Tråden om synpunkter på SD

Page 4 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 15 Jun - 13:47

K. V. Pauker wrote:
Rent generellt innebär nätundervisning effektivisering och ökad ekonomisk effektivitet. Det är skandal att mycket undervisning idag fortfarande bedrivs med medeltida metoder där en lärare skriver på tavlan saker som de enskilda eleverna får anteckna allteftersom. Det är ungefär som om man fortfarande skulle skörda spannmål på åkrarna med skära i stället för skördetröska eller tillverka järn av myrmalm man plockar upp från grunda sjöar.

Ja, visst är det dumt.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Tue 16 Jun - 19:45

Max Ronalds wrote:

K. V. Pauker wrote:Litet reflektioner med anledning av medieflödet senaste dagarna.

Först Ekeroths skattesmäll på runt en kvarts miljon p g a bankkonto som tillhandahållits för Avpixlat, se

http://www.expressen.se/nyheter/ny-skattesmall-for-kent-ekeroth-sd/

Om det inte verkar vara lättfixat för Ekeroth att få rättelse vid ett överklagande, eller om bidragsgivare då hotas avslöjas, så skulle kanske SD kunna erbjuda sig att pröjsa skatteskulden mot att Ekeroth börjar hävda att mjukis-islam à la Nalin Pekgul är OK. Eftersom Mattias Karlsson verkar vara inne på att göra en sådan distinktion så skulle detta kanske kunna vara en tänkbar möjlighet.

Själv förstår jag dock inte varför Ekeroth skall hålla i Avpixlats bankkonto? Varför kan inte styrelsen i en ideell Avpixlat-förening hålla i ett sådant som firmatecknare men låta den ideella föreningen själv vara registrerad som innehavare av bankkontot?


Sedan några ord om reportaget om coachningsföretaget Arbetslivsresurs i Rapport ikväll 19.30 (2015-06-14). Reportaget hade egentligen absurditetens prägel. Problemet borde inte vara att de här coachnings- och arbetsträningsföretagen som vuxit fram som en jätteindustri under 2000-talet lägger ner färre timmar på meningslös coachning, ”utvecklingssamtal”, vuxendagisaktiviteter och annan skit än de som de debiterar Arbetsförmedlingen för. Sannolikt är detta i stället mycket bra eftersom detta ger mer tid  för den arbetslöse att göra grejer som att söka jobb, förkovra sig genom att studera på egen hand (Arbetsförmedlingen tillhandahåller, vad jag förstår, idag inga sådana möjligheter) eller starta eget företag (då behöver man väl sitta och ringa runt och maila till olika ställen). Problemet är i stället att man slösar med en massa miljarder på helt meningslösa aktiviteter som inte ger vare sig de arbetslösa eller samhället något. Notera också att en del jobbcoachnings- och arbetsträningsföretag kunnat ha helt otroliga vinstmarginaler på 70-80 %. I alla fall förr när upphandlingarna skedde lokalt. Jag har för mig att man för några år sedan centraliserade upphandlingarna, och då blev det kanske litet mer anständiga vinstmarginaler. Har dock hört att man vill flytta tillbaka upphandlingar lokalt igen. Vet inte hur det gått med den saken.

Nåväl, i vilket fall som helst torde problemet vara att man överhuvudtaget lägger en enda jävla krona på vuxendagis, coachnings- och arbetsträningsverksamhet. Även fullt friska långtidsarbetslösa hamnar vad jag förstår i Fas 2 eller Fas 3 i ”arbetsträning” eller något liknande innan man permanent stoppar undan dem på något vuxendagis. Notera också att man uppenbarligen inte behövde sådant här på 80- och 90-talet. Den totala mängden jobb blir heller inte större p g a vuxendagis, coachning och arbetsträning. Alla vet det. Men man kan slå i den dumma allmänheten att man gör något åt arbetslösheten genom att ”satsa mot arbetslösheten” genom att bränna miljarder på vuxendagis, coachning och arbetsträning.

Ett annat, viktigare skäl för att satsa vuxendagis, coachning och arbetsträning har varit att skrämma folk för att bli arbetslösa. Om man genom vuxendagis, coachning och arbetsträning kan göra det tillräckligt otrevligt att vara arbetslös så blir folk mer benägna att fara till Norge och jobba eller studera med studiemedel i stället. Det här argumentet är dock betydligt svagare nu än tidigare eftersom A-kassan är betydligt lägre nu än för 20 år sedan, och speciellt för långtidsarbetslösa som ju är de som utsätts för vuxendagis, coachning och arbetsträning. Håller man A-kassan och stödet till långtidsarbetslösa från Försäkringskassan tillräckligt lågt så borde detta utgöra tillräckligt incitament för folk att inte se arbetslöshet som en bekväm förtidspension. Speciellt nu när den statliga pensionen inte ger just något och en anständig total pension kräver avtalspension som i sin tur kräver ett riktigt jobb. Det borde finnas ekonomiska incitament för de flesta att inte dega omkring i onödan som arbetslösa idag. Jag tror inte att man idag behöver jävlas med folk genom vuxendagis, coachning och arbetsträning för att få folk att avhålla sig från att vara arbetslösa. Det finns kanske någon enstaka konstnär eller musiker som kan avskräckas på det här viset. Men det rör sig kanske om några hundra pers. Så att bränna miljarder på vuxendagis, coachning och arbetsträning framstår snarast som vansinne. Speciellt med tanke på de budgetunderskott vi idag har och de ökade statliga utgifter som är i pipeline:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-morknande-framtid-ar-var/

Det borde inte finnas utrymme för att elda åt kråkorna med vuxendagis, coachning och arbetsträning. Så stryk den skiten direkt. Återgå till tidigare ordning, fast med med mindre pengar till AMS-kurser. AMS-kurser för riktiga jobb ger väl dock mer än vuxendagis, coachning och arbetsträning. Men om det inte finns pengar och en ganska liten del av de AMS-utbildade fick jobb efter avslutad utbildning så är det väl vettigast att ransonera AMS:eriet också.

Det man kan erbjuda folk är väl billiga utbildningar via nätet. Om staten köper in äganderätten till hela program i t ex programmering, språk, juridik och ekonomi så blir extrakostnaden noll för varje ny person som läser kursen. Kanske kan även delar av andra ämnen som kräver laboratorieutrustning läsas in. Grundläggande elektroteknik handlar t ex väldigt litet om labbar. Man skulle kunna tänka sig att folk får läsa in teorin och sedan göra labbarna om de vill. De som lyckas bra med prov på nätet kan kanske få göra labbarna gratis. Andra kan få betala för det. Genom att erbjuda folk att få prova på teorin i många olika ämnen skulle man kanske kunna vaska fram några med intresse och fallenhet för ämnena. Inom programmerings- och elområdet där det faktiskt finns efterfrågan på folk skulle mycket vara vunnet om man lyckades vaska fram några med intresse och fallenhet inom området och som kanske passar för en KY-utbildning inom området. En 35-åring är inte för gammal för att vara gångbar inom de här områdena.

För äldre långtidsarbetslösa spelar det i regel ingen roll om de visar sig ha fallenhet inom något område. Men det är i alla fall billigare att låta dem sitta själva med gratiskurser på nätet. I något enstaka fall kan de kanske också ha nytta av kurserna de läst. Den som ärver litet pengar och tidigare jobbat med något och får lära sig saker som gör att man bättre kan hantera ekonomin och juridiken kring företagande kan kanske starta eget.

Rent generellt bör man även i det vanliga utbildningssystemet också satsa på nätkurser. Många lärare går i pension de närmaste åren. Många byskolor läggs ner. Med undervisning via nätet kan man ha en Fas 3:are som låser upp för eleverna i byskolorna och ser till att de sitter kvar i bänkarna. Eleverna kan sedan kommunicera direkt på datorskärmen med läraren som kan rita och skriva med elektronisk penna och tala via högtalaren/hörlurarna, om nu ordinarie, inspelade lektioner inte räcker.

Enda problemet med lösningar enligt ovan är att en del lärare är rädda för att helt bli ersatta med inspelade lektioner av hög kvalitet där eleverna kan backa bandet om de inte snappat upp något. Men med lärarbrist borde det gå att drastiskt öka antalet lektioner via nätet utan att skrämma lärarna. Eftersom en relativt stor del av lärarnas tid går åt till att rätta prov så kommer det alltid att behövas lärare. Det tar nog ett tag innan man får fram datorer som kan bedöma svensk-uppsatsers kvalitet t ex.

Att hålla igen på nyrekryteringen av lärare trots stora pensionsavgångar skulle spara stora pengar, pengar som definitivt kommer att behövas. Även indirekt skulle man spara pengar p g a minskade kostnader för skolskjutsar. Om man minskar antalet lärare totalt blir också möjligheterna att betala kvarvarande lärare bättre större. Det är en annan fördel. Och kan vi som SD vill betala lärare upp till 60 000 :- i månaden utan att kapa ner antalet lärare? Blir inte deras förslag mer realistiskt om vi kapar ner antalet lärare? Och med högre löner blir också möjligheterna bättre att rekrytera lärare som själva kan t ex matte, svenska och engelska ordentligt. Att slippa den otrevliga klassrumsmiljön gör också sannolikt läraryrket mer attraktivt. Eftersom man redan idag utbildar utlandselever via nätet borde en sådan här utveckling var fullt möjlig. Man slipper också dagens problem att för många med otillräckliga kunskaper och otillräcklig talang söker sig till läraryrket p g a stor efterfrågan på lärare men liten efterfrågan på utbildningsplatserna.

Ytterligare fördel med centraliserad nätundervisning är att detta också öppnar upp bättre möjligheter för att centralisera prov och betygssättning. Vi slipper då dagens problem med ganska drastiska skillnader i betygsinflation mellan olika skolor. Problemet med diskriminering på individnivå där t ex kön och etnisk bakgrund påverkar betygsinflationen minskar också med centralisering av prov och betygssättning – om man anonymiserar proven.

Rent generellt innebär nätundervisning effektivisering och ökad ekonomisk effektivitet. Det är skandal att mycket undervisning idag fortfarande bedrivs med medeltida metoder där en lärare skriver på tavlan saker som de enskilda eleverna får anteckna allteftersom. Det är ungefär som om man fortfarande skulle skörda spannmål på åkrarna med skära i stället för skördetröska eller tillverka järn av myrmalm man plockar upp från grunda sjöar.
Ungefär så ineffektiv är metoden att en gubbe får skriva på tavlan inför 20 pers i stället för att man har en inspelad lektion som man visar för 2000 eller 20 000 pers.
Ja, visst är det dumt.


Jag fetade det du svarade på.

Det pratkvarnen i länken verkar klaga på när det gäller skolan är att den kväver elevernas frihet och inte tar tillvara deras inneboende vilja att lära sig saker. Och sådana synpunkter är väl inget nytt. Genom nätundervisning skulle man väl även kunna komma till rätta med sådana problem också i högre grad än idag. Elever och föräldrar skulle i högre grad än idag kunna välja pedagogiker och läromedelspaket som passar dem jämfört med idag, i alla fall utanför storstäderna där man inte har samma utbud av friskolor.

Sedan verkade han också vara inne på att statsmakten ville använda skolorna till att forma eleverna som samhällsmedborgare. Det är möjligt att det finns en sådan tendens hos politiker. De brukar ofta vara väldigt sugna på att sätta sin prägel på samhället. Skolan är ett område där det är lätt att genomföra reformer som påverkar många människor, vilket kan vara en källa till känslomässig tillfredsställelse. Håller man människor samlade i en specifik byggnad kan detta upplevas som positivt eftersom man då känner att man själv har makt över alla dessa människor. Är dock själv tveksam till den här typen av psykologiska resonemang.

Den viktigaste förklaringen till att man visat bristande benägenhet att vilja effektivisera undervisningssystemet tror jag är att inget parti egentligen har som målsättning att skapa ett maximalt ekonomiskt välfungerande samhälle. Vad de har som målsättning är att personligen komma så högt som möjligt i politiken och stanna kvar där och/eller implementera så många delar av sin ideologi som i regel baseras på att tillämpa olika grader av kapitalism resp socialism. Problemet är bara det att det finns både utfattiga och utsugna länder som är utpräglat kapitalistiska och utpräglat socialistiska. Visst, de allra mest välmående länderna, som Schweiz, har historiskt varit mer kapitalistiska än socialistiska. Men även kapitalism som västliga liberaler som Anders Åslund och Carl Bildt tycker representerar en jättebra samhällsutveckling kan ge fattigdom. Den vanlige ryssen hade en klart lägre levnadsstandard år 2000 än år 1980 när Jeltsin hade skänkt bort all rysk egendom till oligarkerna. Många länder i Latinamerika har varit utfattiga trots kapitalism, bra klimat och goda naturtillgångar. Alla kapitalistiska länder i Latinamerika gick inte ekonomiskt framåt som Chile. Chile var kanske snarast undantaget.

I Sverige har vi väl haft mer måttliga skillnader när det gäller graderna av socialism och kapitalism. Och när det gäller Sverige kan man väl knappast skönja några påtagliga skillnader när det gäller den ekonomiska utvecklingen under borgerliga resp socialistiska regeringar. Tillväxten av BNP per capita var ungefär noll under Reinfeldt och man verkar fortsätta på den vägen nu under socialistiskt styre.

Man måste nog vara väldigt naiv för att tro att det främsta målet för Alliansregeringar och den nuvarande rödgröna regeringen är maximal utveckling när det gäller samhällsekonomisk effektivitet och välstånd. Miljöpartiet säger t o m öppet att tillväxt är ganska lågprioriterat för dem. Vad det i stället är fråga om att i möjligaste mån kunna prägla samhället i enlighet sin höger-/vänstermall samt i det korta perspektivet kunna vinna makten eller sitta kvar vid makten. Och då blir man rätt ointresserad av att göra något åt saker som kan ge förbättrad reell ekonomisk effektivitet. Det hamnar rätt lågt på den politiska agendan. Och finns det minsta motstånd som kan göra att man förlora röster så går det ännu trögare. Jag noterar här att en del lärarfack tyckt illa om nätundervisning.

Själv tror jag att lärargruppen snarast skulle gynnas av en ökad andel internetundervisning och undervisning via material som ligger på lokala servrar. Eftersom det nu kommer att bli stora pensionsavgångar så har vi här ett gyllene tillfälle att kapa ner antalet lärare på ett naturligt sätt genom att helt enkelt i princip inte utbilda några lärare. Till detta skall vi lägga det naturliga tappet från läraryrket till andra yrken p g a otrevlig arbetsmiljö.

Och på sikt får vi otroligt mycket bättre möjligheter att hålla uppe kvarvarande lärares löner om de blir färre som behöver dela på lönekakan. Då slipper andra avstå resurser för att lärarna skall få sina löneökningar. På 50-talet, när få ens tog realen, var det inga problem att betala lärare på realskolorna och gymnasierna bra. De var ju så få som skulle dela på lönekakan. Men när alla skulle gå gymnasiet så blev det dyrt att ha kvar lärarna som höglönegrupp. Så då fick man sänka lönerna. Kan man återigen kapa ner antalet lärare förbättras förutsättningarna för att höja lärarnas löner. Det är ungefär samma samband som att det inte går att betala 1000 lantarbetare á la 1700-talet som skördar spannmål med skära lika bra som en lantarbetare som skördar spannmål med skördetröska.

Frågan är hur SD ställer sig i sådana här frågor. Richard Jomshof är en av de 3-4 ledande SD:arna och är lärare. Han kan vara mot en sådan här utveckling eftersom han själv är lärare och vill kunna gå tillbaka till läraryrket. Kanske väljer han det perspektivet i stället för att se möjligheten till nätbaserade friskolor där folk med SD-preferenser kan sätta sina ungar. Varför inte se sig själv som möjlig producent av nätläromedel i stället för som nygammal lärare?

Sedan finns det andra politiker också med lärarbakgrund. Ylva Johansson t ex. För 10-15 år sedan var hon VD för ett företag som skulle producera datorbaserade läromedel. Företaget lyckades visst inte klämma ur sig ett enda läromedel innan man bränt något 10-tal miljoner och gått i konkurs. Vet inte hur hon idag ser på den här typen av undervisningsformer.

Moderaten Tomas Tobé, som också är tänkbar som moderaternas partiledare, verkar dock ha insett potentialen hos nätundervisning, inspelade lektioner och läromedel som ligger på datorservrar. Min gissning är att han dels inser besparingspotentialen och dels ser problemet med att familjer från rika delar av storstadsområdena nu börjar få in elever från miljonprogramsområden på "sina" skolor. Ett bra sätt att hålla "packet" borta från de egna skolorna skulle kunna vara nätundervisning som är knuten till enskilda elever. Vill dessa sedan sitta tillsammans i en lokal på Lidingö eller i Djursholm precis som en del daytraders gör så är det deras ensak. Med ett sådant recept kan man ha i princip obegränsad mångkultur utan att den egna familjen drabbas av den. Man kan bo i Djursholm där "packet" inte har råd att bo och handla i affärer där ”packet” inte har råd att handla och ungarna kan få undervisning utan att behöva konfronteras med ”packet”. Enda gångerna man behöver konfronteras med "packet" är när de skall komma och städa toaletten. Och är de fler som får slåss om jobbet så städar de toan för 20 :-/timmen i stället för 40 :-/timmen (eller så nyttjar man RUT-avdrag och betalar litet mer).  

Men hur som helst tycker jag att SD vore dumma om de inte försökte hinna för Tomas Tobé när det gällde den nätbaserade undervisningen. Även SD:s i snitt mindre bemedlade väljare vill precis som Djursholmsmoderater slippa konfronteras personligen med mångkultur. Lägre medelklass- och underklass-SD:are är väl dock mer benägna att tolerera umgänge med nordeuropéer från de egna samhällsklasserna, vilket Djursholmsmoderater också kan tycka vara skönt att slippa. Även posör-moderater från de lägre samhällsklasserna som kan tolerera en mångkulturell miljö i skolan (om detta kan paras med att de känner som överklass om de exponeras för färgade som de upplever som mer genuin underklass) kan tycka om nätundervisning om detta kan förknippas med att man liksom tillhör de högre skikten, precis som idolerna i Djursholm.

Tycker att det vore förargligt om Tomas Tobé och moderaterna lyckas få cred bland väljarna för att ha möjliggjort ett nätundervisningssystem som gör det möjligt att undslippa mångkulturen. Tror det finns risk för att SD bommar det här. Jomshof kan uppleva fortsatt konventionell undervisning som ett säkrare kort för honom personligen i stället för att se möjligheterna. Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson är de stora dragens politiker som inte är så intresserade av praktiska lösningar, det är mitt intryck. Och nu när det går bra för SD och kammen växer ordentligt är det också lätt att tro att detta beror på att man är smartast i världen, typ, och inte behöver andras råd eller behöver studera vad konkurrenter som Tomas Tobé och moderaterna har i pipeline.

En sak till. Tomas Tobé är en smartare kille än både Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. Han företräder ett parti vars politik är klart mer destruktiv för Sverige än SD:s. Men han är tyvärr en smartare kille. En skickligare politiker. Hoppas att Åkesson och Karlsson inser detta och känner blåslampan där bak.


Last edited by K. V. Pauker on Thu 18 Jun - 16:34; edited 1 time in total

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Wed 17 Jun - 18:00

Den sverigedemokratiske opinionsbildaren Peter Kadhammar rider idag ut på sin höga häst till försvar av den svenska alkoholpolitiken (förra veckan var det invandrarkvinnorna i Husby). Som vanligt är slutpläderingen i den sverigedemokratiska retoriken att det behövs något slags "hårdare tag".

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article20979929.ab

Men vi har fortfarande så mycket vett att vi inser att barn och ungdomar bör skyddas. Den som är under 20 år får inte inneha alkoholhaltiga drycker starkare än 3,5 procent. Bra. Polisen tar burkarna och flaskorna i beslag. Bra.

Vad sverigedemokraten Peter Kadhammar glömmer att nämna är att det i övriga sekulära industrinationer (Danmark, Tyskland, Ryssland, Japan, osv) finns att köpa alkoholhaltiga drycker i vanliga matbutiker, och att åldersgränsen där är 18 år. I vissa länder, exempelvis Grekland, finns det inga åldersgränser överhuvudtaget. Danmark har jag för mig införde åldersgränser så sent som 1998. Traditionen att åka runt på ett lastbilsflak och bete sig som en lägre stående (?) primat för att man har lyckats avklara en utbildningsnivå verkar också vara någonting unikt svenskt, jag har iaf aldrig stött på någonting liknande i andra europeiska huvudstäder.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 18 Jun - 16:52

K. V. Pauker wrote:
Max Ronalds wrote:

K. V. Pauker wrote:Litet reflektioner med anledning av medieflödet senaste dagarna.

Först Ekeroths skattesmäll på runt en kvarts miljon p g a bankkonto som tillhandahållits för Avpixlat, se

http://www.expressen.se/nyheter/ny-skattesmall-for-kent-ekeroth-sd/

Om det inte verkar vara lättfixat för Ekeroth att få rättelse vid ett överklagande, eller om bidragsgivare då hotas avslöjas, så skulle kanske SD kunna erbjuda sig att pröjsa skatteskulden mot att Ekeroth börjar hävda att mjukis-islam à la Nalin Pekgul är OK. Eftersom Mattias Karlsson verkar vara inne på att göra en sådan distinktion så skulle detta kanske kunna vara en tänkbar möjlighet.

Själv förstår jag dock inte varför Ekeroth skall hålla i Avpixlats bankkonto? Varför kan inte styrelsen i en ideell Avpixlat-förening hålla i ett sådant som firmatecknare men låta den ideella föreningen själv vara registrerad som innehavare av bankkontot?


Sedan några ord om reportaget om coachningsföretaget Arbetslivsresurs i Rapport ikväll 19.30 (2015-06-14). Reportaget hade egentligen absurditetens prägel. Problemet borde inte vara att de här coachnings- och arbetsträningsföretagen som vuxit fram som en jätteindustri under 2000-talet lägger ner färre timmar på meningslös coachning, ”utvecklingssamtal”, vuxendagisaktiviteter och annan skit än de som de debiterar Arbetsförmedlingen för. Sannolikt är detta i stället mycket bra eftersom detta ger mer tid  för den arbetslöse att göra grejer som att söka jobb, förkovra sig genom att studera på egen hand (Arbetsförmedlingen tillhandahåller, vad jag förstår, idag inga sådana möjligheter) eller starta eget företag (då behöver man väl sitta och ringa runt och maila till olika ställen). Problemet är i stället att man slösar med en massa miljarder på helt meningslösa aktiviteter som inte ger vare sig de arbetslösa eller samhället något. Notera också att en del jobbcoachnings- och arbetsträningsföretag kunnat ha helt otroliga vinstmarginaler på 70-80 %. I alla fall förr när upphandlingarna skedde lokalt. Jag har för mig att man för några år sedan centraliserade upphandlingarna, och då blev det kanske litet mer anständiga vinstmarginaler. Har dock hört att man vill flytta tillbaka upphandlingar lokalt igen. Vet inte hur det gått med den saken.

Nåväl, i vilket fall som helst torde problemet vara att man överhuvudtaget lägger en enda jävla krona på vuxendagis, coachnings- och arbetsträningsverksamhet. Även fullt friska långtidsarbetslösa hamnar vad jag förstår i Fas 2 eller Fas 3 i ”arbetsträning” eller något liknande innan man permanent stoppar undan dem på något vuxendagis. Notera också att man uppenbarligen inte behövde sådant här på 80- och 90-talet. Den totala mängden jobb blir heller inte större p g a vuxendagis, coachning och arbetsträning. Alla vet det. Men man kan slå i den dumma allmänheten att man gör något åt arbetslösheten genom att ”satsa mot arbetslösheten” genom att bränna miljarder på vuxendagis, coachning och arbetsträning.

Ett annat, viktigare skäl för att satsa vuxendagis, coachning och arbetsträning har varit att skrämma folk för att bli arbetslösa. Om man genom vuxendagis, coachning och arbetsträning kan göra det tillräckligt otrevligt att vara arbetslös så blir folk mer benägna att fara till Norge och jobba eller studera med studiemedel i stället. Det här argumentet är dock betydligt svagare nu än tidigare eftersom A-kassan är betydligt lägre nu än för 20 år sedan, och speciellt för långtidsarbetslösa som ju är de som utsätts för vuxendagis, coachning och arbetsträning. Håller man A-kassan och stödet till långtidsarbetslösa från Försäkringskassan tillräckligt lågt så borde detta utgöra tillräckligt incitament för folk att inte se arbetslöshet som en bekväm förtidspension. Speciellt nu när den statliga pensionen inte ger just något och en anständig total pension kräver avtalspension som i sin tur kräver ett riktigt jobb. Det borde finnas ekonomiska incitament för de flesta att inte dega omkring i onödan som arbetslösa idag. Jag tror inte att man idag behöver jävlas med folk genom vuxendagis, coachning och arbetsträning för att få folk att avhålla sig från att vara arbetslösa. Det finns kanske någon enstaka konstnär eller musiker som kan avskräckas på det här viset. Men det rör sig kanske om några hundra pers. Så att bränna miljarder på vuxendagis, coachning och arbetsträning framstår snarast som vansinne. Speciellt med tanke på de budgetunderskott vi idag har och de ökade statliga utgifter som är i pipeline:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-morknande-framtid-ar-var/

Det borde inte finnas utrymme för att elda åt kråkorna med vuxendagis, coachning och arbetsträning. Så stryk den skiten direkt. Återgå till tidigare ordning, fast med med mindre pengar till AMS-kurser. AMS-kurser för riktiga jobb ger väl dock mer än vuxendagis, coachning och arbetsträning. Men om det inte finns pengar och en ganska liten del av de AMS-utbildade fick jobb efter avslutad utbildning så är det väl vettigast att ransonera AMS:eriet också.

Det man kan erbjuda folk är väl billiga utbildningar via nätet. Om staten köper in äganderätten till hela program i t ex programmering, språk, juridik och ekonomi så blir extrakostnaden noll för varje ny person som läser kursen. Kanske kan även delar av andra ämnen som kräver laboratorieutrustning läsas in. Grundläggande elektroteknik handlar t ex väldigt litet om labbar. Man skulle kunna tänka sig att folk får läsa in teorin och sedan göra labbarna om de vill. De som lyckas bra med prov på nätet kan kanske få göra labbarna gratis. Andra kan få betala för det. Genom att erbjuda folk att få prova på teorin i många olika ämnen skulle man kanske kunna vaska fram några med intresse och fallenhet för ämnena. Inom programmerings- och elområdet där det faktiskt finns efterfrågan på folk skulle mycket vara vunnet om man lyckades vaska fram några med intresse och fallenhet inom området och som kanske passar för en KY-utbildning inom området. En 35-åring är inte för gammal för att vara gångbar inom de här områdena.

För äldre långtidsarbetslösa spelar det i regel ingen roll om de visar sig ha fallenhet inom något område. Men det är i alla fall billigare att låta dem sitta själva med gratiskurser på nätet. I något enstaka fall kan de kanske också ha nytta av kurserna de läst. Den som ärver litet pengar och tidigare jobbat med något och får lära sig saker som gör att man bättre kan hantera ekonomin och juridiken kring företagande kan kanske starta eget.

Rent generellt bör man även i det vanliga utbildningssystemet också satsa på nätkurser. Många lärare går i pension de närmaste åren. Många byskolor läggs ner. Med undervisning via nätet kan man ha en Fas 3:are som låser upp för eleverna i byskolorna och ser till att de sitter kvar i bänkarna. Eleverna kan sedan kommunicera direkt på datorskärmen med läraren som kan rita och skriva med elektronisk penna och tala via högtalaren/hörlurarna, om nu ordinarie, inspelade lektioner inte räcker.

Enda problemet med lösningar enligt ovan är att en del lärare är rädda för att helt bli ersatta med inspelade lektioner av hög kvalitet där eleverna kan backa bandet om de inte snappat upp något. Men med lärarbrist borde det gå att drastiskt öka antalet lektioner via nätet utan att skrämma lärarna. Eftersom en relativt stor del av lärarnas tid går åt till att rätta prov så kommer det alltid att behövas lärare. Det tar nog ett tag innan man får fram datorer som kan bedöma svensk-uppsatsers kvalitet t ex.

Att hålla igen på nyrekryteringen av lärare trots stora pensionsavgångar skulle spara stora pengar, pengar som definitivt kommer att behövas. Även indirekt skulle man spara pengar p g a minskade kostnader för skolskjutsar. Om man minskar antalet lärare totalt blir också möjligheterna att betala kvarvarande lärare bättre större. Det är en annan fördel. Och kan vi som SD vill betala lärare upp till 60 000 :- i månaden utan att kapa ner antalet lärare? Blir inte deras förslag mer realistiskt om vi kapar ner antalet lärare? Och med högre löner blir också möjligheterna bättre att rekrytera lärare som själva kan t ex matte, svenska och engelska ordentligt. Att slippa den otrevliga klassrumsmiljön gör också sannolikt läraryrket mer attraktivt. Eftersom man redan idag utbildar utlandselever via nätet borde en sådan här utveckling var fullt möjlig. Man slipper också dagens problem att för många med otillräckliga kunskaper och otillräcklig talang söker sig till läraryrket p g a stor efterfrågan på lärare men liten efterfrågan på utbildningsplatserna.

Ytterligare fördel med centraliserad nätundervisning är att detta också öppnar upp bättre möjligheter för att centralisera prov och betygssättning. Vi slipper då dagens problem med ganska drastiska skillnader i betygsinflation mellan olika skolor. Problemet med diskriminering på individnivå där t ex kön och etnisk bakgrund påverkar betygsinflationen minskar också med centralisering av prov och betygssättning – om man anonymiserar proven.

Rent generellt innebär nätundervisning effektivisering och ökad ekonomisk effektivitet. Det är skandal att mycket undervisning idag fortfarande bedrivs med medeltida metoder där en lärare skriver på tavlan saker som de enskilda eleverna får anteckna allteftersom. Det är ungefär som om man fortfarande skulle skörda spannmål på åkrarna med skära i stället för skördetröska eller tillverka järn av myrmalm man plockar upp från grunda sjöar.
Ungefär så ineffektiv är metoden att en gubbe får skriva på tavlan inför 20 pers i stället för att man har en inspelad lektion som man visar för 2000 eller 20 000 pers.
Ja, visst är det dumt.


Jag fetade det du svarade på.

Det pratkvarnen i länken verkar klaga på när det gäller skolan är att den kväver elevernas frihet och inte tar tillvara deras inneboende vilja att lära sig saker. Och sådana synpunkter är väl inget nytt. Genom nätundervisning skulle man väl även kunna komma till rätta med sådana problem också i högre grad än idag. Elever och föräldrar skulle i högre grad än idag kunna välja pedagogiker och läromedelspaket som passar dem jämfört med idag, i alla fall utanför storstäderna där man inte har samma utbud av friskolor.

Sedan verkade han också vara inne på att statsmakten ville använda skolorna till att forma eleverna som samhällsmedborgare. Det är möjligt att det finns en sådan tendens hos politiker. De brukar ofta vara väldigt sugna på att sätta sin prägel på samhället. Skolan är ett område där det är lätt att genomföra reformer som påverkar många människor, vilket kan vara en källa till känslomässig tillfredsställelse. Håller man människor samlade i en specifik byggnad kan detta upplevas som positivt eftersom man då känner att man själv har makt över alla dessa människor. Är dock själv tveksam till den här typen av psykologiska resonemang.

Den viktigaste förklaringen till att man visat bristande benägenhet att vilja effektivisera undervisningssystemet tror jag är att inget parti egentligen har som målsättning att skapa ett maximalt ekonomiskt välfungerande samhälle. Vad de har som målsättning är att personligen komma så högt som möjligt i politiken och stanna kvar där och/eller implementera så många delar av sin ideologi som i regel baseras på att tillämpa olika grader av kapitalism resp socialism. Problemet är bara det att det finns både utfattiga och utsugna länder som är utpräglat kapitalistiska och utpräglat socialistiska. Visst, de allra mest välmående länderna, som Schweiz, har historiskt varit mer kapitalistiska än socialistiska. Men även kapitalism som västliga liberaler som Anders Åslund och Carl Bildt tycker representerar en jättebra samhällsutveckling kan ge fattigdom. Den vanlige ryssen hade en klart lägre levnadsstandard år 2000 än år 1980 när Jeltsin hade skänkt bort all rysk egendom till oligarkerna. Många länder i Latinamerika har varit utfattiga trots kapitalism, bra klimat och goda naturtillgångar. Alla kapitalistiska länder i Latinamerika gick inte ekonomiskt framåt som Chile. Chile var kanske snarast undantaget.

I Sverige har vi väl haft mer måttliga skillnader när det gäller graderna av socialism och kapitalism. Och när det gäller Sverige kan man väl knappast skönja några påtagliga skillnader när det gäller den ekonomiska utvecklingen under borgerliga resp socialistiska regeringar. Tillväxten av BNP per capita var ungefär noll under Reinfeldt och man verkar fortsätta på den vägen nu under socialistiskt styre.

Man måste nog vara väldigt naiv för att tro att det främsta målet för Alliansregeringar och den nuvarande rödgröna regeringen är maximal utveckling när det gäller samhällsekonomisk effektivitet och välstånd. Miljöpartiet säger t o m öppet att tillväxt är ganska lågprioriterat för dem. Vad det i stället är fråga om att i möjligaste mån kunna prägla samhället i enlighet sin höger-/vänstermall samt i det korta perspektivet kunna vinna makten eller sitta kvar vid makten. Och då blir man rätt ointresserad av att göra något åt saker som kan ge förbättrad reell ekonomisk effektivitet. Det hamnar rätt lågt på den politiska agendan. Och finns det minsta motstånd som kan göra att man förlora röster så går det ännu trögare. Jag noterar här att en del lärarfack tyckt illa om nätundervisning.

Själv tror jag att lärargruppen snarast skulle gynnas av en ökad andel internetundervisning och undervisning via material som ligger på lokala servrar. Eftersom det nu kommer att bli stora pensionsavgångar så har vi här ett gyllene tillfälle att kapa ner antalet lärare på ett naturligt sätt genom att helt enkelt i princip inte utbilda några lärare. Till detta skall vi lägga det naturliga tappet från läraryrket till andra yrken p g a otrevlig arbetsmiljö.

Och på sikt får vi otroligt mycket bättre möjligheter att hålla uppe kvarvarande lärares löner om de blir färre som behöver dela på lönekakan. Då slipper andra avstå resurser för att lärarna skall få sina löneökningar. På 50-talet, när få ens tog realen, var det inga problem att betala lärare på realskolorna och gymnasierna bra. De var ju så få som skulle dela på lönekakan. Men när alla skulle gå gymnasiet så blev det dyrt att ha kvar lärarna som höglönegrupp. Så då fick man sänka lönerna. Kan man återigen kapa ner antalet lärare förbättras förutsättningarna för att höja lärarnas löner. Det är ungefär samma samband som att det inte går att betala 1000 lantarbetare á la 1700-talet som skördar spannmål med skära lika bra som en lantarbetare som skördar spannmål med skördetröska.

Frågan är hur SD ställer sig i sådana här frågor. Richard Jomshof är en av de 3-4 ledande SD:arna och är lärare. Han kan vara mot en sådan här utveckling eftersom han själv är lärare och vill kunna gå tillbaka till läraryrket. Kanske väljer han det perspektivet i stället för att se möjligheten till nätbaserade friskolor där folk med SD-preferenser kan sätta sina ungar. Varför inte se sig själv som möjlig producent av nätläromedel i stället för som nygammal lärare?

Sedan finns det andra politiker också med lärarbakgrund. Ylva Johansson t ex. För 10-15 år sedan var hon VD för ett företag som skulle producera datorbaserade läromedel. Företaget lyckades visst inte klämma ur sig ett enda läromedel innan man bränt något 10-tal miljoner och gått i konkurs. Vet inte hur hon idag ser på den här typen av undervisningsformer.

Moderaten Tomas Tobé, som också är tänkbar som moderaternas partiledare, verkar dock ha insett potentialen hos nätundervisning, inspelade lektioner och läromedel som ligger på datorservrar. Min gissning är att han dels inser besparingspotentialen och dels ser problemet med att familjer från rika delar av storstadsområdena nu börjar få in elever från miljonprogramsområden på "sina" skolor. Ett bra sätt att hålla "packet" borta från de egna skolorna skulle kunna vara nätundervisning som är knuten till enskilda elever. Vill dessa sedan sitta tillsammans i en lokal på Lidingö eller i Djursholm precis som en del daytraders gör så är det deras ensak. Med ett sådant recept kan man ha i princip obegränsad mångkultur utan att den egna familjen drabbas av den. Man kan bo i Djursholm där "packet" inte har råd att bo och handla i affärer där ”packet” inte har råd att handla och ungarna kan få undervisning utan att behöva konfronteras med ”packet”. Enda gångerna man behöver konfronteras med "packet" är när de skall komma och städa toaletten. Och är de fler som får slåss om jobbet så städar de toan för 20 :-/timmen i stället för 40 :-/timmen (eller så nyttjar man RUT-avdrag och betalar litet mer).  

Men hur som helst tycker jag att SD vore dumma om de inte försökte hinna för Tomas Tobé när det gällde den nätbaserade undervisningen. Även SD:s i snitt mindre bemedlade väljare vill precis som Djursholmsmoderater slippa konfronteras personligen med mångkultur. Lägre medelklass- och underklass-SD:are är väl dock mer benägna att tolerera umgänge med nordeuropéer från de egna samhällsklasserna, vilket Djursholmsmoderater också kan tycka vara skönt att slippa. Även posör-moderater från de lägre samhällsklasserna som kan tolerera en mångkulturell miljö i skolan (om detta kan paras med att de känner som överklass om de exponeras för färgade som de upplever som mer genuin underklass) kan tycka om nätundervisning om detta kan förknippas med att man liksom tillhör de högre skikten, precis som idolerna i Djursholm.

Tycker att det vore förargligt om Tomas Tobé och moderaterna lyckas få cred bland väljarna för att ha möjliggjort ett nätundervisningssystem som gör det möjligt att undslippa mångkulturen. Tror det finns risk för att SD bommar det här. Jomshof kan uppleva fortsatt konventionell undervisning som ett säkrare kort för honom personligen i stället för att se möjligheterna. Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson är de stora dragens politiker som inte är så intresserade av praktiska lösningar, det är mitt intryck. Och nu när det går bra för SD och kammen växer ordentligt är det också lätt att tro att detta beror på att man är smartast i världen, typ, och inte behöver andras råd eller behöver studera vad konkurrenter som Tomas Tobé och moderaterna har i pipeline.

En sak till. Tomas Tobé är en smartare kille än både Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. Han företräder ett parti vars politik är klart mer destruktiv för Sverige än SD:s. Men han är tyvärr en smartare kille. En skickligare politiker. Hoppas att Åkesson och Karlsson inser detta och känner blåslampan där bak.Några ord till ang. Tomas Tobés relativa smarthet.

Tobé är värsta sortens dynghög som skaffat barn med hjälp av surrogatmamma tillsammans med sin man i USA. Skulle tro att många av de som kryssar honom egentligen tycker att sådana som han är oaptitliga. Ändå röstar de på honom.

Liknande resonemang kan föras beträffande Reinfeldt och Anna Kinberg-Batra.

Moderaterna har ett varumärke som förlåter nästan allt. Partiet och deras företrädare kan göra nästan vad som helst och säga vad som helst utan att folk i någon högre grad sviker partiet. Det stärker nämligen självkänslan så oerhört att inbilla sig att man på något sätt tillhör samhällets övre skikt genom att vara moderat.

Tobé & Co behöver egentligen inte vara speciellt smarta för att deras parti skall kunna fortsätta ligga kvar kring 20 % och däröver. Så länge det är status att vara moderat och så länge detta stärker självkänslan hos folk så kan moderaterna göra och säga nästan vad som helst. Kommer här osökt att tänka på när jag som inbjuden fick hänga med upp till SAS VIP-lounge en gång på 90-talet. Såg där en gubbe i 55-årsåldern med en moderatknapp som liksom struttade fram med små steg med ihopknipen mun och näsan i vädret. Han verkade uppleva det som att han blivit typ adlad eftersom han fick vistas i SAS VIP-lounge och att han nu tillhörde samhällseliten. Att han inte gjorde detta verkade framgå av hans kavaj som var av typiskt KappAhl/Dressman-snitt (Dressman fanns inte då eller hade just startat). Den hade de där mjuka axelvaddarna som billiga kavajer brukar ha.

Frågan är i vilken grad kampanjande mot moderaterna bör handla om argument eller att sänka statusen på att vara moderat.

Åter till Tobé. Det smarta i Tobés och moderaternas drag var att börja spela in lektioner. Genom detta skulle man kunna komma igång snabbt med nätundervisning om man skulle finna detta opportunt.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 29 Jun - 22:48

Hmm, apropå skolan. Stefan Löfvén erkände i ekot 16.45 i P1 2015-06-29 att läget i den svenska skolan idag hade blivit exceptionellt dåligt. Därför skulle man göra det möjligt att höja lönerna med 3000 :-/mån för 60 000 lärare som skulle bedömas som särskilt skickliga.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=4540

Några klipp ur reportaget:

8.57 (Löfvén) ”Vi har ett exceptionellt läge i svensk skola med dramatiskt fallande skolresultat, de faller mest i hela OECD [- - -].”

9.21 (reportern) ”Kritiker menar att lägger er i lönebildningen, vad säger du om det?”

(Löfvén) ”Jag kan förstå den vinklingen på... det perspektivet, jag förstår det, men det är så som jag säger, vi har ett exceptionellt läge i svensk skola, vi måste göra något exceptionellt.”

Det här ett exempel på att Sverige är ett land på väg utför i flera avseenden. Detta är ett belysande exempel. Tror dock inte att högre lärarlöner hjälper. Ett annat utför-exempel som Tino Sanandaji nyligen pekat på är att värdet på den svenska exporten, justerat för inflation, är lägre nu än 2006. Samtidigt har befolkningen ökat med några hundra tusen. Sysselsättning och BNP-siffror har hållits under armarna genom att folk skuldsatt sig mer och konsumerat. Staten är nu på väg att slopa överskottsmålet. Budgetunderskotten börjar nu på att närma sig 100 miljarder/år. Hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst är nu över 170 %. Den totala skuldsättningen i Sverige (hushåll, stat, näringsliv) är nu näst högst i världen. Samtidigt är de svenska hushållen på tillgångssidan väldigt fattiga jämfört med andra OECD-länder. De flesta har inga pengar förutom det andra sparat åt dem i pensionsfonder plus en eventuell bostad.

Sedan verkar det delvis ha tagit stopp med lågräntepolitiken. Senaste månaderna har det inte gått att ligga på noll eller minusränta  för riksbanken utan att kronan deprecieras ytterligare. Skall bli intressant att se hur det går med kronkursen och räntorna framöver om exporten fortsätter gå knackigt trots den svaga kronan.

Vanligt folks levnadsstandard fortsätter dock att vara ungefär densamma trots att det ekonomiska fundamentet eroderar under dem. De ser inte hur det skulle ha sett ut om hushållens skuldsättning inte ökat. Eller om man börjat beta av på skulderna. Ingen upplyser folk om detta. Det folk ser är zigenartiggarna från Rumänien. Det retar en del. Detta ligger väl bakom en stor del av SD:s ökning sedan valet. Sossarna och moderaterna verkar inse detta. Så nu verkar man prata om åtgärder mot detta. Vi får väl se om det hjälper. Hittills har moderaterna varit skickligast i att manipulera opinionen i det här avseendet.

En tanke om skolan igen, som slog mig.

Undrar hur man skall kunna identifiera de speciellt skickliga lärarna? Vilka kommer att få löneförhöjningen? Blir det de som ”råkar” glömma facit till de centrala proven i klassrummet dagen innan provet, typ? Eller skall eleverna få rösta? Antar att en lärare som är generös med betygen ligger bra till i sådana omröstningar. Skulle tro att centralisering av betygssättning och prov/tester skulle göra det lättare att hålla tillbaka betygsinflationen om elevernas betyg kommer att avgöra lärarnas löner. För att systemet skall funka bra bör man nog också kolla vilket resultat lärarna åstadkommer med hänsyn till elevernas IQ och förkunskaper. Själv gissar jag att förinspelade lektioner och powerpointar med ljud och bild, som många lärare redan idag använder sig av, fast i klassrummet, skulle ge det bästa resultatet. Då skulle alla elever få det bästa av det bästa. Frågan är dock vad man kan åstadkomma med ett elevmaterial med dåliga språkkunskaper (eller andra dåliga förutsättningar för inlärning). En väg att gå skulle kunna vara att erbjuda lektioner och powerpointar på många olika språk, precis som körkortsprovet och ta förståelsen i svenska språket separat. Frågan är dock om detta löser alla problem med dåliga förutsättningar för inlärning.

Vi får väl se om läget är bättre i skolan om några år.

Väljarkårens sammansättning har dock sannolikt blivit ”bättre”. Vi får fler områden liknande Rosengård och så gott som inget Sjöbo kvar. Och i Rosengård får ett parti som SD nästan inga röster. Sven-Olle skulle heller inte ha fått just några röster i Rosengård. Och det är ju huvudsaken med samhällsutvecklingen och politiken. Synd att ingen talar om för väljarna att detta är huvudsyftet med invandringen. Denna förklaring till vad som sker finns inte på väljarnas dagordning. Väljarna förstår inte varför det som händer händer. Och ingen talar om det för dem. Detta tror jag hämmar väljarnas benägenhet att göra något åt problemet.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 1 Jul - 5:46


Hmm, Fria Tider verkar tro att SD-ledningens kandidat till ordförandeposten i SDU hoppar av p g a någon skandal eller p g a att man tror att han inte kommer att vinna ordförandevalet:

http://www.friatider.se/sd-ledningen-misslyckades-ter-ta-ver-sdu

Ett annat alternativ är att SD beslutat fimpa SDU och i stället skapa ett nytt ungdomsförbund. Gör man det kan man säga att "vi fimpar vårt ungdomsförbund precis som Högerpartiet fimpade sitt på 30-talet när detta blivit nazianstruket".

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sat 15 Aug - 19:45

K. V. Pauker wrote:
Hmm, Fria Tider verkar tro att SD-ledningens kandidat till ordförandeposten i SDU hoppar av p g a någon skandal eller p g a att man tror att han inte kommer att vinna ordförandevalet:

http://www.friatider.se/sd-ledningen-misslyckades-ter-ta-ver-sdu

Ett annat alternativ är att SD beslutat fimpa SDU och i stället skapa ett nytt ungdomsförbund. Gör man det kan man säga att "vi fimpar vårt ungdomsförbund precis som Högerpartiet fimpade sitt på 30-talet när detta blivit nazianstruket".


Nu verkar SD-ledningen ändå ha bestämt sig för att lansera en motkandidat. Man indikerar också tydligt att man klipper banden med SDU om inte SD-ledningens kandidat väljs.

Verkar som om SD-ledningen kommer att ta hem spelet. Man kommer inte att förlora röster på att utesluta SDU:arna eftersom de framstår som mer "extrema". Enda sättet för SDU att eventuellt kunna göra framgångsrikt motstånd är nog att lansera den där tjejen från SD:s antirasist-valfilm med Åkesson som ny SDU-ledare. Med hennes nuna i media skulle trovärdigheten på påståendet att SDU:arna utesluts p g a extremism minska betydligt. SDU skulle då också mer framgångsrikt kunna lansera en konkurrent till SD. Det invandringskritiska alternativ folk kommer att välja är det som framstår som minst "extremt". Förefaller man ligga någorlunda lika som SD på extremistskalan så kan man plocka röster. Risken blir då också mindre att SD klipper banden med SDU.

Min gissning är dock att SD-ledningen hellre tar ett tapp till ett nytt parti än har kvar en oppositionell grupp i partiet som agerar som grupp. Då behåller man kontrollen över partiet.

Det viktiga för SDU:arna i det här läget borde vara att inte själva bli brända som politiker genom att framstå som mer "extrema" än SD-ledningen. Därför skulle den där adopterade tjejen från antirasistreklamfilmen sannolikt göra en god samhällsinsats genom att i alla fall ett tag ställa upp som SDU-ledare. Då skulle man kunna rädda en hel del namn i SDU från att bli oanvändbara i olika partikonstellationer.

Tycker f ö att det var dumt av SD:s ledning att göra sig av med Kasselstrand. Pålitliga invandringsmotståndare med idealistisk läggning som har en bra utbildningsbakgrund och hyfsad framtoning växer inte på träd. Kasselstrand var inte en imagemässig belastning. Han krävde inte ofrivillig repatriering och hade inte sagt något dumt. Visst var det korkat av honom att lägga näsan i blöt i Palestina-frågan då SD satsat på att bygga sin legitimitet på att vara kompis med en del halvjudar och judar och ta deras parti i Israel/Palestina-konflikten. T o m en sådan som jag själv som ni vet har synpunkter på GT, Talmud och pingst/Livets Ord-teologi inser att det inte funkar i Sverige att låta ett parti med nationalistiska inslag kritisera Israel. Och detta speciellt om man redan bundit upp sig för en pro-israelisk ståndpunkt. Jag tycker ju i och för sig att SD aldrig borde ha lagt näsan i blöt i Israel/Palestina-konflikten och att det inte ger så mycket att vara kompis med Ekerotharna och Paula Bieler eftersom de ser europeiska ut. Och Kent Ekeroths umgånge med ex-porrkungen Berth Milton lär ju begränsa röstknipandet av "kristna" Israelfantaster från (kd). Även sådana "kristna" tycker ju att porr är en grov synd och att man inte skall vara kompis med sådana figurer. Paula Bieler verkar också ha gått på halvfart när hon debatterade flyktingbåtarna i Medelhavet. Hon verkade rätt ointresserad av att peka på alternativet mer stöd till flyktinglägren i närområdet. Svensk flyktingpolitik är inte hennes fajt, typ. Fast kanske är det orättvist av mig att nämna Paula Bieler i det här sammanhanget. Hon verkar till skillnad från Ekerotharna inte vara så enormt intresserad av Israel/Palestina-konflikten.

Men i alla fall så tycker jag att det var väldigt onödigt att göra Kasselstrand till ett extremistproblem i media, vilket han inte var innan SD-ledningen hängde ut honom. Kasselstrand hade aldrig krävt ofrivillig repatriering eller haft synpunkter på att svenskar valde färgade partners. Därmed var han grön i allmänhetens ögon. Att då skapa en extremist i media kan inte ha varit vettigt. Detta skedde också till priset av att SD förlorade en pålitlig invandringsmotståndare som gått en akademisk prestigeutbildning och var en utvecklingsbar debattör. Om SD vill göra sig av personer man verkligen kan lita på samtidigt som man medvetet lyfter in folk som man kan vara säker på inte är invandringsmotståndare (bl a en f d partiledare för Framstegspartiet som enhälligt uteslöts av ledningen för detta parti början på 90-talet) eller verkar ha rätt tvivelaktigt mjöl i påsen som Jan Sjunnesson så borde alla varningsklockor ringa. Sjunnessons idé att locka till sig HBTQ-personer är ju rena vansinnet. En viktig anledning till att SD lockat till sig en del utlandsadopterade torde ju vara att de inte skulle ha velat bli adopterade till en HBTQ-familj, vilket de andra partierna verkar tycka vara helt OK. HBTQ-personer ger ingen legitimitet som utlandsadopterade. Däremot kan de precis som i övriga partier bli en maktgrupp i partiet som börjar styra och ställa eftersom de själva, men inte andra, börjar agera som grupp i partiet.

SD:s ledning verkar heller inte tycka att det är viktigt att ha pålitliga invandringsmotståndare i partiledningen med prestigeutbildningar och potentiellt god förmåga som politiker. Man verkar snarare se detta som ett problem. Det är inte viktigt för dem att ha pålitliga invandringsmotståndare i partiledningen samtidigt som det verkar vara viktigt att inte ha potentiella konkurrenter i ledningen. Detta är oacceptabelt.

SD behöver nog en partistyrelse och valberedning som kan balansera Trean/Fyran maktmässigt. Det ligger en klara fara i om fler och fler i SD:s ledning blir personer som inte är invandringsmotståndare eller är beredda att strunta i den biten för att få behålla sin plats på valsedeln. Risken finns på sikt att SD t o m blir ett nytt sjuklöver-parti. Därför måste man vara rädd om kapabla personer man kan lita på och inte tvärtom.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 16 Aug - 10:55

K. V. Pauker wrote:
K. V. Pauker wrote:
Hmm, Fria Tider verkar tro att SD-ledningens kandidat till ordförandeposten i SDU hoppar av p g a någon skandal eller p g a att man tror att han inte kommer att vinna ordförandevalet:

http://www.friatider.se/sd-ledningen-misslyckades-ter-ta-ver-sdu

Ett annat alternativ är att SD beslutat fimpa SDU och i stället skapa ett nytt ungdomsförbund. Gör man det kan man säga att "vi fimpar vårt ungdomsförbund precis som Högerpartiet fimpade sitt på 30-talet när detta blivit nazianstruket".


Nu verkar SD-ledningen ändå ha bestämt sig för att lansera en motkandidat. Man indikerar också tydligt att man klipper banden med SDU om inte SD-ledningens kandidat väljs.

Verkar som om SD-ledningen kommer att ta hem spelet. Man kommer inte att förlora röster på att utesluta SDU:arna eftersom de framstår som mer "extrema". Enda sättet för SDU att eventuellt kunna göra framgångsrikt motstånd är nog att lansera den där tjejen från SD:s antirasist-valfilm med Åkesson som ny SDU-ledare. Med hennes nuna i media skulle trovärdigheten på påståendet att SDU:arna utesluts p g a extremism minska betydligt. SDU skulle då också mer framgångsrikt kunna lansera en konkurrent till SD. Det invandringskritiska alternativ folk kommer att välja är det som framstår som minst "extremt". Förefaller man ligga någorlunda lika som SD på extremistskalan så kan man plocka röster. Risken blir då också mindre att SD klipper banden med SDU.

Min gissning är dock att SD-ledningen hellre tar ett tapp till ett nytt parti än har kvar en oppositionell grupp i partiet som agerar som grupp. Då behåller man kontrollen över partiet.

Det viktiga för SDU:arna i det här läget borde vara att inte själva bli brända som politiker genom att framstå som mer "extrema" än SD-ledningen. Därför skulle den där adopterade tjejen från antirasistreklamfilmen sannolikt göra en god samhällsinsats genom att i alla fall ett tag ställa upp som SDU-ledare. Då skulle man kunna rädda en hel del namn i SDU från att bli oanvändbara i olika partikonstellationer.

Tycker f ö att det var dumt av SD:s ledning att göra sig av med Kasselstrand. Pålitliga invandringsmotståndare med idealistisk läggning som har en bra utbildningsbakgrund och hyfsad framtoning växer inte på träd. Kasselstrand var inte en imagemässig belastning. Han krävde inte ofrivillig repatriering och hade inte sagt något dumt. Visst var det korkat av honom att lägga näsan i blöt i Palestina-frågan då SD satsat på att bygga sin legitimitet på att vara kompis med en del halvjudar och judar och ta deras parti i Israel/Palestina-konflikten. T o m en sådan som jag själv som ni vet har synpunkter på GT, Talmud och pingst/Livets Ord-teologi inser att det inte funkar i Sverige att låta ett parti med nationalistiska inslag kritisera Israel. Och detta speciellt om man redan bundit upp sig för en pro-israelisk ståndpunkt. Jag tycker ju i och för sig att SD aldrig borde ha lagt näsan i blöt i Israel/Palestina-konflikten och att det inte ger så mycket att vara kompis med Ekerotharna och Paula Bieler eftersom de ser europeiska ut. Och Kent Ekeroths umgånge med ex-porrkungen Berth Milton lär ju begränsa röstknipandet av "kristna" Israelfantaster från (kd). Även sådana "kristna" tycker ju att porr är en grov synd och att man inte skall vara kompis med sådana figurer. Paula Bieler verkar också ha gått på halvfart när hon debatterade flyktingbåtarna i Medelhavet. Hon verkade rätt ointresserad av att peka på alternativet mer stöd till flyktinglägren i närområdet. Svensk flyktingpolitik är inte hennes fajt, typ. Fast kanske är det orättvist av mig att nämna Paula Bieler i det här sammanhanget. Hon verkar till skillnad från Ekerotharna inte vara så enormt intresserad av Israel/Palestina-konflikten.

Men i alla fall så tycker jag att det var väldigt onödigt att göra Kasselstrand till ett extremistproblem i media, vilket han inte var innan SD-ledningen hängde ut honom. Kasselstrand hade aldrig krävt ofrivillig repatriering eller haft synpunkter på att svenskar valde färgade partners. Därmed var han grön i allmänhetens ögon. Att då skapa en extremist i media kan inte ha varit vettigt. Detta skedde också till priset av att SD förlorade en pålitlig invandringsmotståndare som gått en akademisk prestigeutbildning och var en utvecklingsbar debattör. Om SD vill göra sig av personer man verkligen kan lita på samtidigt som man medvetet lyfter in folk som man kan vara säker på inte är invandringsmotståndare (bl a en f d partiledare för Framstegspartiet som enhälligt uteslöts av ledningen för detta parti början på 90-talet) eller verkar ha rätt tvivelaktigt mjöl i påsen som Jan Sjunnesson så borde alla varningsklockor ringa. Sjunnessons idé att locka till sig HBTQ-personer är ju rena vansinnet. En viktig anledning till att SD lockat till sig en del utlandsadopterade torde ju vara att de inte skulle ha velat bli adopterade till en HBTQ-familj, vilket de andra partierna verkar tycka vara helt OK. HBTQ-personer ger ingen legitimitet som utlandsadopterade. Däremot kan de precis som i övriga partier bli en maktgrupp i partiet som börjar styra och ställa eftersom de själva, men inte andra, börjar agera som grupp i partiet.

SD:s ledning verkar heller inte tycka att det är viktigt att ha pålitliga invandringsmotståndare i partiledningen med prestigeutbildningar och potentiellt god förmåga som politiker. Man verkar snarare se detta som ett problem. Det är inte viktigt för dem att ha pålitliga invandringsmotståndare i partiledningen samtidigt som det verkar vara viktigt att inte ha potentiella konkurrenter i ledningen. Detta är oacceptabelt.

SD behöver nog en partistyrelse och valberedning som kan balansera Trean/Fyran maktmässigt. Det ligger en klara fara i om fler och fler i SD:s ledning blir personer som inte är invandringsmotståndare eller är beredda att strunta i den biten för att få behålla sin plats på valsedeln. Risken finns på sikt att SD t o m blir ett nytt sjuklöver-parti. Därför måste man vara rädd om kapabla personer man kan lita på och inte tvärtom.


En enklare variant för SDU vore kanske att låta ledningen få sin vilja igenom när det gäller SDU-ordförande. Men om SD-ledningen får majoritet i SDU:s styrelse finns väl risk för en uteslutningskarusell som innebär att människor med potential blir förbrukade som politiker för andra partier.

Målet borde vara att försöka rädda så många SDU:ares anseende som politiker som möjligt, tycker jag. Då kan de användas i andra sammanhang. Det behövs fler än ett invandringskritiskt parti. Då kan man täcka upp fler frågor och kanske en större del av höger-/vänsterskalan. Men vi behöver inte partier som upplevs som mer "extrema" än SD. De får inga röster. En risk finns förstås att Åkesson och Mattias Karlsson kör igång någon slags tävling om att bli så sjuklövermässig som möjlig för att framstå som det mest rumsrena alternativet om de börjar få konkurrens. Men om de ser ett litet krympt parti som ett sätt att slippa tillströmning av medlemmar som kan utgöra konkurrenter om makten i partiet så kan de kanske ta konkurrenter som drar till sig kapabla individer som något positivt. Partier som plockar in väljare SD har litet svårt att nå skulle kanske också kunna accepteras av Åkesson/Karlsson. Ett parti som är mot kärnkraft skulle kanske kunna fånga in väljare SD nu har svårt att nå.

Åter till SDU.

Kanske vore det ett alternativ att avveckla SDU men innan dess låta förbundet mellanlanda med den där adoptivtjejen från reklamfilmen som ordförande? Problemet med det alternativet är väl dock att SD kan hinna klippa banden innan dess och motivera detta med kamp mot "extremism". Och då hjälper det kanske inte med en ordförande av utomeuropeisk härstamning. Frågan är dock om det finns bättre alternativ om man vill rädda det politiska anseendet på så många SDU:are som möjligt. Om SD-ledningen är ute efter att fimpa så många individer som möjligt som kan utgöra konkurrens inom och utom SD finns kanske inte något bättre alternativ.


K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Thu 27 Aug - 12:26

K. V. Pauker wrote:Tycker f ö att det var dumt av SD:s ledning att göra sig av med Kasselstrand. Pålitliga invandringsmotståndare med idealistisk läggning som har en bra utbildningsbakgrund och hyfsad framtoning växer inte på träd.

Bra utbildningsbakgrund? Då är det säkert en sån där fin utbildning som går ut på att lära sig att sitta i en ergonomisk kontorsstol och se allvarlig ut och där studietiden spenderas på att dricka öl och grilla korv.

K. V. Pauker wrote:Enda sättet för SDU att eventuellt kunna göra framgångsrikt motstånd är nog att lansera den där tjejen från SD:s antirasist-valfilm med Åkesson som ny SDU-ledare. Med hennes nuna i media skulle trovärdigheten på påståendet att SDU:arna utesluts p g a extremism minska betydligt.


Om det inte funkade för Vladimir Putin funkar det förmodligen inte för Gustav Kasselstrand heller.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 27 Aug - 18:36

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:Tycker f ö att det var dumt av SD:s ledning att göra sig av med Kasselstrand. Pålitliga invandringsmotståndare med idealistisk läggning som har en bra utbildningsbakgrund och hyfsad framtoning växer inte på träd.

Bra utbildningsbakgrund? Då är det säkert en sån där fin utbildning som går ut på att lära sig att sitta i en ergonomisk kontorsstol och se allvarlig ut och där studietiden spenderas på att dricka öl och grilla korv.

K. V. Pauker wrote:Enda sättet för SDU att eventuellt kunna göra framgångsrikt motstånd är nog att lansera den där tjejen från SD:s antirasist-valfilm med Åkesson som ny SDU-ledare. Med hennes nuna i media skulle trovärdigheten på påståendet att SDU:arna utesluts p g a extremism minska betydligt.


Om det inte funkade för Vladimir Putin funkar det förmodligen inte för Gustav Kasselstrand heller.
(En av Putins döttrar skall visst vara gift/sambo med sonen till en sydkoreansk general.)

Den där adopterade tjejen från Asien som var med i Åkessons antirasistfilm verkar nu ha gått ur SD och SDU. Men hon verkar precis innan detta tillkännagivande ha stöttat Jessica Ohlsons kandidatur som SDU-ledare.

Och det var ju synd att hon gick ur, om nu någon skulle komma på idén att låta henne leda avvecklingen av SDU. Men hon räddar väl kanske sin egen rumsrenhet. Hon skulle kanske själv kunna vara användbar i någon ny konstellation.

Både Kasselstrand (examen från Handelshögskolan i Göteborg, Sveriges näst mest prestigefyllda ekonomiutbildning) och Jessica Ohlson (jur kand) hade ju kunnat vara användbara i andra konstellationer. Kombinationen av idealism och prestigefylld utbildning är inte helt vanlig. Kanske finns det fler användbara SDU:are i leden?

Det problem jag ser är nog inte detsamma som Kasselstrand själv och Jessica Ohlson verkar se. De verkar tycka att det viktiga är att man tar strid mot ett vänskapskorrumperat ledarskikt i SD eftersom det är ädelt att göra så. De verkar inte se behovet av fler partier och verkligt storskaliga alternativa medier.

Om SD sparkar ut en stor del av SDU:arna med motiveringen att dessa är mer "extrema" än den nuvarande SD-ledningen så är dessa personer oanvändbara i andra konstellationer. Det spelar ingen roll att skillnaden bara är att SDU-ledningen är mer tolerant mot de som är mot Israel och att SD-ledningen är mer tolerant mot de som är mot Palestina, typ. Det som spelar roll är hur den breda allmänheten uppfattar saken. Om Åkesson sparkar ut folk med motiveringen att de är för extrema så köper folk det eftersom de vet att sådana personer är och har varit ett problem för SD. De lär nog åtminstone landa i intrycket "ingen rök utan eld".

Det bästa vore om Jessica Ohlson och andra personer som kan vara användbara går ur SD och SDU frivilligt.

Ytterligare en variant vore att erbjuda Camilla Jonasson en rejäl slant för att komma tillbaka och leda avvecklingen av SDU, eller avvecklingen av en avknoppning med litet SDU pengar i kassan. Hon skall visst pyssla med trav i stället för med politik nu. Hon verkar också tycka att engagemang i SD och SDU är obehagligt och otrevligt.

En variant vore kanske att SDU behåller pengarna i kassan och medlemsregistret och att SD får tillbaka namnet SDU. Frågan är också i vilken grad SD-ledningen är ute efter att svärta ner oppositionella SDU:are för att försämra förutsättningarna för framtida konkurrens. Jag misstänker att de kan vara rädda för potentiell konkurrens, i alla fall om alternativen framstår som lika eller mer rumsrena än SD. Med nuvarande stil kan man misstänka att SD-ledningen kommer att göra sitt bästa för att fimpa oppositionella SDU:are som potentiella konkurrenter. Därför borde de oppositionella SDU:arna redan ha avvecklat SDU och satsat på något annat i stället.

Om SDU väljer Jessica Ohlson som ledare kommer SD-ledningen troligen att fimpa de oppositionella SDU:arnas rumsrenhet så att de blir oanvändbara. Om SD-ledningen tar över SDU:s styrelse finns också risken att Kasselstrand-falangen utesluts ur både SDU och SD. Vill man kunna rädda några eventuella, bra namn är nog avveckling snarast möjligt det som gäller. Då kan man kanske rädda något. Men de är imagemässigt redan skadskjutna. Men som t ex juridiska eller ekonomiska experter i nya konstellationer som i övrigt har ett rumsrent ledargarnityr är de kanske användbara.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 2 Sep - 16:16


Ser att Åkesson skall debattera med Annie Lööf i Aktuellt ikväll kl 21.00.

Tycker inte att varken Mattias Karlsson eller Jomshof i TV-debatterna den senaste tiden lyckats tydliggöra den grundläggande till VARFÖR vi har en stor invandring till Sverige. Det hade varit så enkelt att påpeka att SD i de riktigt invandrartäta valkretsarna i Malmö bara har runt 1 % av rösterna. Var nyligen in och tittade på val.se. Antar att det är likartat i de invandrartäta förortarna kring Göteborg och Stockholm. Till slut når man i de olika valkretsarna en punkt där antalet invandrare som vill ha hit släktingar etc blir så pass stort att partier som SD och liknande partier inte får mer än någon enstaka procent. Och då har Decemberöverenskommelse-partierna vunnit.

Det här går att formulera i en replik typ:

- Den egentliga drivkraften för att Sverige ska ha större invandring än andra länder är inte humanism. När hela väljarkåren ser ut som i Rosengård, eller något ditåt, så får partier som vårt bara någon enstaka procent. Och då har december-överenskommelsens partier vunnit. Därför vill man vräka in så många invandrare som möjligt innan nästa val. Det handlar inte om humanism. För då hade man gett UNHCR de pengar man velat ha till lägren i Libanon, Jordanien och Turkiet. Och om förhållandena varit tillräckligt drägliga där hade folk inte chansat på att ta sig hit, vilket ju innebär en stor ekonomisk risk. Kostnaden för tillräcklig hjälp till UNHCR hade ju också bara blivit en bråkdel av det svenska flyktingmottagandet. Partier som vårt har en bättre krass drivkraft att åstadkomma mer drägliga förhållanden i lägren än vad ni har. Anledningen till att UNHCR har brist på pengar är att ni vill ha en väljarkår som inte röstar på partier som vårt.

Kortare varianter finns också:

- När väljarkårens sammansättning är Som i Rosengård så får vi runt 1 % av rösterna. Detta är drivkraften för de andra partierna att ha större invandring än andra EU-länder.

Han kunde också påpeka att en italiensk regeringsföreträdare sagt att svensk flyktingpolitik lockar folk att ta risken att åka båt över Medelhavet:

http://www.friatider.se/italienska-kritiken-mot-sveriges-invandringspolitik

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 14 Sep - 9:37

http://www.friatider.se/inte-l-ngre-ett-demokratiskt-parti

Intressant att Fria Tider benämner SDU som någon sorts frihetlig opposition inom Sverigedemokraterna. När jag kollade på Jessica Ohlsons segertal från i helgen nämnde hon livstidsstraff som en profilfråga. Om inte Fria Tider kan komma med ytterligare exempel på Jessica Ohlsons frihetlighet får vi nog gå efter George Orwells definition av frihet. Påminner inte det här om vänsterintellektuellas porträttering av Trotsky som någon sorts snäll gubbe med pipskägg i motsats till Stalins ondska? Personligen tror jag att SD och SDU är samma skrot och korn. Det som gör SD till ett farligare alternativ är deras förmåga att appellera till blandbefolkningen. Det hade varit bättre om SD var ett uttalat rasistparti, då hade de förmodligen peakat på 5-6% i opinionsundersökningarna.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Striderna mellan SD och SDU samt tankar kring alternativ media m m

Post  K. V. Pauker on Fri 9 Oct - 5:38

Del 1Postar litet synpunkter angående striderna mellan SD och SDU och litet tankar kring alternativ media samt litet närliggande reflektioner. Jimmie Åkesson borde definitivt läsa en del grejer innan partiledardebatten den 11 okt 2015. Han har hittills inte påpekat anledningen till att man inte tillskjutit tillräckliga medel till flyktinglägren i Syriens närområde, trots att det egentligen rör sig om småpengar relativt sett, och i stället bara sett på när man kapat ner matransonerna till hälften, en fjärdedel eller t o m till noll! Tacka fan för att folk försöker ta sig till Europa om de inte ens får mat i lägren. Och de första larmen kom åtminstone så pass tidigt som i december 2014. Och anledningen till att man vill ha hit flyktingarna i stället är att ett parti som SD inte får nästan några röster i områden som Rosengård. Ju mer Rosengårdsaktigt Sverige blir, desto mindre andel av väljarna röstar på SD. Man säkrar sin makt genom att öka andelen invandrare bland väljarna. Därför tycker man att det är värt att svälta ihjäl folk i flyktingläger och tvinga de som har råd att hoppa i båtar till Europa. Det gäller även sjuklöverns systerpartier i Storbritannien och Frankrike. Att de kan bete sig så är kanske mer förståeligt med tanke på deras koloniala förflutna. Men deras svenska systerpartier är inte bättre. Det viktigaste är att strategiskt säkra makten. Den här humanismen de påstår sig ha är egentligen en rätt nypåfunnen teater för att kunna ge väljare som inte gör som de vill dåligt samvete.

Det här blir ett litet längre inlägg än vanligt, runt 41 stycken A4-sidor. Men jag tror att jag har en del att komma med. Mer än hälften utgörs av lösa delmanus under olika rubriker. Har samlat dessa grejer i slutet under rubriken ”III. Övriga reflektioner & upplysningar”.

Jag hoppas att Kasselstrand & Co inte satsar på att lansera en aningen mer nationalistisk utmanare till SD, som står litet till höger om SD i ekonomiskt avseende. Ett fåtal befintliga SD:are kommer kanske att välja ett sådant parti. Tror dock inte att just några moderater kommer att hoppa över till ett sådant parti. De vill snarare ha ett parti som upplevs som MER rumsrent än SD. Så min gissning är att ett sådant parti i bästa fall blir något typ ett 1-2 %-parti. Det blir att elda för för kråkorna. Jag efterlyser kompletterande partier till SD men tror inte att Kasselstrand & Co passar som frontfigurer, speciellt inte efter att SD lyckats utmåla Kasselstrand som någon slags halvfascist.

Sedan har jag också litet tankar om alternativ media. Om alternativ invandringskritisk media hade kontrollerats av traditionella, invandringskritiska idealister hade det kanske varit knepigare för Karlsson & Co att göra sig av med Kasselstrand och bryta med SDU. Jag tror att det kan vara problematiskt om ägarbilden och chefstillsättningsbilden bland alternativ, invandringskritisk media blir densamma som för befintlig, etablerad media. Då riskerar mångfalden i medielandskapet att bli rätt torftig.

Jag ser också påtagliga tekniska möjligheter för att se till att det blir verklig fart på alternativ, invandringskritisk media.

På sätt och vis är väl de här recepten för framgång som jag föreslår rätt meningslösa nu. Den väljardemografi sjuklövern lyckats åstadkomma, speciellt med den senaste ruschen, gör det väldigt svårt att åstadkomma politisk förändring. Men det är ju klart, förlorar sjuklövern en massa mandat på på partier som hamnar precis under 4 %-spärren och lyckas fånga in typ dubbelt så många röster som SD gör just nu så har man kanske fyra år på sig om man lyckas vinna 2018. Men det här är väl snarast önsketänkande. Skall man försöka förverkliga önsketänkandet krävs dock kompletterande partier som tillsammans täcker in fler väljargrupper och att man gör något åt mediesituationen.I. Striderna mellan SD och SDU och alternativa partier

Tydligen vann Jessica Ohlson ledarstriden i SDU över partiledningens kandidat Tobias Andersson.

Mediarapporteringen verkar hittills i huvudsak gå ut på att SD därför bryter med SDU p g a att de är ideologiskt mer extrema, har haft kontakter med extremister, är mot öppen svenskhet och inte är anhängare av demokratin. Jessica Ohlson har i Rapport fått komma till tals med att säga att detta inte stämmer.

I den mån den breda allmänheten överhuvudtaget kommer att reflektera över vad uteslutningarna beror på, varför SD-ledningen vill klippa banden med Jessica Ohlson/Kasselstrand-delen av SDU så kommer de troligen att landa i förklaringen att orsaken är just den SD-ledningen säger. Olika sorters extremism har ju genom åren varit ett problem för SD och man har därför fått utesluta en massa människor. Skillnaden mot flertalet tidigare uteslutningar blir i folks ögon att det nu handlar om ideologi och extremistkontakter i stället för rasistiska uttalanden. Den minsta gemensamma nämnaren i folks ögon blir att SD-ledningen kapar bort personer som kan skada partiets opinionssiffror och att detta är orsaken till uteslutningarna.

Resultatet av det här kommer sannolikt att bli att SD framstår som mer rumsrent och därför snarast får högre opinionssiffror. Partiledningens ställning bland medlemmarna kommer därför sannolikt att stärkas. Samtidigt kapas sannolikt en hel del aktiva medlemmar som är oppositionellt inställda till partiledningen bort från SD-leden.

Kasselstrandarna kommer att ha ytterst svårt att ge igen genom att skapa ett nytt parti. Startar de ett nytt parti kommer detta ofelbart att framstå som mer extremt än SD. Storleksförhållandena mellan SD och Kasselstrand-partiet kommer därför sannolikt att bli något typ det mellan SD och det numera avsomnade ND. Vad talar mot detta?

Och om ett Kasselstrand skulle bli mer framgångsrikt än vad jag tror och t ex ta sig in i riksdagen så skulle resultatet inte bli att Kasselstrand-partiet plockade röster från befintliga riksdagspartier utan från SD. Det totala antalet invandringskritiska mandat i riksdagen skulle inte öka. Möjligen skulle Kasselstrand-partiet som positionsreferens kunna göra att SD framstod som mer rumsrent och därmed kunde plocka mer röster från andra partier.

Det här är dock långt ifrån en optimal lösning ur röstmaximeringssynpunkt. SD är visserligen rätt bra positionerat på höger-/vänsterskalan mellan Allianspartierna och (s), speciellt om man jobbar på att förklara denna position för väljarna och göra den sannolik för väljarna (”då maximerar vi stödet för en invandringskritisk politik och de som är aktiva i vårt parti kommer både från höger och vänster”). Men SD kan inte täcka upp allt. Man täcker t ex inte in de höginkomsttagare som är sura över att SD röstade med (s) och (v) mot höjd brytpunkt för statlig skatt när Alliansen satt vid makten. En annan grupp man inte täcker in är mer tydligt socialdemokratiska väljare som ogillar att SD vill höja antalet anställda för företag som skall få strunta i turordningsreglerna. De som är mot kärnkraft och har detta som en högprioriterad fråga kan kanske också ha svårt att rösta på SD. Så min bedömning är att om man skulle komplettera SD med fler partier så skulle det vara ett ekonomiskt litet mer högerinriktat parti och ett parti som stod litet till vänster om SD och som var mot kärnkraft. Partiet till vänster om SD skulle nog också vara mot EU, tror jag. Partiet till vänster om SD skulle kunna plocka ytterligare en del röster från (s) samt en del röster från (v) och (mp). När det gäller röstknipandet från (v) och (mp) så kan det finnas väljare från ungefär 50-årsåldern och uppåt som hängt kvar i partierna från tiden innan invandringen blev en stor och viktig fråga. När det gäller (s) talar jag om väljare som är EU-kritiker och/eller mot kärnkraft med likartade åsikter plus sossar som har kvar äldre tiders konfrontationsattityd visavi storfinansen och som kanske har litet svårt att stödja ett mittenparti.

När det gäller partiet till höger om SD så skulle alltså målgruppen rent krasst vara höginkomsttagare och folk med relativt stora upparbetade tillgångar. Jag har sett att en del verkar hoppas på att Kasselstrand skall starta ett parti som står ekonomiskt till höger om SD. Jag tror dock att det kan bli svårt att locka målgruppen i fråga med ett paket som inkluderar större upplevd orumsrenhet än SD, minst lika mycket socialkonservatism och mer nationalism än SD. De ekonomiskt högre skikten i Sverige lockas inte mer än andra av socialkonservatism och nationalism. De verkar också skrämmas mer än andra av att i opinionsundersökningar uppge att de röstar på SD (antagligen p g a att det är känsligare att vara SD-sympatisör om man har ett högt uppsatt jobb eller är en företagare som är beroende av att inte förarga kunder och av att DN/Expressen/Researchgruppen inte ringer banken och kräver att företagets lån, som man gått i personlig borgen för, skall sägas upp). Så det parti som riktar sig till denna väljargrupp borde väl snarast vara ett parti som är mer och inte mer rumsrent än SD. Kanske någonting typ det norska Fremskrittspartiet.

Åter till partiet till vänster om SD. Här är det ju också bra om man kan ha en mer rumsren bakgrund än SD. Det kan nog kännas konstigt för f d vänstersossar, vänsterpartister och miljöpartister att stödja den gamla ”fienden” även om man i sak tycker likadant. Det är bra om tröskeln i detta avseende kan vara så låg som möjligt.

Så som partibildare tror jag att Jessica Ohlson, Kasselstrand och Hahne är körda. Även övriga SDU:are. Däremot skulle de väl kunna hjälpa andra att komma igång. Jag noterar i detta sammanhang att de som vill engagera sig mot invandring tidigare gärna ville ha det serverat för sig. De ville inte bygga upp ett parti från scratch även om detta ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv hade varit det rätta. Mitt intryck är att det var därför Sten Andersson (m) och Sven-Olle Olsson (centern/Sjöbopartiet) valde SD i stället för att försöka sparka igång egna partier.

Att Sven-Olle inte satsade på ett eget riksparti ordentligt fördröjde sannolikt riksdagsinträdet för en efterträdare till Ny Demokrati med 12-16 år. Det går alltid trögare med ett mindre rumsrent parti. Och SD var ett mindre rumsrent parti.

[De skånska lokalpartiernas obenägenhet att satsa på riksnivå fördröjde nog också det hela några år. Man kan också undra över vad som hade hänt om Carl Lundström beslutat satsa på Ulf Sundholm/Nils Lindgren-falangen av Framstegspartiet i stället för på Tony Wiklander. Wiklander avsattes med 6 av 8 röster i styrelsen år 1990 men fortsatte ändå driva sin partiverksamhet i Åstorp vidare. Postgirot 54 12 92-9 spärrades för Wiklander och kassören. Motiveringen till att man avsatte Wiklander var kontakter med SD och Nysvenska Rörelsen. Man lyfte också fram att han som sosse och föreståndare för ålderdomshemmet Vidåsen utretts för förskingring av åklagare 1979-80 (Wiklander blev inte åtalad men blev omplacerad till en tjänst som kultursekreterare). Påståendet att Wiklander, på den tiden, skulle ha haft kontakter med SD förefaller väldigt märkligt då han hade en adoptivdotter från Indien. SD ville ju på den tiden, alltså 1990, förbjuda utlandsadoptioner och ville dessutom sparka ut utomeuropeiska invandrare som kommit hit efter 1970. Så SD/Nysvenska Rörelsen-kontakterna bör rimligen ha varit påhitt eller så var Wiklander en person som bara låtsades vara invandringsmotståndare.]

Om någon kunde erbjuda ett färdigt, organisatoriskt paket till rumsrena personer med bra bakgrund och praktisk handräckning så skulle detta kanske kunna räcka för att få några bra namn att ställa sig bakom bildandet av några partier som kompletterar SD. Här skulle kanske Kasselstrandarna kunna göra reell nytta. Pengar är också bra. Att starta ett Super-Pac som samlar in pengar och kan skyffla in dessa i nystartade partier vore heller inte dumt.

Karriärmässigt skulle detta kanske inte ge Kasselstrandarna så enormt mycket. De är körda som namn på nya partiers listor om dessa partier skall framstå som lika rumsrena som SD, eller mer rumsrena. Däremot skulle de ju kunna få jobb som byråkrater i dessa partier. En EU-tjänsteman med akademisk examen tjänar mer än en svensk riksdagsledamot. Ett parti som får 6 % av rösterna bör kunna betala en nationalekonom på riksdagskansliet runt 50 000 :- i månaden och detsamma till en jurist.

Men som kandidater till politiska partier skulle nog tyvärr Kasselstrand, Hahne och Jessica Ohlson göra mer skada än nytta. Visst kan det tyckas orättvist eftersom de inte sagt värre saker om människor av utrikisk härkomst än den nuvarande SD-ledningen och (till skillnad från nuvarande ledartrion) inte har någon bakgrund i det SD som ville ha ofrivillig repatriering och därför var klart mer extremt än Kasselstrand-SDU. Men tyvärr är det så att förutsättningarna var väldigt goda för att SD-ledningens bild av verkligheten skulle bli den som kom att dominera. Kanske hade förutsättningarna för SDU-trion varit litet bättre om de i SDU-programmet i stället för nationalism bubblat på om socialliberalism och annat mjukt och fint. Då hade man kunnat säga att det var Trean som var extremister i stället. Så det underlättar väl kanske för SD-ledningen att SDU bubblade på om ”fel” grejer i sitt program. Att SDU höll på och bubblade en massa om nationalism och viftade entusiastiskt med flaggor kan i och för sig ha varit ”rätt” på så vis att en hel del ungdomar upplevde detta som mer intressant än att t ex prata om socialliberalism. Ungdomar brukar ju ofta tilltalas mer av sådant som upplevs radikalt än äldre. På 90-talet lyssnade en ganska stor del av ungdomarna på vit makt-musik vilket nästan ingen av de dåvarande 40-50-åringarna gjorde. Så för dagens SD hade det nog inte varit någon direkt fördel att bubbla på om nationalism i partiprogrammet, om nu någon skulle ta del av partiprogrammet. I och för sig läser väl nästan ingen partiprogrammet. Men om SD vill locka väljare så är väl bubblande om nationalism inte något som ger så värst positiva vibbar hos den breda massan. Karlssons ”socialkonservatism” ger väl heller inte så bra bra vibbar hos den breda allmänheten. Men socialkonservatism låter i alla fall mindre likt ”nationalsocialism”. Det som ger positiva vibbar hos allmänheten är nog snarare ord som ”liberalism” och ”socialliberalism”, och detta även för de som i fråga om praktisk politik snarare är nationalister eller socialkonservativa. Flaggparader med bestämda unga män med frisyrer som ger fascistvibbar ger heller inga röster. En del tonåringar kan kanske tycka att det verkar ballt att vara med om en sådan parad. Men om man skall konkurrera med sossarna och moderaterna om att få röster så är det nog mer effektivt att försöka ge ungefär samma vibbar som dem. Själv kräks jag nästan när jag ser moderaternas och sossarnas partisymboler, partinamn och företrädare. Men både den breda massan har köpespolitiker en väldigt stor dragkraft. De upplevs som trygga alternativ, inte som köpta rövhål eller fanatiker som förstör Sverige.

Sedan verkar det också som om Kasselstrandarna nu är inne på att avsätta den nuvarande SD-ledningen, inklusive Åkesson.

Jag ser två problem med detta:

1. Den sannolika effekten av uteslutningarna av Kasselstrandarna blir nog att SD:s opinionssiffror konsolideras eller ökar (såvida det inte blir Ny Demokrati-kalabalik). Och det stärker partiledningen och gör det svårare att avsätta dem. Speciellt om det framstår som om ersättarna skulle ge lägre opinionssiffror.

2. Åkesson är relativt populär hos väljarna. Krav på att avsätta en person som upplevs dra röster har nog svårt att vinna gehör bland många vanliga SD-medlemmar. För att kunna vinna gehör för att avsätta Åkesson behövs en helt fantastisk kandidat. Den kandidaten bör ha hyfsad framtoning, bra yrkesbakgrund och framstå som en lika bra eller bättre debattör än Åkesson. Någon sådan person finns inte i SD:s led idag, förutom möjligen Richard Jomshof som kanske framstår som snäppet bättre debattör än Åkesson. Och Jomshof stödjer ju Åkesson. Dessutom kompenserar kanske Åkessons framtoning för det faktum att Jomshof framstår som en litet vassare debattör. Det kanske finns någon i SD:s led som skulle uppfylla de krav jag anger ovan. Men någon sådan är inte känd bland SD:s väljare och troligen inte ens bland SD:s ombud på landsdagarna.

Om SD-ledningen tror sig kunna bli utmanad ökar också risken för uteslutningar och för att interna sabotörer startar en marsch mot ett sakpolitiskt alltför urvattnat, dyngliberalt SD. Ju mer liberal man kan framställa sig som, desto lättare blir det att utmåla utmanare som extremister. SD har redan delvis släppt motståndet mot arbetskraftsinvandring. Man har också börjat säga att arbetskraftsinvandringen fram till 1971 var bra trots att LO och Metallekonomen/riksdagsledamoten/landshövdingen Hans Hagnell då var mot den. Jan Sjunnesson har anordnat en Pride-marsch. Vilken entusiasm skall man känna inför att försvara ett miljöpartistiskt HBTQ-par med en sperma-/äggdonations-bebis mot elaka muslimer och ta fighten med muslimerna i stället för att titta på medan muslimerna och HBTQ-folket fightas? Skall den kvarvarande svenska befolkningen dra på sig muslimernas missnöje genom att ta fighten med muslimerna i stället för HBTQ-folket själva? Det här påminner i och för sig om när SD som företrädare för den framtida svenska restpopulationen skall ta fighten med muslimer som attackerar judar i stället för judarna själva. Varför expandera detta tänk och dra på sig ännu mer konflikter i onödan? Varför inte prioritera den traditionella, svenska evangelisk-lutherska restpopulationen i stället? Ju fler den nuvarande SD-ledningen ges förevändning att utesluta, desto större är risken att man omvandlar SD till något som snarare skadar än hjälper svenska folket.

Om man vill motverka att SD drivs i fel riktning tror jag att det mest effektiva medlet är konkurrens, d v s nya relativt rumsrena partier. Men man måste också internt i SD försöka få stopp på den nuvarande ledarklickens tendens att vilja gå mot sjuklöverism för att kunna utmåla intern opposition som extremister trots att den interna oppositionen står för en bra mycket mer liberal politik än det SD Mattias Karlsson röstade på 1998 och Åkesson gick med i år 1995.

Fast kanske skulle det finnas en viss vits med ett dyngliberalt SD i mitten som sög upp kulturliberala människor som har goda skäl att frukta Islam. Haken med en sådan strategi är dock att SD:s nuvarande strategi att satsa på kristna Israel-dyrkare inte passar så bra ihop med HBTQ-profilering. Pingstvänner och Livets Ordare har ungefär samma inställning till HBTQ som katoliker, ortodoxa och gammaldags lutheraner. Man kan inte på ett uttalat sätt satsa både på Israel-dyrkande ”kristna” och utövande homo-/bisexuella. Möjligen på en nedtonad, Israel-dyrkande ”kristendom” och icke utövande homo-/bisexuella som tittar på porr i smyg och som räds ett Islam-kontrollerat FRA. Skulle också tro att garderobsbögarna och garderobsläbborna är bra mycket fler än de som lever ett aktivt HBTQ-liv.

Så jag tror väl på sätt och vis mest på att man fortsätter med ett sionistiskt SD i nuvarande stil som kan suga upp (kd)-väljare och förhoppningsvis sparka ut detta parti ur riksdagen. Synd bara att Kent Ekeroth valt att vara kompis med f d porrkungen Berth Milton och att Paula Bieler är relativt HBTQ-liberal. Framför allt Ekeroths attityd torde skrämma bort Livets Ord/pingstväns-figurerna. Bieler och Ekeroth verkar inte prioritera att dra till sig väljargrupper som dyrkar personer som deras far resp mor. Inte heller Pavel Gamov som i Aftonbladets väljarguide inte nöjde sig med att inte vilja förbjuda porr utan även höll ett litet försvarstal i frågan. Sedan har vi ju också riksdagsgruppens hemporrvideo-tant (hennes ex, även han SD:are, verkar ha läckt någon heminspelning om jag inte missuppfattat något).

Jag vill dock som tidigare påpeka att det finns ett viktigt problem förknippat med att köra en uttalat sionistisk linje. Och det är att sådant retar den växande muslimska befolkningen i landet. Och om det parti som upplevs företräda landets ursprungsbefolkning gör så att ursprungsbefolkningen förknippas med en prosionistisk hållning så innebär det att ursprungsbefolkningen i onödan drar på sig muslimernas vrede.

Jag vet inte om Kent Ekeroth kräver att SD skall vara sionistiskt för att han skall stödja partiet. Om så är fallet var det ju extra korkat att plocka in honom. Tycker att det borde ha räckt med att han själv och de med den Israel-dyrkande varianten av kristendom fick pyssla med sionism. Övriga borde ha haft rätt att inta positionen att det är säkrast att inte lägga sig i eftersom muslimer och araber då kan bli sura.

Rent generellt borde man innan man bjöd in Ekeroth till den inre kretsen av SD ha tagit sig en funderare på om detta var vettigt. Att samarbeta med judar/halvjudar borde i sig anses som oerhört riskabelt p g a det historiska konfliktförhållandet mellan nationalister och judar i Europa. Till detta skall läggas att Ekeroth och hans mor tillhör ju de judar/halvjudar som hade störst chans att råka illa ut under det nazistiska styre som möjliggjordes av stöd från ett mer måttfullt nationellt parti (tysknationella partiet) och äldre typer av borgerliga partier. Kent är själv enäggstvilling. Judiska/halvjudiska enäggstvillingar utsattes för medicinska experiment. Dessutom hade han inte fått studera på universitetsnivå. Ekeroths mor är läkare och har en privatklinik, har för mig att hon har någon slags dyr ultraljudsapparat där. Med nazistiskt styre hade Ekeroths mor blivit av med läkarlegitimationen (skedde 1938 i Nazityskland) och fått sitt företag ”arifierat” (skedde 1939). Detta är alltså det mildaste scenariot för vad som kunnat hända den Ekerothska familjen. Liknande reflektioner kan göras beträffande Paula Bieler. Hennes farföräldrar satsade på karriär i kommunistpartiet när de flydde från Polen till Sovjetunionen. Väl tillbaka i Polen efter kriget blev de partipolitruker. Vet inte om de vid någon tidpunkt hade någon partifunktion i krigsmakten. Om så varit fallet under Nazitiden skulle de riskerat att falla offer för ”kommissarieordern”, d v s ordern att skjuta alla judiska politiska kommissarier man påträffade bland tillfångatagen militär personal. Min gissning är väl också att andra kommunistiska politruker av judisk härkomst kunde ligga mer illa till än andra judar man fick tag på.

På något sätt har SD:s ledning lyckats få tag på halvjudar som själva eller vars familjemedlemmar skulle kunna råka speciellt illa ut under ett nationalradikalt styre som möjliggjorts av mer måttfulla nationalister (samt icke-nationella borgerliga opportunister av förkrigstyp).

Samtidigt som som det finns uppenbara risker med att behöva sätta sin tillit till Ekerotharna och Bieler så finns det rätt få fördelar med att ha dem med. Enda påtagliga nyttan för SD som jag sett är när Ekeroth och Bieler intervjuades i Dagens Industri med anledning av påhitten om att sionisten Björn Söder skulle vara antisemit. Men då både Ekerotharna och Bieler ser europeiska ut och i princip aldrig drar fram judekortet för att legitimera sin politiska position så blir nyttan av dem ytterst begränsad. Som politiker funkar de heller inte speciellt bra. De har ungefär samma tendens som Mattias Karlsson att ge bort röster i onödan. Det gäller även Ted Ekeroth som nyss förklarade Lunds kommuns invandringsvurm med att man var speciellt mycket ”vänster”. Såg detta i ett klipp på Exponerat. Det här lät som uttalad högerretorik vilket kan innebära att man tappar (s)-röster. SD:s mittposition för att kunna plocka både Alliansväljare och sosseväljare är viktig.

Sedan har vi också problemet att risken alltid finns att det i ett parti som i högre eller mindre grad förknippas med nationalism dyker upp någon figur som torskar dit för antisemitism, som t ex den där SD-juristen i EU-parlamentet. Ponera också att vederbörande låtit som t ex Richard Jomshof tidigare för att passa in i partiet. Frågan är vad den judiske SD-medlemmen känner då? Finns det fler som låtsas vara pro-judiska men inte är det? Det blir då också naturligt för den judiske personen att fråga sig hur personerna i fråga hade ställt sig i judefrågan om årtalet varit, låt säga, 1935 i stället för 2015 och det varit mer opportunt att strunta i judars medborgerliga rättigheter. Så jag tror att även den judiske person som har ett ärligt uppsåt skulle kunna bli besviken och hoppa av. Och om den judiske personen inte har ett ärligt uppsåt finns en påtaglig risk att vederbörande hoppar av p g a påhittad antisemitism av den typ som Björn Söder beskylldes för.

Skall man samarbeta med judar tycker jag att det mest vettiga (minst dåliga) konceptet verkar vara att de judarna från start klargör att de inte stödjer SD (eller vilket parti det nu kan vara) p g a starkt positiva emotionella faktorer utan de att gör detta med hjärnan. De bör väl säga något typ att den emotionella faktorn snarast är negativ eftersom mer måttfulla nationalister i rätt många fall under 30- och 40-talet visade sig kunna samarbeta med nazisterna men att de rationella skälen som talar mot sjuklövern är så pass starka att man måste bortse från magkänslan. Det ekonomiska och sociala priset för att låta sjuklövern hållas är för högt. De flesta judar och halvjudar är inte så pass rika att de kan börja ett nytt liv var som helst i världen. Israel finns för den som är född av judisk mor, men att starta på nytt där är jobbigt om man inte har rätt yrke. Den jude eller halvjude som vill ha ett välfungerade Sverige att bo i gynnas av SD-styre. Sverige var tidigare ett lugnt och välmående land med mindre antisemitism än de flesta andra länder. Det är onödigt att förstöra ett land som var bra att bo i även för judar och halvjudar. Det sociala och ekonomiska priset är så pass högt att detta väger tyngre än det generella, negativa känslomässiga förhållandet visavi europeiska nationalistiska partier. Lägger judar/halvjudar fram sitt ställningstagande på det viset framstår de ekonomiska konsekvenserna av invandringen som verkligen svåra. Det här skulle vara förstklassig intygsannonsering. Partiet skulle då också bli mindre känsligt för avhopp. Även om juden/halvjuden skulle hoppa av p g a påstådd antisemitism så skulle faktum kvarstå att han/hon gick med p g a invandringens ekonomiska konsekvenser (såvida han/hon inte säger sig ha varit infiltratör eller trovärdigt motiverar en ändrad uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna). Samma modell kan även användas för färgade invandrare och människor av blandat ursprung. De säger att de går med trots en negativ emotionell komponent eftersom de ekonomiska konsekvenserna är så pass negativa. (Notera dock att medan judar av nazister ofta ses som något typ inkarnationer av djävulen själv så brukar i alla fall mer ideologiska nazister generellt acceptera färgade och blandade personer om de avstår från rasblandning.)

Reflektioner liknande de för Ekerotharna och Bieler kan göras beträffande Chang Frick. Han är inte bara halvjude utan även hälften zigenare. Så därmed finns beträffande Frick inte bara ett potentiellt konfliktförhållande med äldre typer av nationalister utan även den breda allmänheten. Zigenare och tattare har historiskt varit den enda folkgrupp den breda allmänheten tyckt direkt illa om (judar har väl bland den svenska allmänheten haft relativt hög status och snarast ansetts vara ”fint folk”, typ). Här kan som exempel nämnas tattarkravallerna i Jönköping år 1950 och när svenska bönder en gång anföll och upplöste en slags by som etablerats av tattare. I Svensk Uppslagsbok som var standarduppslagsverket på svenska skolor och bibliotek t o m början av 1990-talet kunde man läsa att ”zigenarna äro ett jordens parasitfolk” och grejer som ”deras orientaliska härstamning visar sig i deras tidiga pubertet”. Minns att jag såg ett nyhetsinslag i ett regionalt TV-program för runt 20 år sedan. Folk på stan tillfrågades där om vad de tyckte om zigenare. Folk tordes i detta reportage säga grejer de troligen inte ens skulle säga om muslimer och definitivt inte om svarta eller judar. Mest explicit var en gubbe i 70-årsåldern. ”Jag hatar dom”, sade kort. Därför tycker jag att det borde vara riskabelt, typ, att tvingas lita på en person dels kan ogillas av radikala nationalister och dels kan ogillas av den breda allmänheten p g a sin härstamning. Frick, om någon, borde hänvisa till att de ekonomiska skälen är så pass påtagliga att de väger tyngre än den negativa emotionella komponenten.

Men Chang Frick är ju inte längre med i SD, invänder kanske någon. Jo, jag vet det. Men SD verkar i alla fall samarbeta med hans nättidning Nyheter Idag. Eftersom det var i Nyheter Idag som SD-ledningen lät informera allmänheten om uteslutningarna av Kasselstrand m fl så får man väl anse Frick vara förbunden med SD-ledningen.

Därmed kommer jag osökt in på ett annat viktigt ämne, nämligen betydelsen av alternativa media och hur dessa skulle kunna utvecklas.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

/forts

Post  K. V. Pauker on Fri 9 Oct - 5:39

Del 2
II. Alternativ, invandringskritisk media

Det som idag framför allt genererar röster åt SD är inte partiledaren Jimmie Åkessons eller vapendragarna Mattias Karlssons och Jomshofs skickliga agerande i etablerad media. Jag tycker snarast att deras insatser är litet halvdassiga, och det gäller alltså även Jomshof som är en utpräglad naturbegåvning inom området. Och det beror på att de i för liten grad satsar på att se till att folk får de informations-pusselbitar de saknar. Jomshof har varit mycket skicklig i agerandet mot SDU men det ger ju liksom inget netto. Det som skottar in röster åt SD är alternativ media och den förda invandringspolitiken. Att SD får de röstetal man får trots att en stor del av SD:s väljare sannolikt aldrig kommer i kontakt med alternativ media är remarkabelt. Men detta får väl alltså tillskrivas den förda politiken och att det idag inte känns alltför motigt för de som inte har alltför känsliga jobb att i en opinionsundersökning uppge att de röstar på SD.

Den mest påtagliga effekt SD:s ledartrio haft på opinionen är sannolikt Åkessons sympatiska framtoning. Hans uppsyn är svår att kombinera med bilden av ondsint rasism. På så vis är han en tillgång. Men när det gäller att servera TV-tittarna de informationspusselbitar de framför allt saknar tycker jag dock alltså att han är rätt kass. Och det gäller alltså också den verbale naturbegåvningen Jomshof.

Om vi tittar på deras två senaste längre insatser i TV-rutan så kan vi konstatera att både Åkesson och Jomshof bommade att nämna det faktum att man under sommaren dragit ner drastiskt på matleveranserna till flyktinglägren i Libanon, Turkiet och Jordanien (mer info presenteras i bifogat, engelskspråkigt appendix). Larmen om detta rapporterades bl a i SVT Text-TV i somras. UNHCR larmade redan i somras på sin hemsida: http://www.unhcr.org/558acbbc6.html . Att folk söker sig vidare till Europa när de inte ens får mat är inte så konstigt. Sverige tillhör också de länder som satsar allra minst i statlig hjälp till de här lägren. Ändå låter man figurer som Annie Lööf, http://www.exponerat.net/video-akesson-och-loof-mottes-i-aktuellt/ (Åkesson i Aktuellt 2015-09-02), Christina Höj Larsen (v), http://www.exponerat.net/richard-jomshof-sd-agenda-debatt-om-invandring/ (Jomshof i Agenda 23 aug 2015) och Stefan Löfvén, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-vi-ar-i-det-har-tillsammans (Klippet visades i Aktuellt 21.00 2015-09-10, se vidare avsnittet ”III. Övriga reflektioner & upplysningar”, se längre ner) komma undan med att svenska staten satsar jättepengar i de här lägren. Även om Åkesson inte debatterade med Löfvén i studion den 10 sep så var han med i ett tidigare inslag i samma sändning. Där kunde han apropå flyktingkrisen ha kunnat upplysa om de drastisk nedkapade matbistånden till lägren.

Lustigt nog annonserade Sverige den 23 september i år att man skulle öka mathjälpen med ”hela” 25 miljoner, se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21463323.ab. Tidigare hade man dock bara gett drygt 1 miljon dollar, alltså ca 10 miljoner kr, till lägren, se http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9470 . Men både Löfvén och Annie Lööf hade innan dess hunnit så slå sig för bröstet om Sveriges enorma mathjälp till flyktinglägren. Dryga 33 miljoner är ju heller inte mycket att hurra för, det motsvarar ju vad Sverige spenderar under 8,7 timmar på inhemsk invandring i år e nligt officiella, tidigare budgeterade siffror (som nu dessutom måste justeras upp betydligt). Noterar också att media den 24 sep annonserade att EU skickar en miljard euro extra till flyktinglägren, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21466020.ab . Kunde man inte ha pytsat in litet mer pengar tidigare i somras när UNHCR bad om mer pengar? Eller december 2014 när kassakistan också gapade tom (se länk längre ner)? Hade inte det varit väldigt enkelt? Poängen med att vänta verkar ha varit att få in litet fler invandrare samt se till så att man kunde tvinga tidigare förskonade länder i Östeuropa att påbörja samma vandring som oss mot den önskvärda väljarkårssammansättning som EU-initiativtagaren Coudenhove-Kalergi skissade i Praktischer Idealismus. Men i vilket fall som helst bommade alltså Åkesson och Jomshof att upplysa om att Sverige inte alls ger en massa pengar till flyktinglägren, utan bara en dryg miljon dollar och att man dragit ner på hjälpen i somras.

En annan sak som Åkesson och Jomshof underlät att nämna var den grundläggande orsaken till varför man släpper in 100 000 pers per år eller mer. Och denna grundläggande orsak är att i områden som Rosengård får partier som SD i stort sett inga röster. När väljarkåren ser ut som i Rosengård har man vunnit. Bland de allra yngsta väljarna, där folk med invandrarbakgrund nu är majoritet, har SD nu minst röster. Därför vill man ha fler väljare med invandrarbakgrund. Därför tycker man att det är bättre om folk tar sig till Europa i farliga båtar än att man inte minskar matbiståndet till lägren i närområdet.


Vi kan i och för sig notera att Aftonbladet 18 sep 2015 i ledarkolumnen ”Ett obegripligt svek mot Syriens barn”, http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21432082.ab upplyste om att man kapat mattillförseln till hälften i flyktinglägren utanför Syrien och till en fjärdedel inne i Syrien. Rapport upplyste om nedkapningen till hälften i Rapport 24 sep 2015 kl 19.30 (10.56 in i sändningen), i ett reportage från flyktinglägret Faida i Libanon där man intervjuade Saami Abdul Hamid och hans fru Khadijeh Saleh. Rapport-klippet i fråga publicerades också den 23 sep 2015 i en text-artikel på SVT:s sajt:

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/matbrist-tvingar-ivag-flyktingarna-fran-libanon

Några citat ur reportaget:

”Och det var när hjälporganisationerna tvingades halvera stödet som de bestämde sig, för 13 dollar i månaden klarar man sig ju inte på.

[- - - ]

(Khadijeh Saleh) – Jag ser på nyheterna att folk drunknar eller kvävs till döds i lastbilar. Men jag är beredd att riskera mitt och mitt barns liv.”

Den 26 september 2015 kunde man i SvD läsa att man i Jordanien kapat ner stödet ännu mer, ända ner till noll för 1,7 miljoner syrier i december förra året:

http://www.svd.se/sju-orsaker--darfor-flyr-sa-manga-just-nu

”I december förra året var man tvungen att ställa in all mathjälp till 1,7 miljoner syrier då kassan gapade tom. Nu har en liknande situation uppstått. Mathjälp till närmare 1,3 miljoner syriska flyktingar i Libanon, Jordanien, Irak, Egypten och Turkiet har halverats då det återigen saknas pengar.”

Den 16 september hade SvD publicerat uppgiften om nedkapningen till hälften samt en nedkapning till noll i Jordanien:

http://www.svd.se/fn-halverar-mathjalp-till-syrienflyktingar

Litet citat:

”I december förra året var organisationen tvungen att ställa in all mathjälp till 1,7 miljoner syrier då kassan gapade tom, och givarländer inte uppfyllde löften om bidrag.

Nu har en liknande situation uppstått. Mathjälp till närmare 1,3 miljoner syriska flyktingar i Libanon, Jordanien, Irak, Egypten och Turkiet har halverats då det återigen saknas pengar.

[- - -]

Flyktingarnas matkuponger – plastkort som laddas med pengar en gång i månaden – är nu bara värda hälften. Det betyder att de lever på omkring en halv dollar per dag, enligt WFP.

[- - -]

För 229 000 flyktingar i Jordanien har man helt dragit in matkupongerna, säger Bettina Luescher.”


Tidigare fick alltså flyktingarna matkuponger värda 1 dollar per dag innan man kapade ner stödet till hälften (eller till noll som i Jordanien. 1 dollar är ungefär 8,40 kr. [De 20 miljarder som man hittills officiellt budgeterat (det blir garanterat mer) för flyktingmottagande i Sverige skulle alltså för att föda drygt 6,5 miljoner flyktingar under ett år.]

Men det tog ett tag innan den här informationen sattes på folks agenda. Informationen borde ha kunnat serveras redan i december 2014. Tidsmässigt sammanfaller publiceringen av infon med att Sverige beslutat ge 25 miljoner kr till flyktinglägren och att EU beslutat ge 1 miljard euro till flyktinglägren, se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21466020.ab (”Beslutet: en miljard euro extra till FN”, Aftonbladet 2015-09-24). Så nu kan man ju ge sken av att man försöker lösa krisen på plats, även om en sådan lösning sannolikt kräver mer pengar för att det skall bli så pass trevligt att folk stannar kvar. Kanske tycker man också i Sverige på ledande håll att det börjar bli ohållbart med en årstakt på över 350 000 pers (1000 pers per dag) varför redaktionscheferna tillåter att sådant här släpps igenom (och nu är man tydligen uppe i 2000 pers om dagen, alltså drygt 700 000 pers i årstakt, se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21542605.ab ). Man tycker kanske att det räcker med en årstakt på 150 000 pers räcker. Å andra sidan tar väl större delen av befolkningen inte något större intryck av begränsade kvantiteter av information som rent logiskt indikerar att flyktingmottagning i Sverige inte är speciellt vettigt. Om helheten på informationsflödet säger att det är självklart att det är viktigt att ta emot folk här i Sverige så reflekterar ganska få över om detta verkligen stämmer.

Men vi får väl se om man börjar bromsa litet eller om man säger att det är absolut nödvändigt att skruva upp mottagningstakten och att otillräckliga 25 + 10 = 35 miljoner i matpengar till syrierna i närområdet får bli lösningen. Eftersom man redan ligger rätt bra till när det gäller väljardemografin så tycker man ju att de borde kunna kosta på sig att dämpa takten litet genom att pytsa ut litet mer pengar i närområdet. Nästan hälften av befolkningen under 45 år är ju utlandsfödda eller har minst en utlandsfödd förälder. Andelen av SD:s väljarunderlag börjar krympa när man kommer till väljargruppen under 30 år. Så var det inte förr. Då var var andelen unga bland SD:s väljare större. Demografin börjar få tydlig effekt. Ju mer Rosengård, desto mindre SD-väljare.

Om man nämner den sistnämnda drivkraften hos sjuklövern för att ha stor invandring, nämligen att säkra röster åt sig själv, och hindra partier som SD att få mer väljare, så blir det inte lika obegripligt för väljaren varför sjuklöver-partierna inte skulle vilja hjälpa flyktingarna på plats (trots att detta funkar och gör större nytta för snittflyktingen). Då får väljaren en rimlig förklaring till detta beteende. Då får väljaren en rimlig förklaring till VARFÖR man snålade på matleveranserna till flyktinglägren. Väljaren gör inte den här kopplingen av egen kraft. Väljaren måste få detta samband serverat för sig, och helst många gånger och helst från en så trovärdig källa som möjligt.

Sannolikt visste Åkesson och Jomshof om att man skurit ner på mattillförseln till flyktinglägren. Man tycker ju att någon i SD:s ledning borde ha tittat på text-TV i somras. Eller så har de delegerat allt faktainhämtande till personer som inte är tillräckligt brinnande i själen för att vilja hålla på och samla in den information man kan via mainstreammedia. Oavsett vilket som är fallet så är det illa. Men det går alltså att kompensera för den här typen av brist av informationskomponenter hos väljarna om alternativ media har tillräckligt stor spridning. Fast visst är det ju bra om figurer som Jomshof och Åkesson också kan försöka få ut informationskomponenter som saknas till personer som inte läser alternativ media när man ges chansen att göra detta. Det vore också bra om SD:s utskick till hushållen till skillnad från tidigare kunde innehålla mer substantiell information.

Alternativ media kan också i viss mån kompensera för uttalanden som ger andra partier röstandelar i present, som t ex när Mattias Karlsson i början av året applåderade de Allianspartier som bytt fot och börjat förespråka tillfälliga uppehållstillstånd och sade något typ att SD inte var ute efter alla invandringskritiska röster utan att de Allianspartier som förespråkade tillfälliga uppehållstillstånd kunde få dela de invandringskritiska rösterna med SD. Han kunde ju i stället ha sagt att det här bara var en taktisk manöver av de här allianspartierna några månader efter valet för att inte förlora röster till SD och att de visade sitt rätta ansikte när de införde fri arbetskraftsinvandring och gjorde upp med Miljöpartiet om att göra det lättare för asylsökare och papperslösa att få stanna i Sverige.

Det är viktigt att de som har kontroll över alternativ media är intresserade av att stoppa eller minska invandringen. Då ökar sannolikheten för att alternativ media förser allmänheten med informationskomponenter som saknas, som t ex att man dragit ner på matleveranserna till lägren i närområdet och att SD inte får nästan några väljare i områden som Rosengård, vilket utgör en stark drivkraft för sjuklöverpartierna att omvandla väljarkåren så att den blir så lik den i Rosengård som möjligt. Det verkar som om Fria Tider varit mest benäget att upplysa läsarna om det faktum att man faktiskt dragit ner på matleveranserna i närområdet.

Det jag skulle vilja se är en bred organisationsstruktur inom alternativ media som innebär att man inte lägger alla ägg i samma korg. De komponenter som jag tror är nyttiga om man i möjligaste mån vill undvika de alternativa medierna tas över av personer med helt andra intressen (genom att de t ex agerar som grupp i gruppen) är följande:

a) Inte en organisation eller juridisk enhet bakom ett eller eller flera alternativa medier, utan flera olika organisationer eller juridiska enheter. Kuppas en organisation eller köps en juridisk enhet upp så kan övriga påpeka detta och gå vidare själva. Kuppas flera så finns i alla fall en kvar tills den sista fallit.

b) De personer som står bakom de organisationer och juridiska enheter som kontrollerar de alternativa medierna bör vara pålitliga invandringsmotståndare av den typ som inte kan köpas. Helst skulle jag vilja se att de här personerna lögndetektortestades. Men man kan ju i alla fall grovsålla bort personer där det verkar finnas riskfaktorer.

c) Varje organisation eller juridisk enhet kan ha sin egen portal för att inte lägga alla ägg i en och samma korg. Men de bör ändå dela redaktionellt material. Därmed får de skalfördelar. Redan idag kan man se att t ex Fria Tider och Exponerat ibland lägger upp ungefär samma artikel. Men man skulle ju kunna tänka sig en ny struktur med ett organiserat inbördes samarbete. Man skulle ju också kunna tänka sig att samarbeta med befintliga alternativa medier genom att köpa material därifrån.

Det sistnämnda, att köpa material från befintliga alternativa medier, och därmed öka kostnadskostymen, kan bli svårt om man tänkt sig finansiera det hela med att de alternativa medierna skall ha betalversioner för mer engagerade läsare. Det är ytterst olyckligt att inga betalningar numera kan ske anonymt. Om så hade kunnat ske hade detta underlättat betydligt för att bygga upp alternativa, riktigt storskaliga medier. Folk drar sig för att betala för något som de upplever kan göra att Expressen kommer och knackar på med filmkameran i högsta hugg.

Man skulle kanske kunna mildra ovannämnda problem om alternativmediet i fråga blev tillräckligt mainstream och hade en normal nyhetsbevakning med bara de små kompletterande informationsfragment som behövs, som t ex det faktum att man dragit ner kraftigt på livsmedelshjälpen till flyktinglägren i närområdet i Mellanöstern. Sedan kunde man ju hålla t ex denna informationskomponent på agendan genom att uppmärksamma politikers mediautspel i frågan, offentliga manifestationer i frågan (t ex fem pers som ställer sig framför riksdagen med ett plakat) eller genom insändare. Etablerad media sätter en politiska agenda med sådana här mer subtila metoder.

Man skulle också kunna komplettera med en annan metod. Man skulle ju kunna erbjuda ett mediepaket där mer utpräglad alternativ media bar skulle vara en delkomponent. Man skulle i ett och samma paket som det riktiga alternativmediet kunna erbjuda en webbtidning av traditionellt slag som hävdar att lösningen på flyktingproblemen är att ta hit så många som möjligt och att detta är bra för ekonomin eftersom så många 40-talister kommer att gå i pension, nej 50-talister är det nu eftersom 40-talisterna redan gått i pension. En slags näringslivstidning skulle också kunna ingå. Säkert finns fler alternativ. Ju mer man har resurser att stoppa in, desto bättre. Enda problemet torde vara kostnaden. Fast det är ju klart, en hel del kan ju förstås åstadkommas av volontärer med specialkunskaper inom många olika områden. Men då gäller det att få ihop ett sjujäkla nätverk. Om SDU skulle vilja skapa ett sådant här nätverk i stället för ett parti med mer nationalistisk framtoning än SD så tror jag att det skulle vara ett bra val. Det skulle kanske kunna ge något.

Givetvis skulle etablerad media direkt försöka brännmärka alla konkurrenter som orumsrena och som något man bör få sparken för och få åsiktspolis-besök för som straff. Så det gäller att från start försöka få dylika synpunkter att vara så verkningslösa som möjligt. Så även paket-varianten där alternativ-media-komponenten är så minimalistisk som möjligt är ju litet sårbar. Om Expressen-teamet kommer med kameran i högsta hugg och säger ”varför prenumererar du på webbtidningspaketet?!” och intervjuoffret svarar ”jamen det är bara för de andra webbtidningarna i paketet” så kan Thomas Mattsson säga något typ ”Hah, det där låter ungefär som en Fib-Aktuellt-köpare som säger att han köper tidningen p g a 'intressanta artiklar' och inte p g a porrbilderna”.

Så ytterligare hängslen och livremmar för att göra informationskanalen i fråga så rumsren som möjligt vore nog värdefullt. Om intervjuoffret kunde säga ”jag köper en kommersiell konkurrent med TV-tablåer och dylikt” till Expressens koncernkompisar och andra tidningar som ger samma värde till lägre kostnad så skulle invändningen vara mer legitim. Speciellt med tillägget ”jag vill inte betala för era dåliga produkter, det finns bättre och billigare, ni behöver inte trakassera folk för detta”.

Men, men, det krävs en viss nivå på verksamheten för att man skall kunna lansera något som i påtaglig grad påminner om en vanlig dagstidning på nätet. Det är inte en omöjlig idé med dagens teknik. Den största surfplattan på den svenska marknaden Xoro Megapad 2151 är på 21,51 tum, har en upplösning på 1920 x 1080 pixlar och kostar 4500-5000 kr inkl frakt. Med 21,51 tum är man väldigt nära A3-format, ett format många dagstidningar idag använder. Skärmen blir då på långsidan 47,62 cm hög vilket skall jämföras med A3-formatets 59,4 cm. Pixeltätheten blir i långsideledd ca 4,032 pixlar per mm eller ca 0,248 mm per pixel eller ca 102,4 pixlar per tum (litet bättre alltså än den gamla standardupplösningen för datorskärmar på 72 dpi). Med min gamla 18-tumsskärm med 1280 x 1024 punkters upplösning så ser ord i mitt ordbehandlingsprogram i typsnittet Verdana bra ut ner till 7 punkter. Times New Roman behöver högre upplösning. Notera att Verdana är specifikt utvecklat för webben och är anpassat till att se tydligt med färre punkter än typiska tidningstypsnitt. Med 7-punkters Verdana skulle man nästan kunna ha samma kolumnbredd som i en svensk dagstidning. Det innebär att man på en 21,51-tums surfplatta med högre upplösning än på min skärm borde kunna erbjuda ungefär samma läsupplevelse för en surfplatta uppställd på högkant som för en morgontidning av papper, om man använder ett webbanpassat typsnitt som Verdana. Läsningen blir också bekvämare till frukosten eftersom man kan titta på skärmen samtidigt som man äter. Man slipper släppa skeden/gaffeln.

Men varför har då ingen ännu börjat tillämpa det här teknikalternativet? Jo, för en tidning som redan sitter där med en dyr tryckpress som med dagens teknikskifte kan bli svår att bli av med är det ingen fördel att behöva sälja tryckpressen billigt och övergå till en teknik som gör det lättare för konkurrenter att etablera sig. Antagligen har det funnits en viss press på surfplattetillverkare att inte i onödan hasta fram stora, billiga högupplösta skärmar, det är min gissning.

Med voluntärer som bevakar sporten så tror jag att ett rikstäckande morgontidningsalternativ via surfplatta inte är ett helt orealistiskt alternativ. Kan man göra tidningen helt reklamfinansierad där kostnaden bara blir surfplattan så finns det potential för explosiv tillväxt. Jag vet inte hur långt man skulle kunna pressa priset för en Xoro Megapad vid en jätteorder. Men kan man komma nedåt de priser en helårsprenumeration kostar så borde definitivt surfplattealternativet vara kommersiellt gångbart. Då får man en surfplatta plus en årsprenumeration i stället för bara en prenumeration.

Men visst vore det en fördel om det gick att komma på en bra lösning för betalprenumerationer för de mer lojala läsarna. Det verkar gå att betala med kontantkorts-mobiler via WyWallet. Mobilnumrets saldo minskar när man gör köpet. Om detta funkar även för mobiler där namn och adress inte är sökbara i offentliga register vet jag inte. Ju svårare det är att koppla numret till en viss person, desto bättre.

Idealet vore väl om någon välvilligt inställd resursstark aktör kunde skapa ett betalningsalternativ för kontantmobiler utan officiell abonnent.

En annan variant vore en inköpscentral där man kunde sätta in pengar och via denna beställa nedladdningsrättigheter av olika slag anonymt via nätet. Vid insättningen av pengar skulle man inte behöva ange vad man vill betala för. Man skulle ju kunna tänkas betala även för harmlösa nedladdningar. Inte alternativ media. Själva betalningsproceduren som jag tänker mig är att det alternativa mediet får ett nummer som ger dem rätt att dra en viss summa från betalningscentralen. På så vis når aldrig abonnentens namn det alternativa mediet. Så även om det alternativet har dålig säkerhet på sina medier eller har någon från Researchgruppen som sköter ekonomin så spelar detta ingen roll. För att kunna koppla numret till betalaren måste man då alltså hacka betalningscentralen och gå väldigt djupt ner i deras system för att kunna kartlägga enskilda betalningar.

Ju mer resursstarka aktörer som kan skapa ett alternativt betalningssystem, desto bättre. Kunde man lägga betalningscentralen i t ex Singapore eller Hong Kong utom räckhåll för svenska myndigheter och EU och ha regelbundet lögndetektor-testad personal á la FBI som sköter systemet så skulle betalningar via betalningscentralen innebära mindre risk för identifieras än vid vanlig surfning utan cookies.

Betalningscentraler i utlandet och liknande kräver dock antagligen rätt resursstarka aktörer. Då krävs det väl något typ att någon miljardär ställer upp och investerar. Eller kanske ungerska staten. Man skulle väl också kunna tänka sig pan-europeisk crowdfunding bland personer som vill främja alternativa medier. Investerar 100 000 pers 500 :- per skalle i någon slags kooperativ konstruktion eller ett aktiebolag så har man ett startkapital på 50 millar. Det bör räcka om det i princip finns lämplig mjukvara på hyllan hos någon mjukvaruutvecklare.

Frågan är dock vilket behovet är av mer anonyma betalningsvarianter för mer mainstream-orienterade medier. När det gäller en publikation som Nya Tider, som ju kan betraktas som en extraktion av det numera avsomnade ND, så skulle nog ett alternativt betalningssystem kunna göra skillnad. Men om vi talar om något som fyller ett mer kommersiellt behov så bör man nog ha ett väldigt känsligt jobb för att det skall vara så enormt känsligt att prenumerera på en sådan nätpublikation. Det är också en sådan publikation jag efterlyser. Det är inga kontroversiella informationskomponenter som saknas egentligen. Den nätpublikation jag efterlyser skulle för genomsnittsläsaren se ut och låta som en vanlig tidning på nätet. Nättidningen Fria Tider gör inte riktigt detta. Men det som skulle behövas från en publikation som Fria Tider den senaste månaden är i princip repeterad information om hur litet man faktiskt ger till flyktinglägren i Syriens närområde och varför man ger så litet. Det är den stora lucka som finns. För att få repetition på denna informationskomponent kan man göra som etablerad media gör i sina kampanjer, d v s man upprepar detta inte bara en gång och på ledarplats. Man hittar i stället olika förevändningar för att repetera denna informationskomponent. Några exempel på hur man skulle kunna göra:


Första veckan:

Måndag, information på nyhetsplats från UNHCR.
Torsdag, reportage från symposium där talare lyfter fram de neddragna matbidragen till lägren


Andra veckan:

Tisdag, reportage från demonstration utanför riksdagshuset där 5 pers med plakat protesterar mot krympta matleveranser. Faktaruta med siffror bredvid artikeln.

Fredag, reportage från flyktingläger i Libanon där en far knallar omkring i leran med ett barn som ser rätt utmärglat ut och där fadern klagar över att matransonerna skurits ner till hälften eller en fjärdedel eller vad det nu kan vara. (Artikeln intill visar en flinande sjuklöverpolitiker som förklarar varför det är viktigt att satsa några miljarder till på invandring till Sverige och varför Ungern är ett hemskt land.)


Tredje veckan:

Onsdag, information på nyhetsplats om nya siffror från UNHCR.

Lördag, Insändare där skribenten klagar över nedskärningarna av matleveranserna till flyktinglägren och upplyser om varför så skett.

Osv, osv.


Modellen ovan brukar användas av etablerad media när man trummar in budskap typ att vi behöver fler invandrare för att försörja 40-talisterna när de går i pension eller att den enda lösningen är att plocka in fler flyktingar till Sverige och Europa och liknande.

En invändning mot exemplet ovan är kanske att det kostar pengar att flyga ner en reporter till Libanon och sedan tillbaka igen. Med en tajt budget där man konkurrerar med priset för produkten kan utgifter på kanske 30 000 :- för en sådan tripp vara sådant man stryker även om man har 50 000 prenumeranter. Men med en pan-europeisk nyhetsbyrå och bättre skalfördelar ökar givetvis möjligheterna att göra mer påkostade reportage.

Att plocka in de olika europeiska publikationernas material i en gemensam nyhetsbyrå vore heller inte dumt. Det skulle vara ett billigt sätt att öka kvaliteten på innehållet. Enda haken är väl att man då skulle behöva översätta allt material, eller ett urval, till engelska. Och eftersom en hel del material inte skulle användas så skulle detta innebära att man eldade för kråkorna. Att göra ett mer selektivt urval och bara översätta vissa grejer innebär kanske mindre eldande för kråkorna men att man bommar en del.

Sammanfattningsvis tycker jag att man kan säga att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att erbjuda storskaliga, konkurrenskraftiga, alternativa medier utan alltför stora investeringar och alltför stort beroende av annonsörer. Jag tycker att man rent tekniskt redan borde vara i det läget att man skulle kunna bygga en alternativ medieexpansion på en produkt som Xoro Megapad i 21,51 tums-version. Med en jättebeställning borde det gå att pressa priset på den här modellen.

En anledning till att man till synes medvetet drar in på matleveranserna till flyktinglägren runt Syrien och ökar takten på invandringen till Sverige och Europa kan vara att man ser att den nya tekniken gör det svårare att kontrollera det politiska landskapet på det sätt man hittills gjort, alltså genom att det egna laget haft i princip total kontroll över massmedierna. Man plockar in så många invandrare man kan innan tekniken underlättat alltför mycket för framväxten av alternativa medier.

Om man i Sverige årligen lyckas plocka in 200 000 pers i befolkningspyramidens åldersklass 25-44 år fram tills den här mandatperioden är slut så förändrar detta påtagligt väljarkårens sammansättning, speciellt på sikt. Och då spelar det inte så stor roll om medielandskapet och därmed politiken drastiskt förändras. Man kan ju göra litet överslagsberäkningar genom att gå in och titta i SCB:s tabeller. Om vi utgår vi från 2014 års siffror är så har vid mandatperiodens början 1 019 656 / 3 812 403 ≈ 26,75 % av befolkningen i åldersklassen utlandsfödda föräldrar eller är själva födda utrikes. Den utomeuropeiska delen av dessa anses antagligen i huvudsak vara ”säkra” sjuklöver-väljare. Fyller man sedan på med 800 000 invandrare till så landar andelen ”säkra” väljare på nivån 1 819 656 / 4 612 403 ≈ 39,45 %. Till detta skall vi lägga den grupp som har minst en utlandsfödd förälder. De av dessa som har utomeuropeisk bakgrund anses antagligen som i huvudsak ”säkra” väljare. Och då bör man nå en bit över 50 %-strecket även om invandringen totalstoppas vid mandatperiodens slut. Allteftersom den äldre befolkningen fasas ut så ökar den invandrade befolkningens andel av totalbefolkningen. Till slut når man även 50 %-nivån bland de äldre. Och jag antar att man ser detta som en klar förbättring av väljarkårens sammansättning jämfört med t ex hur den såg ut i Sjöbo år 1988.

Dessutom har vi den ”säkra” andelen väljare bland de som inte har utomeuropeisk bakgrund. I Sjöbo röstade 32,5 % ja till flyktingmottagning. Så min gissning är att andelen ”säkra” väljare är över 35 % även hos den andel av befolkningen som har ”svensk” bakgrund. Men det är ju klart, med många småpartier som åker ur riksdagen så skulle det ju väldigt teoretiskt kunna tänkas att man även med nuvarande nivå på andelen ”säkra” väljare skulle få något annat än sjuklöverstyre. Men jag tycker ändå att detta verkar orealistiskt. Så antingen vill man göra ett väldigt grundligt jobb eller så är man ute efter att typ bestraffa svenska folket. Men ett visst samband mellan hur långt den nya medietekniken nått och den invandringsrusch man nu framkallat kan ju alltså finnas. Den äldre befolkningen har ju klart mindre andel ”säkra” väljare och det tar ju ett tag innan de dött av.

Avslutningsvis en helt annan medieaspekt som är relevant även för befintliga typer av webbsajts-baserade alternativmedier. Vill man öka trafiken till alternativmedier så är traditionella hushållsutskick ett alternativ. Eventuellt skulle flera alternativa medier kunna gå ihop om hushållsutskick. Då skulle man kunna kapa utskickskostnaden per hushåll. Finansieringen skulle kunna ske genom att läsarna själva fick välja bland postens utdelningsdistrikt. Skulle inte folk tycka att det var trevligt om folk i kvarteret fick ta del av de sajter man surfar in på när man sitter där på sin kammare? Men att bli ertappad med att dela ut reklam för det etablerad media kallar ”hatmedia” i folks brevlådor är kanske inte så trevligt. Om man ringer in ett betalsamtal för utskicket à la Blocket är man mer skyddad. Om det går att fixa anonym betalning via en kontantkortsmobil med WyWallet så är det nästan lika bra som på den tiden när man kunde betala in pengar anonymt över disk på små postkontor utan kameraövervakning.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

/forts

Post  K. V. Pauker on Fri 9 Oct - 5:44

Del 3

III. Övriga reflektioner & upplysningar

I stället för att posta flera enskilda inlägg klipper jag här in litet texter jag har i datorn och som jag inte postat. Eftersom det finns kopplingar till det jag skrivit ovan verkar det rätt vettigt.

***


Behovet av en alternativa näringslivskomponenter

Utöver mer storskalig alternativ media vore det också bra med en alternativ näringslivsstruktur i vissa avseenden, t ex en bank. Det borde också finnas kommersiella möjligheter i detta avseende. Ingen nischbank erbjuder t ex valutakonton där man kan uppbära ränta. Storbankerna erbjuder valutakonton. Men där får man ingen ränta. En pan-europeisk, alternativ bank borde kunna erbjuda valutakonton i t ex svenska, norska och danska kronor samt euro. Finansiering skulle kanske kunna ske genom crowdfunding i hela Europa. Kanske skulle ungerska staten också kunna gå in med en ägarandel, åtminstone i början? Kanske skulle också Ungern vara ett bra land att söka bankoktroj i?

***


Varför SD behöver en ny partistyrelse och valberedning

Sverigedemokraterna skulle nog behöva byta ut en del folk i partistyrelsen. Om du har en partistyrelse där det primära inte är politiken utan att säkra makten internt så blir resultatet lätt en kvalitetsförsämring på ledamöterna i riksdagen. SD verkar redan ha en del barlast av en typ som t ex folkpartiet och moderaterna inte har. En liknande fråga gäller konsekvensen av riksdagsledamöternas ålder och tidigare inkomster. Det är en klar fördel ur vissa synpunkter sett att som kandidater ha 60-åringar som har karriären bakom sig. De har inte samma skäl att vara rädda för att bli utsparkade ur riksdagen som en 30-åring som dels kan vara rädd för att inte få något nytt jobb och dels sannolikt får en mycket lägre lön om man får tillbaka sitt gamla jobb eller får ett nytt jobb.

Åkesson blir man väl tvungen att ha kvar i partistyrelsen om han skall fortsätta vara partiledare. Och Åkesson får man väl lov att ha kvar som partiledare eftersom han ger ett sympatiskt intryck och eftersom det inte finns något säkert kort som efterträdare.

En viktig uppgift för den nya partistyrelsen får bli att dra åt tumskruvarna för de som brukar vara partiets ansikte utåt. Vägrar de använda väldigt uppenbart fördelaktiga argument i TV-debatter så måste man försöka få tag i ersättare. Jomshofs och Åkesson misslyckande att nämna de indragna matbidragen till de syriska flyktingarna på ett tidigt stadium är ett exempel. Att motivet för invandringen är att hindra att partier som SD får fler röster är ett annat exempel där Jomshof och Åkesson bommat. De måste känna en press att skärpa sig. Att Paula Bieler under sitt deltagande i programmet Debatt om flyktingbåtarna inte använde Australien som exempel visar också på det här problemet bland SD-företrädare (att saken överhuvudtaget nämndes i programmet berodde på att en socialdemokratisk EU-parlamentariker anförde Australien som ett avskräckande exempel). De få gånger man har möjlighet att i TV-rutan lägga till de informationskomponenter folk saknar är guld värda. Och är det så att frontfigurerna i ovannämnda fall inte visste och att de blivit för dåligt servade av sina medarbetare så indikerar detta att man inte har tillräckligt engagerade och politiskt intresserade medarbetare. Jag noterar här också att SD-ledningen anser det var komprometterande att läsa på Fria Tider. Denna attityd är oacceptabel eftersom Fria Tider ofta brukar ligga före Exponerat och Avpixlat med att få ut användbara informationskomponenter och ibland täcker in sådant som inte finns på Exponerat och Avpixlat. Dessutom bör man läsa vad t o m direkta politiska motståndare skriver för att hålla sig underrättad. Andra riksdagspartier gör detta.

Debattsparring där någon får spela politisk motståndare i en fejk-debatt kan också vara bra träning. Verbala begåvningar typ Jomshof, Kinnunen och Bylund skulle kanske passa som sparringpartners. Den som kan sätta sig in i motståndarens stil och kan undvika att bli sarkastisk och försämra argumentationen eftersom man finner den så motbjudande är en bra sparringpartner. Moderaterna skall ha börjat med det här i början på 70-talet. Carl Bildt var visst bra på att spela kommunist. Moderater som inte visste vem han var blev förbannade när de hörde honom.

Vet inte om Mattias Karlsson skulle passa för debattsparring. Kanske skulle han göra det, men jag tvivlar. När han själv skall säga något väljer han litet för ofta fel bild av verkligheten. När han i början av året efter vissa Allianspartiers förslag om temporära uppehållstillstånd sade att Allianspartierna nu var någon slags invandringsmotståndare och att SD gärna ville dela med sig av sina röster så var detta att skänka bort röster i onödan. Han skulle i stället ha upplyst om att det här bara var en taktisk manöver kort efter valet när de inte behövde bevisa något i praktisk politik (p g a Decemberöverenskommelsen) och att de i regeringsställning gjorde upp med Miljöpartiet om åtgärder för att göra det lättare att få uppehållstillstånd och hålla sig undan för myndigheterna som papperslös. Han är väl en person vars synpunkter man kan höra. Men kombinationen makt och Mattias Karlsson verkar riskabel. Tror det är bättre om han får jobba med ”tråkiga” uppgifter i riksdagen typ regler för Försäkringskassan och liknande. Han har ju rätt utbildningsbakgrund och kan formulera sig i tal och skrift och med tanke på att Karlsson själv plockat ombord så pass många stolpskott så behövs han väl själv för det dagliga arbetet i riksdagen. Eftersom han plockat in så pass många underhuggare där man kan tvivla på om de klarar att själva skriva en vettig motion eller formulera vettiga yttranden i utskott så är det väl rimligt om han själv får ta på sig mer sådana arbetsuppgifter själv. Karlssons vapendragare Paula Bieler har fel som påminner om Karlssons. När hon lät förstå att Sara Skyttedal var någon slags SD:are var det att skänka bort röster. Målet måste ju vara att sparka ut (kd) ur riksdagen och ta deras röster. Sedan glömde hon i programmet Debatt i avsnittet om flyktingbåtarna på Medelhavet nämna att Australien numera skickar tillbaka alla flyktingbåtar och att ingen därför drunknar. Så hon passar väl inte heller som röstfiskare i utåtriktade roller. Möjligen kan man låta henne fortsätta vara talesperson i jämställdhetsfrågor. Så hon kan väl få jobba i riksdagen med ungefär samma typ av grejer som Karlsson. Man bör dock ha en överrock som kollar emellanåt att Karlsson & Bieler inte gör något dumt.

Jomshof bör också vingklippas. Han passar inte i partistyrelsen eller verkställande utskottet eller som partisekreterare. Han är delaktig i den här cirkusen där man i onödan gjorde Kasselstrand orumsren i stället för att göra honom till påläggskalv. Sedan gjorde man samma sak med 2000-3000 SDU:are. Man skapade en massa orumsrena SDU:are som inte fanns där tidigare med den mediebild som fanns. Helt otroligt. Man struntade helt i konsekvenserna för rekryteringsbasen. Eller tyckte man att det var bra om man slapp konkurrens från Göteborgs-Handels-utbildade Kasselstrand och jur kanden Jessica Ohlson? Sedan var Jomshof också med om beslutet att strunta i att det är landsmötet som bestämmer om partiet skall klippa banden med ungdomsförbundet. Därmed ger man sig in på juridiskt väldigt tunn is. Tycker det tyder på dåligt omdöme. Men om Jomshof kan anpassa sig till en ordning där det inte är han som bestämmer kan man väl dock behålla honom för utåtriktade arbetsuppgifter som presskonferenser och debatter. Han är helt klart en verbal begåvning. Så om det går att använda honom i en roll där han är vingklippt maktmässigt sett så kan man väl pröva det. Blir han åtalad för att ha struntat i partiets stadgar så får man väl dock kapa bort alla i partistyrelsen som inte motsatt sig det beslutet eller lagt ner sin röst.

Förutom att Jomshof och Karlsson bör sparkas från partistyrelsen för sina tilltag så bör man också sänka den ersättning de får från partiet. Det är ett lämpligt straff. Jomshof kan väl få en peng för att vara frontfigur i media, om det nu går att ha kvar honom i den rollen.

När det gäller ersättningsnivåerna till ledande figurer så tror jag att man bör se detta som en extrapeng p g a de hälsorisker det innebär att vara frontfigur. Nästa gång får kanske Åkesson inte en tårta i skallen utan en kula. Däremot måste alltså Åkesson få ut mer informationskomponenter som saknas i folks skallar enligt vad jag ovan skisserat i sina debatt- och intervjuframträdanden. Folk köper inte att Åkesson vill hjälpa flyktingar i närområdet för att han tycker om muslimer och araber, typ. Detta är inte trovärdigt. Det är mer trovärdigt om ökat välbefinnande för araber och muslimer blir en indirekt konsekvens av att stoppa invandringen och hjälpa på plats i stället. Åkesson har en sympatisk framtoning. Det är hans styrka. Men inte ens detta räcker för att det skall vara trovärdigt att SD:s primära avsikt är omsorg om flyktingarna. Han måste nöja sig med att förbättringarna för snittflyktingen är en biprodukt av en politik som vill förebygga inflödet av asylsökare och att det sjuklövern är ute efter inte är att hjälpa snittflyktingen utan att förändra väljarkårens sammansättning och att de därför är beredda att låta snittflyktingen ta ett stort mått av lidande om han stannar kvar i närområdet. Åkesson har dock väldigt svårt att få in detta i sin skalle. Därför måste en ny partistyrelse tvinga honom att satsa på en mer realistisk och trovärdig infallsvinkel i denna fråga.

***


Faktorer som skulle underlätta att förklara varför hjälp i närområdet är vettigare

Ingen sätter förklaringen till varför politikerna i väst inte gett FN:s hjälporgan pengar så att man sluppit skära ner mathjälpen i Syriens närområde till hälften, en fjärdedel eller t o m till noll. Ingen upplyser om att politikerna vill ha hit en lagom ström med flyktingar för att förändra väljarkårens sammansättning så att andelen väljare som svårligen kan rösta på nazistiska, fascistiska, rasistiska och nationalistiska partier blir fler och andelen övriga blir mindre. Och om folk inte har någon bra förklaring till varför man vill satsa på en hjälpform som är helt idiotisk jämfört med närområdesvarianten så köper de resonemanget att flyktingmottagande i Sverige och andra länder i Europa måste vara en viktig del i att hjälpa flyktingarna.

Jag tycker själv att argumentet att man vill behålla sina andelar av väljarkåren låter minst lika rumsrent som den förre tjeckiske presidenten Vaclav Klaus förklaring till varför Europas ledare vill ha massinvandring till Europa:

”Klaus explains what he believes to be the real motivation behind the migration policy by referring to the thoughts of the former Head of his Presidential Office, Jiri Weigl.

He repeats Weigl’s theory that it is 'precisely the purpose' of the open-arms policy to destroy cohesion in order to then build a 'new Europe' on the ruins of the old 'without those who are satisfied with the existing Europe.' As migrants are not bound to any of the present European states, they can more easily be re-educated, manipulated and indoctrinated to identify with a 'new multiculturalist Europe.'”

http://russia-insider.com/en/politics/elites-use-immigrants-forge-new-european-empire/ri10025

http://www.breitbart.com/london/2015/09/22/politicians-inviting-migrants-europe-want-disintegration-says-former-czech-president-vaclav-klaus/

Så om Vaclav Klaus kan säga på det här viset borde det inte kännas alltför motigt att anamma min variant. Kanske bör man använda både min och Klaus variant. De täcker in litet olika önskemål från den politiska eliten. Men båda handlar om elitens önskan att förändra väljarkårens sammansättning.

Fler invandringskritiska partier än SD på riksdagsnivå i opinionsundersökningarna skulle sannolikt göra det lättare för folk att ta in det otroliga i att man i princip struntar i att ge mat till lägren och att man gör det medvetet för att göra väljarkåren mer Rosengårdsmässig för att säkra sina röster. Med bara ett parti blir det lättare att bara slå bort tanken att de etablerade partierna pysslar med något orimligt, och att den enda proteströsten är konstiga avvikare.

SD:s höga procenttal i opinionsundersökningarna kan ju i och för sig dämpa tendensen att avfärda dylika invändningar. Men då SD inte ens serverar dessa informationskomponenter för folk när man har chansen så blir det ju ännu svårare för folk att kunna ta in dessa informationskomponenter.

SD har också genom sin bakgrund svårt att framstå som ett parti med seriösa, allvarligt menade förslag i grenen ”vara mest humanistisk”. Åkessons och Karlssons debattstil där man försöker paketera hjälp i närområdena som något som primärt handlar om humanism i stället för som något som syftar till att minska flyktingströmmarna men indirekt faktiskt ger ett drägligare liv för flertalet flyktingar än sjuklöverns variant bidrar också till att poängen med att hjälpa i närområdet inte riktigt vill ta sig in i folks skallar. Det framstår inte som trovärdigt att det SD primärt värnar om är flyktingars väl och ve. Därför framstår inte Åkessons/Karlssons sätt lägga fram hjälp i närområdet som en trovärdig lösning. Det här är ett exempel på problemen med Åkesson/Karlssons tänk. Det finns många hinder och trösklar som gör att folk inte vill ta till sig det egentligen så uppenbara att det är vettigare även ur snittflyktingens synpunkt att hjälpa i närområdet. Att allmänheten inte förses med en bra förklaring till varför sjuklöverns agerande inte handlar om humanism, utan om att omforma väljarkåren à la Rosengård för att konsolidera sina röstsiffror är en viktig delförklaring till varför en majoritet egentligen inte reflekterar över alternativet att hjälpa i närområdet i stället. Andra faktorer som spelar in är bl a avsaknad av auktoriteter som framhäver hjälp i närområdet som vettigare, brist på mer detaljerade redovisningar av hur man skulle kunna förbättra levnadsstandarden i flyktinglägren (genom t ex även högre undervisning via Internet) och praktiska exempel på där man tidigare kunnat lösa flyktingkriser i närområdet, som t ex när palestinierna år 1948 blev utsparkade ur Palestina (litet knepigt dock att använda det exemplet om man är väldigt pro-israelisk och tyckte detta var bra/nödvändigt i stället för att vara neutral och kanske oja sig litet över att det kanske var litet olyckligt, typ, att palestinierna blev utsparkade). Folk utgår ifrån att det MÅSTE vara någon vits med att plocka hit folk och bränna ohyggliga summor på detta. Det övergår deras förstånd att det inte är någon vits att göra detta. För många individer torde det krävas en gedigen förklaring till VARFÖR sjuklövern och media framställer flyktingmottagande här hemma som det självklara alternativet trots att det inte är det.

***


Synpunkter på SD-ledningens recept för att öka rumsrenheten

Den nuvarande partiledningens recept för att öka partiets rumsrenhet verkar vara att höja det antal flyktingar SD är berett att ta emot (nu är man visst uppe i 4000 kvotflyktingar) och säga att borgerliga partier som vill ha tillfälliga uppehållstillstånd är ungefär som SD. Mattias Karlsson kommenterade Moderaternas och Folkpartiets initiativ tidigare i året på det viset och sade att SD inte alls var intresserat av att få alla röster bland de som ville minska invandringen. Paula Bieler tyckte tidigare att KDU-ledaren Sara Skyttedals aningen invandringskritiska utspel kvalificerade henne för medlemskap i SD. Mattias Karlsson hävdade också när han debatterade mot Fridolin i Aktuellt 21.00 den 27 sep 2015 att denne nog hade ett gott uppsåt att hjälpa flyktingar. Det här är nog inte de effektivast tänkbara metoderna om man vill öka SD:s relativa rumsrenhet och öka röstetalet. Jag förstår inte tänket. Om man säger att det hjälper att ta emot kvotflyktingar, varför då inte ta emot 8000? Eller 16 000? Plus anhöriginvandrarna, om man nu inte tänkt sig att folk skall hindras från att ta hit familjemedlemmar. Med tanke på att Finland förr inte tog emot några flyktingar och Japan fortfarande inte gör det så förefaller det intellektuellt lättare försvarbart att säga ”så få som möjligt” och hänvisa till länder som Japan och Israel samt Finland förr i tiden. Visst, det kan kanske finnas svårplacerade flyktingar. En kurd som blivit osams med turkiska staten kan man inte gärna hänvisa till Syrien eller Irak. Jezidier blir kanske svårplacerade om de områden de bodde i skall få ingå sunni-dominerade områden i ett uppdelat Syrien. Men undantagen torde vara få. Notera att så gott som ingen av de palestinier som fördrevs från Israel 1948 hamnade utanför Mellanöstern. Sverige hade f ö inte asylrätt för utomeuropéer före 1967. Och att säga att borgerliga partier som låtsas vilja strypa ner invandringen kort efter att ha kommit överens med Miljöpartiet om att göra det lättare att få stanna på allvar vill minska invandringen är ju verkligen att skänka bort poäng i onödan. Vill man öka den relativa rumsrenheten skulle jag i stället föreslå att man påminner om grisiga saker de etablerade partierna gjort. Som att år 1971 legalisera barnporr. Den moraliska biten när det antalet flyktingar borde kunna klaras av genom att hänvisa till de länder som i princip inte tar emot några flyktingar och ändå anses mer rumsrena än SD. Man legitimerar i onödan sjuklöverns politik på det här viset. Säg i stället att flyktingmottagande hit ger i stort sett inget. Alla palestinier som flydde 1948 hamnade i Mellanöstern. Länder som Japan och Sydkorea tar inte emot några flyktingar. Upplys om att anledningen till att man vill ha hit invandrare inte är att hjälpa folk utan att förändra väljarkårens sammansättning så att lika få röstar på SD som i Rosengård. Flyktingarnas väl och ve skiter man egentligen i. De indragna matkupongerna för de syriska flyktingarna visar detta väldigt tydligt eftersom den biten hade varit så pass enkel och billig att fixa. Man har låtit de syriska flyktingarna svälta för att de skall söka sig hit och därmed förändra väljarkårens sammansättning så att man säkrar sin makt. Det här är lika hjärtlöst som när man tillät barnporr. Tidigare praktiserade också sjuklöverns broderpartier i Storbritannien, Frankrike och Belgien storskalig rasism i det koloniala Afrika genom storskaliga markkonfiskationer. Sjuklöverpolitikerna är inte humanister utan cyniska maktspelare.

***


Kasselstrand körd som partibildare men kanske bra som ekonomisk expert

Om SDU bildar parti så tror jag inte att det partiet kommer att bli speciellt framgångsrikt även om deras koncept åtminstone fram till uteslutningen kunde locka entusiastiska ungdomar. Den primära anledningen är att SD sagt att uteslutningarna av Kasselstrand och Hahne berodde på att SDU blivit för extremt och att man kapat banden med SDU av samma anledning och att medierapporteringen till övervägande del stödjer denna bild av verkligheten. Denna bild av verkligheten är nog lättare för den breda allmänheten att köpa än att det skulle handla om makt och/eller att säkra toppjobb i partiet åt ledningen. SD har ju tidigare haft problem med att medlemmar intagit extrema hållningar i vissa avseenden och SD har ju tidigare tvingats utesluta folk av den orsaken. Både Åkesson och Mattias Karlsson ger ju också ett stabilt och säkert intryck i TV-rutan så att de skulle känna sig omedelbart hotade av Kasselstrand och Hahne för att de skulle vara påtagligt bättre på att attrahera väljare framstår inte som direkt uppenbart. Och speciellt Åkesson torde ju uppfattas som en tillgång för partiet p g a sin sympatiska framtoning. Min gissning är också att SDU:s sätt att kommunicera med allmänheten blir mer framgångsrik bland en mer avgränsad grupp entusiastiska ungdomar än hos den breda allmänheten. Min gissning är att det finns en skillnad i detta avseende. Ungdomar har alltid tenderat att lockas av politik som upplevs som mindre mainstream. Däremot tror jag att Kasselstrand som person hade varit utvecklingsbar. Han hade perfekt utbildningsbakgrund och hade en sympatisk uppsyn. Han såg hederlig och rättskaffens ut. Han verkar också ha varit idealistisk och pålitlig i det avseendet (men tyvärr inte så taktiskt slug). Så det var synd att SD-ledningen fimpade honom. Min gissning är att Kasselstrand eventuellt varit mer effektiv än Oscar Sjöstedt när det gäller att förklara varför invandring är dåligt ur ekonomisk synvinkel. Sjöstedt verkar totalt ha bommat idén att använda LO:s argumentation mot arbetskraftsinvandring förr i tiden utan säger i stället att denna var bra ekonomiskt. Tanken verkar vara att inte reta upp invandrade finnar och juggar. Tror dock att detta problem blir minimalt om man bara hänvisar till vad LO sade förr och låter finnar och juggar upplysa om detta. Själv medger jag att invandringen av svedjefinnar var ekonomisk dåligt för den befintliga befolkningen trots att jag torde vara runt 25 % svedjefinne till härstamningen (den befintliga befolkningen förlorade fiskevatten och skogsbete för kossorna samt viss mark lämpad för nyodling med konventionella metoder).

***


Poäng med fler partier än SD och att flytta fokus från Sverige till folkgruppen svennar

Att SD backade litet i opinionsundersökningarna (utom i YouGov) precis efter att man klippt banden med SDU tror jag inte berodde på just detta. Jag tror mer på att orsaken är avslöjandena om hur det gick till när SD backade om vinster i välfärden. Om min gissning stämmer här så visar detta på problemen med att bara ha ett parti som skall täcka upp hela det politiska spektrumet. Det kan ge problem ibland. Höginkomsttagarna blev nog sura när SD under Alliansregeringen röstade mot höjd brytpunkt för statlig skatt tillsammans med sossarna och (v). En hel del SD-väljare med bakgrund i (s) kan nog ha  blivit sura när SD upplevdes ha backat på vad man gick till val på. Det här är ett exempel på fördelarna med att kunna erbjuda fler partier längs höger-/vänsterskalan. En annan variabel där det kan vara en stor fördel att kunna erbjuda olika alternativ är nog kärnkraften. Variation i jämförelse med befintliga partier är också en fördel om man kan täcka in tomma nischer och om positionerna längs de olika variablerna harmonierar med varandra. Tomma nischer på den borgerliga sidan är skepsis mot EU och NATO om man inte räknar SD till de borgerliga partierna. Jag tror i och för sig inte att alla borgerliga höger-väljare som vill ha minskad invandring är mot NATO-medlemskap. Men en viss förutsättning för korrelation mellan dessa båda variabler borde finnas på sikt bl a eftersom NATO-länderna orsakat flyktingströmmar från Irak, Libyen och Syrien p g a meningslösa krig mot regimer man ogillar. För den som både är mot kärnkraft och står litet till vänster i politiken kan det kanske kännas litet motigt att stödja SD. Speciellt efter att SD svängt om vinster i välfärden. En annan möjlig variation i förhållande till SD är Israel-/Palestina-frågan där mer neutrala alternativ kanske skulle fylla ett behov. Om man snabbt skulle skissa upp lämpliga, kompletterande partier till SD så skulle något i stil med följande kunna vara ett alternativ:

1. Ett högerparti som vill ha ner marginalskatterna för höginkomsttagarna (lär dock bli knepigt att ordna oavsett regering med de extrakostnader man nu skapar). För SD är det svårt att täcka upp den nischen utan att skapa missnöje bland f d (s)-väljare. Detta högerparti skulle kunna bekänna sig till någon slags schweizisk kapitalism snarare än amerikansk och förespråka en försiktig utrikespolitik utan medlemskap i NATO och EU. Nettobidragen till EU och tendensen att inskränka staters och individers frihet skulle också kunna vara ett argument. Brittiska kapitalismförespråkares motstånd mot EU skulle också kunna anföras som förebild. Receptet för att vinna acceptans för låga skatter skulle kunna vara att undvika att importera fattigdom. Då får de som kan generera inkomster till staten färre att försörja, vilket ger lägre skatter. Reinfeldts, Anders Borgs och Annie Lööfs recept att öka antalet fattiga för att göra välfärdssystemet ohållbart skulle framställas som fel väg att gå då detta dels ökar antalet fattiga väljare som vill ta från de rika och dels ger ökad kriminalitet och sociala problem. Det här partiet borde kunna plocka röster från samtliga borgerliga partier. Håller sig partiet någorlunda rumsrent skulle man kunna plocka in en del moderater som är mot invandring och mer tilltalas av schweizisk kapitalism än amerikansk. EU-motståndare finns även hos de andra borgerliga partierna. NATO-motståndare likaså.

2. Ett sosse/vänstersosseparti som är mot EU, NATO, kärnkraft och arbetskraftsinvandring precis som LO, sossarna och vpk var förr i tiden. Detta parti skulle kunna vara pålitligt mot vinster i välfärden till skillnad från SD. Det här partiet skulle kunna vinna över sossar som är mot kärnkraft, EU och invandring. Personer som röstar på (v) i stället för på sossarna för att (v) är mot EU och kärnkraft men är mot invandring skulle också kunna rösta på det här partiet. Miljöpartister som inte är alltför extrema i sin miljöprofil och nöjer sig med motstånd mot kärnkraft och förbud mot transfetter och som är mot invandring skulle ha lättare att gå över till ett sådant här parti än till SD.

Jag skulle tro att den partitrio som höger- och vänsteralternativen ovan skulle utgöra tillsammans med SD bör ha en mindre spridning längs den ekonomiska höger-/vänsterskalan än spannet mellan moderaterna och vänsterpartiet. Spannet skulle väl bli större än för Alliansen dock. Det vänsteralternativ jag tänker mig skulle hamna till höger om vänsterpartiet. Jag tänker mig snarare något typ sossarna. Det finns inte så mycket röster att hämta längst ut på den socialistiska skalan. Jag vet inte hur mycket röster man skulle kunna plocka från (v) och (mp). 1,5 % från vardera parti? Och från sossarna? Mer skulle jag tro, över 5 % i alla fall.

Idealet vore om högeralternativet kunde bidra till att knuffa ut (fp) och (c) ur riksdagen och vänsteralternativet kunde knuffa (v) och (mp) ur riksdagen. Och skulle då SD kunna knuffa ut (kd) ur riksdagen samtidigt som man kapat ner moderaterna och sossarna till 15 % vardera, ja då har man väl några år på sig att göra något innan de äldre väljarna dött av och väljarkåren som helhet ser nästan ut som Rosengårds. Det här är väl dock tyvärr önsketänkande. Att med befintliga medier kunna kapa till sig mer än 40 % av väljarkåren åt icke svenskfientliga partier plus lyckas få sjuklöverns småpartier under 4 %-spärren framstår spontant som litet väl lyckosamt. Sedan tror jag heller inte att det skulle gå att åstadkomma någon mer långsiktig lösning även om man kom till makten eftersom man nu börjar på att lyckas med implementeringen av hela-Sverige-strategin. Hade man kunnat kapa bort Norrland och storskogarna från Sverige (som ju kunnat klara sig bra utan frihandelsavtal genom att sälja el och skogsprodukter, alltså produkter som inte lider speciellt mycket av att landet måste hitta på clearingsystem för export- och importtullar) så hade man väl haft en chans att skapa en fristad för svennarna. Men då man nu p g a bostadsbristen verkar vara på väg att kunna omvandla även Norrland till ett nytt Rosengård light så är det nog kört. Den norrländska befolkningen är ju också generellt litet mer tolerant mot invandring än t ex västgötar och skåningar, och det är ytterligare ett problem. Att Norrland är så pass glesbefolkat samtidigt som det finns mycket ledig plats att bygga på gör också att det kan gå väldigt snabbt att göra ett Rosengård av hela Norrland. Norr- och Västerbotten har t ex tillsammans bara drygt 400 000 invånare. Med nuvarande invandringstakt på 1000 pers om dagen kan man alltså nästan dubbla befolkningen på bara ett år i Norrland om alla invandrare placeras där.

Så det är nog rätt kört. Det minst dåliga alternativet tror jag därför är att försöka hålla sig så väl som möjligt med den framtida majoritetsbefolkningen. Förhoppningsvis kommer de att vara någorlunda snälla mot svennarna om de ser dessa som någon slags välståndsskapare i samhället. Den nuvarande bilden av svennarna i de stora medierna och den bild som emanerar ut från politikerkäftar tillhörande sjuklövern, där alla svennar som inte dyrkar massinvandringen är diskriminerande jävlar som ligger bakom alla problem invandrarna har som arbetslöshet, bostadsbrist, sociala problem i förortsområden o s v kan dock bädda för problem. Viktigt är därför att försöka slå undan den ekonomiska basen för kommersiella, etablerade media. Dagens Nyheter bör här nämnas som ett extremt svenskfientligt exempel.

Att gapa om Islam tror jag heller inte gagnar den framtida svenne-minoriteten. Så om t ex Jomshof kunde hålla käft om den biten vore det bra. Om det i alla fall kunde bildas alternativ enligt ovan till Jomshof och Ekeroth så vore det nog en fördel.

Man bör också i möjligaste mån försöka underlätta ekonomiskt för människor att kunna lämna Sverige om det går riktigt åt pipan i Sverige. För att vara välkommen utomlands måste man dock ha pengar. Folk i andra länder är inte som dumma svenskar. Ännu finns lågkostnadsländer som Thailand och Filippinerna. Där kan man man leva trivsamt även med en begränsad budget så länge man är frisk. Internationella sjukvårdsförsäkringar är dyra för äldre. Och blir du riktigt dålig och behöver palliativ vård så brukar även påkostade försäkringar bara täcka 70-80 dagar. En del kan dock ligga på sjukan med slangar i kroppen och kolla på TV i mer än ett halvår (tarmcancerpatienter som helt lever på näringsdropp t ex). I och för sig har man väl idag i Sverige, för att hålla budgeten, börjat skarva och stänga av droppet efter 1-2 månader, och skruva upp morfinet så att patienten bli medvetslös, och skriva i journalen att patienten vill det. Så skillnaden blir kanske i praktiken begränsad nuförtiden och framtiden. Så det kan ju finnas viss vits med att försöka verka för att göra pensionerna i så hög grad knutna till individen som möjligt. Man har redan plockat 258 miljarder ur AP-fonderna (drygt 300 miljarder i dagens penningvärde). Om man hade omvandlat AP-fonderna till en landsoberoende, privat konstruktion med individuella andelar, kanske något typ ett ömsesidigt försäkringsbolag med placering i Schweiz eller Singapore, så hade det varit en fördel. Rena fondandelar skulle också ha varit ett alternativ. Om staten har kontroll över AP-fonderna finns risk för ytterligare plundring för att betala för anstormningen av ”pensionsräddare”. Premiepensionen och de olika avtalspensionerna borde nog omvandlas till rena fondandelar som, om pensionsrättsinnehavaren så önskar, kan placeras i bolag med säte i t ex Schweiz eller Singapore.

En anledning till att höga tjänstemän i privat sektor brukar vara rätt obekymrade av om det går åt pipan i Sverige är kanske att en så pass stor del av deras pension inte är garantipension eller premiepension (som kanske kan ryka litet lättare än avtalspensionen). Man får ju inte mer premiepension för löner över dryga 36 000 :-/mån. De allra högsta tjänstemännen på VD- och vVD-nivå i stora börsbolag brukar ju också ha specialkonstruktioner. Där kan jag tänka mig att man väljer lösningar där pengarna är utom räckhåll för eventuella problem. Ibland får de ju också pensionen utbetald kontant i en klumpsumma när de slutar. Det kan ju bidra till att höjdare upplever att de har sitt på det torra. I alla fall om prognosen är att deras ungar skall lyckas lika bra som de själva.

Ju längre ner man kommer på samhällsstegen desto större oro bör väl den enskilde individen egentligen känna för att det skall gå åt pipan för svenska staten. En svensk förtidspensionär hade i många 3:e världen-länder fått leta mat på soptipparna i stället. En lokalvårdare eller hamburgerstekare i Latinamerika har mat för dagen, men inte så mycket mer. Pensionen är ett skämt. Även i vissa länder i Europa svälter pensionärer. Den pensionär i Ukraina som inte har barn eller släktingar som kan bidra till maten svälter ihjäl med de senaste pensionsnedskärningarna efter den väststödda kuppen. Svenska välfärdsberoende individer har det sannolikt bättre i dagens Skandinavien än någon annanstans i världen. Historiskt, i mänsklighetens historia, lever de på en fantastisk nivå. De borde vara skiträdda för att de går åt pipan. En ung läkare, som är välkommen var som helst i världen, är inte lika beroende av Sverige. Är äkta hälften och barnen också smarta kan man räkna med en god, framtida levnadsstandard även i t ex Latinamerika. Ett visst orosmoment kan väl dock vara barnens och barnbarnens prestationsförmåga. För den som är multimiljardär och vars barnbarnsbarn inte behöver arbeta så spelar det dock ur egoistisk synvinkel inte så stor roll om det går åt pipan i Sverige. Man kan leva gott var som helst i världen. Det gör inget om det går åt pipan för Sverige.

Det finns dock en del som talar mot det värsta skräckscenariot för Sverige. Sverige har en otroligt stryktålig ryggrad på ekonomin i form av skogsindustrin. Den genererar pengar oavsett om samhället i övrigt fungerar eller ej. Så man har alltid en hyfsad grundnivå på exportintäkterna som man köpa konsumentelektronik, apelsiner och tyska lyxbilar för. Sedan har vi storföretag som Volvo och Scania. De behöver inga snillen till sina löpande band. Ingenjörerna kan sitta och konstruera fordonen var som helst i världen. Är det gatukrig några kvarter bort från fabriken och utskeppningshamnen så spelar det inte så stor roll. Även Mexiko har jätteanläggningar som tillverkar fordon för export till USA trots knarkkartellskrig som pågår runt knuten, typ. Men det verkar dock rätt klart för Sveriges del att det blir fler som skall dela på samma exportinkomster för att köpa konsumentelektronik, apelsiner, tyska bilar o s v. Det är väl i ljuset av detta vi skall se de krystade motiveringarna för räntesänkningarna och snacket om behovet av inflation genom sänkt kronkurs. Med sänkt kronkurs får svenska folket hålla till godo med färre eller mindre dyra surfplattor för samma exportinkomster som skall betala kalaset. På så vis anpassar man ekonomin till att fler skall få dela på samma exportinkomster. Och eftersom surfplattorna och annan konsumentelektronik kontinuerligt brukar få bättre prestanda allteftersom så maskeras den här typen av köpkraftsförsämring bra. Fast för apelsiner och andra importvaror med statiska prestanda blir det svårare att maskera köpkraftsförsämringen.

Frågan är dock hur man skall klara bostadsbrist-frågan. Under miljonprogramsdagarna så tvångsupplånade man pengar från AP-fonderna till bostadsbyggande. De här metoderna att tvinga in kapital i bostadsbyggande gav en viss brist på kapital i industrin. Volvos fabrik för B30-motorn i Skövde skall t ex ha skjutits upp ett par år p g a att Volvo hade svårt att få loss kapital. Idag blir det svårt att göra något motsvarande. Och då blir det att låna upp utomlands. Att göra detta med en kontinuerligt deprecierande krona (för att anpassa köpkraften till att fler får dela på samma exportinkomster) blir dock knepigt. Då blir utlandslånen nämligen väldigt dyra. Lösningen blir kanske därför att först depreciera kronan kraftigt och under denna tid rusha in så många invandrare man kan, alltså ungefär det man gör nu, och därefter låna upp för att bygga. Frågan är dock om man tänkt strypa åt takten på invandringen eller inte framöver. Kommer man att skruva åt kranarna när man ser att man inte behöver fler av maktskäl?

Eller är det fråga om någon slags bestraffning av Sverige? En bestraffning som kanske beror på att Sverige vägrade slåss mot Nazityskland utan i stället exporterade malm under hela kriget? Är det fråga om ren bestraffning och man tänkt fortsätta med nuvarande invandringstakt på 1000 pers om dagen resten av mandatperioden, ja då kan det nog bli kaos. Sossarna förlorar då sannolikt nästa val till Alliansen. Och fortsätter Alliansen då med 1000 pers om dagen så är mitt tips att ekonomin då brakar ihop under nästa mandatperiod och att det blir någon slags akut kris. Frågan är om det hinner bli akut kris under den här mandatperioden med 1000 pers om dagen. Risken borde finnas. Försörjningsbördan för drygt 1 miljon pers extra under mandatperioden som inte behövs borde rimligtvis ge problem. Men det borde gå att köra budgetunderskott på 5-10 % av BNP ett tag utan att räntorna börjar sticka iväg à la Grekland. Det tar väl något år innan det smäller. Och när det smäller kan man ju säga att lösningen är att gå med i euron och få krispaket som Grekland eftersom svenska folket levt över sina tillgångar. Kan tänka mig någon sådan synpunkt från folkpartihåll. Bostadssituationen riskerar väl att bli kaotisk snabbare. Även om det finns pengar så finns det logistiska problem med att blixtsnabbt bygga bostäder åt 1 miljon pers. Man skulle då behöva en byggtakt som var mer än 3 ggr högre än under Miljonprogrammet år 1965-75.

Apropå det här med pensionerna och vad man skall göra om Sverige brakar ihop så kom jag också osökt att tänka på om man inte borde skifta fokus från vad man kan göra för Sverige som stat till vad man kan kan göra för svennarna som folkgrupp. Ett problem med det sistnämnda är väl kanske att svennar inte är en enhetlig folkstam och som har en stark identitet som folkgrupp. T ex flamländare och valloner i Belgien har nog mer av en sådan identitet. Boer i Sydafrika också. Och definitivt invandrargrupper som syrianer, judar och kurder. Svennarna är något mer diffust och som definieras av medborgarskap i landet Sverige. Den halvfinska befolkning vi har i Malmfälten har ett liknande talspråk och gemensamt skriftspråk med t ex skåningar, blekingebor och hallänningar. Men så mycket mer är det inte. Man käkar litet annorlunda grejer och man är annorlunda till sättet. Man ser litet annorlunda ut också (en invandrare från Mellanöstern ser kanske inte detta, men jag gör det).

Kan väl tillägga att jag själv, som sagt, torde vara runt en fjärdedel finne (och runt en halv promille lapp) till härstamningen. Jag känner heller inte något behov av att huta åt någon som påstår sig vara mer svensk än mig p g a en 100-procentigt svensk härstamning. Ett bra lackmustest för att kolla om någon vill bidra till svenska intressen är väl om man ser den mer ursprungliga gruppen skandinaver som ett potentiellt politiskt hot (som befolkningsbasen för nazism) eller om man ser det som en potentiell fördel för en själv om man kan hänvisa till det faktum att det faktiskt finns människor med 4000-åriga, obrutna rötter i regionen och språket. Kärnan i argumentationen för om svenskarna skall ha rätt att säga nej till invandring kan i och för sig bäst liknas vid om medlemmarna i en byallmänning som har ett grustag skall ha rätt att säga nej till att nya medlemmar får komma och ta för sig av gruset. Men man kan kanske också eventuellt dra vissa paralleller till att man rättsligt och medialt beträffande samernas rätt att använda viss betesmark söder om Lappland diskuterat huruvida samerna låtit renarna beta där under tidigare århundraden. Ju längre obruten betestradition tillbaka i tiden, desto mer rätt till betet anser man att samerna har. I ljuset av diskussionerna om samernas betesrätt kan det vara intressant att notera att invandringsförespråkare ibland låter ju förstå att Sverige skiljer sig från andra länder genom att liksom alltid ha varit ett invandrarland och att svensk kultur bara är typ 200 år gammal och liknande och att man därför på något sätt har mindre rätt att släppa in folk och dela på ”allmänningen” än t ex japaner och kineser i sina länder. Så det kan eventuellt i något läge vara en fördel att kunna hävda att det faktiskt finns människor i Götaland med någon slags 4000-årig hävdvunnen rätt till ”allmänningen” Sverige. Och det kan vi andra, som har juridisk rätt till allmänningen, eventuellt i något läge dra nytta av när folk börjar gapa om att vi, men inte andra allmänningar, har någon slags moralisk skyldighet att låta den som vill komma och ta för sig av gruset.

Jag har dock full förståelse för om man inte vill använda ovannämnda lackmustest i praktisk handling. Men principen kan ändå vara värd att hålla i bakhuvudet. Kan man gissa sig till vad en person skulle svara i ett sådant här lackmus-test med tillkopplad lögndetektor så är det bra.

Ett annat bra lackmustest är man ser gångna tiders rasism, antisemitism och vissa rasbiologi-åsikter som ett tillräckligt starkt skäl för att vara mot invandringskritiska partier som ju mer sannolikt kan innehålla personer med sådana åsikter än andra partier. Den som är finne eller same, eller har finskt/samiskt påbrå som jag själv, bör ju t ex kunna ha överseende med att folk kan hysa sympati med rasbiologiska konklusioner som Bertil Lundman och Rolf Nordenstreng satt på pränt om man vill minska risken för negativ PR genom att de hoppar av p g a upplevd rasism mot dem själva. Bland de negativa synpunkterna på finnar jag sett märks bl a grejer som ”psykiskt obalanserad till beteende och själsliv”, mer kriminell en svensken, mindre initiativförmåga än svensken, ”slappt könsliv”, ”trots århundraden av tukt bor i varje finne en barbar” samt sämre på matte och teknik än svensken. Rasbiologerna kom fram till mer negativa än bra grejer om finnar. På plussidan märktes ”tålig”, ”nöjd med lite”, ”stort sinne för mänskligt själsliv och naturen” och talangfulla språkforskare. Samerna ansågs ha lika dåliga förutsättningar inom naturvetenskaperna som ”renrasiga negrer”. Hur ser då jag, som runt 25 % finne, på det här? Svar: Jag skiter i det här även om man anser att 25 % av ovanstående stämmer in på mig. Jag skiter i om ledaren för det parti jag röstar på tycker att 25 % av ovanstående stämmer in på mig. Jag ser på det här ungefär som jag ser på att japaner och kineser ser västerlänningar som mer barbariska än sig själva och att syrianer ser sin mångtusenåriga civilisation som något mer förnämt än den svenska civilisationen som är av yngre datum.

Och hur ser jag på Nürnberglagarna när det gäller aspekten hur de eventuellt skulle drabba mig rent personligen? Blandäktenskap mellan finnar och ”arier” var ju förbjudet. Och i rättspraxis kan det ju mycket väl tänkas att blandäktenskap med 25-procentiga blandningar som mig skulle vara förbjudet precis som blandäktenskap med kvartsjudar och kvarts-”negrer”. Beträffande mitt eget privatliv (inte andras alltså) ser jag inte det här som ett större problem än att Indiens kastsystem inte tillåter blandäktenskap med en sådan som mig eller att syrianer och japaner är väldigt skeptiska till blandäktenskap. (Jag har respekt för att andra kan uppleva det som oerhört kränkande att p g a lagstiftning kan förbjudas ingå äktenskap med folk av annan härstamning. Men det är alltså inte den aspekten jag tittar på här. Det jag tittar på är riskerna med att en person kan känna sig kränkt p g a av ett politiskt alternativ kan upplevas som mindre långt bort från Nürnberglagarna än andra politiska alternativ.) Finlands och Estlands befolkning brydde sig på 30-talet och under 2:a världskriget inte nämnvärt om att de var förbjudna att ingå äktenskap med ”arier” (de var t o m allierade med Nazityskland). Finnar har generellt hög tolerans mot den här typen av attityder mot dem själva. Och det har jag också. Svenskar har också en hög tolerans mot den här typen av attityder mot dem själva om den kommer från syrianer, kastsystem-indier och japaner. Om samer eller finnar skulle inta en anti-rasblandningsattityd mot svenskar skulle de snarast uppleva detta som något komiskt, typ. Det är min gissning. Elof Erikssons ilska över rasblandningen med belgiska valloner upplever antagligen dagens vallonättlingar som t ex John Bouvin (Ny Demokrati-politikern) som något komiskt. Möjligen skulle Bouvin kunna spela indignerad. Färgade invandrare, zigenare och judar verkar i regel se deras utestängning genom förbud mot blandäktenskap som en större kränkning mot dem själva än vad pursvenskar, finnar och svensk-finnar ser detta som en kränkning mot dem själva. Det är mycket möjligt att det är sunt och rätt av färgade invandrare, zigenare och judar att känna så. Men även om så är fallet är detta en riskfaktor för ett parti som löper större risk än andra partier att förknippas med antirasblandnings-åsikter.

Åter till det här om svenskhet och den relativt svaga identiteten som folkgrupp.

Vi kan väl konstatera att nästan ingen idag brukar ifrågasätta ”kvartsfinskugrers” svenskhet. I alla fall reflekterar man inte över frågan. Det folk verkar gå efter är ungefär något typ att den som ser vit ut och talar svenska är svensk. (Folk säger också att den som är till hälften ”neger” är svensk men menar det oftast inte, även om de är Södermalmsjournalister.) Det var kanske lättare på 1800-talet spontant identifiera svenskar, eller svennar med modernt språkbruk, på ett mer distinkt sätt. Då kallade man fortfarande finnarna i Dalarnas och Värmlands skogar för finnar, trots svenska namn och ibland nästan obefintliga kunskaper i finska. Min farmors far var t ex ”finne” medan en skåning som bosatte sig i hans trakter var ”svensk”. Nästan ingen skulle dock idag drömma om att kalla folk i finnskogarna för något annat än svensk. Men skulle någon erbjuda ”svennarna” en tillflyktsort om Sverige skulle börja braka ihop så är ju frågan vem som skulle betraktas svenne. Var går gränsen? Är folk i Malmfälten svennar? Tvåspråkiga tornedalsfinnar i Tornedalen? Utlandsadopterade? Personer av svensk-afrikansk bakgrund som bara talar svenska? Jag tycker att det verkar vara svårt att göra någon slags avgränsning för vem som är ”svenne”. Utomeuropeiska invandrare verkar klassificera personer med europeiskt utseende och nordiska namn som talar svenska utan utomnordisk brytning som ”svennar”. Någon mer exakt definition verkar dock inte finnas. Men jag tror inte att det för den grupp invandrarna kallar ”svennar” skulle kännas lika naturligt att samlas på en och samma plats utomlands, om Sverige brakar ihop, som det kändes för syrianerna att bosätta sig i Södertälje (och som nu lär vara den stad som hyser flest syrianer i världen). En annan definition på svenne skulle kunna vara ”den folkgrupp i Sverige som inte kan bli juridiskt utsatta för hets mot folkgrupp” (såg denna lysande definition på Flashback nyligen).

Man bör dock även utan någon slags definition på vem som är ”svenne” kunna sluta sig till att det är bättre för ”svennarna” om den övriga befolkningen har en positiv inställning till denna diffusa folkgrupp. Och för att åstadkomma detta tror jag att följande är viktigt:

1. Att så stor del av befintliga etablerade medier som utmålar ”svennar” som orsaken till invandrares problem i tillvaron går i konkurs eller läggs ner. Detsamma gäller riksdagens svenskfientliga partier vars politiker skyller invandrarnas problem svennarnas strukturella diskriminering o dyl. Svensk lagstiftning som i princip förutsätter att svennar inte kan diskrimineras och inte kan utsättas för hets mot folkgrupp ger också signalen att problemet är att svennarna är dumma mot andra, därför behövs bara lagstiftning och rättspraxis som riktar sig mot svennar; Det är ett påtagligt problem att svennar beter sig illa mot andra, därför behövs lagstiftning/rättspraxis bara just avseende detta problem. Detta pekar ut svennarna som skurkarna.

2. Att invandrarna ser svennarna som välståndsskapare som skapat ett land som är (var) lugnt och trevligt med hög levnadsstandard och att förekomst av svennar kanske bidrar till bibehålla denna karaktär på landet, i den mån nu detta är möjligt. Dagens bild av svennarna i etablerad media är dock snarast den motsatt och går ungefär ut på att svennarna genom strukturell diskriminering, fördomar och det ena med det tredje hindrar högutbildade och kulturellt berikande invandrare att nå den trivsel och den levnadsstandard de borde ha och att svennarna snarast drar orättfärdig nytta av invandrarna som pensionsräddare och utförare av arbeten som svennarna inte vill ha.

3. Att partier och personer som upplevs som svennarnas företrädare inte i onödan attackerar islam och muslimer. Den som vill göra detta bör få göra detta på egen hand utan stöd från andra svennar. Att det handlar om någon slags genuin oro över vad som står i koranen är mest skitsnack. Du hittar minst lika grova grejer i Gamla Testamentet (Jesaja 60:10-12) och Talmud och man kan göra en koppling mellan detta och Lazar Kaganovtjs kulakutrotning i Ukraina om man vill. Förr var folk lika bekymrade över de kristna syrianerna i Södertälje som man nu är bekymrad över muslimerna. Kom ihåg storslagsmålen mellan raggarna och syrianerna på 70-talet. En del ”svennar” kallar f ö syrianerna för ”muslimer” idag. ”Fan vad mycket muslimer det finns i Södertälje”, kan man få höra. Definitionen av ”muslim” är inte en person som brukar vända sig mot Mecka för att be utan snarare en svartkrullhårig person med mellanösternbakgrund (som tar svenska tjejer). Ordet ”muslim” är idag snarast ett kodord för person med mellanöstern- eller nordafrikanskt utseende som man inte vill ska bo här. Sannolikt finns också en viss insikt bland icke-vita invandrare om detta. Så angrepp på ”muslimer” kan ju i relativt hög grad uppfattas som osympatiskt även bland andra icke-vita invandrare.

***


Last edited by K. V. Pauker on Fri 9 Oct - 5:49; edited 1 time in total

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

/forts

Post  K. V. Pauker on Fri 9 Oct - 5:45

Del 4

Bostadsbrist, hela-Sverige-strategin, avknoppning från Sverige à la Kosovo

Den bostadsbrist i Sverige som de senaste årens flyktinginvandring skapat löser problemet med att den praktiska implementeringen av den s k hela Sverige-strategin inte funkat eftersom flyktingarna flyttat till storstäder så snart de kunnat. Eftersom det blivit brist på bostäder även på platser som Rosengård och Rinkeby stannar flyktingarna kvar även på ställen som Norrlands inland och storskogarna i Värmland och Dalarna. Det gör att man slipper skapa geografiska områden utan stora mängder invandrare som eventuellt i framtiden skulle vilja avskilja sig från ett invandrardominerat Syd- och Mellansverige som kanske annars mer skulle ha upplevts som ett annat land, typ Libanon eller Irak. Detta, plus de enorma summor som måste lånas upp om man skall bygga bort bostadsbristen, gör att det finns starka politiska drivkrafter för att bibehålla bostadsbristen och snarast förvärra den. I alla fall vill man att det skall ta tid att bygga bort bostadsbristen så att invandrarna hinner rota sig ute i skogarna. Man kommer nog också att helst vilja se att inhemsk befolkning flyttar från skogarna till jobben i storstäderna. Då ökar man andelen invandrare ute i skogarna. Då slipper man en alltför stor framtida kontrast i befolkningssammansättning som kan göra att vissa landsändar vill bryta sig loss från Sverige, typ Kosovo. I och för sig var det den invandrade, muslimska befolkningen i Kosovo som ville bryta sig loss från Serbien (efter att under efterkrigstiden gått från minoritet till massiv majoritet i Kosovo). Men i Sverige gissar jag att det skulle vara den inhemska befolkningen som skulle vilja bryta sig loss även om själva tanken idag ter sig som absurd för svenskarna, till skillnad från t ex skottarna i Storbritannien och katalonierna i Spanien. Men man skulle ju kunna tänka sig att det hade kunnat utvecklas sådana tankar om de landsdelar som haft kroniskt brist på arbetstillfällen sluppit ta emot invandrare och därmed fått en annan befolkningssammansättning än övriga Sverige. Det verkar som om man från start varit medveten om detta problem och velat undvika detta med ”hela-Sverige-Strategin” som man lanserade 1985 under Anita Gradins period som invandrarminister. Då talade man öppet om att undvika geografisk koncentration av invandrarna. Skälet för hela-Sverige-strategin” angavs visserligen vara att underlätta språkinlärningen för de nya invånarna, inte att förebygga att vissa landsdelar skulle komma att alieneras i framtiden p g a en förändrad befolkningssammansättning (vilket skulle kunna komma att utgöra en grogrund för separatistiska tankegångar à la Kosovo, Skottland och Katalonien). Det officiella skälet att undvika geografisk koncentration av språkinlärningsskäl redovisas bl a i SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning, sid 50 (inscannat material finns på Google).:

https://books.google.se/books?id=8-Y7GSM8ThsC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=geografisk+koncentration+%22hela-Sverige-strategin%22&source=bl&ots=DAPY36BQpn&sig=E279sA7_dg5OC9Xh7veA6h-Dt7U&hl=sv&sa=X&ved=0CC0Q6AEwAmoVChMI38qtvb2byAIVw4wsCh2wQQWk

Här nämns också målet att undvika geografisk koncentration:

http://www.migrationsinfo.se/valfard/boende/utplacering-av-nyanlanda/

1994 avslutade man officiellt ”hela-Sverige-strategin”. Då behövdes inte längre det svepskälet eftersom bostadsbristen börjat bli så stor i storstäderna att man kunde hänvisa till rena platsbristskäl och liknande för att placera i folk ute i skogen där inga jobb fanns. Att språkinlärningen mest var ett svepskäl framgår också av att man varit väldigt obenägen att införa ekonomiska incitament för att lära sig svenska. De möjligheter datorer och webben gett till billig språkinlärning som påminner mer om verkligheten verkar man också ha varit relativt ointresserad av trots att en dator numera verkar ingå det som räknas som skälig levnadsnivå och betalas av samhället, i alla fall i vissa kommuner.

Frågan är vad som hänt om man byggt bostäder i storstadsområdena i stället för ute i skogen och därmed skapat vissa förutsättningar för separatism i kvarvarande svenskdominerade delar av Sverige. Jag är inte helt säker på att vi hade fått en ”white flight” till kvarvarande svenskdominerade delar av Sverige. För då hade jobben behövt flytta med.

Frågan är också vad som hade hänt efter en avskiljning à la Kosovo, eller potentiellt Skottland eller Katalonien. Risken hade nog varit stor att medieägare, journalistnätverk à la Södermalm och 7-klöverpartier då börjat fylla den kvarvarande svenska delen av landet med människor utifrån på samma sätt. Tidningarna i skogslänen lät ju och låter ju f ö som i övrige Sverige. Så för att den kvarvarande delen av Sverige inte skulle ha gått samma väg hade man nog behövt alternativa aktörer i medievärlden. Det hade också varit en klar fördel om man kunnat ha ett väldigt selektivt urval på de som sökte sig till rest-Sverige. Att någon tillämpar ”white flight” räcker definitivt inte. Även de värsta journalisterna av Researchgrupp-typ vill inte bo i Rinkeby eller Rosengård. De vill bo på Södermalm bland andra vita människor. Det är andra som skall bo bland muslimer och zigenare.

Den stora majoriteten fungerar på liknande sätt. De vill inte själva bo bland zigenare och muslimer. De är ofta beredda att ta toklån och ta väldigt stora ekonomiska risker för att slippa detta. Men att rösta på ett parti som vill minska tillströmningen av muslimer och zigenare, det gör man inte om det bara känns litet motigt. Man röstar för vidöppna gränser. Man kan t o m om Sifo frågar svara ja på frågan om Sverige skall ta emot fler flyktingar (alltså att öka från nuvarande årstakt på 350 000 pers per år till ännu högre nivåer).

Jag noterar också att de flesta människor har otroligt svårt att se kausalsamband mellan t ex neddragningar och resursbrist i vården och att fler måste dela på samma kaka när man plockar in fler människor som inte behövs. Kausalsambandet mellan skattehöjningar och fler som inte behövs på arbetsmarknaden finns inte heller där. Kausalsambandet mellan efterfrågan på arbetskraft och hur många invandrare som behövs på arbetsmarknaden ser man heller inte i de flesta fall. Samhällsekonomi är för folk som en obegriplig svart låda där man har väldigt svag känsla för kausalsamband inne i lådan och sambandet mellan input och output. Folk kan också på en och samma gång uppleva det som sant att vi har ett stort arbetslöshetsproblem och att fler invandrare behövs för att försörja en åldrande befolkning. Folk upplever ingen motsättning mellan påståendena ”vi har stor arbetslöshet” och vi behöver ”fler invandrare för att försörja en åldrande befolkning”. Folk minns heller inte att man för 10-15 år sedan gapade i media om att vi behövde fler invandrare för att försörja 40-talisterna när de skulle gå i pension. Idag har vi facit men de flesta reflekterar överhuvudtaget inte över hur falsk propaganda de utsatts för i detta avseende.

Folk är väldigt formbara av ett dominerande medieflöde och riktlinjer från opinionsledare av olika slag. Folk saknar konsekvenstänk och den bit av självbevarelsedriften som handlar om vaksamhet mot sanningshalten i det dominerande medieflödet och den kulturella omgivningen. Det här är egentligen ett väldigt grundläggande drag hos mänskligheten. Om alla tänkte själv skulle det vara svårt för vissa gemensamma värderingar och synsätt att växa fram i respektive kultur och i respektive tidsålder. Detta är orsaken till att folk har annorlunda värderingar i Sverige nu jämfört med för 1100 år sedan och jämfört med i Saudi Arabien (adoptivbarn som växer upp i Sverige brukar anamma svenska värderingar, det fåtal adoptivbarn som kommit från Nordafrika och Mellanöstern har inte blivit muslimska eller litet halvmuslimska i sina attityder). Folk har alltså en naturlig inneboende tendens att inte tänka själv, eller ens ha en självbevarelsedrift som ger en viss vaksamhet mot konsekvenserna av de rådande kulturella värderingarna. Detta innebär att de flesta människor är illa rustade för att orientera sig i en demokrati där de själva av egen kraft måste ta reda på om en resursstark, förtroendeingivande aktör verkligen vill ens eget och ens barns bästa. Därför tycker jag att det hade varit en fördel om man kunde skilja agnarna från vetet och samla ihop människor som har någon slags naturlig tendens att tänka själv om och avskilja ett svenskt ”Kosovo”, ”Skottland” eller ”Katalonien” från Sverige. Om man skall ha en fungerande demokrati är det en fördel om så många som möjligt kan bära sin egen vikt och har något slags mentalt immunsystem och inte genom sin dårskap blir en direkt fara för andra. Jag betraktar en stor del av Sveriges befolkning som direkt farliga för sina svenska medmänniskor genom sin naivitet, enfald och brist på politisk självbevarelsedrift. Judarna har inte samma problem. De har genom århundradena lyckats gallra ut huvuddelen av människorna i de egna leden som var alltför naiva och enfaldiga för att vara lumphandlare eller penningutlånare. De fick konvertera och uppgå i andra folk  eftersom de inte klarade de yrken som judarna tilldelats.

Frågan är vad som skulle vara den ideala mentala profilen på de människor man stoppar in i en avknoppning från Sverige och där tanken är att folk inte skall vara en direkt fara för andra i gruppen genom sin naivitet och enfald. Hur hittar man människor som är mentalt riggade för att inte generera en direkt självdestruktiv politik i en demokrati? Hur hittar man de som stärker gruppen i en demokrati i stället för att utsätta andra för risker? Jag tror det är svårt att hitta något bra svar på detta. Jag tror att det är lättare att utgå ifrån vilka man inte bör ha med. De som i själ och hjärta tycker om nuvarande samhällsutveckling och är beredda att själva personligen betala ett ekonomiskt pris för detta tillhör väl de som man uppenbart inte vill ha med i en avknoppning från det nuvarande dårhus-Sverige. Sångerskan Carola Häggkvist som självmant importerar folk till sitt eget hus är väl ett praktexempel. Hon har också den störning som religionsutövande av Livets Ord/pingst-typ utgör. Carola torde väl vara ett extremexempel på dårar man bör försöka stänga grinden för. Man kan ju i och för sig fråga sig varför personer som egentligen inte borde trivas i en avknoppning från dår-Sverige skulle söka sig dit om de nu inte skulle trivas där. Mitt intryck är väl dock att den här typen av människor tycker att alla människor av svensk härstamning eller som ser vita ut inte som andra folkgrupper skall kunna få välja att stå utanför dår-styret. Därför vill de ta sig in i den friska avknoppningen för att kunna förstöra där också. Så den gruppen är det bra om man kan slippa.

Frågan är i vilken grad det kan vara vettigt att plocka in opportunister som fram tills nu röstat på sjuklövern men absolut inte kan tänka sig att själv bo i Rinkeby eller Rosengård och förtränger att invandringen kostar pengar eller tycker att invandring är okej bara andra betalar. Jag tror man i möjligaste mån bör undvika den här gruppen också. De har kanske någon form av primitiv, kortsiktig självbevarelsedrift men de skulle ju sakna all form av grundläggande lojalitet. Så litet högre bör man nog sätta ribban.

Den avknoppning med tillhörande utgallring jag skissar på ovan skulle påminna om att palestinska kristna och judar från Mellanöstern får var sin stat på f d palestinsk mark. Härstamningsmässigt utgör de samma grupp. Men deras förfäder valde olika religiösa grupper och olika värderingar. Ättlingarna till dessa verkar märkligt nog i så gott som hundraprocentig, eller kanske t o m rent hundraprocentig, grad välja samma bana som sina förfäder. Skulle man kunna åstadkomma något liknande bland svenskar genom en avknoppning från Sverige? Här skulle man alltså inte extrahera kristna ur gruppen judar utan i stället människor med en starkare självbevarelsedrift kombinerat med en tendens att tänka själv. Men vissa värderingar skulle väl också hänga med i paketet. Lustigt tror jag att de människor jag skulle vilja se i avknoppningen mer skulle påminna mer om judar än om kristna när det gäller aspekterna självbevarelsedrift och tänka själv.

Man bör inte blunda för det faktum att evolutionen inte gynnat framväxten av människor med den typ av självbevarelsedrift och förmåga/benägenhet att tänka själv som en demokrati nog mår bra av utan snarare tvärtom. Detta i kombination med att en annan grupp med fientlig inställning till Sveriges ursprungsbefolkning äger merparten av de stora dagstidningarna har lett till att man i Sverige bedriver en politik som i princip går ut på att bekämpa ursprungsbefolkningen. Eftersom man anser tanken att låta araberna komma tillbaka till Israel och krympa den judiska andelen av väljarkåren är ett uttryck för fientlighet mot judar bör rimligen samma logik tillämpas om man vill göra ett Rosengård av hela Sverige för att få en ”bättre” väljarkår. Att man inte vill inkludera den ursprungliga befolkningen i lagstiftningen mot diskriminering och hets mot folkgrupp bör rimligen också tolkas som fientlighet mot den svenska ursprungsbefolkningen. Både Israel- och Palestina-kramare anser att det är rasism om man inte inkluderar sina respektive skyddslingar i sådan lagstiftning. Samma logik bör då rimligen gälla den svenska ursprungsbefolkningen.

Mottagligheten för den här typen av logiska resonemang torde dock vara dålig hos den svenska befolkningen. Jag antar att det smickrar egot att inbilla sig att man själv liksom står på en så pass hög nivå att man inte själv kan utsättas för rasism eller diskriminering. En annan faktor är den missriktade, inneboende altruismen hos folk. För 1100 år sedan var det praxis att slå ihjäl några trälar och lägga dem i graven tillsammans med någon överklass-figur som just avlidit. Folk verkar inte ha sprungit till skogs när de insåg att husbonden snart skulle kunna komma farande med en påk och slå dem i skallen för att ha människooffer till graven. Nej, de fann sig i sitt öde och lät sig utan att knota få skallen inslagen när det var dags. En mjölkerska på gården var i princip en del av djurbesättningen på gården precis som en kossa. På dagens palliativa avdelningar på sjukhusen verkar man finna en liknande, altruistisk attityd hos dagens mjölkerskor och deras anhöriga. De brukar vika ner sig när personalen på avdelningen vill stänga av näringsdroppen för att hålla nere kostnaderna (pengarna behövs ju som bekant på annat håll). Man sväljer billig retorik typ att det är ett lidande i sig att ligga där med en massa slangar i kroppen och att man gör den sjuke en tjänst o s v. Visst finns det säkert folk som vill avsluta sitt liv när livskvaliteten blivit för dålig och som tycker att det inte är intressant nog att ligga och fundera och se på TV. Men långt ifrån alla funkar så. Det har jag själv fått erfara som anhörig. Men personalen gav sig inte. De tjatade tills min anhörige grät. Sedan förtsökte de ideligen fuska genom att hitta på olika förevändningar för att stänga av droppet. Det var ett helvete i flera månader. Jag vet dock en ”mjölkerska” på avdelningen som gav med sig utan problem. Nu hade hon som kossa tjänat ut och var färdig för soptippen. Sjukvårdens resurser behövdes till andra. Glad i hågen lät hon sig i princip avlivas. Genom att låta sig avlivas kände hon att hon gjorde en bra insats för samhället, typ.

Det är ett problem att gojernas överlevnad gynnats mer av en blind lydnad mot husbonden och den omgivande kulturmiljön än av ”tänka själv”/självbevarelsedriftsgrejer som husbonden och andra i kulturmiljön hade kunnat ogilla. Den här utgallringsmekanismen har inte den judiska folkgruppen haft. Där har i stället överlevnaden gynnats av att visserligen kunna hålla käft när det varit nödvändigt men ändå kunna tänka själv och ha en självbevarelsedrift. Den kringresande judiske handelsman som inte tänkte själv när han analyserade marknader och köpte in och sålde varor, och hade självbevarelsedrift när han gjorde affärer, fick svälta. De judar som inte klarade av detta fick konvertera och bli kristna. Det ligger därför tyvärr hel del i EU-ideologen Coudenhove-Kalergis beskrivning av den europeiska gojen som ”der Sklavemensch” (slavmänniskan) och judarna som ”der Führerrasse” (ledarrasen). Evolutionen har danat gojerna till ”slavmänniskor” medan evolutionen inte påverkat judarna på samma sätt. Vi har på så vis ett sämre människomaterial att tillgå för ett demokratiskt samhälle som inte alltför lätt tenderar att bli självdestruktivt. Med en väljarkår av ”slavmänniskor” får man alltför lätt självdestruktiva tendenser. Därför vore det en fördel om man på något sätt kunde extrahera de friskaste, minst slavliknande delarna av väljarkåren och lägga dessa individer i en separat enhet som fick avknoppas och gå vidare på egen hand. De skulle få gå vidare på egen hand, precis som de judiska kristna gjorde när de avknoppades från judenheten för 2000 år sedan. Liknelsen är bra för att illustrera principerna för avknoppningen men är kanske inte lika bra när det gäller det andliga och värderingsmässiga innehållet hos de avknoppade. Självbevarelsedrift och tänka själv är ju mer judiskt än kristet, i alla fall om vi betraktar framväxten av den europeiska judenheten de senaste 2000 år sedan. Men jag skulle tro att traditionella, äldre kristna värderingar när det gäller sexualitet och förbud mot eutanasi-liknande åtgärder skulle vara starkare hos de avknoppade än de som är kvar i dum-svenskheten. I alla fall skulle det vara min förhoppning.

Tilläggas kan att jag inte missunnar miljöpartijournalister på Söder, AFA:iter, Carola, Livets Ordare, pingstvänner, genuint äkta sjuklöverister m fl att gå vidare på egen hand utan sådana som mig. En skillnad mellan dem och mig är dock att de hellre skulle skjuta sådana som mig än låta mig slippa dem. Och det beror på detta är en del av det heliga kriget mot nazism, fascism, rasism och nationalism. Man vill inte låta någon enda liten geografisk, svensk ”cancersvulst” vara kvar. Visst är det så, ni expo:iter som i likhet med framlidne Stieg Larsson brukar läsa här på Exilen?

Så någon avknoppning från Sverige à la Kosovo eller möjligen Skottland eller Katalonien lär inte komma att ske. Det är nog tyvärr en orealiserbar dröm. Alla vi som inte har tillräckligt med pengar för att kunna leva på aktieutdelningar eller har attraktiv yrkeskompetens på världsmarknaden, typ en läkare eller bra programmerare, är nog fast i dårhuset Sverige och sjunker om båten Sverige sjunker. Tyvärr. Så vi får väl hoppas att det hela inte går alltför långt. Risken finns dock, om det är så att det bara handlar om bestraffning och sabotage, att man kommer att fortsätta vräka in nya väljare så fort som möjligt innan surfplattorna ersätter tidningarna. Om det är så att det ”bara” är fråga om att på taktiskt smartaste sätt förändra väljarkårens sammansättning så tar den värsta anstormningen kanske slut när man fyllt på tillräckligt mycket. Det kan ju vara så att man föredrar en väldigt stor rusch invandrare och påtagligt sänkt kronkurs innan man börjar låna upp typ 1500 miljarder för att bygga bostäder och infrastruktur. Stramar man åt invandringen efter att man lånat upp pengarna så kan man få in samma mängd nya väljare utan att behöva ta fördyringar på utlandslånen p g a en krona som deprecierar p g a sämre handelsbalans (p g a ökad import p g a folkökningen samtidigt som exporten inte ökar).

Tycker det verkar mer sannolikt att judarna kommer att lyckas skapa ett reservland åt sig om det händer någon olycka i Israel. I slutet av 2:a världskriget verkar USA ha varit på väg att skapa ett hemland åt judarna på Krim:

http://fortruss.blogspot.se/2015/03/how-stalin-played-americans-with.html

En del verkar tro att kuppen i Ukraina berodde på att man ville ha ukrainsk mark för ett potentiellt reservland om det händer något med Israel, typ att en pakistansk atombomb på villovägar briserar i Israel. Vet inte om det ligger något i detta. Men jag tycker att det verkar mer sannolikt att judarna skulle lyckas skapa ett reservland åt sig på en snutt av Ukraina än att t ex tyska boer eller svennar skulle lyckas med något liknande.

***


Begreppet ”öppen svenskhet” kan krångla till det

Jag vet att en del nationalister tyckt att Jimmie Åkesson var för mesig när han i en intervju med Göran Rosenberg sade att det var tveksamt om det fanns några etniska svenskar. En del verkar ha blivit rejält sura över det här. Man måste dock förstå att det här är det enda sätt man kan svara på i ett land som Sverige utan att få problem. Möjligen kunde Åkesson ha lagt till en liten hint om att just så är fallet genom att säga något typ ”svenskhet är inte samma sak etnicitetsbeteckningar för andra folkgrupper som t ex kurder, syrianer, japaner och kineser, vi skiljer oss från andra folkgrupper i det avseendet genom att alla som vill kan bli svenskar”. Hade Åkesson sagt detta utan att låta sarkastisk hade det varit ett perfekt schackdrag. Mattias Karlssons ”öppna svenskhet” vet jag dock inte om jag tror på som koncept. Jag tycker att detta verkar vara att krångla till saker. Risken finns också att man med resonemang av den här typen kan ge intryck av att man försöker dölja att man tycker att alltför utrikiska personer inte är svenskar. Som t ex när Karlsson själv tyckte att Zlatan inte var svensk p g a sin gångart. Och lyckas man för bra med att övertyga folk om att man på allvar tror på det här med ”öppen svenskhet” så kan man i onödan ta bort uppmärksamheten från det faktum att sjuklövern & Co vägrar tillämpa samma principer för etnicitetsbeteckningar för svenskar som för andra folkgrupper. Man bidrar då själv till att dölja ett exempel på den negativa särbehandling av svennarna som sjuklövern & Co står för. Så jag tycker att det är bättre att säga något typ att alla som känner sig svensk är det eller att vi har ingen annan syn än t ex sossarna och folkpartiet på vem som är svensk, däremot vill vi minska invandringen av ekonomiska skäl och inkludera även äldre sorters svenskar det lagstadgade skyddet mot rasism och diskriminering, och inte ha en negativ särbehandling för de med äldre rötter i Sverige.

Det ligger i och för sig en viss självmotsägelse i att alla skall vara svenskar om det nu skall finnas en äldre typ av svenskar också. Och om man vill att hets- och diskrimineringslagstiftningen även skall omfatta äldre typer av svenskar krävs det väl att man erkänner att den äldre typen av svenskar finns, eller kan finnas om man anlägger det perspektivet på verkligheten. Och då säger man indirekt att det finns olika typer av svenskhet vilket kan vara svårt att förena med ståndpunkten att alla är svenskar och att härstamningsfaktorn inte kan och inte skall spela någon roll för i vilken grad, eller på vilket sätt, man definieras som svensk. Den bästa lösningen tror jag dock är att strunta i den här typen av logiska motsägelser. Det sista som bekymrar den breda allmänheten är brist på logik. De kan väldigt lätt tro på två saker som direkt motsäger varandra samtidigt. De flesta köper t ex sjuklöverns argumentation om att vi har ett problem med arbetslöshet samtidigt som vi behöver importera mer arbetskraft för att försörja pensionärerna. Ingen sjuklövermedia-journalist lär heller ifrågasätta logiken i att alla är lika svenska samtidigt som äldre typer av svenskar kan bli utsatta för diskriminering p g a sin härstamning.

***


Kompletterande partier bör inte upplevas som mer ”extrema” än SD

De nya partier som behövs skall inte upplevas som mer extrema än SD. Helst tvärtom. Någonting typ SD fast utan SD:s bakgrund. Man bör nog också för eventuella nya partier kapa bort anti-islam-retoriken. Ett problem med anti-islam-retoriken är att ”muslim” bara uppfattas som ett kodord för ”svartskalle”. En hel del ur allmänheten uppfattar också saken på det viset och använder ordet ”muslim” på det viset. På sikt, när fler och fler får muslimsk bakgrund är det väl också en fördel för den del av den ursprungliga befolkningen som ställer sig utanför smältdegeln och därför i allt högre grad förknippas med mer ”nationalistiska” partier om dessa inte förknippas med fientlighet mot religionen islam. Även om sekulära personer med en eller två muslimska föräldrar kanske inte i sig störs så mycket av propaganda mot islamism så får vi komma ihåg att ord och begrepp som ”muslim” och ”islamism” i hög grad används som kodord av den breda allmänheten och att utomeuropeiska invandrare inte är dummare än att de inser detta. Skall man beröra det faktum att islamiska värderingar skiljer sig från västerländska så bör man inte göra detta i den kontext som SD och Dansk Folkeparti gör detta. Det man möjligen kan göra är att påpeka att etablerade partier och medier ser mellan fingrarna med att islamiska värderingar skiljer sig från västerländska eftersom huvudsaken är att få in så många utomeuropeiska invandrare som möjligt för att ändra väljarkåren i riktning mot Rosengårdshållet så att invandringskritiska partier får färre röster. Moderna jämställdhetsvärderingar blir t ex mindre viktigt än detta strategiska, övergripande mål. Möjligen kan man inflika några sådana synpunkter ibland i rätt sammanhang.

***


Problemet med att vinna legitimitet genom att stödja Israel och judenheten

När det gäller konflikten mellan Israel å ena sidan och palestinierna och de muslimska länderna i Mellanöstern å den andra så tror jag inte på att köpa sig legitimitet genom stödja Israel och därmed liksom stödja judar och därmed undvika att förknippas med nazism. Detta är ett ganska ineffektivt sätt att vinna legitimitet och det är förknippat med allvarliga biverkningar. Dels så är detta recept beroende av att judarna själva okejar denna logik och inte gör som med den uttalade pro-sionisten Björn Söder och grovt förvränger vad han sagt och utmålar honom som antisemit. Dels så gör man sig på det här viset osams med araberna och muslimerna som invandrat till landet. Svennar som stödjer mer ”nationalistiska” partier blir på det här viset en mer legitim måltavla för invandrade muslimers ilska. På sikt, när de som blir kvar utanför smältdegeln i allt högre grad kommer att bestå av personer som stödjer mer ”nationalistiska” partier så kommer man i allt högre grad att sätta likhetstecken mellan de som ser ut som svennar och ”nationalistiska” partisympatier. Och om sådana partisympatier förknippas med att vara för Israel och mot muslimer så är det väl inte så fördelaktigt för kvarvarande svennar.

***


Taktiskt korkat av Kasselstrand att skriva pro-palestinskt debattinlägg

När det gäller SD:s pro-israeliska hållning så kan man väl konstatera att det var taktiskt korkat av Kasselstrand att låta publicera en relativt pro-palestinsk debattartikel i Aftonbladet. I och för sig höll ju sig denna inom vad mainstreampartierna tycker. Och t o m USA har ju hittills förespråkat en tvåstatslösning officiellt. Men eftersom SD medvetet gått in för att få någon slags icke-nazistisk legitimitet genom bröderna Ekeroth och genom att låta Ekerotharna utforma SD:s Israel-politik så var väl detta taktiskt rätt osmart. Kasselstrand borde ha insett att det skulle bli konsekvenser. Frågan är hur SD bör göra framdeles. Den enda fördelen med SD:s hållning i Israel-frågan är att man genom denna kan ta röster från (kd):s pingst- och trosrörelse (Livets Ord m fl)-väljargrupp. Det finns också en hel del (kd)-väljare som är medlemmar i Svenska Kyrkan och som inte ansluter sig till traditionell lutheransk teologi utan i Israel-frågor låter ungefär som Livets Ordare och pingstvänner. Kan man genom en pro-israelisk attityd knuffa ut ett sjuklöver-parti ur riksdagen så är det nästan värt nackdelarna med att SD intar en pro-israelisk hållning. Tyvärr förstörde dock just Kent Ekeroth en hel del när det gällde möjligheterna att plocka (kd)-väljare genom att vara kompis med ex-porrkungen Berth Milton. Ekeroth verkar totalt skita i det här med att plocka (kd)-väljare. Ekeroth bör också vara tillräckligt smart för att inse detta. Det här tycker jag visar på på problemen med att smöra för Israel/judar. Det är inte självklart att det är så smart att försöka knuffa ut (kd) ur riksdagen genom att smöra för Israel. Vill också tillägga att Pavel Gamov i Aftonbladets valguide inför riksdagsvalet 2014 var den ende som lade till en tilläggstext till varför han inte ville totalförbjuda porr. Där skrev han något typ att ”det finns absolut ingen anledning att förbjuda porr”. Samtidigt skall man alltså försöka locka (kd)-väljare. Hur dum får man vara? I och för sig erkände väl Mats Odell (kd) i en kvällstidningsenkät i början på 90-talet att han läst porr någon gång hos frisören (Bert Karlsson sade ”klart man tittar lite i Fibban”). Men Gamov framstår ändå som jävligt korkad. Det här visar också på möjliga fallgropar om man tänkt sig locka (kd)-väljare.

***


Pingst- och Livets Ord-röster p g a pro-Israelisk hållning

SD kan kanske behålla sin sin pro-israeliska hållning. Men det är nog smartast att slopa den anti-islamiska retoriken. Då får man en hållning som mer liknar (kd):s. Eventuellt skulle man också kunna slopa den generella pro-israeliska hållningen och bara låta de som upplever sig ha en koppling till landet samt de som har religiösa skäl av typen pingst/Livets Ord-teologi få gapa om Israel. Övriga skulle få lov att ligga lågt. Samtidigt skulle man kunna ha restriktioner för pro-palestinska synpunkter. Då skulle man väl kanske kunna plocka en del (kd)-väljare och samtidigt hålla Ekerotharna på tillräckligt gott humör samtidigt som man inte retar muslimska invandrare alltför mycket. Kan man sedan komplettera med två invandringskritiska partier som är helt neutrala i Israel-frågan så slipper man försätta den i framtiden kvarvarande svenne-befolkningen i en lika utsatt situation som om de generellt förknippades med en pro-israelisk ståndpunkt.

***


Ett bättre alternativ till att muslimerna/Islam är den gemensamma fienden

Ett alternativ till att samarbeta med personer med påtagligt judiskt påbrå på grunden att man har en gemensam fiende i form av muslimer skulle kanske kunna vara följande: Man utgår från start från att det kan upplevas som problematiskt för judar att stödja litet nationalistiska partier eftersom det var ett sådant parti (plus vanliga borgerliga politiker som var köpta av storföretagare som ville rädda sina företag från socialisering) som stödde Hitlers maktövertagande. De judiska personerna får säga detta i klartext från start. Anledningen till att de ändå stödjer det invandringskritiska partiet är att invandringen försämrar ekonomin och gör det tidigare lugna och trivsamma Sverige mindre trevligt att bo i. Detta problem väger tyngre än att nationalister ibland ertappas med att ha postat anti-judiska utfall på nätet. Och eftersom den inhemska, svenska allmänheten är den kanske minst antisemitiska i Europa och nazisterna på 30-talet bara fick en dryg procent av rösterna så bör väl en pragmatisk person med påtaglig judisk härstamning som prioriterar vardaglig trivsel kunna stödja ett invandringskritiskt parti med hjärnan om än kanske inte med hjärtat. Jag tror att riskerna med att göra sig beroende av judar är för stora. Det ger ett större minus om de hoppar av med hänvisning till antisemitism än det ger plus om de legitimerar partiet i fråga genom sin judiskhet. Oavsett om man samarbetar med judar eller inte så är det dock viktigt att partiets företrädare inte tidigare uttryckt sig antisemitiskt på nätet eftersom sådant innebär rösttapp hos den inhemska breda allmänheten och ger större anledning till missnöje med bland de som är judar eller har judiskt påbrå.

Personer som är tydligt färgade ger mer legitimitet än judar eftersom folk tror att anledningen till att nazisterna var antijudiska var extrem rasism – judarna såg ju vita ut. Eftersom engelsmän och fransmän kunde vara dumma mot ”negrer” i Afrika och var mindre extrema än nazisterna så innebär detta att mer normala människor kan vara rasistiska mot ”negrer” och indier medan man måste vara hyperextrem som en nazist för att vara mot judar. (Det här var i alla fall ungefär den logik som förr lärdes ut i svenska skolor.) Alltså kan ett pro-judiskt SD som stöds av judar vara litet rasistiskt mot färgade vilket ju kräver mindre extremism. Så om man smackar upp en SD-affisch med en tydligt icke-vit person på så går man alltså ett steg längre i sin icke-rasism. Vill man vara så säker som möjligt på att det färgade affisch-namnet inte ändrar sig och säger att SD är rasistiskt kan man se till att välja ut en riktigt ful kille eller tjej som har svårt att få en partner. För så länge den färgade inte rasblandar med vita kan ju i regel rasister tolerera färgade. T o m nazister kan ju samarbeta med färgade. Japanerna de var allierade med under 2:a världskriget var ju icke-vita. Det tyska flygaresset Jochen Marseille fick en svart betjänt av sina överordnade under kriget i Nordafrika. Om en person vet att han/hon kan bli tolererad t o m av nazister så minskar detta risken för avhopp. Men du tar ändå risker även genom att göra dig beroende av färgade för att vinna legitimitet.

Anledningarna till att färgade stödjer ett nationalistiskt parti bör vara så gedigna som möjligt. De får gärna påminna om anledningarna till att folk som är av litet blandat ursprung, som jag själv, kan tänka sig stödja ett nationalistiskt parti eller ett parti som fortfarande är färgat av sådana idéer. Man bör se det som en ekonomisk och social fördel för en själv att invandringen minimeras. Man får gärna också se det som en fördel för en själv, och inte tvärtom, om det finns kvar en kärna av ursprungsbefolkningen. Möjliga störningskällor i relationen till färgade invandrare bör undvikas. De stora, etablerade partierna i Storbritannien och Frankrike kan införa lagstiftning som innebär att muslimer som begått politiskt/religiöst motiverade brott kan bli av med medborgarskapet. Landsmän till dessa muslimer ser inte detta som en påtaglig otrygghetsfaktor för dem själva. De upplever inte detta som ett försök att generellt bli av med färgade muslimer i landet. Men beträffande ett parti som tidigare haft generell, ofrivillig repatriering på programmet så kan de färgade muslimer uppleva saken annorlunda. Även andra färgade. Därför bör man nog undvika sådana krav. Därför tycker jag att SD borde skrota sina krav på att plocka av muslimer som begått brott med politisk/religiös koppling deras medborgarskap. För svenska folket ger det heller inget om man kan utvisa kanske fem extremistiska muslimer per år. Möjligen kan medlemmar i judiska församlingar få det litet trevligare om folk som klirrar deras rutor och skriker Allah-u-akhbar sparkas ut ur landet och om detsamma gäller den imam som uppmuntrat det hela. Så jag kan i och för sig förstå om judar tycker att sådana förslag är bra. Men jag tycker ändå att man skall avstå ifrån dem. Priset är för högt. Vad kommer muslimerna i framtiden säga om att inkludera även de ursprungliga svenskarna i hets mot folkgrupp- och diskrimineringslagstiftningen om svennarna tidigare upplevts nagga deras rättssäkerhet i kanten?

***


Hjälp i närområdet mer trovärdigt med neutralitet i Israel/Palestina-konflikten

Det är sannolikt lättare att använda argumentet att flyktingproblem kan lösas i närområdet om man intar en neutral hållning i Israel/Palestina-konflikten. Då kan man ju hänvisa till att länderna i närområdet tog emot alla palestinska flyktingar från Palestina och att de levat där sedan 1948. Man skulle ju också kunna hänvisa till att så gott som alla politiska flyktingar från Kina under Maos styre bosatte sig på Taiwan eller i Hong Kong. Men Palestina-exemplet är väl det mest närliggande exemplet. Det framstår dock som om man själv tillhör de som skapar flyktingproblem om man håller på Israel och tycker att det var rätt att sparka ut palestinierna. Att indirekt påminna folk om att palestinierna blev utsparkade ur Palestina är också svårt att kombinera med att vara pro-israelisk. Varken pro-israeliska judiska debattörer i Sverige eller Israel-fantaster av pingst/Livets Ord-snitt brukar påminna folk i onödan om de palestinska flyktinglägren. I och för sig behöver man ju inte kritisera Israel i samma andetag som man nämner de här flyktinglägren. Men att påminna folk om de här permanenta lägren är ju ändå dålig PR för Israel och sionismen. Det framstår också som litet fräckt kanske att både säga att det var okej att sparka ut palestinierna för att säkra judisk majoritet i ett litet större område och samtidigt säga att flyktinglägren i närområdet var en lösning som funkade. I alla fall kan nog invandrare från Mellanöstern när de konfronteras med en sådan attityd tänka något typ ”med en sådan jävla attityd från svennarna så är det inte mer rätt om vi då koloniserar deras land precis som judarna koloniserade Palestina”. Så jag tror inte att det är en fördel för kvarvarande svennar att förknippas med en uttalad, pro-israelisk attityd. Ibland får jag intrycket att poängen med att kedja fast SD-sympatisörerna till en pro-israelisk och anti-muslimsk attityd är att ställa till extra problem för framtidens kvarvarande svennar. Och när t o m en Israel-fantast som Björn Söder med släktingar som gift sig med judar kan framställas som antisemit så undrar jag vad man tjänar på att smöra för Israel. Att det finns problem förknippade med att som ”nationalist” ta ställning mot Israel kan jag förstå (nationalism + antijudiskhet = nazism, typ). Men att aktivt ta ställning FÖR Israel, det är ju en annan sak.

***


Palestinska flyktingproblemet löses med svält och invandring till Europa

En sannolik konsekvens av den syriska flyktingkatastrofen är minskning av antalet statslösa palestinier i permanenta syriska flyktingläger, dels genom att man kapat ner mathjälpen till en fjärdedel (svält + åtföljande sjukdomar = folk dör) och dels genom utvandring till länder som Sverige. Med nuvarande svensk rättspraxis så har samtliga dessa palestinier rätt att få PUT i Sverige om de lyckas ta sig hit. Och i så fall är de nog inte så benägna att få kräva att få komma till Palestina. De är kanske också mindre benägna att se judarna som invandrat dit precis som de själva invandrat till Sverige som ockupanter. I november 2014 uppgav FN att 44 000 palestinska flyktingar dittills tagit sig till Libanon, antagligen är det fler nu som tagit sig till Libanon eller andra länder utanför Syrien:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49429#.VgYStpXovcs

***


NATO-medlemskap mer logiskt nu än då den kommunistiska supermakten Sovjet fanns?

En fråga som kan komma upp på dagordningen de närmaste åren är folkomröstning om NATO-medlemskap. Jag skulle här vilja påpeka några saker. Jag tycker själv att det är märkligt att även de borgerliga sjuklöverpartierna ville ha svensk alliansfrihet på den tiden när Sovjetunionen fanns och var en kommunistisk diktatur men inte idag, när ett betydligt mindre mäktigt Ryssland inte längre är kommunistiskt och man har flerpartisystem och öppet får säga att man vill återinföra kommunism eller ha tillbaka ett västvänligt Jeltsin-styre där väst-lierade oligarker plundrar statliga tillgångar. Att gå med i NATO för att Ryssland tagit tillbaka Krim som en icke demokratiskt vald kommunistisk regim fört över till provinsen Ukraina år 1954 framstår som närmast löjligt. Speciellt då NATO okejat att Albanien fått ta över Kosovo från Jugoslavien trots att Kosovo alltid tillhört Jugoslavien. Samtidigt skall vi tydligen också okeja Victoria Nuland & Co:s kupp mot den demokratiskt valde ukrainske presidenten Janukovitj. Jag är medveten om att den breda allmänheten kanske inte har de här informationskomponenterna på sin dagordning. Men det är ändå en bra utgångspunkt för att orientera sig i frågan. I alla fall tycker jag att det verkar vansinne att aktivt stödja ett ja till NATO. För då blir vi bara än mer indragna i USA:s, Storbritanniens och Frankrikes krigande runt om i världen och drar på oss andra länders och folkgruppers ilska. Apropå det sistnämnda kan man ju också konstatera att NATO har rätt att gå in i medlemsländer som råkar välja en ”felaktig” politisk kurs. Så om NATO skulle ogilla en invandringskritisk, svensk regering så kan man alltså gå in och avsätta denna i princip. Eller en muslimsk regering när hela Sverige börjat bli som Rosengård. Kanske är det i sistnämnda scenario som vi delvis kan spåra entusiasmen inför NATO-inträde. Då säkrar man Sverige åt den västliga sfären även om Sverige skulle välja en Rosengård/Rinkeby-regering med tillhörande värderingar (man bombar och invaderar Sverige om det blir något typ Hamas-styre). Risken för det syndastraff mångkulturfantasterna skulle råka ut för med muslimskt styre skulle då delvis minska. Om NATO inte skulle avsätta de muslimska fundamentalisterna så skulle de i alla fall kunna göra landet till en grushög. Och det utgör ju en avskräckande faktor eller bra hämnd för muslimernas HBTQ-fientlighet och liknande.

Noterar i det här sammanhanget att tanken med ett 3:e världskrig under kalla kriget enligt vissa lär ha varit göra Väst- och Östtyskland till en grushög om något typ NPD skulle ha kommit till makten i Västtyskland. Kärnvapnen i Östttyskland fick göra Västtyskland till en grushög och kärnvapnen i Västtyskland fick göra Östtyskland till en grushög. Vet inte om den här avsikten direkt kan bevisas även om det ju skulle kunna tänkas att man begränsade ett krig till Tyskland. I vilket fall som helst så tvivlar jag på att man vill ha ett NATO-medlemskap av omsorg om det svenska folket. Noterar också att det kapitalistiska Schweiz valt att stå utanför både EU och NATO. Skall man komplettera SD med ett invandringskritiskt högerparti så tror jag att detta bör se Schweiz snarare än USA som modellen. Det finns också borgerliga väljare som är mot NATO-medlemskap precis som det fanns borgerliga väljare på 90-talet som var mot EU-medlemskap.

***


Löfvén kom undan med lögn om att Sverige ger jättemycket till Syriens närområde


Jag hänvisade tidigare i texten, i ”Kap II. Alternativ, invandringskritisk media”, till att Stefan Löfvén i Aktuellt låtit påskina att Sverige ger jättemycket till flyktinglägren i Syriens närområde. Jimmie Åkesson hade intervjuats tidigare i denna Aktuellt-sändning och då underlåtet att påpeka att man faktiskt kapat ner matpengarna till flyktinglägren runt Syrien väldigt drastiskt under sommaren. Aktuellt-avsnittet sändes kl 21.00 den 10 sep 2015. I sändningen sade Löfvén så här ca 09:10 in i sändningen (ca 02.23 in det förkortade klippet på svt.se http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-vi-ar-i-det-har-tillsammans ):

”Vi ska komma ihåg att Sverige är en av de största biståndsgivarna, humanitärt bistånd också, precis där nere [...]”.

Det här var alltså ren lögn eftersom Sverige enligt UNHCR:s siffror daterade 15 sep 2015 dittills under året bara gett 1 192 606 USD, alltså ca 10 miljoner kr till UNHCR:s program för de syriska flyktingarna:

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9470

Sverige var i själva verket en av de MINSTA biståndsgivarna, och de andra gav heller inte speciellt mycket. Men det här lät man alltså Löfvén komma undan med. Om Åkesson i inslaget innan påpekat storleksordningen på de summor det var fråga om hade Löfvén inte kunnat komma undan med det här. SD försökte heller inte i efterhand påpeka detta.

Det här indikerar hur pass lågprioriterat det egentligen är för SD att ändra folks verklighetsuppfattning. Man lyfter inte ett finger för att åtminstone försöka rucka litet på de referensramar etablerad media framställer. Sedan tackar man och tar emot för de röster personliga mångkulturella erfarenheter och alternativ media genererar. Det alternativa medium som tidigast pekade på neddragningarna av stödet till lägren i Syriens närområde var Fria Tidermn genom att man publicerade den här artikeln 9 sep 2015:

http://www.friatider.se/mindre-mat-till-flyktingar-till-plats-nar-europa-skar-ned-bistand

Exponerat fick indirekt ut någorlunda liknande information 11 sep 2015:

http://www.exponerat.net/tino-sanandaji-verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism-mastodontinlagg/ .

Sist var Avpixlat den 22 sep 2015 där läsaren också bara indirekt fick sluta sig till vad det var fråga om:

http://avpixlat.info/2015/09/22/aftonbladets-ledarsida-skyller-unhcrs-resursbrist-pa-sd/

Tidsordningen mellan Fria Tiders, Exponerats och Avpixlats publiceringar är intressant. Fria Tider var tydligen mest på hugget. Men SD-ledningen tycker alltså att det är komprometterande att läsa på Fria Tider.

I ovannämnda Aktuellt-sändning ljög också Löfvén (start ca 03.16 in i det förkortade klippet, se länk ovan) när han påstod att flyktingarna i Danmark inte fick söka asyl i Danmark trots att det framgick tidigare under reportaget att flyktingarna själva ville vidare till Sverige.
Appendix: Information om matkrisen i flyktinglägren som saknas i medierna

Jag postar här nedan ett inlägg på engelska i ämnet som jag hade tänkt posta på ett utländskt forum. Postar det här i stället eftersom några av källorna var svenska. Inlägget skrevs innan Rapport 24 sep 2015 sände sitt reportage om kapade matleveranser till flyktinglägren i Libanon.

The reason for the huge influx of Syrian refugees during the summer and autumn this year is that Unicef´s food rations for refugees inside Syria have been cut by 75 % and that food rations for Syrian refugees in neighbouring countries have been cut by 50 %. Even the largest newspaper in Sweden, Aftonbladet, has reported about this in a recent column (dated sep 18) although the link on the front page was removed after a few hours:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21432082.ab

Here the UNHCR reports about the funding shortage in English:

http://www.unhcr.org/558acbbc6.html

Article in The Guardian:

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/04/syrian-refugee-crisis-why-has-it-become-so-bad

The Jordan Times July 15, 2015:

http://www.jordantimes.com/news/local/un-agencies-say-refugees%E2%80%99-situation-critical-due-lack-funds

According to UNHCR statistics dated sep 15, 2015 Sweden has so far contributed with a little bit more than $1 million this year, an almost ridiculous amount of money:

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=9470

The head of the UN World Food Program, WFP, says that reduced food aid has made the refugees try to migrate to Europe:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=13360&artikel=6260800

According to official Swedish figures, the Swedish central government plans to spend almost USD $3 billion this year on refugees that have arrived to Sweden (these figures do not include costs for refugees that have immigrated in the past and extra costs for health care and infrastructure). Remember that the population of the US is 30 times as large as Sweden´s population. So the corresponding amount of money for the US would be almost $90 billion.

The reason why the UN has cut food spending on Syrian refugees so drastically and the reason why countries like Sweden and Germany don´t compensate at all for reduced UN spending is that they want people to come to Europe. And the reason for that is not low birth rates. Europe doesn´t need more labour since machines and computers continue to replace manpower and we definitely haven´t a labour shortage problem today. The reason is that that politicians, media owners and think tank donors feel that more immigrants consolidate the democracy in Europe. Middle Eastern immigrants generally don´t support Nazi parties or other radical nationalist or even moderate European nationalist parties (although the Grand Mufti of Jerusalem supported Germany during WWII). Therefore, ruling European politicians (with the exception of ruling Hungarian and perhaps also Slovakian and Czech politicians) feel that immigration generally consolidates the European democracy. If you phase out the part of the electorate that can vote for Nazis you consolidate the European democracy and fight Nazism. Opposition to these ideas is considered as some kind of Nazi collaborator attitude.

The fact that many 3rd world immigrants, especially Muslims, don´t share Western values is considered as a smaller problem than the potential threat from Nazism and nationalism. They also expect that the children and grandchildren of Muslim immigrants will adopt Western values, and even if they don´t this is considered as a smaller problem than Nazism and nationalism. If we get Islamic, fundamentalist rule, although this is considered as rather unlikely, Swedes and other Europeans just get what they deserve and all important people can settle elsewhere if they like, and escape the problems in Sweden and other European countries. Since the Swedes refused to fight the Nazis and other European countries had Nazi collaborators (or people that could become collaborators) or even supported the Nazis, they just get what they deserve.

It also seems as if European nationalists of today try to gain legitimacy by attacking Islam and at the same time portray themselves as great friends of Israel. They seem to think that by doing that they will not stand out as Nazis. Some nationalist parties even de-emphasize their former social conservative attitudes and defend gay rights against Muslims in order to gain more legitimacy. The word “Muslim” also seems to work as a code word for “darkies” when communicating with the general public. It stands out as less racist to say “Muslim” than “darky” or “non-white”. However, it seems likely that the nationalist anti-Islamic propaganda will make Muslim immigrants more hostile to nationalists and more friendly towards mainstream liberals/conservatives and socialists which oppose the nationalists. Perhaps this will also indirectly facilitate the integration of 2nd and 3rd generation Muslims into the current mainstream political identity.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 11 Oct - 22:42

Såg partiledardebatten i Agenda i SVT 11 okt 2015.

Bäst på att marknadsföra sin politik var nog Fridolin.

Ebba Busch-Thor och Anna Kinberg-Batra fick sannolikt bra utdelning på sina (låtsas)åtstramningar av flyktingpolitiken eftersom Margit Silberstein upplyste om dessa i Aktuellt-sändningen i pausen.

Åkesson verkade chansa på att flyktingströmmen inte skulle avta och varnade för välfärdskollaps. Tycker han bommade samma saker som tidigare under hösten.

Åkesson verkade också satsa mer på att ta borgerliga röster än (s)-röster. Tanken verkar ha varit att chansen för nyval blir större om man inte tar röster från sossarna.

Löfvén kom återigen undan med lögnen att Sverige satsar en massa pengar på flyktinglägren i Syriens närområde när det faktiskt förhåller sig tvärtom. Och det är sannolikt den bild av verkligheten tittarna har. De flesta vet inte att man ibland helt dragit in matkupongerna eller sänkt hjälpen till hälften eller en fjärdedel. Väldigt synd att Åkesson inte påpekade detta.


Postar litet andra funderingar också. Satt och spånade litet i eftermiddags om den senaste tidens stora invandringsinflöde. Kom att tänka på några grejer folk kanske inte tänker på.Apropå de problem i skolorna som de stora hastiga inflödena av asylsökare ger

Idag får man generellt inte bedriva grund- och gymnasieskoleverksamhet som i princip helt baserar sig på nätundervisning. Ett undantag finns för utlandselever som kan få sådan undervisning via SIS och för skoltrötta elever.

Utan tvivel tror jag dock att barn och föräldrar hade kunnat uppskatta om de haft möjlighet att få studera hemma via nätet när deras skola översvämmas av asylsökarnas barn. En sådan här lösning hade också kunnat ordnas väldigt snabbt för den enskilde eleven. Övningsämnen som slöjd hade inte varit några problem. Jag vet att Kunskapsskolan för att spara pengar har en slöjdlokal för en massa skolor. Sedan bussar de eleverna dit när de skall vara där en vecka för att ha slöjd. På så vis har slöjdlokalen maximal beläggning hela tiden. Så om en friskola blixtsnabbt skulle erbjuda nätundervisning så skulle man ha några månader på sig att fixa tid i en slöjdlokal.

Men det krävs alltså en lagändring eller förordningsförändring för att kunna erbjuda folk en sådan här lösning på skolproblemet.Problemet med ekonomiska migranter egentligen inte svårt att lösa

Minns att jag i mitten/slutet på 80-talet i Invandrare och minoriteter (av alla  tidningar) läste en artikel av chefredaktören David Schwarz. Han hävdade där att en stor del av dagens asylsökare var ekonomiska snarare än politiska flyktingar. Så dylik information fanns att tillgå även för 30 år sedan i rumsrena publikationer.

Lustigt nog skulle det egentligen inte vara speciellt svårt att ganska snabbt höja levnadsstandarden i länder med tillräckliga skalfördelar och tillräckliga naturresurser. Kongo är väl ett praktexempel. Det är ett väldigt stort land med fantastiska naturresurser och tillräckligt stor befolkning för att ha en egen tillverkningsindustri.

Om befolkningen nöjer sig med produkter som inte är av senaste snitt så går det att få tag i begagnade verktyg för tillverkningslinjer nästan gratis. Iran brukar göra så med sitt behov av personbilar. De köper gamla Peugeot-verktyg. Levnadsstandarden i Iran har förbättrats trots sanktionerna efter att man sluppit kriga med Irak trots att man spenderar litet för mycket på militären. Med mindre befolkningstillväxt hade Iran kunnat vara ett rätt välmående land. Men redan nu har folk det tillräckligt bra där för att det inte skall vara speciellt intressant att försöka ta sig till Sverige. (Från Saudi Arabien, som är ett rikt land, kommer ingen trots diktatur, halshuggningar och trots att kvinnor inte ens får köra bil.)

Så hur skulle man kunna göra i ett land som Kongo?

Svar:

Man gör som Iran och importerar en gammal tillverkningslinje för en äldre bilmodell. Gärna 2-3 stycken så att man får litet konkurrens. Sedan gör man likadant med kylskåp, tvättmaskiner och luftkonditioneringsapparater. Med Kongos naturtillgångar borde det vara rätt lätt att få tag i pengar. Hugg bara ner litet skog och sälj träpinnarna. Ge aktierna i tillverkningsföretagen till folket. Anställ folk i tillverkningslinjerna. De som jobbar på bilfabriken kan då köpa kylskåp och vice versa. Fler konsumenter kan skapas genom att folk får bli skogshuggare. Köp några gamla sågverk och pappersmassefabriker utomlands. De kostar inga stora pengar jämfört med de vapeninköp och lyxinköp till landets politiska ledning som brukar vara det normala i korrumperade 3:e världen-länder. Ett hyfsat sågverk kan man få för 10 millar. Begagnad utrustning för att tillverka pappersmassa kostar kanske några hundra miljoner. 3:e världen-ledare brukar dock ofta ha någon  miljard på utländska bankkonton när de suttit några år. Men folket i hyddorna brukar tolerera detta så länge ledaren är av samma stam som dem själva och har några gevärspipor redo att rikta mot eventuella, uppstudsiga figurer.

Men varför använder man då sig inte av dessa enkla utvecklingsrecept? Om kineserna kunde montera ner fabriker och smälla upp dem hemma, varför kan då inte afrikanerna göra detsamma? Detta borde ju också vara en vettig idé eftersom man i t ex Kongo inte skulle behöva satsa på branscher som kräver låga löner för att man skall kunna exportera till väst. Man skulle kunna satsa på grejer som kan bära rätt höga löner som pappersbruk och sågverk, vilket kineserna inte kunde p g a brist på naturresurser.

Notera också att ett land som Kongo inte ens skulle behöva importera olja. Med det klimat de har kan de köra på etanol, tillverkad av sockerrör, precis som Brasilien. Notera också att såväl bensin- som dieselmotorer kan konverteras till etanol eller konstrueras specifikt för etanol. Så importbehovet för ett land som Kongo skulle bli minimalt. Det man skulle behöva importera är väl konsumentelektronik. Och det skulle man klara genom råvarubaserad export.

Om man såg till att folk började spara till pensionen i stället för att skaffa en massa barn skulle man också undvika problemet med att landets resurser på sikt inte räcker till för en råvarubaserad ekonomi. Så att ge en liten subvention proportionell till eget pensionssparande skulle nog vara ett smart drag. Steg 1 är dock att överhuvudtaget ha en penningbaserad ekonomi med bankkonton. Detta löser man dock i lågt utvecklade länder med mobiltelefoner.

Men varför gör man då inte så här? Varför har ett resursfattigt land som Sydkorea sedan 10 år tillbaka i tiden snudd på nordvästeuropeisk levnadsstandard? 1960 var man fattigare än Kenya. Hur kunde man utvecklas i sådan raketfart? Nu svarar många förstås ”de är så mycket smartare än afrikanerna”. Men jag skulle påstå att en viktigare faktor än intelligens när det gäller de länder som har goda förutsättningar för en välmående, råvarubaserad ekonomi är vilja. Du behöver ingen intelligens för att bygga en ekonomi på råvaror. Kanadas och Australiens råvarubaserade ekonomier kräver ingen intelligens. Visst, det behövs några få smartingar för vissa, viktigare funktioner. Men det är väl bara att hyra in några sådana. För att köra gruvtruck eller såga ner träd behöver man inte vara speciellt smart. Så problemet är att typiska afrikanska ledare har inte varit intresserade av ökat välstånd för sin befolkning. De har enbart varit intresserade av att fylla sina bankkonton och säkra sin makt. Resten har de skitit i. Och så länge ledaren varit av samma stam som den största folkgruppen så har folket låtit sig nöjas med detta. Eller så har det blivit uppror/militärkupp som gett en likadan ledare.

De utländska bolag som får koncessioner för att såga ner timmer eller gräva upp malm av den korrupta regeringen är heller inte intresserade av någon utveckling i landet. De väljer den enklaste och billigaste lösningen på personalproblemet. Behöver de inte betala folk ordentligt för att såga ner trän gör de inte det. Behövs pengarna till att betala provisioner till politiska ledare gör de detta i stället. Men att betala svenska skogsarbetarlöner skulle egentligen inte vara några problem. Det växer ju bra mycket bättre i Afrika än i Arjeplog. Ändå tjänar skogsarbetaren i Arjeplog mångdubbelt mer.

Utländska regeringar har heller inget egentligt intresse av ekonomisk utveckling i Afrika. Länder som USA, Storbritannien och Frankrike vill på traditionellt manér ha kontroll över dessa länders regeringar (läs t ex John Perkins bok ”Confessions of an Economic Hit Man” om hur det går till). Det brukar ske genom att man lånar ut enorma pengar till projekt som inte ger någon avkastning till invånarna eller statskassan. Typiska, korrupta 3:e världen-ledare brukar vara lätta att övertala till sådant.

Sedan har vi länder som Sverige. I Sverige är det viktigaste för många i politik-sektorn att känna sig god (samt att straffa det svenska folket). Därför bygger Sverige busstationer mitt ute i ödemarken dit inga bussar går m m. Svenskt bistånd till Afrika ger i regel inget. (Kinesiska investeringar har dock fått viss fart på de afrikanska ekonomierna.) Hur litet man egentligen bryr sig om att utveckla länder genom biståndet visar sig också genom att man plötsligt kan plocka flera miljarder ut biståndet för att finansiera flyktingmottagning här hemma i Sverige. För svenska makthavare är det bättre om folk i 3:e världen  fortsätter vara fattiga. För då när de en önskan om att få komma hit. Och kommer de hit får man en bättre sammansättning på väljarkåren som då inte röstar på nationalistiska partier.

Att västländerna försöker tvinga på afrikanerna frihandel så att de tvingas in i ett exportberoende är heller inte vettigt. Det blir för tungt för dem att få tillräckliga exportinkomster för att köpa alla kapitalvaror från utlandet. De måste få tillverka dem själva. Då kan de finansiera den lilla import de behöver av riktig högteknologi med råvaruexport. Det är bara de arabiska gulfländerna som kan finansiera ett välstånd bara genom råvaruexport (olja). Ingen tror heller att något land i Afrika kan bli ett nytt Sydkorea och betala för export genom högteknologiska produkter. Återstår då alternativen att betala för viss, otillräcklig import genom råvaruexport eller genom att exportera kläder tillverkade med hjälp av slavlöner som i Bangladesh. Inget av de två sistnämnda alternativen är något som ger länderna i fråga något påtagligt välstånd.Nya medborgare får egendom till skänks

En ekonomisk aspekt på invandringen som folk inte tänker på är att den som blir medborgare i ett land indirekt också blir ägare till samhällsägd infrastruktur och andra samhällsägda tillgångar, som t ex statsägda företag och skogar. I Norge blir detta förhållande speciellt tydligt genom den enorma oljefonden som är värd runt 1 miljon kronor per norsk medborgare. Med ett norskt medborgarskap får man alltså en andel i en oljefond värd runt en miljon kronor. Privatiserar man oljefonden och delar ut pengarna till medborgarna blir detta alltså en miljon rakt ner i fickan på nya medborgare.

Men även det faktum att man genom ett medborgarskap får del i t ex vägar, byggnader, skogar o s v innebär en betydande förmögenhetsöverföring till andra människor, ungefär som om man gratis släpper in folk och låter folk ta del av en allmänning i form av ett grustag. Den här biten brukar man inte ha med i flertalet beräkningar över invandringens kostnader. Förmögenhetsöverföringar av den här typen ser man inte som en kostnad. Man gör också antagandet att ingen extra infrastruktur behöver byggas till p g a att antalet invånare ökar. Och även om man gjort detta hade man inte genom detta inkluderat förmögenhetsöverföring som sker genom att fler skall få dela på samma mängd skog, vattenkraft m m.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 12 Oct - 18:31

Tydligen är det fortfarande svårt att få tillräckligt med mat för de syriska flyktingarna i Libanon:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/utrikes/article21543226.ab

“FN är med och bidrar men medlemsländerna ger inte tillräckligt. På mindre än ett år har det matbidrag som alla registrerade flyktingar får av FN sjunkit från 30 dollar per person och månad (cirka 250 kronor) till 13.50 dollar. Omräknat till svenska kronor är det mindre än fyra kronor per dag.”

Ändå kom Löfvén i gårdagens partiledardebatt i Agenda undan med att Sverige gör jättemycket för de syriska flyktingarna i närområdet (i själva verket är det dock som sagt bara 35 miljoner med de senaste extrapengarna, vilket motsvarar några timmars flyktinghjälp i Sverige).

Det var väldigt synd att Åkesson inte upplyste om det här i gårdagens partiledardebatt. Och att anledningen till att man gör så här är att man i stället vill ha hit flyktingarna för att ändra väljarkårens sammansättning så att SD får färre röster. SD får nästan inga röster i områden som Rosengård.

Väljarna har ett otroligt underskott av information. Invandringskritiker har heller inte till fullo utnyttjat de möjligheter tekniken ger. Det borde gå att driva mer mer trafik mot alternativa medier. Om det gick att få ihop flera hundra tusen till ett enskilt åtal mot Expressens chefredaktör borde det gå att få folk att bidra till hushållsutskick som kan driva trafik mot alternativ media.

Billigare alternativ finns också. Åkesson kunde t ex i partiledardebatten ha upplyst om att kompletterande information angående motståndarnas repliker kommer att läggas upp på sverigedemokraterna.se. Där kunde man t ex ha svarat på Löfvéns angrepp om att SD skulle ta 90 miljarder från kommunerna. SD:s egna sajter är inte heller uppbyggda för att kontinuerligt förse väljarna med alternativ information. Ser ingen länk till Samtidens webbsajt på SD:s hemsida och när man väl lyckats leta upp Samtiden är innehållet inget vidare. Informationen där täpper inte till de luckor folk har i sin samlade information. Fast å andra sidan lär väl få som av egen kraft lyckats hitta Samtiden rösta på sjuklövern. Inte heller så många av de som hittat till SD:s webbsajt. Därför blir offentliga framträdanden i t ex partiledardebatter i TV så oerhört viktiga för att fånga in nya väljare.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 12 Oct - 20:18

K. V. Pauker wrote:Apropå de problem i skolorna som de stora hastiga inflödena av asylsökare ger

Idag får man generellt inte bedriva grund- och gymnasieskoleverksamhet som i princip helt baserar sig på nätundervisning. Ett undantag finns för utlandselever som kan få sådan undervisning via SIS och för skoltrötta elever.

Utan tvivel tror jag dock att barn och föräldrar hade kunnat uppskatta om de haft möjlighet att få studera hemma via nätet när deras skola översvämmas av asylsökarnas barn. En sådan här lösning hade också kunnat ordnas väldigt snabbt för den enskilde eleven. Övningsämnen som slöjd hade inte varit några problem. Jag vet att Kunskapsskolan för att spara pengar har en slöjdlokal för en massa skolor. Sedan bussar de eleverna dit när de skall vara där en vecka för att ha slöjd. På så vis har slöjdlokalen maximal beläggning hela tiden. Så om en friskola blixtsnabbt skulle erbjuda nätundervisning så skulle man ha några månader på sig att fixa tid i en slöjdlokal.

Men det krävs alltså en lagändring eller förordningsförändring för att kunna erbjuda folk en sådan här lösning på skolproblemet.

Eller så avskaffar man bara skolplikten. :)

Slöjdlokaler, har man kvar sådant vansinne? Sounds like prison to me. Och det är precis vad det är. Ja Kan iofs spontant känna det vore jättekul om det fanns offentliga slöjdlokaler eller verkstäder där man kunde reparera saker. Det är tvånget som är den sinnessjuka komponenten i det hela. Undrar förresten hur vanligt förekommande det är att ungdomar laddar upp bilder på resultatet av slöjdlektionerna. Pelle 15 år laddar upp bild på sin nysnickrade fågelholk på instagram? Hade det blivit en hit? Förmodligen hade det gett Pelle töntstämpel och genererat fler rykten om asperger än en likestorm utan dess like. Ändå är slavmänniskorna överens om den absoluta nödvändigheten av att tvinga barn gå i skolan. Inte för att det behövs slöjdlokaler där ungarna kan snickra fågelholkar utan för att det behövs en miljö där man får chansen att mobba pojken eller flickan som har snickrat en jättefin fågelholk.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 15 Oct - 19:14

Reflektioner angående SD:s senaste utspel om en kampanj mot invandringen genom annonser i utländsk press och genom att låta partiledningen fara runt i landet och propagera:

- Det ger väldigt litet att fara runt och hålla tal. Denna metod är beroende av att svenskfientlig media bevakar besöken och inte filtrerar informationsflödet alltför ofördelaktigt. Ian Wachtmeisters turné med Det nya partiet 1998 tegs ihjäl av etablerad media.

- Det kostar att fara runt och hålla tal och annonsera. SD säger att de skall plocka pengar ur nästa valbudget.

- SD-medlemmarna ute i landet kommer att tycka att partiledningen verkligen gör något mot invandringen och att de är engagerade. Om de träffar folk på lokalplanet och blir kompis med dem så minskar riskerna för tråkigheter på landsdagarna.

- Och om det blir tråkigheter på landsdagarna och man förlorar kontrollen över partiet är det bra om partikassan är tom. Då har trean ett bättre läge om de själva skall starta ett nytt parti. Genom en turné ute i landet får de också ett bättre nätverk och lättare att få med sig folk.

Verkar också som om oppositionella SD:are inte verkar ha insett de två sista punkterna.

Det som svenska folket idag är i desperat behov av är väl inte någon turné utan ofiltrerad information som förklarar varför man har gränserna öppna på vid gavel (att öka andelen väljare som mindre sannolikt röstar på invandringskritiska partier) och varför man gör detta just nu (teknikutvecklingen som underlättar för alternativa medier) samt skalan på det hela och jämförelser med andra länder. Hushållsutskick som dels innehåller informationspusselbitar som saknas och dels kan driva trafik mot alternativ media är visserligen dyrt men är definitivt det som ger mest. De flesta förstår idag inte vad som sker och varför.

Inte ens det sistnämnda tror jag dock hjälper. Det som skulle behövas är nya partier som riksdagsledamöter från befintliga partier kunde hoppa över till snabbt. Idag är dock sannolikt tyvärr en alltför stor del av riksdagsledamöterna fanatiker eller dårar eftersom invandringskulten varit en påtaglig del av det politiska paketet i etablerade partier de senaste 30 åren. Notera också att de nya partier jag efterlyser inte skulle kunna startas av SD:are. Riksdagsledamöterna vill ha så rumsrena alternativ som det bara går. Och det är bara ett problem. De befintliga partierna torde erbjuda bättre karriärmöjligheter om man åker ur riksdagen år 2018.

Så det lutar åt att det blir en rejäl smäll genom den invandringsvåg som nu pågår. Frågan är när de får lov att stänga gränserna. Man verkar också ha förberett sig för kaos eftersom man nu i dagarna tagit bort den lagstiftning som förbjuder svensk militär att skjuta på folk i fredstid. Så man är nog beredd att gå rätt långt. Och det går nog att få tag i tillräckligt med isolerade industrihallar och liknande som man kan få hit med lastbilar på några dygn från övriga Europa ett rätt bra tag till. Jag skulle gissa att man nog klarar en halv miljon pers på ett halvår, ett år, typ. Det går också att köra budgetunderskott på uppåt 10 % av BNP i kanske 3-4 år innan räntorna börjar braka iväg. Min gissning är att när statsskulden går över 80 % och prognosen ser fortsatt dålig ut så kommer räntorna att börja braka iväg à la Grekland/Spanien. Den lösning folket då kommer att serveras är sannolikt att införa euron och få subventionerade lån från ECB, det är min gissning. EU och euron kommer väl att marknadsföras som Sveriges räddare. Det blir en liten repris av krisen i början på 90-talet med 500 % ränta och en miljon förlorade jobb varefter folk lät sig övertygas om att lösningen var att gå med i EU. Den ekonomiska smäll som nu väntar är väl dock större. Att beta av det enorma överskottet av arbetskraft kommer nog också att bli knepigare den här gången. Dels p g a att Sveriges konkurrenskraft idag är sämre (1995 fanns knappt företag som Huawei) och dels p g a att man eventuellt inte kommer att ha någon krona som kan deprecieras kvar (och har man det kan utlandslånen bli för dyra om man låter kronan falla) och dels är den nya, övertaliga arbetskraften som tillförts mer svåranvändbar än den övertaliga arbetskraft som fanns på 90-talet. Det skulle heller inte vara fråga om någon återgång till ett tidigare läge, innan räntorna på 500 %, och få in folk i samma gamla företag. Det skulle i stället krävas helt nya exportindustrier.

Men det är ju klart, att bygga bostäder åt alla nya invånare ger väl en massa jobb. Men sen då? Vad händer när byggboomen är slut? Vi fick ju en byggboom i Spanien som tog slut. Notera också att Spanien i början på den krisen hade en statsskuld på 50 % av BNP. Sveriges statsskuld riskerar att från start vara betydligt högre. Men genom en byggboom kommer man att kunna maskera arbetslöshetssiffrorna rätt bra under några år, det är min gissning. BNP-tillväxten kommer också p g a byggandet att bli hyfsad. Man kommer även med invandringssiffror på drygt 200 000 per år kunna ha hyfsade möjligheter att maskera de ekonomiska konsekvenserna några år och blurra sambandet mellan ekonomiska problem och invandringen. Frågan är hur höga invandringssiffror man kan klara utan att man förlorar kontrollen i det korta perspektivet. Drygt 200 000 tror jag faktiskt att man klarar. Men 400 000 per år? Jag tycker spontant att något borde hända då efter typ 1,5 år.

Undrar just hur stor den ekonomiska smällen för Sverige blir. Ibland börjar man ju faktiskt undra om syftet med det hela verkligen är att bara ändra sammansättningen på väljarkåren eller om det är fråga om ren bestraffning av svenska folket, för någonting typ samarbetspolitiken visavi Nazityskland på 40-talet. Privatpersonen Louis Renault som betedde sig ungefär som landet Sverige under 2:a världskriget blev ju avplockad allt han ägde efter kriget. Så det finns kanske en risk att man inte slår till bromsarna när man med råge säkrat väljarkårens sammansättning.

Jag kom också att tänka på att Wolodarski liksom puffade för Löfvén som ny partiledare när Juholt avgått. Undrar varför. Jag kan inte tänka mig att Wolodarski gillar att Löfvén har en biologisk morfar som var nazist till sin död. Men om det finns någon slags hållhake på honom kan jag väl tänka mig att han gillar Löfvén bättre. Angela Merkel skall förutom ha sprungit omkring i kommunistisk militäruniform på 70-talet i Östtyskland också ha varit nudist. Man skulle ju kunna tänka sig att det på nudistlägren förekommit sexuella aktiviteter som dokumenterats. Östblockets säkerhetstjänster jobbade mycket med sådana metoder för att få lojala informatörer och lojalt fotfolk inom landet. Arne Treholt skall visst ha filmats vid gruppsexaktiviteter anordnade av KGB-agenter.

Tidigare har fackföreningarna varit mot stor arbetskraftsinvandring av rädsla att förlora kontrollen över arbetsmarknaden. Det var ju LO och Hans Hagnell som stoppade den fria arbetskraftsinvandringen 1971. Sosse-regeringens Lucia-beslut 1989 bör väl ses mot bakgrund av att man dels då fortfarande hade kvar ett liknande tänk beträffande arbetsmarknaden och dels att man blev rädd efter folkomröstningen i Sjöbo 1988. Idag är tänket i LO och sossepartiet inte likadant och man har inte någon Sjöbo-utveckling att vara rädd för. Men ett stort överutbud av arbetskraft borde ändå innebära risk för att förlora kontrollen i vissa branscher. Slakteribranschen och byggbranschen borde vara i riskzonen. I och med att Transport inte längre riktigt kontrollerar lastbilstrafiken i Sverige så funkar inte blockad-vapnet idag på samma sätt. Försöken att strama åt utbudet av arbetskraft i transportsektorn verkar hittills främst ha riktat sig mot det inhemska utbudet av arbetskraft där man kapat ner intervallerna för förnyelse av lastbilskortet till 5 år. Att LO och sossepartiet nu riskerar LO:s maktställning genom ett ohämmat överutbud av arbetskraft tycker jag verkar vara litet suspekt. Det borde ju riskera deras maktbas i betydande mån. Man kan ju se hur det gått med fackens makt i USA de senaste 40 åren efter att man i praktiken införde fri invandring från Mexiko. Men antingen är det så att man prioriterar andra saker än den egna maktbasen högre eller så är det så att man har hållhakar på figurerna i sosse-toppen och LO-toppen.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Fri 16 Oct - 16:48

K. V. Pauker wrote:Reflektioner angående SD:s senaste utspel om en kampanj mot invandringen genom annonser i utländsk press och genom att låta partiledningen fara runt i landet och propagera:

- Det ger väldigt litet att fara runt och hålla tal. Denna metod är beroende av att svenskfientlig media bevakar besöken och inte filtrerar informationsflödet alltför ofördelaktigt. Ian Wachtmeisters turné med Det nya partiet 1998 tegs ihjäl av etablerad media.

- Det kostar att fara runt och hålla tal och annonsera. SD säger att de skall plocka pengar ur nästa valbudget.

- SD-medlemmarna ute i landet kommer att tycka att partiledningen verkligen gör något mot invandringen och att de är engagerade. Om de träffar folk på lokalplanet och blir kompis med dem så minskar riskerna för tråkigheter på landsdagarna.

- Och om det blir tråkigheter på landsdagarna och man förlorar kontrollen över partiet är det bra om partikassan är tom. Då har trean ett bättre läge om de själva skall starta ett nytt parti. Genom en turné ute i landet får de också ett bättre nätverk och lättare att få med sig folk.

Verkar också som om oppositionella SD:are inte verkar ha insett de två sista punkterna.

Det som svenska folket idag är i desperat behov av är väl inte någon turné utan ofiltrerad information som förklarar varför man har gränserna öppna på vid gavel (att öka andelen väljare som mindre sannolikt röstar på invandringskritiska partier) och varför man gör detta just nu (teknikutvecklingen som underlättar för alternativa medier) samt skalan på det hela och jämförelser med andra länder. Hushållsutskick som dels innehåller informationspusselbitar som saknas och dels kan driva trafik mot alternativ media är visserligen dyrt men är definitivt det som ger mest. De flesta förstår idag inte vad som sker och varför.

Inte ens det sistnämnda tror jag dock hjälper. Det som skulle behövas är nya partier som riksdagsledamöter från befintliga partier kunde hoppa över till snabbt. Idag är dock sannolikt tyvärr en alltför stor del av riksdagsledamöterna fanatiker eller dårar eftersom invandringskulten varit en påtaglig del av det politiska paketet i etablerade partier de senaste 30 åren. Notera också att de nya partier jag efterlyser inte skulle kunna startas av SD:are. Riksdagsledamöterna vill ha så rumsrena alternativ som det bara går. Och det är bara ett problem. De befintliga partierna torde erbjuda bättre karriärmöjligheter om man åker ur riksdagen år 2018.

Så det lutar åt att det blir en rejäl smäll genom den invandringsvåg som nu pågår. Frågan är när de får lov att stänga gränserna. Man verkar också ha förberett sig för kaos eftersom man nu i dagarna tagit bort den lagstiftning som förbjuder svensk militär att skjuta på folk i fredstid. Så man är nog beredd att gå rätt långt. Och det går nog att få tag i tillräckligt med isolerade industrihallar och liknande som man kan få hit med lastbilar på några dygn från övriga Europa ett rätt bra tag till. Jag skulle gissa att man nog klarar en halv miljon pers på ett halvår, ett år, typ. Det går också att köra budgetunderskott på uppåt 10 % av BNP i kanske 3-4 år innan räntorna börjar braka iväg. Min gissning är att när statsskulden går över 80 % och prognosen ser fortsatt dålig ut så kommer räntorna att börja braka iväg à la Grekland/Spanien. Den lösning folket då kommer att serveras är sannolikt att införa euron och få subventionerade lån från ECB, det är min gissning. EU och euron kommer väl att marknadsföras som Sveriges räddare. Det blir en liten repris av krisen i början på 90-talet med 500 % ränta och en miljon förlorade jobb varefter folk lät sig övertygas om att lösningen var att gå med i EU. Den ekonomiska smäll som nu väntar är väl dock större. Att beta av det enorma överskottet av arbetskraft kommer nog också att bli knepigare den här gången. Dels p g a att Sveriges konkurrenskraft idag är sämre (1995 fanns knappt företag som Huawei) och dels p g a att man eventuellt inte kommer att ha någon krona som kan deprecieras kvar (och har man det kan utlandslånen bli för dyra om man låter kronan falla) och dels är den nya, övertaliga arbetskraften som tillförts mer svåranvändbar än den övertaliga arbetskraft som fanns på 90-talet. Det skulle heller inte vara fråga om någon återgång till ett tidigare läge, innan räntorna på 500 %, och få in folk i samma gamla företag. Det skulle i stället krävas helt nya exportindustrier.

Men det är ju klart, att bygga bostäder åt alla nya invånare ger väl en massa jobb. Men sen då? Vad händer när byggboomen är slut? Vi fick ju en byggboom i Spanien som tog slut. Notera också att Spanien i början på den krisen hade en statsskuld på 50 % av BNP. Sveriges statsskuld riskerar att från start vara betydligt högre. Men genom en byggboom kommer man att kunna maskera arbetslöshetssiffrorna rätt bra under några år, det är min gissning. BNP-tillväxten kommer också p g a byggandet att bli hyfsad. Man kommer även med invandringssiffror på drygt 200 000 per år kunna ha hyfsade möjligheter att maskera de ekonomiska konsekvenserna några år och blurra sambandet mellan ekonomiska problem och invandringen. Frågan är hur höga invandringssiffror man kan klara utan att man förlorar kontrollen i det korta perspektivet. Drygt 200 000 tror jag faktiskt att man klarar. Men 400 000 per år? Jag tycker spontant att något borde hända då efter typ 1,5 år.

Undrar just hur stor den ekonomiska smällen för Sverige blir. Ibland börjar man ju faktiskt undra om syftet med det hela verkligen är att bara ändra sammansättningen på väljarkåren eller om det är fråga om ren bestraffning av svenska folket, för någonting typ samarbetspolitiken visavi Nazityskland på 40-talet. Privatpersonen Louis Renault som betedde sig ungefär som landet Sverige under 2:a världskriget blev ju avplockad allt han ägde efter kriget. Så det finns kanske en risk att man inte slår till bromsarna när man med råge säkrat väljarkårens sammansättning.

Jag kom också att tänka på att Wolodarski liksom puffade för Löfvén som ny partiledare när Juholt avgått. Undrar varför. Jag kan inte tänka mig att Wolodarski gillar att Löfvén har en biologisk morfar som var nazist till sin död. Men om det finns någon slags hållhake på honom kan jag väl tänka mig att han gillar Löfvén bättre. Angela Merkel skall förutom ha sprungit omkring i kommunistisk militäruniform på 70-talet i Östtyskland också ha varit nudist. Man skulle ju kunna tänka sig att det på nudistlägren förekommit sexuella aktiviteter som dokumenterats. Östblockets säkerhetstjänster jobbade mycket med sådana metoder för att få lojala informatörer och lojalt fotfolk inom landet. Arne Treholt skall visst ha filmats vid gruppsexaktiviteter anordnade av KGB-agenter.

Tidigare har fackföreningarna varit mot stor arbetskraftsinvandring av rädsla att förlora kontrollen över arbetsmarknaden. Det var ju LO och Hans Hagnell som stoppade den fria arbetskraftsinvandringen 1971. Sosse-regeringens Lucia-beslut 1989 bör väl ses mot bakgrund av att man dels då fortfarande hade kvar ett liknande tänk beträffande arbetsmarknaden och dels att man blev rädd efter folkomröstningen i Sjöbo 1988. Idag är tänket i LO och sossepartiet inte likadant och man har inte någon Sjöbo-utveckling att vara rädd för. Men ett stort överutbud av arbetskraft borde ändå innebära risk för att förlora kontrollen i vissa branscher. Slakteribranschen och byggbranschen borde vara i riskzonen. I och med att Transport inte längre riktigt kontrollerar lastbilstrafiken i Sverige så funkar inte blockad-vapnet idag på samma sätt. Försöken att strama åt utbudet av arbetskraft i transportsektorn verkar hittills främst ha riktat sig mot det inhemska utbudet av arbetskraft där man kapat ner intervallerna för förnyelse av lastbilskortet till 5 år. Att LO och sossepartiet nu riskerar LO:s maktställning genom ett ohämmat överutbud av arbetskraft tycker jag verkar vara litet suspekt. Det borde ju riskera deras maktbas i betydande mån. Man kan ju se hur det gått med fackens makt i USA de senaste 40 åren efter att man i praktiken införde fri invandring från Mexiko. Men antingen är det så att man prioriterar andra saker än den egna maktbasen högre eller så är det så att man har hållhakar på figurerna i sosse-toppen och LO-toppen.Syftet externt med den här kampanjen förefaller grumligt. Att nå folk via torgmöten där några få tittar och som är beroende av etablerade medias bortsilnings- och förvrängningsfilter ger rätt litet.

Hade syftet varit att bygga upp en mer gedigen position hos den breda allmänheten hade man satsat på något typ Sjöboskriften, som det lokala centerpartiet finansierade inför folkomröstningen 1988. Folk har inte ens de mest grundläggande informationskomponenterna klara för sig. De förstår inte syftet med invandringen (att förändra väljarkårens sammansättning), skalan på det hela, hur en ekonomi påverkas av ett ökat utbud av arbetskraft, att det är skillnad på att sätta folk i jobb med att kratta löv och bygga lastbilar på Volvo som kan exporteras, de ekonomiska konsekvenserna av ett enormt bostadsbyggande, att det inte minskar trycket på Sverige om man tvingar på fattiga baltländer flyktingar eftersom det ändå finns hundratals miljoner människor som vill till Europa, att de etablerade partierna egentligen skiter i flyktingarnas väl och ve eftersom de får svälta i lägren i Syriens närområde o s v.

Utskick måste också syfta till att generera trafik till en webbsajt med ett alternativt informationsflöde och/eller prenumerationer på ett alternativt nyhetsbrev via e-post. Då får man en mer bestående effekt.

Med det är ju klart, en viss liten effekt ger det kanske om man bränner pengar på reklam via etablerad media. Man toppar väl opinionssiffrorna lagom till landsdagarna, dock med liten bestående effekt. SD:s ledning investerar i sin position i partiet.

Att aktivera partiorganisationen och ge intryck av att partiledningen verkligen vill något ökar väl också stödet bland gräsrötterna. Det minskar risken för tråkigheter på landsdagarna. Då kan man komma undan med att inte replikera på Annie Lööfs ljug om att invandringen är av storleksordningen 42 000 pers per år (vilket ändå är en rätt påtaglig siffra med tanke på att det föds runt 100 000 barn per år).


Några ord om sossarnas motiv också. Det finns en skillnad mot tidigare när man 1971 stoppade den fria arbetskraftsinvandringen och 1989 tog Lucia-beslutet. Man kan ju tycka att man borde vara rädd för att LO förlorar kontrollen över arbetsmarknaden med ett alltför stort överutbud av arbetskraft. Å andra sidan kan vi konstatera att sossarna brukar få typ 70 % av rösterna i områden som Rosengård. Kanske tycker man att den typen av fördelar väger tyngre än att LO riskerar att förlora sin maktbas. Kanske tycker man att facken spelat ut sin roll? Inom det Demokratiska partiet i USA verkar man ha gjort en sådan kalkyl när man fr o m 70-talet tillät nästan fri invandring av mexikaner samtidigt som man inte gjort några påtagliga ansträngningar för att häva förbudet mot facklig finansiering av partipolitiska kampanjer.


Allt det jag skriver här är väl dock i stort sett meningslöst. Allt har gått för långt och det går snabbt utför nu. Men det grämer mig att sannolikt inte alla som har potential att inse att de är grundlurade i invandringsfrågan inte ges chansen att inse detta. Det grämer mig att SD är så pass ointresserat av att få folk att inse att de är grundlurade. Det är för mycket suboptimering inom SD i form av att allt skall gå ut på att stärka ledningens position i partiet. Jag kan i och för sig förstå om Åkesson och Mattias Karlsson uppvisar sådana tendenser eftersom de har långt till pensionen och inte har något yrke att falla tillbaka på. När det gäller Jomshof kan man göra liknande reflektioner eftersom han ideligen fått sparken från sina lärarjobb p g a sitt politiska engagemang. En lärarlön är ju också ofta mindre än hälften av en riksdagslön. Björn Söder, som haft litet mindre despotiska tendenser, tjänade bättre i det civila som civilingenjör och hade inte problemet att han ideligen fick sparken. Så jag tror att en väsentlig del av SD:s suboptimeringsproblem är att ledningen är så pass beroende av sina politikerlöner. Vet inte om det finns någon lösning på det här problemet. En variant skulle kanske kunna vara stadgar som gör att det krävs en rejäl kvalificerad majoritet på landsdagarna för att peta de 25 pers som står högst upp på riksdagslistan, eller något liknande. Man kan ju motivera en sådan regel med att den tyvärr behövs för att få folk att tordas satsa på politiken även om det naturligtvis hade varit bättre om man sluppit införa en sådan här regel.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sat 17 Oct - 14:44

K. V. Pauker wrote:
K. V. Pauker wrote:Reflektioner angående SD:s senaste utspel om en kampanj mot invandringen genom annonser i utländsk press och genom att låta partiledningen fara runt i landet och propagera:

- Det ger väldigt litet att fara runt och hålla tal. Denna metod är beroende av att svenskfientlig media bevakar besöken och inte filtrerar informationsflödet alltför ofördelaktigt. Ian Wachtmeisters turné med Det nya partiet 1998 tegs ihjäl av etablerad media.

- Det kostar att fara runt och hålla tal och annonsera. SD säger att de skall plocka pengar ur nästa valbudget.

- SD-medlemmarna ute i landet kommer att tycka att partiledningen verkligen gör något mot invandringen och att de är engagerade. Om de träffar folk på lokalplanet och blir kompis med dem så minskar riskerna för tråkigheter på landsdagarna.

- Och om det blir tråkigheter på landsdagarna och man förlorar kontrollen över partiet är det bra om partikassan är tom. Då har trean ett bättre läge om de själva skall starta ett nytt parti. Genom en turné ute i landet får de också ett bättre nätverk och lättare att få med sig folk.

Verkar också som om oppositionella SD:are inte verkar ha insett de två sista punkterna.

Det som svenska folket idag är i desperat behov av är väl inte någon turné utan ofiltrerad information som förklarar varför man har gränserna öppna på vid gavel (att öka andelen väljare som mindre sannolikt röstar på invandringskritiska partier) och varför man gör detta just nu (teknikutvecklingen som underlättar för alternativa medier) samt skalan på det hela och jämförelser med andra länder. Hushållsutskick som dels innehåller informationspusselbitar som saknas och dels kan driva trafik mot alternativ media är visserligen dyrt men är definitivt det som ger mest. De flesta förstår idag inte vad som sker och varför.

Inte ens det sistnämnda tror jag dock hjälper. Det som skulle behövas är nya partier som riksdagsledamöter från befintliga partier kunde hoppa över till snabbt. Idag är dock sannolikt tyvärr en alltför stor del av riksdagsledamöterna fanatiker eller dårar eftersom invandringskulten varit en påtaglig del av det politiska paketet i etablerade partier de senaste 30 åren. Notera också att de nya partier jag efterlyser inte skulle kunna startas av SD:are. Riksdagsledamöterna vill ha så rumsrena alternativ som det bara går. Och det är bara ett problem. De befintliga partierna torde erbjuda bättre karriärmöjligheter om man åker ur riksdagen år 2018.

Så det lutar åt att det blir en rejäl smäll genom den invandringsvåg som nu pågår. Frågan är när de får lov att stänga gränserna. Man verkar också ha förberett sig för kaos eftersom man nu i dagarna tagit bort den lagstiftning som förbjuder svensk militär att skjuta på folk i fredstid. Så man är nog beredd att gå rätt långt. Och det går nog att få tag i tillräckligt med isolerade industrihallar och liknande som man kan få hit med lastbilar på några dygn från övriga Europa ett rätt bra tag till. Jag skulle gissa att man nog klarar en halv miljon pers på ett halvår, ett år, typ. Det går också att köra budgetunderskott på uppåt 10 % av BNP i kanske 3-4 år innan räntorna börjar braka iväg. Min gissning är att när statsskulden går över 80 % och prognosen ser fortsatt dålig ut så kommer räntorna att börja braka iväg à la Grekland/Spanien. Den lösning folket då kommer att serveras är sannolikt att införa euron och få subventionerade lån från ECB, det är min gissning. EU och euron kommer väl att marknadsföras som Sveriges räddare. Det blir en liten repris av krisen i början på 90-talet med 500 % ränta och en miljon förlorade jobb varefter folk lät sig övertygas om att lösningen var att gå med i EU. Den ekonomiska smäll som nu väntar är väl dock större. Att beta av det enorma överskottet av arbetskraft kommer nog också att bli knepigare den här gången. Dels p g a att Sveriges konkurrenskraft idag är sämre (1995 fanns knappt företag som Huawei) och dels p g a att man eventuellt inte kommer att ha någon krona som kan deprecieras kvar (och har man det kan utlandslånen bli för dyra om man låter kronan falla) och dels är den nya, övertaliga arbetskraften som tillförts mer svåranvändbar än den övertaliga arbetskraft som fanns på 90-talet. Det skulle heller inte vara fråga om någon återgång till ett tidigare läge, innan räntorna på 500 %, och få in folk i samma gamla företag. Det skulle i stället krävas helt nya exportindustrier.

Men det är ju klart, att bygga bostäder åt alla nya invånare ger väl en massa jobb. Men sen då? Vad händer när byggboomen är slut? Vi fick ju en byggboom i Spanien som tog slut. Notera också att Spanien i början på den krisen hade en statsskuld på 50 % av BNP. Sveriges statsskuld riskerar att från start vara betydligt högre. Men genom en byggboom kommer man att kunna maskera arbetslöshetssiffrorna rätt bra under några år, det är min gissning. BNP-tillväxten kommer också p g a byggandet att bli hyfsad. Man kommer även med invandringssiffror på drygt 200 000 per år kunna ha hyfsade möjligheter att maskera de ekonomiska konsekvenserna några år och blurra sambandet mellan ekonomiska problem och invandringen. Frågan är hur höga invandringssiffror man kan klara utan att man förlorar kontrollen i det korta perspektivet. Drygt 200 000 tror jag faktiskt att man klarar. Men 400 000 per år? Jag tycker spontant att något borde hända då efter typ 1,5 år.

Undrar just hur stor den ekonomiska smällen för Sverige blir. Ibland börjar man ju faktiskt undra om syftet med det hela verkligen är att bara ändra sammansättningen på väljarkåren eller om det är fråga om ren bestraffning av svenska folket, för någonting typ samarbetspolitiken visavi Nazityskland på 40-talet. Privatpersonen Louis Renault som betedde sig ungefär som landet Sverige under 2:a världskriget blev ju avplockad allt han ägde efter kriget. Så det finns kanske en risk att man inte slår till bromsarna när man med råge säkrat väljarkårens sammansättning.

Jag kom också att tänka på att Wolodarski liksom puffade för Löfvén som ny partiledare när Juholt avgått. Undrar varför. Jag kan inte tänka mig att Wolodarski gillar att Löfvén har en biologisk morfar som var nazist till sin död. Men om det finns någon slags hållhake på honom kan jag väl tänka mig att han gillar Löfvén bättre. Angela Merkel skall förutom ha sprungit omkring i kommunistisk militäruniform på 70-talet i Östtyskland också ha varit nudist. Man skulle ju kunna tänka sig att det på nudistlägren förekommit sexuella aktiviteter som dokumenterats. Östblockets säkerhetstjänster jobbade mycket med sådana metoder för att få lojala informatörer och lojalt fotfolk inom landet. Arne Treholt skall visst ha filmats vid gruppsexaktiviteter anordnade av KGB-agenter.

Tidigare har fackföreningarna varit mot stor arbetskraftsinvandring av rädsla att förlora kontrollen över arbetsmarknaden. Det var ju LO och Hans Hagnell som stoppade den fria arbetskraftsinvandringen 1971. Sosse-regeringens Lucia-beslut 1989 bör väl ses mot bakgrund av att man dels då fortfarande hade kvar ett liknande tänk beträffande arbetsmarknaden och dels att man blev rädd efter folkomröstningen i Sjöbo 1988. Idag är tänket i LO och sossepartiet inte likadant och man har inte någon Sjöbo-utveckling att vara rädd för. Men ett stort överutbud av arbetskraft borde ändå innebära risk för att förlora kontrollen i vissa branscher. Slakteribranschen och byggbranschen borde vara i riskzonen. I och med att Transport inte längre riktigt kontrollerar lastbilstrafiken i Sverige så funkar inte blockad-vapnet idag på samma sätt. Försöken att strama åt utbudet av arbetskraft i transportsektorn verkar hittills främst ha riktat sig mot det inhemska utbudet av arbetskraft där man kapat ner intervallerna för förnyelse av lastbilskortet till 5 år. Att LO och sossepartiet nu riskerar LO:s maktställning genom ett ohämmat överutbud av arbetskraft tycker jag verkar vara litet suspekt. Det borde ju riskera deras maktbas i betydande mån. Man kan ju se hur det gått med fackens makt i USA de senaste 40 åren efter att man i praktiken införde fri invandring från Mexiko. Men antingen är det så att man prioriterar andra saker än den egna maktbasen högre eller så är det så att man har hållhakar på figurerna i sosse-toppen och LO-toppen.Syftet externt med den här kampanjen förefaller grumligt. Att nå folk via torgmöten där några få tittar och som är beroende av etablerade medias bortsilnings- och förvrängningsfilter ger rätt litet.

Hade syftet varit att bygga upp en mer gedigen position hos den breda allmänheten hade man satsat på något typ Sjöboskriften, som det lokala centerpartiet finansierade inför folkomröstningen 1988. Folk har inte ens de mest grundläggande informationskomponenterna klara för sig. De förstår inte syftet med invandringen (att förändra väljarkårens sammansättning), skalan på det hela, hur en ekonomi påverkas av ett ökat utbud av arbetskraft, att det är skillnad på att sätta folk i jobb med att kratta löv och bygga lastbilar på Volvo som kan exporteras, de ekonomiska konsekvenserna av ett enormt bostadsbyggande, att det inte minskar trycket på Sverige om man tvingar på fattiga baltländer flyktingar eftersom det ändå finns hundratals miljoner människor som vill till Europa, att de etablerade partierna egentligen skiter i flyktingarnas väl och ve eftersom de får svälta i lägren i Syriens närområde o s v.

Utskick måste också syfta till att generera trafik till en webbsajt med ett alternativt informationsflöde och/eller prenumerationer på ett alternativt nyhetsbrev via e-post. Då får man en mer bestående effekt.

Med det är ju klart, en viss liten effekt ger det kanske om man bränner pengar på reklam via etablerad media. Man toppar väl opinionssiffrorna lagom till landsdagarna, dock med liten bestående effekt. SD:s ledning investerar i sin position i partiet.

Att aktivera partiorganisationen och ge intryck av att partiledningen verkligen vill något ökar väl också stödet bland gräsrötterna. Det minskar risken för tråkigheter på landsdagarna. Då kan man komma undan med att inte replikera på Annie Lööfs ljug om att invandringen är av storleksordningen 42 000 pers per år (vilket ändå är en rätt påtaglig siffra med tanke på att det föds runt 100 000 barn per år).


Några ord om sossarnas motiv också. Det finns en skillnad mot tidigare när man 1971 stoppade den fria arbetskraftsinvandringen och 1989 tog Lucia-beslutet. Man kan ju tycka att man borde vara rädd för att LO förlorar kontrollen över arbetsmarknaden med ett alltför stort överutbud av arbetskraft. Å andra sidan kan vi konstatera att sossarna brukar få typ 70 % av rösterna i områden som Rosengård. Kanske tycker man att den typen av fördelar väger tyngre än att LO riskerar att förlora sin maktbas. Kanske tycker man att facken spelat ut sin roll? Inom det Demokratiska partiet i USA verkar man ha gjort en sådan kalkyl när man fr o m 70-talet tillät nästan fri invandring av mexikaner samtidigt som man inte gjort några påtagliga ansträngningar för att häva förbudet mot facklig finansiering av partipolitiska kampanjer.


Allt det jag skriver här är väl dock i stort sett meningslöst. Allt har gått för långt och det går snabbt utför nu. Men det grämer mig att sannolikt inte alla som har potential att inse att de är grundlurade i invandringsfrågan inte ges chansen att inse detta. Det grämer mig att SD är så pass ointresserat av att få folk att inse att de är grundlurade. Det är för mycket suboptimering inom SD i form av att allt skall gå ut på att stärka ledningens position i partiet. Jag kan i och för sig förstå om Åkesson och Mattias Karlsson uppvisar sådana tendenser eftersom de har långt till pensionen och inte har något yrke att falla tillbaka på. När det gäller Jomshof kan man göra liknande reflektioner eftersom han ideligen fått sparken från sina lärarjobb p g a sitt politiska engagemang. En lärarlön är ju också ofta mindre än hälften av en riksdagslön. Björn Söder, som haft litet mindre despotiska tendenser, tjänade bättre i det civila som civilingenjör och hade inte problemet att han ideligen fick sparken. Så jag tror att en väsentlig del av SD:s suboptimeringsproblem är att ledningen är så pass beroende av sina politikerlöner. Vet inte om det finns någon lösning på det här problemet. En variant skulle kanske kunna vara stadgar som gör att det krävs en rejäl kvalificerad majoritet på landsdagarna för att peta de 25 pers som står högst upp på riksdagslistan, eller något liknande. Man kan ju motivera en sådan regel med att den tyvärr behövs för att få folk att tordas satsa på politiken även om det naturligtvis hade varit bättre om man sluppit införa en sådan här regel.


Litet tillägg.

Läget är nu akut. De borgerliga partier som nu säger att de vill ha tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller (moderaterna) tror jag spelar teater. De vill ha ryggen fri om det blir en smäll à la Spanien eller Grekland eller värre. Annars hade de inte uteslutit en tillfällig koalitionsregering med sossarna.

Tycker att det borde ses som absurt av väljarna om frågan om att hindra en ekonomisk katastrof p g a hundratusentals invällande invandrare under kort tid skulle hänga på formell regeringsfärg. I praktiken har ju ändå skillnaderna i vardagslivet för de flesta varit väldigt små oavsett borgerlig eller socialistisk regering.

Frågan är också om Löfvén skulle kunna tänka sig att avgå frivilligt och släppa fram en tillfällig minoritetsregering ledd av ett borgerligt parti, t ex folkpartiet. En sådan lösning gick ju bra 1978. Frågan är om någon har någon hållhake på Löfvén eller om han är så enormt beroende av sin statsministerlön. Han borde ju tjäna rätt hyggligt som riksdagsledamot med extraarvodet från partiet. Frågan är vad Jan Björklund skulle säga om han erbjöds statsministerposten i en minoritetsregering med bara (fp). Skulle han försöka slingra sig då eftersom han vill att nuvarande kaos skall pågå ett tag till? Vad är hans prioriteringar? Hans mammas familj flydde från nazisterna i Norge under kriget och han är själv adoptivförälder. Är det viktigare för honom att straffa Sverige än att ha kvar ett någorlunda fungerande land åt sina ungar? Om han erbjöds statsministerposten men tackade nej med något svepskäl så skulle vi nog ha svaret.

Jag tycker också att alternativmedia bör börja köra en kampanj för bildande av mer rumsrena, kompletterande partier till SD som vill kopiera andra europeiska länders invandringspolitik. Man kan göra detta genom att uppmärksamma en sajt där man samlar ihop pengar och namn. Utskick till riksdagsledamöterna i sjuklövern måste också ske. Det är relativt billigt. Brev till 300 ledamöter kostar mindre än 3000 kr. Om riksdagsledamöter ser att nybildade partier får in pengar och blixtsnabbt klättrar i opinionssiffrorna som NyD våren 1991 så finns kanske chansen att en del riksdagsledamöter hoppar av, speciellt de som har en riksdagspension av gamla sorten och är runt 50 eller äldre.

Något måste hända nu. Vi styrs av synnerligen oansvariga fanatiker. Vi har den värsta politiska ledningen i flyktingpolitiksavseende i hela världen. Det är inte klokt. Därför måste man pröva nya grejer även om det kan verka desperat.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 18 Oct - 14:34

Om SD varit ett parti som var en efterföljare till Skånes väl så tror jag att det hade varit lättare att locka över riksdagsledamöter från övriga partier till ett invandringskritiskt alternativ i det akuta läge vi nu befinner oss i. Speciellt om man hade delat upp det hela på två partier, ett borgerligt och ett (s)-alternativ.

Tror det var synd att Skånes väl i princip gick upp i SD i stället för tvärtom. Det hade ju varit motiverat också eftersom Skånes väl kom att dominera den fusionerade organisationen medlemsmässigt.

Man man skulle ju kunna försöka rätta det hela i efterhand. Namnet Framstegspartiet är dock upptaget. Fast det är kanske inte det bästa namnet på ett mittenparti. Man bör kanske ha ett partinamn som för tankarna till de skånska lokalpartierna. Sveriges väl, Kommunernas väl eller Regionernas är kanske vara tänkbara alternativ.


Några ord också om SD:s interna organisatoriska problem.

En idé skulle kanske kunna vara att man för att minska problemen med maktkotterier tittar på traditionella politiska idéer för maktdelning. Det här med maktdelning är inget nytt. Den som började formulera tankar inom det här området skall ha varit Montesquieu. Man kan tillämpa sådana här redskap även i partier. Man behöver inte tillämpa det bara på stater.

Ett problem i SD verkar vara den centrala kontrollen över valsedlarnas sammansättning. I princip har man en valberedning som sätts ihop av Mattias Karlsson och sedan utser eller plockar bort de som Mattias Karlsson (och kanske andra personer i Trean) väljer ut. Distrikten har inget att säga till om när det gäller valsedlarna, som i andra partier. Det här ger en oerhörd centralisering av makten.

Uteslutningsinstrumentet verkar användas rätt godtyckligt. Man låter personer som låter mer extrema för allmänheten vara kvar men petar Kasselstrand och Hahne. Kasselstrand och Hahne har heller inte stöttat en organisation som var värre än det Trean stöttade i slutet på 90-talet utan snarare tvärtom.

Jag tror att det finns rätt enkla redskap som skulle kunna minska de här problemen.

Man skulle kunna ha varvade riksdagslistor där vartannat namn utsågs genom provval och vartannat namn av valberedningen. Jag har också nämnt möjligheten att man skulle kunna göra riksdagsplatser för redan befintliga kandidater tryggare. Kvalificerad majoritet för avsättning genom provval skulle kunna vara en variant. Kvalificerad majoritet för avsättning på landsdagarna en annan. Kanske skulle de översta namnen på listan kunna utses på det här viset, var gränsen skulle gå vet jag inte. Ett sådant här system skulle ha brister ur demokratisk synpunkt. Men i valet mellan att få maktkotterier som optimerar det som är bra för deras egen makt även om det är dåligt för politiken och ett system med kvalificerad majoritet som gör att en mindre majoritet inte kan avsätta en kandidat på riksdagslistan så tror jag att det sistnämnda alternativet är det minst dåliga.

Uteslutningar skulle kunna upphävas genom omröstning på landsdagarna. Det här innebär dock inte att jag tror på en comeback för Kasselstrand och Hahne. De har allvarligt skadats av den bild som partiledningen förmedlat till allmänheten. En återkomst av Kasselstrand och Hahne skulle därför lätt kunna tas som intäkt för att partiet radikaliserats. Däremot är det rimligt om landsdagarna eller en ny partistyrelse formulerar en ursäkt och säger att uteslutningarna skedde på osaklig grund.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Mon 19 Oct - 18:02

K. V. Pauker wrote:Undrar just hur stor den ekonomiska smällen för Sverige blir. Ibland börjar man ju faktiskt undra om syftet med det hela verkligen är att bara ändra sammansättningen på väljarkåren eller om det är fråga om ren bestraffning av svenska folket, för någonting typ samarbetspolitiken visavi Nazityskland på 40-talet. Privatpersonen Louis Renault som betedde sig ungefär som landet Sverige under 2:a världskriget blev ju avplockad allt han ägde efter kriget. Så det finns kanske en risk att man inte slår till bromsarna när man med råge säkrat väljarkårens sammansättning.

Om det är en grupp människor som vill leva i en totalitär polisstat så tycker jag det är en god idé att förvandla denna grupp till en minoritet. Utöver invandringen är polis- och "rättsväsende" Sverigedemokraternas hjärtefråga. Om nuvarande etablissemang är ute efter att straffa det svenska folket så tycker jag det känns ganska logiskt att man väljer att benåda Jackie Arklöv innan 2018 (därefter är det förmodligen kört för denne man) eller Daniel Demuynck som sitter inlåst på Kumla för brott utan brottsoffer (narkotikabrott) och som var inblandad i ett polismord 1966. Jag tror att sannolikheten att nuvarande justitieminister Morgan Johansson väljer att benåda Arklöv är minimal. Kanske väljer dock sossarna att ge Arklöv en frikostig weekend-permission någon vecka inför valet 2018 när opinionssiffrorna har stagnerat runt 15% och låter honom "försvinna" som Stig Bergling gjorde 1987. Det skulle onekligen vara en nagel i ögat på Sverigedemokraterna.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Fri 23 Oct - 23:23

Postar litet tankar om SD:s kampanj för folkomröstning om flyktingmottagande och migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Allianspartierna.SD:s folkomröstningskrav


Det här verkar vara kampanjsajten:

https://folkomrostningen.se/

Såg på Flashback en bild på något som verkade vara en låda med hushållsutskick.

Om man skall bränna en massa pengar på ett hushållsutskick så är det vettigaste att försöka ge folk så mycket fakta som möjligt och länka till en webbsajt där folk kan läsa mer. De som vill läsa ännu mer bör ges möjlighet till detta. Webbsajten bör också vara permanent för att få återkommande läsare. Återkommer folk blir underläget litet mindre mot de som har tillgång till etablerade medias repeterande av i huvudsak invandringsförespråkande nyheter.

Den som inte har medieflödet och opinionsledare på sin sida kan inte satsa på korta budskap som de politiker och partier som lever i symbios med informationsflödet från etablerad media. För sådana partier lönar det sig att fokusera på de få skillnader som finns mellan relativt närliggande partier. De  behöver inte komplettera brister i fundamental, grundläggande information som mottagarna har.

Den här informationskomponenten på webbsajten är dock bra:

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/09/10/fns-flyktinghjalp-pengarna-ar-slut

Synd att vi inte fick se den tidigare.

Hade man kompletterat med en förklaring till VARFÖR sjuklövern gör så här så hade man försett folk med en väldigt viktig en pusselbit som i många fall krävs för att folk skall kunna frigöra sig från resonemanget att syftet med flyktingmottagningen är att vara snäll mot färgade människor och att de som är mot flyktingmottagning är dumma mot färgade. Kanske skulle polletten rent av trilla ner så pass för en del att de skulle inse att sjuklövern är dumma mot vita? Förklaringen varför kan formuleras relativt okontroversiellt med något typ följande:

”SD får nästan inga röster i områden som Rosengård. Ju mer likt Sverige blir Rosengård desto färre röster på sikt för SD. För den som på sikt vill minska SD:s röstetal blir det därför en fördel om flyktingarna får svälta i sina läger och därför söker sig hit. Därför har SD ett starkare motiv till att skicka stöd till närområdet. Detta är förklaringen till att sjuklövern velat ge mindre till lägren i närområdet.”

Om man inte serverar folk förklaringen VARFÖR så kommer inte pusselbitarna att falla på plats i folks skallar. Då kommer flertalet människor att fortsätta tro på kausalsambandet stort flyktingmottagande – stor nytta för genomsnittsflyktingen och på sambandet vara mot flyktingmottagande – stor omoral.

Det har traditionellt funnits en stor motspänstighet hos både lokala småpartier och SD att förse folk med de informationspusselbitar de saknar. I åtminstone en del fall har detta berott på att ansvariga personer egentligen inte varit invandringsmotståndare. Man märker det när de börjar slingra sig. Att en del personer i lokalpartier inte var invandringsmotståndare är en delförklaring till att det svenska invandringsmotståndet kom igång för sent.

Jag tycker också att det är synd om de flesta svenskar aldrig kommer att ges chansen att förstå varför de förlorade sitt land. Jag tror att detta skulle vara en hälsosam insikt för att kunna orientera sig i verkligheten. Vill SD:s ledning att folk skall förstå? Eller är det viktiga att visa medlemmarna att man gör något inför landsdagarna så att man minimerar risken att råka ut för tråkigheter?


Att sjuklövern kört så hårt den sista tiden med en invandringstakt på 10 000 i veckan kan kanske också ha liknande syften som när man knöt kronkursen till Ecun i början av 90-talet. Då var syftet att skapa ekonomiskt kaos för att övertyga folk om att vi behövde gå med i EU. Ansökan om EU och fast kronkurs kom ju med rätt kort mellanrum och argumentationen verkade ju ha funkat som planerat.

Om man riktigt kör skiten ur den svenska ekonomin och både får Europas mest skuldsatta hushåll och en statsskuld i paritet med EU-snittet eller mer, och Sverige därmed blir beroende av billiga lånepengar från ECB så lär väl stödet för att införa euron inte bli svagare. Speciellt bland de med stora bostadslån. Börjar svenska statsskulden braka iväg samtidigt som handelsbalansen försämras påtagligt p g a fler konsumenter som köper importvaror samtidigt som det inte börjar växa mer träd som kan sågas ner och exporteras och samtidigt som inga nya stora exportörer som Volvo och Sandvik etableras, ja då kommer kronkursen att dyka om man inte höjer räntan. Höjer man inte räntan kan dock utlandslånen bli så pass mycket dyrare att man ändå tvingas höja räntorna efter ett tag.

Notera också att de etablerade partierna förtroendemässigt gick helt oskadda ur äventyret med fast kronkurs och 500 % ränta, en halv miljon förlorade jobb och en kostnad för staten på 500 miljarder i dåtida penningvärde. De vet av erfarenhet att de kan komma undan med nästan vad som helst. Och gör de inte det spelar det kanske inte så stor roll om Sverige ändå blivit permanent och allvarligt skadat eller kanske t o m havererar. Man kan ju se hur de etablerade politikerna agerade i Grekland. Det rörde dem inte i ryggen. Och tycker svenska politiker mer om svennar och araber än om grekiska politiker tycker om greker? Vad de tycker om svennar vet vi eftersom man vägrar inkludera dem i hetslagstiftningen och låta dem inkluderas i grundlagens skydd mot diskriminering. Vad de EGENTLIGEN tycker om araber vet vi med anledning av att de låter dem svälta i lägren i Syriens närområde. De känner garanterat ingen skuld, skam eller dåligt samvete om det går som i Grekland eller ännu värre.

Vill också återkomma till det här med att det är synd att de flesta svenskar aldrig kommer att ges chansen att förstå varför de förlorade sitt land. Vad invandringskritisk politisk verksamhet i det skede vi befinner oss nu, när det gått så pass långt, realistiskt kan handla om är väl att ge svenska folket en chans att förstå varför de förlorade sitt land. Jag tycker att det politiska etablissemanget kommer alldeles för billigt undan med det som de gör. De förtjänar det obehag som den vrede och det hat det innebär när folk inser att de blivit lurade. Effekten av en sådan insikt i kombination med en skarpare ekonomisk nedåtsväng kan bli intressant. Om vi får en börsnedgång på 40 % så kommer även den med bra tjänstepension att ha en pension på typ 60 % jämfört med det gamla ATP-systemet före skatt. Kommer detta innan alla full-ATP-pensionärer dött av och folk har något jämföra med så kan det kanske utlösa en vredesreaktion. Frågan är också vad som händer om en egendomslös hyresrättsklass driver igenom ett massivt bostadsbyggande som sänker värdet på befintliga bostäder som en massa svennar köpt för dyra pengar för att slippa mångkulturen? Och/eller räntorna börjar normaliseras? Notera också att med den grekiska statsfinansiella situation vi är på väg mot om man inte drar i nödbromsen när det gäller invandringen så finns också en viss risk för grekiska räntenivåer. Och då kan det svida ordentligt för bolånetorskarna, speciellt om värdet på bostaden också dykt någon miljon.

Antar också att det finns etablissemangspolitiker/medieägare/finansmän som tycker att det är rätt åt de svennar som eventuellt kommer att förlora miljonbelopp på bostadsköp som syftat till att slippa mångkulturen.  

Men även om SD faktiskt gör det som går att göra med informationsinsatser så kommer de flesta ändå aldrig att förstå vad det var som hände. Kommer här osökt att tänka på ett par läsarkommentar på di.se jag läste 2014. Den ene skrev någonting typ att folk inte kommer att fatta, i alla fall inte förrän det är för sent. Den andre skrev ”det finns inget reservland”. På något sätt satte de verkligen fingret på hur folk funkar.

Många kommer aldrig att fatta i vilket fall som helst. Vi får komma ihåg att det informationsflöde vi har om invandringen har så pass stark slagsida och predikas av alla auktoriteter vilket innebär att styrkan i påverkan på den enskilde individen torde likna den medlemmarna i en religiös sekt utsätts för. Även sektmedlemmar brukar någon gång nås av kritiska röster mot sektens predikan, eller i alla fall vara medveten om att sådant finns. Men det spelar inte så stor roll om alla som utgör auktoriteter för individerna och det huvudsakliga informationsflödet säger något annat. Ett bra exempel på hur den kulturella miljön formar människan och hur pass svag självbevarelsedrift människor egentligen har om det är frågan om att bryta mot ens auktoriteters och ens kulturmiljös värderingar är mass-självmordet i Jonestown i Guyana år 1978. 909 av 1076 pers i pastor Jim Jones församling Folkets Tempel valde att begå självmord (alla utom två med cyanid) eftersom ledaren Jim Jones påbjöd att detta var det rätta. Notera också att den här församlingen var tillräckligt rumsren för att den sedermera vice-presidenten Walter Mondele och Jimmy Carters fru skulle kunna umgås litet med Jim Jones. Det var alltså inte fråga om något lika extremt till det yttre som t ex Bhagwan-sekten som Ted Gärdestad var med i.

Folks självbevarelsedrift är i väldigt hög grad kopplade till att evolutionen sållat bort de individer som brutit mot auktoriteters vilja. Ledarhannen, klanhövdingen, kungen o s v har slagit in skallen på sådana individer eller strypt tilldelningen av föda, typ. Kvar har de som frivilligt, utan att tänka efter, gjort som ledaren och stammen/flocken velat. Detta har gjort självbevarelsedriften väldigt svag visavi auktoriteter och de kulturella värderingar omgivningen präglas av. Bara 15,5 % av medlemmarna i Folkets Tempel valde att smita från massjälvmordet. 15,5 % är litet mer än SD fick i senaste valet men litet mindre än man nu har i opinionsundersökningarna.

Att evolutionen danat folk till att ha väldigt liten självbevarelsedrift visavi upplevt positiva auktoriteter i deras liv har fram tills relativt nyligen i människans historia inte inneburit något påtagligt handikapp för respektive folkgrupp. Det är först på senare tid i människans historia när stammen omvandlats till stat och där element som är fientligt inställda till folkgruppen kunnat ta sig in i ledningen av statsapparaten och/eller styra den som den inbyggda bristen på självbevarelsedrift visavi upplevt positiva auktoriteter blivit ett direkt hot mot vissa folkgruppers möjlighet att hävda sig visavi andra folkgrupper.

Vill återkomma litet till Jim Jones också. En litet oroväckande parallell är Jim Jones vurm för mångkulturalism. Han satte ihop sin egen regnbågsfamilj och var starkt mot ”rasism”. Vet inte om det finns något slags psykologiskt samband mellan att vilja motarbeta den egna folkgruppen och ett självskadebeteende av typen massjälvmord. Om merparten av självmordsoffren var vita så skulle detta ju kunna ses som det yttersta uttrycket för ett politiskt/religiöst självskadebeteende. Att en del var färgade är inte ologiskt om prioriteten var att bekämpa vita och inte att konstruktivt hjälpa färgade. Kommer här osökt att tänka på hur pass lätt det faktiskt skulle vara att höja levnadsstandarden i glest befolkade afrikanska länder med goda naturresurser med åtgärder som godhetsapostlarna avstår ifrån och den i princip medvetet framkallade svälten i flyktinglägren i Syriens närområde.

Så jag tror definitivt att folk är beredda att gå väldigt långt när det gäller ekonomiska uppoffringar, speciellt om man bara anar dem innerst inne och inte har fakta tydligt presenterade för sig. Ekonomiska uppoffringar är trots allt lindrigare än att begå självmord med cyanid.

Jag måste också säga att det är väldigt synd att det inte finns någon mekanism som gör att de ur självbevarelsedriftssynpunkt mentalt friskare delarna av befolkningen kan avskilja sig ekonomiskt och territoriellt från den vanliga, av evolutionen skadade människotypen.

Migrationsöverenskommelsen 2015-10-23Jag har försökt göra ett överslag på hur mycket man eventuellt kommer att kapa ner inflödet av asylsökare med den här överenskommelsen. Det som eventuellt kommer att kunna kapa ner siffrorna påtagligt är de temporära uppehållstillstånden. Men denna åtgärd verkar inte gälla skäggbarnen och barnfamiljerna utan bara vuxna, ensamkommande. Sistnämnda grupp skall visst utgöra 65-70 % av alla asylsökare. Just nu verkar det strömma in 10 000 pers per vecka i Sverige. Med ett best case-scenario där man kapar bort alla vuxna asylsökare skulle man då i bästa fall kapa ner inflödet till 10 000 x 0,7 = 3000 pers per vecka. Det innebär i så fall 156 000 pers per år.

Men man kan ju tänka sig att fler män då tar med sig fru och barn på färden. På Dagens Arena verkar Lisa Pelling tro att så kan bli resultatet:

http://www.dagensarena.se/innehall/flyktingbeslut-kan-tvinga-ut-barnfamiljer-pa-farliga-flyktvagar/

Andelen som får stanna blir högre än dagens 85 % om man begränsar sig till ensamkommande skäggbarn och familjer. Andelen som får stanna verkar vara högre i dessa grupper. Så vi får väl räkna med att runt 150 000 pers då får stanna. Plus detta har vi anhöriginvandringen. Det innebär att man kommer att ligga runt 200 000 pers per år när det gäller invandringssiffrorna. Det här kommer garanterat att späda på budgetunderskotten ordentligt. Börjar man köra budgetunderskott på över 5 % av BNP så kan räntorna börja sticka iväg rätt rejält även med bara drygt 60 % i statsskuld jämfört med BNP. För Spanien blev det så. Då är det kanske 2 år tills det smäller.

Det jag tror att man kommer att göra i det läget är att säga att vi behöver gå med i eurozonen för att få lågräntepengar från ECB. Det skulle påminna om upplägget när man med Erik Åsbrink i spetsen knöt kronan till dåvarande EU-valutan Ecu våren 1991. Bl a Assar Lindbeck trodde då att det aldrig skulle gå att hålla den peggen, vilket visade sig vara rätt. Men krisen gjorde ju i alla fall att folk drog slutsatsen att vi behövde gå med i EU för att rädda vår ekonomi och att den tidigare krisen berodde på att vi inte var med i EU. Så det kan ju vara ett liknande upplägg man tänkt sig nu.

Jag tror heller inte att man räds ett riktigt kaos i Sverige. Eftersom Sverige nu tecknat ett avtal med NATO om att NATO skall få besätta Sverige militärt om den svenska regeringen begär det så löper man inte någon risk att hundratusentals revolterande muslimer skall kunna omkullkasta samhällsordningen och göra Sverige till en västfientlig bastion mitt i Europa. Eller kanske är det så att man ser den lilla risken för en sådan utveckling som något bra, typ när Louis Renault blev avplockad allt vad han ägde? Man verkar ju också vara rätt nöjd med hur det gick i Libyen. Och faktiskt även när det gäller Syrien. Insatserna mot IS verkar ju har varit tämligen halvhjärtade. IS har ju t ex kunna fortsätta sälja olja utan några större problem. Det borde ha varit rätt lätt att attackera sådana mål.

Undrar också hur de sjuklöver-ledare som har barn som skall bo i det framtida Sverige resonerar. Generellt verkar det nya ledarskapet, som antingen har mångkulturell familjebild eller HBTQ-familj, ha en negativ inställning till det gamla Sverige och nära en stark önskan att omforma Sverige. Men ser det som en trygghet för sina barn om framtidens Sverige inte har en befolkningsbas som kan utgöra en grund för nazism och liknande. Moderaterna är ett bra exempel. Anna Kinberg-Batra har man från Indien, Tomas Tobé och hans man har skaffat en unge med hjälp av surrogatmamma i USA och Ulf Kristersson är adoptivförälder.

Noterar dock att Ulf Kristersson verkar ha blivit litet nervös över utvecklingen den sista tiden:


SvD 2015-10-22 kl 18.44
M: "Man får acceptera Migrationsverkets siffror"

[Intervju med Ulf Kristersson (m)]

http://www.svd.se/m-far-acceptera-migrationsverkets-siffror/om/flyktingkrisen-i-europa


– Jag är rätt bekymrad att vi har ett tryck på offentliga finanser som snart blir helt ohanterligt, säger han.

Hur skulle M spara in jämfört med regeringen?

– Det är det vi pratade tidigare i höstas, sjukförsäkringar är självklart, assistansersättningen, kostnaden för aktivitetsersättning för unga är problematisk.

Är inte det samma besparingar som Magdalena Andersson talar om?Även den som har en mångkulturell familjebild borde vara intresserad av att den svenska ekonomin inte skadas alltför mycket och att det inte blir alltför otrevligt att bo här. Man tycker ju att de egentligen borde uppleva sig tillräckligt skyddade med den demografi som nu är i pipeline.

Jag tolkar Kristerssons kommentar som att jag har rätt i mina farhågor om att det finns en risk att det kan spåra ur rätt rejält. Frågan är hur långt det kommer att ha gått innan vi gått med i eurozonen. Blir det ett nytt Grekland i Sverige? Eller värre?

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sun 25 Oct - 4:29

K. V. Pauker wrote:Frågan är också vad som händer om en egendomslös hyresrättsklass driver igenom ett massivt bostadsbyggande som sänker värdet på befintliga bostäder som en massa svennar köpt för dyra pengar för att slippa mångkulturen? Och/eller räntorna börjar normaliseras?

Det dom flyr ifrån är väl inte mångkulturen? Isåfall hade de väl inte ätit sushi och åkt till Thailand, svennarna? Det dom flyr ifrån är väl snarare den svenskspråkiga kreolbefolkningen? Eller, det kanske bara är så jag hade resonerat om jag var en välsituerad svenne? Vem fan vill att sina egna barn ska behöva växa upp bland massa jävla shubre-mongon? Då känns ju engelskspråkig diplomatskola med ungar från hela världen som ett mer anständigt alternativ. Jag tror det var ett opportunistiskt misstag av invandringskritiker att använda sig av uttrycket "mångkultur". Det gynnar förmodligen inte mer etnocentriska grupper i framtiden att "bekämpa mångkulturen".

K. V. Pauker wrote:Anna Kinberg-Batra har man från Indien, Tomas Tobé och hans man har skaffat en unge med hjälp av surrogatmamma i USA och Ulf Kristersson är adoptivförälder.

Familjen Kristersson verkar ha adopterat döttrar: http://cdn.finest.se/wp-content/uploads/530296.jpg

Eller är det äldsta barnet en pojke? Om Kristersson och liknande politiker väljer att adoptera döttrar så borde ju det vara fördelaktigt eftersom Sveriges framtida befolkning kommer ha ett kolossalt överskott av män. I Kina har det lett till människohandel med unga kvinnor. I Indien har detta lett till fasansfulla våldtäktshistorier. Generellt kan man dock säga att det är en fördel att skaffa döttrar i ett sådant samhälle eftersom dessa kommer ha bättre chanser att vara selektiva i partnerval och sannolikt också får bättre självförtroende. Bättre självförtroende leder till ökad motivation att studera och bli en del av "patricierklassen". Har du lågt självförtroende har du större chans att bli en "plebej". Detta är sannolikt anledningen till att skolresultaten är bättre för flickor än för pojkar. Selfie på instagram = många likes = bra självförtroende. Selfie på instagram = 2 likes från närstående nördpolare = dåligt självförtroende. Det är så vår moderna kultur fungerar. Jag tror att politiska dissidenter i västdemokratierna överskattade internets betydelse för 15-20 år sedan. Det blev inte "den nye Gutenberg" som ledde till en ny upplysningsepok, det blev någon sorts demokratiserad version av Svensk damtidning, med Mark Zuckerberg som chefredaktör. Moderna människor har sannolikt sämre förutsättningar att ta till sig en alternativ världsbild än människor som levde för 100 år sedan. Lägger "stormcloudsgathering" upp en film på youtube som får 3 miljoner views kommer redan frälsta att betrakta det som en braksuccé, utan att reflektera över att Miley Cyrus och liknande avskräde har lyckats generera miljarder visningar under samma tidsperiod.

Således borde "mer självmedvetna svennar med högre verklighetsuppfattning som väljer att stå utanför smältdegeln" (inte mitt ordval därav citationstecknen) redan idag förbereda sig på att etablera ett överskott på flickor. Här finns det olika metoder. Eftersom in vitro-metoder innebär att pappan måste runka innan befruktningen så är väl kanske blodprover och tidiga aborter av pojkfoster den effektivaste modellen. Undrar förresten hur mer strategiska maktfeminister kommer ställa sig till denna typ av könsselektiva aborter. Kanske kommer samma typ av feminister som har försvarat aborträtten i vecka 24 att börja liera sig med Livets ord och motarbeta aborter redan i vecka 7 om de börjar att användas av mer etnocentriska grupper. Eller så får vi något sorts Islamiska staten-scenario där Säpo scannar igenom sociala medier och väljer ut särskilt snygga tonårstjejer, hittar på godtyckliga skäl att omhänderta dessa och lottar ut dem bland ensamkommande flyktingbarn som någon sorts integrationsåtgärd.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 25 Oct - 18:24

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:Frågan är också vad som händer om en egendomslös hyresrättsklass driver igenom ett massivt bostadsbyggande som sänker värdet på befintliga bostäder som en massa svennar köpt för dyra pengar för att slippa mångkulturen? Och/eller räntorna börjar normaliseras?

Det dom flyr ifrån är väl inte mångkulturen? Isåfall hade de väl inte ätit sushi och åkt till Thailand, svennarna? Det dom flyr ifrån är väl snarare den svenskspråkiga kreolbefolkningen? Eller, det kanske bara är så jag hade resonerat om jag var en välsituerad svenne? Vem fan vill att sina egna barn ska behöva växa upp bland massa jävla shubre-mongon? Då känns ju engelskspråkig diplomatskola med ungar från hela världen som ett mer anständigt alternativ. Jag tror det var ett opportunistiskt misstag av invandringskritiker att använda sig av uttrycket "mångkultur". Det gynnar förmodligen inte mer etnocentriska grupper i framtiden att "bekämpa mångkulturen".

K. V. Pauker wrote:Anna Kinberg-Batra har man från Indien, Tomas Tobé och hans man har skaffat en unge med hjälp av surrogatmamma i USA och Ulf Kristersson är adoptivförälder.

Familjen Kristersson verkar ha adopterat döttrar: http://cdn.finest.se/wp-content/uploads/530296.jpg

[- - -]Jag vet att du brukar försöka driva med mina inlägg. Så jag brukar rätt ofta avstå ifrån att svara.

Det där med engelskspråkig diplomatskola var dock intressant. Det finns säkert en hel del övre medelklass-föräldrar som hellre placerar sina barn i en sådan skola i stället för i en helsvensk, eller nästan helsvensk, skola av Rågsved-typ från tidigt 70-tal eller en svensk bruksortskola av 80-talstyp med stöddiga, inhemska underklassbarn. Det finns en hel del figurer som utgår ifrån att de själva och deras familjer alltid kommer att kunna flyta ovanpå. Men de som inte har en tillräckligt stor förmögenhet för att vara välkomna över hela världen, eller har en utbildning som är gångbar över hela världen (som en läkare), kan inte räkna med att de alltid kommer att kunna flyta ovanpå. Det här tror jag att en del övre medelklass-personer i storstäderna som röstar på moderaterna, folkpartiet och centern missar. Sedan har vi frågan om barnen klarar av att nå lika högt som föräldrarna. Det är inte alltid läkarpar får ungar med de toppbetyg som krävs för att komma in på läkarutbildningar. Vet inte om det är den här typen av insikter som slagit Ulf Kristersson, och att detta kanske gör honom litet nervös. Det normala verkar dock vara att man förtränger den här typen av risker. En topp-politiker ser i regel till vad som mest gynnar honom själv på några få års sikt genom att undvika dåliga recensioner från figurer typ Peter Wolodarski. Allt annat skiter han i.

Sedan har vi också den ideologiskt troende politikern som p g a detta nästan helt saknar verklighetskontakt. De här människornas politiska övertygelse påminner i ganska hög grad om religiositet av karismatisk typ. Den här typen av människa verkar vara vanlig inom Miljöpartiet.

Men visst finns det de som är beredda att även personligen ta en jättesmäll ekonomiskt för att mer eftertryckligt kunna byta ut väljarkåren eller se till att svenska folket får sitt straff likt Louis Renault eller kunna åstadkomma den slutgiltiga lösningen på nazistproblemet (eliminera den icke rasblandade "germanska" befolkningen i Sydsverige). Det är väl den typ av människor som var beredda att ta stora personliga risker i Nazi-ockuperade länder under 2:a världskriget. De var beredda att ta riskera sitt liv för att bekämpa nazismen. Vet inte hur stor andel av befolkningen det här rörde sig om. En halv procent? En procent? Skulle också tro att den andel som är beredda att riskera havererad samhällsekonomi á la Grekland eller värre är större. Kanske rör det sig om 5-10 % av den infödda befolkningen, men inte mer.

Apropå Grekland vill jag också påpeka att exemplet visar att trygga mainstreampolitiker brukar vara beredda att köra skiten ur sitt lands ekonomi för att säkra kortsiktiga, politiska vinster utan något underliggande motiv att straffa sin befolkning. Det här problemet torde åtminstone delvis bottna i att ideologier som socialism och olika varianter av liberalism/kapitalism kan avgå med segern även om det ekonomiska resultatet i form av levnadsstandard blir katastrof. Det finns utfattiga länder som är socialistiska och det finns utfattiga länder som är kapitalistiska. Du kan med både socialism och liberalism få resultatet "operationen lyckades men patienten dog". Det är svårare att säga att nationalism lyckats även om landet blir utfattigt. I alla fall om orsaken är ett stort inflöde av människor utifrån eller att man ger bort landets och invånarnas tillgångar till andra. Så det finns ur ideologisk synvinkel starkare spärrar hos nationalistiska ideologier för en politik som kan ruinera landet och dess befolkning. Andra typer av riskfaktorer är väl starkare för nationalism, som t ex att andra folkgrupper inom landets gränser kan förtryckas eller att man gör sig ovän med andra länder eller för en för andra länder provocerande politik som kan göra att de förklarar det nationalistiska landet krig. Och det sistnämnda, som är en speciellt stor risk för radikal nationalism, kan ju i och för sig orsaka ett påtagligt ekonomiskt och fysiskt lidande. Men lyckas man undvika konflikter med andra länder så bör nationalism innebära mindre ekonomiska risker för befolkningen än socialism och liberalism. Jag noterar också att Sverigedemokraterna aldrig försökt använda sig av det här argumentet, eller något liknande, för att locka väljare. Tror det är synd eftersom den breda allmänheten upplever partier som Allianspartierna och sossarna som väldigt säkra kort ur ekonomisk synvinkel.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 28 Oct - 6:34

Litet reflektioner och kommentarer angående de senaste dagarnas nyhetsflöde.Mattias Karlsson i SVT:s Agenda 2015-10-25, kl 21.15

http://www.svtplay.se/video/4301577/agenda/agenda-58

Troligen ett av Karlssons bättre framträdanden. Att han snabbt kunde fiska upp liknelsen med UNA-bombaren visar väl att Karlsson inte är helt oduglig som politiker (även om jag tror att han är destruktiv för SD som partistyrelsemedlem).

Jag tror dock inte på de infallsvinklar på problemen som Karlsson brukar välja. Han har en tendens att ge bort poäng litet för lätt. I det här programmet var det bättre än när han tidigare liksom hälsade borgerliga partier som efter valförlusten justerat sin flyktingpolitik en aning välkomna i SD-kretsen och sade att de inte gjorde något om SD förlorade väljare till dessa partier. Nu sade han i stället att lika många kommer att komma efter uppgörelsen om flyktingpolitiken. Eftersom man sannolikt med de officiella prognoserna 180 000-190 000 pers tagit till i underkant så har han väl ryggen fri även om de tillfälliga uppehållstillstånden stryper inflödet litet från nuvarande årstakt på uppåt 10 000 per vecka (500 000 pers per år). Det blir knepigt att strypa flödet drastiskt eftersom migranterna inte längre behöver betala för flyktingsmuggling inne i Europa. Man kan resa öppet vilket kapar kostnaderna. Det blir därför mer lockande att chansa på en asylresa. Det svider mindre ekonomiskt att få ett avslag. Men Karlsson lät nog invandringsförespråkarna komma undan litet för lätt när han sade att de inte var onda. I och för sig är väl de flesta invandringsförespråkare i politiken och media inte ute efter att direkt skada eller ta hämnd på svenska folket [figurer typ Reinfeldt, Wolodarski och Cecilia Gyllenhammar ( http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-framlingshatet-kan-godas-av-frammande-makt/ ) tillhör väl undantagen]. De som vill skada det svenska folket ser väl sig heller inte som onda. De ser sig väl snarare som något som segrarna i Quentin Tarantinos Inglorius Bastards, att det det är fråga om något typ rättfärdig hämnd. Men det stora flertalet är väl karriärister som är rädda om sitt jobb eller väldigt naiva personer. Noterar dock att en del reportrar den senaste tiden börjat ta litet risker (cheferna på medieföretagen ofta brukar vara någon slags virtuella Inglorius Bastards-typer). De börjar bli nervösa för den egna privatekonomin och ungarnas framtid, verkar det som. Det här innebär rimligen att det gått väldigt, väldigt långt. Har också tidigare nämnt de farhågor (m)-politikern Ulf Kristersson gett uttryck för. Kom ihåg att han är adoptivförälder och så pass tidigt som i slutet på 80-talet var ute och gapade om behovet av mer vidöppna gränser. Detta visar verkligen hur långt det har gått.

Så Mattias Karlsson är trots en av sina bättre framträdanden i söndagens Agenda inte det allvetande politiska snille man nog bör vara om man skall klippa bort potentiella högpresterare som Kasselstrand (examen från Handels i Göteborg) och Jessica Ohlsson (jur kand). Inte heller de övriga i SD-toppen. Åkesson har ju sina brister som debattör. Jomshof har ibland en tendens att omotiverat inta positioner som innebär att han i onödan ger sig ut på tunn is. De är inte tillräckligt bra för att kunna bestämma allt själva. Hade de varit allvetande politiska snillen hade de överhuvudtaget inte satsat på SD utan i stället försökte göra något av de skånska populistpartierna eller Ny Demokrati eller kanske slagit sig ihop med Ian Wachtmeister. De är väl kanske litet klokare nu. Men jag tror inte att det är tillräckligt för att de skall vara kapabla att bestämma allt och att de är så pass kunniga i allt att det inte gör något knipsa bort bra hjärnor, eller i alla fall hjärnor med potential.Inget större etiskt dilemma nu plötsligt att plocka pengar från biståndet

Undrar just hur stor andel av befolkningen som reflekterar över att det plötsligt blivit legitimt att plocka bort hälften av biståndet (för att finansiera omhändertagande av skäggbarn här hemma) och införa tillfälliga uppehållstillstånd och strängare försörjningskrav för anhöriginvandring. Tillfälligt stängda gränser, som moderaterna ville ha, har också plötsligt blivit en legitim ståndpunkt. Tänk er den indignation en figur typ Cecilia Wikström hade visat över dylika förslag bara för 2-3 månader sedan.

Ett tag, för drygt 25 år sedan, var det också legitimt med Lucia-beslut, vilket idag sannolikt hade kapat ner asylsökarströmmen rätt betydligt.

Jag tycker att man bör påminna den breda allmänheten om att vad som är höggradigt illegitimt kan variera rätt påtagligt över åren. Man bör be folk ställa sig frågan om man inte hade kunnat köra ett mindre inflöde med ovannämnda åtgärder alla de senaste 25 åren så att man sluppit sänka pensionerna med 40 % efter att ATP-systemet avskaffats och sluppit kapa bort hälften av vårdplatserna. Eller om man rent av kunnat köra med samma asylpolitik som en del andra europeiska länder eller rent av Japan eller Sydkorea.

Man bör också försöka få folk att ställa sig frågan vad som är den röda tråden i sjuklöverns attityd i asylfrågor. Är det fråga om att man vägleds någon slags absolut naturrätt för hur högt eller lågt ribban skall ligga för asyl eller är det fråga om att för tillfället lägga ribban så pass högt att ett lagom antal människor törs ta risken att lägga pengar på att resa hit och söka asyl? Eftersom man tydligen kan lägga ribban olika högt från tid till annan så blir den enda rimliga slutsatsen att det man är ute efter inte är den enskilde individens rätt utan att man är ute efter ett högt och jämnt inflöde. Och varför är man då ute efter det sistnämnda? Varför är detta så moraliskt viktigt? Jo, därför att med ett stort inflöde av människor som ändrar sammansättningen på väljarkåren så får invandringskritiska partier färre röster. Nästan ingen röstar på SD i Rosengård. Man motverkar händelser typ folkomröstningen i Sjöbo 1988 där 67,5 % röstade nej till flyktingmottagande. Det är synd att SD inte försökt förklara för folk att syftet med invandringen inte är att vara snäll mot färgade människor utan att ändra väljarkårens sammansättning. Svenska folket förstår inte skalan på den aggression de är ute utsatta för. Min gissning är att polletten trillar ner för rätt få efter att ha sett ett reportage typ det om en familj i flyktinglägret Zaatari i Jordanien som sändes i Rapport 25 okt 2015.


Rapport, SVT 1, 2015-10-25, kl 19.30 (11.27 in i sändningen):

http://www.svtplay.se/video/4411695/rapport/rapport-25-10-19-30-textat

Reportage om en familj i flyktinglägret Zaatari i Jordanien på gränsen till Syrien som håller på att packa för att återvända till sitt delvis sönderbombade hus i Syrien. I reportaget upplyser man om att 4000 flyktingar per månad nu återvänder från Jordanien till Syrien.

(reportern) - Här i flyktinglägret Zaatari nära den syriska gränsen lever fler än 80 000 människor med lika många berättelser om flykt. Sedan möjligheterna för syrier att arbeta i Jordanien stramats åt och FN tvingats dra in mathjälpen för över 200 000 flyktingar i landet har livet blivit svårare för många. Men FN uppmanar flyktingarna att inte åka.

(textningen min egen, ej SVT:s)


Folk tänker inte ”men varför i hela friden ger man inte tillräckligt med matpengar till lägren” i stället för att spendera 70 miljarder här i Sverige?!”. För att tänka detta måste dels någon auktoritet ha sett till att folk prövar tanken om det förstnämnda inte är vettigare. Sedan måste folk ha en bra förklaring till varför till synes vettiga och förtroendeingivande politiker från sjuklövern kan göra något som är helt uppåt väggarna och medvetet låta folk svälta i lägren. Talar man inte om för folk att syftet är att ändra väljarkårens sammansättning för att säkra sin egen makt så har folk ingen förklaring till varför sjuklövern skulle göra något helt barockt. Folk utgår därför ifrån att det sjuklövern pysslar och pysslat med på något sätt måste vara vettigt.  
LO:s kampanj mot SD

LO verkar nu försöka utmåla SD som ett högerparti som vill ta 90 miljarder från kommunerna och ge de pengarna till de rika. Eftersom långt ifrån alla LO-medlemmar regelbundet tittar på alternativ media så finns viss risk att kampanjen får viss effekt. Jag noterar också att Åkesson försatt chansen att svara på ett liknande angrepp från Löfvén i senaste partiledardebatten i SVT.

Det här visar på det otroliga behovet av att försöka styra trafik mot alternativ media. Jag tycker att ledande SD:are i sina TV-framträdanden borde kunna försöka nämna SD:s egen sajt och ha tydliga länkar till samtiden och SD-Kuriren på hemsidan.Utvecklingen för kronkursen


Under tisdagen stärktes faktiskt kronan litet mot en del valutor. Man kan kanske tycka att utvecklingen borde gå åt motsatt håll p g a försämrad handelsbalans p g a fler konsumenter men inte ökad export (det växer inte fler träd att såga ner och det blir inga fler Volvo och Sandvik p g a att antalet invånare blir fler). Men de långa marknadsräntorna steg litet. Man verkar i alla fall räkna med ökade budgetunderskott.

Frågan är vilken påverkan vi kommer att få på kronkursen. Eftersom den svenska riksbanken har en av de lägsta styrräntorna i Europa och nu t o m har minusränta så finns väl en del marginaler genom att höja räntorna. Då kan man ett tag undvika en deprecierande krona. Deprecierar kronan så får man väl också se till att höja räntorna för att locka placerare till Sverige.

Frågan är hur länge det kommer att hålla. Lånar man upp en massa utomlands (för budgetunderskott och bostadsbyggande) slår till slut högre räntor negativt på bytesbalansen. Högre räntor ger då sämre bytesbalans vilket i sin tur innebär tryck nedåt på kronan. Och höjer man inte räntorna så sjunker kronan också i värde. Notera också att när offentliga och privata utlandsskulder blir för stora och marknaden ser en påtaglig risk i svenska innehav så är det inte svenska riksbanken som sätter räntorna.

Frågan är om man försöker skapa en akut finansiell kris för att få med väljarna på att idén att inträda i eurozonen. När Erik Åsbrink & Co knöt kronan till Ecun (dåvarande EU-valutan) i början på 90-talet och man fick försvara kronkursen med 500 % så blev ju detta ett bra argument inför folkomröstningen om EU-medlemskap. Detta utgör väl ett bra incitament för att försöka sig på något liknande igen. Och går det tillräckligt illa så kommer Sverige inte att ha något annat val än att gå med i eurozonen för att få subventionerade lån från ECB som Grekland och Spanien.


Last edited by K. V. Pauker on Wed 28 Oct - 22:56; edited 1 time in total (Reason for editing : Korrigerat namn, infogat länk)

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 28 Oct - 23:51K. V. Pauker wrote:Litet reflektioner och kommentarer angående de senaste dagarnas nyhetsflöde.Mattias Karlsson i SVT:s Agenda 2015-10-25, kl 21.15

http://www.svtplay.se/video/4301577/agenda/agenda-58

Troligen ett av Karlssons bättre framträdanden. Att han snabbt kunde fiska upp liknelsen med UNA-bombaren visar väl att Karlsson inte är helt oduglig som politiker (även om jag tror att han är destruktiv för SD som partistyrelsemedlem).

Jag tror dock inte på de infallsvinklar på problemen som Karlsson brukar välja. Han har en tendens att ge bort poäng litet för lätt. I det här programmet var det bättre än när han tidigare liksom hälsade borgerliga partier som efter valförlusten justerat sin flyktingpolitik en aning välkomna i SD-kretsen och sade att de inte gjorde något om SD förlorade väljare till dessa partier. Nu sade han i stället att lika många kommer att komma efter uppgörelsen om flyktingpolitiken. Eftersom man sannolikt med de officiella prognoserna 180 000-190 000 pers tagit till i underkant så har han väl ryggen fri även om de tillfälliga uppehållstillstånden stryper inflödet litet från nuvarande årstakt på uppåt 10 000 per vecka (500 000 pers per år). Det blir knepigt att strypa flödet drastiskt eftersom migranterna inte längre behöver betala för flyktingsmuggling inne i Europa. Man kan resa öppet vilket kapar kostnaderna. Det blir därför mer lockande att chansa på en asylresa. Det svider mindre ekonomiskt att få ett avslag. Men Karlsson lät nog invandringsförespråkarna komma undan litet för lätt när han sade att de inte var onda. I och för sig är väl de flesta invandringsförespråkare i politiken och media inte ute efter att direkt skada eller ta hämnd på svenska folket [figurer typ Reinfeldt, Wolodarski och Cecilia Gyllenhammar ( http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-framlingshatet-kan-godas-av-frammande-makt/ ) tillhör väl undantagen]. De som vill skada det svenska folket ser väl sig heller inte som onda. De ser sig väl snarare som något som segrarna i Quentin Tarantinos Inglorius Bastards, att det det är fråga om något typ rättfärdig hämnd. Men det stora flertalet är väl karriärister som är rädda om sitt jobb eller väldigt naiva personer. Noterar dock att en del reportrar den senaste tiden börjat ta litet risker (cheferna på medieföretagen ofta brukar vara någon slags virtuella Inglorius Bastards-typer). De börjar bli nervösa för den egna privatekonomin och ungarnas framtid, verkar det som. Det här innebär rimligen att det gått väldigt, väldigt långt. Har också tidigare nämnt de farhågor (m)-politikern Ulf Kristersson gett uttryck för. Kom ihåg att han är adoptivförälder och så pass tidigt som i slutet på 80-talet var ute och gapade om behovet av mer vidöppna gränser. Detta visar verkligen hur långt det har gått.

Så Mattias Karlsson är trots en av sina bättre framträdanden i söndagens Agenda inte det allvetande politiska snille man nog bör vara om man skall klippa bort potentiella högpresterare som Kasselstrand (examen från Handels i Göteborg) och Jessica Ohlsson (jur kand). Inte heller de övriga i SD-toppen. Åkesson har ju sina brister som debattör. Jomshof har ibland en tendens att omotiverat inta positioner som innebär att han i onödan ger sig ut på tunn is. De är inte tillräckligt bra för att kunna bestämma allt själva. Hade de varit allvetande politiska snillen hade de överhuvudtaget inte satsat på SD utan i stället försökte göra något av de skånska populistpartierna eller Ny Demokrati eller kanske slagit sig ihop med Ian Wachtmeister. De är väl kanske litet klokare nu. Men jag tror inte att det är tillräckligt för att de skall vara kapabla att bestämma allt och att de är så pass kunniga i allt att det inte gör något knipsa bort bra hjärnor, eller i alla fall hjärnor med potential.Inget större etiskt dilemma nu plötsligt att plocka pengar från biståndet

Undrar just hur stor andel av befolkningen som reflekterar över att det plötsligt blivit legitimt att plocka bort hälften av biståndet (för att finansiera omhändertagande av skäggbarn här hemma) och införa tillfälliga uppehållstillstånd och strängare försörjningskrav för anhöriginvandring. Tillfälligt stängda gränser, som moderaterna ville ha, har också plötsligt blivit en legitim ståndpunkt. Tänk er den indignation en figur typ Cecilia Wikström hade visat över dylika förslag bara för 2-3 månader sedan.

Ett tag, för drygt 25 år sedan, var det också legitimt med Lucia-beslut, vilket idag sannolikt hade kapat ner asylsökarströmmen rätt betydligt.

Jag tycker att man bör påminna den breda allmänheten om att vad som är höggradigt illegitimt kan variera rätt påtagligt över åren. Man bör be folk ställa sig frågan om man inte hade kunnat köra ett mindre inflöde med ovannämnda åtgärder alla de senaste 25 åren så att man sluppit sänka pensionerna med 40 % efter att ATP-systemet avskaffats och sluppit kapa bort hälften av vårdplatserna. Eller om man rent av kunnat köra med samma asylpolitik som en del andra europeiska länder eller rent av Japan eller Sydkorea.

Man bör också försöka få folk att ställa sig frågan vad som är den röda tråden i sjuklöverns attityd i asylfrågor. Är det fråga om att man vägleds någon slags absolut naturrätt för hur högt eller lågt ribban skall ligga för asyl eller är det fråga om att för tillfället lägga ribban så pass högt att ett lagom antal människor törs ta risken att lägga pengar på att resa hit och söka asyl? Eftersom man tydligen kan lägga ribban olika högt från tid till annan så blir den enda rimliga slutsatsen att det man är ute efter inte är den enskilde individens rätt utan att man är ute efter ett högt och jämnt inflöde. Och varför är man då ute efter det sistnämnda? Varför är detta så moraliskt viktigt? Jo, därför att med ett stort inflöde av människor som ändrar sammansättningen på väljarkåren så får invandringskritiska partier färre röster. Nästan ingen röstar på SD i Rosengård. Man motverkar händelser typ folkomröstningen i Sjöbo 1988 där 67,5 % röstade nej till flyktingmottagande. Det är synd att SD inte försökt förklara för folk att syftet med invandringen inte är att vara snäll mot färgade människor utan att ändra väljarkårens sammansättning. Svenska folket förstår inte skalan på den aggression de är ute utsatta för. Min gissning är att polletten trillar ner för rätt få efter att ha sett ett reportage typ det om en familj i flyktinglägret Zaatari i Jordanien som sändes i Rapport 25 okt 2015.


Rapport, SVT 1, 2015-10-25, kl 19.30 (11.27 in i sändningen):

http://www.svtplay.se/video/4411695/rapport/rapport-25-10-19-30-textat

Reportage om en familj i flyktinglägret Zaatari i Jordanien på gränsen till Syrien som håller på att packa för att återvända till sitt delvis sönderbombade hus i Syrien. I reportaget upplyser man om att 4000 flyktingar per månad nu återvänder från Jordanien till Syrien.

(reportern) - Här i flyktinglägret Zaatari nära den syriska gränsen lever fler än 80 000 människor med lika många berättelser om flykt. Sedan möjligheterna för syrier att arbeta i Jordanien stramats åt och FN tvingats dra in mathjälpen för över 200 000 flyktingar i landet har livet blivit svårare för många. Men FN uppmanar flyktingarna att inte åka.

(textningen min egen, ej SVT:s)


Folk tänker inte ”men varför i hela friden ger man inte tillräckligt med matpengar till lägren” i stället för att spendera 70 miljarder här i Sverige?!”. För att tänka detta måste dels någon auktoritet ha sett till att folk prövar tanken om det förstnämnda inte är vettigare. Sedan måste folk ha en bra förklaring till varför till synes vettiga och förtroendeingivande politiker från sjuklövern kan göra något som är helt uppåt väggarna och medvetet låta folk svälta i lägren. Talar man inte om för folk att syftet är att ändra väljarkårens sammansättning för att säkra sin egen makt så har folk ingen förklaring till varför sjuklövern skulle göra något helt barockt. Folk utgår därför ifrån att det sjuklövern pysslar och pysslat med på något sätt måste vara vettigt.
LO:s kampanj mot SD

LO verkar nu försöka utmåla SD som ett högerparti som vill ta 90 miljarder från kommunerna och ge de pengarna till de rika. Eftersom långt ifrån alla LO-medlemmar regelbundet tittar på alternativ media så finns viss risk att kampanjen får viss effekt. Jag noterar också att Åkesson försatt chansen att svara på ett liknande angrepp från Löfvén i senaste partiledardebatten i SVT.

Det här visar på det otroliga behovet av att försöka styra trafik mot alternativ media. Jag tycker att ledande SD:are i sina TV-framträdanden borde kunna försöka nämna SD:s egen sajt och ha tydliga länkar till samtiden och SD-Kuriren på hemsidan.Utvecklingen för kronkursen


Under tisdagen stärktes faktiskt kronan litet mot en del valutor. Man kan kanske tycka att utvecklingen borde gå åt motsatt håll p g a försämrad handelsbalans p g a fler konsumenter men inte ökad export (det växer inte fler träd att såga ner och det blir inga fler Volvo och Sandvik p g a att antalet invånare blir fler). Men de långa marknadsräntorna steg litet. Man verkar i alla fall räkna med ökade budgetunderskott.

Frågan är vilken påverkan vi kommer att få på kronkursen. Eftersom den svenska riksbanken har en av de lägsta styrräntorna i Europa och nu t o m har minusränta så finns väl en del marginaler genom att höja räntorna. Då kan man ett tag undvika en deprecierande krona. Deprecierar kronan så får man väl också se till att höja räntorna för att locka placerare till Sverige.

Frågan är hur länge det kommer att hålla. Lånar man upp en massa utomlands (för budgetunderskott och bostadsbyggande) slår till slut högre räntor negativt på bytesbalansen. Högre räntor ger då sämre bytesbalans vilket i sin tur innebär tryck nedåt på kronan. Och höjer man inte räntorna så sjunker kronan också i värde. Notera också att när offentliga och privata utlandsskulder blir för stora och marknaden ser en påtaglig risk i svenska innehav så är det inte svenska riksbanken som sätter räntorna.

Frågan är om man försöker skapa en akut finansiell kris för att få med väljarna på att idén att inträda i eurozonen. När Erik Åsbrink & Co knöt kronan till Ecun (dåvarande EU-valutan) i början på 90-talet och man fick försvara kronkursen med 500 % så blev ju detta ett bra argument inför folkomröstningen om EU-medlemskap. Detta utgör väl ett bra incitament för att försöka sig på något liknande igen. Och går det tillräckligt illa så kommer Sverige inte att ha något annat val än att gå med i eurozonen för att få subventionerade lån från ECB som Grekland och Spanien.Hmm, kronkursen verkar inte vika av brant neråt ännu. Å andra sidan ligger väl den ökning av importen befolkningsökning utan ökad export innebär en bit framåt i tiden. Ingves verkar undvika pudelns kärna när det gäller hur befolkningsökningen kommer att påverka bytesbalans och budgetunderskott:

http://www.svd.se/ingves-flyktingar-positivt-for-bnp/om/riksbankens-minusranta

Såg också en företrädare för Riksgälden i TV4:s ekonominyheter i anslutning till 22-nyheterna den 28 okt 2015 kommentera den påverkan flyktingvågen kommer att ha på ekonomin. Han uttryckte sig diskret. Han sade att det på kort sikt skulle vara en minusaffär för staten men att det längre fram kunde komma intäkter som balanserar upp det hela. Han menade att det sistnämnda var en osäkerhetsfaktor.

I själva verkat torde det väl knappast vara fråga om någon osäkerhetsfaktor. Även om vi fick hit en massa toppstudenter från Kina och Sydkorea med några få års erfarenhet inom högteknologi, alltså den kanske mest attraktiva typen av invandrare förutom de superrika individer länder som Schweiz och Monaco brukar ta emot, så skulle det vara knepigt att få denna typ av invandring att generera positiva siffror för bytesbalansen. Löneläget är litet högre i Sverige än i Kina och Sydkorea för den här typen av arbetskraft. Det är mer lönsamt för ett företag typ Samsung eller Huawei att ha den här typen av personal i Asien. Och sänker man lönekostnaden till kinesisk/sydkoreansk nivå så vill de inte bo kvar här eftersom skatterna är så pass mycket högre. Sedan skall du också ha bra företag att sysselsätta de här människorna i. Och är det realistiskt? Japan håller på att bli utkonkurrerat av Sydkorea när det gäller konsumentelektroniken. Skall Sverige lyckas bättre? Ericsson har de senaste 15 åren tappat stort till Huawei när det gäller försäljning av hårdvara. Ericsson har mer och mer blivit ett tjänsteföretag. Än så längre klarar man sig p g a den biten. Men vad händer framdeles när kineserna blivit varma i kläderna?

Så jag tycker definitivt att en försämring av bytesbalansen borde vara i pipeline.

Åter till det här med prognoserna från Riksbanken och Riksgälden. Frågan är i vilken grad de stora finansiella aktörernas datorprogram tar hänsyn till en sannolikt försämrad bytesbalans. Officiellt brukar ju så gott som alla finansiella aktörer hävda att det som är problemet är om ett lands demografi har för få unga i arbetsför ålder. Även företrädare för "Smart Money" som Kyle Bass brukar köra med en sådan argumentation. Man undviker i alla fall officiellt frågan om vilken effekt migration har på externa balanser och vilken grad tillskottet av arbetskraft verkligen behövs eller inte. Det här får mig osökt att tänka på finanskrisen i USA 2008-2009 som berodde på förpackade bostadsobligationer som innebar att enskilda komponenter med junk bond-rating tillsammans fick AAA-rating. Det fanns de som varnade för att det här skulle gå illa. Men även många väldigt stora aktörer struntade helt i dessa varningar. Ett undantag var Ford Motor Company som såg att det skulle bli finanskris och snabbt såg till att låna upp allt de kunde för att övervintra krisen. GM och Chrysler såg dock inte heller de här farorna. Samma sak gällde många stora aktörer på Wall Street. Det verkade dock ha funnits "Smart Money"-aktörer som kom att tjäna pengar på kraschen eftersom de såg vartåt det barkade.

Den som ser vartåt det barkar tjänar inget på att varna förrän det är för sent. Då kan man casha in. Stora banker utan någon tydlig, kunnig ägare har heller inte någon intern, styrande kraft som har något egenintresse av att varna. Speciellt inte om man själv sitter med skägget i brevlådan om det blir någon slags krasch. Då vill man bara smeta över och förskjuta smällen så långt fram i tiden som möjligt.K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sat 31 Oct - 7:25

K. V. Pauker wrote:I och för sig är väl de flesta invandringsförespråkare i politiken och media inte ute efter att direkt skada eller ta hämnd på svenska folket [figurer typ Reinfeldt, Wolodarski och Cecilia Gyllenhammar ( http://www.dn.se/nyheter/sverige/nato-framlingshatet-kan-godas-av-frammande-makt/ ) tillhör väl undantagen]. De som vill skada det svenska folket ser väl sig heller inte som onda.

Brukar inte Bengt Westerberg ha en ganska prominent ställning i den där skaran? Det lilla jag minns från hans politiska karriär var när han stängde ner (eller hotade att stänga ner) öltälten som serverade mellanöl i samband med fotbolls-em 1992. Där skulle man eventuellt kunna skönja något motiv.

Annars tycker jag bristen på visioner hos invandringskritiker är slående. Inga nya maffiga infrastrukturprojekt, inga höghastighetståg, ingen tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Bara stoppa invandringen, och så mer pengar till polis och rättsväsende. Ivar Arpi verkar se problemen med nuvarande samhällsutveckling: http://www.svd.se/nar-polisen-inte-langre-kan-skydda Personligen är jag väl lite skeptisk till egendomsbrott som något argument för fler poliser. Att ha ett våldsmonopol är förmodligen den dummaste preventiva åtgärden mot gårdsstölder och liknande. Däremot är det kanske ett problem att fler så kallade utanförskapsområden börjar likna Christiania i Köpenhamn. Wolodarskis tidning gjorde nyligen ett actionladdat reportage om polisens arbete: http://www.dn.se/sthlm/atta-gripna-efter-knarkraid-i-husby Kanske inser Wolodarski att gojer inte har tillräckligt hög verklighetsuppfattning för att kunna göra egna jämförelser med narkotikapolitiken i andra stater, som exempelvis Portugal, Colorado eller Nordkorea, och väljer att kasta smaskiga köttben till sina läsare. Westerberg kanske hade liknande insikt om gojers verklighetsuppfattning när han var tuff mot mellanölet. Han kanske var medveten om att det i Norge och Finland går att köpa mellanöl i matbutiken, men valde en låg profil i denna sakfråga och istället spelade "tough guy" eftersom att donquijoteri mot väderkvarnar genererar fler röster än att ifrågasätta väderkvarnarna.

Om Westerberg och Wolodarski inser att ökad invandring leder till avkriminalisering av cannabis och mellanöl, tycker detta är dåligt, men ändå stöder fortsatt invandring, så kanske man kan anta att motivet är någon sorts hämnd för malmexporten under Andra världskriget. Eller är planen att det svenska folket ska drabbas av en epidemi av mellanölscirrhosis när polisen inte längre har resurser att upprätthålla mellanölsmonopolet? Är det det som är själva straffet?
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 1 Nov - 17:51

Dags för litet fler synpunkter igen.

Börjar med det minst viktiga.Max Ronalds senast inlägg

Max Ronalds brukar som sagt försöka driva med mina inlägg. Ofta är det fråga om att hoppa över några inlägg bakåt (hoppas läsarna inte missar mina inlägg mellan Ronalds kommentar och det inlägg han kommenterar).

Ronalds kommenterade det inlägg där jag bl a länkade till Cecilia Gyllenhammars inlägg på DN Debatt. Vill med anledning av hennes inlägg påpeka att hon verkar ha konsulterat pappan, P G Gyllenhammar. Skulle också tro att varken hon eller pappan är så pass korkad att man inte inser att en stor landyta inte automatiskt innebär att det går att plocka in folk där och skapa en god levnadsstandard där för folk. Om bara landyta krävs, varför då inte plocka in en massa folk till Grönland? Både Cecilia och hennes pappa torde inse att man för att försörja en massa nya människor på en anständig nivå antingen behöver ha ständig nypåfyllning av exportföretag som kan ta bra betalt (alltså snarare västliga läkemedelsbolag än teko-företag à la Bangladesh) eller närmast outsinliga råvarureserver som väntar på att exploateras med hjälp av nytillkommen arbetskraft. Och att skapa nya exportföretag som kan ta bra betalt är minst sagt knepigt i dagens värld. Vem skall man ta marknadsandelar ifrån? Kineserna? Sydkoreanerna? Notera att t o m ett land som Japan har fått släppa marknadsandelar till kineserna och sydkoreanerna. Finns det någon enda faktor som talar för att en massa nya invånare i Sverige skulle vara bättre på att konkurrera med kineser och sydkoreanerna än japanerna? Hittills har jag aldrig sett någon enda person presentera någon sådan faktor, inte heller någon i Gyllenhammar-familjen. Därför kan vi på goda grunder anta att hon medvetet framför förslag som missgynnar befolkningen i Sverige, i alla fall de som inte är tillräckligt förmögna för att vara välkomna var som helst i världen. (Jag tror heller inte att hon och pappan skulle tycka att det var en fördel för Israel att ta emot några miljoner araber och muslimer eftersom detta skulle riskera att göra judarna i landet till en minoritet i Israel. Av just denna anledning har man heller inte tillåtit fördrivna palestinier att återvända. Ett motsvarande resonemang bör vara tillämpbart för Sverige. Varför är palestinier pensionsräddare här men inte i Israel?)

Det mönster jag ser är att pappa och dotter Gyllenhammar vill straffa Sverige ungefär som man straffade Louis Renault efter kriget. Precis som Louis Renault sålde Sverige allt man kunde för fulla muggar till Nazityskland under kriget. Louis Renault straffades med att få sitt företag konfiskerat. Kan man inte ha tyckt att även Sverige borde straffas? Var förresten P G Gyllenhammars föreslagna Renault-affär år 1993 bra? Aktiespararna tyckte inte det. En del finansknuttar tyckte heller inte det. Affären stoppades till slut.
Linus Bylund mot Mona Sahlin i Aktuellt 21.00, 2015-11-29

http://www.svtplay.se/klipp/4504509/debatt-mellan-mona-sahlin-och-linus-bylund-i-aktuellt

Hyfsad insats insats av Bylund om än inte briljant.

Bylund kom ihåg att SSU brukat demonstrera ibland med AFA-iter. Liknelsen där han frågade om Mona Sahlin skulle ha haft ansvar för läsarkommentarer på Aftonbladet om de haft kvar dem var väl också bra, i alla fall vad beträffar den del av tittarna som vet att Aftonbladet har en (s)-märkt ledarsida [min gissning är att runt 60-70 % befolkningen vet att Aftonbladet har en (s)-märkt ledarsida].

Det jag framför allt saknade var en pusselbit som gav tittarna en rationell förklaring till varför nedbränning av flyktingförläggningar skulle ha andra motiv än att generellt stödja Sverigedemokraterna. Bylund framhöll att en del bränder kanske t o m hade som motiv att skada SD. Men det hade varit bra om han kompletterat med att det torde vara rätt uppenbart för både Mona Sahlin och de som bränner ner flyktingförläggningar att varken SD eller mer extrema grupperingar får större framgångar på riksplanet av att förläggningar bränns ner men att det kan göra skillnad i vardagen för omkringboende om de slipper ha en flyktingförläggning inpå knuten. Och att det därför är mer sannolikt att sådana motiv ligger bakom. Den som funderar på att sälja sitt hus ogillar kanske också faktorer som gör att man får gå ner i pris.

Bylunds personlighet (”ska du skita i”) speglades rätt väl i debatten. En del tycker kanske att han på så vis ger ett festligt intryck (får väl hoppas det). Himmler-frisyren kan väl kanske vara mer problematisk. Den i SD-ledningen som är bäst på den yttre framtoningen är väl Åkesson. Bäst var han när han såg till att ha samma glasögon som Göran Hägglund och smetade i någon slags kräm i håret som gjorde håret en nyans mörkare.
Nordea upplyser om att tillväxten drivs av skulder

Här är en intressant Dagens Industri-artikel om vad Sveriges tillväxt under 2000-talet berott på:

Nordea: Tillväxten drivs av ökade skulder
2015-10-30, kl 13:43

http://www.di.se/artiklar/2015/10/30/nordea-tillvaxten-drivs-av-okade-skulder/

Den här läsarkommentaren var också intressant:


"Demander
30 okt 14.25  
Värst

är att vi lånat utländska pengar, dvs våra borätter och nya hus ägs av "investerare som hämtat nytryckta pengar från FED, ECB, BoE, BoJ., via banker som delar vinsten med våra banker. Staten går inte lottlös - ca 20 % taxas ut som skatter (nybyggnation och reavinster). Sedan 2006 har vi lånat ca 2000 miljarder från utlandet och när det kraschar kan vi inte lämna tillbaka våra fastigheter utan då skall vi göra en QE likt 2008 - då 400 miljarder - nu kanske 3-5 gånger större och SEK halveras mot övriga valutor - vi blir fattiga. Hittils har hela jobbskatteavdraget finansierats av detta."


(QE = Quantitative Easing = trycka pengar, min anm)


För att få storleksproportionerna på upplåningen så kan nämnas att Sveriges BNP år 2014 var 3 918 129 miljarder kr.

Jag har inte kollat utlandsupplåningssiffran 2000 miljarder kr sedan 2006. Men stämmer den så rör det sig om 5-6  % av BNP per år. Om vi inte har motsvarande utlåningsökning till utlandet så innebär detta ytterligare en nackdel utöver mycket ”luft” i BNP-siffrorna. Utan de ökade tillgångspriserna bostadsbubblan gett så är gissning att vi gått back i fråga om BNP per capita under Alliansregeringen i stället för någon enstaka tiondel på plus.

Att Sverige egentligen gått bakåt ekonomiskt har dolts litet för bra, speciellt för den medelklass som fått jobbskatteavdrag att festa upp. Det är litet synd att folk inte upplyses om vad som finansierat jobbskatteavdragen och att folk inte förstår orsaken när det väl smäller. Det här innebär att sjuklövern aldrig behöver kopplas ihop tydligt med de ekonomiska smällar de skapar. Ett bra tidigare exempel är knytningen av kronan till Ecun 1991 och det efterföljande kronförsvaret med räntor på 500 %, 500 000 förlorade jobb och en nota för kronförsvaret på 500 miljarder (i dåtida penningvärde). Det här borde rimligen rent sakligt ha utgjort bra grogrund för ett oppositionellt parti. Det som i stället hände var dock att Ny Demokrati rasade i opinionen. Ny Demokrati försökte heller aldrig utnyttja de problem (s) de borgerliga på det här sättet skapat även om Wachtmeister var rätt tidig med att föreslå att man borde släppa kronkursen fri.

Jag vill också apropå det här med kronkursen återkomma till det signaturen Demander skrev som läsarkommentar på DI. Man brukar ju generellt anse att man antingen i närtid eller längre fram i tiden underminerar ett lands valutakurs genom att trycka pengar. Gör man på traditionellt vis som i Latinamerika och typ trycker sedlar som militären direkt får gå ut på stan och handla för så kommer inflationen i närtid. Gör man som i USA och nu på senare tid Sverige och köper obligationer på penningmarknaderna så riskerar det att bli problem senare. Men tillgångspriser hålls ju uppe på det här viset vilket innebär att folk känner sig rikare och spenderar mer.

Frågan är vad som händer om man kombinerar trycka pengar enligt ovan med hiskelig upplåning utomlands till bostadssektorn och försämrad bytesbalans (p g a fler konsumenter men inte ökad export). Jag tycker rimligen att Sverige på det här viset mer och mer kommer ut på allt tunnare is. Då har man flera faktorer, och inte bara en, som kan göra att värdet på kronan plötsligt börjar rasa utför rätt kraftigt.

Att den svenska skuldsättningen är hög jämfört med andra länder framgår rätt bra av diagrammet i den här artikeln (visar total skuldsättning i ekonomin minus offentliga sektorns skulder och finansiella sektorns skulder):

HSBC: Norway and Sweden are in bubbles that 'may not be sustainable'
Jim Edwards, Oct. 22, 2015, 12:17 PM

http://uk.businessinsider.com/norway-and-sweden-bubble-may-not-be-sustainable-2015-10?r=US&IR=T

Norge, som har sin oljefond lär inte ligga lika risigt till som Sverige. Lägger man på statsskulden, där Sverige ligger på runt 50 % av BNP i stället för på EU-snittet 90 % så ligger Sverige ändå i topp.

Frågan är också vad som händer om det smäller. Sticker räntorna i väg kommer många högbelånade svennar som lånat miljonbelopp för att slippa mångkulturen att bli ruinerade. De som har pengar på banken blir ruinerade p g a att kronan tappar värde (och p g a ”bail in” av banker som kapsejsat, d v s använda kundernas inlåning á la Cypern för att betala dåliga lån, vilket Sverige nyss infört regler om att tillåta efter direktiv från EU). De som möjligen skonas är de som har stor andel aktier i exportföretag och/eller har pengarna utomlands. Samtidigt bör vi komma ihåg att aktiemarknaden idag är högt värderad. Och sticker räntorna iväg lär börskurserna sjunka, speciellt om räntorna även stiger i utlandet. Men det är ju klart, kurserna på tillräckligt stora exportorienterade företag (som ju brukar ha stor andel utländska ägare) som Billerud-Korsnäs lär väl hållas uppe av utländska placerare som har någorlunda hyfsat ränteläge i hemlandet. Sänkt kronkurs innebär ju också mer vinst för t ex Billerud-Korsnäs. Därför är det kanske litet oroväckande att Billerud-Korsnäs de senaste dagarna börjat krypa upp mot All Time High igen. Kronan stärktes förresten lustigt nog en kort stund på förmiddagen i fredags 30 okt när Margot Wallström förklarat att svensk ekonomi inte klarar att ta emot hur många flyktingar som helst. Men när det stod klart att uttalandet inte åtföljdes av några åtgärder började kronan dala. Speciellt tydligt blev det här mönstret mot den norska kronan.

Man kan väl sammanfatta det ekonomiska läget som att man verkar försöka underminera grunden för den svenska ekonomin utan att det skall märkas. Man verkar vilja ha ett bräckligt bygge som lätt skall kunna rasa.

Intressant är också att Wolodarski kort efter valet föreslog sänkta räntor och låta tryckpressen gå (för att blåsa upp BNP och sysselsättningssiffrorna):

Peter Wolodarski. Befria riksbanken och regeringen från dogmerna.
Publicerad 2014-10-19 00:05

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-befria-riksbanken-och-regeringen-fran-dogmerna/

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Sun 1 Nov - 21:12

K. V. Pauker wrote:

Max Ronalds brukar som sagt försöka driva med mina inlägg. Ofta är det fråga om att hoppa över några inlägg bakåt (hoppas läsarna inte missar mina inlägg mellan Ronalds kommentar och det inlägg han kommenterar).

Jag driver inte med dina inlägg. Jag driver med det svenska samhället. Om du inte vill ha någon respons på det du skriver så får du väl starta en blogg. Allra bäst kanske är en videoblogg där man får se ditt ansikte. Den invandringskritiker som har lyckats bäst med videoinlägg är förmodligen den bosniske invandraren Angry Foreigner. Vet inte om du skulle kunna konkurrera med honom. Fördelen för honom är väl att har ser relativt snygg ut (smalt ansikte och stora blåa ögon) och har en förmåga att slå bollar i öppna mål. Även om du ser bra ut och lyckas plocka billiga poänger så har du dock fortfarande problemet med moderna distraktionskanaler i form av mode och musik. Den typen av distraktion saknades för 100 år sedan. Ett annat problem är väl att domedagsprofeter sällan prickar rätt mer än en gång, och att ett budskap undermineras av tidigare felaktiga profetior.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 1 Nov - 23:41

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:

Max Ronalds brukar som sagt försöka driva med mina inlägg. Ofta är det fråga om att hoppa över några inlägg bakåt (hoppas läsarna inte missar mina inlägg mellan Ronalds kommentar och det inlägg han kommenterar).

Jag driver inte med dina inlägg. Jag driver med det svenska samhället. Om du inte vill ha någon respons på det du skriver så får du väl starta en blogg. Allra bäst kanske är en videoblogg där man får se ditt ansikte. Den invandringskritiker som har lyckats bäst med videoinlägg är förmodligen den bosniske invandraren Angry Foreigner. Vet inte om du skulle kunna konkurrera med honom. Fördelen för honom är väl att har ser relativt snygg ut (smalt ansikte och stora blåa ögon) och har en förmåga att slå bollar i öppna mål. Även om du ser bra ut och lyckas plocka billiga poänger så har du dock fortfarande problemet med moderna distraktionskanaler i form av mode och musik. Den typen av distraktion saknades för 100 år sedan. Ett annat problem är väl att domedagsprofeter sällan prickar rätt mer än en gång, och att ett budskap undermineras av tidigare felaktiga profetior.Skulle jag vara domedagsprofet?

Växelkursen var 1:1 för en schweizerfranc och en svensk krona år 1970. Idag väl inte så fallet. Frågan är om samma sak kan hända visavi USD, euro och yen. Det scenario jag skisserar ligger väl visserligen inte på samma nivå som SEK/CHF-utvecklingen sedan 1970 i det korta perspektivet (det vore väl ett domedagsscenario). Eftersom både Federal Reserve, ECB och den japanska centralbanken trycker en massa pengar så är lär väl kanske inte pengatryckandet orsaka problem.

Men mindre nedgångar som känns i plånboken bör ändå vara en klar risk. Att kronan backade runt 1 % i fredags mot norska kronan från lägsta-punkten minuterna efter Margots uttalande till på kvällen (kolla på Avanza.se) borde visa att det kan komma kraftiga kursrörelser som resultat av bl a invandringspolitiken. Men säker är jag inte. Beviljar man i slutändan rätt få asyler, får inflödet att stanna av på något sätt, tar bort minusräntan och oljepriset inte börjar sega sig uppåt så ligger kanske växelkursen mot norska kronan kvar.

När det gäller min förmåga att förutse grejer så tycker jag att jag varit rätt hyfsat bra hittills på Exilen/Passagen Politik. Kom ihåg när jag påpekade Framfabs (Bredbandsbolagets) övervärdering bara några veckor innan kraschen våren 1990. Eller när jag när det gällde Anna Lindhs mördare pekade på spåret dålig hy och att psykpatienter ofta äter medicin som ger dålig hy samt att en gärningsman kunde vara sur över Sveriges stöd till bombningarna av Serbien. Och det stämde ju perfekt. Gärningsmannen hade stora psykiska problem och hade försökt bli inlagd och var serb. Så vi får väl se om jag har rätt när det gäller kronkursen de närmaste dagarna/månaderna/veckorna. Ytterligare en sak som talar mot mina gissningar är att officiella ekonomiska modeller tar ett inflöde av yngre människor som något automatiskt positivt. Det skall ge bättre demografi. Man tar ingen hänsyn till sysselsättningsnivåer för nyanlända, lönenivåer och produktivitet och undanträngningseffekter. "Smart Money" gör det kanske inofficiellt. Skulle vara intressant om även storbankerna inofficiellt tar hänsyn till ovannämnda faktorer men säger något annat officiellt. En läcka från någon storbank i detta avseende vore därför väldigt intressant.
K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 2 Nov - 6:39

K. V. Pauker wrote:
Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:

Max Ronalds brukar som sagt försöka driva med mina inlägg. Ofta är det fråga om att hoppa över några inlägg bakåt (hoppas läsarna inte missar mina inlägg mellan Ronalds kommentar och det inlägg han kommenterar).

Jag driver inte med dina inlägg. Jag driver med det svenska samhället. Om du inte vill ha någon respons på det du skriver så får du väl starta en blogg. Allra bäst kanske är en videoblogg där man får se ditt ansikte. Den invandringskritiker som har lyckats bäst med videoinlägg är förmodligen den bosniske invandraren Angry Foreigner. Vet inte om du skulle kunna konkurrera med honom. Fördelen för honom är väl att har ser relativt snygg ut (smalt ansikte och stora blåa ögon) och har en förmåga att slå bollar i öppna mål. Även om du ser bra ut och lyckas plocka billiga poänger så har du dock fortfarande problemet med moderna distraktionskanaler i form av mode och musik. Den typen av distraktion saknades för 100 år sedan. Ett annat problem är väl att domedagsprofeter sällan prickar rätt mer än en gång, och att ett budskap undermineras av tidigare felaktiga profetior.Skulle jag vara domedagsprofet?

Växelkursen var 1:1 för en schweizerfranc och en svensk krona år 1970. Idag väl inte så fallet. Frågan är om samma sak kan hända visavi USD, euro och yen. Det scenario jag skisserar ligger väl visserligen inte på samma nivå som SEK/CHF-utvecklingen sedan 1970 i det korta perspektivet (det vore väl ett domedagsscenario). Eftersom både Federal Reserve, ECB och den japanska centralbanken trycker en massa pengar så är lär väl kanske inte pengatryckandet orsaka problem.

Men mindre nedgångar som känns i plånboken bör ändå vara en klar risk. Att kronan backade runt 1 % i fredags mot norska kronan från lägsta-punkten minuterna efter Margots uttalande till på kvällen (kolla på Avanza.se) borde visa att det kan komma kraftiga kursrörelser som resultat av bl a invandringspolitiken. Men säker är jag inte. Beviljar man i slutändan rätt få asyler, får inflödet att stanna av på något sätt, tar bort minusräntan och oljepriset inte börjar sega sig uppåt så ligger kanske växelkursen mot norska kronan kvar.

När det gäller min förmåga att förutse grejer så tycker jag att jag varit rätt hyfsat bra hittills på Exilen/Passagen Politik. Kom ihåg när jag påpekade Framfabs (Bredbandsbolagets) övervärdering bara några veckor innan kraschen våren 1990. Eller när jag när det gällde Anna Lindhs mördare pekade på spåret dålig hy och att psykpatienter ofta äter medicin som ger dålig hy samt att en gärningsman kunde vara sur över Sveriges stöd till bombningarna av Serbien. Och det stämde ju perfekt. Gärningsmannen hade stora psykiska problem och hade försökt bli inlagd och var serb. Så vi får väl se om jag har rätt när det gäller kronkursen de närmaste dagarna/månaderna/veckorna. Ytterligare en sak som talar mot mina gissningar är att officiella ekonomiska modeller tar ett inflöde av yngre människor som något automatiskt positivt. Det skall ge bättre demografi. Man tar ingen hänsyn till sysselsättningsnivåer för nyanlända, lönenivåer och produktivitet och undanträngningseffekter. "Smart Money" gör det kanske inofficiellt. Skulle vara intressant om även storbankerna inofficiellt tar hänsyn till ovannämnda faktorer men säger något annat officiellt. En läcka från någon storbank i detta avseende vore därför väldigt intressant.

När vanliga svenska nätmäklare som Avanza har stängt kan man gå in på t ex Yahoo och kolla utvecklingen för kronkursen:

http://finance.yahoo.com/currency-investing/skandi

Antagligen finns det valutahandelssajter där man kan kolla också.

Avanza har öppet sin valutahandel till kl 22.00 på kvällen men växlar hela dagen till skillnad från en del andra icke valutahandlare. Avanza har dock slutat erbjuda ren FX-handel.

Hittills på morgonen ser utvecklingen rätt bra ut för svenska kronan på Yahoo. Och vi får väl hoppas att jag har fel. Jag har köpt på mig litet utländsk valuta, men mindre än jag kanske borde om jag tror stenhårt på mina teorier. Å andra sidan blir det väl inte ekonomisk katastrof för mig om kronan tappar 10 % i värde. Har än inte lyckats övertyga min mor om att ha litet mindre svenska kronor. För henne blir det riktigt kännbart om kronan tappar 10 % i värde. Så jag hoppas att jag har fel.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Tue 3 Nov - 6:49

Verkar som om det kan bli nyval

M-toppar tror på nyval
Uppdaterad 2015-11-02 18:43. Publicerad 2015-11-02 17:59

http://www.di.se/artiklar/2015/11/2/m-toppar-tror-pa-nyval/


Tanken är väl då att SD skall stödja en Alliansregering mot att man erbjuder aningen mer restriktiv invandringspolitik än (s) + (mp). Frågan är då om Alliansen verkligen vill ha någon ytterligare migrationsuppgörelse i närtid av taktiska skäl? Om sossarna ser att läget blir ohållbart utan en ny migrationsöverenskommelse med ett inflöde på 5000-10 000 pers i veckan så vill man kanske inte administrera det hela och utlyser då nyval.Anton Lundin Pettersson, några kommentarer

Den här killen hade nog ingen utpräglat rationell kalkyl bakom sitt handlande. Han skrämde inte folk från att komma hit genom att hugga ner några invandrare.

Undrar om inte mer radikala nationalister borde introducera någon slags officiell ”solidaritetsprincip” som gör att man uppmanar anhängare och någorlunda likasinnade att avstå ifrån handlingar och yttringar som kan skada andra i gruppen. Det gynnar nog inte extremnationalister om man i onödan retar upp den framtida, färgade majoritetsbefolkningen. Inte heller den kvarvarande mer ursprungliga svenska restpopulationen som sannolikt kommer att finnas kvar under en övergångsperiod om kanske 200 år.Schengen-avtalet och gränskontroller

Schengen-avtalet förutsatte att det skulle finnas gränskontroller vid EU:s yttre gräns. Dublin-överenskommelsen förutsatte att folk skulle söka asyl i det EU-land de ankom till först. När nu EU kan sägas ha brutit sin del av avtalet är det högst rimligt att Sverige inte anses bundet av dessa avtal. Så förutom tillfälliga gränskontroller så borde dessa också kunna få vara kvar så länge inte motparten inte håller sin del av avtalet. Ingen avtalsrätt funkar så att bara ena parten är skyldig sin del av avtalet. EU borde alltså inte kunna bötfälla medlemsländer som återinför gränskontrollerna.Praktisk lösning på problemet med ensamkommande flyktingbarn

Att Sverige till skillnad från andra EU-länder inte skulle kunna tillämpa medicinska ålderstester framstår som närmast löjeväckande. Är andra länders system så hemskt? Och varför då inte ge tillfälliga uppehållstillstånd till de som inte ligger klart över 18-årsgränsen och låta dem vara kvar här tills de fyllt 18? Ger man dem en slant som de kan spendera i hemlandet bör de kunna klara sig hyfsat. Det blir klart billigare att ge varje ensamkommande 50 000 :- och skicka hem dem än att låta dem sitta här i HVB-hem för 6000 :- dygnet. Man skulle också kunna tänka sig att smälla upp en internatskola i Afghanistan för biståndspengar i stället för att bränna biståndspengar här hemma. I internatskolan skulle man kunna ge skäggbarnen litet yrkesutbildning. Vet att Iraks regering tidigare efterlyst yrkesutbildning åt de som Sverige skickat tillbaka. Så det här vore sannolikt en konstruktiv lösning.


Något jag tycker att man borde försöka förmedla till den breda allmänheten är att sjuklövern konsekvent söker lösningar som innebär att folk skall komma hit även om det innebär risker för de som skall ta sig hit, kostnader för de som skall ta sig hit och kostnader för det svenska samhället. Är det rimligt att vi skall bränna 50 miljarder/år på att plocka hit 30 000 män i 25-30-årsåldern från Afghanistan, kalla dem ”barn” och sätta dem på HVB-hem för uppåt 6000 :- per dygn? Det här är ett bra exempel för att visa på rimligheten i det vi nu håller på med i Sverige. Att andra länder inte gör så här är också ett bra exempel för att visa på rimligheten i det hela. Tyvärr förses folk inte med det här perspektivet på verkligheten. Även SD snålar med sådan här information. Vi har ännu, trots internet inte alternativa informationskanaler ut till den breda allmänheten. Folk är svältfödda på alternativ information. De som nås av alternativ information är de som av egen kraft söker alternativ information. Resten av allmänheten lever i föreställningen att det som nu sker är någorlunda rimligt.

Ett problem i sammanhanget är Jimmie Åkessons envisa tendens att i TV-debatter undvika att vara specifik. Han brukar föredra svepande beskrivningar i stället. Andra företrädare har också klara problem i det här avseendet. Att Paula Bieler i sitt framträdande i Debatt bommade att Australien fått stopp på rangliga flyktbåtar genom att konsekvent bogsera tillbaka dem är ett annat exempel på det här problemet.

SD:are namnger heller inte alternativa medier så ofta de kan. Det innebär mindre trafik till dessa sajter än vad som är potentiellt möjligt.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Wed 4 Nov - 17:53Postar litet nya grejer som delvis anknyter till det jag postade igår.


Söder, Jansson och Lång petas från SD:s partistyrelse

Verkar som om Björn Söder, David Lång och Mikael Jansson (suppleant) skall petas från SD:s partistyrelse:

http://www.friatider.se/sd-topp-hoppar-av

I så fall ökar maktkoncentrationen i stället för minskar. All makt hamnar då i en väldigt snäv krets. Detta innebär sannolikt en ökad risk för att SD kan gå samma väg som centerpartiet om partiledningen upplever att detta gynnar dem personligen. Man bör se den risken. En liknande risk är att partiledningen fortsätter plocka in folk som antingen kan antas ha ett väldigt grunt invandringskritiskt engagemang, är beroende av partiledningen för att få sitta kvar p g a låg prestationsförmåga e dyl eller bara är med i SD för att bromsa invandringskritisk upplysningsverksamhet. Omger man sig i väldigt hög grad med sådana människor och dessa stödjer Trean för att bekämpa inflytandet från riktiga invandringskritiker så kan man räkna med att SD blir än mer obenäget att i möjligaste mån försöka täppa till de informationsluckor allmänheten har. Så det finns väldigt påtagliga risker med att låta än mer påtaglig maktkoncentration slå igenom i SD.Sanandaji ser ungefär samma risker som mig

Från ungefär 18 minuter och framåt in i den här sändningen så säger Tino Sanandaji ungefär samma grejer som mig angående riskerna med den totala skuldsättningen i Sverige:

https://www.efn.se/nyhetsrummet/nyhetsrummet-flyktingdebatt/

(Hittade länken till det här klippet på Motgifts forum.)
Sandelins våldtäktsteorier

Gunnar Sandelin har här litet teorier om varför utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade när det gäller våldtäkter i Sverige:

http://www.exponerat.net/gunnar-sandelin-inflode-och-valdtakter/

Skulle vilja lägga till en faktor.

Jag läst i Vecko-Revyn på 80-talet att något typ 17-18 % av kvinnorna tyckte att ”exotiskt utseende” (utomeuropeiskt utseende) gjorde en man mer attraktiv. Jag har tidigare här på Exilen/Passagen Politik upplyst om RFSU:s nummer från 1984 där man i en artikel rapporterade om kvinnors dragning till utländska män. ”Jag bli alldeles galen när jag ser en snygg utlänning, knäna bara viker sig”, sade en tonårstjej. Hon sade också att mellanösternknuttar ”oftast” var snygga. Har också redovisat SVT-reportaget från 1988 där en ung, kanonsnygg tjej sade att ”man behöver inte vara så formell” i umgänget med invandrare som med svenskar. Man visade i reportaget när hon kom gående med sin somaliske/eritrianske pojkvän. Hon smekte honom på magen med cirkulära rörelser som om hon försökte göra honom kåt. Att hon var sprängkåt på den här somaliern/eritrianen lär det knappast råda något om tvivel om för den som såg programmet. Kommer här också osökt att tänka på en TV-debatt om svenska kvinnors sexuella intresse för afrikaner. En sub-saharisk afrikan berättade att en tjej bett honom hala fram snorren i hallen. ”Men den ser ju helt normal ut” skall hon ha sagt.

Även sydeuropéer verkar förr i tiden på ett väldigt uttalat sätt ha varit föremål för svenska kvinnors intresse. Jag tror författaren Theodor Kallifatides när han säger att han från landsmän på 60-talet fick höra att svenska tjejer var ”vilda” efter invandrare. Salvatore Grimaldi berättade i DI (tror jag) att det på 50-talet ryktades att italienska arbetare på hans hemort utnyttjade unga svenska flickor i sina arbetarbaracker. Polisen gjorde därför razzia. Och då skall man ha hittat polischefens fru i säng med en av de italienska arbetarna. Minns att jag tidigare på Passagen Politik/Exilen postat en upplysning om en bok som hette något typ ”Hora och Madonna på kärlekens ö”. Den handlade om att svenska kvinnor reste ner till Rhodos (eller var det Kreta?) för att ha sex. Vill minnas att boken uppmärksammades i en artikel i DN. Hittar den dock inte i Libris nu.

Minns också en tornedalsfinsk tjej som gick samtidigt med mig i gymnasiet. Hon var en bitsk kommunist och tyckte att det var viktigt att män var mjukisar som jobbade på dagis. Några år senare fick hon barn med en mellanösternknutte. Hon valde då en väldigt traditionell kvinnoroll. Någon påstod att hon började bära sjalett och blev någon slags muslim. Vet inte om det stämde. Men hon verkar i alla fall ha valt en traditionell kvinnoroll och dragits till en man som var allt annat än velourputte utan mer var av typen som gick omkring och frågade ”muckar du?”. Hennes dragning till män med utländskt utseende var nog starkare än hennes motstånd mot patriarkala attityder.

Jag misstänker att det kan vara så att invandrare tror att 100 % och inte 17-18 % av alla kvinnor är lika extremt förtjusta i män med utomeuropeiskt utseende och att det kan få dem att tro att det bara är att ta för sig. Ett väldigt offensivt sexuellt beteende från svenska kvinnor kan kanske också med deras referensramar bidra till att de upplever det som mer legitimt att själva inta en väldigt offensiv sexuell attityd.

Vill också tillägga att det åtminstone förr skall ha förekommit en relativt omfattande trafik av kvinnor till flyktingförläggningarna. Vet inte hur det är nu. Man kan ju tänka sig att den mellanösterninvandrare som präglats av intryck från detta kan utgå ifrån att alla svenska kvinnor konstant är ute efter sex med utländska män. Man inser kanske inte att detta bara gäller 17-18 % av kvinnorna och att denna attityd inte är konstant utan bara återkommer kanske varannan vecka eller en gång i månaden.

Frågan är också om inte Migrationsverkets sexualupplysningsverksamhet snarare förstärker än tonar ner intrycket av att man kommit till ett riktigt knullställe. Bara det faktum att man upplyser om knullerier kan ju få den som har helt andra referensramar om hur ett samhälle skall fungera att tänka fel. Speciellt om det förekommer sextrafik till förläggningen. Upplyser man i sexualundervisningen om att det bara är 17-18 % av svenska kvinnor som har det här väldigt starka begäret efter män med utomeuropeiskt utseende och att resten går efter andra parametrar?

Jag misstänker också att åtminstone en del av förklaringen till att färre kvinnor än män röstar på SD har att göra med de 17-18 procenten. Tror också det är rätt döfött att försöka locka väljare i den här väljarkategorin med våldtäktsstatistik.

En förklaring till mäns överrepresentation bland SD-väljare kan också vara att man retar sig på att svartmuskiga invandrare ”tar svenska tjejer”, eller att det i alla fall var så förr. De blir motpolen till de kvinnor som känner tvärtom. Så SD förlorar inte bara väljare på att svartmuskiga invandrare och afrikaner är attraktiva för kvinnor. SD vinner också en del bland män p g a detta.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Thu 5 Nov - 22:06

K. V. Pauker wrote:
En förklaring till mäns överrepresentation bland SD-väljare kan också vara att man retar sig på att svartmuskiga invandrare ”tar svenska tjejer”, eller att det i alla fall var så förr. De blir motpolen till de kvinnor som känner tvärtom. Så SD förlorar inte bara väljare på att svartmuskiga invandrare och afrikaner är attraktiva för kvinnor. SD vinner också en del bland män p g a detta.

Man kan alltid sitta och vara sarkastisk över andra människors primitiva känslor. Sanningen är dock att mansöverskottet kommer vara den mest påtagliga konsekvensen av nuvarande invandring. I Kina har FN erkänt mansöverskottet som ett problem. Sverige kommer sannolikt ha ett ännu större mansöverskott om ett par årtionden. Från makthavarnas perspektiv är ett mansöverskott en fördel eftersom det leder till en social konformism. Fast då har man sannolikt bara räknat med en sex ratio på 110-120 män på 100 kvinnor. Börjar det skjuta iväg över det så tror jag det kan börja slå tillbaka på dem själva.

Anledningen till att få väljer att nämna denna konsekvens är väl att man inte vill uppfattas som en "loser" som liksom implicit säger "blattarna tar våra brudar". Personligen bryr jag mig inte om nationalstaten Sverige får ett mansöverskott. Däremot bör väl mer etnocentriska grupper som väljer att stå utanför smältdegeln se till att inte föda så förbannat mycket pojkar eftersom det är helt meningslöst och göder nuvarande makthavare. Nazister och andra konservativa grupper är kanske dock inte så sugna på att skaffa döttrar eftersom att unga män passar bättre in i den traditionella propagandamallen där det är unga män som ska försvara fosterlandet. Kanske finns det någon mer originell nazist som har sett någon youtube-video om kurdiska peshmerga-soldater och tänker "fan vad coolt, där är det ju snygga tjejer som krigar, tänk om vi kunde göra något liknande och bilda en armé av kvinnliga raskrigare!!!". Risken är väl dock att samma typ av nazist blir inspirerad av Dan Bilzerian: https://instagram.com/p/5ITsTfoDmY

K. V. Pauker wrote:
Folks självbevarelsedrift är i väldigt hög grad kopplade till att evolutionen sållat bort de individer som brutit mot auktoriteters vilja. Ledarhannen, klanhövdingen, kungen o s v har slagit in skallen på sådana individer eller strypt tilldelningen av föda, typ.

Traditionellt borde dock tillgång på föda knappast ha utgjort något jätteincitament till att underkasta sig ledarhannen. En chimpans som blir utstött ur flocken har sannolikt lika stor tillgång till frukter som en mobbad datorspelsnörd har till cheeseburgare på McDonalds. Det är någonting annat som utgör grundincitamentet. Och då kan man också anta att mer strategiskt lagda makthavare kommer att se det som ett hot om den folkgrupp man vill dominera börjar skaffa fler döttrar än söner. Frågan är hur perversa nuvarande makthavare är. Jag tror inte vi får ett Islamiska Staten-scenario med kidnappningar och auktioner av tonårsflickor. Mer etnocentriska grupper med högre verklighetsuppfattning bör väl dock vara garderade mot alla tänkbara scenarios.


Last edited by Max Ronalds on Sun 8 Nov - 22:21; edited 2 times in total (Reason for editing : prepositionsfel)
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 5 Nov - 23:42

Svar till Max Ronalds


Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:
En förklaring till mäns överrepresentation bland SD-väljare kan också vara att man retar sig på att svartmuskiga invandrare ”tar svenska tjejer”, eller att det i alla fall var så förr. De blir motpolen till de kvinnor som känner tvärtom. Så SD förlorar inte bara väljare på att svartmuskiga invandrare och afrikaner är attraktiva för kvinnor. SD vinner också en del bland män p g a detta.

Man kan alltid sitta och vara sarkastisk över andra människors primitiva känslor.  

[- - -]

Mer etnocentriska grupper med högre verklighetsuppfattning bör väl dock vara garderade för alla tänkbara scenarios.Postar några kommentarer även om Max Ronalds som vanligt försöker driva med mina inlägg. Ibland kan hans inlägg ändå utgöra en bra bas för förtydliganden eller kompletterande synpunkter.

För det första vill jag påpeka att jag inte var sarkastisk över det faktum att en del kvinnor har en utpräglad dragning till sydländska och/eller afrikanska män och att en del män ogillar att invandrarmän ”tar svenska tjejer”. Det var fråga om en vanlig målgruppsanalys. Jag trodde inte att de kvinnor som tänder på utländska män skulle vara speciellt mottagliga för våldtäktsargumentet. Vet inte hur det är med andra kvinnor.

För det andra vill jag påpeka att jag inte alls är säker på att en typisk Avpixlat-kommentator eller Flashback-skribent har en mer nykter verklighetsuppfattning än en folkpartist som förstår konsekvenserna av invandringen men tycker att konsekvenserna är bra. Skulle också tro att en person som Peter Wolodarski har en mer nykter verklighetsuppfattning än ledande SD:are. Han är förmodligen också litet smartare, tyvärr. Wolodarski förstår konsekvenserna av invandringen men tycker att de är bra. Den breda allmänheten förstår dock i regel inte konsekvenserna av invandring, speciellt inte i ekonomiskt avseende.Den stora riskfaktorn med nuvarande SD-ledning

Frågan är i vilken grad SD-ledningen är beredd att underminera SD:s karaktär som invandringskritiskt parti för att säkra sin egen position i partiet. Det vi sett hittills är oroväckande. Ett av problemen är att man verkar ha plockat in folk som kan vara problematiska vad beträffar pålitlighet som invandringsmotståndare, prestationsförmåga, karaktärsdrag i sexuellt avseende samt brottsligt förflutet och att syftet verkar ha varit att hitta människor som i så hög grad som möjligt skall uppleva sig vara beroende av den nuvarande partiledningen för att kunna hålla sig kvar vid köttgrytorna. Man väljer medvetet kvalitativt dåliga lösningar för partiet för att säkra sina egna positioner. Man bör fråga sig hur långt man är beredd att gå för att säkra sina egna positioner. Hur mycket av partiets styrka och kvalitet är man beredd att offra för att säkra sina egna positioner? Sett ur detta perspektiv utgör SD:s nuvarande ledning en riskfaktor. Jag ser en viss risk för att SD i än mindre grad satsar på att försöka få folk att förstå vad som händer om SD-ledningen upplever att detta bidrar till att säkra deras positioner i partiet.

Det jag ser som problemet är inte att SD-ledningen har valt och kommer att välja en mindre hård ton i sin externa kommunikation. Det jag ser som problemet är att man tar för lätt på problemet med den breda allmänhetens informationsluckor och att detta problem kan förvärras om man har en ledning som nästan bara är ute efter att säkra sina egna positioner.

Det är heller inte konstigt att SD fått de problem man har. Åkesson och Mattias Karlsson står och faller ekonomiskt med sina riksdagsplatser och extralöner från partiet. Jomshof riskerar också problem om han förlorar sin riksdagsplats eftersom han ofta fick sparken som lärare p g a sitt politiska engagemang. Jag undrar om det är en tillfällighet att Björn Söder, som tjänade rätt hyfsat som civilingenjör och inte fick sparken, kommit att avvika litet från sina tidigare bundsförvanter i Fyran när det gäller synen på hur despotisk man skall vara.

Lösningen på den här typen av problem tror jag som sagt är ökad trygghet i nomineringsprocessen för befintliga riksdagsledamöter och att en del av nomineringarna får ske genom medlemsomröstningar samt att man byter ut stora delar av partistyrelsen och att dessa människor tilldelas andra arbetsuppgifter.Bättre lösning för att locka invandrarröster

SD verkar nuförtiden försöka locka invandrarröster med argument som att forna tiders arbetskraftsinvandring inte var ekonomiskt dålig (trots LO och Hans Hagnell tyckte det). Invandrare som tar ställning mot islam är också välkomna på SD:s planhalva.

Själv tror jag inte att det är vettigt att i onödan göra sig ovän med muslimerna och att legitimera arbetskraftsinvandringen. Gör man det sistnämnda blir det svårare att argumentera mot arbetskraftsinvandring idag.

Jag tror mer på den här formeln: Den som redan fått sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap har samma ekonomiska egenintresse som de som har gamla rötter i landet. Detta förutsatt att man redan fått hit sin familj. Då kan vem som helst bland invandrarna stödja det invandringskritiska alternativet. Man slipper också göra sig ovän i onödan med muslimerna.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Tue 10 Nov - 6:55
Moderaternas krav på skärpt flyktingpolitik

Moderaterna verkar nu ha lagt ett förslag om skärpt flyktingpolitik.

Det här innebär dels att man kan ta röster från SD och dels att man kan återerövra regeringsmakten tämligen omgående om övriga borgerliga partier går med på förslagen. SD lär definitivt rösta fram en regeringen som kan minska anstormningen av asylsökare.

Att moderaterna skärper flyktingpolitiken innebär sannolikt att SD förlorar röster till (m). SD kan även tappa till övriga borgerliga partier om de hakar på.

Och om SD stödjer en borgerlig regering lär man tappa röster till sossarna.

Det här tycker jag visar på behovet av flera partier längs höger-/vänsterskalen. De bör heller inte ha SD:s bakgrund. Då minskar man risken för väljartapp.Magdalena Andersson i Agenda i söndags


Magdalena Andersson utfrågades i Agenda i söndags 8 nov 2015. Där framgick som tidigare att regeringen kunde tänka sig att plocka bort hälften av biståndet och använda dessa pengar till flyktingmottagande inom landets gränser.

Gör man så dämpar man de kortsiktiga effekterna av ett extremt inflöde av invandrare på den svenska valutakursen. Skickar man mindre pengar utomlands i u-hjälp kan man importera mer mat, kläder, konsumentelektronik etc till nyanlända utan att det påverkar balansen i utlandsbetalningarna. Man kan göra ett enkelt överslag på hur långt hälften av biståndet räcker om all extrakonsumtion går till importvaror. Hälften av biståndet motsvarar i runda slängar 20 miljarder kr. En flykting på förläggning skall visst kosta 350 kr/dygn för mat och logi och personal på förläggningen (fler kostnader tillkommer i och för sig, och skäggbarn kostar ju några tusen per dygn). Per år kostar då en flykting på förläggning 127 750 kr. 20 miljarder motsvarar då 156 560 pers. Pengarna räcker till fler personer om alla pengar inte går till importerade produkter. Är hälften av grejerna importerade så räcker 20 miljarder till drygt 300 000 pers. Skäggbarn, som kan kosta flera tusen per dygn, kräver sannolikt inte så himla mycket mer i fråga om direkt import av varor per person även om kostnaden blir astronomisk för statskassan. Där kommer påverkan på kronkursen genom att staten sannolikt får låna upp pengar utomlands till budgetunderskottet.

Men överslaget ovan visar ändå att man nog kan hålla på och fylla förläggningar med folk rätt länge innan kronkursen kraschar och räntorna sticker iväg. Det smäller först när det gått väldigt långt och man redan dragit på sig en massa kostnader man inte blir av med.

Man måste också komma ihåg att det är först när flyktingarna fått sitt PUT och skall ut ur förläggningarna som kostnaderna börjar dra iväg ordentligt. Den utlandsupplåning som kommer att krävas till bostadsbyggande och infrastruktur för flera hundra tusen personer plus bidragsförsörjning/subventionsjobb riskerar att generera en ekonomisk katastrof.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Fronk on Fri 13 Nov - 18:23

Vad anser du om att Tommy Deogan har anställts på SDs kommunikationsavdelning?

Är det generellt en bra strategi av SD att närma sig syrianer och t.o.m. försöka värva dem?


Fronk

Poäng : 2915

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Fri 13 Nov - 23:58
Fronks fråga om ”syrianen” Tommy Deogan


Fronk wrote:Vad anser du om att Tommy Deogan har anställts på SDs kommunikationsavdelning?

Är det generellt en bra strategi av SD att närma sig syrianer och t.o.m. försöka värva dem?
Vet inte. Den synpunkt jag tidigare anfört beträffande att anställa folk/sätta upp folk på valsedlar om de har har ett ursprung långt bort från Sverige är att man bör vara så säker som möjligt på att personen i fråga inte plötsligt hoppar av efter att man ”upptäckt” att partiet är rasistiskt e dyl. Den här risken finns alltid. Motiveringen till att de stödjer SD bör också vara att man tror att invandringen är ekonomisk skadlig, inte att man anser att SD är ett speciellt icke-rasistiskt parti e dyl. Personen i fråga får tvärtom gärna säga att det tar emot litet att stödja SD men att de ekonomiska konsekvenserna av invandringen är så stora att detta väger tyngre. Med den approachen blir också konsekvensen av avhopp inte lika stora. Man vinner också fler väljare om de övertygas om att invandringen är väldigt dålig ekonomisk än av att de övertygas om att SD kanske är litet mindre rasistiskt än vad de tidigare trodde.

Tommy Deogan verkar f ö vara indier och inte syrian. Tycker att det är konstigt att han utpekats som syrian. Han ser inte ut som en syrian.

När det gäller syrianer bör vi komma ihåg att de s k raggarbråken på 70-talet handlade om bråk mellan raggare och syrianer. En syrian bör kunna trovärdigt redogöra för varför han stödjer SD trots raggarbråken och trots att en del raggare var BSS:are och trots att SD brukar vara starka bland forna raggare. Vi bör också komma ihåg att en syrian som SD tidigare hade anställd ställde till problem genom att läcka inspelade samtal till media. Jag hyser vissa tvivel om att den mannen verkligen stödde SD när han gick med.

Ett problem med SD är f ö att man plockat in en massa människor som man på goda grunder p g a härstamning eller familjebild kan misstänka ha svårt för SD:s tidigare historia och vad en del medlemmar och sympatisörer idag kan förmodas tycka mellan skål och vägg. Man tar risker. Hoppar en färgad person av med hänvisning till ”rasism” så är det förödande.

Tycker också att det är litet motsägelsefullt att nästan medvetet försöka göra sig ovän med muslimer men samtidigt ta risker när det gäller att bli kompis med andra grupper av utrikisk härkomst. Det är litet som när man kombinerar porrliberalism med att försöka locka Livets Ordare och pingstvänner.
Flyktingkrisen kan tvinga Sverige in i Eurozonen


K. V. Pauker wrote:

[- - -]


Utvecklingen för kronkursen


Under tisdagen stärktes faktiskt kronan litet mot en del valutor. Man kan kanske tycka att utvecklingen borde gå åt motsatt håll p g a försämrad handelsbalans p g a fler konsumenter men inte ökad export (det växer inte fler träd att såga ner och det blir inga fler Volvo och Sandvik p g a att antalet invånare blir fler). Men de långa marknadsräntorna steg litet. Man verkar i alla fall räkna med ökade budgetunderskott.

Frågan är vilken påverkan vi kommer att få på kronkursen. Eftersom den svenska riksbanken har en av de lägsta styrräntorna i Europa och nu t o m har minusränta så finns väl en del marginaler genom att höja räntorna. Då kan man ett tag undvika en deprecierande krona. Deprecierar kronan så får man väl också se till att höja räntorna för att locka placerare till Sverige.

Frågan är hur länge det kommer att hålla. Lånar man upp en massa utomlands (för budgetunderskott och bostadsbyggande) slår till slut högre räntor negativt på bytesbalansen. Högre räntor ger då sämre bytesbalans vilket i sin tur innebär tryck nedåt på kronan. Och höjer man inte räntorna så sjunker kronan också i värde. Notera också att när offentliga och privata utlandsskulder blir för stora och marknaden ser en påtaglig risk i svenska innehav så är det inte svenska riksbanken som sätter räntorna.

Frågan är om man försöker skapa en akut finansiell kris för att få med väljarna på att idén att inträda i eurozonen. När Erik Åsbrink & Co knöt kronan till Ecun (dåvarande EU-valutan) i början på 90-talet och man fick försvara kronkursen med 500 % så blev ju detta ett bra argument inför folkomröstningen om EU-medlemskap. Detta utgör väl ett bra incitament för att försöka sig på något liknande igen. Och går det tillräckligt illa så kommer Sverige inte att ha något annat val än att gå med i eurozonen för att få subventionerade lån från ECB som Grekland och Spanien.


Det verkar nu som om man är inne på att låna pengar för att betala för anstormningen av invandrare. Denna vecka steg räntan på den 10-åriga statsobligationen en aning.

Frågan är vid vilken punkt det smäller och räntorna sticker iväg ordentligt. I Portugals fall verkar räntorna ha börjat sticka iväg när statsskulden var under 80 %:

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user92183/imageroot/2015/10/20151111_PORTUG.jpg

Diagrammet fanns i den här artikeln:

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-11/no-qe-you-ecb-may-cut-lifeline-portugal-after-socialists-overthrow-government

Skall man dels toklåna till att klara uppehälle för en massa flyktingar och dels toklåna till bostadsbyggande så kommer marknadsräntorna för eller senare att dra iväg. Och då kommer ränteutgifterna för offentlig och privat sektor att dra iväg vilket innebär ytterligare lånebehov. Man får snabbt en förstärkningseffekt som gör att ökade räntekostnader genererar ökade underskott som i sin tur genererar ökade räntor p g a en orolig marknad vilket genererar ökade underskott o s v. När man väl kommer in i en sådan spiral kan det gå snabbt utför. Valet blir då väldigt drastiska nedskärningar samtidigt som man höjer skatterna eller att man går med i eurozonen och då får lån till subventionerad ränta från ECB. Subventionerad ränta kommer dock sannolikt att kräva motprestationer, som kanske att sälja all statlig skog och alla vattenkraftverk Vattenfall äger. Dylika krav har ju riktats mot Grekland, som också fått genomföra en hel del nedskärningar i offentlig sektor och höja skatter.

En bra förberedelse för det sannolika eurozons-scenariot borde vara att försöka lyfta ur så mycket tillgångar som möjligt ur staten Sverige innan det blir tråkigheter. Man skulle t ex kunna låta Norrland bli självständigt ungefär som Grönland och få äga all kvarvarande statlig skog själv samt vattenkraftverken i Luleälven. I alla fall borde man kunna bryta loss Tornedalen och Malmfälten och låta dessa områden hamna under finsk kontroll, ungefär som Grönland kontrolleras av Danmark. Drar man gränsen litet söderut så att man även får med nedre delen av Luleälven så har man med en del godsaker i avstyckningen. Det här låter kanske väldigt drastiskt. Men när det väl smäller så skulle nog en hel del sörja att man inte hann avstyckas från Sverige i tid. Jag tycker också att man borde kunna pröva sådana här idéer eftersom Danmark gett Grönland mer ekonomisk självständighet och kontroll över sina egna naturtillgångar och eftersom Storbritannien låtit Skottland rösta om självständighet. Tvångsavskiljningen av Kosovo från Serbien skulle kanske eventuellt kunna vara ett argument. Jag tror vi måste tänka nytt och drastiskt för att rädda vad som räddas kan. Man skulle kanske också kunna tänka sig att låta bohuslänningarna och jämtlänningarna få rösta om de vill hamna under norsk flagg igen. Även om de inte får del av några oljepengar tror jag att detta skulle vara ett bra byte. Vet inte om det skulle vara krystat att återföra Dalsland till Norge (blev svenskt på 900-talet). Men när man ser vartåt det barkar vill man kanske använda sig av alla tänkbara krystade argument för att slippa vara en del av dårhuset Sverige.

Ytterligare en variant skulle kanske vara att lägga svenska tillgångar som statlig skog och vattenkraft i en stiftelse i Schweiz. Fast då skulle man kanske tvinga Schweiz att upplösa stiftelsen och lämna över tillgångarna till något auktionsombud som ECB utsett. USA har ju lyckats få Schweiz att lämna över uppgifter om amerikanska skattesmitare. Tidigare har vi exemplet när schweiziska banker tvingades betala miljardbelopp till judiska organisationer för påhittade anklagelser om försnillad judisk egendom.
Flyktingkrisen: Syftet verkar vara att ändra väljarkårens sammansättning i Östeuropa också

Verkar som om (kd)-politikern och skitstöveln Lars Adaktusson vill tvinga de fattiga länderna i Östeuropa att ta emot flyktingar genom att hota med indragna bidrag:


STUDIO ETT FREDAG 13 NOVEMBER 2015
Kan hot tvinga fram solidaritet i EU
Publicerat kl 13.47

“Hur svårt är det för ett medlemsland att påverka EU och vad får de svenska gränskontrollerna för effekter? Hur ska resten av EU övertygas om att dela ansvaret för flyktingarna? Hör EU-parlamentarikerna Lars Adaktusson (KD) och Cecilia Wikström (FP).”


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6301706


Invandringsfanatikern Cecilia Wikström (fp) verkar hålla med Adaktusson. Hon säger att EU inte främst är en marknadsplats och och ett ekonomiskt samarbete utan ett område med gemensamma värden och värderingar. Och bryter man mot dessa värderingar genom att inte ta emot flyktingar skall man straffas ekonomiskt.

Vad man verkar vara ute efter är att ändra väljarkårens sammansättning precis som i Västeuropa. Att  det primära syftet för Adaktusson och Wikström skulle vara att generellt hjälpa flyktingar är uppenbart inte sant. Om detta hade varit syftet så skulle man ha sett till att FN:s hjälporgan i Syriens närområde fått pengar så att man inte tvingats skära ner mathjälpen till hälften eller ingenting som jag pekat på ovan. Och än idag får flyktingarna i lägren sväva i ovisshet om det skall få matpengar eller inte:

http://www.expressen.se/geo/radslan-snart-har-de-inga-pengar-till-mat/

Det är också småpengar det är fråga om för att lösa matfrågan i lägren om man t ex jämför utgifterna för Sveriges flyktingmottagande. Slutsatsen kan bara bli att man är helt ointresserad av om folk svälter ihjäl i lägren och tycker att det är bra om rädslan för svält driver folk mot Europa. Detta visar väldigt tydligt att vad det är fråga om är att man vill ändra väljarkårens sammansättning i Europa. Och eftersom länderna i Östeuropa hittills tagit emot väldigt få utomeuropéer så vill man tvinga på dessa länder flyktingar genom att hota med indragna bidrag.

Skitstövlar är väl bara förordet till vad man skall kalla figurer som Adaktusson och Cecilia Wikström. Adaktusson var f ö tidigare journalist på Aktuellt.

Kommer här också osökt att tänka på när man i Expressen kring 1986-88 klagade över att Sovjet bytte ut befolkningen i Baltikum mot ryssar. Skulle Expressen klaga idag om Baltikum, som exporterat en stor del av sina yngre medborgare som gästarbetare till Västeuropa, började få sin befolkning utbytt mot flyktingar som EU prackar på dem? Jag tror inte det. Man skulle applådera det precis som när avfolkningsbygder i Sverige exporterar sina ungdomar och i stället plockar in folk från andra delar av världen.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Barbarossa on Mon 16 Nov - 20:29

Velourparti...
Barbarossa
Barbarossa

Poäng : 2875

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Mon 16 Nov - 22:48

Bostadsbyggande till flyktingar riskerar knäcka ekonomin


Innan den senaste invandringsvågen var prognosen att det behövdes 461 000 bostäder under perioden 2015-2020:

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/reviderad-prognos-for-byggbehovet-av-bostader/

Ursprungsrapport, innan reviderade siffror:

RAPPORT 2015:18
Behov av bostadsbyggande
Teori och metod samt en analys av
behovet av bostäder till 2025


http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/behov-av-bostadsbyggande.pdf


Snittkostnaden för nyproducerade hyresrätter var strax under 2 miljoner 2009. Så man kan räkna med en bit över 2 miljoner idag:

http://www.sabo.se/kunskapsomraden/nyproduktion/Sidor/Nyproduktionskostnader.aspx

Enligt SCB var snittkostnaden för nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus år 2013 ca 2,7 miljoner. Men då ingår även bostadsrätter som brukar bli dyrare än hyresrätter:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/

Så man borde väl kunna räkna med att man framöver landar på en nyproduktionskostnad på runt 2,5 miljon. Till detta kommer den infrastruktur som behövs. Kommunala vägar, broar, vatten- och avlopp, elnät, fibernät, busshållplatser o s v behöver fixas. Man borde väl också behöva bygga upp annan infrastruktur också som en och annan skola. Så totalt borde man kunna räkna med en investeringskostnad på runt 3 miljoner per bostad.

Med 461 000 bostäder och 3 miljoner per bostad får vi med en investeringskostnad på 1 383 miljarder kr. Med de flyktingströmmar vi har nu får man kanske räkna upp den här siffran till 2000 miljarder kr, d v s runt 50 % av BNP.

Och vem skall låna upp dessa pengar? Flyktingar som inte behövs på arbetsmarknaden? Redan befintliga 50-60-åringar som eventuellt blir utkonkurrerade av de mer attraktiva delarna av den importerade arbetskraften? Svaret lär nog bli att staten eller den offentliga sektorn på det ena eller andra sättet får bära bördan av att låna upp de här pengarna. I alla fall verkar en tungviktare inom byggbranschen enligt SvD-artikeln nedan inte tro på att de behövande hyresgästerna själva skall kunna låna upp pengarna.


Svenska Dagbladet, 2015-11-15
Byggföretag sågar Riksbanken: "Ogenomtänkt hopkok"

http://www.svd.se/byggforetag-sagar-riksbanken-ogenomtankt-hopkok/om/bopriserna#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1511]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]

Byggbolagsdirektören Lennart Weiss som har en bakgrund inom socialdemokratin:

– Det är fundamentalt att förstå att svensk bostadsmarknad idag bygger på att hushållen själva står för finansieringen. Du kan inte öka bostadsbyggandet och samtidigt begränsa hushållens möjlighet att låna pengar. Jag tillhör själv det röda laget men regeringen har inte själva förstått innebörden av 90-talets systemskifte på bostadsmarknaden.

[- - -]

– I miljonprogrammen är trängseln stor när många som flytt kommer till vänner och släktingar. Här finns också byggbar mark men befolkningen är för fattig för att ha råd med nybyggda hyresrätter.Om staten skall låna upp en summa motsvarande 2000 miljarder, alltså 50 % av BNP, så innebär detta att vi bara med denna enskilda komponent ökar statsskuldens storlek till runt 95 % av BNP. Då hamnar vi aningen högre än EU-snittet. Till detta kommer kostnaderna för att föda, kläda, utbilda, vårda o s v de nyanlända vilket redan idag ger budgetunderskott i 100-miljardersklassen eller mer. Och då är vi en bit över 100 % av BNP med statsskulden. Plus att vi har den mest skuldsatta privata sektorn (exklusive banksektorn) i Europa och att skuldutvecklingen torde fortsätta peka nedåt. I det här läget borde räntorna redan ha börjat skena. I Spaniens och Portugals fall skedde det när statsskulden var 70-80 % av BNP och hushållen var mindre skuldsatta än de svenska.

Sedan har vi som sagt frågan vad vi skall hitta på för exportintäkter för att importera konsumentelektronik och apelsiner till de nyanlända. Det är ju klart, fortsätter man kapa hälften av biståndet så räcker det ju en bit. Bytesbalanspåverkan av årets anstormning av invandrare täcks kanske i det korta perspektivet av att man tar drygt hälften av biståndet. Men för de som kommer sen då? Här finns helt klart problem i pipeline. Regeringen har talat om rabatt på EU-avgiften. Med ett nettobidrag på 20-30 miljarder finns kanske en del att ta av där. Men kommer övriga EU-länder att gå med på detta? Eller kommer man när räntorna börjar dra iväg föreslå att Sverige i stället ansluter sig till Eurozonen och får subventionerade lån som Grekland (i utbyte mot att Sverige säljer Vattenfall, alla skog, LKAB och diverse infrastruktur)?

Klart är också att Sverige med en ökad upplåning blir mer känsligt för räntehöjningar. Ekonomin får mer av korthuskaraktär på det här viset.
Sverige har rätt skicka tillbaka folk som kommer från Danmark trots Dublinförordningen

De senaste dagarna har olika tyckare i medierna hävdat att moderaternas (i och för sig troligen inte allvarligt menade) förslag att skicka tillbaka flyktingar som kommer från andra EU-länder direkt vid gränsen skulle strida mot EU-rätten. Men så verkar faktiskt inte vara fallet om man kan visa att flyktingen inte kan komma någon annanstans ifrån än det andra EU-landet.

Så här sade Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg-institutet, i Agenda 2015-11-15 kl 21.15:

(Kjaerum) – Det är klart att det finns ett registreringssystem där man se om en person sökt asyl i ett annat land. Men det omöjliggör inte att om svenska myndigheter kan se att personen varit i ett annat land att skicka dem dit. Det är klart att det kan bli en diskussion mellan länderna kring det men det finns inget krav på registrering för att kunna skicka tillbaka.

(Reportern) – Men om en asylsökande inte är registrerad i Danmark hur ska man då kunna bevisa att personen varit där?

(Kjaerum) – Det är klart att om en person kommer med ett tåg från Danmark och har stoppat på den första stationen i Sverige så är det klart att personen varit i Danmark. Det är bevis nog för att det landet kan bli ansvarigt.


http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsta-trygga-landet-ansvarig-for-asyl


Migrationsminister Morgan Johansson som intervjuades i Agenda efter ovannämnda inslag ville dock inte riktigt låtsas om vad Kjaerum sade om Dublin-konventionen. Först låtsades han som att Kjaerum bara syftat på Geneve-konventionen. Sedan mumlade han något om bevisproblem trots vad Kjaerum sagt. Sedan sade han att Schengen-systemet skulle kunna vara hotat (och det är tydligare ett allvarligare problem) om man fick en kedjreaktion genom att först Danmark och sedan Tyskland stängde sin gräns. Då skulle det kunna bli problem på Balkan, menade han.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-atgarder-behovs-for-att-bromsa-flyktingstrommen

(Notera att Morgan Johanssons slingrande framgick tydligare i TV-versionen än i den utskrivna intervjun som inte var en ordagrann version av intervjun.)

Det här är ett tydligt exempel på att de som styr Sverige egentligen har en väldigt liten vilja att dämpa inflödet. Man är åtminstone light-varianter av Annie Lööf som vill att man skall säga ”kom hit” till flyktingarna och tycker att man kan öka invånarantalet till 40 miljoner i Sverige. Man kan redan i morgon dag stänga gränserna utan att detta strider mot EU-rätten. Schengen-samarbetet är heller inte heligare än att Storbritannien slipper vara med. Frankrike skall nu visst också åtminstone fundera på att skrota sitt deltagande i Schengen:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21774846.ab

Det är väldigt synd att folk inte får förklarat för sig att de ledande politikerna helt enkelt vill ha hit en massa människor för att förändra väljarkårens sammansättning så att ”nationalistiska” partier inte skall kunna vinna val. Folk har inte denna bild klar för sig. Folk måste få tillgång till ett alternativt mediaflöde. Etablissemanget kommer ju undan med vad som helst. Löfvén har fått komma undan med sina påståenden i senaste partiledardebatten om att Sverige ger jättemycket till flyktinglägren i närområdet trots att Sverige vid den tidpunkten inte gav mer än 10 miljoner kr. Sedan har man ökat till 35 miljoner kr, en summa som förbrukas under bara några timmar på flyktingmottagningen i Sverige. Löfvén och de andra skitstövlarna har medvetet låtit UNHCR kapa ner mathjälpen i lägren till hälften eller noll vilket jag tidigare redogjort för med källor. Det torde också stå rätt klart att risken ökar markant att folk försöker ta sig till Europa med sina sista pengar om de inte får mat i lägren. Att inte se till att folk får mat i lägren innebär att man dels skiter i om folk faktiskt svälter ihjäl där (samtidigt som man blåljuger om att man skickar dit en massa pengar) och dels vill att folk skall söka sig hit. Folk har inte fått den information som krävs för att inse hur pass otroligt ruttna och cyniska våra ledande politiker är. Vi måste få till ökad trafik till alternativ media som kan informera folk. Etablissemanget kommer undan alldeles för billigt. De kommer ju undan med vad som helst. Det är inte klokt.Har Peter Wolodarski någon slags hållhake på Löfvén?

Jag har själv frågat mig varför Wolodarski innan Löfvén kom att bli huvudkandidat till att bli ny (s)-ledare lyftes fram av Wolodarski som en tänkbar (s)-ledare. Har Wolodarski någon hållhake på Löfvén? Tycker inte att Wolodarski borde gilla att Löfvéns morfar var nazist.

Har Löfvén gjort något dumt? Fackpampar har tidigare i historien visat sig ha god förmåga för sådant. Tänker här bl a på när några fackligt aktiva Saab-anställda på lägre nivå för några år sedan spenderade litet pengar i sexbranschen. Runt 1980 blev en ombudsman i Pappers eller Träindustriarbetareförbundet filmad under ett besök hos en prostituerad.

Vilka hållhakar har olika aktörer på svenska politiker?

Vad fanns t ex i Stasis arkiv som CIA fick förvalta ett tag innan det lämnades över till det förenade Tyskland?

Eller är problemet bara att miljöpartisterna är rubbade och att Löfvén vill fortsätta vara statsminister ett tag till även om det innebär att han riskerar gå till historien som skaparen av en svensk, finansiell härdsmälta?

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 19 Nov - 22:39

SD vill tillåta mer spioneri mot svenska folket och plocka av islamister medborgarskapet


Löfven föreslår ökad övervakning
Publicerad 19 november 2015 kl 16.30


http://www.friatider.se/l-fven-f-resl-r-kad-vervakning


Verkar som om SD på sin presskonferens idag var inne på en liknande linje. SD ville att man skulle få övervaka även inrikes Internet-trafik inom riket. Även om FRA, MUST och säpo antagligen redan gör det på något sätt så tycker jag att det är litet onödigt att legitimera lagstiftning som underlättar att leta rätt på dissidenter ute bland den breda allmänheten. Vitsen med sådan lagstiftning torde ju vara att enklare kunna sålla bort folk som surfar in på Fria Tider och Exponerat från känsliga jobb eller t ex upptäcka förmögna privatpersoner eller personer med bra titlar/”varumärken” som har ”fel” åsikter och eventuellt kan ställa till med problem. Inte att hitta muslimska terrorister.

En svensk mainstreampolitiker skiter i princip om vanligt folk råkar ut för en självmordsbombare som spränger sig i luften och låter spikar flyga omkring i folkhopen omkring dem. Det torde för vara lika oviktigt för dem som att folk drabbas av annan importerad brottslighet som inte har just politiska förtecken. De är överhuvudtaget relativt ointresserade av att göra tillvaron trevligare eller mindre otrevlig för svenska folket. De är inte ens intresserade av att se till att det finns ordentligt med P-platser på bekvämt gångavstånd. Det nästan enda som gäller är att smöra för mediaägarna och kanske att implementera sin ideologi. Och folk kan ju få det väldigt otrevligt oavsett om liberalism eller socialism vinner. Det finns gott om länder som ”alltid” varit otrevliga och fortsätter vara det trots liberalism resp socialism. Så att ge etablissemanget ökade möjligheter att övervaka folk kommer knappast att göra livet säkrare, tryggare eller trevligare för svenska folket. Det man kommer att använda de ökade befogenheterna till är i stället att försöka klämma åt de politikerna ogillar på riktigt. Därför är det jävligt onödigt av SD att bjussa på gratispoäng i detta avseende.

Sedan har vi SD:s förslag om indragna medborgarskap för terrorister. I och för sig har Storbritannien och Frankrike redan sådan lagstiftning (eller har den i pipeline). Men ur den muslimska allmänhetens ögon är det skillnad på om sådana förslag kommer från partier som vill ha hit invandrare eller om de kommer från partier som tidigare sagt att de vill sparka ut alla utomeuropeiska invandrare som kommit hit efter 1970. Kommer den här typen av förslag från ett parti som SD kan detta tolkas som ett sätt att bakvägen införa ofrivillig repatriering. Med tanke på hur man tidigare i tänjt på lagstiftningen när det gäller lagen om hets mot folkgrupp så skulle man ju kunna tänka sig att alla som någon gått till en moské där någon extremistisk imam predikat döms för stämpling till terrorism och därmed sparkas ut ur landet. Om man kunnat döma folk för hets mot folkgrupp för att ha visat bilder på Rudolf Hess så tycker jag inte att dylika töjningar av terrorism-lagstiftning skulle vara helt omöjlig.

Samtidigt är vitsen med att sparka ut dömda terrorister rätt minimal. Vad vinner svenska folket på att 5 pers plockas av medborgarskapet och utvisas jämfört med att de får sitta och ruttna på Kumla eller släppas ut när de är pensionärer? Skillnaden är väl att man kanske kan kapa fångvårdskostnaderna något.

Men huvudpoängen verkar vara att muslimer generellt skall bli arga på SD:are och sådana som kan misstänkas vara SD-sympatisörer eller liknande. Längre fram i tiden lär det bli så gott som alla vita svenskar som avstår ifrån att hoppa in i smältdegeln identifieras som SD:are eller något liknande.

Vill man verkligen förebygga terrorism, eller allvarlig konsekvens av sådan, så tror jag att det viktigaste är att avhålla sig från att kriga mot grupper som IS, al-Qaida och talibanerna i Mellanöstern och Afghanistan. Ryssland, som har få invandrare från dessa områden och redan har inhemska muslimska terrorister att tas med kan kanske kosta på sig att kriga med IS. Speciellt då deras trovärdighet som allierad står på spel. Sviker man Assad så kommer ingen allierad längre att tro på att de får stöd från Ryssland om det smäller. Man vill kanske också ha kvar sin flottbas i Syrien. Men sådana faktorer finns inte för Sveriges del.

Den bästa lösningen på Syriens problem hade varit om väst avstått ifrån att lägga sig i direkt eller indirekt (t ex genom att skicka vapen till rebeller i Syrien eller låta Saudi Arabien och Qatar göra det eller låta Israel bomba Hizbollah/Assad utan repressalier som indragen tullfrihet). I stället för att anklaga Assad för en false flag kem-attack skulle man ha sett mellan fingrarna med att Assad fick använda kemvapen mot icke-civila mål. Då hade man kanske kunnat hindra förstörelsen av fornlämningar som IS utfört. Man kunde i alla fall låtit dem använda fosforbomber, som vissa klassar som kemvapen, mot IS och al-Qaida. Om Israel får använda fosforbomber mot civilbefolkningen på Västbanken borde Assad få använda dem mot militära mål. Tunn-bomber med halongas skulle kanske också ha kunnat vara en variant för att rädda de fornlämningar som nu för alltid är förstörda. Halon är ett släckmedel som var på gång på 80-talet men som förbjöds p g a att det band syre och kunde kväva folk. Elden bekämpades för att medlet band syre hypeffektivt. En tunnbomb med halon över någon fornlämning där IS höll till skulle kanske ha kunnat funka.

Det är helt otroligt att huvudmålet varit att avsätta Assad medan IS förstört världens rikaste kulturarv i Syrien och Irak.

Noterar också att alla ”mångkulturfantaster” också totalt skitit i vad som hänt världens rikaste kulturarv. Detta visar vad de egentligen menar med ”mångkultur”. Mångkultur handlar inte inte om att bevara Syriens och Iraks otroligt rika kulturarv även i Sverige. Mångkultur är i stället ett kodord för ett samhälle med mindre andel människor med ”svensk” härstamning. Själva kulturen struntar man i. Den kan IS lika gärna få spränga i bitar. Även människorna i Mellanöstern kan IS få spränga i bitar. Flyr de till flyktinglägren i närområdet så kan de lika gärna få svälta ihjäl där. 10 miljoner kr skickade man dit innan Löfvén började gapa om storsatsningar där. Då höjde man till hela 35 miljoner. (Notera också att Jimmie Åkesson inte sade ett knyst när Löfvén i senaste partiledardebatten hävdade att Sverige var en av de största bidragsgivarna till lägren i närområdena och hävdade att Sverige gav jättemycket pengar till de här lägrena.)  

Skall man göra någon verkligt avgörande skillnad när det gäller att förebygga allvarliga konsekvenser av terrorism så borde det viktigaste vara att stationera militär personal vid kärnkraftverk så att en grupp om t ex 20-30 man med automatvapen inte skall kunna inta ett kärnkraftverk och orsaka en härdsmälta. Med sprängmedel och utrustning som plasmaskärare och laserskärare bör man kunna orsaka en härdsmälta utan att kunna trycka på olämpliga knappar i kontrollrummet. Man behöver också bygga bunkrar vid kärnkraftverken så att det inte skall vara alltför lätt att övermanna en militär personal som finns stationerad vid kärnkraftverken. Om Sverige beslutar sig för att bistå Frankrike med militär hjälp så bör man omgående hyra in personal från något typ Academi (Blackwater) som kan skydda kärnkraftverken tills dess man hunnit utbilda egen personal. Om Sverige går med i NATO och börjar stödja Israel mer samt börjar kriga mot muslimerna litet varstans i världen blir det nog än mer nödvändigt att permanent skydda kärnkraftverken. [Skall förresten bli intressant att se hur urvalet av personal då kommer att se ut i framtiden om tänkt sig rekrytera ur den svenska försvarsmakten. Skall man då stänga ute muslimska rekryter ungefär som när man inte lät en ung muslim (Hussein Radhi) få en företagsförlagd utbildning på f d Volvo Flygmotor som tagits över av ett brittiskt företag (GKN)? Undrar också vad skadestånden blir om man diskriminerar muslimer för sådana här jobb? Blir det 80 000 :- som till muslimpojken som ville gå utbildning på f d Volvo Flygmotor? Eller blir det en betydligt högre summa som för den företagare vars anställde skämtsamt kallat en muslimsk kollega för ”bin Laden”? Anlitar man ett utländskt vaktföretag typ Academi och de skall rekrytera inhemsk personal så kan jag tänka mig att det kan bli litet känsligt med riktigt höga skadestånd. De riktigt höga skadestånden får man väl reservera för någon mindre svensk mekanisk verkstad med svensk ägare. Annars kan man ju kanske skrämma bort utländska investerare.]Ingves beskriver en variant av hur svensk ekonomi kan gå i baklås

Ingves: Läget farligare för varje dag som går
SvD 2015-11-19


http://www.svd.se/ingves-laget-allt-farligare-for-var-dag-som-gar/om/riksbankens-minusranta#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1511]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]


”I Ingves scenario fortsätter priserna på bostäder att öka tills dess att utländska investerare börjar förlora förtroendet för svenska bostadsobligationer. Bankerna får då svårare att finansiera sig och hushållens boräntor stiger. När färre utländska investerare vill köpa bostadsobligationer faller också kronan i värde och inflationen stiger. Riksbanken tvingas att höja reporäntan för att hantera inflationen.

[- - -]

För hushållen stiger alltså boräntorna från två håll. Hushållen drar ner på sin konsumtion vilket påverkar resten av landets ekonomi.

[- - -]

– Det blir farligare för var dag som går. Men det går inte att räkna fram när något kommer att inträffa.

[- - -]

Vad skulle kunna utlösa den kris du beskriver?

– Det är väldigt svårt att veta i den väldigt osäkra värld vi har runtomkring oss. Men i små öppna ekonomier brukar det börja genom att omvärlden ändrar sin uppfattning.”Låt mig fortsätta:

Till detta skall vi lägga att staten får betala högre räntor om marknadsräntorna stiger. Utlandslånen blir också dyrare om kronorna sjunker.

En intressant fråga Ingves inte kommenterar är hur svenska kreditinstituts exponering mot utländska valutor ser ut.

Exploderande invandringskostnader i kombination med att utlandet tappar förtroende för den svenska bolånemarknaden är ett ”intressant” scenario.

Frågan är också hur långt nallande från biståndet förslår för att kompensera för de försämringar av bytesbalansen vi får när vi får fler konsumenter men inte fler exportföretag typ Volvo och Sandvik eller fler träd att såga ner och exportera. Om kronan börjar depreciera p g a detta och utländska obligationsköpare ser detta och därför vill ha högre ränta så kan både kostnader för offentliga skulder och kostnader för bolån braka iväg rätt snabbt. Högre räntor kan kanske också sticka hål på bolånebubblan. Högre räntor lär också krympa konsumtionsutrymmet för annat och minska efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin och därmed slå mot sysselsättningen, vilket ger mindre skatteintäkter för stat, kommun och landsting, vilket ökar underskotten, vilket gör att långivarna kräver högre ränta o s v, o s v.

Folk informeras inte om hur invandringens kostnader ökar risken för en ohanterlig kris. Detta är ett problem.
”Bromsarna tar inte” mentalt för folk

Det är fullständigt otroligt att folk kan fortsätta stödja sjuklövern när det kommer in så kopiöst med asylsökare att det inte ens går att få temporärt tak över huvudet på folk:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21793837.ab

Det är som att bromsarna inte tar för folk. Folk verkar inte visa någon nervositet och undra ”hjälp, vafan håller de på med?!”.

Ett problem är kanske att inte tillräckligt många tittar på alternativa medier och därför inte inser det vansinne som sker. Långt ifrån alla vet att Sverige faktiskt har rätt att direktavvisa folk som kommer från andra EU-länder om man kan bevisa att de kommer därifrån (genom att t ex tåget inte stannat på någon station innan). Folk inser heller inte de enorma kostnader som invandringen ger. Många går antagligen på pensionsräddar-snacket trots att man sänkt pensionerna rätt drastiskt för att finansiera invandringen och nettobidraget till EU. Folk köper de fantasikalkyler de får sig serverade av mainstream-media.

Men att annat viktigt problem är antagligen att det tar emot för många att stödja SD. Speciellt om man inte vet om det är Expressen/Researchgruppen i andra änden av luren. Därför behövs kompletterande partier till SD utan SD:s bakgrund. Andra parametrar än rumsrenhet kan också hålla tillbaka stöd för SD. Vänsterväljare tror ibland ofta att ”högerextrema” partier kommer att införa respirator med myntinkast på sjukan dag 1 efter att de tillträtt makten. Kärnkraftsmotståndare kan också vara allergiska mot SD. Högerväljare kan vara sura över att SD stoppade en marginalskattesänkning för höginkomsttagare under Alliansregeringens sista mandatperiod.

Ett annat bra skäl till att vi behöver kompletterande partier till SD är att vi behöver alternativ som riksdagsledamöter från övriga riksdagspartier lättare kan hoppa över till. Något drastiskt måste ske nu. Man måste pröva fler sätt att få stopp på sjuklöverns galenskaper. Fler partier är nog ett av de medel som måste till.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Fri 20 Nov - 22:19

K. V. Pauker wrote:
Verkar som om SD på sin presskonferens idag var inne på en liknande linje. SD ville att man skulle få övervaka även inrikes Internet-trafik inom riket. Även om FRA, MUST och säpo antagligen redan gör det på något sätt så tycker jag att det är litet onödigt att legitimera lagstiftning som underlättar att leta rätt på dissidenter ute bland den breda allmänheten. Vitsen med sådan lagstiftning torde ju vara att enklare kunna sålla bort folk som surfar in på Fria Tider och Exponerat från känsliga jobb eller t ex upptäcka förmögna privatpersoner eller personer med bra titlar/”varumärken” som har ”fel” åsikter och eventuellt kan ställa till med problem. Inte att hitta muslimska terrorister.

Du får gärna förklara på vilket sätt det är "dissidentiskt" att stödja en politik som i praktiken leder till en Östtyskland-liknande polisstat. Sverigedemokrater lär inte direkt vara de första att drabbas av polisens arbetsmetoder. Möjligtvis de sista.

K. V. Pauker wrote:
Sedan har vi SD:s förslag om indragna medborgarskap för terrorister.

Detta är måste ju onekligen betraktas som den stora fördelen med SD:s DDR-version. Att pga godtyckliga terroristanklagelser bli tvångsutvisad. Tänk om Erich Honecker hade varit lika storsint.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sun 22 Nov - 21:44

(Orkar inte svara Max Ronalds den här gången. Postar litet andra grejer i stället.)Slutsatser av att Gina Dirawi men inte Björn Söder förlåts av Svenska kommittén mot antisemitism

Hmm, verkar som om Svenska kommittén mot antisemitism förlåter Gina Dirawi för hennes ”antisemitism”:

http://www.svd.se/kritiken-mot-dirawi-vedervardig/om/kultur

Verkar vara lättare att förlåta henne för hennes ”antisemitism” än att förlåta sionisten Björn Söder för hans uppdiktade ”antisemitism”.

Tycker att det här borde få polletten att trilla ner för invandringsmotståndare som tror att de generellt kan plocka poäng hos judenheten genom att vara mot muslimer och smöra för Israel/judar.

Varför inte inta ungefär samma strategi mot muslimer som judar här i Sverige?

En del verkar vilja att muslimerna skall bli ovän med mixofobiska svenskar i stället för med judar och personer med väldigt liberala sociala/kulturella värderingar (HBTQ och liknande). Varför uppmuntra konflikt med muslimerna i onödan? Varför inte vara mer taktisk som judarna? Drömscenariot för det nuvarande etablissemanget måste ju vara om man lyckas få sina importerade skyddslingar att angripa kvarvarande svenskar som inte vill hoppa in i smältdegeln. Varför underlätta för detta drömscenario?

Är man litet mer taktisk som judarna kommer de importerade muslimernas primära fiender att vara de vars kulturella värderingar avviker mest från deras egna samt naturligtvis judarna. Personer med mina egna kulturella värderingar och religionskategori (strikt ersättningsteologi, noll kristen sionism, traditionell tolkning av vad NT föreskriver på det sexuella planet men relativt svag kristen identitet) torde ligga nära idealet för hur en kristen skall vara ur muslimsk synvinkel. Jag tror att min variant av kristendom är något som en radikal muslim har mindre svårt att tolerera än en svensks HBTQ-prästs kristendom även om denne upplåter sin kyrka till muslimsk religionsutövning. Och definitivt mindre svårt att att tolerera än sionistisk kristendom. Jag känner mig rätt trygg med detta. HBTQ-prästen eller den sionist-kristne skulle få halsen avskuren direkt. Jag själv skulle få välja mellan att konvertera till islam eller lämna ifrån mig allt jag äger och knalla iväg till fots till något område radikalmuslimer inte kontrollerar. Mainstream-muslimen skulle ge HBTQ-prästen en mer värdig avrättning eller bura in honom. Jag skulle få betala extra skatt så som en gång i tiden skedde i Spanien.

Med SD-receptet blir det dock misstänkta SD-sympatisörer som får halsen avskuren först och sedan HBTQ-prästen och judarna. Är inte det väldigt korkat om man i stället hade kunnat vara den som legat minst dåligt till?

De senaste 20 åren har det i snitt sannolikt fötts färre ”svenska barn” än det sammanlagt invandrat muslimer och fötts muslimska barn i Sverige. Runt hälften av de runt 100 000 barn som föds idag torde vara ”svenska”. 50 000 ”svenska” barn barn alltså. Snittet på den muslimska invandringen de senaste 15 åren inklusive 2015 torde vara uppåt 100 000 pers per år. Samtidigt har en stor del av de som föds muslimska föräldrar. Så jag skulle inte bli förvånad om den framtida befolkningsstruktur vi har i pipeline har proportionerna 2:1 när det gäller storleksförhållandet mellan den muslimska och den inhemska, ”svenska” populationen. Till detta kommer personer med rötterna i andra världsdelar och människor av blandat ursprung som inte säkert kan räkna med tar antimuslimska ”svennar” i försvar. Speciellt inte de av blandat ursprung som delvis har rötterna i muslimska länder. Kom ihåg att både Ronny Öhman och Daniel Wretström dödades av halvaraber/muslimer som retade sig på deras skinheadsmundering. Man kan ju tänka sig att dylika gärningsmän även retar sig på svennar som bräker på om Israel och islam. I det här sammanhanget bör man komma ihåg att ordet muslim idag i folkmun åtminstone delvis används som ett kodord för ”svartskalle” och med ännu högre sannolikhet kan uppfattas på det viset.

Jag kan inte fatta att man är så korkad att invandringsmotståndare ser en figur som counter-juhadisten Pamela Geller som en vän som man skall smöra för. Hon har öppet sagt att man bör sätta Samson-planen i verket och atombomba Europa om Iran attackerar Israel med kärnvapen. Hon tycker att det är legitimt med tanke på tidigare antisemitism i Europa. Är figurer som Pamela Geller i första hand ute efter européernas väl och ve? Eller är hennes tanke att européerna skall dra på sig extra problem genom att i onödan göra sig extra ovän med muslimerna?


Hur påverkas bankerna av extra skuldsättning i utländsk valuta?

År 2012 hade de svenska bankerna en nettoskuldsättning i utländsk valuta på ca 600 miljarder, se sid 5, tabell 1:

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2014/2014_1/rap_pov_artikel_2_140306_sve.pdf

Eftersom bankerna lär ha lånat upp merparten av pengarna de stoppat in i bolånecirkusen utomlands är det sannolikt att denna siffra är påtagligt högre nu. Och skall man bygga bostäder och infrastruktur för 2000 miljarder de närmaste 5 åren så lär sannolikt det mesta behöva lånas upp utomlands. Klart är att detta torde öka valutarisken dramatiskt. Om kronan sjunker med 10 % i värde så innebär det att ett en nettoskuld i utländsk valuta plötsligt blir 300 miljarder dyrare om man inte valutasäkrat eller om valutasäkringen inte fungerar. 300 miljarder motsvarar ungefär 7,5 % av Sveriges BNP. Det är ju klart, svenska staten kan ju försöka låna upp 300 miljarder på ett bräde utomlands i det läget och försöka rekonstruera de svenska banker som på det här sättet bränt sitt egna kapital. Min gissning är dock att det då inte blir billigt att låna och att detta blir starten på en snabb rusch utför à la Argentina eller Grekland. Det här påminner litet om hur länder i 3:e världen hamnar i klorna på IMF p g a stora lån till meningslösa investeringar vilket John Perkins skrivit om i Confessions by an economic hit man.

Kronan kan ju också deprecieras än kraftigare. Hittade den här figuren på Zerohedge som visar hur mycket en del asiatiska valutor rasade mot dollarna under Asien-krisen 1997:

http://www.oftwominds.com/photos2015/asian-FX-crisis.gif

(Artikeln:

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-20/how-next-global-financial-meltdown-will-unfold?page=1 )

Sydkoreas valuta repade sig visserligen rätt snabbt. Men inte den indonesiska och den filippinska. Den thailändska valutan, som klarade sig litet bättre, låg ännu 10 år efter Asien-krisen drygt 20 % lägre mot dollarn än innan raset i juni 1997. 20 % skulle i Sveriges fall motsvara en lånefördyring på 600 miljarder kr. Och det verkar ju kunna finnas värre scenarios än så.

I bästa fall innebär den här korthus-ekonomin man bygger upp Sverige blir väldigt beroende av vilket förtroende internationella storbanker kommer säga sig ha för den svenska ekonomin. Säger Goldman Sachs och JP Morgan plötsligt ”nä, det här går inte” så kommer det inte att finnas några sakargument för att hävda att de har fel. Sverige blir en lydstat under internationella banker av ovannämnda typ som är en integrerad del av det västliga politiska systemet som bidragsgivare till politiker och mottagare av billiga pengar från centralbankerna.

Ett scenario jag tidigare diskuterat är att tokupplåningen resulterar i bristande förtroende från marknadens sida vilket innebär att räntorna rusar och att Sverige tvingas in i Eurozonen för att få tillgång till billiga lån från ECB.

Oavsett vilket scenario som blir fallet så blir utfallet sådant att det i alla fall gynnar Allianspartierna och sossarna maktmässigt. Miljöpartiet bör väl också gynnas eftersom de numera är för EU. Vänsterpartiet säger ju visserligen att EU-kolossen, internationella storbanker och Wall Street är deras fiende nr 1, typ. Men det är väl ungefär som när de utpekar uthyrare av asylboenden som tjänar stora pengar på detta som sin fiende nr 1 här på hemmaplan. Man säger att de är fienden men man stödjer ändå den politik som gör att Migrationsverket i all hast måste hyra allt de får tag i till relativt höga priser. På samma sätt stödjer man en politik som gör att Sverige lär få behöva låna upp stora pengar hos internationella banker. Sträcker man ut tidsperspektivet litet så kan vi konstatera att ryska revolutionen 1917 gjorde att det drygt 75 år senare fanns en enda stor pengahög som olika gangsterfigurer kunde dela upp mellan sig och därmed skapa privatförmögenheter och förmögenhetskoncentration som fick situationen före 1917 att blekna. Lustigt nog skall f ö Wall Street, främst Jacob Schiff, ha hjälpt till rätt duktigt med den ryska revolutionen. Läs Wall Street and the bolshevik revolution av Antony Sutton och Ryska posten av den svenske åklagaren Hans Björkegren om du tvivlar. Båda böckerna gavs ut på mainstreamförlag (Björkegrens bok gavs t o m ut av Bonniers). Olof Aschberg (Robert Aschbergs farfar) fick f ö ha en privat bank med 700 anställda i Moskva på 20-talet.

Den naivitet man finner hos vänsterpartister och gårdagens kommunister när det gäller de faktiska konsekvenserna av den egna politiken påminner på sätt och vis om den naivitet vi finner hos anti-muslimska SD:are på basplanet. Man uppnår precis det motsatta till vad man upplever sig vara ute efter. Känslan är starkare än elementär logik.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Max Ronalds on Thu 26 Nov - 0:32

Max Ronalds wrote:1. Könsselektion. Kvinnor blir i mindre grad attraherade av fascistiska ideologier.

Denna fråga borde ju onekligen aktualiseras efter att regeringen har spelat ut invandringskortet. Sannolikt behöver också könsselektion kombineras med någon form av hederskultur. Vem fan vill att sin egen dotter ska inleda ett förhållande med en svensk nationalist? Det är ju för fan vidrigt. Nästan lika vidrigt som att få en son som lierar sig med det där packet. Å andra sidan kan jag som socialdarwinist se fördelen med att min dotter, om hon visar sig vara dum i huvudet, börjar umgås med sverigedemokrater. Det kanske är bättre än att hon blir typ islamist.Max Ronalds wrote:2. Uppmuntra västeuropeisk separatism. I ett modernt informationssamhälle är det en fördel är om det finns ett lokalt språk som kan fungera som alternativ till det nationella språket.

Detta är väl också en fördel med regeringens nya policy, nämligen att nyanlända invandrare skiter i att lära sig svenska. Egentligen är det en katastrof att vi som inte vill leva i en polisstat, och vill kunna göra effektivt motstånd i framtiden, fortfarande talar det svenska språket. Fienden har oss i ett psykologiskt järngrepp så länge vi talar svenska.

Jag tycker för övrigt man kan jämföra det Sverige som nu växer fram varken med kommuniststaterna i Östeuropa eller med andra högerregimer i Västeuropa. Sanningen är att den svenska polisstaten är någonting mycket mer perverst. Initialt verkar fördelen vara att polisen kommer att nedprioritera "småbrott". Men vad händer om invandringsbromsen verkligen lyckas och en fullkomligt hatisk Anna Kinberg Batra vinner valet 2018 ivrigt påhejad av Jimmie Åkesson? Massiv invandring hade kunnat vara ett sätt att olja det teknokratiska maskineriet utan att inskränka vanliga människors frihet. Men nej då, vi bygger upp en totalitär polisstat istället.

Vi får se var det här slutar. Vi ska komma ihåg att Sverige på ett flertal områden har den sekulariserade världens mest bisarra lagstiftning. Vi ska också komma ihåg att det finns flera saker som polisstatsdårarna har velat förbjuda med där den teknologiska utvecklingen har sprungit ifrån dem. Porr och vit makt-musik är två exempel. Kriget mot droger kommer bli överflödigt av samma anledning. Och att göra sig beroende av Paris-liknande terrordåd är väl ingen hållbar strategi om man vill bygga en polisstat. Det man då väljer att satsa på att förbjuda är alkohol och tobak. Att polisstrategen Walter Kegö gick ut och varnade för "IS-koppling" till smuggelcigaretter ska nog ses i ljuset av detta. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21820559.ab
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Ådärkomdenja on Thu 26 Nov - 23:26

Till ovanstående, berörda medlemmar/romanförfattare in spe:

Varför inte skaffa en egen blogg? Och hålla instick här inom en en hanterbar lästid?

Det blir bara för mycket. Och forum, även vårt lilla Exilen, bör värna om en viss attraktionskraft, som imho utesluter inlägg av typ "statlig utredning".
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Sat 12 Dec - 20:30

Postar litet olika SD-relaterade kommentarer.


Vettigt för svenska invandringsmotståndare att lägga sig i Israel/Palestina-konflikten?

Frågan är i vilken grad svenska invandringsmotståndare skall lägga sig i Israel/Palestina-konflikten.  Jag lutar åt att man i möjligaste mån bör försöka hålla sig borta från denna konflikt. Anledningarna till detta är följande:

1. De muslimer och araber som bor i Sverige blir då sura på de som upplevs företräda svennarna och i förlängningen på gruppen svennar. (Mitt intryck är också att detta är syftet. Man vill försöka tussa ihop upplevt utpräglade företrädare för svennarna med muslimer och araber.)

2. Belöningen från judarna för en pro-sionistisk och anti-muslimsk attityd är mycket klen eller t o m negativ. Exemplet Björn Söder som blev beskylld för antisemitism av Willy Silberstein och Lena Posner-Körösi genom en ytterst skruvad vantolkning av vad han sagt är ett exempel på detta.

3. Palestinier vill inte ha officiellt stöd från svenska nationalister eftersom detta inte stärker deras aktier hos de som bestämmer i västvärlden. Förknippas de med svenska och andra europeiska nationalister blir deras kamp mot judarna i Israel/Palestina inte en kamp där människor med i huvudsak utomeuropeiskt utseende slåss mot människor med i huvudsak europeiskt utseende utan att Nazi-allierade slåss mot judar.

4. Judar i Sverige vill inte förknippas med svensk nationalism som står i konflikt med araber och muslimer i Sverige. Detta gör nämligen den israeliska positionen i konflikten med araber/muslimer i Mellanöstern mindre legitim. Börjar judarna ses som Mellanösterns sverigedemokrater minskas deras antirasistiska legitimitet och de kan börja ses som rasistiska mot folkgrupper som i snitt är litet mörkare än de själva. Det finns alltså relativt svaga incitament för judenheten att på allvar belöna nationalistiskt stöd till judar/Israel. (I Danmark, där anti-islamism är bra mycket mer rumsrent, där nästan ingen dog i Förintelsen och folk frivilligt ställde upp för att forsla judarna över sundet när tyskarna hintat att de skulle deportera judarna, så är läget kanske ett annat än i Sverige.)

5. Mer måttfulla nationalister, det tysknationella partiet (samt borgerliga opportunister), stödde Hitlers maktövertagande trots att det inte borde krävas någon speciellt livlig fantasi för att inse att judar skulle kunna bli diskriminerade vid ett nazistiskt maktövertagande. Judar av idag borde p g a detta kunna känna motvilja inför europeisk nationalism. Det är svårt att förvänta sig att judiska individer skulle vilja arbeta konstruktivt för europeisk nationalism.

6. Det är inte självklart att det är en speciellt stor fördel för människor av europeiskt ursprung att göra sig beroende av den legitimitet det ger att få en OK-stämpel av en del personer av judisk börd. För att få behålla denna OK-stämpel kan det nämligen krävas gentjänster som innebär att man måste dansa efter de judiska personernas pipa, t ex i Israel/Palestina-frågor eller islam-frågor trots att detta kan innebära andra typer av problem som att man blir utsatt för extra vrede från väldigt stora invandrargrupper.

7. Att på motsvarande sätt offra sig för palestinierna och göra sig extra ovän med judar och israeler ger kanske heller inte så mycket. Om man i en opinionsundersökning skulle ställa frågan ”bör svennarna få stycka av en bit av Sverige som de får ha för sig själva  ungefär som palestinierna vill stycka av en bit av Israel/Palestina och ha för sig själva” så skulle antagligen väldigt få araber och muslimer tycka att det var rätt. Skulle man ställa en tilläggsfråga ”är detta rasism?” skulle antagligen en majoritet av muslimerna/araberna svara ja på den frågan. I och för sig är min gissning att ja-svarsfrekvensen skulle bli ännu högre bland svenska judar. Speciellt om man skulle fråga ”bör svennar få skjuta på andra folkstammar för att skrämma iväg dem och sedan konfiskera deras mark precis som judar gjorde när staten Israel bildades?”. Men det hjälper ju inte. Det finns förmodligen väldigt litet att hämta när det gäller sympatier bland muslimer och araber och andra utomeuropeiska invandrare. Såg i och för sig i DN i början av 2000-talet en artikel om en svensk-arabisk tyckare som tyckte att det var viktigt att svenskarna fick ”sörja” förlusten av sitt gamla land. Tror dock att det är rätt få invandrare som väljer den typen av infallsvinkel precis som väldigt få européer tyckte synd om indianerna när Amerika koloniserades eller tyckte synd om ”negrerna” när Afrika erövrades och kuvades av européer (trots att mer brutala metoder för kolonisationen användes då i stället för att bara luras och hota med att ge protesterande sparken). Att däremot inte tumma på den enskilde individens rätt för muslimer och undvika krav på att plocka av vissa, extremistiska muslimer deras medborgarskap tror jag kan ge mer, eller i alla fall bidra till förståelse för att enskilda individer i den framtida svenska minoriteten också kan ha rättigheter. I alla fall kostar det väldigt litet att inte tumma på muslimers individuella rättigheter samtidigt som kostnaden kan bli väldigt hög i framtiden om man gör detta idag.

8. Den medlemskader man drar till sig genom att inta en uttalat pro-israelisk och antimuslimsk hållning blir kanske inte pålitlig i ett skarpt läge (t ex en väldigt avgörande omröstning i riksdagen). Det är inte orimligt att förvänta sig att judar eller personer med judiskt påbrå som hade kunde drabbas väldigt negativt av det val ett parti som det Tysknationella partiet gjorde år 1933 kan känna att man vill ge betalt för gammal ost. Marcus Storch betraktar helt klart SD ur det perspektivet. Han säger öppet att han ser SD som ett hot mot sina barn. Kom också ihåg att Anders Behring Breivik först låtsades vara någon slags extrem counter-jihadist. Sedan kom han ut som nazist. Varför skall judar lita på folk som säger att de är något typ counter-jihadister men kanske bara låtsas? Det finns förstås personer som engagerar sig invandringskritiska partier med en mer genuin pro-judisk och pro-israelisk hållning. Men då infinner sig i stället frågan om man kan lita på dessa människor i andra avseenden i ett skarpt läge. Jag tvekar inte en millisekund på att Livets Ordare och pingstvänner hellre skulle se att några atombomber förstörde Sverige än Israel. Därför störs de inte av Pamela Gellers tal om att sätta Samson-planen i verket om Israel atombombas av Iran. Därför störs de heller inte av en företeelse som Mitzvah (att döda en goj till Jahves ära). De störs mer av att visa påtalar detta talmudiska element och tycker att det viktiga är att man burar in folk för hets mot folkgrupp om de överdriver antalet personer som kan dödas per gång som Mitzvah. Egentligen borde man säga att religiösa personer av Livets Ord/pingst/Frimodig kyrka-typ är ytterst pålitliga, men på fel sätt. Man kan kallt räkna med att de kommer att rösta mot svenska intressen om någon amerikansk, ”kristen” sionistpredikant säger åt dem att göra det. Detta är ungefär lika förutsägbart som att de tagit ställning mot kristna palestinier i deras egendomsrättsliga konflikt med den israeliska staten. Man tar alltså ställning mot kristna människor vars förfäder för snart 2000 år sedan var de judar som stöttade Jesus samt Petrus och de andra lärjungarna. Gör man det råder det inga som helst tvivel på att man i ett skarpt läge skulle kunna svika de vars förfäder vid den tidpunkten i stället dyrkade kuk-guden Frej. De borde rimligen befinna sig några pinnhål ner på statusskalan tycker man. Självbevarelsedriften hos den här typen av kristna är också ofta rätt svag. Det finns i stället snarare ett typiskt självskadebeteende. Utsugningen av medlemmarna i Trosrörelse- (Livets Ord) och pingstförsamlingarna vittnar om att ledningarna är feldragna i skallen på de här människorna. Rent generellt finns hos många kristna grupperingar en hög risk för ett extremt självskadebeteende som man tror sig kunna bli belönad för. Så gott som alla i Jonestown närvarande medlemmar i Jim Jones pingstväns-kommunistiska församling Folkets Tempel, uppåt 1000 pers, gick år 18 nov 1978 med på att begå självmord. Detta utgör en indikator på hur pass stor benägenhet det finns hos en del kristna grupperingar att acceptera Mitzvah och Samson-bombningar. Jag tycker att man därför borde hålla de här självskadebeteende-galningarna borta från partier som är tänkta att värna svennarnas intressen. Visst är det sant att du också har en annan typ av självskadebeteende inom kristenheten också där HBTQ-präster uppmuntrar invandring av muslimer som snarast skulle skära halsen av dem p g a de ”smutsar ned” Jesus (som även inom islam räknas som en slags profet). Att dessa personer inte är pålitliga invandringsmotståndare är väl uppenbart. Men man blir inte automatiskt en pålitlig invandringsmotståndare för att man tycker att det är rätt att sparka ut muslimer (och kristna) från Israel. Den som tycker att det är ursäktligt att sparka ut kristna av historisk judisk härstamning ur Israel bör rimligen betraktas som extremt opålitliga rent generellt. Kan man lita på dem som kristna? Kan man lita på dem som invandringsmotståndare? Kan man lita på Kristi Brud som öppet fantiserar om sexuella aktiviteter med Jesus Kristus? Kan man lita på kvinnor som ger ifrån sig samlagsliknande läten under religionsutövandet och därför kan misstänkas nära fantasier liknande Kristi Bruds? Kan man lita på män från samma miljöer? Vad beror incestproblemen i frikyrkliga miljöer på?

9. Om nu judiska personer i SD hyser en uppriktig, pragmatisk inställning till svensk nationalism och är beredda att överse med att även mildare former av nationalism tidigare inneburit risker för människor av judisk härstamning så finns ändå möjligheten att avfärda dem om man har tillräcklig medial styrka. Ekerotharna kan t ex avfärdas som tokstollar. Beror deras svullna huvudform på att de haft vattenskalle som barn kan man säga att detta skadat deras hjärnor och upplysa om att Peter Mangs också hade vattenskalle som barn. Paula Bieler kan man avfärda med att hon såsade bort sina studier som civilingenjör och därför satsade på ett politruk-jobb när hon blev erbjuden ett sådant. Att hennes farföräldrar var kommunistiska politruker kan man också använda mot henne (även om de blev utsparkade under ett efterkrigstida utbrott av antisemitism i Polen, vilket man inte behöver upplysa om). Nina Kain kan man avfärda med att hon en gång uppburit socialbidrag. ”Nu får hon äta sig mätt med sin riksdagslön på 62 000 :- i månaden”, kan man säga. Sedan kan man blabba på om Jonas Volk och andra judar/halvjudar som tog jobbade för nazisterna mot betalning o s v. Man blir inte immun mot mediamakten bara för att man är av judisk härstamning.

10. Man kan framställas som rasist trots att man har judiskt påbrå, speciellt om man ser europeisk ut. Upplägget i skolundervisningen är att nazisterna var mot judar p g a att de var av fel ras, inte p g a deras upplevda religiösa/politiska identitet. Logiken är att nazisterna var historiens mest extrema rasister eftersom de tog kål även på personer som såg vita ut i enorm skala. Mindre extrema rasister, som de vita i sydstaterna, tolererade judar någorlunda och vara bara dumma mot svarta och i mindre skala. Litet mer extrema var de vita i Sydafrika. De tolererade också judar men inte svarta och förtryckte dem litet mer än de vita i sydstaterna. Men de var inte lika extrema som nazisterna. De var värre även i fredstid eftersom de vars så pass fanatiska att de även gav sig på personer som såg vita ut. Så man kan alltså vara rätt höggradig rasist, typ apartheid i Sydafrika, även om man själv har judiskt påbrå eller tolererar judar. Barry Goldwater (presidentkandidat för republikanerna år 1964 och kvartsjude) sågs av vissa som rasist på 60-talet eftersom han var starkt mot att klämma åt apartheidstaten Sydafrika. Så att använda sig av judar och personer av judiskt påbrå som alibi för att man inte är rasist är inte vattentätt.Suboptimeringsproblem i SD

Magnus Olsson var våren 2015 ordförande i SD:s medlemsutskott. I Helsingborgs Dagblad publicerades i april en artikel angående konflikten mellan SD och SDU.

"De uppför sig som omogna småbarn"
HD, 2015-04-11

http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/04/11/jag-ar-faktisk-forbannad-pa-dem-de-uppfor-sig-som-omogna-smabarn/

"Tillbaka till nittiotalet" betyder i SD:s historieskrivning tillbaka till hakkors, stöveltramp och skinheads i bombarjackor.

– De som grundade SD 1988 var ju från BSS (Bevara Sverige Svenskt). Mikael Jansson (förre partiledaren) började rensa ut rasister och nazister. Sen kom ju den stora förändringen när Jimmie Åkesson blev partiledare 2005, förklarar Magnus Olsson.Om han sade exakt som i tidningsintervjun så tycker jag att man kan fråga sig vars hans lojaliteter egentligen ligger. Det borde rimligen vara en fördel ju längre tillbaka i tiden SD:s mer avgörande icke rumsrena inslag rensades bort.

Det rimligen mest avgörande steget bör ha tagits 1999 när man tog bort kravet på att sparka ut utomeuropeiska invandrare som kommit hit efter 1970. Man måste rimligen ha en väldigt konstig rättsuppfattning om man tycker att mer sentida verbal inramning av den faktiska politiken med ordval som ”öppen svenskhet” är viktigare. Eller så tycker man att det är viktigare att framställa Trean och Jimmie Åkesson som mer rumsrena än andra i partiet än att framställa själva partiet som mer rumsrent. Det borde rimligen vara en fördel för partiet att kunna flytta tillbaka den mer avgörande orumsrenheten så långt tillbaka i tiden som möjligt, alltså till 1999 d v s 6 år innan Janssons avgång. Att man ändå väljer att förlägga den mest avgörande förändringen i rumsren riktning till efter Janssons avgång visar rimligen att man prioriterar Treans och Åkessons rumsrenhet jämfört med andra i partiet högre än själva partiets rumsrenhet. Det här är ett bra exempel på det suboptimeringsproblem SD har. Det kan finnas frågor där det finns intressekonflikter mellan Treans interna makt och SD:s externa makt. Med alltför mycket makt samlad i Treans hand kan detta innebära att partiets och invandringsmotståndets intresse kolliderar med Treans egenintresse. Om Treans egenintresse då vinner så har vi då ett s k suboptimeringsproblem. Den här typen av problem är inte ovanlig i organisationer utan utgör ett klassiskt problem.

Vill här också tillägga att Man under Jansson år 2002 slopade kravet på förbud mot utomeuropeiska adoptioner. Jimmy Windeskog blev år 2004 under Janssons styre utesluten för att han år 2004 inte tyckte att Tony Wiklander skulle få bli partistyrelsemedlem eftersom han plockat hit ett adoptivbarn. Så det finns alltså väldigt litet av substantiella argument för att den s k bunker-falangen skulle bestå av personer som hyser åsikter som är påtagligt mer präglade av s k biologisk rasism.

När det gällde ungdomsförbundet så verkade man ha med färgade utlandsadopterade under Kasselstrands styre. Åtminstone en av dessa (Camilla Jonasson) tog öppet ställning för Kasselstrand. Det är svårt att göra troligt att Kasselstrand stod för en nationalism som på ett avgörande sätt skiljde sig från moderpartiet i fråga om synen på biologiskt ursprung. Kasselstrand hade heller inte varit med i partiet på den tiden när man krävde att utomeuropéer som kommit hit efter 1970 skulle sparkas ut ur landet.

När det gällde attityden mot Kasselstrand skadade detta inte partiet SD. Tvärtom gjorde väl detta partiet mer rumsrent p g a det intryck den breda allmänheten fick av konflikten. Men när man flyttade fram de avgörande förändringarna av SD:s politik från 1999 till efter 2005, så gynnade detta knappast partiet även om Trean tjänade på det.

Jomshofs och Åkessons förslag om att skicka ut folk som fått uppehållstillstånd beviljad, och Åkessons positiva attityd till dylika tankegångar, skulle kanske kunna tas som intäkt för att det viktiga inte är grunderna för rättsstaten, som att man inte kan börja sparka ut medborgare av utländskt ursprung, utan ordval och retorik samt en pro-sionistisk attityd. Men i så fall är ju frågan vem som egentligen är extremist eller inte. Det viktiga kan rimligen inte vara om man säger sig vara pro-sionist och väljer att kalla sig socialkonservativ på nationell grund eller bara nationell. Den avgörande frågan måste rimligen vara rättssäkerheten för medborgare av utländsk härkomst.


Åkesson vill kunna dra in uppehållstillstånd
SvD, 2015-12-05

http://www.svd.se/akesson-gor-det-mojligt-att-aterkalla-uppehallstillstand/om/svenskt-flyktingmottagande


SD-topp vill utvisa flyktingar som fått uppehållstillstånd
Sydsvenska, 2015-11-27

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sd-topp-vill-utvisa-flyktingar-som-fatt-uppehallstillstand/


Jag är medveten om att vissa europeiska länder redan har lagstiftning som gör det möjligt att plocka av folk deras medborgarskap. Det är kanske också rimligt att se Jomshofs och Åkessons utspel i det perspektivet. Frågan är dock om allmänheten gör det. Och speciellt om invandrarna gör det. Syftet med dylik lagstiftning kan uppfattas olika beroende på om det är politiker som i grunden vill ha hit mer folk som klubbat lagstiftningen eller om förslagen kommer från politiker som i princip vill totalstoppa invandringen. Kommer förslag av den här typen från politiker som upplevs vilja totalstoppa invandringen så ligger det närmare till hands att misstänka att det finns risk för missbruk. Eller skrivningarna/tillämpningen är tänkt bli annorlunda. Jag skulle tro att en väldigt stor del av de skäl som anförts för uppehållstillstånd är falska. Majoriteten av de ensamkommande flyktingbarnen torde ljuga om sin ålder. Skall alla som skarvat litet i sin asylargumentation bli av med medborgarskapet så får man kanske plocka av majoriteten av de som kommit de senaste 25-30 åren deras medborgarskap.

Tror också att det är svårt att få röster bland utomeuropeiska invandrare om man framför sådana här förslag. En del utomeuropéer skulle ju kunna tänka sig att rösta på ett invandringskritiskt parti av rent krasst ekonomiska skäl om de har sitt på det torra. Men tror de att de riskerar bli av med medborgarskapet lär de nog inte göra detta. Risken torde nog också öka för att invandrarna kommer att strunta i den infödda befolkningens individuella rättigheter när de hamnar i majoritet om de upplever att den kvarvarande infödda befolkningen, alltså de som i väldigt hög grad röstat på SD, tidigare tagit väldigt lätt på invandrarnas individuella rättigheter.Invandringskritiska partier som kompletterar SD

Jag tycker att det verkar som att det behövs partier som kan komplettera SD. SD verkar vingla litet hit och dit för att täcka upp så mycket som möjligt av höger-/vänsterskalan. Först var man mot vinster i välfärden. Sedan gjorde man en liten högersväng och kunde godkänna detta med vissa restriktioner. Sedan backade man från kommunalt veto mot friskolor, alltså ytterligare en högersväng.

Frågan är vad vacklandet på höger-/vänsterskalan beror på. Är det så att man vill försöka fånga in mer av högutbildade och välavlönade väljare? Eller är det så att man vill förebygga att Kasselstrand-anhängare lyckas locka för många anhängare till ett mer utpräglat borgerligt parti?

Oavsett vad som är fallet kan man väl konstatera att SD hållit på och vacklat litet längs höger-/vänsterskalan och att det är svårare för bara ett parti än för fler att hyfsat täcka upp typ 90 % av höger-/vänsterskalan. Det borde stå rätt klart att det borde gå att få in fler invandringskritiska ledamöter i riksdagen totalt med flera partier. Frågan är bara vilken partiuppställning som skulle vara den mest effektiva.

Tre partier borde ge större differentieringsmöjligheter än två. Å andra sidan kan det då bli litet trångt på högerkanten om SD väljer att gå till höger i ekonomiska frågor. Frågan är om SD:s motstånd mot marginalskattesänkningar för höginkomsttagare räcker för att ge tillräckligt väljarunderlag för ett mer utpräglat borgerligt parti.

Min gissning är att det trots allt nog skulle vara idé att försöka få till ett mer utpräglat borgerligt parti som kan locka akademiker. SD har under 3 % andel bland SACO-medlemmarna och har dalat i väljarstöd i denna kategori. SD verkar i hög grad vara ett parti med starkt stöd bland de mer högerinriktade lågutbildade väljarna. Så min gissning är att högeralternativet till SD utöver kravet på sänkt marginalskatt för höginkomsttagare bör utformas så att det kan tilltala akademikerväljare. Min gissning är att valsedlarna och frontfigurerna bör ha bra akademiska eller yrkesmässiga titlar. Man bör också se till att ha med akademiskt utbildade kvinnor bland frontfigurerna. SD:s stöd bland högutbildade kvinnor och kvinnliga höginkomsttagare är otroligt svagt. Så här borde man göra ett försök att kapa åt sig nya väljarandelar. De väljargrupper SD skulle kunna förlora till ett sådant här parti är främst höginkomsttagare och främst då högutbildade höginkomsttagare samt förmögna människor. Drygt 1 % av väljarna torde vara dollarmiljonärer när det gäller finansiella tillgångar, http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/allt-fler-svenska-dollarmiljonarer-1 (kanske dock inte med dagens dollarkurs). Sedan finns det en hel del som ligger strax under den nivån. En konkurrent till moderaterna skulle kanske som bäst kunna plocka runt 30 % av denna kategori, tror jag. De flesta bor antagligen inte i mångkulturella områden. Men om de har en bostad som kan sjunka i värde av demografiska skäl så kan kanske en del lockas över till ett alternativ till de borgerliga partierna, http://www.friatider.se/t-m-ter-m-ngfalden (Täby möter mångfalden). Mer fattiga väljare ökar antagligen också risken för återinförda arvs- och förmögenhetsskatter. Samtidigt har de som har mindre än 30 miljoner kr rätt dåliga möjligheter att flytta utomlands för att skydda sin förmögenhet. Kanske skulle de förmögna kunna ge ett väljartillskott på kanske litet drygt 0,3 % av den totala väljarkåren bästa fall även om de borde ha väldigt goda skäl att vilja hålla nere storleken på den importerade underklassen.

Frågan är hur långt åt höger man bör lägga högeralternativet. En intressant fråga är t ex hur stor andel av väljarna som skulle uppskatta en avdragsgill, privat sjukvårdsförsäkring om detta innebar en påtaglig risk för att man skulle börja strunta än mer i den offentliga vårdens kvalitet. En bra privat, heltäckande sjukförsäkring i USA för en 30-åring kostade för 5 år sedan runt 30 000 kr/år. En 70-åring fick pröjsa 70 000 kr per år utan subsidier. Med mer modesta skadeståndsbelopp än i USA bör man kanske inte förvänta sig högre premier än så. Man skulle kanske kunna tänka sig att de fick 70-80 % avdragsrätt för sin försäkring. Då skulle de subventionera den offentliga vården med kanske 10 % av sin premie eftersom man får anta att den privata sjukvårdsförsäkringen ger tillgång till dyrare alternativ. En 30-åring skulle då netto få punka ut med 9000 kr/år för lyxen att ha en privat sjukvårdsförsäkring med 70-procentig avdragsrätt. 70-åringen med 21 000 kr/år. Det sistnämnda skulle inte vara överkomligt för fattigpensionären. Men den högre tjänsteman som haft en bra tjänstepension eller har en aktieportfölj som ger en utdelning på 30 000 kr/år eller mer före skatt kan kanske tänka sig att vilja kosta på sig en privat sjukförsäkringskostnad på 21 000 kr/år.

Skulle avdragsrätten bara vara 50 % tror jag att även vänsterinriktade partier skulle kunna okeja privata sjukförsäkringar. Då skulle ju de privata sjukförsäkringarnas subventionering av den offentliga sektorn vara högst påtaglig. Med 100 % avdragsrätt finns det dock inte en chans att vänsterinriktade politiker skulle acceptera avdragsrätt för privatpersoner för privata sjukvårdsförsäkringar. Men jag antar att ett högerparti skulle vilja ha en relativt hög procentsats för avdragsrätten.

Skall avdragsrätt för privat sjukvårdsförsäkring kunna dra väljare tror jag att avdragsrättsnivån bör bli rätt hög om man vill kunna täcka in tillräckligt stora väljargrupper. De som inte har släkt och vänner man tycker om och som är fattigpensionärer tror jag skulle kunna tycka att ett sådant här förslag är väldigt eftersträvansvärt. Frågan är hur stor denna grupp är. Man skulle också kunna tänka sig att en hel del av de som skulle ha råd med en avdragsgill försäkring och samtidigt tycka att denna extrakostnad var värd priset förtränger att ett sådant här system skulle kunna leda till ytterligare urholkning av vården för släkt och vänner som man tycker om. Frågan är dock hur stor denna grupp är.

Frågan är om man behöver någon ytterligare differentieringsfaktor visavi SD än sänkt marginalskatt för höginkomsttagare. Litet sänkt kapitalskatt från 30 % till 20 % och återställd nivå på ISK:n (om nu inte SD kräver detta) skulle kanske också kunna vara differentieringsalternativ. Frågan är vilket substantiellt väljarunderlag detta ger. Vilka skulle rent krasst tjäna kunna tjäna några påtagliga pengar på detta om ett högeralternativ till SD kom med sådana här förslag?

Sedan har vi eventuella motsvarigheter till de jag brukar kalla posörmoderater. Detta är människor med relativt modesta inkomster eller tillgångar som egentligen inte bryr sig så mycket om huruvida de som har det bättre ställt än de själva får mer över i plånboken. För dem handlar det om att stärka självkänslan genom att identifiera sig med de som har det ekonomiskt gott ställt. För att tilltala denna väljargrupp kan det t ex vara viktigt på valsedlarna kunna sätta upp människor med maffiga efternamn och/eller titlar. Ett von-namn i kombination med titeln ”direktör” kan t ex ge en del röster i denna väljarkategori. Klädsel som markerar överklasstillhörighet, som t ex en fin kostym och en knuten sidenhalsduk i skjortöppningen i stället för slips kan också trigga den här typen av väljare. Att en person som är känd för att ha en stor förmögenhet stödjer partiet kan också locka den här typen väljare. Finns ingen riking att tillgå inom landet bör man därför försöka någon sådan från utlandet att ställa upp i hushållsutskick med namn och bild.

Ett problem med någon slags motsvarighet till posörmoderater är att de är rätt olämpliga som medlemsmaterial. Ett hävdelsebegär som huvudsakligen grundar sig på att man vill identifiera sig med överklassen och ha hög status i samhället kan innebära att man hyser en viss benägenhet att kompromissa med faktorer som kan upplevas ge låg status. Är man inte rumsren så har man väl i regel låg status. Åtminstone är dessa faktorer väldigt närliggande. Så den här typen av medlemsmaterial kan vara opålitligt ur denna synpunkt. Man skulle också kunna tänka sig att det finns en del som förutom att vilja stärka självkänslan genom att identifiera sig med överklassen också stärker självkänslan genom att intala sig att man tillhör en ras som står högre än mellanösternknuttar och afrikaner. Den här typen av motsvarigheter till ”posörmoderater” kan nog ställa till påtagliga problem i berusat tillstånd. Men jag tror att de på sätt och vis är mer pålitliga än de som bara tillfredsställer sitt ego genom att identifiera sig med överklassen.

Ett problem för ett högeralternativ till SD är hur man skall kunna hålla motsvarigheter till posörmoderater borta från poster där de företräder partiet utåt. Någon slags diskreta principer som premierar människor som är framgångsrika i sin civila karriär eller har mycket pengar vid tillsättningen av förtroendevalda poster skulle kanske kunna vara en variant. Hur en sådan mekanism skulle kunna utformas för att få acceptans vet jag inte. Men det kan man ju fundera på. Man skulle kanske också kunna kräva nykterhet av förtroendevalda. Nykterhet skulle kanske kunna anses som ett plus. Den som är rik och framgångsrik skulle kanske kunna få förtroendeuppdrag även om han en gång i veckan går ut på krogen och super sig full. En innesäljare som tjänar 23 000 kr/månad skulle kanske dock behöva meritpoäng i form av nykterism för att få komma i fråga för förtroendeuppdrag.

Nykterism och inskränkningar när det gäller spriten i partiprogrammet tror jag dock inte ger några röster. Det kan ju också tänkas att folk blir förbannade om de ser att nykterister får meritpoäng för förtroendeposter.

Det är väl bra om man i så hög grad som möjligt slipper förlita sig på motsvarigheter till ”posörmoderater”. Men kanske finns en del bra väljar- och medlemsmaterial att hämta bland de som har finansiella tillgångar i klassen en halv miljon upp till dollarmiljonärsnivån. Kan man locka med aningens sänkta kapitalskatter kan detta kanske locka en del. Ännu för ett par-tre år sedan gick det att få uppåt 3 % i ränta hos nischbanker. På en miljon blir det med 30 % kapitalskatt 9000 :- i skatt per år. Med 20 % kapitalskatt, som väl är något slags snitt i OECD, sänker man summan med 3000 :- per år. Idag är avkastningen mindre än 1 % om man inte binder sparandet för en tid framåt. Samtidigt är inflationen högre. Att då behöva betala skatt på avkastningen kan upplevas som provocerande för den som gnetat ihop sina pengar. Det här kan kanske förefalla vara småpengar. Men det blir trots allt en TV-apparat om året man får skatta bort, typ. Det kan reta folk.

Riksbankens lågräntepolitik samtidigt som man vill sänka kronkursen för att skapa inflation drabbar småsparare i huvudsak har pengarna på banken eller huvudsakligen har obligationer. Folk som gnetat ihop sina pengar och går back på sina sparpengar kan reta sig på detta. I kombination med Sveriges relativt höga skatt på avkastning på kapital har man här kanske något som en tillräckligt stor väljargrupp kan reta sig på. Gruppen gnetare med en sparad slant på banken och andra som har en slant på banken skulle kanske kunna utgöra både bra väljarmaterial och medlemsmaterial för ett högeralternativ om dessa idag röstar borgerligt.

Vänsteralternativet är lättare identifierbart hur det skulle kunna se ut, tror jag.

Det verkar som att de väljare bland lågutbildade och låginkomsttagare som SD attraherat är mer högerinriktade än snittet för dessa väljargrupper. I Sydsverige finns det fler väljare av den här typen än i skogslänen, och det stämmer också bra med var SD har sitt starkaste stöd. Men det verkar ändå finnas en hel del SD-väljare som är mot vinster i välfärden. Den här typen av väljare kan kanske sitta litet löst om SD backar i vinster i välfärden-frågan. Så här kan man kanske tänka sig ett litet tapp till ett nytt alternativ till vänster. Nya väljare till vänster som man skulle kunna vinna är den typ av väljare på den vänstra halvan som är paniskt rädda för raserad välfärd, typ plötsligt införande av privata försäkringar för sjukvård av amerikansk modell om något till höger om sossarna vinner valet. Den här typen av väljare är vanligare i norra Sverige än i södra Sverige. Detta kan ha bidragit till att SD är svagare i norra Sverige än i södra Sverige. Så jag tycker att här borde finnas möjligheter att kapa åt sig nya väljargrupper utöver de SD redan har.

En grupp man inte täcker in i så hög grad genom differentiering längs höger-/vänsterskalan är kanske äldre väljare. Bland de äldsta väljarna är min gissning att låg andel Internet-användare är en delförklaring till att man håller fast vid de äldre partierna. Min gissning är att alternativmedier bidrar en del till att folk väljer sjuklövern även om min gissning är att det är en minoritet av SD-väljarna som någonsin varit in på Avpixlat, Exponerat eller Fria Tider. Förtroendet för sossarna som garant för de lägre samhällsklassernas levnadsstandard kan kanske också vara en faktor som stärker sossarna bland väljare födda före år 1950. De som är födda på 40-talet har i varierande grad i barndomen sett ett Sverige som inte var ett modernt konsumtionssamhälle och förknippar kanske i många fall en modern levnadsstandard med icke-borgerlig politik. Så det är väl möjligt att ett icke-borgerligt invandringskritiskt alternativ skulle kunna plocka väljare bland äldre väljare av denna orsak.

Ett problem med SD:s tidigare motstånd mot fri etableringsrätt för friskolor tror jag kan vara att en del icke-borgerliga väljare faktiskt kan vilja ha friskolor för att deras ungar skall slippa mångkulturen. Samtidigt finns det antagligen traditionella icke-borgerliga väljare som retar sig på ”privatskolor”, speciellt äldre som inte har egna ungar i skolan och kanske inte tänker på att barnbarnen kanske måste gå i mångkulturella skolor. SD har nu tagit ett halvt steg högerut och slopat kravet på kommunalt veto mot nya friskolor. En del väljare till vänster ogillar kanske detta. Men hur lockar man samtidigt väljare till vänster som faktiskt vill ha friskolor för att slippa mångkulturen och de som håller fast vid motståndet mot ”privatskolor”? Hur ha både kakan kvar och äta upp den? En lösning skulle kunna vara att tillåta SIS nätundervisning i hemmet generellt även för de som inte kan åberopa utlandsvistelse eller skoltrötthet. Man skulle också kunna tillåta friskolor och/eller förlag att erbjuda nätundervisning. Steget mellan läromedel och nätundervisning torde inte vara stort. Speciellt om lektioner och powerpointar levereras på DVD-skivor eller USB-minnen. Då blir det hela väldigt läromedelsaktigt. Med nätundervisning för de som vill slippa mångkulturen i skolan (eller kanske andra problem som mobbing eller långa skolresor) så skulle man kanske kunna tillfredsställa merparten av väljarna till vänster i skolfrågorna. Nätundervisning är också ett väldigt bra alternativ ur skalfördelssynpunkt. Det är svårt att få tillräckliga skalfördelar för friskolor, speciellt ute i byarna. Nätundervisning torde vara ett suveränt alternativ till nedläggningshotade byskolor. Även SD och högeralternativet borde puffa för nätundervisningsalternativet. Pengarna man sparar på skolskjutsar och lärartjänster borde också göra storskalig, kostnadseffektiv nätundervisning till en ren besparing till skillnad från vanliga friskolor.

Sedan har vi kärnkraften. Högersossar som vill ha kärnkraft tror jag SD även framdeles kan ta hand om. Men de som inte vill ha kärnkraft skulle man kunna klämma in i ett vänsteralternativ. Det här är nog en bra differentieringsfaktor om man väl täcka in så många olika väljargrupper som möjligt.

Ytterligare en differentieringsfaktor skulle kunna vara inställningen till sionism och islam. Min gissning är väl att denna faktor kan vara viktigare för de som väljer att vara medlem i respektive parti än för väljarna. Men jag kan tänka mig att SACO-väljare som har kollegor från arabländer och muslimska länder kan vara mindre benägna att köpa den typ av antiislamistisk förkunnelse som en del SD:are ägnar sig åt. Min gissning är att SD:s stil i kombination med att man inte vill ge höginkomsttagare marginalskattesänkningar kan vara något som stöter bort högutbildade. Den viktigaste faktorn som hållit tillbaka väljarstödet för SD bland högutbildade höginkomsttagare tror jag väl dock är att de själva i mindre grad än andra väljargrupper bor i mångkulturella områden och i mindre grad än lågutbildade utsätts av konkurrens på arbetsmarknaden från invandrad arbetskraft.

Sedan skulle man kanske också kunna tänka sig att en del muslimer och araber som har sitt på det torra och inte tänkt sig ta hit familj eller släktingar skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti som vill bromsa fortsatt invandring men stöts bort av SD:s attityd till muslimer och av den uttalat pro-sionistiska attityden.

Så min gissning är att det skulle kunna vara idé att låta vara alternativen till höger och vänster om SD vara neutrala i frågor som islam och sionism. Man skulle också kunna dela upp kristenheten så att de som föredrar den typ av kristendom som dominerade totalt innan Scofield-bibeln och amerikansk, karismatisk kristendom gjorde entré på 1900-talet, alltså traditionell ersättningsteologi hänvisas till alternativen till höger resp vänster om SD medan SD får ta Livets Ordare, pingstvänner och den relativt stora minoritet av sionistiska kristna som numera finns inom Svenska Kyrkan och bl a företräds av Frimodig kyrka. När det gäller differentieringen visavi väljarna tror jag som sagt inte denna typ av profilering inte spelar så stor roll. Men bland personer som är mer intresserade av politik och därför går med i ett parti kan en sådan här differentieringsfaktor vara mer viktig. Man förebygger också motsättningar inom partierna och reducerar eventuella källor till interna spänningar om man ser till att medlemmarna i respektive parti har relativt lika åsikter i frågor som rör väldigt grundläggande åsikter inom politik, etik och religion. Det är svårt för anhängare av traditionell ersättningsteologi och sionistisk kristendom att samsas inom ett och samma parti. Detta är sannolikt förklaringen till att du i princip inte ser några företrädare för traditionell ersättningsteologi inom (kd).

Jag ser också själv ett egenvärde i att aktiva invandringskritiker och väljargrupper som kan misstänkas ha röstat på invandringskritiska partier i framtiden i ett samhälle dominerat av invandrare slipper kopplas till en anti-islamistisk och pro-sionistisk attityd som väcker ont blod hos den största invandrargruppen. Det är en fördel för den enskilde individen att kunna välja att slippa en sådan koppling.

Det jag inte tror på är de förslag som framförts om ett mer nationalistiskt högerparti. Speciellt inte idéerna om att återigen lansera ett parti som kräver ofrivillig repatriering. Jag kan inte förstå att man tror på ett sådant koncept eftersom det ju var precis detta partiet Nationaldemokraterna, som lades ned år 2014 p g a bristande väljarstöd, stod för.

Jag tror heller inte på rena avknoppningar från SD. Dels för att det då blir lättare för invandringsförespråkare att koppla de nya partierna till SD:s förflutna och dels för att alla avhoppare från SD riskerar utmålas som personer som hoppar av eftersom de vill återinföra en mer extrem politik. Frågan är hur Karlsson & Co skulle se på avhopp från SD till nya partier. Skulle man se detta som ett praktiskt sätt att konsolidera sin interna makt i SD eller skulle man se nya partier som konkurrenter om väljarna man helst vill slippa?

Man kanske kan plocka in avhoppare från SD i ett senare skede. Men inte förrän man etablerat en klar bild av vad det är för ett sorts parti hos väljarna. Frågan är vilken förståelse man kan skapa för hur viktigt detta är hos folk som är missnöjda med SD. Tyvärr tror jag inte att folk förstår hur viktig denna faktor är.

Skulle man sammanfatta de tre invandringskritiska alternativen skulle det kanske bli något typ detta:

1. Högeralternativet. Alliansens linje när det gäller marginalskatter för höginkomsttagare. Sänkta kapitalskatter. Eventuellt viss avdragsrätt för privata sjukförsäkringar för privatpersoner. Vinster i välfärden OK om de skattas i Sverige. Kristenhet man vill locka: Traditionell ersättningsteologi.

2. Sverigedemokraterna. Sossarnas linje när det gäller marginalskatter. Borgerlig arbetsrätt. Vinster i välfärden OK om de skattas i Sverige. Ej kommunalt veto mot friskolor. För kärnkraft. Kristenhet man vill locka: Frimodig kyrka (inom Svenska Kyrkan), pingstvän/Livets Ord-kristna (alltså olika varianter på sionistisk kristendom).

3. Vänsteralternativet. Sossarnas linje när det gäller marginalskatter för höginkomsttagare. Socialdemokratisk arbetsrätt. Ej vinster i välfärden. Fri etableringsrätt för friskolor bara på nätet eller i form av läromedelsbaserad nätundervisning. Mot kärnkraft. Kristenhet man vill locka: Traditionell ersättningsteologi.

Kanske kan man fylla på med fler avgörande differentieringsfaktorer. Tycker dock att ovanstående borde utgöra en bra stomme.  

Avgörande för att höger- och vänsteralternativen skall bli lyckade skapelser tror jag är att de inte bildas som avknoppningar till SD utan av andra personer. Eventuella SD-avhoppare får ansluta sig i ett senare skede. Då slipper man förknippas med SD:s bakgrundshistoria.Apropå Livets Ords ”Refugees Welcome”-text på kyrkväggen

Såg Uppdrag Granskning om Livets Ord 25 nov 2015. Av reportaget framgick att även andra kristna församlingar brukar suga ut sina medlemmar rätt ordentligt. Tydligen är det vanligt att man skall betala tionde på sin bruttolön trots övrig skatt till stat och kommun. När tiondet infördes fanns i princip ingen inkomstskatt. Församlingarnas sociala funktioner har också i hög grad tagits över av samhället. Att nolltaxera och inte betala något i skatt till religiösa institutioner eller sociala inrättningar är antagligen inte i samklang med kristendomens anda. Men jag tycker att det Livets Ord och en del andra frikyrkor håller på med mer verkar handla om självskadebeteende än kristendom.

Det borde finnas en ”marknad” för en frikyrka med samma grundteologi som Livets Ord, pingstkyrkan och Frimodig Kyrka inom Svenska Kyrkan där man slipper ruinera sig på medlemskapet. SD borde kanske fundera på att ge Julia Kronlid litet pengar för att skapa en församling på nätet. Kör man alla gudstjänster utom sådant som kräver närvaro på plats, som t ex nattvarden, via nätet så bör en amatörpredikant kunna sköta gudstjänsterna på fritiden. Det finns en hel del amatörer som kan Bibeln i princip utantill och kan mer bibeltexter än präster i Svenska Kyrkan. Så den typen av kompetensfråga bör inte vara något problem. Detta möjliggör en väldigt billig uppstart av en församling.

Fördelen med en sådan här kyrka är att allmänheten då förses med budskapet att man kan vara kristen och slippa hamna i helvetet även om man är mot invandring. Kom osökt att tänka på denna infallsvinkel när jag såg texten ”Refugees Welcome” på väggen till Livets Ords lokal i Uppdrag Granskning-reportaget.

Givetvis skulle jag tycka bättre om en frikyrka som stod för traditionell ersättningsteologi. Men det är ju bättre om personer inom Frimodig Kyrka, pingströrelsen och trosrörelsen (Livets Ord) stödjer en kyrka som tycker att det är okej att vara invandringsmotståndare. Förhoppningsvis kan detta även inspirera skapandet av en eller flera församlingar med traditionell ersättningsteologi som är mot invandring.Behovet av alternativ media

Jag har tidigare upprepade gånger pekat på behovet av en utveckling av alternativ media och att få till insamlingar till hushållsutskick som driver trafik mot alternativ media.

Ett problem med alternativ media är att de ofta tar för mycket tid för normal-mediakonsumenten att beta av. En heltidsarbetande småbarnsförälder med andra fritidssysselsättningar hinner knappast detta. Ett medium som inte kan ersätta Rapports 19.30-sändning i upplevd kvalitet är inte normalmediakonsumenten beredd att offra en halvtimme på. 5 minuter är kanske max. En del kan kanske offra 10 minuter. Kanske ytterligare mer om de hittar något intressant.

De mest effektiva medierna när det gäller att påverka en bred allmänhet tror jag är de skrivna artiklarna på Fria Tider och Exponerat. De går relativt snabbt och ta sig igenom och speglar nyhetsflödet i relativt hög grad. De täcker dock inte in allt. Jag undrar om inte en samlingsportal som täckte in flera alternativa medier, kanske något typ Zerohedge eller eller New Nation News i sina respektive genrer, skulle fylla ett behov. Principen för dessa portaler är rubriker, och i Zerohedge-fallet korta introduktioner, som besökarna kan klicka på. Materialet är i huvudsak hämtat från andra alternativa medier i Zerohedge-fallet, och viss mån även för New Nation News.

Kanske är det olämpligt att jag drar upp New Nation News som en förebild. Den sajten handlar ju i huvudsak om ”negrer” som begår olika brott och länkar till artiklar om dessa brott. Men om man är ute efter en teknisk förebild för en väldigt enkel portalkonstruktion så kan New Nation News vara intressant. Konstruktionen är enklast möjliga. Rubriker om vad ämnet handlar om som man kan klicka på, ibland med sammanfattning. Uppdatering varje dag. Går oerhört snabbt och lätt att skumma.

Zerohedge är bra på så vis att man oftast får en liten introduktion som gör att man vet om man vill klicka på artikeln eller inte. Som förebild är kanske inte Zerohedge idealisk eftersom artiklarna oftast antagligen är för krävande för genomsnitts-mediakonsumenten. Vissa artiklar skulle ha mått bra av en sammanfattning, plus en länk till själva artikeln som fördjupning, om tanken skulle vara att rikta sig både till en bredare allmänhet och en mer kvalificerad/intresserad läsekrets.

Något som kanske skulle underlätta för alternativa medier är en postningsfunktion där läsarna anonymt kan posta tips ungefär som på det här forumet utan att använda en e-postadress (som Researchgruppen kan få tag på). Med en identifieringsfunktion som visar att man inte är en dator (läsa konstigt utformad text) bör tipsfunktionen kunna funka hyfsat. En annan idé vore kanske att låta folk registrera e-postadresser helt anonymt som på Hotmail förr i tiden.Exempel på den subtila propaganda mediakonsumenterna kontinuerligt utsätts för

Redovisar några färska exempel nedan som visar på vilken fördel det utgör att behärska det kontinuerliga mediaflöde som väljarkåren utsätts för.

Ett av många exempel på propagandan om hur europeiska länder inkl Sverige tjänar ekonomiskt på invandringen, den här gången i Wolodarskis Dagens Nyheter, en av de värsta tidningarna:


Storbritanniens ekonomi räddas av invandrare
DN, 2015-12-01

http://www.dn.se/ekonomi/storbritanniens-ekonomi-raddas-av-invandrare/


Sedan har vi mediabehandlingen av Björn Söder. Vi vet ju hur man tidigare medvetet vantolkade Söders uttalande om vem som var svensk. Nu verkar man påstå att anledningen till att han sparkas ur SD:s partistyrelse är att han står för en (underförstått påtagligt) hårdare nationalistisk linje än Trean och inte att han är orolig för maktkoncentrationen:


Björn Söder petas ur SD:s verkställande utskott
Uppdaterad 2015-11-29 14:06. Publicerad 2015-11-29 13:48

http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorn-soder-petas-ur-sds-verkstallande-utskott/

”Att Björn Söder skulle sparkas ut ur VU hade läckt ut i förväg. Skälet till petningen uppges vara att han står för en mer hårdför nationalistisk inriktning än de övriga i partiledningen."


Björn Söder vill stanna kvar i SD-toppen
Publicerad 2015-09-17 18:05

http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorn-soder-vill-stanna-kvar-i-sd-toppen/

”Uppgifter till Aftonbladet på torsdagen gör gällande att den innersta SD-kretsen med partiledaren Jimmie Åkesson, gruppledaren Mattias Karlsson och partisekreteraren Richard Jomshof vill göra sig av med Söder, Jansson och Lång ur partistyrelsen som anses stå för en mer hårdför nationalistisk linje.”


DN verkar uppenbarligen vara mer förtjust i Trean än Björn Söder.


Det fanns också i början en ovilja att berätta att mördararna i San Bernardino-massakern var islamistiska terrorister. I USA verkar man i alla fall i början, tors 3 nov 2015, kört en liknande variant eftersom Obama bubblat på om att det var vapenlagarna som var problemet (terrorister brukar få tag på vapen även i de länder som har restriktiva vapenlagar):

http://www.exponerat.net/roda-svt-morkade-att-terrorattacken-i-san-bernardino-utfordes-av-muslimer/

Såg på Rapportsändningen kl 03.00 i natt 12 dec 2015. Där var man pigg på att visa tokstollen Jihad Jane i samband med ett inslag om att en man som planerade terroristbrott mot Lars Vilks gripits i Spanien. Jihad Jane skulle ha haft någon slags koppling till den här mannen (vilket jag inte är så säker på eftersom hon mest verkar ha suttit och fantiserat och knappat på sin dator på sin kammare i USA). Poängen med inslaget verkar ha varit att Jihad Jane är väldigt tydligt vit och att det inte är personer av utomeuropeisk härkomst som är problemet. Paris-terroristerna verkar man ha ljusat upp i Photoshop ett par snäpp av samma skäl.

[Kom apropå terrordåden att tänka på en grej som är litet off-topic i förhållande till rubriken. Muslimsk terrorism brukar ibland ursäktas med utanförskap. Syftet är väl ungefär detsamma som med photoshoppandet av hudfärgsnyanser. Björn Norström pekade 4 nov 2015 på att muslimska terrorister inte generellt är muslimer som lever i utanförskap utan kan vara välintegrerade:

http://avpixlat.info/2015/12/04/den-valintegrerade-terroristen/

Stämmer hyfsat. Terrorister behöver inte leva i utanförskap. Breivik hade inte högskoleutbildning men hade som företagare skrapat ihop några miljoner som han använde till terrorism.

Den som mördade Huey P. Long år 1935 var läkare. Han såg den litet anti-judiske Long som en potentiell ny Hitler eller i alla fall som en figur som kunde plocka röster från Roosevelt i valet 1936 och därmed eliminera en  politisk kraft mot Hitler. Stern-ligan utgjordes knappast heller av personer i utanförskap. Mannen som sköt Folke Bernadotte levde knappast i utanförskap och knappast heller efteråt när han blev Ben-Gurions livvakt. Eller de bolsjeviker som pysslade med rån och terrordåd i Ryssland under tsar-tiden.

Man kan väl spekulera i orsakerna till terrorism. I slutet på 1800-talet diskriminerades judar i Ryssland. Man kan ju fundera på om detta hade något samband med judisk inblandning i terrorattentat mot den ryska statsledningen eller att judiska organisationer (som den judiska fackföreningen Bund eller bolsjevikpartiet vars ledning i huvudsak bestod av judar och personer med judiskt påbrå) försökte och lyckades störta tsaren. Man kan ju också fråga sig om det finns ett samband mellan att palestinier bedriver terrorism mot judar och att man plockat av palestinierna deras privata egendom och gett till judar samt massakrerat palestinier i Deir Yassine för att skrämma iväg dem. För 130 år sedan förekom ingen palestinsk terrorism mot judar. Däremot förekom det att judar var inblandade i terrorism mot tsarstyret.]Exempel på grundläggande kompletterande informationsbehov hos väljarna

Det finns en rad väldigt grundläggande informationskomponenter som inte finns på väljarnas dagordning men som borde finnas där. Saknaden av dessa informationskomponenter gör det alltför lätt för sjuklövern att driva väljarna dit de vill.

Om man lyckas få folk att få kontakt med alternativ media så finns det specifika informationskomponenter som alternativ media skulle kunna göra speciellt stor nytta med om de fick upp dem på folks dagordning.

Några exempel:


1. Det finns faktiskt ett samband mellan å ena sidan storleken på utbudet av arbetskraft och arbetslöshet/sysselsättningsgrad å den andra. För att göra ett sådant samband trovärdigt kan man t ex åberopa vad LO sade om arbetskraftsinvandring på 60- och 70-talet. De klassiska Hans Hagnell-citaten från Aftonbladet år 1968 är ett praktexempel.


2. Om hushållen inte hade ökat sin skuldsättningsgrad från runt 90 % av disponibel inkomst år 1997 till runt 175 % av BNP idag så hade svensk BNP per capita varit negativ de senaste 10 åren. Arbetslösheten hade sannolikt varit påtagligt högre. All hushållsskuldsättning har sannolikt inte omsatts i konsumtion som boostat BNP. Men det räcker med väldigt litet för att peta ner svensk BNP per capita-tillväxt under nollan. Medborgarnas disponibla inkomst brukar i runda slängar vara runt hälften av BNP. En ökning av hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst från 90 till 175%, alltså 85 %, motsvarar alltså en ökning av skulderna i förhållande till BNP med 85/2 = 42,5 %. 42,5 % fördelat på 18 år blir 2,36 % av BNP per år. Drar man bort dessa 2,36 % från tillväxten av BNP per capita varje år sedan 1997 hamnar vi på minus varje år. I och för sig har som sagt troligen långt ifrån all ökad skuldsättning omsatts i konsumtion. En stor del har i stället blivit nybyggda hus eller har hos säljare av begagnade bostäder blivit finansiella placeringar. Men en hel del har festats upp. Och drar man bara bort en tiondel av 2,36 %, alltså 0,236 %, från BNP per capita-tillväxtsiffrorna de senaste 10 åren så hamnar vi på minus.

Hushållens skuldutveckling sedan 1970:

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user92183/imageroot/2015/11/SwedenHouseholdDebt_0.png

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-25/sweden-warns-dire-consequences-massive-housing-bubble-heavily-indebted-households


3. Folk inser inte att Sverige blir fattigare även om man sätter invandrarna i arbete genom de ”fler enkla jobb” som olika Allianspolitiker talar om. ”Fler enkla jobb”, alltså lågproduktiva manuella jobb som inte kan bära höga löner innebär alltså att andelen medel- och höglönejobb blir mindre. Detta innebär att snittinkomsten och snittskatteintäkterna blir lägre. Sjukvården får alltså in mindre per skattebetalare vilket innebär att man måste göra besparingar i sjukvården eller höja skatterna. Visst är kanske fler enkla jobb bättre än att folk går helt arbetslösa. För då blir ju snittinkomsterna och snittskatteintäkterna ännu lägre. Men en dålig lösning (stor invandring och ”fler enkla jobb”) blir inte bra för att alternativet är än mer katastrofalt.


4. De enkla jobben blir inte fler utan färre p g a datorisering och robotisering. Snart har vi förarlösa taxibilar. Robotar som kan ersätta hamburgerrestaurangpersonal är också i pipeline:

Robots Made Fast-Food Workers Obsolete: Now They Are Coming After These 791,200 Jobs
Submitted by Tyler Durden on 12/04/2015 17:00 -0500

http://www.zerohedge.com/news/2015-12-04/robots-made-fast-food-workers-obsolete-now-they-are-coming-after-these-791200-jobs

Robotgräsklippare och robotdammsugare finns redan och har börjat komma ner i pris.

Behovet av manuell, lågkvalificerad arbetskraft blir bara mindre och mindre. Kanske går det krysta fram någon slags ”fler enkla jobb” genom någon slags magnifika skattesubventioner eller bidrag. Men speciellt lönsamt för redan befintliga medborgare lär inte detta bli.

Det här inser folk inte spontant. Kopplingarna i folks hjärnor är inte funtade på det sättet. Många tänker överhuvudtaget inte i genuint ekonomiska termer utan kan t o m förväxla en hård fysisk arbetsinsats av en invandrare i något vuxendagis där man i onödan målar om parkbänkar med ekonomisk vinst för andra samhällsmedborgare. Om invandraren i vuxendagiset jobbar så att svetten lackar och liksom gör rätt för sig så kan inte invandraren anklagas för att ligga andra till last. Gör man bara rätt för sig och visar god vilja att arbeta så kan man inte anklagas för något. Alltså kan det ekonomiska resultatet för andra inte bli negativt. Många invandringskritiker som tänker i ekonomiska termer inser inte att många människor på det här viset så totalt saknar tankeförmåga och förbiser därför den här typen av viktiga, grundläggande informationsbehov.

En del tar inte till sig den här typen av grundläggande information även om den presenteras pedagogiskt med bra exempel och trovärdiga källor från en relativt trovärdig avsändare som t ex Tino Sanandaji. Folk ser det som de vill se eller är dresserade av sin kultur eller omgivning till att se. Men hos en del finns en potential att förstå om det hela får sjunka in litet. Speciellt om vederbörande utsätts för ungefär samma budskap fler gånger i andra varianter med olika infallsvinklar och exempel. Det är väldigt synd att man inte utnyttjar den potential att förstå som faktiskt finns.


5. Anledningen till att man vill ha hit invandrare är inte detta löser några påtagliga problem i världens krisområden. Man sänker inte matstödet per person i flyktinglägren i Syriens närområde till hälften eller noll för att man vill hjälpa folk. Man sänker matstödet för att man vill att de skall söka sig hit i stället, dock i lagom takt så att det inte blir kaos (för då måste man pausa). Och anledningen till att man vill att folk skall komma hit är att man vill förändra väljarkårens sammansättning. Och detta beror i sin tur att man inte vill ha en väljarkår som är benägen att rösta på europeiska nationalistiska eller nazistiska politiska alternativ. Och anledningen till att man anser att detta är så viktigt är att man anser att europeisk nationalism och nazism är det värsta hotet mot mänskligheten (i alla fall judar). Folkomröstningen i Sjöbo 1988 där 67,5 % röstade nej till flyktingmottagning efter att ha läst en broschyr författad av en medlem i Nysvenska rörelsen är ett exempel på varför man anser det nödvändigt att förändra väljarkårens sammansättning. Exemplet visar att det kan finnas en viss mottaglighet för rasism/fascism/nazism hos en väljarkår med ”fel” sammansättning. Därför gör man mänskligheten en tjänst om man byter ut väljarkåren. Detta är en slags helig plikt mot mänskligheten.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  K. V. Pauker on Thu 17 Dec - 23:19

Skulle vilja följa upp mitt förra inlägg där jag bl a skisserar kompletterade partier till SD som skulle göra att man täckte upp större delar av väljarkåren.

Fler partier som kan täcka in större delar av väljarkåren är inte det enda som saknas för att kunna ändra Sveriges invandringspolitik och få till en mer stabil permanent opposition. Det finns fler grundläggande komponenter som saknas. Jag har väl redan i den här tråden mer i detalj diskuterat några av dem, främst mediabiten. Men det är kanske på sin plats att rekapitulera dem kort samt nämna några fler. Det som saknas är alltså, förutom fler partier:

1. Medier som når fler än den nuvarande typen av alternativmedier. Ett sätt att få ökad spridning på alternativa medier är att läsarna/tittarna/lyssnarna får betala hushållsutskick till valfria postdistrikt där man puffar för de alternativa medierna.

2. Super-pacs och think-tanks som kan stödja utvecklandet av alternativa partier och medier o dyl. Det behövs pengar och hjärnor om man skall kunna lansera partier. De alternativa partier till SD som finns är rätt taffliga skapelser. Insamlandet av pengar går väl kanske hand i hand med alternativa mediers spridning. Man måste nå många för att få många bidragsgivare. Betalningsviljan måste också vara god. Insamlingssyftet bör vara något som får folk att vilja öppna plånboken. Syften med starkt emotionellt innehåll brukar göra folk mer benägna att öppna plånkan. Att så är fallet när det gäller syften med religiöst innehåll vet vi. Kan man hitta mer krassa motiv är det väl också bra. Såg en artikel i alternativmedia om fastighetsägare i Täby som verkade oroade för att mångkulturen skulle sänka värdet på deras högbelånade fastigheter. Här har vi ett möjligt krasst motiv. Den högbelånade person som ser värdet på sin fastighet smälta ihop vill dock kanske behålla de slantar man har kvar för sig själv.

3. Fackföreningar. Till skillnad från på 60-talet hävdar nu LO att invandring är jättebra för ekonomin. Det vore en stor fördel om folk slutade betala in medlemsavgiften till facket och nöjde sig med A-kassan. Alternativa fackföreningar med politiskt innehåll tror jag dock inte på. Det är för socialt stigmatiserat. Men alternativa fackföreningar utan politiskt innehåll som bara syftar till att dränera LO med flera fackföreningar på medlemsintäkter skulle kanske kunna vara en framkomlig väg. Sådana fackföreningar skulle t ex kunna tillhandahålla rättsskydd vid tvist med arbetsgivaren. Med större medlemsantal skulle man kanske kunna tillhandahålla medlemslån hos storbanker och förmånliga försäkringspaket. Jag undrar om inte SD med nuvarande medlemsantal skulle kunna förse en sådan här fackförening med tillräckligt antal medlemmar om en majoritet av SD:arna i arbetsför ålder gick med. 5000 medlemmar skulle nog räcka för att fixa ett kansli med en arbetsrättslig jurist. Skulle tro att man med 5000 medlemmar från start skulle kunna få till en väldigt förmånlig medlemsavgift. Med stiftelseform på fackföreningen skulle man kunna slippa att den kuppas av trotskistiska infiltratörer. Enda problemet för att få till en uppstart är väl kanske att få tag i några politiskt oberoende personer som tar tag i frågan. Det funkar inte om t ex några SD:are, eller f d SD:are, startar upp något sådant här.

4. Nya religiösa församlingar. Det behövs kristna församlingar som säger att man kan komma till himlen även om man inte vill ha hit invandrare till Sverige. Framför allt äldre invånare som inser att de snart skall dö kan vara ovilliga att stödja invandringskritisk verksamhet av detta skäl. Har man en religiös byggnad som ger auktoritet samt en präst/pastor som intygar att man minst lika lätt kan komma till himlen om man är mot invandring så kan detta förmodligen underlätta för invandringsmotståndet, speciellt bland äldre.

Partier av sjuklöver-typ har idag allt. Medier, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, miljardärer som är beredda att öppna plånkan om det behövs samt församlingar som säger att vägen till himlen är att säga ja till att flyktingar får komma hit. Man måste i möjligaste mån försöka reducera dessa fördelar som sjuklövern har.

K. V. Pauker

Poäng : 3370

Back to top Go down

Re: Tråden om synpunkter på SD

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 4 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum