Tråden om synpunkter på SD

Page 5 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 18 Dec - 5:07

K. V. Pauker wrote:5. Anledningen till att man vill ha hit invandrare är inte detta löser några påtagliga problem i världens krisområden. Man sänker inte matstödet per person i flyktinglägren i Syriens närområde till hälften eller noll för att man vill hjälpa folk. Man sänker matstödet för att man vill att de skall söka sig hit i stället, dock i lagom takt så att det inte blir kaos (för då måste man pausa).

Just den här "pausen" är väl en pinsamhet för den självtitulerade dissidenten som för bara några månader sedan satt och sörplade ur konspirationsteoriernas heliga graal. Frågan är om det blir en "paus" med gränskontroller och interna id-kontroller. Jag tycker det känns mer logiskt att Östtyskland-scenariot var syftet med EU-projektet från början. Skapa någonting som man senare kan peka på var "orealistiskt flum". En annan fråga är hur integrationsprocessen ska se ut för de flyktingar som Sverige vill omfördela. Är det meningen att de ska sitta i exempelvis Litauen och läsa Sfi på distans för att sedan återföras till Sverige när det finns bostäder? Eller är syftet att de ska läsa Lfi (Litauiska för invandrare) och integreras i det litauiska samhället?

106 SVT Text Torsdag 17 dec 2015
INRIKES PUBLICERAD 17 DECEMBER

EU ger stöd för omlokalisering

Vid EU-toppmötet i Bryssel blev det
vid 23-tiden i kväll klart att Sverige
får stöd för att skicka asylsökande
vidare till andra EU-länder. Beslutet
ses som en framgång av den svenska
regeringen även om mycket återstår.

I slutsatserna från de 28 regerings-
chefernas toppmöte står det nu att EU
ska "överväga" att inkludera andra
medlemsländer som begärt att ingå i
EU:s omfördelning av asylsökande.

Sverige har hänvisat till att landet
har tagit emot flest asylsökande per
invånare inom EU, och begärt att asyl-
sökande ska omlokaliseras.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Fri 18 Dec - 17:45Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:5. Anledningen till att man vill ha hit invandrare är inte detta löser några påtagliga problem i världens krisområden. Man sänker inte matstödet per person i flyktinglägren i Syriens närområde till hälften eller noll för att man vill hjälpa folk. Man sänker matstödet för att man vill att de skall söka sig hit i stället, dock i lagom takt så att det inte blir kaos (för då måste man pausa).

Just den här "pausen" är väl en pinsamhet för den självtitulerade dissidenten som för bara några månader sedan satt och sörplade ur konspirationsteoriernas heliga graal. Frågan är om det blir en "paus" med gränskontroller och interna id-kontroller. Jag tycker det känns mer logiskt att Östtyskland-scenariot var syftet med EU-projektet från början. Skapa någonting som man senare kan peka på var "orealistiskt flum". En annan fråga är hur integrationsprocessen ska se ut för de flyktingar som Sverige vill omfördela. Är det meningen att de ska sitta i exempelvis Litauen och läsa Sfi på distans för att sedan återföras till Sverige när det finns bostäder? Eller är syftet att de ska läsa Lfi (Litauiska för invandrare) och integreras i det litauiska samhället?

106 SVT Text Torsdag 17 dec 2015
INRIKES PUBLICERAD 17 DECEMBER

EU ger stöd för omlokalisering

Vid EU-toppmötet i Bryssel blev det
vid 23-tiden i kväll klart att Sverige
får stöd för att skicka asylsökande
vidare till andra EU-länder. Beslutet
ses som en framgång av den svenska
regeringen även om mycket återstår.

I slutsatserna från de 28 regerings-
chefernas toppmöte står det nu att EU
ska "överväga" att inkludera andra
medlemsländer som begärt att ingå i
EU:s omfördelning av asylsökande.

Sverige har hänvisat till att landet
har tagit emot flest asylsökande per
invånare inom EU, och begärt att asyl-
sökande ska omlokaliseras.Syftet verkar vara att ändra väljarkårens sammansättning även i de östeuropeiska länderna så gott det går. Man vill inte ha en väljarkår typ den i Ungern eller Sjöbo. Det kan väl dock bli vissa problem med att hålla kvar invandrarna i Östeuropa. Frågan är hur höga bidrag EU får bidra med för att hålla kvar folk i önskad omfattning i östländerna.


K. V. Pauker wrote:

[- - -]


Apropå Livets Ords ”Refugees Welcome”-text på kyrkväggen

Såg Uppdrag Granskning om Livets Ord 25 nov 2015. Av reportaget framgick att även andra kristna församlingar brukar suga ut sina medlemmar rätt ordentligt. Tydligen är det vanligt att man skall betala tionde på sin bruttolön trots övrig skatt till stat och kommun. När tiondet infördes fanns i princip ingen inkomstskatt. Församlingarnas sociala funktioner har också i hög grad tagits över av samhället. Att nolltaxera och inte betala något i skatt till religiösa institutioner eller sociala inrättningar är antagligen inte i samklang med kristendomens anda. Men jag tycker att det Livets Ord och en del andra frikyrkor håller på med mer verkar handla om självskadebeteende än kristendom.

Det borde finnas en ”marknad” för en frikyrka med samma grundteologi som Livets Ord, pingstkyrkan och Frimodig Kyrka inom Svenska Kyrkan där man slipper ruinera sig på medlemskapet. SD borde kanske fundera på att ge Julia Kronlid litet pengar för att skapa en församling på nätet. Kör man alla gudstjänster utom sådant som kräver närvaro på plats, som t ex nattvarden, via nätet så bör en amatörpredikant kunna sköta gudstjänsterna på fritiden. Det finns en hel del amatörer som kan Bibeln i princip utantill och kan mer bibeltexter än präster i Svenska Kyrkan. Så den typen av kompetensfråga bör inte vara något problem. Detta möjliggör en väldigt billig uppstart av en församling.

Fördelen med en sådan här kyrka är att allmänheten då förses med budskapet att man kan vara kristen och slippa hamna i helvetet även om man är mot invandring. Kom osökt att tänka på denna infallsvinkel när jag såg texten ”Refugees Welcome” på väggen till Livets Ords lokal i Uppdrag Granskning-reportaget.

Givetvis skulle jag tycka bättre om en frikyrka som stod för traditionell ersättningsteologi. Men det är ju bättre om personer inom Frimodig Kyrka, pingströrelsen och trosrörelsen (Livets Ord) stödjer en kyrka som tycker att det är okej att vara invandringsmotståndare. Förhoppningsvis kan detta även inspirera skapandet av en eller flera församlingar med traditionell ersättningsteologi som är mot invandring.

[- - -]


K. V. Pauker wrote:Skulle vilja följa upp mitt förra inlägg där jag bl a skisserar kompletterade partier till SD som skulle göra att man täckte upp större delar av väljarkåren.

Fler partier som kan täcka in större delar av väljarkåren är inte det enda som saknas för att kunna ändra Sveriges invandringspolitik och få till en mer stabil permanent opposition. Det finns fler grundläggande komponenter som saknas. Jag har väl redan i den här tråden mer i detalj diskuterat några av dem, främst mediabiten. Men det är kanske på sin plats att rekapitulera dem kort samt nämna några fler. Det som saknas är alltså, förutom fler partier:

1. Medier som når fler än den nuvarande typen av alternativmedier. Ett sätt att få ökad spridning på alternativa medier är att läsarna/tittarna/lyssnarna får betala hushållsutskick till valfria postdistrikt där man puffar för de alternativa medierna.

2. Super-pacs och think-tanks som kan stödja utvecklandet av alternativa partier och medier o dyl. Det behövs pengar och hjärnor om man skall kunna lansera partier. De alternativa partier till SD som finns är rätt taffliga skapelser. Insamlandet av pengar går väl kanske hand i hand med alternativa mediers spridning. Man måste nå många för att få många bidragsgivare. Betalningsviljan måste också vara god. Insamlingssyftet bör vara något som får folk att vilja öppna plånboken. Syften med starkt emotionellt innehåll brukar göra folk mer benägna att öppna plånkan. Att så är fallet när det gäller syften med religiöst innehåll vet vi. Kan man hitta mer krassa motiv är det väl också bra. Såg en artikel i alternativmedia om fastighetsägare i Täby som verkade oroade för att mångkulturen skulle sänka värdet på deras högbelånade fastigheter. Här har vi ett möjligt krasst motiv. Den högbelånade person som ser värdet på sin fastighet smälta ihop vill dock kanske behålla de slantar man har kvar för sig själv.

3. Fackföreningar. Till skillnad från på 60-talet hävdar nu LO att invandring är jättebra för ekonomin. Det vore en stor fördel om folk slutade betala in medlemsavgiften till facket och nöjde sig med A-kassan. Alternativa fackföreningar med politiskt innehåll tror jag dock inte på. Det är för socialt stigmatiserat. Men alternativa fackföreningar utan politiskt innehåll som bara syftar till att dränera LO med flera fackföreningar på medlemsintäkter skulle kanske kunna vara en framkomlig väg. Sådana fackföreningar skulle t ex kunna tillhandahålla rättsskydd vid tvist med arbetsgivaren. Med större medlemsantal skulle man kanske kunna tillhandahålla medlemslån hos storbanker och förmånliga försäkringspaket. Jag undrar om inte SD med nuvarande medlemsantal skulle kunna förse en sådan här fackförening med tillräckligt antal medlemmar om en majoritet av SD:arna i arbetsför ålder gick med. 5000 medlemmar skulle nog räcka för att fixa ett kansli med en arbetsrättslig jurist. Skulle tro att man med 5000 medlemmar från start skulle kunna få till en väldigt förmånlig medlemsavgift. Med stiftelseform på fackföreningen skulle man kunna slippa att den kuppas av trotskistiska infiltratörer. Enda problemet för att få till en uppstart är väl kanske att få tag i några politiskt oberoende personer som tar tag i frågan. Det funkar inte om t ex några SD:are, eller f d SD:are, startar upp något sådant här.

4. Nya religiösa församlingar. Det behövs kristna församlingar som säger att man kan komma till himlen även om man inte vill ha hit invandrare till Sverige. Framför allt äldre invånare som inser att de snart skall dö kan vara ovilliga att stödja invandringskritisk verksamhet av detta skäl. Har man en religiös byggnad som ger auktoritet samt en präst/pastor som intygar att man minst lika lätt kan komma till himlen om man är mot invandring så kan detta förmodligen underlätta för invandringsmotståndet, speciellt bland äldre.

Partier av sjuklöver-typ har idag allt. Medier, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, miljardärer som är beredda att öppna plånkan om det behövs samt församlingar som säger att vägen till himlen är att säga ja till att flyktingar får komma hit. Man måste i möjligaste mån försöka reducera dessa fördelar som sjuklövern har.

Tror jag skall komplettera ovanstående med en reflektion angående Hepatica, SD:s nya insamlingsstiftelse för utlandsprojekt under ledning av Julia Kronlid. Det här tror jag är en utveckling i rätt riktning. Rätt tänk. Nästa steg skulle kunna vara låta Julia Kronlid skapa en församling på nätet för personer med en teologi av Frimodig Kyrka-typ, vilket ju är något som pingstvänner och Livets Ordare och dylika borde kunna acceptera. För personer inom de två sistnämnda grupperna borde en kyrka med låga omkostnader som innebär att man inte behöver ruinera sig för att komma till himlen vara ett relativt attraktivt alternativ.

Åter till det här med insamlingsstiftelsen.

Vill man hålla folk kvar i flyktinglägren så att de inte försöker ta sig hit så tror jag att undervisning i lägren som de kan få papper på är en relativt viktig faktor, om nu andra grejer som mat är ordnat för dem (vilket det inte varit under 2014 och 2015).

Om man köper rättigheterna till äldre läromedel och trycker upp dem i relativt billig form, kanske något i stil med IKEA- och Biltema-kataloger, så bör grundkostnaden för utbildningen kunna hållas väldigt låg. En variant skulle kanske kunna vara att köpa loss licenser för svenskspråkiga läromedel av etablerade förlag och låta några äldre invandrarakademiker som inte kan få jobb göra översättningar med nystartsjobbspengar eller Fas 3-pengar. Att få loss till en gymnasimattebok från 80-talet av Brolin (han skall visst ha varit en pedagogisk stjärna) för översättning borde vara väldigt billigt. Fast fick man loss licenser till litteratur på lokala språk (bara arabiska behövs, antar jag) skulle man förstås kunna komma igång på direkten och bara sända materialet till tryck direkt. Någon som kan InDesign kan sedan få tota ihop en pdf man kan trycka. Sådana program brukar de lära folk att hantera på datortek. Inspelade lektioner kan skapas med samma typ av arbetskraft. Skicka sedan ner några USB-minnen med inspelade lektioner till Libanon och Jordanien och låt folk där visa lektioner via en PC som är kopplad till en projektor. Då får man noll rörlig kostnad för lärare. Skolböcker som tryckts på katalog-manér kan man antagligen få fram för 15-20 kr/st. Det innebär 15 000 :- för läroböcker åt tusen pers.

Det bör gå att få fram utbildning i lägren till otroligt låga kostnader och därmed göra det mer attraktivt att stanna där. Detta borde utgöra ett bra insamlingstema.

Sedan skall man också se till att inte ha en massa byråkrater som suger ut pengar ur verksamheten à la Röda Korset. All administration bör göras ideellt eller med subventionerad arbetskraft. En sak man bör komma ihåg är att bistånd till fattiga länder inte primärt handlar om att hjälpa folk. För gräsrötter handlar det om att köpa sig en plats i himlen. Om pengarna verkligen hjälper är av underordnad betydelse. För avlönade byråkrater i ledningen typ Bengt Westerberg handlar det om att hitta en bra födkrök i organisations-Sverige. Det handlar också om makt över mottagarländerna. De mest effektiva åtgärderna, som att subventionera pensionssystem som innebära att det blir mer attraktivt att spara till pensionen i stället för att skaffa en stor unghög, struntar man därför totalt i. Att man under 2014 och 2015 struntade i att se till att folk i lägren i Syriens närområde hade tillräckligt att äta (så att de skulle söka sig till Europa i stället) är också ett väldigt tydligt exempel på vad det egentligen handlar om.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 28 Dec - 22:42

Tänkte jag skulle upplysa om en grej jag inte sett uppmärksammas på de ”stora” alternativmedierna, nämligen finansminister Magdalena Anderssons information om att fler låglönejobb kanske inte ger lägre arbetslöshet i Sverige eftersom låglönejobben kanske inte går till de som redan befinner sig här utan i alltför hög grad går till nya människor man plockar in. Att det funkar på det här viset verkar väldigt sannolikt då man i USA drastiskt sänkt snittlönerna för relativt okvalificerade jobb som slaktare sedan början av 80-talet samtidigt som man haft i princip vidöppna gränser mot Mexiko. Sysselsättningsgraden bland folk i arbetsför ålder är nu tillbaka på nivåerna under första halvan av 70-talet trots kvinnornas intåg på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden bland män i arbetsför ålder är idag påtagligt lägre i USA jämfört med under första halvan av 70-talet.

Jag postar ordagrant vad Andersson sade i SVT:s Aktuellt 21.00, 2015-12-21 nedan,

http://www.svtplay.se/video/5507224/aktuellt/aktuellt-21-12-21-00-textat-1

Klippet är tyvärr bara kvar till tors 31 dec 2015, så alla läsare hinner väl inte kolla om mina citat är exakt rätt. Men jag har tagit några skärmdumpar på den textade utsändningen (textningen är dock inte ordagrann).

Magdalena Andersson (s) debatterade i studion med Ulf Kristersson (m) och Love Benigh var programledare.

Magdalena Andersson 12.45 in i sändningen:

”[- - -] Däremot ska man ju vara lite försiktig när man talar om låga löner och nya låglönejobb, för ofta är det ju så att man kanske inte kan leva på den lönen utan behöver också då för försörjning socialbidrag, och det är ju inte säkert att människor som bor i Sverige får dom jobben utan det kan ju komma hit nya grupper från Östeuropa – Polen, Rumänien och Bulgarien och ta dom jobben... (programledaren bryter in och Andersson, programledaren och Kristersson pratar i munnen på varandra, så avslutningen av Anderssons replik blir nästan ohörbar)... och få dom jobben och försörjas via socialbidrag... oproblematiskt.”


Magdalena Andersson 15.23 in i sändningen:

”[- - -] Här tycker jag att det är viktigt och se, vi måste göra det här på ett kostnadseffektivt, så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att värna statsfinanserna och för oss är det viktigt att vi håller hårt i pengarna, och då är det ju mest kostnadseffektiva  om man kan ge subvention på den individ som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, ge det stödet till den personen, då vet man ju också att det kommer till en som befinner sig i Sverige och är arbetslös i Sverige... (programledaren bryter in)... och det... [- - -]”


Ovanstående grejer kan ju vara bra att ha skafferiet för sverigedemokrater och andra som vill göra trovärdigt att även mainstreampolitiker kan medge att sänkta löner inte behöver ge bättre sysselsättningssiffror. Man kan f ö precis som i USA få BÅDE sänkta löner för relativt okvalificerade jobb och lägre sysselsättningsgrad. Sverigedemokrater har hittills varit rätt fumliga när det gäller argumenteringen kring arbetskraftsinvandring och liknande. En del SD:are kan t o m säga arbetskraftsinvandring är bra. Oscar Sjöstedt sade häromåret att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var bra trots att LO dåförtiden hävdade att så inte var fallet och ville stoppa den (exempel, Hans Hagnell i de klassiska citaten från Aftonbladet år 1968).

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 24 Jan - 23:20

Postar litet nya reflektioner med anledning av grejer jag snappat upp i media den senaste tiden.


Åtalet mot Martin Kinnunen


En variant jag tycker att man borde fundera över är om konsulten i bolaget där Kinnunen var styrelseledamot sket i att inte bokföra eftersom han ville sabotera för SD eftersom han hade fått sparken från SD.

Om det fanns ett sådant möjligt/sannolikt uppsåt är frågan om det påverkar skuldfrågan för Kinnunens del. Om det inte föreligger något strikt ansvar för styrelseledamoten att hålla koll på bokföringen borde detta tala till Kinnunens fördel.

Oscar Sjöstedt verkar ha sagt att han avgick från styrelsen eftersom han tyckte att upplägget med Almqvist var misstänkt likt en muta. Sjöstedt är ibland litet för snabb med att uttala sig även om det initialt kan låta bra. Han borde inte ha använt en formulering som skulle kunna tolkas som att han trodde att det var fråga om något rättsligt olagligt. Han tänker ibland för litet innan han säger något. Ett annat exempel är när han påstod att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var ekonomiskt fördelaktig. Enligt LO och Hans Hagnell var den inte detta. LO ville stoppa arbetskraftsinvandringen på 60-talet. Man kan idag använda gångna tiders arbetskraftsinvandring som argument för att arbetskraftsinvandring är bra idag. Eller t o m för flyktinginvandring eftersom även flyktingar blir potentiell arbetskraft. Tycker att det är väldigt onödigt att bjussa på gratispoäng. Sjöstedt kunde åtminstone has passat på frågan om 60-talets arbetskraftsinvandring.


SD backar till 18,2 % och (m) ökar i senaste Sifo


Verkar som att moderaternas senaste utspel om att plocka av nyanlända till Sverige sociala förmåner har gett utslag i väljaropinionen. Uppenbarligen verkar väljarna redan ha glömt moderaternas överenskommelse i regeringsställning med Miljöpartiet som ökade nyanländas förmåner, även ”papperslösas”. Att Anna Kinberg-Batra för 15 år sedan motionerade om fri invandring har antagligen väljarna inte upplysts om. Har SD gjort detta? Tror inte det. Men Jan Milld gjorde det för någon månad sedan.

Moderaterna har ett väldigt starkt varumärke. Det är status att vara moderat. Man stärker självkänslan. De kan göra nästan vad som helst men ändå ha kvar sina väljare. Och det är lätt för dem att ta tillbaka väljare man förlorat.


Margot Wallströms lägenhetsaffär, sossarnas väljartapp


Moderaterna verkar ha plockat väljare från sossarna också, tydligen p g a Wallströms lägenhetsaffär. Hmm, Richard Aschberg verkar ha upptäckt lägenhetsaffären någon dag efter bråket om Wallströms uttalande om utomrättsliga avrättningar i Israel och därefter dragit igång ett drev. Blev Aschberg sur månne över Wallströms synpunkter på Israel?


Nye chefen för Stockholms judiska församling om framtiden för judar i Sverige


Hörde ett radioprogram i P1 för några dagar sedan, ”Människor och tro”, avsnittsrubrik ”Hotad framtid för Europas judar?”, 21 jan 2016, kl 14.03.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/667656?programid=416

Chefen Stockholms judiska församling verkade tycka att hotbilden mot judar i Sverige som andra vädrat är överdriven och att han själv aldrig varit utsatts för antisemitism. Men han säger ändå att framtiden för judarna ändå inte är i Sverige. Han upplyser också om att det nu kommer invandrare från Syrien som uppfostrats i ett land där antisemitism påbjudits uppifrån. En intervjuad judisk tant i Sverige funderar på att emigrera från Sverige p g a antisemitismen (till Israel antar jag). Hon tycker att regeringsföreträdare skulle ställa sig upp och säga att hon är lika svensk som andra och att hon och andra judar skall få samma skydd som andra (undrar just om man tänkt inkvotera syriska flyktingbarn på Hillel-skolan precis som i andra friskolor eller om man tänkt göra undantag för Hillel-skolan ?). I tidskriften Atlantic skall också en judisk tyckare ha sagt att framtiden för judarna inte ligger i Europa utan i Israel och Nordamerika p g a muslimsk antisemitism (så bra att judarna har ett ställe att emigrera till om det blir för många muslimer i Europa). Barbara Lerner-Spectre intervjuades också i programmet.


Rapport 19.30, TV 1, 2015-01-24

http://www.svtplay.se/video/5936210/rapport/rapport-24-01-19-30

I detta Rapportavsnitt framgick att syriska flyktingar i ett läger i Libanon fick leva på 3 dollar per dag. De bodde i lervällingen i tält gjorda av presenningar. Ingen skolundervisning bedrevs.

Jag konstaterar att man lätt kunnat fixa tokbillig undervisning via Internet. Läroböcker som tryckts som något typ Biltema-kataloger hade man kunnat fixa för 10-20 kr/st.

Att dubbla dagersättningen från 3 dollar till 6 dollar för 1 miljon flyktingar hade kostat 3 miljoner dollar per dag eller en dryg miljard dollar per år, alltså ungefär vad Sverige bränner på officiella, direkta flyktingmottagande-kostnader under ett par månader.  

Man måste tala om för folk att flyktingmottagandet inte handlar om att hjälpa flyktingar utan om att förändra sammansättningen på väljarkåren. När man tidigare stod med armarna i kors när man kapade ner dagpenningen i lägren till noll så borde man ha räknat med att folk i lägren i desperation skulle börja söka sig mot Europa. De som hade en begränsad mängd pengar ställdes då inför valet ”stanna här och bränna egna besparingar tills de tar slut eller chansa på att fara till Europa”. Ingen politiker kan ha varit så korkad att vederbörande inte insåg att noll i dagersättning i lägren skulle ge upphov till stora flyktingströmmar till Europa. Att man ändå inte gjorde något berodde på att man ville ha hit väljare som inte röstar på ”fel” partier. Man översvämmar gärna Europa med flyktingar så att man anser sig vara ”tvungen” att även göra fattiga länder i Östeuropa ”mångkulturella” genom att portionera ut flyktingar även där (för annars stryper man bidragen till dem). Man måste tala om detta för väljarna. Ingen talar om för väljarna att det handlar om att en medveten politik för att förändra väljarkårens sammansättning. Man låter 7-klövern och deras allierade behålla ett slags moraliskt övertag på det här viset. Folk får fortsätta leva i föreställningen om att det som driver Dagens Nyheter och 7-klövern är att vara mer human än andra mot mer mörkhyade människor. Man underlåter att upplysa folk om vilken oerhörd aggression de egentligen är utsatta för.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Ådärkomdenja on Mon 25 Jan - 22:06

K. V. Pauker wrote:Postar litet nya reflektioner med anledning av grejer jag snappat upp i media den senaste tiden.


Åtalet mot Martin Kinnunen


En variant jag tycker att man borde fundera över är om konsulten i bolaget där Kinnunen var styrelseledamot sket i att inte bokföra eftersom han ville sabotera för SD eftersom han hade fått sparken från SD.

Om det fanns ett sådant möjligt/sannolikt uppsåt är frågan om det påverkar skuldfrågan för Kinnunens del. Om det inte föreligger något strikt ansvar för styrelseledamoten att hålla koll på bokföringen borde detta tala till Kinnunens fördel.

Oscar Sjöstedt verkar ha sagt att han avgick från styrelsen eftersom han tyckte att upplägget med Almqvist var misstänkt likt en muta. Sjöstedt är ibland litet för snabb med att uttala sig även om det initialt kan låta bra. Han borde inte ha använt en formulering som skulle kunna tolkas som att han trodde att det var fråga om något rättsligt olagligt. Han tänker ibland för litet innan han säger något. Ett annat exempel är när han påstod att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var ekonomiskt fördelaktig. Enligt LO och Hans Hagnell var den inte detta. LO ville stoppa arbetskraftsinvandringen på 60-talet. Man kan idag använda gångna tiders arbetskraftsinvandring som argument för att arbetskraftsinvandring är bra idag. Eller t o m för flyktinginvandring eftersom även flyktingar blir potentiell arbetskraft. Tycker att det är väldigt onödigt att bjussa på gratispoäng. Sjöstedt kunde åtminstone has passat på frågan om 60-talets arbetskraftsinvandring.


SD backar till 18,2 % och (m) ökar i senaste Sifo


Verkar som att moderaternas senaste utspel om att plocka av nyanlända till Sverige sociala förmåner har gett utslag i väljaropinionen. Uppenbarligen verkar väljarna redan ha glömt moderaternas överenskommelse i regeringsställning med Miljöpartiet som ökade nyanländas förmåner, även ”papperslösas”. Att Anna Kinberg-Batra för 15 år sedan motionerade om fri invandring har antagligen väljarna inte upplysts om. Har SD gjort detta? Tror inte det. Men Jan Milld gjorde det för någon månad sedan.

Moderaterna har ett väldigt starkt varumärke. Det är status att vara moderat. Man stärker självkänslan. De kan göra nästan vad som helst men ändå ha kvar sina väljare. Och det är lätt för dem att ta tillbaka väljare man förlorat.


Margot Wallströms lägenhetsaffär, sossarnas väljartapp


Moderaterna verkar ha plockat väljare från sossarna också, tydligen p g a Wallströms lägenhetsaffär. Hmm, Richard Aschberg verkar ha upptäckt lägenhetsaffären någon dag efter bråket om Wallströms uttalande om utomrättsliga avrättningar i Israel och därefter dragit igång ett drev. Blev Aschberg sur månne över Wallströms synpunkter på Israel?


Nye chefen för Stockholms judiska församling om framtiden för judar i Sverige


Hörde ett radioprogram i P1 för några dagar sedan, ”Människor och tro”, avsnittsrubrik ”Hotad framtid för Europas judar?”, 21 jan 2016, kl 14.03.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/667656?programid=416

Chefen Stockholms judiska församling verkade tycka att hotbilden mot judar i Sverige som andra vädrat är överdriven och att han själv aldrig varit utsatts för antisemitism. Men han säger ändå att framtiden för judarna ändå inte är i Sverige. Han upplyser också om att det nu kommer invandrare från Syrien som uppfostrats i ett land där antisemitism påbjudits uppifrån. En intervjuad judisk tant i Sverige funderar på att emigrera från Sverige p g a antisemitismen (till Israel antar jag). Hon tycker att regeringsföreträdare skulle ställa sig upp och säga att hon är lika svensk som andra och att hon och andra judar skall få samma skydd som andra (undrar just om man tänkt inkvotera syriska flyktingbarn på Hillel-skolan precis som i andra friskolor eller om man tänkt göra undantag för Hillel-skolan ?). I tidskriften Atlantic skall också en judisk tyckare ha sagt att framtiden för judarna inte ligger i Europa utan i Israel och Nordamerika p g a muslimsk antisemitism (så bra att judarna har ett ställe att emigrera till om det blir för många muslimer i Europa). Barbara Lerner-Spectre intervjuades också i programmet.


Rapport 19.30, TV 1, 2015-01-24

http://www.svtplay.se/video/5936210/rapport/rapport-24-01-19-30

I detta Rapportavsnitt framgick att syriska flyktingar i ett läger i Libanon fick leva på 3 dollar per dag. De bodde i lervällingen i tält gjorda av presenningar. Ingen skolundervisning bedrevs.

Jag konstaterar att man lätt kunnat fixa tokbillig undervisning via Internet. Läroböcker som tryckts som något typ Biltema-kataloger hade man kunnat fixa för 10-20 kr/st.

Att dubbla dagersättningen från 3 dollar till 6 dollar för 1 miljon flyktingar hade kostat 3 miljoner dollar per dag eller en dryg miljard dollar per år, alltså ungefär vad Sverige bränner på officiella, direkta flyktingmottagande-kostnader under ett par månader.  

Man måste tala om för folk att flyktingmottagandet inte handlar om att hjälpa flyktingar utan om att förändra sammansättningen på väljarkåren. När man tidigare stod med armarna i kors när man kapade ner dagpenningen i lägren till noll så borde man ha räknat med att folk i lägren i desperation skulle börja söka sig mot Europa. De som hade en begränsad mängd pengar ställdes då inför valet ”stanna här och bränna egna besparingar tills de tar slut eller chansa på att fara till Europa”. Ingen politiker kan ha varit så korkad att vederbörande inte insåg att noll i dagersättning i lägren skulle ge upphov till stora flyktingströmmar till Europa. Att man ändå inte gjorde något berodde på att man ville ha hit väljare som inte röstar på ”fel” partier. Man översvämmar gärna Europa med flyktingar så att man anser sig vara ”tvungen” att även göra fattiga länder i Östeuropa ”mångkulturella” genom att portionera ut flyktingar även där (för annars stryper man bidragen till dem). Man måste tala om detta för väljarna. Ingen talar om för väljarna att det handlar om att en medveten politik för att förändra väljarkårens sammansättning. Man låter 7-klövern och deras allierade behålla ett slags moraliskt övertag på det här viset. Folk får fortsätta leva i föreställningen om att det som driver Dagens Nyheter och 7-klövern är att vara mer human än andra mot mer mörkhyade människor. Man underlåter att upplysa folk om vilken oerhörd aggression de egentligen är utsatta för.

- Skall man inte förvänta sig av ett s k högtstående, civiliserat land, befokat av invånare i en (humanitär) stormakt, att de röstande medborgarna inser och begriper vad de eg röstar på? Mitt svar; NEJ. Ty tvärs igenom tycks hjärntvätten, överhetstatligheten, media-prostitutionen, och den överhetliga 'sömnvaggan' ha passiviserat Medel Svensson till den milda grad, att invällarkatastrofen smögs på, torpederingen via Reinfeldt 2010 initierade nackskotter, den fria invällningen. Framröstad av korkskallarnas sammansvärjda noviser. Upprepat 2014, 87% korkskallar ställde sig bakom sjuklöverpartierna, nationsförrädarna.

Svensson har slutat bry sig, sen länge invaggad i den eviga 'tryggheten', lönen på fredag, en kvarting på lördag, klippa gräsmattan och tvätta Volvon på söndag.

Nu gäller andra villkor, som kräver fritt tänkande människor. Har vi dom?
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 31 Jan - 20:43Kenneth Sandberg i Fria Tider + debatten Åkesson-Ferm i Aktuellt

Sandberg verkar tro att SD med en mer radikal profilering skulle kunna locka tillbaka väljare från moderaterna:

http://www.friatider.se/s-kan-kesson-stoppa-v-ljarnas-flykt-fr-n-sd

Det är väl jag inte så säker på. Däremot tror jag inte så mycket på Mattias Karlsson & Co:s recept att förespråka en mer generös flyktingpolitik som ett medel för att bli mer rumsren och därmed plocka in mer röster. Genom att höja det föreslagna antalet kvotflyktingar till 4000 löser man inga sådana problem. Man säger i princip bara att sjuklövern haft rätt och att SD tidigare haft fel (kvotflyktingar och andra flyktingar är väl rätt utbytbara för den breda allmänheten). Notera också att Japan som land är mer rumsrent än SD som parti trots att de bara tar emot 20 flyktingar per år trots att landet har 12 ggr större befolkning. Man uppfattas inte som något typ ”Nazitysklands f d allierade som inte ändrat sig sedan 1945” p g a detta.

Jag tror tyvärr att det kan vara svårt att återigen ta terräng från moderaterna om de börjar få trovärdighet på sin omsvängning i flyktingpolitiken. Skall man kunna hålla tillbaka moderaterna är sannolikt det viktigaste att framgångsrikt kunna göra troligt att moderaternas omsvängning inte är äkta vara. Jag noterar här att SD hittills inte använt sig av argumentet att Anna Kinberg-Batra för 15 år sedan motionerade i riksdagen om att införa fri invandring. Mattias Karlssons påstående i början av 2015 om att (kd) nu liksom var jämförbart med SD och att man inte hade något emot att förlora röster till (kd) hjälper väl heller inte. Inte heller Åkessons utspel häromdagen om att man var beredd att stödja en (m)-budget utan motprestationer. Det närmaste jag kan komma ett försök från SD-ledningens sida att försöka kapa ner moderatsiffrorna litet är väl Åkessons påpekande i debatten med Maria Ferm (mp) i SVT Aktuellt 21.00, 2016-01-26 (12.17 in i programmet) om att (mp) gjorde upp om en mer generös flyktingpolitik med den borgerliga regeringen under föregående mandatperiod:

http://www.svtplay.se/video/6111855/aktuellt/aktuellt-26-01-21-00-textat

Såg här också att Åkesson tydligen försökte göra något åt problemet med SD:s svaga stöd bland kvinnor. Två Åkesson-citat apropå (mp):s motstånd mot det danska förslaget att flyktingar i Danmark som kan försörja sig själva skall göra detta, t ex genom att lämna ifrån sig smycken och kontanter:

(12.59-) ”Det är inte rimligt att ensamstående kvinnor ska försörja förmögna män från Syrien till exempel.”

(14.41-) ”Jag tycker inte att det är rimligt att en ensamstående mamma som arbetar inom vården med förhållandevis låg lön och taskiga villkor ska försörja förmögna män som kommer från Syrien i dom fall det förekommer. Jag tycker det är helt orimligt.”

Det här var ju rätt hyfsat tänkt av Åkesson. Han verkar ha kommit på det här argumentet i hastigheten och verkar inte ha förberett replik-typen i förväg eftersom han i första varianten utelämnade komponenterna ”mamma” och ”låg lön och taskiga villkor”.

Det här var kanske på sätt och vis ett bättre argument än SD:s tidigare krav på rätt till heltid för kvinnor i offentlig sektor. Tidigare var det så att många kvinnor jobbade deltid medvetet och stämplade upp och fyllde på med A-kassa. Lönen blev litet lägre på det viset men livspusslet blev lättare att få ihop. För en småbarnsmamma är det ofta tungt att jobba heltid inom vårdsektorn och sedan hinna med allt annat. En del har löst saken på så vis att maken betalar för en pensionsförsäkring eller annat pensionssparande och att frun som jobbar i vården går ner på en trekvartstjänst eller 80-procentig tjänst. För högavlönade män är det möjligt att göra så. Vet en pilot som hade ett sådant arrangemang med sin fru. Hon blev inte fårad i ansiktet med åren i samma grad som hennes jämnåriga kollegor.

Gudrun Schyman och vänsterpartister verkar vara medvetna om livspusselproblemet för kvinnor. Deras lösning på problemet är 6 timmars arbetsdag med 8-timmars betalning. Detta är ju naturligtvis väldigt svårt att genomföra p g a kostnaden, speciellt om man också skall betala för tiotusentals ensamkommande skäggbarn m m varje år. Speciellt i arbetskraftsintensiva yrken där det är svårt att kompensera färre arbetstimmar med effektiviseringsåtgärder. Så det här måste onekligen inrangeras i kategorin permanent valfläsk som aldrig kommer att genomföras. Men det drar ändå röster. Antagligen för att man upplever signalerna budskapet sänder som positiva. På motsvarande vis kan budskapet om rätt till heltid upplevas som ointressant eller t o m negativt av den majoritet kvinnor i vården som har den heltid de vill ha. Eller vill återgå till den gamla, bekväma ordningen där man fick stämpla upp en deltid. Därför ger det kanske inte så mycket när Åkesson pratar om ”rätt till heltid”. Reaktionen blir kanske bara ”puh, han vill bara att jag ska slita ut mig ännu mer”. Aftonbladets kolumnist Sanna Lundell satte fingret på de här känslorna bland folk med den krönikan:

”Vi håller på att jobba ihjäl oss”
Sanna Lundell, Aftonbladet 2015-02-20

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/sannalundell/article20346034.ab

Så en smartare variant hade kanske varit att protestera mot att kvinnor i vården känner sig tvungna att jobba på semestern eller jobba som pensionärer p g a att man sänkt pensionerna rätt kraftigt, vilket ju varit den huvudsakliga finansieringskällan för invandringen (detta har SD tyvärr underlåtit att tala om för folk). Varken Åkesson eller Mattias Karlsson är någon större begåvning när det gäller att  hitta bra argument som triggar positiva reaktioner från specifika väljargrupper. Deras styrka utgörs i huvudsak av Åkessons snälla och hyggliga uppsyn och att de andra partierna fört en extrem invandringspolitik som börjar sätta avtryck i folks vardag, främst för lägre medelklass och underklass som inte bor i områden relativt avskärmade från mångkulturen. Övre medelklass och uppåt drabbas främst av att man nu börjat höja skatterna igen (men detta inbillar man sig bero på kostnader för svenska bidragstagare eller på något diffust systemfel typ ”brist på enkla jobb”, och inte på invandringen).Bluffen att det blir färre flyktingar till Sverige om man även dumpar flyktingar i Östeuropa


Löfvén och en del andra har ju de senaste månaderna varit ute i media och hävdat att om man dumpar en massa asylsökare i Östeuropa (som ju i princip inte tar emot några flyktingar) så lättar trycket mot Sverige. Från EU-håll verkar det låta likartat. Jag har också redan nämnt att (kd):s EU-parlamentariker Lars Adaktusson tycker att man borde straffa EU-länder som inte tar emot flyktingar med indragna/reducerade EU-bidrag. Det är väl i dylika banor man verkar fundera nu nere i Bryssel.

Tanken verkar vara att ändra väljarkårens sammansättning i hela Europa i enlighet med Coudenhove-Kalergis idéer. Eftersom man instiftat ett pris till hans minne så är det väl inte så konstigt om man tycker att Paneuropa-rörelsens idéer om önskad befolkningssammansättning är jättebra.

Att även fylla på i Östeuropa kommer dock inte att hjälpa Sverige. Det som hjälper är att strama åt inflödet till Europa. Det finns miljarder människor ute i världen som på det ena eller andra sättet lever i en miljö som skulle kunna vara asylgrundande enligt svensk praxis. Alla i Afrika som riskerar könsstympning bör t ex ha en god chans att få asyl i Sverige. Alla i Pakistan som inte kan motbevisas när det gäller påståenden om att islamister ogillar dem p g a att man opponerat sig mot dem bör ha chans att få asyl i Sverige. Den som kan visa upp ett mail man skickat till en grupp talibaner där man skriver ”jag tycker att ni talibaner bör sluta upp med att vara talibaner och att USA:s drönarattacker i vissa fall kan vara motiverade” och ett surt svar från talibangruppen bör t ex ha asylskäl. Här har vi ett exempel på en familj från Pakistan som fastnat i Grekland på väg mot Tyskland (Sayed Jasser Abbas med sitt barn Habia 4 år, ca 10.21 in i programmet):


SVT Rapport 19.30, 2016-01-29

http://www.svtplay.se/video/5937080/rapport/rapport-29-01-19-30?start=auto


Pakistan har 200 miljoner invånare, så där finns en bra källa att ösa ur för Coudenhove-Kalergi-fantaster.

Jag tycker att man bör försöka upplysa folk om att det finns praktiskt taget obegränsat med människor som har levnadsvillkor som gör att de hellre vill bosätta sig i Europa och att signaler som säger att man bara fyller på med invandrare på andra håll i Europa om det blir för fullt i stället för att strama åt flödet bara gör att fler tar chansen att söka sig till Europa. Man kan ju också upplysa om t ex EU-kommissionären och socialdemokraten Frans Timmermans uppger att 60 % av de asylsökarna har ekonomiska skäl för att söka sig hit:

http://www.di.se/artiklar/2016/1/28/ekonomiska-skal-dominerar-asylansokningar-i-eu/

Och detta kommer alltså från en typisk invandringsförespråkare. 60 % lär inte vara i underkant. Och då lär det finnas rätt gott om potentiella immigranter.Intern opinion i (m) positiv till stöd från SD för ny borgerlig regering

54 % av moderaternas ledande kommunpolitiker tycker att det är en bra idé att regera med stöd av SD (37 % är emot), vilket ju SD ställt sig positivt till att göra:

http://www.svtplay.se/video/5937386/rapport/rapport-31-01-19-30?start=auto

Undrar just hur väljarna uppfattar detta reportage? Sämsta tänkbara utfall är att SD av f d sossar uppfattas som ett alltför högerinriktat parti varför man går tillbaka till (s) samtidigt som (m) plockar tillbaka väljare från SD eftersom man nu uppfattas som tillräckligt mycket mot invandringen.

Det hade varit en fördel om det funnits ett så rumsrent invandringskritiskt parti som möjligt som stod till höger om SD i ekonomiska frågor. Det hade också varit en fördel om det funnits ett alternativ till vänster som hade kunnat fånga upp vänsterväljare. Sjuklövern har en stor fördel genom att man täcker upp hela höger-/vänsterskalan och nästan alla typer av nischväljare utom de invandringskritiska (även om man nu försöker kapa åt sig väljare där också).

Att satsa på att stödja en Alliansregering i stället för att försöka få till ett parti till höger och ett till vänster om SD är vansinne. Om man inte är en idiot så inser man att Anna Kinberg-Batra precis som 15 år sedan när hon motionerade om fri invandring vill ha in så många invandrare som möjligt utan att det blir totalkaos. Hon tycker att det skyddar hennes ungar som hon har med David Batra från rasister. Övriga ledande moderater som t ex Ulf Kristersson har en liknande familjebakgrund eller är beredda att sälja sig. Något undantag finns kanske. Men dessa bör man snarare erbjuda ett så lämpligt parti som möjligt att hoppa över till.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Ådärkomdenja on Wed 3 Feb - 14:50

Idag är det väl 80% av de kommunala (m)-potentaterna som förordar en alliansbudget, stödd av SD innebärande att Slöfan Dåréns s/mp-regering faller. AKB:s omvändelse kring invällningen är ett spel för galleriet, ett taktiskt snuskspel. Hon är inte trovärdig, och borde bytas ut, hon är inte populär ens i de egna leden, som clonad Äggskalle-kopia är hon oförbätterligt out.

SD tycker jag har tappat i trovärdighet, dom mesar till sig, skall vara ett "anti-rasistiskt" mittenparti, den deklarationen framkallar Dan-Eriksson-spasmer hos mig, jag vill kräkas. Den slipade Mattias Karlsson skyr jag som pesten, en utpräglad taktikter, en motbjudande karriärist, som är pappa till alla utrensningar á la Stalin, som sänkt partiets anseende. Jag kommer ändå, sannolikt lägga min (protest)röst på SD, för att bli av med Kalle Anka-regeringen som vandaliserar Sverige sedan sitt tillträde, där Reinfeldt "krattade manegen" för att vänsterhärket skulle åtkomma regeringsmakten. Politiken av idag är ett vämjeligt snuskspel, identitärer och karriärsnyltande nollor staplas på varandra, landets och folkets intresse kommer långt bakom. När det blir vår i luften kommer invandringshorderna att attackera landet igen, och det finns kryphål för dessa, fortfarande. Ett falskt studentleg, utfärdat i anarki-syrien, duger som bevis, för att en asylparasit kan komma in i Sverige, via taxi. Det fordonsslaget är inte inkluderat i ID-kontrollpaketet. vilket visar hur svaga ministrar vi har f n. Den ansvarige, dvärg-Morgan Johansson, är ett par nummer för kort, i alla avseenden. F n ligger invällningsantalet runt 40 000 personer, omräknat till årsnivå. Det kommer som sagt att brant stiga, och jag ser inga ytterligare staket för att hålla slöddret ute.
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 21 Feb - 20:21

SD backar i opinionsmätningar

Verkar som att SD backar i de senaste opinionsmätningarna.


SvD/Sifo: SD backar – "definitivt trendbrott"
SvD 22 jan 2016

http://www.svd.se/svd-sifo-sd-backar--definitivt-trendbrott/om/opinionsmatningar

“Sverigedemokraterna når 16,6 procent i februari. Det är inte en signifikant minskning sedan januari, däremot är det en statistiskt säkerställd förändring sedan decembermätningen, då SD fick 19,0.”


SD-vågen är bruten
Aftonbladet, 2016-02-19

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22290966.ab

Tappar från 20,9 % från 22,2 % i dec/jan enligt artikeln.


Det verkar som om SD:s flirtande med moderaterna i alla fall inte gett fler röster. Skulle inte tro att det gynnar SD när SD-företrädare säger att moderaterna står för ungefär samma invandringspolitik i stället för att säga att (m) låtsas av taktiska skäl och att partiledaren Anna Kinberg-Batra för 15 år sedan motionerade i riksdagen om fri invandring.

Än värre blir det när man som Paula Bieler i Agenda hävdar att moderaterna innan överenskommelsen med Miljöpartiet 2011 stod för ungefär samma invandringspolitik som SD. Jag tvivlar på att resultatet blir att SD känns mer rumsrent utan att tveksamma blir mer säkra på att moderaternas position i invandringsfrågan är äkta vara.


SVT Agenda
07/02 2016 kl 21.15 (kan ses till 8 mars 2016)  

Debatt mellan Elisabeth Svantesson (M) och Paula Bieler (SD).

http://www.svtplay.se/video/6278031/agenda/agenda-07-02-21-15


Några klipp ur inslaget i Agenda:

(ca 21.22) Påannonsering av Camilla Kvartoft:

”Sverigedemokraterna flörtar nu alltmer med moderaterna och erbjuder  sitt stöd till en Alliansbudget.”


(ca 21.47) Inslag med Jimmie Åkesson klipps in:

”Vi behöver en annan regering, vi behöver en annan budget, och ett sätt och sannolikt, enda sättet just nu som verkar framkomligt att fälla regeringen, det är genom att Alliansen lägger fram en gemensam budget som vi, som vågmästarparti, kan rösta på.”(ca 22.01) Inslag med Anna Kinberg-Batra (m) från Aktuellt 1 feb 2016 klipps in:

”Vi får inte starkare ekonomi med Sverigedemokraterna, vi bryter inte utanförskapet genom samarbete med dom, tvärtom så ägnar dom sig åt att ställa grupper mot varandra och det är ju svårare att klara integrationsutmaningen då, dom tar ju avstånd från det.”


(ca 22.10 och framåt) Camilla Kvartoft bryter in i debatten mellan Elisabeth Svantesson (m) och Paula Bieler (SD):

”Ni flörtar, med moderaterna, vad är det som får er att tro att moderaterna skulle vilja söka stöd av er?”Bieler:

”Ja, alltså man har ju sett... vi vet ju sen tidigare att dom har ju haft en politik på både invandringsområdet och integrationsområdet som i mångt och mycket ändå påminner om oss, men det man gjorde under förra mandatperioden det var ju att av rädsla för att samarbeta med oss, eller kopplas samman med oss, gick i helt motsatt riktning och samarbetade med Miljöpartiet, det kanske mest extrema...” (avbryts av Kvartoft)


Kvartoft:

”Vad ser ni nu då?”Bieler:

”Nu ser vi... vi hoppas ju att man kommer att stå fast vid det man säger, att det finns en koppling mellan vårt mottagande till Sverige och möjligheten att få in människor i det svenska samhället, att man gör faktiska åtgärder som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden...”


Kvartoft:

”Får jag fråga dej, just migrationspolitiken nu, där är ju er migrationspolitik rätt lika, moderaternas...”Elisabeth Svantesson svarar:

”Vi har ju tagit tag i invandringsfrågan. Vi har föreslagit tillfälliga uppehållstillstånd och bättre återvändande och försörjningskrav, och drivit regeringen framför oss i dom här frågorna, för det behöver Sverige, men vi behöver också mycket bättre integrations- och jobbpolitik, svaret här...” (Kvartoft avbryter)EU skall tvinga på även östeuropeiska länder asylsökare

EU har ett pris till Richard von Coudenhove-Kalergis, Paneuropa rörelsens grundare, minne. Coudenhove-Kalergi presenterade i sin bok Praktischer Idealismus år 1925 en vision av ett framtida Europa där man bytt ut den ursprungliga befolkningen mot en vad han på sid 23 kallade ”Die Eurasisch-negroide Zukunftsrasse (framtidsras, min anm)”. Detta anses tydligen vara väldigt eftersträvansvärt även idag. Eftersom utomeuropeiska invandrare i väldigt liten grad är benägna att rösta på olika sorters nationalistiska partier utplånar man det som anses vara det värsta potentiella politiska problemet genom invandring enligt sjuklöverns och medieägarnas synsätt.

Nu verkar det gå framåt med planerna att även tvinga på motspänstiga östeuropeéer en massa invandrare:


2016-02-19 Aftonbladet
Löfven: EU överens om nytt asylsystem

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22291559.ab

“EU-länderna är nu ense om ett system där flyktingar inte får välja vilket land de söker asyl i.
Det säger statsminister Stefan Löfven efter nattens EU-möte i Bryssel.”Det här ”säljer” man till den svenska som att avlasta Sverige. Vad det handlar om är dock att göra även Östeuropa ”mångkulturellt” för att konsolidera den egna politiska makten. Blir det någon minskad tillströmning till Europa och Sverige beror detta inte på någon jämnare fördelning i Europa. Det finns nämligen så gott som obegränsat med potentiella invandrare ute i 3:e världen som är beredda att söka sig hit om risken att förlora smugglings-/respengar är tillräckligt liten. Det som eventuellt skulle kunna minska asylsökartrycket mot Sverige är om de östeuropeiska länderna tillåts behålla sina hårdare regler och tillåts deportera flyktingar till länder i 3:e världen à la Israel eller Australien och/eller bidragen till personer som beviljats asyl i Östeuropa hamnar på östnivå och inte på skandinavisk eller tysk nivå. Det är väldigt synd att dylika insikter inte når den breda allmänheten.Den återkommande bluffen att invandring behövs för att försörja framtidens pensionärer

Det är litet tunt med artiklar i alternativ media som pekar på bluffen att vi behöver invandring för att försörja framtidens pensionärer. Men här är i alla fall en från Exponerat som man saxat från Tobbes medieblogg:


Arbetsförmedlingen fantiserar om nyanländas etablering
Från tobbesmedieblogg.blogspot.se

http://www.exponerat.net/arbetsformedlingen-fantiserar-om-nyanlandas-etablering/

Artikeln handlar om en debattartikel på DN debatt av Mikael Sjöberg som är generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Sjöberg hävdar där att vi behöver en massa invandrare för att försörja framtidens pensionärer. Nyckelmeningen i Tobbes artikel borde vara följande:

”[- - -] Uppenbarligen har inte arbetsmarknaden ”ett skriande behov” av denna tillförsel, eftersom marknaden i så fall skulle ha absorberat dessa människor utan några större problem. [- - -]”

Egentligen hade Tobbes medieblogg kunnat nöja sig med bara ovannämnda mening. Han kunde också ha tillagt att det är också är konstigt att det behövs speciella subventionerade anställningar för att få ner arbetslösheten bland invandrare om nu behovet av dem är så stort på arbetsmarknaden.

Man kan också notera SD:s brist på förmåga att påtala den här typen av motsägelsefullheter när man ges repliktid i TV-rutan. Kan inte dra mig till minnes att jag någon gång hört någon ledande SD:are peka på ovannämnda motsägelsefullhet i TV-rutan. Någon måste påpeka det här för folk. Folk sätter inte saker på sin egen agenda. Bara en liten minoritet reflekterar av egen kraft över motsägelsefullheter även om de är väldigt uppenbara. Den breda allmänheten är generellt funtad så att man på fullt allvar samtidigt kan tro på två saker som direkt motsäger varandra. Och att sätta denna motsägelsefullhet på folks agenda är bara förstå steget. Sedan måste man se till att det faktiskt tränger in i skallen på folk att detta är en motsägelsefullhet. Här kan citat från forskare samt citat från LO-företrädare som Hans Hagnell från 60-talet hjälpa till.  

Sedan bör man också försöka få folk att inse att invandringen i stället kostat och inte bidragit till att försörja pensionärerna utan tvärtom. Man bör upplysa om att kostnaderna för invandringen de senaste 15 åren i hög grad kunnat döljas genom att man kapat ner pensionerna väldigt drastiskt. Den bild Christina Rogestam från pensionärsorganisationen SPF ger i den här debattartikeln verkar inte överdriva hur kraftiga sänkningarna blivit i praktiken utan snarare tvärtom:

Aftonbladet 2016-12-20
Äldre blir fattigare – och politikerna tiger
SPF Seniorerna: Hur kan låg pension vara ok när låg lön inte är det?

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22293888.ab

”[- - -] Snittpensionen i Sverige i dag ligger på strax över 16 000 kronor brutto (12 298 kr netto, min anm) per månad, och vi seniorer betalar dessutom högre skatt än löntagare.[- - -]

Enligt Eurostat, EU-kommissionens officiella statistik, lever i dag 314 000 pensionärer i Sverige under EU:s gräns för risk för fattigdom på ungefär 11 500 kronor netto. [- - -]

Pensionsnivåerna sjunker successivt och ligger långt under vad som förväntades. För en person född 1938 ligger den allmänna pensionen som andel av slutlön i snitt på 61 procent. För en person född år 1948 respektive år 1968 ligger prognosen på 51 respektive 46 procent. [- - -]”I valet 2010 gjorde SD ett försök med valfilmen invandringsbroms eller pensionsbroms att påtala det här problemet. Jag tror dock att man skulle ha försökt tala om det här på ett till synes mer seriöst sätt i ett valutskick. På senare tid har man inte hört något från SD i den här frågan. Jag tror det skulle behövas litet kompletterande partier till SD som var mer intresserade av sakpolitik och att övertyga folk. Tycker att det är väldigt synd att SD försöker övertyga folk om att moderaterna är alternativet för invandringsmotståndare till höger om SD. Det viktigaste verkar vara att något typ ett Kasselstrand-parti till höger om SD inte får luft under vingarna. Man stödjer i stället hellre låtsasinvandringsmotståndare som moderaterna. Undrar om man också skulle säga att sossarna och Miljöpartiet skulle vara ett bättre alternativ än ett riktigt invandringskritiskt parti litet till vänster om SD?Välförtjänt lön åt PK-fånar


Hittade på den här artikeln på The New Observer:

http://newobserveronline.com/south-african-leftists-driven-off-farm-by-refugees/

Några sydafrikaner hade velat hjälpa några afrikanska migranter men det hela hade slutat i att de drevs iväg av migranterna från sin gård.

Jag hoppas att något liknande en dag händer de som släpper in en massa invandrare för att bekämpa personer med åsikter som mina eller en stamtavla som Björns Söders eller Sven-Olle Olssons. Fall på eget grepp skulle det i så fall vara.

Vill också i det här sammanhanget påpeka varför jag tycker att det är speciellt onödigt att göra sig ovän med muslimer. I stället för att bidra till invandringsaktivisternas våta dröm att importerade muslimer skall angripa personer som mig så bör man vara så hygglig och artig som möjligt mot importerade muslimer som fått sitt PUT. Om de kommer till makten blir då deras naturliga måltavla de som avviker mer från deras sociala värderingar. Om man skulle släppa ner dagens invandringsförespråkare i en bur med ISIS-, al-Qaida- eller Boko Haram-krigare skulle resultatet sannolikt bli något typ när man firade ner ko-kropp till några velociraptors i Jurassic Park 1. Eftersom de som bestämt sig för att bekämpa sådana som mig vill göra detta bl a genom att plocka in en massa muslimer så hoppas jag på motsvarande sätt att muslimerna i stället vänder sig mot de som plockat in dem. Det skulle vara rätt åt dem. Att göra sig ovän med muslimerna som t ex Richard Jomshof vill är bara att bidra till att förverkliga invandringsförespråkarnas våta dröm.

Hittade f ö en hel del andra intressanta artiklar på The New Observer. Länkar till dem även om jag inte vet vad The New Observer är för en publikation och vem/vilka som står bakom den:

http://newobserveronline.com/dead-children-pictures-a-study-in-the-controlled-medias-anti-european-double-standards/

http://newobserveronline.com/israeli-opened-slovakias-door-for-iraqi-refugees/

http://newobserveronline.com/jews-demand-open-borders-for-usa-but-use-dna-to-keep-israel-racially-pure/

http://newobserveronline.com/asylum-seekers-not-in-israel/

http://newobserveronline.com/european-elections-jews-complain-about-xenophobic-results-but-support-ultra-xenophobic-israel/

http://newobserveronline.com/israel-builds-fence-against-wild-beasts/

http://newobserveronline.com/white-zim-farmers-fail-in-nigeria/

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 6 Mar - 7:43

Tror jag måste knacka ner några rader med anledning av diskussionerna på Flashback om att starta ett nytt, konkurrerande parti till höger om SD.

De personer som verkar vara inne på dessa tankar verkar vara ute efter något typ det SD som fanns för 15 år sedan (eller möjligtvis t o m i slutet av 90-talet beträffande någon enstaka person). I och för sig är det väl ingen större principiell skillnad mellan SD av årgång 1999 när man hade avskaffat kravet på ofrivillig repatriering och SD av idag. Man håller sig i båda fallen inom grundläggande principer om att den enskilde individens rätt är överordnad saker typ folkstammens intressen eller något liknande. I och för sig har ju både Jomshof och Åkesson idag börjat blabba om att upphäva en del medborgarskap (vilket jag inte tror är ett så smart drag av ett nationalistiskt parti som ju bör försöka undvika grejer som kan göra att invandrarna och deras ättlingar kastar sig över svennarna när de hamnat i majoritet). Men här är det ju inte fråga om att på gammalt SD-vis värna om att Sverige skall ha en befolkningsmajoritet bestående av svennar (även om kanske en del invandrare kan uppfatta saken på det viset) utan mer om något typ de brittiska mainstream-idéerna om att kunna upphäva medborgarskapen för extrema islamister. Så man kan väl knappast säga att SD-ledningen pysslar med en återgång till det gamla SD. Möjligen flirtar man litet med en del kvarvarande radikala medlemmar.

Om en ny SD-konkurrent som står ekonomiskt litet till höger om SD uppfattas vara litet mer nationalistiskt än det nuvarande SD så är man körd från dag 1. Kanske går det litet bättre än för ND som plockade tillbaka regeln om att alla som kommit efter 1970 skulle sparkas ut. Men någon stark utmanare skulle det nog inte bli.

Det man i stället måste satsa på om man vill ha en eller flera kompletterande partier till SD är att dels att undvika ämnesområden som kan ge näring åt påståenden om att de kompletterande partierna är mer ”extrema” än SD och dels undvika att hålla sig med partiföreträdare, framför allt ledande sådana, som tidigare gjort och/eller sagt något dumt.

Det är nog också en fördel om man lyckas få tag i partiföreträdare som i huvudsak har karriären bakom sig och därför inte är beroende av sin eventuella politikerlön eller har en förmögenhet eller ett yrke som gör personen i fråga mindre sårbar. En person som kan leva av en väl differentierad aktieportfölj eller en obelånad skogsbonde är exempel på ideala partiföreträdare ur denna synpunkt sett. En advokat eller en tingsmeriterad jurist är också ett hyfsat exempel på lämpliga partiföreträdare. En yngre person med barn och villalån och känsligt yrke är kanske däremot mindre lämplig.

Men innan man lanserar nya partier så tror jag att man måste göra något åt mediebiten. Jag har litet tankar om detta som jag dock inte tror att jag postar här och nu på Exilen. Alternativ media är väldigt underbemannad (Exponerat skall t ex drivas av bara två pers) och pysslar inte med ”vanliga” nyheter.

Åter till det här med kompletterande partier till SD. Jag tror alltså inte på en mer radikal profil för dessa partier. Däremot tror jag att det är viktigt att från start inte ha med personer som har en familjebakgrund eller familjebild som kan göra att de har rationella skäl att se även mjuknationalism som ett potentiellt hot. Detta med tanke på att demokratiska nationalister faktiskt hjälpte till att bana väg för det nazistiska maktövertagande i ett pressat läge och att de ute i Europa ibland var nazi-kollaboratörer under 2:a världskriget. Forna tiders svenska rasbiologi med udden riktad mot tattare och zigenare är också något som kan kopplas till mjuknationalister, fast i mindre grad eftersom sjuklöverpartier stöttade de här attityderna i början, speciellt på 1920-talet. I och för sig är väl rasbiologi-tänket på väg ut även bland nationalister. Men om du gör en opinionsundersökning bland 80-90-åringar om hur de ser på tattare och zigenare kan de nog i många fall låta som Svensk Uppslagsbok, skulle jag tro. Skall man ha med personer med mångkulturell bakgrund som partiföreträdare utåt så bör man få god utdelning i form av legitimitetspoäng samtidigt som de inte bör hysa en överdriven sympati för sjuklöver-människor. En svart afrikan ger många legitimitetspoäng och är väldigt svårpixlad. Om de samtidigt tar fasta på europeiska mainstreampartiers och mainstreammediers attityd mot afrikaner fram till tidigt 50-tal och hur sjuklöver-människor ofta känner innerst inne även idag så kan de tycka att eventuell, underliggande rasism hos nationalister inte är värre men mer ärligt och mindre falskt och inte värre än afrikansk nationalism. Mitt intryck är att en del manliga afrikaner blir mindre sårade av europeisk nationalism än av kvinnor som ser dem som knullapor. Man ser dem som ”djur” men är väldigt attraherade av dem sexuellt. Väldigt många svarta afrikanska män verkar i och för sig ta för sig av de sexuella möjligheter som yppar sig bland svenska kvinnor p g a de här attityderna. Men det verkar finnas undantag. Sådana undantag är dock osäkra. Risken finns alltid att de låtsas vara sympatisörer och plötsligt hoppar av med motiveringen att de upptäckt att partiet i fråga är ”rasistiskt” e dyl. Och då går man i stället back när det gäller legitimitet.

Rent generellt torde de säkraste kortet när det gäller medlemsmaterial vara garderobsnazister, mixofober och garderobsantisemiter. Antalet personer av denna typ är dock begränsat. Kommer man över ett par-tre tusen medlemmar så tror jag inte att den här typen av medlemsmaterial utgör en majoritet även om man hintar att de är välkomna, förutsatt att de inte åtar sig förtroendeuppdrag eller utåtriktade roller.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 20 Mar - 10:59


SD-tjänsteman anklagad för våldtäkt


Verkar som om etablerad media vill hindra SD att få upp röstetalet bland kvinnor till samma nivå som för män:


SD:s taktik: Tysta egna sex-offren i partiet
Publicerad 11 mar 2016 kl 05.45

http://www.expressen.se/nyheter/sds-taktik-tysta-egna-sex-offren-i-partiet/


“Men Expressen kan nu avslöja SD:s interna säkerhetsrapport där kvinnor som vittnat om sextrakasserier i partiet avfärdas med omdömen som "sjuk", "väldigt klängig" och "berusad".

SDU-kvinnan Emma Sandkvist, 21, som anmälde en SD-tjänsteman för våldtäkt, anklagas för "omoraliskt leverne".

Fruktansvärt nedvärderande, säger hon.”Verkar också som om SD:aren *** Svensson anklagas för ett och annat:


Är *** Svensson kvar i Sverigedemokraterna(SD)?

https://www.flashback.org/t2538024

Han verkar också ha en thaifru och stora skulder. Skall också vara kompis med Jomshof (vet dock inte om detta stämmer). Om han är kompis med Jomshof så är frågan när han blev detta.

Det verkar finnas en del SD:are av typen ”invandrare tar alla tjejer” men som skaffar eller har en thaifru. Undrar just vilken grad av pålitlighet i invandringsmotståndet som finns hos dessa individer och vilka bevekelsegrunder de har för sitt engagemang i SD.


Det här med att locka kvinnor till SD har jag tidigare berört. Jag tror som sagt att den stora grejen är att förklara för folk att invandring inte räddat pensionerna, trots att man nu i 25 år tjatat om detta, utan att det tvärtom varit så att man sänkt pensionerna drastiskt för att betala för invandringen och att de som verkligen torskat dit med det nya pensionssystemet är kvinnor som tidigare räknat med att kunna jobba väldigt kort tid för att få full pension och dessutom kanske räknat med änkepension. För en kvinna som jobbat kanske 15 år och dessutom inte får någon änkepension blir skillnaden helt otrolig jämfört med det tidigare pensionssystemet. En väldigt stor del av den sänkta sysselsättningsgraden p g a invandringen och nettobidraget till EU har betalats med sänkta pensioner. Det här borde man låta riksdagens utredningstjänst eller någon annan kvalificerad utredare räkna på mer exakt och föra ut siffrorna till svenska folket. En väldigt liten del av de kvinnliga väljarna inser detta samband.

Alternativ media borde också uppmärksamma det här.Jimme Åkessons och Jan Björklunds debatt i Agenda 6 mars 2016 om Brexit

Jimmie Åkesson och Jan Björklund diskuterade här Storbritanniens folkomröstning om Brexit. Björklund sade att Norge får anta EU:s lagar utan att få vara med och besluta om dem och dessutom får betala en slant för sitt EES-avtal. Åkesson glömde säga att Schweiz och Israel bara har frihandelsavtal och slipper betala som Norge och slipper anta EU:s regelverk i samma omfattning. Åkesson glömde också påpeka att Sverige vid ett utträde skulle slippa betala ett nettobidrag till EU på 20 miljarder per år (som t ex kunde ha gått till kvinnliga fattigpensionärer).

Programmet:

Agenda 2016-03-06. Del 8 av 18. Ska Sverige ta tillbaka makt från EU, precis som britterna? EU-debatt mellan Jimmie Åkesson (SD) och Jan Björklund (L) (start 15.42 in i programmet).


http://www.svtplay.se/video/6802435/agenda/agenda-06-03-21-15


Efter att ha sett debatten tycker jag fortfarande att Åkesson har problem som debattör. Han tänker i termer av principer, ideologier, strukturer, övergripande helhetsbeskrivningar e t c, inte i termer av ”vilka enskilda fakta skall jag sätta på tittarnas/lyssnarnas agenda”. Medietränade borgerliga politiker brukar vara bättre på sådant här. De kan verkligen konsten att koka soppa på en spik eller göra en höna av en fjäder och t o m inbilla folk att enskilda (låtsas-)faktakomponenter ur verkligheten talar för deras sak. Åkesson bommar i stället väldigt substantiella fakta som borde tala mot sjuklövern. Det här är Åkessons stora svaghet (rent generellt har man heller ingen bra debattör i det här avseendet bland SD:s nuvarande 5 toppnamn). Ett exempel: Åkessons debatt med Annie Lööf för några månader sedan där Anna Lööf dels lyckade pruta ner invandringen till 40 000 per år och dels fick detta att låta som om detta var litet. Hon sade något typ att detta ju var mindre än 0,5 % av befolkningen. Åkesson svarade inte på det här. Men 40 000 pers är nästan hälften av antalet födda barn i Sverige och nästan lika många som de som invandrarna kallar svennar och föds varje år i Sverige. Får 35 000 manliga skäggbarn som säger att de är 16 år stanna så är detta mer än de ca 25 000 manliga personer som invandrarna kallar svennar och som föds i Sverige år. När det gäller invandringens påverkan på demografin så glömmer man att de invandrare som kommer huvudsakligen är relativt unga människor som befinner sig relativt långt ner i befolkningspyramiden. När de äldre dör ändras därför befolkningssammansättningen automatiskt. Städer som Malmö med 50 % invandrare får då 75 % invandrare och 25 % s k svennar. Städer med 25 % invandrare får 50 % invandrare. Där kommer vi att vara om 30 år om vi stoppar invandringen nu. Fortsätter man fylla på i samma takt som de senaste åren hamnar vi där om 20-25 år. I åldersklassen 25-34 år är litet drygt hälften av Sveriges befolkning idag vad invandrarna kallar ”svennar”. I och för sig hade det väl kanske varit litet knepigt att hävda att svenskar hamnar i minoritet e dyl om man hävdar att det där med öppen svenskhet inte bara är ett påhitt. Men om man håller sig till invandrarnas eget begrepp ”svennar” så hade det väl varit möjligt att belysa den demografiska utvecklingen för tittarna. I alla fall hade det väl gått att upplysa om att det kommer fler än 40 000 per år.Syriske invandraren Bechir Rabani i Nya Tider om bekämpandet av svenska folket


Nya Tider publicerade nyligen den här artikeln:

Debatt: Den selektiva ”antirasismen”
Publicerad: 12 mars, 2016, 16:59


http://www.nyatider.nu/debatt-den-selektiva-antirasismen/

(Noterar f ö att Nya Tiders sajt brukar vara svåråtkomlig. Bandbreddsbrist?

Ingress till artikeln:

“Bechir Rabani är född i Syrien och vänder sig i detta inlägg mot hur den så kallade ”antirasismen” används för att få svenskar att nedvärdera det egna landet och bereda vägen för globalisternas agenda. Han menar att indoktrineringen har gått så långt att många svenskar har blivit hjärntvättade till att skänka bort sitt eget land.”

Rabani verkar vara kommunanställd och jobba inom integrationssektorn. Antar att han tar en privatekonomisk risk med sin artikel.

Litet synd att Rabani i en annan artikel på nätet talar om att ”den globala finanseliten (ink Bonnier, Schibsted) gömmer sig bakom religionen judendomen” (om det nu var han som skrev detta, det är litet oklart om han står bakom signaturen Crystal),

http://arabnyheter.info/sv/2015/10/07/den-judiska-konspirationen-av-bechir-rabani/

Även om orden kommer från en invandrare så blir det tvärstopp i opinionen hos den infödda befolkningen med den här typen av argumentation. Men för att bilda opinion bland andra människor med ursprung i Mellanöstern eller Nordafrika kan kanske Rabani fungera. En del aktiva invandringskritiker på nätet kan kanske också tänka till om de ser att en utomeuropé väljer ett sådant här perspektiv på verkligheten.

Som intygsreklam för invandringskritiska partier tror jag dock att Rabani är bränd genom citatet ovan (dessutom ägde bara Goldman Sachs en liten del av Schibsted). Utomeuropeiska invandrare som säger att de röstar på invandringskritiska partier av ekonomiska skäl trots att de själva troligen inte hade fått stanna om det invandringskritiska partiets politik implementerats innan de själva fått sitt uppehållstillstånd och medborgarskap vore väl annars fantastisk intygsreklam. Detta skulle underlätta att få folk förstå vidden av invandringens ekonomiska konsekvenser. Samvetet skulle kanske också bli bättre om personer av utomeuropeisk härkomst säger att de själva inte hade fått stanna med den politik det invandringskritiska partiet förespråkar men att de ändå röstar på det partiet idag av ekonomiska skäl eftersom den ekonomiska påverkan blir så pass drastisk.

Frågan är hur många fler personer det finns med attityder liknande Rabani har. Frågan är också varför just Rabani kommit fram till de slutsatser han kommit fram till. Han verkar inse att orsaken till att de som styr västländerna vill kolonisera Europa med personer med som har en bakgrund liknande hans egen egentligen inte är att man vill vara snäll mot sådana som han själv. Han inser kanske att de ser honom och andra invandrare som som vapen mot potentiell nazism och nationalism genom att de minskar andelen svennar i väljarkåren, d v s i praktiken som ett vapen mot folkgruppen svennar. Och han är kanske inte fullt bekväm med den insikten. Detta verkar övertrumfa eventuella negativa attityder från infödda svenskar som han kanske stött på. Man kan ju också fundera på vad som hade hänt om Rabani råkat på Peter Mangs en sen kväll när han var ute och cyklade med sin pistol. (Off-topic, spekulation om Peter Mangs motiv: Den första han sköt var Threz West Persson som gosade med en invandrare. Utan invandrare hade hon kanske i stället gosat med Peter Mangs. Hans klotrunde farbror Sune Mangs, som såg ut som en skämtfigur, fick ju ihop det med en då kanonsnygg, 19-årig Agneta Lindén kring år 1970.)

En faktor som kan ha fått Rabani att tänka till är att västländerna försåg rebellerna i Syrien med vapen och avstod ifrån att bomba lastbilarna som smugglade olja från ISIS oljeutvinning. Om hans familj är alawiter (shiamuslimer) eller tillhör någon annan minoritet eller tillhör de sekulära sunni-muslimer som är mer mot rebellerna än mot Assad så kan detta kanske ha bidragit till insikten att de som leder västländerna inte vill ha hit invandrare för att de generellt vill skapa trivsel för araber och andra folkgrupper i Mellanöstern utan snarare för att bekämpa svennarna. Att västländerna i slutet på 2014 lät UNHCR halvera matpengarna eller helt dra in dem helt i lägren runt Syrien kan kanske också ha fått polletten att trilla ner. Det hade, som jag tidigare påpekat, inte kostat många kronor att bibehålla den nivå på matpengarna flyktingarna tidigare fick. Den summa pengar flyktingarna fick per dag var 1 dollar, alltså drygt 8 kr. Samtidigt betalade Migrationsverket 350 kr per dygn och person till svenska flyktingförläggningar. Till detta kom kostnaderna för Migrationsverkets egen personal och eventuella vårdkostnader. (När flyktingen väl fått PUT torde samhällskostnaden ha stigit till något typ det dubbla.) Men i alla fall så motsvarar 350 kr/dygn mer än 40 ggr kostnaden nere i lägren. Det borde inte ha svidit speciellt mycket att bibehålla matpengen i lägren. Det borde ha varit en baggis. Att man inte fixade den biten utgör dels en indikation på att man inte brydde sig så värst mycket om flyktingarnas väl och ve (för de som hade slut pengar och inte kunde ta sig till Europa när matpengarna sinade var det här definitivt inte bra) och dels på att man snarast ville att folk skulle börja söka sig till Europa. Så det här röjer verkligen bockfoten. Det borde vara rätt lätt insett, för den som bestämmer sig för att pröva tanken, att våra västledare egentligen totalt skiter i flyktingarnas och andra syriers och irakiers välbefinnande och att det viktigaste är att man kan använda dem som ett demografiskt vapen mot nazism och nationalism.

Sedan kan man ju fråga sig i vilken grad Rabani bryr sig om diverse nätskribenters synpunkter om ”sandnegrer” etc. Jag antar att dylika attityder inte underlättar om man vill vinna sympatier bland människor från Mellanöstern. Men om nu Rabanis artikel inte är ett skämt så finns det väl antagligen en orsak till att han tar relativt lätt på en del nätskribenters synpunkter på mellanösternknuttar. Jag vet inte i vilken grad det kan spela roll att syrier, irakier och assyrier/syrianer kommer från länder med väldigt gamla högkulturer. En del av dessa människor verkar inte ta åt sig av rasistiska attityder som går ut på att ljushylta svenskar liksom står högre på civilisationsskalan än invandrare från de här områdena. Syrianer verkar ibland fnissa litet åt det där, det är mitt intryck. Det är ju bara de senaste 150 åren Sverige haft ett påtagligt utvecklingsmässigt övertag jämfört med de här länderna. För 1000 år sedan var rollerna snarast ombytta och i än högre grad för 3000 år sedan.  

Några ord till om Rabanis politiska analys i Nya Tider-artikeln. Rabani skriver så här på ett ställe:

”'Mångkultur', 'feminism' och pride-flaggor är bland de mest effektiva vapnen för att från insidan krossa ett land.”


Jag antar att den negativa inställningen till feminism kan falla i god jord hos många typiska, invandringskritiska nätskribenter. Men om man vill locka kvinnliga väljare, vilket SD och andra invandringskritiska partier i Europa traditionellt haft litet svårt att göra, så tror jag att man bör ligga lågt med kritik av feminismen. Rabani verkar tala till kategorin redan frälsta nationalister snarare än till en bred allmänhet. Tanken verkar nog inte ha varit att skotta in röster åt SD utan snarare att vinna gillande hos typiska nationalistiska nätskribenter. Vill man kapa åt sig röster åt invandringskritiska partier är nog en del kvinnliga pensionärers pensionsnivå p g a kostnaderna för EU och invandringen det smartaste draget. Står man för motstånd mot feminism är det kanske svårt att få in i skallen på nyblivna kvinnliga pensionärer och kvinnor som närmar sig pensionsåldern vad de får offra ekonomiskt för att man skall kunna knåda om sammansättningen på väljarkåren. Jag tror att det är väldigt viktigt att skilja på den politiska retorik man använder och de val en man skall göra i privatlivet om han är någorlunda realistisk/smart. Att bli dagisfröken eller sjuksköterska på en vårdavdelning är ju totalt vansinne om man kan få ett mer välavlönat eller mer ”manligt” yrke. Jag har aldrig hört talas om något enda fall där en man i privatlivet blivit belönad med att få ihop det med en snygg tjej p g a att han varit dagisfröken. Börsmäklare e dyl är nog ett säkrare kort för en man. Christer Gardell är gift med en dagisfröken. Har dock aldrig hört talas om motsatsen, d v s att en kvinnlig storfräsare i näringslivet gift sig med en manlig dagisfröken. (Däremot har det väl hänt att någon enstaka man med ett uttalat maskulint LO-yrke fått ihop det med en mer välavlönad kvinna.)

När det gäller pride-flaggorna så är nog den inverkan detta kan få på ett land eller folkgrupp mer diffus för de flesta i dagens läge. Jag inbillar mig dock att om svennarna så småningom blir en folkgrupp där HBTQ-familjer och personer med ursprung i sådana familjer ses som en integrerad del av gruppen svennar så kan detta innebära att gruppen svennar får en lägre status bland invandrargrupper där dylikt inte förekommer. Detta kan öka föraktet och minska respekten för svennarna som grupp.

Frågan är också vilken effekt spermadonationer och äggdonationer bland heterosexuella par kan få. Sådant förekommer ju inte bara hos HBTQ-familjer. Svenska kristna samfund bryr sig inte alls om detta etiska problem (katolska kyrkan tillåter inte dylikt, inte heller de största amerikanska baptistkyrkorna). Inom islam är dock ägg- och spermadonationer förbjudet. Denna skillnad kan komma att göra att man kommer att se ner på de mer ljushylta invånarna där ju ingen i framtiden egentligen kommer att veta vilka de biologiska föräldrarna, farföräldrarna o s v verkligen är. Gruppen svennar kommer också att i allt högre grad innehålla ättlingar till porrmodeller, amatörporrfilmare och näthoror. Det finns helt klart riskfaktorer som kan komma att bidra till att svennarna blir en lågstatusgrupp i framtiden om man inte ser till att det blir en ordentlig separation visavi en del problemgrupper. En separat, privat folkbokföring för svennar där föräldraskap måste bevisas genom DNA-test skulle kanske kunna vara ett sätt att i framtiden kunna hålla uppe statusen och respekten för den kvarvarande gruppen svennar.

Jag antar att ett skäl till att det är omöjligt att få islam kompatibelt med spermadonationer är att det inom islam är viktigt att veta vilka som är biologiska ättlingar till profeten Muhammed. Mullor som är ättlingar till profeten Muhammed bär svart turban medan andra mullor får bära en vit.

Vill också fylla på med litet fler synpunkter angående en grej jag kom in litet på ovan. Det finns ett slags förakt bland en del invandrargrupper mot svennar och andra européer p g a promiskuiteten och pornografin. Kommer här osökt att tänka på ett danskt reportage där en libanesisk tjej som gjort karriär som porrmodell fick sura kommentarer från män från arabländer om att det hon höll på med var under en arabisk tjejs värdighet, typ, och att porr mer var någonting som europeiska kvinnor pysslade med. Invandrarmän tar visserligen gärna ofta för sig bland de många kvinnor som är speciellt dragna till invandrarmän (runt 15-20 % enligt en gammal undersökning i Vecko-Revyn). Men detta beror väl knappast på att de ser svenska kvinnor som madonnor utan snarare som motsatsen. Kommer här osökt att tänka på ett referat/citat på Jan Millds sajt för runt 15 år sedan där en turk i ett debattprogram skulle ha sagt något typ ”i Sverige är hororna gratis”. En hel del invandrarmän ser kanske svenskor ungefär på samma sätt som svenska män som reser till Thailand för att (nästan gratis) köpa sex ser på thailändska kvinnor. Man skulle ju kunna tänka sig en jämförelse där svenska män i Thailand fick ha sex gratis i stället för nästan gratis. Ungefär dylika omständigheter, ur invandrarmäns synpunkt sett, bland de 15-20 % svenska kvinnor som dras väldigt häftigt till invandrarmän, och i vissa fall t o m far till flyktingförläggningar för att ragga, har kanske kommit att forma en generell syn på svenska kvinnor bland en hel del invandrarmän.

Åter till HBTQ-frågan. Om regnbågsfamiljerna kommer att integreras bland övriga svennar och deras ättlingar kommer att diffusera ut i gruppen svennar så innebär detta antagligen att svennarnas status i en del invandrargrupper kommer att sjunka. Föraktet kommer att öka. Och om ingen integration sker så blir det synd om barnen i regnbågsfamiljerna. Undrar just hur det går för barnen i regnbågsfamiljerna som inte går på regnbågsdagis på Södermalm och eventuella regnbågsskolor? Tycker risken för att de borde få relativt låg status borde finnas där. Skulle vara intressant att veta hur utfallet blivit hittills.

Tror det hade varit bra om ägg- och spermadonationer varit förbjudet för både homo- och heterosexuella. Jag förstår heller inte konsekvensen i det nu rådande tänket kring biologiskt föräldraskap och den sociala biten. När det gäller den biologiska biten är det tydligen helt oviktigt ur både barnets och samhällets synpunkt om den biologiska pappan är en psykopat-student som runkat ihop till kurslitteratur för 500 :- per donation (eller kanske mer på privata spermabanker). Barnets eventuella mentala välbefinnande är helt oviktigt trots man tydligen måste smussla så pass med det biologiska faderskapet att det inte finns registrerat i folkbokföringen. Spermadonationer är sååååå naturligt och fint, ändå måste man smussla med det. Samhällets och eventuella partners minusposter i form av eventuella barn till halvsyskon struntar man i. Det är helt oviktigt. Likaså om någon inte vill skaffa barn med någon som härstammar från en cynisk, anonym runkarjävel. Det finns också finns en märklig skillnad i hur man ser på föräldraskap där den biologiska pappan är en krograggare och där den biologiska pappan är en spermabanksrunkare. Krograggaren hämtar man med polis för DNA-test om han inte erkänner faderskapet frivilligt. Då är det biologiska föräldraskapet superviktigt. Men inte i fallet med spermabanksrunkaren.

Andra inkonsekvenser i svenskt familjepolitiks-tänk:

När det gäller pappaledigheten så är det otroligt viktigt för barnet att pappan är hemma med barnet när barnet är litet. Det var i alla fall motiveringen till pappamånaden förr. Men när det inte finns någon pappa utan det i stället bara finns två läbbor som är mammor så är det dock inte skadligt för barnet att inte ha kontakt med sin pappa. Exemplet visar tydligt att i alla fall den äldre motiveringen till pappamånad bara var skitsnack.

Apropå skitsnack vill jag också påpeka att den officiella svenska versionen om jämlikhet mellan könen i betydande utsträckning är skitsnack. Man tolererar i stort islams syn på jämlikhet trots att denna skiljer sig rätt betydligt från modern, västerländsk syn på jämlikhet. Man hade nog inte uppvisat samma tolerans mot en inhemsk ideologi eller nytillverkad religion som hittats på av ljushylta personer som kopierat islams syn på jämlikhet. Eller velat legitimera en sexuell relation mellan en gammal gubbe och en 9-årig flicka (Aisha var 9 år vid äktenskapets fullbordan). Gudrun Schyman gapade i högan sky om att svenska män var som talibaner. Men de som faktiskt hade nästan samma syn på jämställdhet som talibaner brydde hon sig inte om då och inte heller nu. Inte heller likasinnade. Det här innebär dock inte att man bör använda sig av en antifeministisk retorik. Feminism uppfattas av de flesta kvinnor som att de får mer pengar i plånkan. Därför bör man inte klaga på det här med feminismen. Säg hellre att feminism nog är ganska bra. Man måste hålla isär den politiska retoriken och de val i privatlivet en man bör göra och de yrken en man bör råda sin son att inte välja.Obama nominerar Merrick Garland som domare i USA:s HD


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22456686.ab

Om Garland blir ny HD-domare i USA så tycker jag inte man kan säga att USA diskriminerar judar när det gäller tillsättningen av HD-domare. För med Garland skulle ju i så fall 4 av 9 domare vara judar samtidigt som andelen judar av totalbefolkningen är 2 %. Med 3 vita kristna domare av 9 totalt så skulle den proportionellt sett mest diskriminerade gruppen när det gäller HD-domare vara vita kristna, speciellt vita protestanter som så att säga bara skulle representeras av en enda domare.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 21 Mar - 10:15

K. V. Pauker wrote:
När det gäller pride-flaggorna så är nog den inverkan detta kan få på ett land eller folkgrupp mer diffus för de flesta i dagens läge. Jag inbillar mig dock att om svennarna så småningom blir en folkgrupp där HBTQ-familjer och personer med ursprung i sådana familjer ses som en integrerad del av gruppen svennar så kan detta innebära att gruppen svennar får en lägre status bland invandrargrupper där dylikt inte förekommer. Detta kan öka föraktet och minska respekten för svennarna som grupp.

[...]

Gruppen svennar kommer också att i allt högre grad innehålla ättlingar till porrmodeller, amatörporrfilmare och näthoror. Det finns helt klart riskfaktorer som kan komma att bidra till att svennarna blir en lågstatusgrupp i framtiden om man inte ser till att det blir en ordentlig separation visavi en del problemgrupper.

Ändå tycker K. V. Pauker att det är jätteviktigt att kategorisera vita människor i norra Europa som "svennar". Det finns ingen annan debattör som lika fanatiskt vill synonymisera en viss raskategori som "svennar". Det fanns dock en debattör som lika fanatiskt ville synonymisera invandrare med "svartskallar", och det var Jan Guillou på Aftonbladet: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/guillou/guillou3.html

Tyvärr kommer dessa propagandister att lyckas så länge som etnocentriska grupper talar det svenska språket. Hade esterna, letterna och litauerna inte haft egna språk, utan istället fokuserat på folkdanser och liknande, så hade förmodligen inte omvärlden tagit deras frihetskamp på allvar. Det var språket som gav dessa folks frihetskamp internationell legitimitet. Argumentet att "lära sig perfekt svenska, läsa juridik och påverka systemet innifrån" tror jag inte på för fem öre. Det fungerar om du heter Elisabeth Massi Fritz, låtsas bry dig om unga tjejer och skriker efter diffusa "hårdare straff". Tror du på frihet och rättvisa är modern svenska värdelöst. Dom där jävla kuksugarna kommer aldrig lyssna på oss.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 21 Mar - 22:26

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:
När det gäller pride-flaggorna så är nog den inverkan detta kan få på ett land eller folkgrupp mer diffus för de flesta i dagens läge. Jag inbillar mig dock att om svennarna så småningom blir en folkgrupp där HBTQ-familjer och personer med ursprung i sådana familjer ses som en integrerad del av gruppen svennar så kan detta innebära att gruppen svennar får en lägre status bland invandrargrupper där dylikt inte förekommer. Detta kan öka föraktet och minska respekten för svennarna som grupp.

[...]

Gruppen svennar kommer också att i allt högre grad innehålla ättlingar till porrmodeller, amatörporrfilmare och näthoror. Det finns helt klart riskfaktorer som kan komma att bidra till att svennarna blir en lågstatusgrupp i framtiden om man inte ser till att det blir en ordentlig separation visavi en del problemgrupper.

Ändå tycker K. V. Pauker att det är jätteviktigt att kategorisera vita människor i norra Europa som "svennar". Det finns ingen annan debattör som lika fanatiskt vill synonymisera en viss raskategori som "svennar". Det fanns dock en debattör som lika fanatiskt ville synonymisera invandrare med "svartskallar", och det var Jan Guillou på Aftonbladet: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/guillou/guillou3.html

Tyvärr kommer dessa propagandister att lyckas så länge som etnocentriska grupper talar det svenska språket. Hade esterna, letterna och litauerna inte haft egna språk, utan istället fokuserat på folkdanser och liknande, så hade förmodligen inte omvärlden tagit deras frihetskamp på allvar. Det var språket som gav dessa folks frihetskamp internationell legitimitet. Argumentet att "lära sig perfekt svenska, läsa juridik och påverka systemet innifrån" tror jag inte på för fem öre. Det fungerar om du heter Elisabeth Massi Fritz, låtsas bry dig om unga tjejer och skriker efter diffusa "hårdare straff". Tror du på frihet och rättvisa är modern svenska värdelöst. Dom där jävla kuksugarna kommer aldrig lyssna på oss.

Utöver språkfrågan tror jag efternamn är ett effektivt sätt att markera att man står utanför blandbefolkningen. Infödda skandinaver borde uppmuntras att se över sina efternamn. Jag tror inte det behövs några jättepretentiösa De la Gardie-efternamn för att markera att man står utanför svennebefolkningen. Det räcker med att sluta med den idiotiska sedvänjan att göra patronymer till familjenamn. I Ryssland är det slaggmänniskorna som har ett efternamn som slutar på -vitj. Jag tror det kommer se likadant ut i framtidens Skandinavien. Vi kommer få en HBTQ-certifierad mulattbefolkning med efternamn som Eriksson och Karlsson. Fråga dig själv vad du vinner på att dessa människor får bygga ut sin älskade polisstat.


Last edited by Max Ronalds on Fri 2 Jun - 5:55; edited 1 time in total
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 28 Mar - 19:06
Moderaterna och sossarna tar tillbaka röster från SD

Raset: Väljarna flyr till S och M
Aftonbladet 2016-03-23


http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22495555.ab


Åkesson: Om man ska kalla det för ras vet jag inte...
Aftonbladet 2016-03-23


http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22496443.ab

Moderaterna, och framför allt sossarna, verkar plocka tillbaka röster från SD i senaste Inizio. Jag tror inte att SD:s flirtande med moderaterna lönar sig. Moderaterna kommer inte att plocka in SD i regeringen p g a detta. Det enda som händer när Åkesson säger att moderaterna i princip tagit över SD:s politik (generöst med tanke på att moderaterna inte backat om t ex skolgång för papperslösa barn och förbud att eftersöka föräldrarna och i princip fri arbetskraftsinvandring) är att folk då stödjer det mer behagliga alternativet moderaterna och att de som från början var sossar hoppar tillbaka till sossarna eftersom SD p g a sin flirt med (m) uppfattas som alltför höger.

Det här visar också på behovet av ett parti till höger och ett till vänster som SD för att bättre kunna fånga upp mer genuina (m)- och (s)-väljare. Det är rent önsketänkande att det skulle finnas något annat alternativ som är lika effektivt.


Aftonbladet-artikel om Exponerat

Såg det här i kommentarsfälten på Exponerat för en artikel där man spekulerade i om Researchgruppens My Vingren omkommit i terrordåden i Belgien:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15965580.ab

Jag har tidigare hänvisat till Exponerat som en bland andra invandringskritiska webbsajter. Man skulle kanske av detta kunna få intrycket att jag inte bryr mig om de brott som huvudmännen dömts för. Men det här var alltså nyheter för mig. Tidigare har jag haft intrycket att det var en äldre kvinna plus en till, okänd person som drev sajten. I och för sig märker man väl inte av något av den brottslighet de tidigare(?) huvudmännen dömts för. Men det blir ju ändå problematiskt att t ex nämna Exponerat i t ex ett och samma andetag som Fria Tider.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 10 Apr - 6:02
Jan Milld säger att han hade fel om att ersätta Mikael Jansson med Jimmie Åkesson

Milld verkar anse att problemet är att SD under Åkesson blivit för mjukt, inte att han är en dålig debattör:

Jag hade fel: SVERIGEDEMOKRATERNA
Posted on april 2, 2016 by Jan Milld
https://janmilld.wordpress.com/2016/04/02/jag-hade-fel-sverigedemokraterna/

”Men Jimmie Åkesson var en duktig debattör, vilket också hade betydelse. Den talangen skulle tydligt märkas  i TV4-debatten 2007 med Mona Sahlin, som där mosades.  Se 2.20 in i denna film:”

SD I MEDIA: Sahlin - Åkesson, del 2 av 3, Debatt i TV 4 år 2007
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_kjvpp8C_ic

Åkesson nämnde nettobidraget till EU på 15 miljarder. Han var väl också hyggligt pedagogisk när det gällde att pengar inte växer på trän. Men han bommade att asyl i Sverige för utomeuropéer inte blev en mänsklig rättighet förrän 1967. Kanske var det här ett av Åkessons bättre framträdanden. Men generellt är väl problemet med Åkesson att han är för svag som debattör och har fel stil. De medietränade broilersarna brukar vara bra på att framhäva siffermaterial och låtsas som om detta talar för deras sak. Det ger ett väldigt vederhäftigt intryck (trots att fakta i regel talar mot dem). Åkessons stil är mer övergripande helheter. Han talar om för tittarna hur helheten ser ut men ger inte folk pusselbitarna, eller de pusselbitar som fattas. Han börjar liksom i fel ände. SD:s kampanjmaterial brukar också ofta ha det här felet.

Åkessons styrka är väl att han har en sympatisk framtoning.Jan Milld säger att han hade fel om Sydafrika


Fortsätter med några ord om Jan Milld. Som många känner till var ju Milld tidigare en traditionell vänsteraktivist. Och bland dessa var ju ett stöd för ANC mot apartheid-regimen en standardåsikt. Nu har dock Milld i alla fall delvis tänkt om:

Jag hade fel: SYDAFRIKA
Posted on mars 31, 2016 by Jan Milld

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/31/jag-hade-nog-fel-sydafrika/

I artikeln visar han filmsnutten ”White genocide in South Africa”:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxFAESDVJ5w&feature=player_embedded

Det är intressant att jämföra hur pass olika framgångsrika boerna i Sydafrika och judarna i Israel blev. Det finns likheter mellan dessa båda projekt. I båda fallen handlar det om kolonisation (boernas var av äldre datum dock) och att den egna folkgruppen, om än på litet olika sätt, fick inta en privilegierad ställning jämfört med de som tidigare kontrollerade det ungefärliga landområdet (judarna var en inhemsk minoritet som i tusentals år bott i området men som sedan kom att expandera under 1900-talet på muslimers och kristnas bekostnad, boerna hade koloniserat sitt område i början på 1800-talet men sydspetsen i Sydafrika där man bosatte sig först, på 1600-talet, var i princip obebodd när man kom dit). Att man ansåg att Gud gett dem de landområden de kontrollerade var en annan likhet. Viktiga skillnader mellan boerna och judarna när det gäller sina respektive statsprojekt var följande:

1. Boerna lyckades inte, och försökte antagligen inte, bygga upp någon politisk maktbas i västländerna. Något AIPAC fanns t ex inte. Det fanns heller inga medier ägda av boer som uppmuntrade stöd till Sydafrika

2. Boerna försökte inte öka sin maktbas genom uppmuntra invandring av etniskt och religiöst likartade människor. Man kunde ju ha försökt plocka in protestantiska holländare och flamländare och kanske även britter (det fanns ju människor av brittiskt ursprung som också var lojala mot apartheidstaten).

3. Boerna hade inte ett lika målmedvetet kärnvapenprogram. Man smackade visst ihop tre atombomber. Men inte fler. Man skaffade heller något vapensystem som kunde leverera kärnladdningarna. Man hade någon slags väldigt ålderdomliga flygplan som möjliga vapenbärare men dessa hade varit relativt lätta att skjuta ner.

Det verkar som om västmakterna tillät apartheidstaten så länge det kalla kriget pågick. Den vita befolkningsminoritetens uppgift var att se till att Sydafrika inte hamnade under östblockets kontroll. Sveriges miljardstöd till ANC (dolt för svenska skattebetalare) kan kanske också ses som en strategi för att minska östblockets kontroll över ANC. Apartheidstaten såg också till att skydda gruvägare som Oppenheimer-familjen från socialistiska konfiskationer som kunde äga rum om ett östblocks-influerat ANC skulle komma till makten. Mitt intryck är att boerna fick agera dumma tjänare åt väst under kalla kriget utan att få något i gengäld. Spontant tycker jag att den smartaste strategin borde ha varit att ta ut skatter från hela samhället, inklusive gruvindustrin för att finansiera statliga uppköp av vita farmer för att på så sätt kunna möjliggöra en koncentration av boer-befolkningen och likasinnade britter till ett mindre område. Man skulle också kunna ha kunnat låta den ursprungliga sydafrikanska staten låna upp pengar för att köpa upp vita farmer för att möjliggöra för farmarna att kunna lämna sina gårdar och bli delaktiga i en koncentration av boerbefolkningen till mindre landområde. En sådan politik hade gynnat boerna. Men gruvägarna som blivit av med sin skyddstrupp hade förlorat. Västmakterna hade också kunnat få se ett östblocksövertagande av rest-Sydafrika.

Boernas relationer med den svarta befolkningen hade sannolikt också blivit bättre på det här viset. Boerna i Sydafrika fick göra sig ovän med de svarta för att försvara gruvägarnas privatekonomi och hindra Sydafrika från hamna i östblocket.

På något sätt verkar människor av europeiskt ursprung aldrig kunna agera som grupp utifrån sitt egenintresse. Man får alltid sina politiska konstruktioner kapade av andra. Det verkar också vara väldigt svårt för vita nationalister att se klart och rationellt på den här typen av problem. En vit nationalist såg inte problemet att vita boer blev utnyttjade för att försvara andras intressen. Han tyckte i stället att det var jätteviktigt att bevara den befintliga apartheidstaten.Inga Lantz f d riksdagsledamot (v) skräms av mångkulturen


Inga Lantz är en annan person med vänsterbakgrund. Hon var riksdagsledamot för vpk (vänsterpartiet) 1973-88 och har såvitt jag förstått inte gått ur vänsterpartiet (vi får väl se om hon blir utesluten). Nu har hon skrivit en debattartikel i VLT där hon pekar på en del problem med den stora invandringen till Sverige:

Mångkulturellt skrämmer
VLT, 2 apr 2016 18:02 Uppdaterad 2 apr 2016 18:04
Inga Lantz, före detta riksdagsledamot för Vänsterpartiet 1973–1988, författare, fotograf


http://vlt.se/asikt/debatt/1.3721951-mangkulturellt-skrammer

Saxar följande ur artikeln om länken slutar funka:

”'Vanliga människor' har varit skeptiska och också framsynta på de negativa följderna av en alltför generös invandringspolitik. Detta återspeglar sig i att Sverigedemokraterna nu har ett nästan 20-procentigt stöd för sin politik Något som jag tror bara beror på just invandrarfrågan.

[- - -]

Det finns en akut bostadsbrist sedan många år–det byggs aldrig tillräckligt mycket. Och ska nu de nyanlända ha någonstans att bo behövs 100 000–tals nya lägenheter.

[- - -]

När det gäller arbete finns ännu större barriärer att forcera. Dels kommer det inte att över huvudtaget finnas tillräckligt med arbetstillfällen – varken för ”oss” eller för ”de nya”.

Det beräknas att två tredjedelar delar av alla i dag befintliga arbeten kommer att försvinna genom automatik och datorisering. Sen kan man från politiskt håll lova arbete åt alla, men det är en bluff och lögn att påstå att detta är genomförbart. [- - -]”


Låter som en rätt nykter analys. Påminner litet om LO:s och Hans Hagnells still förr i tiden. Samtidigt verkar hon sägas att hon skäms för sina tankar.

Hittills har jag inte sett någon medial sågning. Vi får väl se hur det blir med den saken. Kanske uteblir denna eftersom jag inbillar mig att hon skulle vara mycket god intygsreklam för invandringskritiken.Media vill att svenska folket skall se fördelarna med NATO-medlemskap


Den här länken försvinner nog rätt snart:

Rapport 19.30, 3 april 2016
http://www.svtplay.se/video/7373582/rapport/rapport-3-apr-19-30?start=auto

I reportaget upplyser man om att NATO varnade för ryskt övningsanfall. Svenska plan stod kvar på marken medan NATO-plan gick upp i luften. Man upplyser i och för sig i reportaget om att övningsanfallet var förannonserat av ryssarna. Men den potentiella nyttan av NATO-hjälp kom ändå att åskådliggöras.

Själv undrar jag i vilken grad NATO-vurmen egentligen bottnar i militära motiv. För Sveriges del torde det inte ligga något egenintresse i NATO-medlemskap. Ryssland är inte längre kommunistiskt och man håller demokratiska val. Den stora skillnaden mot väst politiskt sett är att man inte tillåter Pride-parader. Oppositionspolitiker råkar inte ut för mystiska ”självmord” som i det väststödda Ukraina eller mördas öppet som i Ryssland på 90-talet. Däremot har man plockat av en västlierad oligark hans pengar (Khodorkavsky, alltså). Möjligen kan det ligga i USA:s och NATO:s intresse att ytterligare ringa in Ryssland. Men jag undrar om det inte kan finnas ytterligare ett motiv bland svenska politiker och externa intressenter. Och det är det faktum att NATO har rätt att ingripa i ett medlemsland där man anser att demokratin avskaffats. Värdlandsavtalet, som väl kan kallas en light-version av NATO-medlemskap, ger regeringen rätt att kalla in NATO-trupp till Sverige. Om Sverige skulle få en situation med politiskt kaos där landets no-go-zoner skulle utbreda sig väldigt drastiskt så skulle alltså NATO kunna ingripa om man ville. Detta skulle i så fall kunna disciplinera ledarna för en no-go-zon-rörelse i Sverige. Eller få dem att bara jävlas med ”rätt” personer.

I ovannämnda nyhetssändning rapporterade man också om att om att EU nu skall börja skicka tillbaka flyktingar till Turkiet. Man nämnde dock inte att EU skall ta lika många syriska flyktingar från turkiska läger. I och för sig lär väl flyktingströmmen minska, och därmed det antal människor Turkiet får skicka i retur, när folk inser att rutten Turkiet-Grekland inte är framkomlig. Men fram tills dess är det full rulle. Och då kan man få litet invandrare att dumpa i Östeuropa för att även göra de länderna mångkulturella i enlighet med Coudenhove-Kalergis tankegångar (EU har f ö ett speciellt Coudenhove-Kalergi-pris).

Poängen med reportaget verkar ha varit att EU-hjälper till att stoppa flyktinginvandringen i stället för tvärtom. Och det är väl rätt höggradig desinformation. EU kunde precis som Australien och Israel ha betalat andra länder i tredje världen för att ta emot flyktingar som kommer. Man kunde ha bogserat tillbaka flyktingbåtar precis som Australien. Man kunde också ha betalat Turkiet för att behålla alla sina flyktingar. Det är inte fråga om platsbrist i Turkiet. Nederländerna, Belgien och Tyskland är bra mycket mer tätbefolkade länder. Däremot finns det brist på pengar i lägren i Syriens närområde. Speciellt i Libanon och Jordanien. Det finns en anledning till att Sverige m fl europeiska länder sket i att UNHCR fick halvera eller t o m dra in matpengarna helt till folk i lägren i slutet av 2014 och under 2015. Och den anledningen är att man vill att folk skall komma hit i stället så att man kan få en sammansättning väljarkåren som innebär potentiellt minskat stöd för nazister och nationalister. Och eftersom detta upplevs som så viktigt är man beredd att låta skattebetalarna betala ett rätt högt pris för denna strävan. Detta bör man tala om för folk.Exempel på mediaflöde som kan uppamma motvilja bland invandrare/minoriteter mot svennar

Mitt intryck är att etablerad media vill uppamma ett hat mot svennarna bland invandrare som påminner om de svartas antipatier mot boerna i Sydafrika. Här är några exempel som kom i relativt tät tidsföljd:


Utrikes födda nekas oftare sjukpeng
Aftonbladet 2016-04-07, TT


http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22588414.ab


Lämnade in samma uppgift – fick tre olika betyg
Aftonbladet, 2016-04-07, Oskar Forsberg


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22581144.ab

”Tre 15-åringar på Häggviksskolan norr om Stockholm lämnade in exakt samma skrivuppgift – men fick helt olika betyg på den.

Mimmi Lifvendahl fick B, Felicia Pålsson Magnusson fick C och Emilios Kousis fick D.”7 fakta om förtrycket mot romer i Sverige
Aftonbladet 2016-04-08, Malin Wigen


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22591972.ab


Etablerad media påminner en del om alternativmedia som fokuserar på invandrares illdåd mot svennar, om man vänder på offer och förövar-rollen. Det här riskerar att orsaka problem för svennarna i framtiden. Personer med invandrarbakgrund kan komma att anse det vara legitimt att ta ut en hämnd på samma sätt som de svarta i Sydafrika. Och detta verkar etablerad media tycka vara önskvärt.Moderaterna säger att SD står för biologiskt rastänkande

SD:s partiprogram rasistiskt i klartext
M-politiker: Skrämmande påståenden om ”nedärvd essens”
Aftonbladet 2016-04-08

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22563295.ab

Man saxar bl a följande:

”Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Även om moderaterna vantolkar SD:s program här så är det klantigt av Mattias Karlsson & Co att på det här sättet ge möjligheter till vantolkningar. Att kompensera sådant här genom att föreslå höjningar av antalet kvotflyktingar tror jag inte är speciellt effektivt. Det här är ett exempel på varför Mattias Karlsson är en rätt kass politiker. Tycker det vore bättre om han inte fick ha en kommunikativ roll. Han kan få vara knapptryckare och skriva motioner (någon överrock bör dock få läsa dem innan han skickar iväg dem). Men i kommunikativa roller funkar han inte så värst bra.Presskonferens med Mattias Karlsson och Paula Bieler tidigare i veckan


StudioSD – presskonferens om regeringens utspel
http://www.exponerat.net/studiosd-presskonferens-om-regeringens-utspel/

Mattias Karlsson verkar här använda ordet ”vidlyftig” fel två gångar. I alla fall är ordvalet tveksamt.

Paula Bieler verkade koppla invandring till överfall på kvinnliga joggare, typ. De som läst Aftonbladet och Expressen kopplar dock antagligen den typen av överfall till den unge svensk-finske man som förra året överföll och mördade en kvinnlig joggare. Verkar som om Bieler som vanligt försöker använda sig av så dåliga argument som möjligt. Påminner om när hon programmet Debatt ”glömde” att Australien framgångsrikt lyckats stoppa flyktingströmmen via båtar genom att bogsera tillbaka dem. Jag tror inte på att till halvnationalistiska partier rekrytera personer vars morföräldrar var judiska sovjetpolitruker som hade skjutits på fläcken av mer radikala nationalister (alltså nazister). Om man tar nazistiska beteenden mot judar någorlunda på allvar borde detta innebära att man är väldigt försiktig med att rekrytera personer som själva skulle kunna råka illa ut under nazistiskt styre eller har döda/levande familjemedlemmar som skulle ha kunnat råka illa ut. Paula Bielers usla framträdanden i debatter och presskonferenser bekräftar för mig att hon borde ha fallit bort i grovgallringen eftersom man kan ha skäl att misstänka att hon borde vara måttligt förtjust i nationalister eftersom dessa hjälpte mer extrema nationalister (nazister alltså) till makten i Tyskland år 1933 samt under kriget i många länder var nazikollaboratörer. Man kan inte förvänta sig att judar och halvjudar skall vara speciellt tilltalade av europeiska nationalistpartier. Jag vet inte Mattias Karlsson är för dum för att inse detta eller om han skiter i detta problem. I vilket fall som helst är detta illa.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 15 Apr - 2:05

K. V. Pauker wrote:
1. Boerna lyckades inte, och försökte antagligen inte, bygga upp någon politisk maktbas i västländerna. Något AIPAC fanns t ex inte.

Det stora problemet för Sydafrika i diplomatiska termer var inte att det saknades ett AIPAC, det stora problemet var att det saknades en motsvarighet till Palestina-rörelsen, alltså den som vill ha en separat palestinsk stat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Transkei
https://en.wikipedia.org/wiki/Bophuthatswana
https://en.wikipedia.org/wiki/Venda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciskei

K. V. Pauker wrote:Värdlandsavtalet, som väl kan kallas en light-version av NATO-medlemskap, ger regeringen rätt att kalla in NATO-trupp till Sverige. Om Sverige skulle få en situation med politiskt kaos där landets no-go-zoner skulle utbreda sig väldigt drastiskt så skulle alltså NATO kunna ingripa om man ville. Detta skulle i så fall kunna disciplinera ledarna för en no-go-zon-rörelse i Sverige. Eller få dem att bara jävlas med ”rätt” personer.

Någon sorts Kosovo-scenario alltså? Det som talar emot ett sådant scenario är väl det svenska språkets dominerande ställning. Hade albanerna i Kosovo talat serbiska, eller rappat på någon någon "cool förortsserbiska", eldat lite bilar, kastat lite sten (och eventuellt någon enstaka handgranat) så hade det nog varit svårt för NATO-ledarna att bygga upp ett case för deras frihetskamp.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/integration-med-svenska-och-bebisar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22616482.ab

Hade invandringen stannat på samma nivåer som hösten 2015 så hade väl dock språkfrågan blivit ett huvudbry för svenska politiker som hade fått handskas med samma dilemman som Slobodan Milosevic tvingades handskas med i Kosovo. Nu tyder väl det mesta på att vi får någon sorts svenskspråkig kreolbefolkning som kommer att hamna i majoritet i mitten av det här århundradet.

Max Ronalds wrote:Undrar förresten hur mer strategiska maktfeminister kommer ställa sig till denna typ av könsselektiva aborter. Kanske kommer samma typ av feminister som har försvarat aborträtten i vecka 24 att börja liera sig med Livets ord och motarbeta aborter redan i vecka 7 om de börjar att användas av mer etnocentriska grupper. Eller så får vi något sorts Islamiska staten-scenario där Säpo scannar igenom sociala medier och väljer ut särskilt snygga tonårstjejer, hittar på godtyckliga skäl att omhänderta dessa och lottar ut dem bland ensamkommande flyktingbarn som någon sorts integrationsåtgärd.

Jag tycker den här efterlysningen ganska tydligt exemplifierar ovanstående farhågor: http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2013-43615

Charges: ABDUCTION OF A CHILD.

Det är möjligt att hon är ett psykfall som har tagit livet av både sig själv och dottern. Jag tycker att någon underhuggare till Dimitri Kiseljov borde lyfta på varenda sten i den här historien. Ifall det skulle gå att bevisa att mamman lever ett någorlunda välordnat familjeliv i Ryssland eller någon fd Sovjetrepublik utanför Västsfären och uppfostrar dottern på ryska så skulle det vara en enorm propagandaseger, lite som när Svetlana Allilujeva flyttade till USA. Döttrar är i politiska affärer vad biffiga killar med gängtatueringar är i skumraskaffärer: MAKT.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Tue 19 Apr - 21:22


Såg i Rapport i kväll 19.30, 2016-04-19, att SD ville införa ett grundavdrag på 150 000 kr och bl a trappa ner ränteavdragen för bostäder. Har sett att Oscar Sjöstedt, som framförde förslagen i Rapport, tidigare föreslagit att man skulle avskaffa ränteavdragen.

Rent principiellt kan det förstås vara svårt att försvara att man får göra ett 30-procentigt avdrag för bostadsräntor samtidigt som det är 30 % skatt på räntor man får på bankkontot. Man straffas för att man sparar men belönas för att konsumera bostäder. Och speciellt när man har en bostadsbubbla p g a för litet utbud i förhållande befolkningsökningen, och ledande politiker inte vill minska befolkningsökningen, så får man kanske lov att minska ränteavdragen för att hålla nere bostadspriserna. Folk får då nöja sig med mindre bostäder. Så kan man kanske resonera.

Problemet med att sticka ut när det gäller ränteavdragen är dock att det svider för många att bli av med dessa. Och om andra partier som konkurrerar om samma väljare inte kräver slopade ränteavdrag innebär detta ökad risk för väljarflykt. Visst, det finns säkert vinnare på Sjöstedts/SD:s förslag. Men kom ihåg att människor generellt föredrar att slippa förluster framför att erhålla vinster. Detta är t o m vetenskapligt bevisat vid tester av den s k prospektteorin inom forskningsfältet ekonomisk psykologi. Bl a den svenske forskaren Richard Wahlund har forskat en del inom det här fältet. Tror han skrev en artikel om bl a de politiska implikationerna av detta i Forskning & Framsteg på 90-talet.

Rent generellt bör man därför vara väldigt försiktig med att komma med förslag som kan innebära nackdelar för vissa väljargrupper, i alla fall om den egna andelen i dessa väljargrupper inte är väldigt liten. Det är därför enklast att bara föreslå saker som innebär fördelar för alla/vissa men inte nackdelar för någon. Näst enklast är att inta en minimalistisk hållning som innebär att man inte går in och petar i grejer om detta inte är absolut nödvändigt.

Sedan det där med att reformen skulle öka arbetsutbudet. Rent samhällsekonomiskt spelar den biten inte så stor roll eftersom vi har ett så pass stort överskott av arbetskraft. Men om det var brist på arbetskraft i de lägre inkomstskikten skulle kanske en sådan här aspekt vara relevant.

Om det är Oscar Sjöstedt som kommit på det här förslaget så stärker detta mitt intryck av honom som en person som pratar först och tänker/analyserar sedan ur ett väljarmaximeringsperspektiv (om han ens alls tänker i sådana termer). Han påminner i det här avseendet litet om Åkesson.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sun 15 May - 18:36

Starkt jobbat Jimmy! Filma uteliggare och snacka om tärande samhällsparasiter.Nationalsocialism minus rasfrågan.Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Tue 24 May - 20:17

Bråk i SD om Värdlandsavtalet

Det förvånar mig inte om SD bråkar internt om Värdlandsavtalet även om det står i SD:s partiprogram att Sverige skall vara neutralt. Man behöver väl inte heller ha någon speciellt livlig fantasi för att inse att Ryssland i och med Värdlandsavtalet kommer att betrakta Sverige som en nästan-medlem i NATO och att detta får konsekvenser för varåt de riktar sina kärnvapenstridsspetsar.

SD bråkar internt om värdlandsavtalet
Aftonbladet, 2016-05-24

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22878055.ab

Egentligen borde det vara rätt absurt att de borgerliga partierna idag även vill att Sverige skall gå med i NATO men inte tyckte detta under Sovjet-tiden. Ryssland har en vald regering, liberal och kommunistisk opposition kan fritt demonstrera på gatorna och man är nu en marknadsekonomi. Man är också militärt klart svagare jämfört med USA än vad Sovjetunionen en gång var. Ryssland är också inbäddat bakom NATO-medlemmarna i Baltikum vilket Sovjet inte var.

Det borde således inte finnas någon rimlig logik till att söka medlemskap i NATO idag i ljuset av hur man agerade under Kalla Kriget när Sovjetunionen var en kommunistisk diktatur. (Det finns en logik, och den är att Putin plockade av två oligarker alla resp delar av deras tillgångar, samt att Putin bromsat den ekonomiska våldtäkt av Ryssland som Jeltsin-tidens oligarker pysslat med. Och detta accepterar inte amerikanska neoconservatives som idag i princip kontrollerar amerikansk utrikespolitik. Det faktum att oligarkerna Khodorkavskij och Berezovsky var judar kan kanske också ha fått amerikanska neoconservatives att se Putin som en modern tsar. Under tsar-tiden var det förbjudet för judar att äga jordbruksmark i Ryssland m m. Detta gjorde att bankiren Jacob Schiff förmådde kongressen att säga upp ett fördrag med Ryssland. Sedan tvingade han president Taft att inte lägga in sitt veto. Detta skedde runt 1910. Senare blev han en av finansiärerna bakom den ryska revolutionen. Mitt intryck är att vi ser en liknande animositet nu visavi Putin trots att han låtit alla andra judiska stor-oligarker från Jeltsin-tiden behålla sina tillgångar. Men det verkar som att man inte tolererar att man klämmer åt någon som man anser tillhör det egna teamet.)

Rysslands annektering av Krim borde inte ändra den säkerhetspolitiska bedömningen påtagligt eftersom västländerna lät befolkningsmajoriteten i Kosovo få sin vilja igenom genom att låta dem bryta sig ur Serbien. Carl Bildt tyckte i och för sig i början att detta stred mot folkrätten men senare har han okejat detta. Då borde det inte vara omöjligt att inta en liknande hållning när det gäller Krim där f ö andelen som motsatte sig förändringen av nationstillhörighet verkar ha varit mindre. I Kosovo protesterade ju serberna vilt. På Krim verkar motståndet främst ha utgjorts av en liten minoritet krimtatarer. EU och USA ser ju också mellan fingrarna med att Israel annekterat Golan-höjderna även om man inte formellt erkänt denna annektering. Vad som i praktiken är en annektering av merparten av Västbanken verkar man också inte säga så värst mycket om.

Till detta skall man lägga den tvivelaktiga legitimiteten i att överföra Krim från Ryssland till Ukraina under Sovjettiden. Detta beslut togs av en kommunistisk regim som tagit makten med våld och mördat flera miljoner av sina medborgare. Ryssland har i och för sig inte självt generellt ogiltigförklarat lagar och beslut som togs under Sovjettiden och västmakterna hade under Mellankrigstiden kommit att erkänna Sovjetregimen. USA dröjde dock till 1933, när Roosevelt tillträtt som president, med att göra detta. Men alla västmakter kom i alla fall att erkänna Sovjet-regimen. Därmed blir det väldigt svårt att betrakta territoriella förändringar som ägde rum under Sovjettiden som juridiskt icke giltiga. Men det faktum att den territoriella förändringen skedde under Sovjettiden, sannolikt i strid med befolkningens vilja, bör väl kanske ändå vägas in när man beslutar sig för en reaktion på Rysslands agerande.    

En annan faktor man bör ta i beaktande är vad som utlöste Rysslands agerande. Detta speciellt om man tänkt sig använda detta som ett argument för att gå med i NATO. Om t o m Stratfors grundare och VD, George Friedman, säger att avsättandet av Ukrainas valde president Yanukovitj var en statskupp så blir det väldigt svårt att slingra sig ur det faktum att det förhåller sig så. Speciellt med tanke på det offentliggjorda samtalet mellan Victoria Nuland och USA:s ambassadör i Ukraina innan kuppen där Nuland apropå den nya regering man vill installera säger ”I think that Yats is the guy” och ”fuck the EU” (”Yats” blev efter kuppen premiärminister). Det är ju så uppenbart att det här en typisk USA-regisserad kupp av den typ man tidigare ägnade sig åt runt om i världen, främst i Latinamerika. Men att man gör något sådant här i Europa mot en vald regering är något nytt som verkligen borde stämma till eftertanke. Vad händer om Sverige får en regering som USA och NATO ogillar, t ex en regering ledd av SD? Skulle figurer som Victoria Nuland, Hillary Clinton och Barack Obama tycka att SD:s invandringspolitik var legitim? Skulle man tycka att en SD-regering var tillräckligt illegitim för en ännu en ”Color-revolution”? Det borde av lätt insedda skäl finnas risk för detta.

Därmed kommer vi osökt in på motiven för Värdlandsavtalet och medlemskap i NATO.

Vad som torde vara viktigare för flertalet svenska politiker och deras kollegor i andra västländer än ett reellt militärt hot från Ryssland är de inrikespolitiska ”fördelar” Värdlandsavtalet och NATO-medlemskap medför.

Med Värdlandsavtalet kan en svensk regering kalla in NATO-trupp om man vill. Den NATO-trupp som anländer får sedan straff-immunitet för det man gör i Sverige. Om väljarna skulle råka välja fel majoritet i riksdagen skulle t ex den svenska expeditionsregeringen kunna kalla in NATO till Sverige för att förhindra att Sverige får en i deras tycke illegitim regering, t ex en en sverigedemokratisk regering. I och för sig finns det inget i Värdlandsavtalet som ger explicit rätt att förhindra ”olämpliga” regeringar att tillträda. Men straff-immuniteten för NATO-trupp gör ändå detta i praktiken möjligt.

En annan variant är att den svenska regeringen förlorar kontrollen över utanförskapsområdena. Om vi antar att en ekonomisk kris och skenande budgetunderskott tvingat regering och riksdag att påtagligt kapa ner bidragen så kan vi tänka oss att detta skulle kunna ge tillräcklig grogrund för ett våldsutbrott i utanförskapsområdena. Låt oss vidare anta att man i ett tidigare skede lyckats smuggla in 1000 tunga kulsprutor lämpliga för att montera på pickup-flak (vanligt arrangemang bland muslimska islamistsoldater i Libyen och Syrien). Att smuggla in 1000 kulsprutor torde inte vara så värst mycket svårare än att smuggla in 1000 flyktingar. Att smuggla in något tiotusental Kalasjnikovs torde heller inte vara speciellt svårt. Få i den organiserade brottsligheten torskar dit för dylik vapensmuggling. Med tusen pickuper med tunga kulsprutor och kanske 20 000-30 000 islamister med automatkarbiner så har vi en styrka som svensk militär och polis inte rår på. Notera Assads problem att kväsa revolten i Syrien trots 4000 stridsvagnar och tillgång till något hundratusental soldater. Om ett gäng islamister hunnit ta sig fram till Kanslihuset och skjutit vakterna utanför och håller på att ta sig in och Löfvén ringer NATO och begär att de skall komma hit så kan de med Värdlandsavtalet göra detta. Upproret kvävs då sannolikt efter ett tag även om stora delar av Stockholm, Göteborg och Malmö då hunnit bli grushögar p g a bombinsatser mot rebellerna (samt kanske en del andra problemställen som Borlänge som har stora utanförskapsområden). Därefter fortsätter sannolikt mångkulturen som vanligt i Sverige och man kan väl då kanske tycka att allt är frid fröjd. Detta beror väl dock kanske vilket perspektiv på verkligheten man väljer. Om den fortsatta mångkulturen tar sig uttryck i de former vi sett på Sydafrikas landsbygd där man går in och skjuter ihjäl några tusen farmare och nu också är på väg att sjösätta storskaliga konfiskeringar av dessa lantbruk så utgör detta uppenbarligen inget problem enligt NATO-ländernas uppfattning. Vi kan notera att västländerna inte ens protesterade påtagligt under kulmen på kulakutrotningen 1932-33. Det första Roosevelt gjorde i stället när han tillträdde som president år 1933 var att erkänna Sovjetregimen vilket föregångarna vägrat göra. Notera skillnaden i attityd jämfört med i Krim-frågan.

Låt oss återgå till att diskutera ett kupp-scenario med rötterna i utanförskapsområdena. Med ett NATO-medlemskap hade det inte behövts att Löfvén ringt upp NATO och bett dem komma hit. Då hade NATO kunnat komma hit på eget initiativ. NATO hade också kunnat komma hit på eget initiativ om Sverige fått en regering som övriga NATO-länder betraktar som ”odemokratisk”. En ”främlingsfientlig” regering skulle t ex kunna betraktas som ”odemokratisk”. Man kan väl i och för sig invända att det norska Fremskrittspartiet får vara med i NATO-landet Norges regering. Och så länge Norge tillhör de länder i Europa som har en mer generös invandringspolitik än snittet så går väl detta för sig. Jag vet inte om NATO skulle acceptera en finsk invandringspolitik med en regering som består av ”främlingsfientliga” partier. Men om vi tänker oss en japansk invandringspolitik i ett europeiskt land där det bland västländerna funnits en konsensus-uppfattning om att det är nödvändigt att fasa ut de delar av väljarkåren som kan tänkas attraheras av nazism och liknande så kan det ju tänkas att det smäller precis som i Ukraina där man avsatte den valde presidenten Yanukovitj.

Jag kan tänka mig att en hel del skulle tycka att det var bra om NATO ingrep mot ett islamistiskt uppror eller liknande med rötterna i utanförskapsområdena. Men om man vet med sig att man när som helst kan kalla in NATO så minskar incitamenten för att undvika att bygga upp ännu mer framtida potentiella problem. Man bör också, som sagt, fråga sig vilken politik NATO efter ett ingripande skulle tillåta mot svennarna med tanke på att det verkar finnas en ambition hos det västliga etablissemanget att fasa ut den delen av väljarkåren. Med tanke på vad man tillåtit i Sydafrika är detta en berättigad fråga. Serberna i Kosovo och kulakerna i Ukraina och övriga Sovjet blev heller inte speciellt hjälpta av väst. Där valde man att se mellan fingrarna med de problem dessa folkgrupper råkade ut för. Frågan är vad som skulle ge mest trygghet: Möjligheten att fly till skogsområdena i norra Värmland och norrut utan att återigen tvingas på mångkulturen av NATO eller att NATO återinför en mer lågintensiv variant av mångkulturen. Ytterligare ett problem är att NATO precis som i fallen Libyen och Syrien av olika skäl kan anse det vara befogat att låta islamisterna terrorisera den övriga befolkningen och att t o m hjälpa dem. Man skulle ju kunna tänka sig att en större grupp svennar flyr till skogslänen och att NATO anser det befogat att hjälpa islamisterna jaga svennar i skogslänen ungefär på samma sätt som man hjälpte islamisterna i Libyen med flygbombningar och i Syrien med materiellt understöd via påstått mer moderata islamister. Kan man med facit i hand räkna med att USA och NATO skulle ingripa till förmån för svennarna i stället för tvärtom?

Och vad händer om vi får ett utanförskapsuppror utan tydliga islamistiska förtecken utan i stället något som mer liknar upplopp av den typ vi såg i USA på 1960-talet fast i större skala och med betydligt mer och tyngre vapen? Då finns det en än mer höggradig risk att man ser på det hela ungefär som man ser på det som sker i Sydafrika, d v s att de vita får vad de förtjänar.

Ytterligare en risk med NATO-medlemskap och Värdlandsavtalet finner vi i en återgång i Ryssland till en mer västinfluerad oligark-styrd rysk regim av Jeltsin-/90-talstyp. Jag vet att generalen Alexander Lebed (som omkom i en väldigt mystisk helikopter-krasch) hävdade att hundratals ryska portfölj-atombomber kommit på drift efter Sovjetunionens upplösning. Jeltsin-tiden kan beskrivas som en period då Ryssland leddes av en ren gangsterregim som styckade upp landets tillgångar och bedrev en högst suspekt politik när det gällde kärnvapnen. Vad skulle en ny rysk gangsterregim kunna koka ihop tillsammans med sina allierade amerikanska Neocons typ Victoria Nuland? Jag vet att en del nationalistiska tyskar såg upptrappningen mellan NATO och Warszawa-pakten i början på 80-talet då man placerade ut medeldistansrobotar i Väst- och Östtyskland som att man ville ha beredskap för att göra Tyskland till en grushög om man valde ”fel” regering. Att CDU/CSU 1978 valde att gå till val med den ärkekonservative Franz-Josef Strauss som kanslers-kandidat ansåg man hade bidragit till att rigga en spelplan som skulle kunna göra Tyskland till en grushög p g a något förment ”missförstånd” (som inte hann eskalera så pass att kärnvapenrobotarna började flyga till andra länder). Man skulle kunna tänka sig att amerikanska Neocons och en ny rysk regim av Berezovsky-typ skulle tycka att det var välförtjänt om Vitryssland, Baltikum och Skandinavien fick bli mosade i ett mindre kärnvapenkrig som sattes igång av ”misstag” men inte hann eskalera. Med tanke på de tidigare lögner och förevändningar man levererat i form av t ex påståenden om Saddam Husseins ”massförstörelse-vapen” så förefaller det inte helt otroligt att man skulle kunna rigga ett litet kärnvapenkrig av ”misstag” och ljuga om det. I Syrien-fallet så anklagade USA regimen för en giftgas-attack som verkar ha utförts av islamist-rebeller. USA:s mer storskaliga involvering i Vietnamn-kriget med start 1964 motiverades med false flag-attacken mot ett amerikanskt stridsfartyg i Tonkin-bukten. False flag-attacken mot USS Liberty 1967 såg USA:s president Lyndon Johnson mellan fingrarna med. Han tyckte att den incidenten hade varit bra att ha i beredskap om något hade gått snett. Det förefaller inte uteslutet att man kan vilja rigga något som kan resultera i storskaligt dödande om man anser detta vara motiverat av någon anledning (som t ex den baltiska civilbefolkningens massakrer på judar 1941 efter att tysk trupp intagit Baltikum).

Jag tycker att det är otroligt naivt att i praktiken överlåta besluten om den egna tryggheten till amerikanska Neocons. Jag tycker att det borde förutsätta att man är säker på att de verkligen vill oss väl. Men kan man vara så säker på det? Hur gick det för boerna i Sydafrika som satte sin tillit till att väst skulle låta dem fortsätta ungefär som tidigare p g a att man stod som garant för att Sydafrika inte skulle tas över av Östblocket via ANC? De hindrade detta från att ske och skyddade judiska gruvägare från att få sina tillgångar konfiskerade. Vad blev tacken? Flera tusen mördade vita farmare efter att man tvingats överlämna makten till den svarta majoritetsbefolkningen. Tiotusentals vita jordbrukare har lagt av p g a att man inte törs fortsätta. De kunde dock på 60-talet ha låtit den sydafrikanska staten köpa farmerna. Då hade man kunnat omgruppera landets boer och likasinnade britter till ett eget, mindre landområde. Då hade boerna kunnat lämna sina gårdar utan att bli ruinerade. Exportintäkterna från 1960 till 1990 hade kunnat generera tillräckligt med utländsk valuta för att boer-farmarna inte skulle bli sittande med sydafrikanska rand som skulle kunna bli värdelösa efter att de svarta fått överta makten i landet. Boerna var otroligt dumma som litade på att västmakterna skulle skydda dem i stället för att skapa en egen säkerhetslösning.

Det kan vara svårt att övertyga en vanlig väljare som står i valet och kvalet mellan moderaterna och SD om att NATO och västmakterna inte står för något egentligt skydd utan snarare tvärtom. För en vanlig moderat i Skåne är antagligen Ryssland ungefär detsamma som det gamla Sovjet, fast värre på något sätt även om han inte reflekterat närmare över varför. Det är helt enkelt bara den magkänsla han bibringats. Han reflekterar inte över att Ryssland numera är en marknadsekonomi och att man har en vald president som åtnjuter en genuin folklig popularitet efter att ha låtit domstolarna konfiskera tillgångarna för en av 90-talets stor-oligarker som väst stödde (Khodorkavskij). Han reflekterar heller inte över att Putin ibland antytt viss förståelse för motståndet bland västeuropeiska väljare mot massinvandring av muslimer. Han har troligen aldrig hört detta, och om han hört detta så är det i så fall i en kontext som fått honom att inrangera Ryssland och Putin i kategorin illegitim politik. Främlingsfientlighet + kommunism, typ. Att han själv vid köksbordet brukar tjata om svartskallar och muslimer reflekterar han inte över i sammanhanget. Inte heller att han är arg över svårigheten att hitta en skola åt barnen utan färgade och muslimer. Han präglas av den för flertalet väljare typiska bristen på elementärt konsekvent tänkande. Han styrs mer av att det stärker självkänslan att identifiera sig som moderat och att det är ”fint” eller ”ballt” att vara med i NATO. Det är litet status nästan på samma sätt som att vara moderat. Han brukar tänka på hur fint det är att vara moderat när han klipper gräsmattan framför sin villa med näsan i vädret innan han skall fara iväg till banken för att diskutera med sin ”personliga bankman”. Han har nämligen hela 300 000 kr på banken vilket motiverar ett besök hos sin ”personliga bankman”. Han känner sig därmed litet som en del av den internationella storfinansen. Typiska socialdemokrater brukar ju nämligen bara ha typ 50 000 kr på banken. Kommunister 10 000 kr. Typ. Genom NATO-medlemskap skyddas hans förmögenhet mot kommunistiskt övertagande. Han inser inte vilken jävla fjant han är och hur en omvärldsanalytiker på en av den många think-tanks som Neocon-figurerna driver fnissar åt sådana som han.

Jag medger att det finns en del potentiella SD-väljare som kan tycka att det är jättekonstigt att vara mot NATO-medlemskap. Jag tror också att det i en hel del fall kan vara svårt att med rationella argument av den typ jag diskuterat ovan tala dessa människor till rätta. Skall man kunna påverka dessa människor är det nog statusfaktorn man måste inrikta sig på. Rätt väg att gå är förmodligen att påpeka att Schweiz som är ett klart rikare land än Sverige och USA och har lägre skatter än USA inte är med i NATO och har en mer strikt neutralitet än Sverige. Att vara mot NATO får bli att föredra schweizisk kapitalism framför amerikansk. Eftersom schweizarna är rikare än amerikanerna i snitt så kan det därmed för en del moderater vara mer status att föredra den schweiziska varianten. Kan man nå ut med visuella stimuli som inpräglar denna bild av verkligheten i skallen på typiska moderater är antagligen en hel del vunnet. En bild på en rik schweizare i en svindyr kostym med en Rolls-Royce Silver Cloud III och hans palatsliknande bostad i bakgrunden plus upplysningen att han är för kapitalism och för neutralitet och mot NATO-medlemskap är antagligen ett bra mycket mer effektivt argument för att övertyga en typisk moderat än de rationella skäl som finns för att vara mot NATO-medlemskap och Värdlandsavtal. Man kan ju försöka komplettera med rationella argument. Men huvudspåret måste nog vara att förknippa neutralitet med schweizisk kapitalism i stället för amerikansk och att den kan ha högre status hos många moderater eftersom Schweiz är ett rikare land än USA och har lägre skatter. ”Vi föredrar den schweiziska modellen” kan SD:are säga och inflika att detta fungerar bra för Schweiz eftersom man är rikare än både Sverige och USA och har lägre skatter än USA.  

En annan faktor man bör fundera över är hur Ryssland och Kina ställer sig om de ser att det inte finns något att hämta hos svensk opposition. Utan miljardinvesteringar i media av andra aktörer än de som nu finns så kommer det politiska landskapet garanterat inte att förändras. Ryssland och Kina skiter idag vad som händer i Sverige. Ryssland verkar kallt räkna med att Sverige är NATO-medlem om några år. Deras svar på detta är antagligen något typ att installera några S500 batterier i St Petersburg-trakten samt att avdela kanske 50 kärnvapenstridspetsar mot svenska mål. Därmed får USA en liten utspädning av rysk missilkapacitet vilket de tycker är bra även om det inte spelar så stor roll eftersom Ryssland har ungefär 2000 kärnvapenstridsspetsar till. Men ser ryssarna och kineserna att det kanske finns något som kan gå för egen maskin i Sverige och som kan utgöra något slags motstånd amerikanska Neocons som på fullt allvar diskuterar förstaslags-scenarios mot Ryssland och Kina så kan det kanske tänkas att de kan bränna litet pengar på mediainvesteringar i Sverige även om det troligtvis ändå skiter i det eftersom de redan räknat bort Sverige som ett neutralt land. Det är enklare att bygga några fler S500-batterier och knappa in några koordinater på svenska mål. Då slipper man hålla på och krångla. Men en pytteliten chans finns kanske att man kan få in andra utländska aktörer än de nuvarande i svensk media om det finns en liten chans för bevarad svensk neutralitet. Notera att jag inte räknar Schibsted, Bonnier-koncernen och övriga stora medieföretag som svenska medieföretag. De är antingen utlandsägda eller agerar för att skada Sverige och svenska skattebetalare ekonomiskt och trygghetsmässigt. Så har de i alla fall hittills agerat. Amerikanska Neocons, som kontrollerar amerikansk media, har f ö ofta dubbla medborgarskap och en tydlig prioritering av utländska intressen. Vill här påminna om när president George W Bush junior frågade sin far, ex-president George Bush senior, om vad neoconservatives var för något. Följande konversation utspann sig:

- Do you want names or a description?

- A description.

- Israel.


Amerikanska Neocons är också ungefär lika odemokratiska som kinesiska partipampar eftersom de tidigare öppet var trotskister, d v s anhängare av väpnad kommunistisk revolution. Trotskij var chef för Lenins krigsmakt under och efter revolutionen men blev osams med  Lenins efterträdare Stalin. Putin bör ses som demokratiskt mer pålitlig än amerikanska Neocons med bakgrund inom trotskismen. Putin agerade mot det kommunistiska kuppförsöket i Ryssland i början på 90-talet och har inte försökt återinföra kommunismen i Ryssland. Den syn svensk media har på kuppen mot en demokratisk vald president i Ukraina (man tycker att detta var legitimt) samt det faktum att amerikanska neoconservatives med Victoria Nuland i spetsen arrangerade kuppen gör också att man kan ifrågasätta deras demokratiska pålitlighet. Vad händer som sagt om Sverige också väljer ”fel” regering?

För mig har amerikanska neoconservatives och merparten av de stora svenska medierna ungefär samma syn på det här med demokrati som den kinesiska politbyrån. Så medier ägda av kinesiska proxies skulle väl antagligen vila på ungefär lika odemokratisk grund. Men om de hade en litet annorlunda agenda skulle detta kanske kunna balansera de andra antidemokraterna. Fast det är ju förstås långt ifrån säkert. Det enda som verkar säkert är att stora svenska medier kommer att ha en annan agenda än att skapa ekonomisk och social trygghet och stabilitet för den befintliga befolkningen.    

Avslutar med litet klipp från nätet om Stratfor och dess bekräftelse av att avsättandet av Yanukovitj var en statskupp:

http://www.infowars.com/stratfor-ukraine-coup-plotted-by-us-over-russian-stance-on-syria/


”The United States is behind the February coup in Kiev, which came in response to Russia’s stance on Syria, said George Friedman, the founder and CEO of Stratfor, a global intelligence company. [- - -]

Indeed, it was the most overt coup in history, the political analyst stressed. [- - -]


The head of Stratfor, also known as 'The Shadow CIA,' insisted that Russia’s involvement in Syria was not the only reason for the Ukrainian crisis.[- - -]”Sedan Wikipedias beskrivning av Stratfor. De största amerikanska börsbolagen verkar anlita Stratfor för analyser av faktorn politisk risk och liknande vid affärsbedömningar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor


”[- - -] Books and media[edit]

Stratfor has published collections of analysis in paperback books on a variety of topics. Topics include user guides to personal security,[10] the "devolution of jihadism," and the U.S. war in Afghanistan, according to a series of promotional videos on the company's YouTube channel. Apparently, at one point, the books were sold through a storefront on the company's website, which is no longer active.

A number of the company's top analysts have published books in their own name. Notable among these are founder George Friedman and vice president for intelligence Fred Burton. Kamran Bokhari, Stratfor's vice president for Middle East and South Asian affairs, is the author (with Farid Senzai) of Political Islam in the Age of Democratization (Palgrave Macmillan, 2013). Reviewer Amani el Sehrawey called the book "an invaluable tool for those seeking to gain knowledge of the nuances of the political systems of the Muslim world from a historical perspective, as well as to understand the contemporary changes happening in the region."[11]

Stratfor has been cited by media such as the Associated Press, BBC, Bloomberg, CNN, Reuters, and The New York Times as an authority on strategic and tactical intelligence issues.[12] Barron's once referred to it as "The Shadow CIA".[13] Barrons' Jonathan Laing has called Friedman "one of our favorite experts on geopolitics," saying, "His judgments tend to be more nuanced and long-term than those of the press or Wall Street." [14] More recently, The Atlantic's James Fallows referenced a Stratfor article on U.S. strategy in Iraq and Ukraine, following outbreaks of turmoil in those regions.[15]

Subscribers[edit]

The subscribers list for Stratfor is confidential. The company's publicity list includes Fortune 500 companies and international government agencies.[16] The hacker groups Anonymous and LulzSec claimed to have made it public on December 24, 2011 as part of Operation AntiSec. However, Stratfor denied that the hack recovered the client list. [17] Stratfor claimed that the group recovered only a list of news subscriptions.

Funding[edit]

In October 2015, Stratfor raised $12-million in funding through a growth equity investment by Dallas-based Teakwood Capital.[18] Stratfor's plan for the funding includes expanding its intelligence networks, enhancing operational infrastructure and moving into frontier markets.[1] [- - -]”


Jomshof i Ekots lördagsintervju lö 23 april 2016

SD efter flyktingkrisen - vilken väg ska de välja?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=6417797&playaudio=5686939

Jomshof intervjuades här av Monica Saarinen. Tycker Åkesson precis som andra ledande SD:are här var väl snäll mot moderaterna. Precis som de andra ledande SD:arna upplyser han inte om att moderaternas omsvängning när det gäller invandringen bara är en taktisk manöver och att Anna Kinberg Batra för drygt 10 år sedan motionerade om fri invandring i riksdagen.

Ledande moderater tycker att ju mer invandrare vi får hit desto mer skyddas de själva och deras familjer, såvida de inte intar denna hållning p g a karaktärsbrister. Reinfeldt tyckte att invandring skyddade honom och hans familj eftersom han var 1/32 ”neger”. Om hela Sverige ser ut som Rinkeby och Rosengård, typ, så sticker han inte ut och rasister törs då inte mopsa sig, typ. Tittar vi på moderaternas nuvarande topptrio kan liknande reflektioner göras. Anna Kinberg Batra har barn med en man av indiskt ursprung. Ulf Kristersson har adopterat från utlandet (mitt intryck är väl dock att Kristersson inte är någon fanatiker även om han redan på 80-talet ville ha ökad invandring). Tomas Tobé är bög och har tillsammans med sin partner skaffat barn tillsammans med en surrogatmamma i utlandet trots att detta inte är tillåtet i Sverige. Han har antagligen hittills tyckt att en minskning av den befolkningsmässiga basen för nazister är viktigare än att hålla nere antalet HBTQ-fientliga muslimer. Vet inte om han ändrat sig nu. Tvivlar på detta även om Marine Le Pen börjat dra till sig en del HBTQ-röster. Min gissning är att sådana som Tobé tycker att det är så pass viktigt att förstöra det gamla samhället att han är beredd att ta litet risker när det gäller muslimfaktorn.

Så det var väl alltså rätt onödigt av Jomshof att precis som Åkesson, Mattias Karlsson och Paula Bieler skänka bort röster till moderaterna eller andra allianspartier. Ett plus var väl att Jomshof i och för sig påpekade att det inte skulle bli något samarbete med moderaterna med nuvarande moderat-ledning vid rodret. Men det lät ju ändå som om han tyckte att det var fråga om någon slags äkta omsvängning från moderaternas sida.

Jomshof talade i intervjun om att debatten ”breddades” förra året. Han fortsatte sedan så här från ca 03.10 i intervjun:

”Fler partier, inte minst moderaterna har börjat prata om de här frågorna på ett sätt man tidigare inte har gjort. Man har ju tidigare sagt nej till allt vi har sagt i dom här frågorna men nu verkar det som att man har förstått allvaret i situationen och börjat lyfta dom frågorna vi har lyft länge och det är klart, någonstans kan jag väl tänka mej att väljare som har varit tveksamma till oss kanske i viss mån börjat gå tillbaks, det är väl inget konstigt i sig, tror jag.”

Jag tycker också att det är svårt att tolka den här relativt snälla recensionen av de andra partierna som ett utslag av en anda som går ut på att försöka framstå som en i mängden bland de andra riksdagspartierna för att framstå som mer rumsren. Hade Jomshof varit ute efter rumsrenhet borde han nog tydligare distanserat sig från SD:s tidigare hållning när det gällde (ofrivillig) repatriering som Monica Saarinen kom in på från ca 30.07 i programmet. Men kanske var det ”smart” av Jomshof att delvis inta en undanglidande attityd för att på så vis dra till sig väljare som inte känner till att SD tidigare krävt ofrivillig repatriering av svenska medborgare. Men då det ju är rätt lätt att upplysa väljarna om denna lilla sak så förstår jag inte riktigt varför det skulle vara ”smart” att hoppas på att lyssnarna inte upplyses om SD:s tidigare krav på ofrivillig repatriering.

(Monica Saarinen) ”Är ni tillbaka i den här tanken ni drev tidigare i Sverigedemokraterna om repatriering?”

(En stunds tystnad av Jomshof)

(Jomshof) ”Målet är, kommer du till Sverige, och du får stanna tillfälligt, ska målet vara att du ska återvända och sen så ska man naturligtvis, har man fått ett medborgarskap, då har man ju fått ett medborgarskap, det är klart har man ljugit sig till medborgarskapet då ska man ju helt enkelt kunna dra in det och skicka tillbaks människor, men är man väl medborgare så måste det bygga på frivillig grund naturligtvis.”


Jag har hört det här från andra ledande SD-företrädare på senare tid. Jag tror att man är ute på väldigt tunn is när man börjar tala om att upphäva redan beviljade medborgarskap, oavsett skäl. I och för sig har den brittiska regeringen varit inne på att upphäva medborgarskap. Men jag tror att intentionen bakom det hela kan uppfattas annorlunda om det kommer från invandringsmotståndare, speciellt om de kommer från ett parti som tidigare generellt krävt att invandrare med svenskt medborgarskap skall kastas ut ur Sverige. Om förslaget kommer från ett parti typ det regerande brittiska Tory-partiet som ju historiskt och fortfarande visar en tydlig ambition att byta ut befolkningen så blir antagligen slutsatsen att partiet inte lär utvisa annat än några enstaka bråkmakare som är alltför aggressiva fundamentalister. Brittiska Tories har ju t ex i EU:s omfördelningsprogram för flyktingar inom EU visat en tydlig ambition att göra delar av landet som hittills varit relativt opåverkade av mångkulturen mer mångkulturella, eller vad man nu skall kalla det, se:

EU Starts Invader “Redistribution”
April 29, 2016

http://newobserveronline.com/eu-starts-invader-redistribution/

Så jag tror att ett i grunden invandringskritiskt parti bör passa sig för att kräva att man skall upphäva redan beviljade medborgarskap. Eftersom en väldigt stor del av de som fått sina medborgarskap ljugit sig till sina permanenta uppehållstillstånd så tror jag att förslag om att upphäva medborgarskap kan väcka ont blod i rätt vida kretsar. Detta är inte alls bra för de svennar som skall leva i det här landet i framtiden med en befolkningsmajoritet som har annan bakgrund än svensk eller nordeuropeisk. Den här problematiken påminner om riskerna med att agitera mot islam, en gren i vilken Jomshof också utmärkt sig i. Man löser inget genom att reta upp muslimerna. Om t o m miljöpartister, som i fråga om sociala värderingar står för den diametrala motsatsen till islam, kan hålla på och fjäska för islamister så tycker jag att det borde kunna gå att hålla truten om islam. Man löser inget genom att klaga på islam. Jag vet inte heller inte om det skulle lösa speciellt mycket om muslimerna plötsligt skulle sluta vara muslimer. Vi har ju utanförskapsområden i USA utan muslimer som är ungefär lika farliga att uppehålla sig i som svenska utanförskapsområden. Eller kanske t o m farligare i en hel del fall. Jag tror det ligger i ”svennarnas” intresse att försöka vara så artiga som möjligt mot muslimerna. Man löser inga problem genom att i muslimernas ögon utmärka sig som islam-kritiker. Man drar i stället på sig extra problem.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 25 May - 5:17

K. V. Pauker wrote:Bråk i SD om Värdlandsavtalet

Det förvånar mig inte om SD bråkar internt om Värdlandsavtalet även om det står i SD:s partiprogram att Sverige skall vara neutralt. Man behöver väl inte heller ha någon speciellt livlig fantasi för att inse att Ryssland i och med Värdlandsavtalet kommer att betrakta Sverige som en nästan-medlem i NATO och att detta får konsekvenser för varåt de riktar sina kärnvapenstridsspetsar.

SD bråkar internt om värdlandsavtalet
Aftonbladet, 2016-05-24

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22878055.ab

Egentligen borde det vara rätt absurt att de borgerliga partierna idag även vill att Sverige skall gå med i NATO men inte tyckte detta under Sovjet-tiden. Ryssland har en vald regering, liberal och kommunistisk opposition kan fritt demonstrera på gatorna och man är nu en marknadsekonomi. Man är också militärt klart svagare jämfört med USA än vad Sovjetunionen en gång var. Ryssland är också inbäddat bakom NATO-medlemmarna i Baltikum vilket Sovjet inte var.

Det borde således inte finnas någon rimlig logik till att söka medlemskap i NATO idag i ljuset av hur man agerade under Kalla Kriget när Sovjetunionen var en kommunistisk diktatur. (Det finns en logik, och den är att Putin plockade av två oligarker alla resp delar av deras tillgångar, samt att Putin bromsat den ekonomiska våldtäkt av Ryssland som Jeltsin-tidens oligarker pysslat med. Och detta accepterar inte amerikanska neoconservatives som idag i princip kontrollerar amerikansk utrikespolitik. Det faktum att oligarkerna Khodorkavskij och Berezovsky var judar kan kanske också ha fått amerikanska neoconservatives att se Putin som en modern tsar. Under tsar-tiden var det förbjudet för judar att äga jordbruksmark i Ryssland m m. Detta gjorde att bankiren Jacob Schiff förmådde kongressen att säga upp ett fördrag med Ryssland. Sedan tvingade han president Taft att inte lägga in sitt veto. Detta skedde runt 1910. Senare blev han en av finansiärerna bakom den ryska revolutionen. Mitt intryck är att vi ser en liknande animositet nu visavi Putin trots att han låtit alla andra judiska stor-oligarker från Jeltsin-tiden behålla sina tillgångar. Men det verkar som att man inte tolererar att man klämmer åt någon som man anser tillhör det egna teamet.)

Rysslands annektering av Krim borde inte ändra den säkerhetspolitiska bedömningen påtagligt eftersom västländerna lät befolkningsmajoriteten i Kosovo få sin vilja igenom genom att låta dem bryta sig ur Serbien. Carl Bildt tyckte i och för sig i början att detta stred mot folkrätten men senare har han okejat detta. Då borde det inte vara omöjligt att inta en liknande hållning när det gäller Krim där f ö andelen som motsatte sig förändringen av nationstillhörighet verkar ha varit mindre. I Kosovo protesterade ju serberna vilt. På Krim verkar motståndet främst ha utgjorts av en liten minoritet krimtatarer. EU och USA ser ju också mellan fingrarna med att Israel annekterat Golan-höjderna även om man inte formellt erkänt denna annektering. Vad som i praktiken är en annektering av merparten av Västbanken verkar man också inte säga så värst mycket om.

Till detta skall man lägga den tvivelaktiga legitimiteten i att överföra Krim från Ryssland till Ukraina under Sovjettiden. Detta beslut togs av en kommunistisk regim som tagit makten med våld och mördat flera miljoner av sina medborgare. Ryssland har i och för sig inte självt generellt ogiltigförklarat lagar och beslut som togs under Sovjettiden och västmakterna hade under Mellankrigstiden kommit att erkänna Sovjetregimen. USA dröjde dock till 1933, när Roosevelt tillträtt som president, med att göra detta. Men alla västmakter kom i alla fall att erkänna Sovjet-regimen. Därmed blir det väldigt svårt att betrakta territoriella förändringar som ägde rum under Sovjettiden som juridiskt icke giltiga. Men det faktum att den territoriella förändringen skedde under Sovjettiden, sannolikt i strid med befolkningens vilja, bör väl kanske ändå vägas in när man beslutar sig för en reaktion på Rysslands agerande.    

En annan faktor man bör ta i beaktande är vad som utlöste Rysslands agerande. Detta speciellt om man tänkt sig använda detta som ett argument för att gå med i NATO. Om t o m Stratfors grundare och VD, George Friedman, säger att avsättandet av Ukrainas valde president Yanukovitj var en statskupp så blir det väldigt svårt att slingra sig ur det faktum att det förhåller sig så. Speciellt med tanke på det offentliggjorda samtalet mellan Victoria Nuland och USA:s ambassadör i Ukraina innan kuppen där Nuland apropå den nya regering man vill installera säger ”I think that Yats is the guy” och ”fuck the EU” (”Yats” blev efter kuppen premiärminister). Det är ju så uppenbart att det här en typisk USA-regisserad kupp av den typ man tidigare ägnade sig åt runt om i världen, främst i Latinamerika. Men att man gör något sådant här i Europa mot en vald regering är något nytt som verkligen borde stämma till eftertanke. Vad händer om Sverige får en regering som USA och NATO ogillar, t ex en regering ledd av SD? Skulle figurer som Victoria Nuland, Hillary Clinton och Barack Obama tycka att SD:s invandringspolitik var legitim? Skulle man tycka att en SD-regering var tillräckligt illegitim för en ännu en ”Color-revolution”? Det borde av lätt insedda skäl finnas risk för detta.

Därmed kommer vi osökt in på motiven för Värdlandsavtalet och medlemskap i NATO.

Vad som torde vara viktigare för flertalet svenska politiker och deras kollegor i andra västländer än ett reellt militärt hot från Ryssland är de inrikespolitiska ”fördelar” Värdlandsavtalet och NATO-medlemskap medför.

Med Värdlandsavtalet kan en svensk regering kalla in NATO-trupp om man vill. Den NATO-trupp som anländer får sedan straff-immunitet för det man gör i Sverige. Om väljarna skulle råka välja fel majoritet i riksdagen skulle t ex den svenska expeditionsregeringen kunna kalla in NATO till Sverige för att förhindra att Sverige får en i deras tycke illegitim regering, t ex en en sverigedemokratisk regering. I och för sig finns det inget i Värdlandsavtalet som ger explicit rätt att förhindra ”olämpliga” regeringar att tillträda. Men straff-immuniteten för NATO-trupp gör ändå detta i praktiken möjligt.

En annan variant är att den svenska regeringen förlorar kontrollen över utanförskapsområdena. Om vi antar att en ekonomisk kris och skenande budgetunderskott tvingat regering och riksdag att påtagligt kapa ner bidragen så kan vi tänka oss att detta skulle kunna ge tillräcklig grogrund för ett våldsutbrott i utanförskapsområdena. Låt oss vidare anta att man i ett tidigare skede lyckats smuggla in 1000 tunga kulsprutor lämpliga för att montera på pickup-flak (vanligt arrangemang bland muslimska islamistsoldater i Libyen och Syrien). Att smuggla in 1000 kulsprutor torde inte vara så värst mycket svårare än att smuggla in 1000 flyktingar. Att smuggla in något tiotusental Kalasjnikovs torde heller inte vara speciellt svårt. Få i den organiserade brottsligheten torskar dit för dylik vapensmuggling. Med tusen pickuper med tunga kulsprutor och kanske 20 000-30 000 islamister med automatkarbiner så har vi en styrka som svensk militär och polis inte rår på. Notera Assads problem att kväsa revolten i Syrien trots 4000 stridsvagnar och tillgång till något hundratusental soldater. Om ett gäng islamister hunnit ta sig fram till Kanslihuset och skjutit vakterna utanför och håller på att ta sig in och Löfvén ringer NATO och begär att de skall komma hit så kan de med Värdlandsavtalet göra detta. Upproret kvävs då sannolikt efter ett tag även om stora delar av Stockholm, Göteborg och Malmö då hunnit bli grushögar p g a bombinsatser mot rebellerna (samt kanske en del andra problemställen som Borlänge som har stora utanförskapsområden). Därefter fortsätter sannolikt mångkulturen som vanligt i Sverige och man kan väl då kanske tycka att allt är frid fröjd. Detta beror väl dock kanske vilket perspektiv på verkligheten man väljer. Om den fortsatta mångkulturen tar sig uttryck i de former vi sett på Sydafrikas landsbygd där man går in och skjuter ihjäl några tusen farmare och nu också är på väg att sjösätta storskaliga konfiskeringar av dessa lantbruk så utgör detta uppenbarligen inget problem enligt NATO-ländernas uppfattning. Vi kan notera att västländerna inte ens protesterade påtagligt under kulmen på kulakutrotningen 1932-33. Det första Roosevelt gjorde i stället när han tillträdde som president år 1933 var att erkänna Sovjetregimen vilket föregångarna vägrat göra. Notera skillnaden i attityd jämfört med i Krim-frågan.

Låt oss återgå till att diskutera ett kupp-scenario med rötterna i utanförskapsområdena. Med ett NATO-medlemskap hade det inte behövts att Löfvén ringt upp NATO och bett dem komma hit. Då hade NATO kunnat komma hit på eget initiativ. NATO hade också kunnat komma hit på eget initiativ om Sverige fått en regering som övriga NATO-länder betraktar som ”odemokratisk”. En ”främlingsfientlig” regering skulle t ex kunna betraktas som ”odemokratisk”. Man kan väl i och för sig invända att det norska Fremskrittspartiet får vara med i NATO-landet Norges regering. Och så länge Norge tillhör de länder i Europa som har en mer generös invandringspolitik än snittet så går väl detta för sig. Jag vet inte om NATO skulle acceptera en finsk invandringspolitik med en regering som består av ”främlingsfientliga” partier. Men om vi tänker oss en japansk invandringspolitik i ett europeiskt land där det bland västländerna funnits en konsensus-uppfattning om att det är nödvändigt att fasa ut de delar av väljarkåren som kan tänkas attraheras av nazism och liknande så kan det ju tänkas att det smäller precis som i Ukraina där man avsatte den valde presidenten Yanukovitj.

Jag kan tänka mig att en hel del skulle tycka att det var bra om NATO ingrep mot ett islamistiskt uppror eller liknande med rötterna i utanförskapsområdena. Men om man vet med sig att man när som helst kan kalla in NATO så minskar incitamenten för att undvika att bygga upp ännu mer framtida potentiella problem. Man bör också, som sagt, fråga sig vilken politik NATO efter ett ingripande skulle tillåta mot svennarna med tanke på att det verkar finnas en ambition hos det västliga etablissemanget att fasa ut den delen av väljarkåren. Med tanke på vad man tillåtit i Sydafrika är detta en berättigad fråga. Serberna i Kosovo och kulakerna i Ukraina och övriga Sovjet blev heller inte speciellt hjälpta av väst. Där valde man att se mellan fingrarna med de problem dessa folkgrupper råkade ut för. Frågan är vad som skulle ge mest trygghet: Möjligheten att fly till skogsområdena i norra Värmland och norrut utan att återigen tvingas på mångkulturen av NATO eller att NATO återinför en mer lågintensiv variant av mångkulturen. Ytterligare ett problem är att NATO precis som i fallen Libyen och Syrien av olika skäl kan anse det vara befogat att låta islamisterna terrorisera den övriga befolkningen och att t o m hjälpa dem. Man skulle ju kunna tänka sig att en större grupp svennar flyr till skogslänen och att NATO anser det befogat att hjälpa islamisterna jaga svennar i skogslänen ungefär på samma sätt som man hjälpte islamisterna i Libyen med flygbombningar och i Syrien med materiellt understöd via påstått mer moderata islamister. Kan man med facit i hand räkna med att USA och NATO skulle ingripa till förmån för svennarna i stället för tvärtom?

Och vad händer om vi får ett utanförskapsuppror utan tydliga islamistiska förtecken utan i stället något som mer liknar upplopp av den typ vi såg i USA på 1960-talet fast i större skala och med betydligt mer och tyngre vapen? Då finns det en än mer höggradig risk att man ser på det hela ungefär som man ser på det som sker i Sydafrika, d v s att de vita får vad de förtjänar.

Ytterligare en risk med NATO-medlemskap och Värdlandsavtalet finner vi i en återgång i Ryssland till en mer västinfluerad oligark-styrd rysk regim av Jeltsin-/90-talstyp. Jag vet att generalen Alexander Lebed (som omkom i en väldigt mystisk helikopter-krasch) hävdade att hundratals ryska portfölj-atombomber kommit på drift efter Sovjetunionens upplösning. Jeltsin-tiden kan beskrivas som en period då Ryssland leddes av en ren gangsterregim som styckade upp landets tillgångar och bedrev en högst suspekt politik när det gällde kärnvapnen. Vad skulle en ny rysk gangsterregim kunna koka ihop tillsammans med sina allierade amerikanska Neocons typ Victoria Nuland? Jag vet att en del nationalistiska tyskar såg upptrappningen mellan NATO och Warszawa-pakten i början på 80-talet då man placerade ut medeldistansrobotar i Väst- och Östtyskland som att man ville ha beredskap för att göra Tyskland till en grushög om man valde ”fel” regering. Att CDU/CSU 1978 valde att gå till val med den ärkekonservative Franz-Josef Strauss som kanslers-kandidat ansåg man hade bidragit till att rigga en spelplan som skulle kunna göra Tyskland till en grushög p g a något förment ”missförstånd” (som inte hann eskalera så pass att kärnvapenrobotarna började flyga till andra länder). Man skulle kunna tänka sig att amerikanska Neocons och en ny rysk regim av Berezovsky-typ skulle tycka att det var välförtjänt om Vitryssland, Baltikum och Skandinavien fick bli mosade i ett mindre kärnvapenkrig som sattes igång av ”misstag” men inte hann eskalera. Med tanke på de tidigare lögner och förevändningar man levererat i form av t ex påståenden om Saddam Husseins ”massförstörelse-vapen” så förefaller det inte helt otroligt att man skulle kunna rigga ett litet kärnvapenkrig av ”misstag” och ljuga om det. I Syrien-fallet så anklagade USA regimen för en giftgas-attack som verkar ha utförts av islamist-rebeller. USA:s mer storskaliga involvering i Vietnamn-kriget med start 1964 motiverades med false flag-attacken mot ett amerikanskt stridsfartyg i Tonkin-bukten. False flag-attacken mot USS Liberty 1967 såg USA:s president Lyndon Johnson mellan fingrarna med. Han tyckte att den incidenten hade varit bra att ha i beredskap om något hade gått snett. Det förefaller inte uteslutet att man kan vilja rigga något som kan resultera i storskaligt dödande om man anser detta vara motiverat av någon anledning (som t ex den baltiska civilbefolkningens massakrer på judar 1941 efter att tysk trupp intagit Baltikum).

Jag tycker att det är otroligt naivt att i praktiken överlåta besluten om den egna tryggheten till amerikanska Neocons. Jag tycker att det borde förutsätta att man är säker på att de verkligen vill oss väl. Men kan man vara så säker på det? Hur gick det för boerna i Sydafrika som satte sin tillit till att väst skulle låta dem fortsätta ungefär som tidigare p g a att man stod som garant för att Sydafrika inte skulle tas över av Östblocket via ANC? De hindrade detta från att ske och skyddade judiska gruvägare från att få sina tillgångar konfiskerade. Vad blev tacken? Flera tusen mördade vita farmare efter att man tvingats överlämna makten till den svarta majoritetsbefolkningen. Tiotusentals vita jordbrukare har lagt av p g a att man inte törs fortsätta. De kunde dock på 60-talet ha låtit den sydafrikanska staten köpa farmerna. Då hade man kunnat omgruppera landets boer och likasinnade britter till ett eget, mindre landområde. Då hade boerna kunnat lämna sina gårdar utan att bli ruinerade. Exportintäkterna från 1960 till 1990 hade kunnat generera tillräckligt med utländsk valuta för att boer-farmarna inte skulle bli sittande med sydafrikanska rand som skulle kunna bli värdelösa efter att de svarta fått överta makten i landet. Boerna var otroligt dumma som litade på att västmakterna skulle skydda dem i stället för att skapa en egen säkerhetslösning.

Det kan vara svårt att övertyga en vanlig väljare som står i valet och kvalet mellan moderaterna och SD om att NATO och västmakterna inte står för något egentligt skydd utan snarare tvärtom. För en vanlig moderat i Skåne är antagligen Ryssland ungefär detsamma som det gamla Sovjet, fast värre på något sätt även om han inte reflekterat närmare över varför. Det är helt enkelt bara den magkänsla han bibringats. Han reflekterar inte över att Ryssland numera är en marknadsekonomi och att man har en vald president som åtnjuter en genuin folklig popularitet efter att ha låtit domstolarna konfiskera tillgångarna för en av 90-talets stor-oligarker som väst stödde (Khodorkavskij). Han reflekterar heller inte över att Putin ibland antytt viss förståelse för motståndet bland västeuropeiska väljare mot massinvandring av muslimer. Han har troligen aldrig hört detta, och om han hört detta så är det i så fall i en kontext som fått honom att inrangera Ryssland och Putin i kategorin illegitim politik. Främlingsfientlighet + kommunism, typ. Att han själv vid köksbordet brukar tjata om svartskallar och muslimer reflekterar han inte över i sammanhanget. Inte heller att han är arg över svårigheten att hitta en skola åt barnen utan färgade och muslimer. Han präglas av den för flertalet väljare typiska bristen på elementärt konsekvent tänkande. Han styrs mer av att det stärker självkänslan att identifiera sig som moderat och att det är ”fint” eller ”ballt” att vara med i NATO. Det är litet status nästan på samma sätt som att vara moderat. Han brukar tänka på hur fint det är att vara moderat när han klipper gräsmattan framför sin villa med näsan i vädret innan han skall fara iväg till banken för att diskutera med sin ”personliga bankman”. Han har nämligen hela 300 000 kr på banken vilket motiverar ett besök hos sin ”personliga bankman”. Han känner sig därmed litet som en del av den internationella storfinansen. Typiska socialdemokrater brukar ju nämligen bara ha typ 50 000 kr på banken. Kommunister 10 000 kr. Typ. Genom NATO-medlemskap skyddas hans förmögenhet mot kommunistiskt övertagande. Han inser inte vilken jävla fjant han är och hur en omvärldsanalytiker på en av den många think-tanks som Neocon-figurerna driver fnissar åt sådana som han.

Jag medger att det finns en del potentiella SD-väljare som kan tycka att det är jättekonstigt att vara mot NATO-medlemskap. Jag tror också att det i en hel del fall kan vara svårt att med rationella argument av den typ jag diskuterat ovan tala dessa människor till rätta. Skall man kunna påverka dessa människor är det nog statusfaktorn man måste inrikta sig på. Rätt väg att gå är förmodligen att påpeka att Schweiz som är ett klart rikare land än Sverige och USA och har lägre skatter än USA inte är med i NATO och har en mer strikt neutralitet än Sverige. Att vara mot NATO får bli att föredra schweizisk kapitalism framför amerikansk. Eftersom schweizarna är rikare än amerikanerna i snitt så kan det därmed för en del moderater vara mer status att föredra den schweiziska varianten. Kan man nå ut med visuella stimuli som inpräglar denna bild av verkligheten i skallen på typiska moderater är antagligen en hel del vunnet. En bild på en rik schweizare i en svindyr kostym med en Rolls-Royce Silver Cloud III och hans palatsliknande bostad i bakgrunden plus upplysningen att han är för kapitalism och för neutralitet och mot NATO-medlemskap är antagligen ett bra mycket mer effektivt argument för att övertyga en typisk moderat än de rationella skäl som finns för att vara mot NATO-medlemskap och Värdlandsavtal. Man kan ju försöka komplettera med rationella argument. Men huvudspåret måste nog vara att förknippa neutralitet med schweizisk kapitalism i stället för amerikansk och att den kan ha högre status hos många moderater eftersom Schweiz är ett rikare land än USA och har lägre skatter. ”Vi föredrar den schweiziska modellen” kan SD:are säga och inflika att detta fungerar bra för Schweiz eftersom man är rikare än både Sverige och USA och har lägre skatter än USA.  

En annan faktor man bör fundera över är hur Ryssland och Kina ställer sig om de ser att det inte finns något att hämta hos svensk opposition. Utan miljardinvesteringar i media av andra aktörer än de som nu finns så kommer det politiska landskapet garanterat inte att förändras. Ryssland och Kina skiter idag vad som händer i Sverige. Ryssland verkar kallt räkna med att Sverige är NATO-medlem om några år. Deras svar på detta är antagligen något typ att installera några S500 batterier i St Petersburg-trakten samt att avdela kanske 50 kärnvapenstridspetsar mot svenska mål. Därmed får USA en liten utspädning av rysk missilkapacitet vilket de tycker är bra även om det inte spelar så stor roll eftersom Ryssland har ungefär 2000 kärnvapenstridsspetsar till. Men ser ryssarna och kineserna att det kanske finns något som kan gå för egen maskin i Sverige och som kan utgöra något slags motstånd amerikanska Neocons som på fullt allvar diskuterar förstaslags-scenarios mot Ryssland och Kina så kan det kanske tänkas att de kan bränna litet pengar på mediainvesteringar i Sverige även om det troligtvis ändå skiter i det eftersom de redan räknat bort Sverige som ett neutralt land. Det är enklare att bygga några fler S500-batterier och knappa in några koordinater på svenska mål. Då slipper man hålla på och krångla. Men en pytteliten chans finns kanske att man kan få in andra utländska aktörer än de nuvarande i svensk media om det finns en liten chans för bevarad svensk neutralitet. Notera att jag inte räknar Schibsted, Bonnier-koncernen och övriga stora medieföretag som svenska medieföretag. De är antingen utlandsägda eller agerar för att skada Sverige och svenska skattebetalare ekonomiskt och trygghetsmässigt. Så har de i alla fall hittills agerat. Amerikanska Neocons, som kontrollerar amerikansk media, har f ö ofta dubbla medborgarskap och en tydlig prioritering av utländska intressen. Vill här påminna om när president George W Bush junior frågade sin far, ex-president George Bush senior, om vad neoconservatives var för något. Följande konversation utspann sig:

- Do you want names or a description?

- A description.

- Israel.


Amerikanska Neocons är också ungefär lika odemokratiska som kinesiska partipampar eftersom de tidigare öppet var trotskister, d v s anhängare av väpnad kommunistisk revolution. Trotskij var chef för Lenins krigsmakt under och efter revolutionen men blev osams med  Lenins efterträdare Stalin. Putin bör ses som demokratiskt mer pålitlig än amerikanska Neocons med bakgrund inom trotskismen. Putin agerade mot det kommunistiska kuppförsöket i Ryssland i början på 90-talet och har inte försökt återinföra kommunismen i Ryssland. Den syn svensk media har på kuppen mot en demokratisk vald president i Ukraina (man tycker att detta var legitimt) samt det faktum att amerikanska neoconservatives med Victoria Nuland i spetsen arrangerade kuppen gör också att man kan ifrågasätta deras demokratiska pålitlighet. Vad händer som sagt om Sverige också väljer ”fel” regering?

För mig har amerikanska neoconservatives och merparten av de stora svenska medierna ungefär samma syn på det här med demokrati som den kinesiska politbyrån. Så medier ägda av kinesiska proxies skulle väl antagligen vila på ungefär lika odemokratisk grund. Men om de hade en litet annorlunda agenda skulle detta kanske kunna balansera de andra antidemokraterna. Fast det är ju förstås långt ifrån säkert. Det enda som verkar säkert är att stora svenska medier kommer att ha en annan agenda än att skapa ekonomisk och social trygghet och stabilitet för den befintliga befolkningen.    

Avslutar med litet klipp från nätet om Stratfor och dess bekräftelse av att avsättandet av Yanukovitj var en statskupp:

http://www.infowars.com/stratfor-ukraine-coup-plotted-by-us-over-russian-stance-on-syria/


”The United States is behind the February coup in Kiev, which came in response to Russia’s stance on Syria, said George Friedman, the founder and CEO of Stratfor, a global intelligence company. [- - -]

Indeed, it was the most overt coup in history, the political analyst stressed. [- - -]


The head of Stratfor, also known as 'The Shadow CIA,' insisted that Russia’s involvement in Syria was not the only reason for the Ukrainian crisis.[- - -]”Sedan Wikipedias beskrivning av Stratfor. De största amerikanska börsbolagen verkar anlita Stratfor för analyser av faktorn politisk risk och liknande vid affärsbedömningar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor


”[- - -] Books and media[edit]

Stratfor has published collections of analysis in paperback books on a variety of topics. Topics include user guides to personal security,[10] the "devolution of jihadism," and the U.S. war in Afghanistan, according to a series of promotional videos on the company's YouTube channel. Apparently, at one point, the books were sold through a storefront on the company's website, which is no longer active.

A number of the company's top analysts have published books in their own name. Notable among these are founder George Friedman and vice president for intelligence Fred Burton. Kamran Bokhari, Stratfor's vice president for Middle East and South Asian affairs, is the author (with Farid Senzai) of Political Islam in the Age of Democratization (Palgrave Macmillan, 2013). Reviewer Amani el Sehrawey called the book "an invaluable tool for those seeking to gain knowledge of the nuances of the political systems of the Muslim world from a historical perspective, as well as to understand the contemporary changes happening in the region."[11]

Stratfor has been cited by media such as the Associated Press, BBC, Bloomberg, CNN, Reuters, and The New York Times as an authority on strategic and tactical intelligence issues.[12] Barron's once referred to it as "The Shadow CIA".[13] Barrons' Jonathan Laing has called Friedman "one of our favorite experts on geopolitics," saying, "His judgments tend to be more nuanced and long-term than those of the press or Wall Street." [14] More recently, The Atlantic's James Fallows referenced a Stratfor article on U.S. strategy in Iraq and Ukraine, following outbreaks of turmoil in those regions.[15]

Subscribers[edit]

The subscribers list for Stratfor is confidential. The company's publicity list includes Fortune 500 companies and international government agencies.[16] The hacker groups Anonymous and LulzSec claimed to have made it public on December 24, 2011 as part of Operation AntiSec. However, Stratfor denied that the hack recovered the client list. [17] Stratfor claimed that the group recovered only a list of news subscriptions.

Funding[edit]

In October 2015, Stratfor raised $12-million in funding through a growth equity investment by Dallas-based Teakwood Capital.[18] Stratfor's plan for the funding includes expanding its intelligence networks, enhancing operational infrastructure and moving into frontier markets.[1] [- - -]”


Jomshof i Ekots lördagsintervju lö 23 april 2016

SD efter flyktingkrisen - vilken väg ska de välja?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=6417797&playaudio=5686939

Jomshof intervjuades här av Monica Saarinen. Tycker Åkesson precis som andra ledande SD:are här var väl snäll mot moderaterna. Precis som de andra ledande SD:arna upplyser han inte om att moderaternas omsvängning när det gäller invandringen bara är en taktisk manöver och att Anna Kinberg Batra för drygt 10 år sedan motionerade om fri invandring i riksdagen.

Ledande moderater tycker att ju mer invandrare vi får hit desto mer skyddas de själva och deras familjer, såvida de inte intar denna hållning p g a karaktärsbrister. Reinfeldt tyckte att invandring skyddade honom och hans familj eftersom han var 1/32 ”neger”. Om hela Sverige ser ut som Rinkeby och Rosengård, typ, så sticker han inte ut och rasister törs då inte mopsa sig, typ. Tittar vi på moderaternas nuvarande topptrio kan liknande reflektioner göras. Anna Kinberg Batra har barn med en man av indiskt ursprung. Ulf Kristersson har adopterat från utlandet (mitt intryck är väl dock att Kristersson inte är någon fanatiker även om han redan på 80-talet ville ha ökad invandring). Tomas Tobé är bög och har tillsammans med sin partner skaffat barn tillsammans med en surrogatmamma i utlandet trots att detta inte är tillåtet i Sverige. Han har antagligen hittills tyckt att en minskning av den befolkningsmässiga basen för nazister är viktigare än att hålla nere antalet HBTQ-fientliga muslimer. Vet inte om han ändrat sig nu. Tvivlar på detta även om Marine Le Pen börjat dra till sig en del HBTQ-röster. Min gissning är att sådana som Tobé tycker att det är så pass viktigt att förstöra det gamla samhället att han är beredd att ta litet risker när det gäller muslimfaktorn.

Så det var väl alltså rätt onödigt av Jomshof att precis som Åkesson, Mattias Karlsson och Paula Bieler skänka bort röster till moderaterna eller andra allianspartier. Ett plus var väl att Jomshof i och för sig påpekade att det inte skulle bli något samarbete med moderaterna med nuvarande moderat-ledning vid rodret. Men det lät ju ändå som om han tyckte att det var fråga om någon slags äkta omsvängning från moderaternas sida.

Jomshof talade i intervjun om att debatten ”breddades” förra året. Han fortsatte sedan så här från ca 03.10 i intervjun:

”Fler partier, inte minst moderaterna har börjat prata om de här frågorna på ett sätt man tidigare inte har gjort. Man har ju tidigare sagt nej till allt vi har sagt i dom här frågorna men nu verkar det som att man har förstått allvaret i situationen och börjat lyfta dom frågorna vi har lyft länge och det är klart, någonstans kan jag väl tänka mej att väljare som har varit tveksamma till oss kanske i viss mån börjat gå tillbaks, det är väl inget konstigt i sig, tror jag.”

Jag tycker också att det är svårt att tolka den här relativt snälla recensionen av de andra partierna som ett utslag av en anda som går ut på att försöka framstå som en i mängden bland de andra riksdagspartierna för att framstå som mer rumsren. Hade Jomshof varit ute efter rumsrenhet borde han nog tydligare distanserat sig från SD:s tidigare hållning när det gällde (ofrivillig) repatriering som Monica Saarinen kom in på från ca 30.07 i programmet. Men kanske var det ”smart” av Jomshof att delvis inta en undanglidande attityd för att på så vis dra till sig väljare som inte känner till att SD tidigare krävt ofrivillig repatriering av svenska medborgare. Men då det ju är rätt lätt att upplysa väljarna om denna lilla sak så förstår jag inte riktigt varför det skulle vara ”smart” att hoppas på att lyssnarna inte upplyses om SD:s tidigare krav på ofrivillig repatriering.

(Monica Saarinen) ”Är ni tillbaka i den här tanken ni drev tidigare i Sverigedemokraterna om repatriering?”

(En stunds tystnad av Jomshof)

(Jomshof) ”Målet är, kommer du till Sverige, och du får stanna tillfälligt, ska målet vara att du ska återvända och sen så ska man naturligtvis, har man fått ett medborgarskap, då har man ju fått ett medborgarskap, det är klart har man ljugit sig till medborgarskapet då ska man ju helt enkelt kunna dra in det och skicka tillbaks människor, men är man väl medborgare så måste det bygga på frivillig grund naturligtvis.”


Jag har hört det här från andra ledande SD-företrädare på senare tid. Jag tror att man är ute på väldigt tunn is när man börjar tala om att upphäva redan beviljade medborgarskap, oavsett skäl. I och för sig har den brittiska regeringen varit inne på att upphäva medborgarskap. Men jag tror att intentionen bakom det hela kan uppfattas annorlunda om det kommer från invandringsmotståndare, speciellt om de kommer från ett parti som tidigare generellt krävt att invandrare med svenskt medborgarskap skall kastas ut ur Sverige. Om förslaget kommer från ett parti typ det regerande brittiska Tory-partiet som ju historiskt och fortfarande visar en tydlig ambition att byta ut befolkningen så blir antagligen slutsatsen att partiet inte lär utvisa annat än några enstaka bråkmakare som är alltför aggressiva fundamentalister. Brittiska Tories har ju t ex i EU:s omfördelningsprogram för flyktingar inom EU visat en tydlig ambition att göra delar av landet som hittills varit relativt opåverkade av mångkulturen mer mångkulturella, eller vad man nu skall kalla det, se:

EU Starts Invader “Redistribution”
April 29, 2016

http://newobserveronline.com/eu-starts-invader-redistribution/

Så jag tror att ett i grunden invandringskritiskt parti bör passa sig för att kräva att man skall upphäva redan beviljade medborgarskap. Eftersom en väldigt stor del av de som fått sina medborgarskap ljugit sig till sina permanenta uppehållstillstånd så tror jag att förslag om att upphäva medborgarskap kan väcka ont blod i rätt vida kretsar. Detta är inte alls bra för de svennar som skall leva i det här landet i framtiden med en befolkningsmajoritet som har annan bakgrund än svensk eller nordeuropeisk. Den här problematiken påminner om riskerna med att agitera mot islam, en gren i vilken Jomshof också utmärkt sig i. Man löser inget genom att reta upp muslimerna. Om t o m miljöpartister, som i fråga om sociala värderingar står för den diametrala motsatsen till islam, kan hålla på och fjäska för islamister så tycker jag att det borde kunna gå att hålla truten om islam. Man löser inget genom att klaga på islam. Jag vet inte heller inte om det skulle lösa speciellt mycket om muslimerna plötsligt skulle sluta vara muslimer. Vi har ju utanförskapsområden i USA utan muslimer som är ungefär lika farliga att uppehålla sig i som svenska utanförskapsområden. Eller kanske t o m farligare i en hel del fall. Jag tror det ligger i ”svennarnas” intresse att försöka vara så artiga som möjligt mot muslimerna. Man löser inga problem genom att i muslimernas ögon utmärka sig som islam-kritiker. Man drar i stället på sig extra problem.

Efter att jag postade inlägget igår har jag sett att SD verkar ha beslutat sig för någon slags kompromiss när det gäller Värdlandsavtalet.

Vet inte om Åkesson borde tillåta fri röstning när det gäller Värdlandsavtalet. Det skulle kunna vara ett alternativ till att rösta nej till själva avtalet men inte försöka fördröja det.

Om SD hade röstat för att fördröja Värdlandsavtalet så hade antagligen det fattiga Ryssland blivit aningen mindre ovilligt att lägga pengar på mediasatsningar i Sverige som hade kunnat springa ryssarnas ärenden i stället för amerikanska neoconservatives ärenden. I de fall intressena för dessa båda maktgrupper kolliderat hade svenska folket kanske kunna dra nytta av detta i vissa lägen. Men om det inte finns något alls att bygga på i Sverige så är det väl nästan lika säkert som Amen i kyrkan att ryssarna inte tycker att det är någon idé att försöka göra något.

Å andra sidan verkar det finnas väldigt många sverigedemokratiska väljare som kommer från de borgerliga partierna, speciellt då moderaterna, som tycker att Värdlandsavtalet är bra och att medlemskap i NATO hade varit ännu bättre.

Genom att tillåta fri omröstning skulle kanske både mer typiska nationalister, som antagligen tycker bättre om Ryssland än om USA (precis som anhängare till Front National och AfD), och f d borgerliga väljare och kanske SD:are av baltiskt och polskt ursprung kunna känna att man hör hemma i SD. Frågan är om detta hade varit ett bättre sätt att försöka tillfredsställa båda grupperna. Jag är inte säker på detta.

Jag är heller inte säker på att ryssarna blir litet mindre obenägna att göra mediasatsningar i Sverige om man låter SD:s röstning i NATO-relaterade frågor spreta litet i stället för att satsa på en kompromiss.

Men man borde antagligen fundera över ovanstående.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 25 May - 19:01

K. V. Pauker wrote:
K. V. Pauker wrote:Bråk i SD om Värdlandsavtalet

Det förvånar mig inte om SD bråkar internt om Värdlandsavtalet även om det står i SD:s partiprogram att Sverige skall vara neutralt. Man behöver väl inte heller ha någon speciellt livlig fantasi för att inse att Ryssland i och med Värdlandsavtalet kommer att betrakta Sverige som en nästan-medlem i NATO och att detta får konsekvenser för varåt de riktar sina kärnvapenstridsspetsar.

SD bråkar internt om värdlandsavtalet
Aftonbladet, 2016-05-24

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22878055.ab

Egentligen borde det vara rätt absurt att de borgerliga partierna idag även vill att Sverige skall gå med i NATO men inte tyckte detta under Sovjet-tiden. Ryssland har en vald regering, liberal och kommunistisk opposition kan fritt demonstrera på gatorna och man är nu en marknadsekonomi. Man är också militärt klart svagare jämfört med USA än vad Sovjetunionen en gång var. Ryssland är också inbäddat bakom NATO-medlemmarna i Baltikum vilket Sovjet inte var.

Det borde således inte finnas någon rimlig logik till att söka medlemskap i NATO idag i ljuset av hur man agerade under Kalla Kriget när Sovjetunionen var en kommunistisk diktatur. (Det finns en logik, och den är att Putin plockade av två oligarker alla resp delar av deras tillgångar, samt att Putin bromsat den ekonomiska våldtäkt av Ryssland som Jeltsin-tidens oligarker pysslat med. Och detta accepterar inte amerikanska neoconservatives som idag i princip kontrollerar amerikansk utrikespolitik. Det faktum att oligarkerna Khodorkavskij och Berezovsky var judar kan kanske också ha fått amerikanska neoconservatives att se Putin som en modern tsar. Under tsar-tiden var det förbjudet för judar att äga jordbruksmark i Ryssland m m. Detta gjorde att bankiren Jacob Schiff förmådde kongressen att säga upp ett fördrag med Ryssland. Sedan tvingade han president Taft att inte lägga in sitt veto. Detta skedde runt 1910. Senare blev han en av finansiärerna bakom den ryska revolutionen. Mitt intryck är att vi ser en liknande animositet nu visavi Putin trots att han låtit alla andra judiska stor-oligarker från Jeltsin-tiden behålla sina tillgångar. Men det verkar som att man inte tolererar att man klämmer åt någon som man anser tillhör det egna teamet.)

Rysslands annektering av Krim borde inte ändra den säkerhetspolitiska bedömningen påtagligt eftersom västländerna lät befolkningsmajoriteten i Kosovo få sin vilja igenom genom att låta dem bryta sig ur Serbien. Carl Bildt tyckte i och för sig i början att detta stred mot folkrätten men senare har han okejat detta. Då borde det inte vara omöjligt att inta en liknande hållning när det gäller Krim där f ö andelen som motsatte sig förändringen av nationstillhörighet verkar ha varit mindre. I Kosovo protesterade ju serberna vilt. På Krim verkar motståndet främst ha utgjorts av en liten minoritet krimtatarer. EU och USA ser ju också mellan fingrarna med att Israel annekterat Golan-höjderna även om man inte formellt erkänt denna annektering. Vad som i praktiken är en annektering av merparten av Västbanken verkar man också inte säga så värst mycket om.

Till detta skall man lägga den tvivelaktiga legitimiteten i att överföra Krim från Ryssland till Ukraina under Sovjettiden. Detta beslut togs av en kommunistisk regim som tagit makten med våld och mördat flera miljoner av sina medborgare. Ryssland har i och för sig inte självt generellt ogiltigförklarat lagar och beslut som togs under Sovjettiden och västmakterna hade under Mellankrigstiden kommit att erkänna Sovjetregimen. USA dröjde dock till 1933, när Roosevelt tillträtt som president, med att göra detta. Men alla västmakter kom i alla fall att erkänna Sovjet-regimen. Därmed blir det väldigt svårt att betrakta territoriella förändringar som ägde rum under Sovjettiden som juridiskt icke giltiga. Men det faktum att den territoriella förändringen skedde under Sovjettiden, sannolikt i strid med befolkningens vilja, bör väl kanske ändå vägas in när man beslutar sig för en reaktion på Rysslands agerande.    

En annan faktor man bör ta i beaktande är vad som utlöste Rysslands agerande. Detta speciellt om man tänkt sig använda detta som ett argument för att gå med i NATO. Om t o m Stratfors grundare och VD, George Friedman, säger att avsättandet av Ukrainas valde president Yanukovitj var en statskupp så blir det väldigt svårt att slingra sig ur det faktum att det förhåller sig så. Speciellt med tanke på det offentliggjorda samtalet mellan Victoria Nuland och USA:s ambassadör i Ukraina innan kuppen där Nuland apropå den nya regering man vill installera säger ”I think that Yats is the guy” och ”fuck the EU” (”Yats” blev efter kuppen premiärminister). Det är ju så uppenbart att det här en typisk USA-regisserad kupp av den typ man tidigare ägnade sig åt runt om i världen, främst i Latinamerika. Men att man gör något sådant här i Europa mot en vald regering är något nytt som verkligen borde stämma till eftertanke. Vad händer om Sverige får en regering som USA och NATO ogillar, t ex en regering ledd av SD? Skulle figurer som Victoria Nuland, Hillary Clinton och Barack Obama tycka att SD:s invandringspolitik var legitim? Skulle man tycka att en SD-regering var tillräckligt illegitim för en ännu en ”Color-revolution”? Det borde av lätt insedda skäl finnas risk för detta.

Därmed kommer vi osökt in på motiven för Värdlandsavtalet och medlemskap i NATO.

Vad som torde vara viktigare för flertalet svenska politiker och deras kollegor i andra västländer än ett reellt militärt hot från Ryssland är de inrikespolitiska ”fördelar” Värdlandsavtalet och NATO-medlemskap medför.

Med Värdlandsavtalet kan en svensk regering kalla in NATO-trupp om man vill. Den NATO-trupp som anländer får sedan straff-immunitet för det man gör i Sverige. Om väljarna skulle råka välja fel majoritet i riksdagen skulle t ex den svenska expeditionsregeringen kunna kalla in NATO till Sverige för att förhindra att Sverige får en i deras tycke illegitim regering, t ex en en sverigedemokratisk regering. I och för sig finns det inget i Värdlandsavtalet som ger explicit rätt att förhindra ”olämpliga” regeringar att tillträda. Men straff-immuniteten för NATO-trupp gör ändå detta i praktiken möjligt.

En annan variant är att den svenska regeringen förlorar kontrollen över utanförskapsområdena. Om vi antar att en ekonomisk kris och skenande budgetunderskott tvingat regering och riksdag att påtagligt kapa ner bidragen så kan vi tänka oss att detta skulle kunna ge tillräcklig grogrund för ett våldsutbrott i utanförskapsområdena. Låt oss vidare anta att man i ett tidigare skede lyckats smuggla in 1000 tunga kulsprutor lämpliga för att montera på pickup-flak (vanligt arrangemang bland muslimska islamistsoldater i Libyen och Syrien). Att smuggla in 1000 kulsprutor torde inte vara så värst mycket svårare än att smuggla in 1000 flyktingar. Att smuggla in något tiotusental Kalasjnikovs torde heller inte vara speciellt svårt. Få i den organiserade brottsligheten torskar dit för dylik vapensmuggling. Med tusen pickuper med tunga kulsprutor och kanske 20 000-30 000 islamister med automatkarbiner så har vi en styrka som svensk militär och polis inte rår på. Notera Assads problem att kväsa revolten i Syrien trots 4000 stridsvagnar och tillgång till något hundratusental soldater. Om ett gäng islamister hunnit ta sig fram till Kanslihuset och skjutit vakterna utanför och håller på att ta sig in och Löfvén ringer NATO och begär att de skall komma hit så kan de med Värdlandsavtalet göra detta. Upproret kvävs då sannolikt efter ett tag även om stora delar av Stockholm, Göteborg och Malmö då hunnit bli grushögar p g a bombinsatser mot rebellerna (samt kanske en del andra problemställen som Borlänge som har stora utanförskapsområden). Därefter fortsätter sannolikt mångkulturen som vanligt i Sverige och man kan väl då kanske tycka att allt är frid fröjd. Detta beror väl dock kanske vilket perspektiv på verkligheten man väljer. Om den fortsatta mångkulturen tar sig uttryck i de former vi sett på Sydafrikas landsbygd där man går in och skjuter ihjäl några tusen farmare och nu också är på väg att sjösätta storskaliga konfiskeringar av dessa lantbruk så utgör detta uppenbarligen inget problem enligt NATO-ländernas uppfattning. Vi kan notera att västländerna inte ens protesterade påtagligt under kulmen på kulakutrotningen 1932-33. Det första Roosevelt gjorde i stället när han tillträdde som president år 1933 var att erkänna Sovjetregimen vilket föregångarna vägrat göra. Notera skillnaden i attityd jämfört med i Krim-frågan.

Låt oss återgå till att diskutera ett kupp-scenario med rötterna i utanförskapsområdena. Med ett NATO-medlemskap hade det inte behövts att Löfvén ringt upp NATO och bett dem komma hit. Då hade NATO kunnat komma hit på eget initiativ. NATO hade också kunnat komma hit på eget initiativ om Sverige fått en regering som övriga NATO-länder betraktar som ”odemokratisk”. En ”främlingsfientlig” regering skulle t ex kunna betraktas som ”odemokratisk”. Man kan väl i och för sig invända att det norska Fremskrittspartiet får vara med i NATO-landet Norges regering. Och så länge Norge tillhör de länder i Europa som har en mer generös invandringspolitik än snittet så går väl detta för sig. Jag vet inte om NATO skulle acceptera en finsk invandringspolitik med en regering som består av ”främlingsfientliga” partier. Men om vi tänker oss en japansk invandringspolitik i ett europeiskt land där det bland västländerna funnits en konsensus-uppfattning om att det är nödvändigt att fasa ut de delar av väljarkåren som kan tänkas attraheras av nazism och liknande så kan det ju tänkas att det smäller precis som i Ukraina där man avsatte den valde presidenten Yanukovitj.

Jag kan tänka mig att en hel del skulle tycka att det var bra om NATO ingrep mot ett islamistiskt uppror eller liknande med rötterna i utanförskapsområdena. Men om man vet med sig att man när som helst kan kalla in NATO så minskar incitamenten för att undvika att bygga upp ännu mer framtida potentiella problem. Man bör också, som sagt, fråga sig vilken politik NATO efter ett ingripande skulle tillåta mot svennarna med tanke på att det verkar finnas en ambition hos det västliga etablissemanget att fasa ut den delen av väljarkåren. Med tanke på vad man tillåtit i Sydafrika är detta en berättigad fråga. Serberna i Kosovo och kulakerna i Ukraina och övriga Sovjet blev heller inte speciellt hjälpta av väst. Där valde man att se mellan fingrarna med de problem dessa folkgrupper råkade ut för. Frågan är vad som skulle ge mest trygghet: Möjligheten att fly till skogsområdena i norra Värmland och norrut utan att återigen tvingas på mångkulturen av NATO eller att NATO återinför en mer lågintensiv variant av mångkulturen. Ytterligare ett problem är att NATO precis som i fallen Libyen och Syrien av olika skäl kan anse det vara befogat att låta islamisterna terrorisera den övriga befolkningen och att t o m hjälpa dem. Man skulle ju kunna tänka sig att en större grupp svennar flyr till skogslänen och att NATO anser det befogat att hjälpa islamisterna jaga svennar i skogslänen ungefär på samma sätt som man hjälpte islamisterna i Libyen med flygbombningar och i Syrien med materiellt understöd via påstått mer moderata islamister. Kan man med facit i hand räkna med att USA och NATO skulle ingripa till förmån för svennarna i stället för tvärtom?

Och vad händer om vi får ett utanförskapsuppror utan tydliga islamistiska förtecken utan i stället något som mer liknar upplopp av den typ vi såg i USA på 1960-talet fast i större skala och med betydligt mer och tyngre vapen? Då finns det en än mer höggradig risk att man ser på det hela ungefär som man ser på det som sker i Sydafrika, d v s att de vita får vad de förtjänar.

Ytterligare en risk med NATO-medlemskap och Värdlandsavtalet finner vi i en återgång i Ryssland till en mer västinfluerad oligark-styrd rysk regim av Jeltsin-/90-talstyp. Jag vet att generalen Alexander Lebed (som omkom i en väldigt mystisk helikopter-krasch) hävdade att hundratals ryska portfölj-atombomber kommit på drift efter Sovjetunionens upplösning. Jeltsin-tiden kan beskrivas som en period då Ryssland leddes av en ren gangsterregim som styckade upp landets tillgångar och bedrev en högst suspekt politik när det gällde kärnvapnen. Vad skulle en ny rysk gangsterregim kunna koka ihop tillsammans med sina allierade amerikanska Neocons typ Victoria Nuland? Jag vet att en del nationalistiska tyskar såg upptrappningen mellan NATO och Warszawa-pakten i början på 80-talet då man placerade ut medeldistansrobotar i Väst- och Östtyskland som att man ville ha beredskap för att göra Tyskland till en grushög om man valde ”fel” regering. Att CDU/CSU 1978 valde att gå till val med den ärkekonservative Franz-Josef Strauss som kanslers-kandidat ansåg man hade bidragit till att rigga en spelplan som skulle kunna göra Tyskland till en grushög p g a något förment ”missförstånd” (som inte hann eskalera så pass att kärnvapenrobotarna började flyga till andra länder). Man skulle kunna tänka sig att amerikanska Neocons och en ny rysk regim av Berezovsky-typ skulle tycka att det var välförtjänt om Vitryssland, Baltikum och Skandinavien fick bli mosade i ett mindre kärnvapenkrig som sattes igång av ”misstag” men inte hann eskalera. Med tanke på de tidigare lögner och förevändningar man levererat i form av t ex påståenden om Saddam Husseins ”massförstörelse-vapen” så förefaller det inte helt otroligt att man skulle kunna rigga ett litet kärnvapenkrig av ”misstag” och ljuga om det. I Syrien-fallet så anklagade USA regimen för en giftgas-attack som verkar ha utförts av islamist-rebeller. USA:s mer storskaliga involvering i Vietnamn-kriget med start 1964 motiverades med false flag-attacken mot ett amerikanskt stridsfartyg i Tonkin-bukten. False flag-attacken mot USS Liberty 1967 såg USA:s president Lyndon Johnson mellan fingrarna med. Han tyckte att den incidenten hade varit bra att ha i beredskap om något hade gått snett. Det förefaller inte uteslutet att man kan vilja rigga något som kan resultera i storskaligt dödande om man anser detta vara motiverat av någon anledning (som t ex den baltiska civilbefolkningens massakrer på judar 1941 efter att tysk trupp intagit Baltikum).

Jag tycker att det är otroligt naivt att i praktiken överlåta besluten om den egna tryggheten till amerikanska Neocons. Jag tycker att det borde förutsätta att man är säker på att de verkligen vill oss väl. Men kan man vara så säker på det? Hur gick det för boerna i Sydafrika som satte sin tillit till att väst skulle låta dem fortsätta ungefär som tidigare p g a att man stod som garant för att Sydafrika inte skulle tas över av Östblocket via ANC? De hindrade detta från att ske och skyddade judiska gruvägare från att få sina tillgångar konfiskerade. Vad blev tacken? Flera tusen mördade vita farmare efter att man tvingats överlämna makten till den svarta majoritetsbefolkningen. Tiotusentals vita jordbrukare har lagt av p g a att man inte törs fortsätta. De kunde dock på 60-talet ha låtit den sydafrikanska staten köpa farmerna. Då hade man kunnat omgruppera landets boer och likasinnade britter till ett eget, mindre landområde. Då hade boerna kunnat lämna sina gårdar utan att bli ruinerade. Exportintäkterna från 1960 till 1990 hade kunnat generera tillräckligt med utländsk valuta för att boer-farmarna inte skulle bli sittande med sydafrikanska rand som skulle kunna bli värdelösa efter att de svarta fått överta makten i landet. Boerna var otroligt dumma som litade på att västmakterna skulle skydda dem i stället för att skapa en egen säkerhetslösning.

Det kan vara svårt att övertyga en vanlig väljare som står i valet och kvalet mellan moderaterna och SD om att NATO och västmakterna inte står för något egentligt skydd utan snarare tvärtom. För en vanlig moderat i Skåne är antagligen Ryssland ungefär detsamma som det gamla Sovjet, fast värre på något sätt även om han inte reflekterat närmare över varför. Det är helt enkelt bara den magkänsla han bibringats. Han reflekterar inte över att Ryssland numera är en marknadsekonomi och att man har en vald president som åtnjuter en genuin folklig popularitet efter att ha låtit domstolarna konfiskera tillgångarna för en av 90-talets stor-oligarker som väst stödde (Khodorkavskij). Han reflekterar heller inte över att Putin ibland antytt viss förståelse för motståndet bland västeuropeiska väljare mot massinvandring av muslimer. Han har troligen aldrig hört detta, och om han hört detta så är det i så fall i en kontext som fått honom att inrangera Ryssland och Putin i kategorin illegitim politik. Främlingsfientlighet + kommunism, typ. Att han själv vid köksbordet brukar tjata om svartskallar och muslimer reflekterar han inte över i sammanhanget. Inte heller att han är arg över svårigheten att hitta en skola åt barnen utan färgade och muslimer. Han präglas av den för flertalet väljare typiska bristen på elementärt konsekvent tänkande. Han styrs mer av att det stärker självkänslan att identifiera sig som moderat och att det är ”fint” eller ”ballt” att vara med i NATO. Det är litet status nästan på samma sätt som att vara moderat. Han brukar tänka på hur fint det är att vara moderat när han klipper gräsmattan framför sin villa med näsan i vädret innan han skall fara iväg till banken för att diskutera med sin ”personliga bankman”. Han har nämligen hela 300 000 kr på banken vilket motiverar ett besök hos sin ”personliga bankman”. Han känner sig därmed litet som en del av den internationella storfinansen. Typiska socialdemokrater brukar ju nämligen bara ha typ 50 000 kr på banken. Kommunister 10 000 kr. Typ. Genom NATO-medlemskap skyddas hans förmögenhet mot kommunistiskt övertagande. Han inser inte vilken jävla fjant han är och hur en omvärldsanalytiker på en av den många think-tanks som Neocon-figurerna driver fnissar åt sådana som han.

Jag medger att det finns en del potentiella SD-väljare som kan tycka att det är jättekonstigt att vara mot NATO-medlemskap. Jag tror också att det i en hel del fall kan vara svårt att med rationella argument av den typ jag diskuterat ovan tala dessa människor till rätta. Skall man kunna påverka dessa människor är det nog statusfaktorn man måste inrikta sig på. Rätt väg att gå är förmodligen att påpeka att Schweiz som är ett klart rikare land än Sverige och USA och har lägre skatter än USA inte är med i NATO och har en mer strikt neutralitet än Sverige. Att vara mot NATO får bli att föredra schweizisk kapitalism framför amerikansk. Eftersom schweizarna är rikare än amerikanerna i snitt så kan det därmed för en del moderater vara mer status att föredra den schweiziska varianten. Kan man nå ut med visuella stimuli som inpräglar denna bild av verkligheten i skallen på typiska moderater är antagligen en hel del vunnet. En bild på en rik schweizare i en svindyr kostym med en Rolls-Royce Silver Cloud III och hans palatsliknande bostad i bakgrunden plus upplysningen att han är för kapitalism och för neutralitet och mot NATO-medlemskap är antagligen ett bra mycket mer effektivt argument för att övertyga en typisk moderat än de rationella skäl som finns för att vara mot NATO-medlemskap och Värdlandsavtal. Man kan ju försöka komplettera med rationella argument. Men huvudspåret måste nog vara att förknippa neutralitet med schweizisk kapitalism i stället för amerikansk och att den kan ha högre status hos många moderater eftersom Schweiz är ett rikare land än USA och har lägre skatter. ”Vi föredrar den schweiziska modellen” kan SD:are säga och inflika att detta fungerar bra för Schweiz eftersom man är rikare än både Sverige och USA och har lägre skatter än USA.  

En annan faktor man bör fundera över är hur Ryssland och Kina ställer sig om de ser att det inte finns något att hämta hos svensk opposition. Utan miljardinvesteringar i media av andra aktörer än de som nu finns så kommer det politiska landskapet garanterat inte att förändras. Ryssland och Kina skiter idag vad som händer i Sverige. Ryssland verkar kallt räkna med att Sverige är NATO-medlem om några år. Deras svar på detta är antagligen något typ att installera några S500 batterier i St Petersburg-trakten samt att avdela kanske 50 kärnvapenstridspetsar mot svenska mål. Därmed får USA en liten utspädning av rysk missilkapacitet vilket de tycker är bra även om det inte spelar så stor roll eftersom Ryssland har ungefär 2000 kärnvapenstridsspetsar till. Men ser ryssarna och kineserna att det kanske finns något som kan gå för egen maskin i Sverige och som kan utgöra något slags motstånd amerikanska Neocons som på fullt allvar diskuterar förstaslags-scenarios mot Ryssland och Kina så kan det kanske tänkas att de kan bränna litet pengar på mediainvesteringar i Sverige även om det troligtvis ändå skiter i det eftersom de redan räknat bort Sverige som ett neutralt land. Det är enklare att bygga några fler S500-batterier och knappa in några koordinater på svenska mål. Då slipper man hålla på och krångla. Men en pytteliten chans finns kanske att man kan få in andra utländska aktörer än de nuvarande i svensk media om det finns en liten chans för bevarad svensk neutralitet. Notera att jag inte räknar Schibsted, Bonnier-koncernen och övriga stora medieföretag som svenska medieföretag. De är antingen utlandsägda eller agerar för att skada Sverige och svenska skattebetalare ekonomiskt och trygghetsmässigt. Så har de i alla fall hittills agerat. Amerikanska Neocons, som kontrollerar amerikansk media, har f ö ofta dubbla medborgarskap och en tydlig prioritering av utländska intressen. Vill här påminna om när president George W Bush junior frågade sin far, ex-president George Bush senior, om vad neoconservatives var för något. Följande konversation utspann sig:

- Do you want names or a description?

- A description.

- Israel.


Amerikanska Neocons är också ungefär lika odemokratiska som kinesiska partipampar eftersom de tidigare öppet var trotskister, d v s anhängare av väpnad kommunistisk revolution. Trotskij var chef för Lenins krigsmakt under och efter revolutionen men blev osams med  Lenins efterträdare Stalin. Putin bör ses som demokratiskt mer pålitlig än amerikanska Neocons med bakgrund inom trotskismen. Putin agerade mot det kommunistiska kuppförsöket i Ryssland i början på 90-talet och har inte försökt återinföra kommunismen i Ryssland. Den syn svensk media har på kuppen mot en demokratisk vald president i Ukraina (man tycker att detta var legitimt) samt det faktum att amerikanska neoconservatives med Victoria Nuland i spetsen arrangerade kuppen gör också att man kan ifrågasätta deras demokratiska pålitlighet. Vad händer som sagt om Sverige också väljer ”fel” regering?

För mig har amerikanska neoconservatives och merparten av de stora svenska medierna ungefär samma syn på det här med demokrati som den kinesiska politbyrån. Så medier ägda av kinesiska proxies skulle väl antagligen vila på ungefär lika odemokratisk grund. Men om de hade en litet annorlunda agenda skulle detta kanske kunna balansera de andra antidemokraterna. Fast det är ju förstås långt ifrån säkert. Det enda som verkar säkert är att stora svenska medier kommer att ha en annan agenda än att skapa ekonomisk och social trygghet och stabilitet för den befintliga befolkningen.    

Avslutar med litet klipp från nätet om Stratfor och dess bekräftelse av att avsättandet av Yanukovitj var en statskupp:

http://www.infowars.com/stratfor-ukraine-coup-plotted-by-us-over-russian-stance-on-syria/


”The United States is behind the February coup in Kiev, which came in response to Russia’s stance on Syria, said George Friedman, the founder and CEO of Stratfor, a global intelligence company. [- - -]

Indeed, it was the most overt coup in history, the political analyst stressed. [- - -]


The head of Stratfor, also known as 'The Shadow CIA,' insisted that Russia’s involvement in Syria was not the only reason for the Ukrainian crisis.[- - -]”Sedan Wikipedias beskrivning av Stratfor. De största amerikanska börsbolagen verkar anlita Stratfor för analyser av faktorn politisk risk och liknande vid affärsbedömningar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor


”[- - -] Books and media[edit]

Stratfor has published collections of analysis in paperback books on a variety of topics. Topics include user guides to personal security,[10] the "devolution of jihadism," and the U.S. war in Afghanistan, according to a series of promotional videos on the company's YouTube channel. Apparently, at one point, the books were sold through a storefront on the company's website, which is no longer active.

A number of the company's top analysts have published books in their own name. Notable among these are founder George Friedman and vice president for intelligence Fred Burton. Kamran Bokhari, Stratfor's vice president for Middle East and South Asian affairs, is the author (with Farid Senzai) of Political Islam in the Age of Democratization (Palgrave Macmillan, 2013). Reviewer Amani el Sehrawey called the book "an invaluable tool for those seeking to gain knowledge of the nuances of the political systems of the Muslim world from a historical perspective, as well as to understand the contemporary changes happening in the region."[11]

Stratfor has been cited by media such as the Associated Press, BBC, Bloomberg, CNN, Reuters, and The New York Times as an authority on strategic and tactical intelligence issues.[12] Barron's once referred to it as "The Shadow CIA".[13] Barrons' Jonathan Laing has called Friedman "one of our favorite experts on geopolitics," saying, "His judgments tend to be more nuanced and long-term than those of the press or Wall Street." [14] More recently, The Atlantic's James Fallows referenced a Stratfor article on U.S. strategy in Iraq and Ukraine, following outbreaks of turmoil in those regions.[15]

Subscribers[edit]

The subscribers list for Stratfor is confidential. The company's publicity list includes Fortune 500 companies and international government agencies.[16] The hacker groups Anonymous and LulzSec claimed to have made it public on December 24, 2011 as part of Operation AntiSec. However, Stratfor denied that the hack recovered the client list. [17] Stratfor claimed that the group recovered only a list of news subscriptions.

Funding[edit]

In October 2015, Stratfor raised $12-million in funding through a growth equity investment by Dallas-based Teakwood Capital.[18] Stratfor's plan for the funding includes expanding its intelligence networks, enhancing operational infrastructure and moving into frontier markets.[1] [- - -]”


Jomshof i Ekots lördagsintervju lö 23 april 2016

SD efter flyktingkrisen - vilken väg ska de välja?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=6417797&playaudio=5686939

Jomshof intervjuades här av Monica Saarinen. Tycker Åkesson precis som andra ledande SD:are här var väl snäll mot moderaterna. Precis som de andra ledande SD:arna upplyser han inte om att moderaternas omsvängning när det gäller invandringen bara är en taktisk manöver och att Anna Kinberg Batra för drygt 10 år sedan motionerade om fri invandring i riksdagen.

Ledande moderater tycker att ju mer invandrare vi får hit desto mer skyddas de själva och deras familjer, såvida de inte intar denna hållning p g a karaktärsbrister. Reinfeldt tyckte att invandring skyddade honom och hans familj eftersom han var 1/32 ”neger”. Om hela Sverige ser ut som Rinkeby och Rosengård, typ, så sticker han inte ut och rasister törs då inte mopsa sig, typ. Tittar vi på moderaternas nuvarande topptrio kan liknande reflektioner göras. Anna Kinberg Batra har barn med en man av indiskt ursprung. Ulf Kristersson har adopterat från utlandet (mitt intryck är väl dock att Kristersson inte är någon fanatiker även om han redan på 80-talet ville ha ökad invandring). Tomas Tobé är bög och har tillsammans med sin partner skaffat barn tillsammans med en surrogatmamma i utlandet trots att detta inte är tillåtet i Sverige. Han har antagligen hittills tyckt att en minskning av den befolkningsmässiga basen för nazister är viktigare än att hålla nere antalet HBTQ-fientliga muslimer. Vet inte om han ändrat sig nu. Tvivlar på detta även om Marine Le Pen börjat dra till sig en del HBTQ-röster. Min gissning är att sådana som Tobé tycker att det är så pass viktigt att förstöra det gamla samhället att han är beredd att ta litet risker när det gäller muslimfaktorn.

Så det var väl alltså rätt onödigt av Jomshof att precis som Åkesson, Mattias Karlsson och Paula Bieler skänka bort röster till moderaterna eller andra allianspartier. Ett plus var väl att Jomshof i och för sig påpekade att det inte skulle bli något samarbete med moderaterna med nuvarande moderat-ledning vid rodret. Men det lät ju ändå som om han tyckte att det var fråga om någon slags äkta omsvängning från moderaternas sida.

Jomshof talade i intervjun om att debatten ”breddades” förra året. Han fortsatte sedan så här från ca 03.10 i intervjun:

”Fler partier, inte minst moderaterna har börjat prata om de här frågorna på ett sätt man tidigare inte har gjort. Man har ju tidigare sagt nej till allt vi har sagt i dom här frågorna men nu verkar det som att man har förstått allvaret i situationen och börjat lyfta dom frågorna vi har lyft länge och det är klart, någonstans kan jag väl tänka mej att väljare som har varit tveksamma till oss kanske i viss mån börjat gå tillbaks, det är väl inget konstigt i sig, tror jag.”

Jag tycker också att det är svårt att tolka den här relativt snälla recensionen av de andra partierna som ett utslag av en anda som går ut på att försöka framstå som en i mängden bland de andra riksdagspartierna för att framstå som mer rumsren. Hade Jomshof varit ute efter rumsrenhet borde han nog tydligare distanserat sig från SD:s tidigare hållning när det gällde (ofrivillig) repatriering som Monica Saarinen kom in på från ca 30.07 i programmet. Men kanske var det ”smart” av Jomshof att delvis inta en undanglidande attityd för att på så vis dra till sig väljare som inte känner till att SD tidigare krävt ofrivillig repatriering av svenska medborgare. Men då det ju är rätt lätt att upplysa väljarna om denna lilla sak så förstår jag inte riktigt varför det skulle vara ”smart” att hoppas på att lyssnarna inte upplyses om SD:s tidigare krav på ofrivillig repatriering.

(Monica Saarinen) ”Är ni tillbaka i den här tanken ni drev tidigare i Sverigedemokraterna om repatriering?”

(En stunds tystnad av Jomshof)

(Jomshof) ”Målet är, kommer du till Sverige, och du får stanna tillfälligt, ska målet vara att du ska återvända och sen så ska man naturligtvis, har man fått ett medborgarskap, då har man ju fått ett medborgarskap, det är klart har man ljugit sig till medborgarskapet då ska man ju helt enkelt kunna dra in det och skicka tillbaks människor, men är man väl medborgare så måste det bygga på frivillig grund naturligtvis.”


Jag har hört det här från andra ledande SD-företrädare på senare tid. Jag tror att man är ute på väldigt tunn is när man börjar tala om att upphäva redan beviljade medborgarskap, oavsett skäl. I och för sig har den brittiska regeringen varit inne på att upphäva medborgarskap. Men jag tror att intentionen bakom det hela kan uppfattas annorlunda om det kommer från invandringsmotståndare, speciellt om de kommer från ett parti som tidigare generellt krävt att invandrare med svenskt medborgarskap skall kastas ut ur Sverige. Om förslaget kommer från ett parti typ det regerande brittiska Tory-partiet som ju historiskt och fortfarande visar en tydlig ambition att byta ut befolkningen så blir antagligen slutsatsen att partiet inte lär utvisa annat än några enstaka bråkmakare som är alltför aggressiva fundamentalister. Brittiska Tories har ju t ex i EU:s omfördelningsprogram för flyktingar inom EU visat en tydlig ambition att göra delar av landet som hittills varit relativt opåverkade av mångkulturen mer mångkulturella, eller vad man nu skall kalla det, se:

EU Starts Invader “Redistribution”
April 29, 2016

http://newobserveronline.com/eu-starts-invader-redistribution/

Så jag tror att ett i grunden invandringskritiskt parti bör passa sig för att kräva att man skall upphäva redan beviljade medborgarskap. Eftersom en väldigt stor del av de som fått sina medborgarskap ljugit sig till sina permanenta uppehållstillstånd så tror jag att förslag om att upphäva medborgarskap kan väcka ont blod i rätt vida kretsar. Detta är inte alls bra för de svennar som skall leva i det här landet i framtiden med en befolkningsmajoritet som har annan bakgrund än svensk eller nordeuropeisk. Den här problematiken påminner om riskerna med att agitera mot islam, en gren i vilken Jomshof också utmärkt sig i. Man löser inget genom att reta upp muslimerna. Om t o m miljöpartister, som i fråga om sociala värderingar står för den diametrala motsatsen till islam, kan hålla på och fjäska för islamister så tycker jag att det borde kunna gå att hålla truten om islam. Man löser inget genom att klaga på islam. Jag vet inte heller inte om det skulle lösa speciellt mycket om muslimerna plötsligt skulle sluta vara muslimer. Vi har ju utanförskapsområden i USA utan muslimer som är ungefär lika farliga att uppehålla sig i som svenska utanförskapsområden. Eller kanske t o m farligare i en hel del fall. Jag tror det ligger i ”svennarnas” intresse att försöka vara så artiga som möjligt mot muslimerna. Man löser inga problem genom att i muslimernas ögon utmärka sig som islam-kritiker. Man drar i stället på sig extra problem.

Efter att jag postade inlägget igår har jag sett att SD verkar ha beslutat sig för någon slags kompromiss när det gäller Värdlandsavtalet.

Vet inte om Åkesson borde tillåta fri röstning när det gäller Värdlandsavtalet. Det skulle kunna vara ett alternativ till att rösta nej till själva avtalet men inte försöka fördröja det.

Om SD hade röstat för att fördröja Värdlandsavtalet så hade antagligen det fattiga Ryssland blivit aningen mindre ovilligt att lägga pengar på mediasatsningar i Sverige som hade kunnat springa ryssarnas ärenden i stället för amerikanska neoconservatives ärenden. I de fall intressena för dessa båda maktgrupper kolliderat hade svenska folket kanske kunna dra nytta av detta i vissa lägen. Men om det inte finns något alls att bygga på i Sverige så är det väl nästan lika säkert som Amen i kyrkan att ryssarna inte tycker att det är någon idé att försöka göra något.

Å andra sidan verkar det finnas väldigt många sverigedemokratiska väljare som kommer från de borgerliga partierna, speciellt då moderaterna, som tycker att Värdlandsavtalet är bra och att medlemskap i NATO hade varit ännu bättre.

Genom att tillåta fri omröstning skulle kanske både mer typiska nationalister, som antagligen tycker bättre om Ryssland än om USA (precis som anhängare till Front National och AfD), och f d borgerliga väljare och kanske SD:are av baltiskt och polskt ursprung kunna känna att man hör hemma i SD. Frågan är om detta hade varit ett bättre sätt att försöka tillfredsställa båda grupperna. Jag är inte säker på detta.

Jag är heller inte säker på att ryssarna blir litet mindre obenägna att göra mediasatsningar i Sverige om man låter SD:s röstning i NATO-relaterade frågor spreta litet i stället för att satsa på en kompromiss.

Men man borde antagligen fundera över ovanstående.


Mer kommentarer angående SD och Värdlandsavtalet

Verkar faktiskt som att Vänsterpartiets reservation hade gått igenom om SD lagt ner sina röster i omröstningen om Värdlandsavtalet. Nu röstade man i stället aktivt för. Så nu kan vi nog glömma ryska mediasatsningar i Sverige. De tycker nog inte att det finns något att bygga på.

Hade man lagt ner rösterna hade man till sina moderatväljare i Sydsverige och de mer traditionella nationalistväljarna kunnat säga att man lade ner sina röster eftersom partiets sympatisörer var delade i frågan och eftersom SD:s röstning i riksdagen i slutändan inte skulle spela någon roll.

Jag vill också i det här sammanhanget påpeka att SD inte annars varit speciellt angeläget om att behålla moderatröster. Jomshofs insats i Ekots lördagsintervju som jag citerat ovan är väl ett typiskt exempel på detta. Så att motivera det faktum att man inte lade ner sina röster med att man var rädd att förlora moderatröster hade varit litet krystat, om man gjort detta. Speciellt då man själv i media velat ge bilden av att man är mot Värdlandsavtalet och i Riksdagen lagt ett eget förslag mot Värdlandsavtalet. Resultatet blir då i rätt hög grad att sälja smöret och tappa pengarna. Partiledningen verkar mest måna om att moderaterna inte skall förlora röster och att inte ställa till faktiska problem för NATO, moderaterna och neoconservatives. Man skulle i stället ha sökt en lösning som i möjligaste mån höll kvar moderatväljare och inte gjorde ryssarna helt ointresserade av mediasatsningar i Sverige. Eller valt någotdera alternativen. Nu valde man i stället alternativet att förlora i båda grenarna. Det är som om man knallar upp på Anna Kinberg Batras kontor och viftar på svansen och säger "vad kan vi göra nu för att förlora så mycket väljare till er och slå oss själva på käften?" varefter Anna Kinberg Batra lugnt förklarar för fåntrattarna Åkesson, Karlsson och Jomshof hur de skall göra.

En sak man också kan fråga sig är om ryssarna hade kunnat påverka svensk inrikespolitik om man på ett tidigt stadium försökt hindra att NATO-vänliga krafter tog över alltför mycket av svensk alternativmedia. Men mitt intryck är att ryssarna tidigare utgått ifrån en princip typ att ”om vi sköter vårt så sköter ni ert”. Men verkar inte ens ha försökt göra något på sin egen bakgård i Ukraina. Man var mindre interventionistisk än USA. Man skulle ju kunna tänka sig att man låtit Yanukovitj utlysa en folkomröstning om en uppdelning av Ukraina 2013 som skulle ha gett östra tredjedelen ett frihandelsavtal med Ryssland och självständighet medan resten fått integreras med EU. Men man verkar i stort sett ha låtit Yanukovitj sköta sig själv. Inte ens när Victoria Nuland innan kuppen i sin avlyssnade mobil talade om hur regeringen efter kuppen skulle se ut verkar man ha reagerat. Övertagandet av Krim verkar mer ha varit en panikreaktion även om det sägs att man aktiverade tidigare krisplaner i det läget. Men verkar heller inte ha fått ut budskapet i västmedia att övertagandet av Krim var en reaktion på en USA-initierad kupp i Ukraina och att detta liksom bör vara lika illa som att ta över Ukraina. Man verkar ha struntat i att få ut detta budskap ordentligt. I varje fall hade man struntat i att bygga upp en mediabas i Europa som hade möjliggjort detta. Detta gav NATO-anhängare i Sverige möjligheten att använda Krim som en förevändning för Värdlandsavtal och NATO-medlemskap.

Det sätt på vilket Ryssland agerat tidigare, när man hade bättre ekonomiska möjligheter att göra något, indikerar väl att ryssarna i vilket fall som helst skulle vara rätt ointresserat av mediasatsningar i Sverige. Det beror väl på att de inte har så mycket att vinna på att Sverige inte i än högre grad blir en lydstat till amerikanska neoconservatives. Ryssland kan ställa om koordinaterna för några kärnvapenmissiler och ställa upp ett par extra S500-batterier mot inkommande robotar i St Petersburg-området. Min vi kan inte göra ett jävla dugg. Vi får bli det nya förstahandsalternativet, tillsammans med Tyskland, för ett nytt kärnvapenkrig om amerikanska neoconservatives och en ny rysk skurkregim av Jeltsin/Berezovsky-typ bestämmer sig för att starta ett litet, begränsat kärnvapenkrig av "misstag". Jag vill i det här sammanhanget påminna om att finska seismologer under slutet av Jeltsin-styret noterade något som verkade vara en mindre kärnexplosion i Ryssland och inte ett skalv trots att inga officiella kärnvapentester skedde i Ryssland vid denna tidpunkt. Man kan ju misstänka att explosionen härrörde från ett test av en av de portföljbomber som Alexander Lebed sade var på drift från den ryska krigsmakten. Det här visar väl ungefär vilka typer vi har att göra med om det på nytt blir något typ Jeltsin-styre i Ryssland.


Åkessons svärmors jobb utanför Riksdagen

Tycker inte att hon var så smart när hon i TV sade att det hon gjorde var "förkastligt" men att hon gjorde det för att hon kunde. Det har funnits andra riksdagsledamöter med väldigt begränsad närvaro i riksdagen som jobbat eller drivit företag. Moderaten Sten Andersson brukade t ex jobba en eller två dagar i veckan. Så hon kunde ju ha sagt att hon hänger med vad som händer och att hon infinner sig i riksdagen om hon inte kan kvittas ut och att det behövs riksdagsledamöter som är ”ute i verkligheten bland vanligt folk”. Hon kunde också ha hänvisat till andra riksdagsledamöter med väldigt hög frånvaro och kanske högre inkomster från andra källor än riksdagslönen. Jag vet att t ex att moderaten Lars Tobisson drev en stor fastighetsrörelse vid sidan av riksdagsarbetet. Han borde rimligen åtminstone ha hållit sig insatt i vad som hände i denna. Hon kunde också ha hänvisat till att konflikten med Mattias Karlsson gör att stämningen blir otrevlig om hon skall vara i riksdagen och att den enklaste lösningen då är att bara fara dit om hon inte kan bli utkvittad. Hon skuldbelade sig i onödan. Förstår inte riktigt vitsen med detta. Det verkar bara korkat att göra så. Fast kanske visste hon inte hur en del andra riksdagsledamöter brukade göra?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22796864.ab

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Ådärkomdenja on Thu 26 May - 19:41

SD största parti, Yugov idag. MP nere på 2.8%!

Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 26 Oct - 22:16

De här senaste avslöjandena om SD:are som uppvisat en nonchalant eller fientlig attityd visavi judar tycker jag stärker mitt tidigare resonemang att Mattias Karlssons rekrytering av Paula Bieler innebar ett ökat risktagande. Ekerotharna kan väl också bli sura.

Problemet att rekrytera folk med judiskt påbrå till ett nationalistiskt parti är att man vid avslöjanden om en till synes problematisk attityd visavi judar då inte bara får problemet med generellt dålig PR. Man får ju då också risken för avhopp av de personer som har judiskt påbrå. Och då typ femdubblas den dåliga PR:en. Eller tiodubblas.

Det här påminner också om Mattias Karlssons idé att öka flyktingkvoten till 4000 pers. ”Tackar”, sade regeringen då. ”Då blir det mer legitimt om vi höjer till 5000 pers.” Karlsson har liksom svårt att tänka i två led.

Karlsson är väl inte en idiot i alla avseenden. Men han är inte tillräckligt skicklig för den roll han påtagit sig. Han är inte för dum för att sitta i riksdagen. Men man behöver en smart kille för att komplettera Jimmie Åkesson vars styrka är framtoningen. Åkesson har också problem. Framför allt är han en svag debattör på så vis att han har svårt att sätta viktig information på tittarnas dagordning i debatterna. Opinionssiffrorna brukar inte stiga för SD efter debatterna.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 28 Nov - 23:56

Litet reflektioner, varav en del inte är SD-relaterat:


---------------------------


Verkar som om Kent Ekeroth har hamnat i krogbråk igen. Han anklagas för att ha slagit till en annan person.

Även om Ekeroth fälls för något får man väl lov att ha kvar honom i partiet. Att slå till någon framstår väl inte som värre än Oscar Sjöstedts nonchalanta fylle-flabbande åt nazisterna på slakteriet på Island. Ekeroth får väl vara kvar eftersom han är halvjude. SD får nog fortsätta dras med honom.

Det som finns på övervakningsfilmen verkar väl heller inte vara någon rallarsving eller rak höger/vänster, typ. Syns också rätt otydligt vad som hände.


---------------------------


En annan SD:are som hamnat i klistret är Martin Kinnunen. Vi får väl se hur det går i hovrätten. Var nog korkat av Mattias Karlsson att låta Kinnunen vara styrelseledamot. Vet en person som jobbat på revisionsbyrå. Han säger att han aldrig skulle ställa upp på att vara styrelseledamot eftersom man aldrig vet vad som kan hända. Verkar inte så smart att låta en av de större verbala talangerna vara styrelseledamot.

Kinnunen skall visst vara NATO-anhängare. Det gillar i och för sig inte jag. Tycker också att han hade svårt att se Kristina Winbergs naturbegåvning. Hon fick för kort tid på sig att förbereda sig för politikerjobbet. Men hon var klart bättre i sin debatt mot Marit Paulsen än vad Jimmie Åkesson var i början som partiledare. Minspelet som verkade säga ”vad är det där för en knäppskalle”, typ, var bra. Var svårt att tro att hon tidigare bara jobbat på resebyrå och hade gått en vårdutbildning. Frågan är dock hur bra är idag. För att bli en bra politiker räcker nog inte ett visst mått av naturbegåvning. Man måste nog vara intresserad av politik och läsa på ordentligt också. Debatt-träning är nog också bra.


---------------------------


Fria Tider har nyligen publicerat några tänkvärda artiklar:

http://www.friatider.se/industrin-investerar-inte-trots-minusr-nta

Hushållsskulderna ökar dock. SD borde försöka tala om för folk att den relativt låga arbetslösheten beror på konstlat låga räntor och nedpressad kronkurs och att den svenska ekonomin är tokdopad. Blir det någon krasch p g a stigande räntor så är det väl bra om folk vet att SD lyft ett varnande finger. Boräntorna har stigit i USA efter Trumps seger och löften om infrastrukturinvesteringar:

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-27/cash-out-mortgage-refis-expected-crash-rates-surge

Bör väl inte bli några chockhöjda räntor i USA och Europa så länge inte Kina kan dränera USA och Europa kapital (nu är det ju i stället så att Kina har problem med kapitalflykt). Men man vet ju aldrig om något kan hända.

Apropå bomarknaden. Kom att tänka på den här Fria Tider-artikeln:

http://www.friatider.se/regeringen-vill-bygga-flera-nya-st-der-f-r-att-f-plats-med-alla-invandrare

Tycker att SD bör påtala det faktum att man måste tokbygga för att få plats med alla invandrare och att pengarna kommer att behöva lånas upp utomlands, antingen indirekt genom att tränga undan annan upplåning i Sverige eller så genom mer direkt upplåning utomlands. Oavsett vilket som blir fallet så får vi större nettoupplåning utomlands och större känslighet för en fallande krona. Fallande krona = dyrare utlandslån. Samtidigt måste i princip kronan falla p g a det ökade importbehov invandringen ger. Vi får inga fler Volvo och Sandvik eller fler träd att hugga ner p g a att vi får fler invandrare i Sverige. Alltså måste fler dela på samma importintäkter. Detta innebär att kronan måste sjunka i värde så att folk köper mindre importvaror som apelsiner, kläder eller konsumentelektronik. Givetvis kan kronsänkningen dröja ett litet tag och vänta tills bytesbalans-siffrorna försämrats. Då handlar marknaden ganska omgående ner värdet på kronan. Men i vilket fall som helst så får man förr eller senare en nedjustering av valutakursen med sämre bytesbalans, allt annat lika. Man kan ju tänka sig att man får ett kapitalinflöde som stoppar upp eller reverserar kronkursförsvagningen p g a att man höjer räntorna. Men höjer man räntorna så köper folk mindre. Bolånen blir dyrare och folk springer då mer sällan till Elgiganten och andra affärer. Konsumtionen minskar, allt annat lika, och momsintäkter och andra skatteintäkter minskar. Å andra sidan måste man till slut höja räntorna om utlandslånen blir för dyra. Därför når man till slut en punkt där man får välja mellan en krasch p g a fördyrade utlandslån p g a fallande kronkurs eller en krasch p g a högre räntor.---------------------------


Har funderat litet över två hemsidesmakare/bloggare jag stött på som har en bakgrund i avgrundsvänstern eller liknande: Tobias Lindberg (Informationskriget), f d trotskist och Bechir Rabani (Arab Nyheter) som verkar känna Lindberg och som verkar ha en liknande bakgrund. Rabani har tydligen palestinsk bakgrund. Rabani verkar tolerera Lindbergs postningar om arabiska våldtäktsmän. Ställer mig verkligen frågan om Linberg prioriterar att försöka vara kompis med Rabani.

Har funderat på om deras omvändelse är fejk eller inte. En del palestinier och andra araber brukar ju se kolonisationsparallellen med det egna f d hemlandet (de flesta verkar dock ligga väldigt lågt med detta, antagligen för att inte få den egna, palestinska saken att framstå som mindre legitim). Om jag får lov att spekulera litet kan kanske Rabani också vilja undvika att en ny Peter Mangs pangar ner sådana som han själv. Han vill kanske att potentiella copycats skall tänka att det kan finnas vänner bland folk som ser ut som de som Mangs pangade ner. Men detta är alltså bara spekulationstänk från min sida. I vilket fall som helst bör Rabani ta en arbetsmarknadsmässig risk med sina skriverier. Lindberg också.

Har funderat över vad som kan driva Lindberg. Hans omvändelse skall ha börjat med att han inte tyckte att dagis var bra för hans dotter. Han säger dock inget om att hans dotter skall ha blivit utsatt för någon allvarlig kränkning.

Har hittills noterat några konstigheter på hans sajt. Han verkar ha trott att kvinnan hade någon slags speciellt bra ställning i vikingasamhället. Men eftersom våldtäkt hanterades som något motsvarande civilmål på vikingatiden (dotterns familj hade rätt att utkräva skadestånd från förövarens familj) så undrar jag just hur det var ställt med den saken. Trälkvinnor hade antagligen rätt begränsade civilrättsliga rättigheter, speciellt i praktiken. Om man kunde avliva dem i samband med begravningar så bör nog våldtäkt ha varit rätt lagligt, speciellt i praktiken. Skulle gissa på en ordning som påminde om hur slavägarna i USA:s sydstater i början på 1800-talet kunde behandla sina slavkvinnor. Frågan är också hur man gjorde när förövaren var lagman och brottsoffret tillhörde något av de lägre skikten. Vikingatiden var nog i rätt hög grad ett samhälle där den som ville hugga ner eller våldta kunde göra detta rätt fritt om han hade råd att hålla sig med en grupp beväpnade män som skydd. En del kunde visst dömas att bli fredlösa. Men för den som hade resurser var det väl då bara att dra utomlands. Vikingakolonin på Grönland grundades av en fredlös person. Kanske är Lindberg en litet naiv person?

För någon dag sedan fick någon också posta ett gästinlägg där vederbörande hävdade att ordet Nazism var uppbyggt av orddelarna nationalism och zionism (i stället för National och Sozialismus). Frågan är om detta var allvar eller ett retoriskt grepp.---------------------------Apropå Rabani. Han länkar på Arab Nyheter till en artikel på Nya Tider om Jan Myrdal m fl:

http://arabnyheter.info/sv/2016/11/28/jan-myrdal-skriver-aterigen-i-nya-tider-sander-chockvagor-genom-skenvanstern/


Jan Myrdal skriver återigen i Nya Tider, sänder chockvågor genom skenvänstern
Publicerad: 27 november, 2016, 20:40


http://nyatider.nu/skenvanstern-avslojar-sig-sjalv/

"[- - -] Jan Milld, som också skriver i detta nummer, är en annan. Han har demonstrerat för alla folks frihet i Vietnamdemonstrationerna på 1960-talet och blev då betraktad som vänsterradikal. I dag demonstrerar han för svenska folkets frihet och blir kallad högerextrem – utan att ideologiskt ha rört sig ur fläcken.[- - -]"

Vill med anledning av detta påpeka att Milld själv för några månader sedan visserligen sagt att han i många avseenden tycker likadant som förr i tiden. Nuförtiden verkar han dock vilja backa bandet när det gäller bidragsnivåerna. Man bör dock komma ihåg att bidragsnivåerna var mindre generösa på 60-talet när Milld började sin karriär.  

Åter till Nya Tider och Rabani. Rabani verkar ha startat en Facebook-grupp med namnet ”White Girls Also Matter” (hittar dock inte denna):

http://nyatider.nu/svenskarna-maste-vaga-belysa-orattvisorna/

http://arabnyheter.info/sv/2016/08/10/white-girls-also-matter/

http://arabnyheter.info/sv/2016/10/04/wgm-white-girls-also-matter-facebook-grupp/

Ger väl ett storsint intryck. Får intrycket att Rabani vill att nationalister av olika sorter skall lyssna på honom. Den publik han skriver för är nog inte andra personer med bakgrund i Mellanöstern eller den breda allmänheten. I alla fall inte primärt.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 22 Jan - 23:58

Börjar det här inlägget med SD:s rekordsiffror i Inizio och Anna Kinberg-Batras efterföljande utspel om att bilda regering med stöd av SD:


Aftonbladet, 19 jan 2017
Rekordsiffra för Annie Lööf
Ny mätning från Aftonbladet/Inizio: SD näst största parti

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lRr57/rekordsiffra-for-annie-loof

SD går enligt ovannämnda artikel förbi (m) och blir näst största parti enligt Inizio.


Några timmar senare publicerar Aftonbladet en artikel där Anna Kinberg-Batra säger sig vara villig att bilda regering med SD som regeringsunderlag:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/anqa2/vi-maste-byta-ut-regeringen--snabbt


Lustigt samband.

Vi kan väl anta att opublicerade mätningar som partierna själva beställer hade gett liknande besked. Så för att inte få fortsatt väljartapp så ansåg väl Anna Kinberg-Batra tiden mogen att stoppa väljarflödet genom att säga att hon var beredd att bilda regering med stöd av SD.

Låt mig citera Aktuellt-reportern Margit Silberstein från sändningen kl 21 datumet 2017-01-19:

”[- - -] Och nu har alltså Anna Kinberg-Batra, kan man säga, legitimerat Sverigedemokraterna, som hon flera gånger har kallat för ett rasistiskt parti, i hopp om att sverigedemokratiska väljare ska återvända till moderaterna. [- - -]”
(17.30 in i sändningen)

[Off topic: Margit Silbersteins bror Willy är ordförande i Svenska Kommittén Mot Antisemitism som (felaktigt) tyckte att Björn Söder nekat judar att kalla sig svenskar.]


Ett smart drag av Kinberg Batra. Tror det är bättre för invandringsförespråkarna att moderaterna lurar väljarna att man kommer att föra SD-politik med SD som stödparti än att ett riktigt invandringskritiskt parti halverar moderaternas röster.

Skulle gärna vilja se att ett nytt invandringskritiskt parti litet till höger om SD tog hälften av (m):s väljare och fick ungefär 10 % av rösterna.

Ett parti till vänster om SD hade också varit bra. Egen majoritet för invandringskritiska partier i stället för egen majoritet för SD + (m) borde rimligen vara ett bättre alternativ eftersom moderatledningens agerande sannolikt enbart handlar om taktiska manövrar. Anna Kinberg-Batra motionerade för 15 år sedan i riksdagen om fri invandring. Alla moderater gjorde inte det. Man var som moderat inte tvungen att göra detta. Ändå gjorde hon detta. Detta berodde sannolikt på att hon upplevde det som att en fortsatt invandring skulle skydda de barn hon skulle få med sin färgade man.

Det finns ju en teoretiskt chans att Anna Kinberg-Batra ändrat sig på riktigt. Risken torde dock vara mycket hög för att hon bara låtsas. Bör man ta den risken? Varför inte i stället försöka få in fler riktiga invandringskritiker i riksdagen? Vi lär inte få så många fler chanser att få egen majoritet i riksdagen. Demografin talar mot detta. Få invandrare och invandrarättlingar vill rösta på invandringskritiska partier. Därför har partier som t ex moderaterna plockat in dem i stort antal. Det finns väl några undantag. Men trots detta innebär ökad invandrarandel i väljarkåren lägre potentiellt röstetal för invandringskritiska partier. Vi är på väg mot en punkt där det inte går att få invandringskritisk majoritet i riksdagen p g a demografiska skäl hur mycket man än kämpar. Valet 2018 kan vara sista chansen. Därför vore det väldigt synd om det inte lanserades ett eller två kompletterande, riktiga invandringskritiska partier till SD. Tycker att det verkar vara vansinne att i stället lita på en figur som Anna Kinberg-Batra. Det är helt sanslöst.

Om det skall lanseras nya invandringskritiska partier längs höger-/vänsterskalan som komplement till SD så är det viktigaste att kandidaterna har så rumsren bakgrund som möjligt och att partierna inte framstår som mer radikala än SD. Det finns en risk att Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson reflexmässigt framställer komplement som mer extrema än SD eftersom man är rädd att kompletterande partier skall vara alltför konkurrerande och eftersom man inte har något att falla tillbaka på om SD går i putten. Min gissning är att en delförklaring till Mattias Karlssons och Åkessons ingripande mot Kasselstrand & Co kan ha varit en rädsla att förlora sin födkrok. Björn Söder, som sannolikt har ett civilingenjörsjobb att falla tillbaka på, var mer tolerant. Jomshof hade under sin period som lärare svårt att få behålla sina tjänster p g a sitt politiska engagemang. En centerkvinna som deltagit i Folkets Demonstration förlorade rätt nyligen sitt lärarjobb p g a detta. Så Jomshof kan väl dels ha haft en benägenhet att vilja få SD att framstå som så rumsrent som möjligt ( = bättre jobbmöjligheter om han hamnar utanför riksdagen) och dels varit rädd för att förlora sitt riksdagsjobb p g a de problem han eventuellt skulle möta på lärarjobbsmarknaden.

Så det kan väl finnas en risk för att SD-ledningen och andra riksdagsledamöter kan reagera surt om det dyker upp alternativ.

Lösningen på detta problem är väl att försöka definiera nischer som skiljer sig så väl som möjligt från SD:s samt att säga att man är beredd att plocka in en del existerande SD-ledamöter på sina listor. Att låta befintliga SD:are vara med och bilda nya partier tror jag dock inte på. Då klipper man inte banden med SD:s förflutna som bl a inbegrep ofrivillig repatriering av svenska medborgare.

När det gäller frågan om att definiera ovannämnda nischer så skall jag göra ett försök nedan.


SD

- Mittenalternativ.
- Allianspolitik ekonomiskt sett minus marginalskattesänkningar för höginkomsttagare.
- Alliansens syn på arbetsmarknadsregler.
- Islam-skeptiskt, pro-Israel.
- Kärnkraftsvänlighet.
- Putin-kritiskt.


Parti till höger om SD

- Alliansens ekonomiska politik inklusive marginalskattesänkningar för höginkomsttagare.
- Alliansens syn på arbetsmarknadsregler (precis som SD)
- Neutralt i fråga om Israel och Islam.
- Neutralt till Putin och Ryssland.


Parti till vänster om SD

- Sossarnas ekonomiska politik.
- Sossarnas syn på arbetsmarknadsregler.
- Neutralt i fråga om Israel och Islam.
- Neutralt till Putin och Ryssland.
- Mindre kärnkraftsvänligt än SD.


Spontant tycker jag att det verkar lättast att locka väljare till partiet till vänster om SD. Det partialternativ till höger om SD jag skisserar har mer av höginkomsttagarprofil. Och det verkar hittills ha varit svårare att locka sådana väljare. De bor oftast i relativt problemfria bostadsområden och de vill rösta på partier som upplevs ”bildade”. Men går det att knapra någon procent från SD och locka litet nya väljare så går det kanske att få ett sådant här parti över 4 %-spärren.

Jag vet inte hur mycket extra mandat man skulle kunna plocka med tre partier i stället för ett. Det totala taket ligger nog aningen över 30 %. Den stora fördelen med en 3-partiuppställning är väl att man då kan täcka upp litet mer av höger-/vänsterskalan och därmed kanske slå ut två sjuklöver-partier. Skulle man kunna knuffa ut (kd) och (mp) ur riksdagen med 3,5 % av rösterna vardera och en invandringskritisk trio skulle ta sig strax över 30 % så skulle man eventuellt kunna få egen majoritet i riksdagen. Valet 2018 är väl av demografiska skäl sista chansen för detta. Det kommer även framdeles att gå trögt att rekrytera invandrare och invandrarättlingar. Och det är väl just det som de som bestämmer tycker är bra med invandringen. Detta är väl huvudsyftet med invandringen.

I teorin skulle det väl gå att få egen majoritet med tre partier. Men i realiteten är det väl kört. Om 30 år kommer DN att kunna hetsa den nya majoriteten mot kvarvarande svennar ungefär som man idag hetsar den svarta majoriteten mot kvarvarande vita. Drygt 3000 vita bönder har dödats sedan Apartheids avskaffande. Det är väl runt 10 % av bönderna. Ekonomisk diskriminering á la Sydafrika är väl en annan risk.

Sedan har vi väl också problemet med en generellt försämrad livsmiljö och ekonomisk status. Malmö och alla betongförorterna går inte speciellt bra. En större befolkning som skall dela på samma exportinkomster innebär att kronkursen måste dala för att göra importen ”dyrare” för att exportinkomsterna på så vis skall kunna täcka importutgifterna. (Inför vi euron får justeringen istället göras genom sänkta löner på det ena eller andra viset så att folk inte har råd att köpa för mycket importerad hemelektronik och importerade apelsiner.)

Kompletterar med litet andra grejer nedan.


-------------------------------------Åkesson i partiledardebatt med Annie Lööf 1 dec 2016 i TV4:

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3666152

Åkesson babblade här inledningsvis om vikten av att integrera invandrarna i svensk kultur. Syftet verkar ha varit att intyga att SD är ett parti som tycker att invandrare som kommer till Sverige blir svenskar om de liksom tar till sig det svenska kulturarvet och att SD därmed inte är ett parti som står för biologisk rasism. Mitt intryck är att detta är det viktigaste kommunikationsmålet för Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof. I viss mån kanske detta recept funkar. Risken är väl dock kanske att man framstår som att man hycklar och att man döljer sin rasism. En annan risk är att i grunden opålitliga människor som i ett skarpt läge skulle trycka på fel knapp i riksdagen söker sig till SD.

Det här påminner väl litet om t ex när Åkesson i Aftonbladet 2017-01-21 sade att ”Svenskheten sitter inte i någon kroppsdel eller hudfärg, den sitter i dina värderingar”:


”Jag visste att det skulle hända förr eller senare” - Jimmie Åkesson  i  stor  intervju  om Anna  Kinberg  Batras  utspel  –  och varför han vill peta sin svärmor
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/vJJxw/jag-visste-att-det-skulle-handa-forr-eller-senare


Det är väl i och för sig bra om folk som kommer till Sverige i så hög grad som möjligt ser positivt på svensk kultur. Detta förbättrar kanske förutsättningarna för att de skall se positivt, eller i alla fall inte negativt, på svenskarna.

Men vad händer om etablerade medier och sjuklövern när de demografiska förändringarna gått tillräckligt långt säger att invandrarna inte alls är svenskar och att svenskar i stället är sådana som t ex signaturen Infidel på Flashback kallar för svenskar? Och att de som Infidel kallar svenskar är fienden (precis som boerna i Sydafrika, googla t ex på sången ”Kill the boer”, https://www.youtube.com/watch?v=6fzRSE_p1Ys )? Redan för 10 år sedan hävdade invandrarungdomar som intervjuats i en kandidatuppsats skriven av en utlandsadopterad person att ”vi krigar mot svenskarna”. Vad händer om figurer typ Wolodarski plötsligt bestämmer sig för att förvärra detta problem genom att säga ”invandrare är inte alls svenskar, svenskarna är de onda och övriga är de goda, svenskar definieras precis som kineser, japaner och indianer, inte efter hur bra man är på att sjunga små grodorna, och om Sverige upphör som statsbildning och en del blir Morokulien och den andra blir Värend och den tredje blir Lappland eller blir en del av Ryssland så försvinner naturligtvis inte svenskarna för det utan detta tydliggör skillnaden mellan vilka som var svenska medborgare och de som var svenskar eller något annat som t ex zigenare, syrian, kines, zulu-”neger”, jude eller arab eller någon slags mestis- eller mulattblandning”?

Jag minns att Jimmie Åkesson en gång fick frågan om det finns etniska svenskar när han intervjuades av journalisten Göran Rosenberg. Åkesson svarade då något typ att han tvivlade på detta. En smartare approach hade kanske varit att svara ”du menar som t ex syrianer, armenier, samer, japaner, Ainu-folket, zulus eller Han-kineser? Nej, det tror jag inte. Att vara svensk är ungefär som att vara Amerikan och har ingenting med härstamning att göra. Man kan vara jude p g a sin härstamning men man kan inte vara svensk genom sin härstamning. Här håller vi med de andra partierna och vad skolundervisningen säger.” Genom att svara på det viset skulle Åkesson ha satt strålkastarljudet på det orimliga i det officiella Sveriges syn på svenskhet samtidigt som han skulle ha rättat in sig i ledet. Folk skulle här också ha förstått att det rörde sig om läpparnas bekännelse men jag tror att hycklandet skulle ha framstått som mindre eftersom han rätt klart skulle ha låtit tittarna förstå att ”jag vet att det här är skitsnack och det vet ni också”.

Sedan kunde Åkesson ha fortsatt med att fler och fler oavsett härstamning inser att invandringen skadar Sverige ekonomiskt och att inte ens invandrarna själva tycker att det är trivsamt om fler områden blir som Rosengård och Rinkeby. Den som kommit hit nyligen har egentligen samma krassa egenintresse som den vars förfäder bott här i 1000 år.

Sedan kunde väl Åkesson kanske också ha sagt att samhället fungerar smidigare om så många som möjligt av invandrarna anpassar sig till typiska västerländska värderingar. Tror det skulle framstå som mindre hycklande och tillgjort än att prata om att invandrarna skall ta till sig den svenska kulturen och på så vis bli svenskar. Tvivlar dock att samhället skulle fungera så värst mycket bättre om vi fick hit afro-amerikaner från ghettona som ju har någon slags västerländska värderingar. Problemen i de amerikanska ghettona påminner väldigt mycket om problemen i Rinkeby och Rosengård. Skillnaden är kanske balkonghoppen och liknande. Men i övrigt är det ungefär samma problem.

Att säga att man vill påtvinga invandrarna vissa kulturella värderingar kan väl också uppfattas som negativt av invandrarna.

Så jag tror väl mest på att sikta in sig på att invandrare som har medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd har ungefär samma krassa ekonomiska egenintresse som individer med en typiskt svensk kulturell bakgrund. I alla fall om man inte vill plocka hit anhöriga.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 23 Jan - 13:16

K. V. Pauker wrote:Vi är på väg mot en punkt där det inte går att få invandringskritisk majoritet i riksdagen p g a demografiska skäl hur mycket man än kämpar. Valet 2018 kan vara sista chansen.

Lasse Anrell, är du med oss? :D

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23045584.ab

Riksdagen beslutade med 240 ja-röster mot 45 nej-röster att skärpa asylpolitiken från och med den 20 juli. Lagen gör att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå vad gäller asylsökandes rättigheter.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 23 Jan - 21:30

K. V. Pauker wrote:Börjar det här inlägget med SD:s rekordsiffror i Inizio och Anna Kinberg-Batras efterföljande utspel om att bilda regering med stöd av SD:


Aftonbladet, 19 jan 2017
Rekordsiffra för Annie Lööf
Ny mätning från Aftonbladet/Inizio: SD näst största parti

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/lRr57/rekordsiffra-for-annie-loof

SD går enligt ovannämnda artikel förbi (m) och blir näst största parti enligt Inizio.


Några timmar senare publicerar Aftonbladet en artikel där Anna Kinberg-Batra säger sig vara villig att bilda regering med SD som regeringsunderlag:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/anqa2/vi-maste-byta-ut-regeringen--snabbt


Lustigt samband.

Vi kan väl anta att opublicerade mätningar som partierna själva beställer hade gett liknande besked. Så för att inte få fortsatt väljartapp så ansåg väl Anna Kinberg-Batra tiden mogen att stoppa väljarflödet genom att säga att hon var beredd att bilda regering med stöd av SD.

Låt mig citera Aktuellt-reportern Margit Silberstein från sändningen kl 21 datumet 2017-01-19:

”[- - -] Och nu har alltså Anna Kinberg-Batra, kan man säga, legitimerat Sverigedemokraterna, som hon flera gånger har kallat för ett rasistiskt parti, i hopp om att sverigedemokratiska väljare ska återvända till moderaterna. [- - -]”
(17.30 in i sändningen)

[Off topic: Margit Silbersteins bror Willy är ordförande i Svenska Kommittén Mot Antisemitism som (felaktigt) tyckte att Björn Söder nekat judar att kalla sig svenskar.]


Ett smart drag av Kinberg Batra. Tror det är bättre för invandringsförespråkarna att moderaterna lurar väljarna att man kommer att föra SD-politik med SD som stödparti än att ett riktigt invandringskritiskt parti halverar moderaternas röster.

Skulle gärna vilja se att ett nytt invandringskritiskt parti litet till höger om SD tog hälften av (m):s väljare och fick ungefär 10 % av rösterna.

Ett parti till vänster om SD hade också varit bra. Egen majoritet för invandringskritiska partier i stället för egen majoritet för SD + (m) borde rimligen vara ett bättre alternativ eftersom moderatledningens agerande sannolikt enbart handlar om taktiska manövrar. Anna Kinberg-Batra motionerade för 15 år sedan i riksdagen om fri invandring. Alla moderater gjorde inte det. Man var som moderat inte tvungen att göra detta. Ändå gjorde hon detta. Detta berodde sannolikt på att hon upplevde det som att en fortsatt invandring skulle skydda de barn hon skulle få med sin färgade man.

Det finns ju en teoretiskt chans att Anna Kinberg-Batra ändrat sig på riktigt. Risken torde dock vara mycket hög för att hon bara låtsas. Bör man ta den risken? Varför inte i stället försöka få in fler riktiga invandringskritiker i riksdagen? Vi lär inte få så många fler chanser att få egen majoritet i riksdagen. Demografin talar mot detta. Få invandrare och invandrarättlingar vill rösta på invandringskritiska partier. Därför har partier som t ex moderaterna plockat in dem i stort antal. Det finns väl några undantag. Men trots detta innebär ökad invandrarandel i väljarkåren lägre potentiellt röstetal för invandringskritiska partier. Vi är på väg mot en punkt där det inte går att få invandringskritisk majoritet i riksdagen p g a demografiska skäl hur mycket man än kämpar. Valet 2018 kan vara sista chansen. Därför vore det väldigt synd om det inte lanserades ett eller två kompletterande, riktiga invandringskritiska partier till SD. Tycker att det verkar vara vansinne att i stället lita på en figur som Anna Kinberg-Batra. Det är helt sanslöst.

Om det skall lanseras nya invandringskritiska partier längs höger-/vänsterskalan som komplement till SD så är det viktigaste att kandidaterna har så rumsren bakgrund som möjligt och att partierna inte framstår som mer radikala än SD. Det finns en risk att Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson reflexmässigt framställer komplement som mer extrema än SD eftersom man är rädd att kompletterande partier skall vara alltför konkurrerande och eftersom man inte har något att falla tillbaka på om SD går i putten. Min gissning är att en delförklaring till Mattias Karlssons och Åkessons ingripande mot Kasselstrand & Co kan ha varit en rädsla att förlora sin födkrok. Björn Söder, som sannolikt har ett civilingenjörsjobb att falla tillbaka på, var mer tolerant. Jomshof hade under sin period som lärare svårt att få behålla sina tjänster p g a sitt politiska engagemang. En centerkvinna som deltagit i Folkets Demonstration förlorade rätt nyligen sitt lärarjobb p g a detta. Så Jomshof kan väl dels ha haft en benägenhet att vilja få SD att framstå som så rumsrent som möjligt ( = bättre jobbmöjligheter om han hamnar utanför riksdagen) och dels varit rädd för att förlora sitt riksdagsjobb p g a de problem han eventuellt skulle möta på lärarjobbsmarknaden.

Så det kan väl finnas en risk för att SD-ledningen och andra riksdagsledamöter kan reagera surt om det dyker upp alternativ.

Lösningen på detta problem är väl att försöka definiera nischer som skiljer sig så väl som möjligt från SD:s samt att säga att man är beredd att plocka in en del existerande SD-ledamöter på sina listor. Att låta befintliga SD:are vara med och bilda nya partier tror jag dock inte på. Då klipper man inte banden med SD:s förflutna som bl a inbegrep ofrivillig repatriering av svenska medborgare.

När det gäller frågan om att definiera ovannämnda nischer så skall jag göra ett försök nedan.


SD

- Mittenalternativ.
- Allianspolitik ekonomiskt sett minus marginalskattesänkningar för höginkomsttagare.
- Alliansens syn på arbetsmarknadsregler.
- Islam-skeptiskt, pro-Israel.
- Kärnkraftsvänlighet.
- Putin-kritiskt.


Parti till höger om SD

- Alliansens ekonomiska politik inklusive marginalskattesänkningar för höginkomsttagare.
- Alliansens syn på arbetsmarknadsregler (precis som SD)
- Neutralt i fråga om Israel och Islam.
- Neutralt till Putin och Ryssland.


Parti till vänster om SD

- Sossarnas ekonomiska politik.
- Sossarnas syn på arbetsmarknadsregler.
- Neutralt i fråga om Israel och Islam.
- Neutralt till Putin och Ryssland.
- Mindre kärnkraftsvänligt än SD.


Spontant tycker jag att det verkar lättast att locka väljare till partiet till vänster om SD. Det partialternativ till höger om SD jag skisserar har mer av höginkomsttagarprofil. Och det verkar hittills ha varit svårare att locka sådana väljare. De bor oftast i relativt problemfria bostadsområden och de vill rösta på partier som upplevs ”bildade”. Men går det att knapra någon procent från SD och locka litet nya väljare så går det kanske att få ett sådant här parti över 4 %-spärren.

Jag vet inte hur mycket extra mandat man skulle kunna plocka med tre partier i stället för ett. Det totala taket ligger nog aningen över 30 %. Den stora fördelen med en 3-partiuppställning är väl att man då kan täcka upp litet mer av höger-/vänsterskalan och därmed kanske slå ut två sjuklöver-partier. Skulle man kunna knuffa ut (kd) och (mp) ur riksdagen med 3,5 % av rösterna vardera och en invandringskritisk trio skulle ta sig strax över 30 % så skulle man eventuellt kunna få egen majoritet i riksdagen. Valet 2018 är väl av demografiska skäl sista chansen för detta. Det kommer även framdeles att gå trögt att rekrytera invandrare och invandrarättlingar. Och det är väl just det som de som bestämmer tycker är bra med invandringen. Detta är väl huvudsyftet med invandringen.

I teorin skulle det väl gå att få egen majoritet med tre partier. Men i realiteten är det väl kört. Om 30 år kommer DN att kunna hetsa den nya majoriteten mot kvarvarande svennar ungefär som man idag hetsar den svarta majoriteten mot kvarvarande vita. Drygt 3000 vita bönder har dödats sedan Apartheids avskaffande. Det är väl runt 10 % av bönderna. Ekonomisk diskriminering á la Sydafrika är väl en annan risk.

Sedan har vi väl också problemet med en generellt försämrad livsmiljö och ekonomisk status. Malmö och alla betongförorterna går inte speciellt bra. En större befolkning som skall dela på samma exportinkomster innebär att kronkursen måste dala för att göra importen ”dyrare” för att exportinkomsterna på så vis skall kunna täcka importutgifterna. (Inför vi euron får justeringen istället göras genom sänkta löner på det ena eller andra viset så att folk inte har råd att köpa för mycket importerad hemelektronik och importerade apelsiner.)

Kompletterar med litet andra grejer nedan.


-------------------------------------Åkesson i partiledardebatt med Annie Lööf 1 dec 2016 i TV4:

http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3666152

Åkesson babblade här inledningsvis om vikten av att integrera invandrarna i svensk kultur. Syftet verkar ha varit att intyga att SD är ett parti som tycker att invandrare som kommer till Sverige blir svenskar om de liksom tar till sig det svenska kulturarvet och att SD därmed inte är ett parti som står för biologisk rasism. Mitt intryck är att detta är det viktigaste kommunikationsmålet för Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof. I viss mån kanske detta recept funkar. Risken är väl dock kanske att man framstår som att man hycklar och att man döljer sin rasism. En annan risk är att i grunden opålitliga människor som i ett skarpt läge skulle trycka på fel knapp i riksdagen söker sig till SD.

Det här påminner väl litet om t ex när Åkesson i Aftonbladet 2017-01-21 sade att ”Svenskheten sitter inte i någon kroppsdel eller hudfärg, den sitter i dina värderingar”:


”Jag visste att det skulle hända förr eller senare” - Jimmie Åkesson  i  stor  intervju  om Anna  Kinberg  Batras  utspel  –  och varför han vill peta sin svärmor
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/vJJxw/jag-visste-att-det-skulle-handa-forr-eller-senare


Det är väl i och för sig bra om folk som kommer till Sverige i så hög grad som möjligt ser positivt på svensk kultur. Detta förbättrar kanske förutsättningarna för att de skall se positivt, eller i alla fall inte negativt, på svenskarna.

Men vad händer om etablerade medier och sjuklövern när de demografiska förändringarna gått tillräckligt långt säger att invandrarna inte alls är svenskar och att svenskar i stället är sådana som t ex signaturen Infidel på Flashback kallar för svenskar? Och att de som Infidel kallar svenskar är fienden (precis som boerna i Sydafrika, googla t ex på sången ”Kill the boer”, https://www.youtube.com/watch?v=6fzRSE_p1Ys )? Redan för 10 år sedan hävdade invandrarungdomar som intervjuats i en kandidatuppsats skriven av en utlandsadopterad person att ”vi krigar mot svenskarna”. Vad händer om figurer typ Wolodarski plötsligt bestämmer sig för att förvärra detta problem genom att säga ”invandrare är inte alls svenskar, svenskarna är de onda och övriga är de goda, svenskar definieras precis som kineser, japaner och indianer, inte efter hur bra man är på att sjunga små grodorna, och om Sverige upphör som statsbildning och en del blir Morokulien och den andra blir Värend och den tredje blir Lappland eller blir en del av Ryssland så försvinner naturligtvis inte svenskarna för det utan detta tydliggör skillnaden mellan vilka som var svenska medborgare och de som var svenskar eller något annat som t ex zigenare, syrian, kines, zulu-”neger”, jude eller arab eller någon slags mestis- eller mulattblandning”?

Jag minns att Jimmie Åkesson en gång fick frågan om det finns etniska svenskar när han intervjuades av journalisten Göran Rosenberg. Åkesson svarade då något typ att han tvivlade på detta. En smartare approach hade kanske varit att svara ”du menar som t ex syrianer, armenier, samer, japaner, Ainu-folket, zulus eller Han-kineser? Nej, det tror jag inte. Att vara svensk är ungefär som att vara Amerikan och har ingenting med härstamning att göra. Man kan vara jude p g a sin härstamning men man kan inte vara svensk genom sin härstamning. Här håller vi med de andra partierna och vad skolundervisningen säger.” Genom att svara på det viset skulle Åkesson ha satt strålkastarljudet på det orimliga i det officiella Sveriges syn på svenskhet samtidigt som han skulle ha rättat in sig i ledet. Folk skulle här också ha förstått att det rörde sig om läpparnas bekännelse men jag tror att hycklandet skulle ha framstått som mindre eftersom han rätt klart skulle ha låtit tittarna förstå att ”jag vet att det här är skitsnack och det vet ni också”.

Sedan kunde Åkesson ha fortsatt med att fler och fler oavsett härstamning inser att invandringen skadar Sverige ekonomiskt och att inte ens invandrarna själva tycker att det är trivsamt om fler områden blir som Rosengård och Rinkeby. Den som kommit hit nyligen har egentligen samma krassa egenintresse som den vars förfäder bott här i 1000 år.

Sedan kunde väl Åkesson kanske också ha sagt att samhället fungerar smidigare om så många som möjligt av invandrarna anpassar sig till typiska västerländska värderingar. Tror det skulle framstå som mindre hycklande och tillgjort än att prata om att invandrarna skall ta till sig den svenska kulturen och på så vis bli svenskar. Tvivlar dock att samhället skulle fungera så värst mycket bättre om vi fick hit afro-amerikaner från ghettona som ju har någon slags västerländska värderingar. Problemen i de amerikanska ghettona påminner väldigt mycket om problemen i Rinkeby och Rosengård. Skillnaden är kanske balkonghoppen och liknande. Men i övrigt är det ungefär samma problem.

Att säga att man vill påtvinga invandrarna vissa kulturella värderingar kan väl också uppfattas som negativt av invandrarna.

Så jag tror väl mest på att sikta in sig på att invandrare som har medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd har ungefär samma krassa ekonomiska egenintresse som individer med en typiskt svensk kulturell bakgrund. I alla fall om man inte vill plocka hit anhöriga.
Kom på en sak till apropå det här med kompletterande partier till SD: Det borde finnas ett ”reservparti” till SD om något händer. Man skulle kunna tänka sig ett kommunalt aktivt parti som är riksdagsregistrerat. Kanske skulle Framstegspartiet kunna fylla en sådan funktion, men jag är inte säker.

Ett exempel på när ett ”reservparti” skulle kunna vara bra att tillgå är om någon ledande judisk person i SD går ur SD med hänvisning till att en del medlemmar är antisemiter i smyg på Flashback. Personen i fråga går i stället med i moderaterna och säger att det partiet står för ungefär samma invandringspolitik. Något sådant här i kombination med något annat skulle kanske kunna skicka ner SD mot 4 %-spärren. Tror inte att det i ett sådant här läge skulle hjälpa med Mattias Karlsson-lösningar, som t ex att föreslå ytterligare en ökning av antalet kvot-flyktingar (till 10 000 pers/år t ex). Ett nytt, osolkat parti man kan fylla med SD-pengar behövs då snabbt.

Ett reservparti skulle nog också kunna vara en bra lösning för Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson. De har ju inget yrke att falla tillbaka på. Åkesson skulle kanske kunna bli golvläggarlärling i styvpappans golvläggarfirma. Tycker dock att det borde vara rätt förödmjukande att krypa omkring i strumpsockorna hos folk och lägga in golvmattor efter att ha varit partiledare och tjänat mer än 100 000 :- i månaden. Ett jobb som tjänsteman på riksdagskansliet borde framstå som mer attraktivt, tycker jag. Vet inte vad Mattias Karlsson skulle bli om den politiska karriären gick i putten p g a ett scenario enligt vad jag beskrivit ovan. Jag tror säkert att han kan omskola sig till busschaufför eller konduktör och få jobb som en sådan i så fall. Men mer attraktiva jobb kan kanske i ett sådant läge vara svåra att få tag på. Han borde också föredra något slags politiskt tjänstemannajobb, tycker jag.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 12 Feb - 16:53

Verkar som om Kasselstrand och Hahne startar nytt parti, Alternativ för Sverige (AfS):

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/uteslutna-sdu-politiker-startar-nytt-parti

“Det är oklart vad partiet ska driva för frågor. Enligt gäster som Ekot pratat med ska arrangörerna bland annat ha varit kritiska mot att SD är för kompromissvilliga i migrationsfrågan. De kritiserade också feminismen och lyfte fram försvaret.”

Fria Tider skriver också om det nya partiet:

http://www.friatider.se/sdu-startar-nytt-parti


Jag noterar tajmingen med Anna Kinberg-Batras utspel om att börja prata med/samarbeta med SD. Undrar just om det funnits informatörer i SDU-kretsar som talat om för moderatledningen vad som var på väg att ske? Man kan ju tänka sig att moderatledningen sett ett scenario framför sig där en del moderater anslutit sig att Kasselstrands nya parti och att partiet på så vis skulle få en flygande start. Att förhindra en dylik utveckling kan ha vägt tyngre än ett eventuellt rösttapp till andra borgerliga partier p g a att den minoritet som gillade Reinfeldts linje då skulle hoppa av från moderaterna. Alliansen som helhet skulle ju med den här strategin totalt behålla fler röster än om en del missnöjda moderater skulle hoppa över till Kasselstrands parti. Genom att visa samarbetsvillighet visavi SD skulle man kunna stämma i bäcken och förhindra avhopp till Kasselstrand & Co när de drog igång. Det var kanske tanken.


Moderaterna backar kraftigt i nya mätningar
Partiet får under 20 procent
Aftonbladet, 2017-02-19


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J9Vxj/moderaterna-backar-kraftigt-i-nya-matningar

”I Expressens undersökning, som gjorts av mätinstitutet Demoskop, backar Moderaterna till 18,5 procent – en nedgång med -5,8 procentenheter.”


Det här tyder väl i så fall att det är rätt högprioriterat att stoppa kompletterande partier till SD längs höger-/vänsterskalan. Man var beredd att ta ett tapp till övriga Allianspartier. Det tyder väl också i sin tur på en högre grad av politisk professionalism än vad vi sett i t ex SD. Den här typen av tänk har det funnits väldigt liten förståelse för i invandringskritiska kretsar. Jag har själv påtalat vikten av fler alternativ längs höger-/vänsterskalan här på Exilen och innan dess på Passagen Politik i snart 20 år sammanlagt.

Vet väl dock inte om tänket bakom Kasselstrands och Hahnes nya parti verkar så vettigt. Stämmer det att de kritiserar feminismen så ger det väl inga röster. Män röstar inte på ett parti för att det är mot feminismen. Kanske någon enstaka man som tidigare varit gift/sambo med någon ragata som också varit feminist. De flesta män som lever med sådana kvinnor delar väl dock deras åsikter. Kvinnor förknippar motstånd mot feminism med återgång till kvinnolöner eller liknande, inte att det är okej att sminka sig att klä sig feminint. Så röstnettot med antifeminism lär väl bli ett starkt minus.

Att framställa sig som mer ”extremt” än SD ger väl heller inga röster. Folk väljer det mjukare alternativet. Förr räckte det när folkpartiet ett par veckor innan valet började blabba om ”språktester”, tror man lurade invandringskritiska väljare två val i rad på detta. Folkpartiet var ett trevligare alternativ än både Sverigedemokraterna, Sven-Olle och Ian Wachtmeister.

Om man vill erbjuda väljarna differentiering så får man nog lov att satsa på andra differentieringsskalor än graden av nationalism. För i sådana valsituationer väljer väljarna nästan alltid det mjukare alternativet. Även de som själva skrålar om ”svartskallar” vid köksbordet. Folk utgår alltid ifrån att partier i invandringsfrågor är några snäpp mer nationalistiska än vad de säger officiellt eftersom folk själva i offentliga sammanhang skulle vara betydligt mer försiktiga än hemma vid köksbordet. Det är också liksom på något sätt obehagligt att rösta på explicit invandringskritiska och nationalistiska partier även om man själv kan uttrycka sig mer radikalt hemma vid köksbordet. Det är en reflex som speglar åratal av mediepåverkan i detta avseende.

Så man måste nog satsa på differentiering längs höger-/vänsterskalor och andra skalor/sakfrågor som inte förknippas med samma obehag som upplevda positioner längre ut på nationalistskalan. Att differentiera på sakfrågor är inte dumt. Här tycker jag att SD bommat en del. Att man inte var först med att kräva skriftliga avtal vid telefonförsäljning tycker jag var slappt. Man kunde också ha sagt ifrån om nedstängningen av kopparnätet i glesbygd. På de ställen där man fått trådlös telefoni i stället har ljudkvaliteten väldigt ofta, kanske i regel, blivit urusel. Det hade varit så lätt att påpeka detta. Centerpartiet brukar vara bra på att uppmärksamma sakfrågor och exploatera dessa maximalt. Jag undrar i vilken grad ledartrojkan i SD stimulerar den här typen av kreativt politiskt tänkande? Min gissning är att det är rätt dåligt ställt med den biten och att folk passar sig för alla kreativa grepp eftersom man är rädd att göra något som Trean kan racka ner på och använda mot en. Så alternativ till SD skulle kanske kunna göra nytta genom att vara mer på alerten än SD i en del sakfrågor. Noterar också att Åkessons stil är väldigt mycket helheter och väldigt litet sakfrågor och detaljer.

Frågan är också om Ekerotharna kan komma att bilda ett eget parti. Jag hoppas inte. Tajmingen för ledningens sågning av Ekerotharna verkar också sammanfalla med lanseringen av Kasselstrands och Hahnes parti. Kan det vara så att man hoppas på konkurrens mellan Ekerotharna och Kasselstrand/Hahne längre ut på någon slags upplevd extremistskala hos väljarna?

Frågan är hur ett Ekeroth-parti skulle komma att se ut. Man skulle antagligen hålla sig med en litet mer mustig retorik och hålla kvar vid den anti-muslimska retorik SD hållit sig med sedan 2010 eller strax innan dess. Man skulle nog också vara rätt sionistisk. Ted Ekeroth verkar också vara inne på att hålla fast vid en NATO-kritisk linje, se http://www.dagensopinion.se/ted-ekeroth-hoppar-sd (Fria Tider nämner också NATO-frågan, http://www.friatider.se/ted-ekeroth-l-mnar-sd-tvivlar-p-partiets-politiska-inriktning ).

Frågan är hur man skall tolka angreppen på Ekerotharna. Vill SD-ledningen kratta manegen för ett SD-komplement litet till höger, lett av Ekerotharna? Eller vill man bara bli av med figurer som har en litet för opolerad framtoning? Kanske räcker det inte längre att de är halvljudar? Jomshofs ord om ”brunstig alfahanne” är onekligen en rätt tydlig sågning som skulle kunna tolkas som att Kent Ekeroths plats på riksdagslistan är i fara:


Intern kritik mot Åkessons strategi
Aftonbladet, 2017-12-08


http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/6Gx5W

“Flera personer inom SD-toppen har gett sig in i diskussionen och gett Ted Ekeroth mothugg. En av dem är partisekreteraren Richard Jomshof, som skriver:

'Att stå i ett hörn och skrika som en brunstig alfahanne, vara oförskämd och peka finger åt alla andra som har haft fel må vara tillfredsställande för vissa. Det kommer dock inte att ge oss någon som helst möjlighet att påverka svensk politik till det bättre.'”Och Ted Ekeroth verkar faktiskt försiktigt öppna för ett nytt parti:


Ted Ekeroth lämnar Sverigedemokraterna
Aftonbladet, 2017-12-11


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/06eyG/ted-ekeroth-lamnar-sverigedemokraterna

“Ted Ekeroth har varit medlem i SD sedan 2006 och skriver att han hade tänkt sitta kvar till valet 2018. Nu lämnar han alla uppdrag, men poängterar att han stannar som medlem i partiet – åtminstone ett tag till.

'SD är det enda parti, just nu i alla fall, som har en chans att göra något för att rädda Sverige. Det kan dock ändras; de signaler partiledningen kommit med på sistone är oroväckande.'”Att Ted Ekeroth rätt tydligt signalerar NATO-motstånd kan tyda på att man tänkt sig rysk finansiering. Tycker att detta i så fall verkar vara ett smartare sätt att locka ryssar än att säga att man är mot feminism (som ju den ryska ledningen liksom är).

Om det skulle bli ett race mellan Ekerotharna och Kasselstrandarna om att skapa ett högeralternativ till SD så lutar jag nog nästan åt att Ekerotharna skulle vinna. Kent Ekeroth verkar ha någon penningskälla som pytsar ut pengar till Avpixlat. Denna källa kan kanske också skapa en partikassa som motsvarar de pengar SDU fått från Ungdomsstyrelsen. Avpixlat kommer sannolikt också att stödja Ekerotharna.

Själv tycker jag att det bästa hade varit om SD dumpat Kent Ekeroth i Bryssel som ersättning för Joel Ankar. Lönen som tjänsteman i EU-parlamentet hade varit ungefär i nivå med riksdagslönen, eller kanske t o m bättre om jag förstått saken rätt, eftersom Ekeroth har en akademisk examen. I Bryssel finns antagligen också många nattklubbar, barer och krogar där Ekeroth kunnat trivas.

Det jag tror hade varit den bästa lösningen för ett högeralternativ till SD hade varit om SDU:arna fått tag i någon rumsren person med en maffig titel och gärna en stor förmögenhet som kunnat appellera till typiska moderatväljare. Kasselstrand och Hahne är väl tyvärr i viss mån brända genom att SD-ledningen utmålat dem som mer extrema än sig själva. Bakgrunden i SD gör också att man inte helt bryter med SD:s 90-talshistoria. Grundarna av ett nytt parti bör inte ha en bakgrund i SD. Man bör slippa 90-talsryggsäcken. Då minskar man också risken för att Mattias Karlsson & Co lyckas utmåla en potentiell konkurrent om väljarna som mer extrem än SD.

När det gäller NATO-frågan så är det väl så att det finns ett massivt stöd för NATO bland moderatväljare. Frågan är om ett Ekeroth-parti skulle klara av att locka moderat-röster samtidigt som man intar en NATO-kritisk hållning. Frågan är om det inte vore enklast för att höger-alternativ att ducka i den här frågan och hänvisa till en folkomröstning. Indirekt skulle man kanske kunna ta ställning genom att hänvisa till att man står för en schweizisk snarare än en amerikansk kapitalism (Schweiz = neutralitet). Att satsa på Schweizisk kapitalism som förebild i stället för amerikansk skulle kanske också kunna vara smart ur andra synvinklar. Statusbiten brukar vara viktig för många moderater. Eftersom Schweiz har högre BNP per capita än USA och högre snittförmögenhetsnivå så skulle det kanske kunna smälla högre bland moderater att stå för schweizisk i stället för USA/NATO-kapitalism? Det skulle kunna vara litet ballare, liksom. Visserligen skulle man då inte kunna identifiera sig med alla häftiga vapen USA har och kan hota andra länder med. Så den coolhets-faktorn skulle man inte ha. Det man då skulle få kompensera med imagemässigt med är en högre grad av rikedom, banker för rika människor och lyxklockor för de som har råd. Schweiz saknar också fattiga ghetto-områden av amerikansk typ. En schweizisk lyxvilla bebodd av en rik bankir är också lika ”coolt” som någon JR Ewing-typ som bor i en stor villa med swimmingpool utanför Dallas.

Alternativet att tro på en genuin moderat omvändelse i stället för att försöka bygga upp ett eget ”moderatparti” för väljare med en ”moderat” mental profil är helt vansinnigt. Det är ju så uppenbart att moderaternas utspel om samarbete med SD bara är en taktisk manöver. Moderata avhoppare verkar inte tro på uppriktigheten i omvändelse. Låt mig saxa följande från en Swebb-TV-sändning med Jan Sjunnesson:


Lördagsmorgon Avsnitt 21 –Moderat omprövning?  
Publicerades den 13 jan. 2017
”Bloggaren, fd moderaten Fredrik Antonsson och Tapani Juntunen analyserar Moderaternas omprövning. Vad betyder partikulturen? Varför fälls inte regeringen Löfvén? Vill ens Anna Kindberg Batra regera och i så fall med vilka?
Jan Sjunnesson leder diskussionen”

                 
https://www.youtube.com/watch?v=K7eiwMuQ4Bg

(Sjunnesson) ”[- - -] Är det en riktig moderat omprövning vi ser här?”

(Antonsson) ”Ja, där kan man ju diskutera. Någonting var ju moderaterna tvungna att göra för att stoppa flykten av väljare till Sverigedemokraterna, och det smidigaste sättet att göra det, det väl att börja låta som Sverigedemokraterna, damma av lite förslag men sedan ta avstånd i retoriken som man gör fortfarande. Det är ju väldigt konstigt, tycker jag, att man slänger ur sig förslag som låter exakt, exakta kopior, av det som Åkesson, Ekeroth, Jomshof och gänget har slängt ur sig tidigare och fortsätter framhärda att det är satans parti som, som har haft förslagen sen tidigare, och att allting blir så mycket bättre bara för att det är moderaterna som lägger fram det, jag förstår inte hur man får ihop det där och kan stå rak i ryggen och hålla på och argumentera med det och dessutom är det så att vi kommer aldrig vara beroende av Sverigedemokraterna, vi kommer aldrig att förhandla med dom och så vidare, och, nä, det är någonting, alltså...”

(Sjunnesson) ”Så det är ingen omprövning på allvar?”

(Antonsson) ”Nä, i min värld så är det inte det, det är ett, en anpassning till den verkligheten som Sverige lever i nu. När vi befann oss i Reinfeldt-eran så levde vi i en overklighet som målades upp som en tavla av statsministern. Idag så kan ingen titta på tavlan utan och tycka att den är jävligt dåligt målad, eh, och, man ser att det finns en hel del skavanker i samhällsbygget, eh, och vad de skavankerna består av och vilka problem vi har framför oss dom är ju väldigt lätt och identifiera, och tar man inte tag i dom, och det är väl det moderaterna gör, dom försöker i alla fall låtsas som att man ska göra något åt det.


Tittar man sedan på vad det är för slags personer som utgör ledningen i moderaterna så är det uteslutande fråga om personer tillhörande de grupper som utgjort kärnan bland invandringsförespråkarna eftersom de av olika skäl upplevt invandring som ett medel att minska andelen potentiella nazister och liknande i väljarkåren.

Moderaternas partiledare:
Anna Kinberg-Batra, har en dotter tillsammans med halvindiern David Batra och motionerade i riksdagen år 2001 om fri invandring.

Moderaternas partisekreterare:
Tomas Tobé, homosexuell som skaffat barn med sin man genom en surrogatmamma utomlands (illegalt i Sverige).

Moderaternas gruppledare i riksdagen:
Jessica Polfjärd, adopterad från Sydkorea.

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson:
Ulf Kristersson, adoptivförälder som i slutet på på 80-talet utmärkte sig för liknande tankegångar om invandring som de Anna Kinberg-Batra gav uttryck för år 2001 (ingen hysterisk fanatiker dock, verkar det som).

Moderaternas 2:e vice ordförande och talesperson i talesperson i integrations- och arbetsmarknadsfrågor:
Elisabeth Svantesson, f d Livets Ordare (Livets Ord har en Refugees Welcome-skylt på kyrkväggen) och numera medlem i Kristet Center Örebro som är en systerförsamling till Livets Ord. Hon var ordförande i Samfundet Sverige–Israels riksorganisation mellan 2012 och 2013. Den här typen av människor brukar traditionellt ha samma syn på etniska svenskar som på palestinier, d v s det är bra om de decimeras som andel av befolkningen så fort som möjligt så att hotbilden mot Israel resp det judiska folket därigenom minskar. Om man kan stödja idén att sparka ut ättlingarna till de judar som utgjorde de första kristna ur Israel/Palestina så kan man utgå att ifrån att spärrarna för när det gäller att bekämpa etniska svenskar, som rimligen bör ha en mindre skyddad status i en kristen kontext, är mycket låga. Motsatta incitament är standard, därav skylten på Livets Ords kyrkvägg.


Låt mig också säga några ord om ett alternativ till vänster om SD. Det verkar som om SD redan fångat upp en hel del av de människor på den vänstra planhalvan som inte är speciellt ideologiska men oroar sig för att bidragen kan minska eller är sura för att pensionerna redan har minskat. Ett nytt parti till vänster om SD skulle antagligen plocka en del sådana här väljare från SD. Men ett sådant parti skulle kanske också kunna pressa ut någon ytterligare procent från sossarna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Sossar och miljöpartister kan skrämmas av tal om samarbete med moderaterna och Alliansen. De kan uppleva en risk för att bidragen kan offras i kohandel med moderaterna och övriga Allianspartier. Miljöpartister kan skrämmas av SD:s väldigt tydliga kärnkraftsstöd.ÖVRIGA SYNPUNKTER:

Expressen vann tydligen tryckfrihetsmålet mot Jim Olsson. Utgången var väl inte helt oväntad eftersom domstolar om de vill kan använda lagtext, förarbeten och prejudicerande rättsfall som toapapper. Detta är inget nytt. Och när det är fråga om att gå emot de åsikter medlemmarna av en tryckfrihetsjury kan antas ha så är väl utgången rätt förväntad. Hade varit väldigt bra om de insamlade medlen kunnat användas till att stärka alternativa medier i stället. Eller fixa en e-postlösning som gjorde att folk kunde skaffa sig fejkade e-postadresser utan att lämna ut någon annan-epostadress eller ett mobilnummer. Tycker väl ändå att det verkar vettigt att ordna med en insamling till Jim Olsson för att täcka Expressens rättegångskostnader som nu skyfflats över på Olsson.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Tue 14 Feb - 15:51

K. V. Pauker wrote:
Låt mig också säga några ord om ett alternativ till vänster om SD. Det verkar som om SD redan fångat upp en hel del av de människor på den vänstra planhalvan som inte är speciellt ideologiska men oroar sig för att bidragen kan minska eller är sura för att pensionerna redan har minskat. Ett nytt parti till vänster om SD skulle antagligen plocka en del sådana här väljare från SD. Men ett sådant parti skulle kanske också kunna pressa ut någon ytterligare procent från sossarna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Sossar och miljöpartister kan skrämmas av tal om samarbete med moderaterna och Alliansen. De kan uppleva en risk för att bidragen kan offras i kohandel med moderaterna och övriga Allianspartier. Miljöpartister kan skrämmas av SD:s väldigt tydliga kärnkraftsstöd.

Ditt resonemang bygger på en död modell, nämligen den om fördelningspolitik. Det handlar inte längre om hur staten ska fördela kakan. Det handlar om staten överhuvudtaget ska ha någon kaka att fördela i framtiden. Dagens makthavare vill inte göra om samma misstag som makthavarna i Sovjetunionen på 1980-talet. Det är därför som varenda politisk debattartikel idag handlar om polisen och polisfrågan ligger som en våt filt över hela det politiska landskapet.

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/nogv5/infor-zonforbud--porta-de-kriminella

DEBATT. Sverige är på väg åt fel håll. Särskilt allvarligt är att otryggheten breder ut sig i samhället. Bla bla bla bla bla bla...............


108 SVT Text         Tisdag 14 feb 2017
  INRIKES PUBLICERAD  14 FEBRUARI      
                                       
 Handel på Darknet granskas extra      
                                       
 Skatteverket kommer i årets granskning
 av deklarationerna att ha extra fokus
 på den växande digitala ekonomin.    
                                       
 Det handlar om traditionella tjänster
 inom delningsekonomi, som t.ex. bo-  
 stadsuthyrning via Airbnb och taxi via
 den nu nedlagda appen Uberpop. Man ska
 ha fokus på e-handeln på den dolda    
 delen av internet, Darknet/Darkweb.  
                                       
 -På Darknet är det mycket försälj-    
 ningar av receptbelagda mediciner,    
 både förfalskade och äkta, där vi kan
 kräva skatt på försäljningen, säger  
 Rebecca Filis till SVT Nyheter.      

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 6 Mar - 21:56

.


Last edited by Max Ronalds on Thu 28 Sep - 21:32; edited 1 time in total
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Tue 21 Mar - 6:59

.


Last edited by Max Ronalds on Thu 28 Sep - 21:31; edited 1 time in total
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 8 May - 23:25Vem är blattebruden som håller en ballong i bakgrunden? Hon ser ut att ha samma glasögon som partiledaren. Ett blivande stjärnskott? Tycker spontant det är sååå pinsamt med killar i 20-årsåldern som småpratar med jämnåriga tjejer och belönas med en kompiskram. Hon ser ut att boxa honom med ballongen. Tihi. Min aspergerpersonlighet klarar inte av sånt där.

Säger han något intressant den där partiledaren? Jag känner att jag har svårt med fokuseringen.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Wed 7 Jun - 11:53

107 SVT Text Onsdag 07 jun 2017
INRIKES PUBLICERAD 7 JUNI

SD-stöd ökar bland utrikes födda

Sverigedemokraterna ökar kraftigt
bland väljare med utländsk bakgrund.

I maj 2014 hade partiet 1,6 procent
bland utrikes födda kvinnor. I dag är
siffran 10,3 procent. Det visar SCB:s
partisympatiundersökning.

Bland män med utländsk bakgrund har
paritet gått från 2,5 procent till
15,4 procent sedan maj 2014.

Sverigedemokraterna är nu tredje
största parti bland väljare med
utländsk bakgrund. Störst är
Socialdemokraterna med 42,7 proc. Näst
störst är Moderaterna med 17,1 proc.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 9 Jun - 23:51

Någon 18 september 2014 wrote:Frågan är inte om Sverigedemokraterna blir det statsbärande partiet. Frågan är om Jimmie Åkessons efterträdare blir en Mikhail Gorbatjov eller en Josef Stalin.

http://www.expressen.se/nyheter/akessons-nya-rekordsiffra-sd-lockar-var-femte-svensk/
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 21 Jun - 22:07

Om man får tro Rapport kl 19.30 den 21 juni 2017 så kommer SD att peta Ekeroth även om han frias för ringa misshandel.

Tycker själv att den ringa misshandeln borde vara en skitsak. Regeringen tänkte ett tag göra en jurist som dömts för att ha sparkat en annan gubbe på benet till justitieråd. Tror det var runt 25-30 år sedan. Leif Thorsson fick sitta kvar som HD-domare trots sexköp (man kunde ju ha stiftat en snabblag eller utfärdat en förordning som gjorde att han fick ha kvar lönen men inte fick döma). Kjell-Olof Feldt lär ha varit inblandad i ett rejält slagsmål på ett fjällhotell på 70-talet. Ingen blev dock tydligen åtalad för slagsmålet.

Misstänker att Mattias Karlsson hoppas att Ekeroth skall bilda ett nytt högerparti som kan konkurrera med Kasselstrand och Hahnes parti som verkar finnas i pipeline. Tar de kål på varandra genom att ta röster från varandra slipper SD en konkurrent. Moderaterna också. Bättre med moderater i riksdagen än riktiga invandringskritiker. Att Ekeroth skulle vilja samarbeta med Kasselstrand och Hahne är nog uteslutet. Kasselstrand och Hahne är Palestina-vänliga medan Ekeroth tycker tvärtom. Ekeroth borde kunna få en flygande start genom stöd från Avpixlat och Petterssons blogg.

Sverige är i desperat behov av ett invandringskritiskt parti till höger om SD och ett till vänster om SD som kan göra att det blir fler riktiga invandringskritiker i riksdagen. Att sätta sin tillit till moderater som sannolikt låtsas ha blivit invandringskritiska är otroligt idiotiskt. Skulle t ex Per Bill plötsligt ha blivit invandringskritiker? Ha! Samtidigt tror jag att Mattias Karlsson ser sådana kompletterande invandringskritiker som potentiella konkurrenter snarare än som komplement. Och det är ju klart, sådana partier skulle sannolikt plocka en del SD-väljare på SD:s höger- resp ytterkant. Men detta borde ju kunna tolereras av SD. SD har ju också den bästa positionen att plocka röster från eftersom de flesta väljare ju finns i mitten. Så man borde ju inte känna att kompletterande partier utgör ett hot. Tycker snarare att de borde betraktas som en säkerhetsfaktor ur egoistisk SD-synvinkel om SD-ledningen är ute efter att minimera risker. Finns det kompletterande partier som snabbt kan suga upp SD-röster blir frestelsen mindre att sänka SD genom att t ex någon person av judisk börd får hoppa av och säga att SD är smygantisemitiskt eller genom att låta någon utlandsadopterad hoppa av och säga att SD är smygrasistiskt. Man lägger inte alla ägg i en och samma korg.

Övertaliga kandidater och kanslipersonals-personer från SD borde kunna fördelas ut på de kompletterande partierna. Tycker dock inte att SD borde tappa mer än kanske 2 % i nästa val (om man inte går fram) med ett par kompletterande partier. Mittpositionen är ju den bästa från röstsamlarsynpunkt.

När det gäller Ekeroth så hade det ju varit en väldigt smidig lösning att låta Ekeroth ersätta Joel Ankar nere i Bryssel efter att den förstnämnde torskat dit för antisemitism. EU-tjänstemän med en akademisk examen tjänar faktiskt litet bättre än riksdagsmän, om jag förstått saken rätt. Så ur den synvinkeln hade det ju inte varit en spark nedåt för Ekeroth att hamna i Bryssel. Samtidigt lär det ju säkert finnas många krogar och nattklubbar i Bryssel dit Ekeroth kan gå och kröka. Han borde kunna anpassa sig. Är han välkommen tillbaka till finansbolaget där han hade jobbat 2 år blir sannolikt lönen lägre, i alla fall i början.


Edit:

Fel: "EU-tjänstemän med en akademisk examen tjänar faktiskt litet bättre än tjänstemän, om jag förstått saken rätt."

Rätt: "EU-tjänstemän med en akademisk examen tjänar faktiskt litet bättre än riksdagsmän, om jag förstått saken rätt."


Last edited by K. V. Pauker on Wed 28 Jun - 17:32; edited 1 time in total

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sun 25 Jun - 5:45

K. V. Pauker wrote:Sverige är i desperat behov av ett invandringskritiskt parti till höger om SD och ett till vänster om SD som kan göra att det blir fler riktiga invandringskritiker i riksdagen. Att sätta sin tillit till moderater som sannolikt låtsas ha blivit invandringskritiska är otroligt idiotiskt. Skulle t ex Per Bill plötsligt ha blivit invandringskritiker? Ha! Samtidigt tror jag att Mattias Karlsson ser sådana kompletterande invandringskritiker som potentiella konkurrenter snarare än som komplement. Och det är ju klart, sådana partier skulle sannolikt plocka en del SD-väljare på SD:s höger- resp ytterkant. Men detta borde ju kunna tolereras av SD. SD har ju också den bästa positionen att plocka röster från eftersom de flesta väljare ju finns i mitten. Så man borde ju inte känna att kompletterande partier utgör ett hot. Tycker snarare att de borde betraktas som en säkerhetsfaktor ur egoistisk SD-synvinkel om SD-ledningen är ute efter att minimera risker. Finns det kompletterande partier som snabbt kan suga upp SD-röster blir frestelsen mindre att sänka SD genom att t ex någon person av judisk börd får hoppa av och säga att SD är smygantisemitiskt eller genom att låta någon utlandsadopterad hoppa av och säga att SD är smygrasistiskt. Man lägger inte alla ägg i en och samma korg.

Parlamentarisk diversifiering är naturligtvis ingen dum idé. Problemet idag är att höger-vänster-skalan är stendöd. Det enda som möjligtvis skulle kunna fylla en funktion är ett mindre etatistiskt alternativ till SD.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 28 Jun - 17:25

K. V. Pauker wrote:
Om man får tro Rapport kl 19.30 den 21 juni 2017 så kommer SD att peta Ekeroth även om han frias för ringa misshandel.

Tycker själv att den ringa misshandeln borde vara en skitsak. Regeringen tänkte ett tag göra en jurist som dömts för att ha sparkat en annan gubbe på benet till justitieråd. Tror det var runt 25-30 år sedan. Leif Thorsson fick sitta kvar som HD-domare trots sexköp (man kunde ju ha stiftat en snabblag eller utfärdat en förordning som gjorde att han fick ha kvar lönen men inte fick döma). Kjell-Olof Feldt lär ha varit inblandad i ett rejält slagsmål på ett fjällhotell på 70-talet. Ingen blev dock tydligen åtalad för slagsmålet.

Misstänker att Mattias Karlsson hoppas att Ekeroth skall bilda ett nytt högerparti som kan konkurrera med Kasselstrand och Hahnes parti som verkar finnas i pipeline. Tar de kål på varandra genom att ta röster från varandra slipper SD en konkurrent. Moderaterna också. Bättre med moderater i riksdagen än riktiga invandringskritiker. Att Ekeroth skulle vilja samarbeta med Kasselstrand och Hahne är nog uteslutet. Kasselstrand och Hahne är Palestina-vänliga medan Ekeroth tycker tvärtom. Ekeroth borde kunna få en flygande start genom stöd från Avpixlat och Petterssons blogg.

Sverige är i desperat behov av ett invandringskritiskt parti till höger om SD och ett till vänster om SD som kan göra att det blir fler riktiga invandringskritiker i riksdagen. Att sätta sin tillit till moderater som sannolikt låtsas ha blivit invandringskritiska är otroligt idiotiskt. Skulle t ex Per Bill plötsligt ha blivit invandringskritiker? Ha! Samtidigt tror jag att Mattias Karlsson ser sådana kompletterande invandringskritiker som potentiella konkurrenter snarare än som komplement. Och det är ju klart, sådana partier skulle sannolikt plocka en del SD-väljare på SD:s höger- resp ytterkant. Men detta borde ju kunna tolereras av SD. SD har ju också den bästa positionen att plocka röster från eftersom de flesta väljare ju finns i mitten. Så man borde ju inte känna att kompletterande partier utgör ett hot. Tycker snarare att de borde betraktas som en säkerhetsfaktor ur egoistisk SD-synvinkel om SD-ledningen är ute efter att minimera risker. Finns det kompletterande partier som snabbt kan suga upp SD-röster blir frestelsen mindre att sänka SD genom att t ex någon person av judisk börd får hoppa av och säga att SD är smygantisemitiskt eller genom att låta någon utlandsadopterad hoppa av och säga att SD är smygrasistiskt. Man lägger inte alla ägg i en och samma korg.

Övertaliga kandidater och kanslipersonals-personer från SD borde kunna fördelas ut på de kompletterande partierna. Tycker dock inte att SD borde tappa mer än kanske 2 % i nästa val (om man inte går fram) med ett par kompletterande partier. Mittpositionen är ju den bästa från röstsamlarsynpunkt.

När det gäller Ekeroth så hade det ju varit en väldigt smidig lösning att låta Ekeroth ersätta Joel Ankar nere i Bryssel efter att den förstnämnde torskat dit för antisemitism. EU-tjänstemän med en akademisk examen tjänar faktiskt litet bättre än tjänstemän, om jag förstått saken rätt. Så ur den synvinkeln hade det ju inte varit en spark nedåt för Ekeroth att hamna i Bryssel. Samtidigt lär det ju säkert finnas många krogar och nattklubbar i Bryssel dit Ekeroth kan gå och kröka. Han borde kunna anpassa sig. Är han välkommen tillbaka till finansbolaget där han hade jobbat 2 år blir sannolikt lönen lägre, i alla fall i början.  
Det blev tydligen fällande dom för Kent Ekeroth. Att döma av vad Mattias Karlsson sagt så verkar han nu också vara rökt som riksdagsledamot p g a domen.

Frågan är dock hur man i ljuset av detta skall se på domarna mot Michael Rosenberg, Runar Filper, Roger Hedlund och Åkessons sambo Louise Erixon. Samtliga dessa personers domar borde ju anses vara av grövre natur. Även Louise Erixons. Att bitas borde ju anses vara snäppet värre än att örfila.

I och för sig skedde ju deras brottslighet innan de hamnade i riksdagen. Men det är ju ett litet tag fram till nästa riksdagsval. Och varför då inte damma av Kent Ekeroth till valet 2022?

Undrar just också hur allvarligt folk tycker att en örfil är.

Hoppas att det här nu inte innebär att Ekeroth känner sig tvungen att starta upp ett nytt parti. Är han inte välkommen tillbaka till finansbolaget och får inte heller något annat ekonomijobb så känner han sig kanske tvungen att starta upp något nytt där han själv kan få bli avlönad partiledare/kanslist. Med något typ 30-40 kommunala mandat i snittkommuner antar jag att man har tillräckligt med kommunalt partistöd för att avlöna Ekeroth när fallskärmsåret är slut. Partiet kan kanske också ställa upp i riksdagsvalet och få några tiondels procent av rösterna från anti-islamfantaster.

Jag hoppas också att Mattias Karlssons tanke inte är att Ekeroth skall starta upp ett nytt parti. Men detta är kanske fallet?


(Angående Max Ronalds postning ovan om att höger-/vänsterskalan är "stendöd" så är det kanske sant att denna har en liten aning mindre betydelse än för 40 år sedan. Men den är ännu den klart viktigaste politiska guiden för flertalet väljare. Det finns t ex traditionella vänsterväljare i främst norra Sverige som känner ångest inför allt som har en identitet till höger om sossarna. De känner det så att alternativ till höger om sossarna innebär en klar risk för att de själva skall få betala sin sjukvård precis som i USA och att de får ligga och svälta på gatan om de förlorar jobbet. Lönerna för typiska LO-jobb sänks också till latinamerikansk eller amerikansk minimum wage-nivå om högern får för mycket makt, känner de. Det blir heller inga pensioner att tala om i det fall högern får bestämma, tycker de. I andra änden av väljarkåren har vi typiska höginkomsttagare som läkare som får betala högre marginalskatter med SD jämfört med om Allianspartierna får igenom sin vilja. De har ett rationellt skäl att stödja något av Allianspartierna i stället för SD. Turligt nog för SD är dock denna höginkomsttagargrupp relativt liten. De flesta som idag röstar på moderaterna, liberalerna och centern drabbas inte av att SD röstade mot Alliansens förslag att sänka marginalskatten för höginkomsttagare.)

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 29 Sep - 22:08

K. V. Pauker wrote:Att Kasselstrand/Hahne ändå valde alternativet att stödja en palestinsk stat och kritisera Israels bosättningspolitik tolkar jag litet som någon slags Karl-Bertil Jonsson-attityd. De tyckte inte att det var schysst att sparka ut merparten av palestinierna och fördriva dem från deras hem och sedan riva litet till hus för de som redan är kvar och rycka upp deras olivträd för att ge plats åt bosättare. Och självklart är det inte schysst att bete sig på det viset mot palestinierna. Mattias Karlsson skulle inte tycka att det var schysst om han blev utsparkad från Småland eller blev tvungen att maka på sig till förmån för folk som påstår sig till 60 % härstamma från folk som bodde där för 2000 år sedan. Antagligen är han fullt medveten om detta. Motsvarande resonemang kan tillämpas på Jimmie Åkesson. Men för att hålla Kenth Ekeroth på gott humör så får man lov att gå på hans linje. Partiet har satsat på att bli rumsrent genom att få godkänd-stämpel av Ekeroth och andra av judisk härstamning. Har man en sådan godkänd-stämpel är man åtminstone inte nazist. Men surnar Ekeroth till och hoppar av partiet så riskerar man dock att bli etiketterad som nazist e dyl.

Frågan är om inte Ekeroth var listigare än så. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18600492.ab
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sat 25 Nov - 12:11


Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 17 Dec - 19:47


Nu när det plötsligt verkar ha blivit ett visst inflöde till Exilen med fler läsare så kan jag kanske påminna om mitt gamla förslag att komplettera SD med ett parti till höger resp till vänster om SD i ekonomiska frågor.

Till höger verkar vi nu ha ett färdigt alternativ i form av Alternativ för Sverige (AfS) som nyss registrerats för val till riksdagen. AfS anses ju stå litet till höger om SD i ekonomiska frågor. Antagligen är det i ljuset av detta vi skall se SD:s högersväng helt nyligen där man ändrat sig vad beträffar sjukförsäkringen och nu stödjer det borgerliga förslaget om ett återinförande av en maxtid för sjukskrivning. Det här kommer att göra att SD förlorar vänsterväljare, både i den grupp där det finns folk som personligen skulle drabbas, eller där anhöriga/släktingar skulle drabbas, och i den grupp där folk av principiella skäl motsätter sig en sådan här förändring.

Det hade varit väldigt bra om någon kunde ta initiativ till att regga en partibeteckning för ett invandringskritiskt parti innan februari månads utgång. Utan ett parti till vänster om SD förlorar man sannolikt åtminstone 5 % av de invandringskritiska väljarna till sjuklövern och soffan. Det här problemet är akut. Jag vill bara skrika när jag tänker på det. Att ingen tänker på det här?

Notera också att det jag tänker på inte är någon nationalkommunism utan bara på ett alternativ som folk upplever att de kan lita på när det gäller socialförsäkringarna och den offentliga sjukvården. När SD nu paniksatsar för att sätta P för Kasselstrand och Hahne igen så ökar risken än mer för förlorade väljare som ligger litet till vänster och kan skrämmas av hotet om mindre generösa socialförsäkringar. Jag kan inte förstå att folk inte ser det här problemet utan i stället sitter med sina rätt meningslösa poddar som ingen orkar lyssna på. Även om man själv inte är tillräckligt rumsren för att ta initiativ till bildandet av ett någorlunda rumsrent alternativ aningen till vänster om SD så kan man åtminstone puffa för idén.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 19 Jan - 18:48Och från Pauker hörs det inget, och från Pauker hörs det inget, och från Pauker hörs det inget, ingenting.

K. V. Pauker wrote:
Det hade varit väldigt bra om någon kunde ta initiativ till att regga en partibeteckning för ett invandringskritiskt parti innan februari månads utgång. Utan ett parti till vänster om SD förlorar man sannolikt åtminstone 5 % av de invandringskritiska väljarna till sjuklövern och soffan. Det här problemet är akut. Jag vill bara skrika när jag tänker på det. Att ingen tänker på det här?

Vi får se om Ohly tar plats i Huitfeldts biktstol snart.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sun 17 Jun - 16:18

Max Ronalds wrote:Och från Pauker hörs det inget, och från Pauker hörs det inget, och från Pauker hörs det inget, ingenting.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Thu 14 Feb - 11:04

K. V. Pauker wrote:
Det hade varit väldigt bra om någon kunde ta initiativ till att regga en partibeteckning för ett invandringskritiskt parti innan februari månads utgång. Utan ett parti till vänster om SD förlorar man sannolikt åtminstone 5 % av de invandringskritiska väljarna till sjuklövern och soffan. Det här problemet är akut. Jag vill bara skrika när jag tänker på det. Att ingen tänker på det här?

Frågan är om det var hon som avsågs...
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jPWjXe/avga-eller-bli-avsatt--s-beskedet-till-soffan
https://twitter.com/soffangbg?lang=en
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 5 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum