

30 000-50 000 pers skall dock ha flytt till de här bergen. Så man borde väl ha skickat fler plan. Det krävs en hel del resurser för att kontinuerligt försörja 30 000-50 000 pers med mat och vatten via luften.

Och hittills har inte våra inhemska mångkulturalister sagt just något. Inga stödinsatser verkar vara i pipeline. Vore det inte bra för ”mångkulturen” om en del folkgrupper slapp gå under i Mellanöstern? Eller spelar det ingen större roll eftersom det ändå finns nästan obegränsat med folk med svart hår och mörkare hud man kan plocka hit som kan utgöra ett bra ”råmaterial” för en mer ”önskvärd” väljarkår?

K. V. Pauker

Poäng : 3488

Till överst på sidan Gå ner

Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser Empty Sv: Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Inlägg  K. V. Pauker i tis 20 jan - 21:43Såg ett inslag om kristna assyriska flyktingar i Irak i kväll på Aktuellts 21-sändning.

200 000 kristna assyrier hade tydligen flytt från den angränsande Ninive-slätten till kurdisk-kontrollerade områden i norra Irak. Där får de stanna men de får inget ekonomiskt stöd.

Frågan är om de får några pengar från Sverige. Skulle inte tro det. Däremot kan man tydligen skicka pengar för att stödja CIA:s satsningar för att stöpa om politiken i Georgien:

Svenskt bistånd går till talkshower - i Georgien
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20145109.ab

Det här speglar väldigt tydligt vad svensk biståndspolitik och migrationspolitik handlar om. Utrikespolitiskt handlar det om att med svenska pengar knyta upp länder och regimer till västblocket. Sveriges officiella och hemliga bistånd till ANC:s kamp är ett bra exempel på detta. Med svenska pengar blev inte Sovjet ensamma om att ha inne en fot i ANC-apparaten - bra om apartheidregimen föll innan muren föll (sedan tyckte man naturligtvis att det var bra att bekämpa vit rasism). Inrikespolitiskt syftar migrationspolitiken till att skapa en väljarkår som innebär att en figur typ Sven-Olle aldrig skall kunna få 67,5 % av rösterna i en folkomröstning om flyktingpolitik eller att ett parti typ Sjöbopartiet skall få 30 % (och än mindre 50 % tillsammans med andra partier). Man kan t o m plocka flera miljarder från biståndsbudgeten, från de stackars svältande människor man påstår sig vilja hjälpa, för att kunna underlätta invandringen för ett mindre antal till Sverige så att de där skall kunna få västeuropeisk standard. Över 8 miljarder var föreslagna att tas från u-hjälpen till svensk invandring i sossarnas budgetförslag.

De här perspektiven på vad de faktiskt handlar om når inte den breda allmänheten. De tror fortfarande att det handlar om en strid mellan de som är mer humana och de som är mindre humana. De tror att det handlar om att optimera trivseln i världen för icke-vita människor snarare än om att stöpa om väljarkårens sammansättning så snabbt som möjligt i Sverige och andra europeiska länder och om att säkra västlig makt i andra länder som t ex Georgien.

Man måste försöka tala om det här för den breda allmänheten. Folk har inte klart för sig vad det handlar om. Någon måste upplysa dem om detta. Jag vet att Exponerat tidigare tittat litet på Exilen. Läser någon från Exponerat detta så får vederbörande gärna försöka uppmärksamma det här. Det är väl en liten start. Tyvärr finns det dock inga alternativa medier som når en bredare allmänhet.


K. V. Pauker

Poäng : 3488

Till överst på sidan Gå ner

Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser Empty Sv: Islamism och kristna i Mellanöstern, aspekter som ingen belyser

Inlägg  Sponsored content


Sponsored content


Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet