1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i lör 24 maj - 15:35

En av de största bluffarna i dagens svenska politik är att vi behöver fler invandrare för att försörja framtidens pensionärer och att invandringen hjälpt till att försörja 40-talisterna som nu nästan helt gått i pension.

Jamandet om att vi behövde fler invandrare p g a arbetskraftsbrist verkar ha börjat runt 1990 med att folkpartiledaren Bengt Westerberg gapade om detta i Affärsvärlden.

Men hur ser det då ut i verkligheten?

Befolkningen i Sverige har ökat med runt 1,1 miljon pers sedan april 1990. Antalet sysselsatta i åldern 15-64 år verkar i april 2014 ha varit 4 522 900 personer (4 697 900 – 175 000). Motsvarande siffra i april 1990 verkar ha varit 4 448 800, alltså bara 74 100 personer färre! Detta innebär alltså att i stort sett samma mängd arbetande människor fått försörja 1,1 miljoner fler människor. Inte konstigt då att man tvingas sänka pensioner, A-kassa och ta bort änkepensioner.

Statistiken har jag tagit fram här:


19/5 -14, Grundtabeller april 2014

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ej-sasongsrensad/262724/(Sysselsatta 1976 till och med 2004 enligt tidigare svensk definition) →

Sysselsatta 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och anknytningsgrad till arbetsmarknaden. Månad 1987M01 - 2005M03

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401C_OLD/AKUMSysselAnk/?rxid=cef1fb26-a721-4aa8-82c5-c13feaff583e


Det krävs litet summeringar för att få fram statistiken från april 1990, det tar kanske en kvart att göra det manuellt.

Till detta vill jag lägga att runt 200 000 pers idag är sysselsatta i olika bidragsjobb typ nystartsjobb och instegsjobb. Sådana här jobb fanns nästan inte år 1990. Vet att ideella föreningar kunde ha en del folk anställda som de fick 90 % av lönen betald för. Sedan fanns det också en del som jobbade i ”skyddad verkstad”. Men jag skulle gissa att antalet sysselsatta i bidragsjobb och liknande är påtagligt fler idag. Till detta skall läggas att sysselsättningssiffrorna blåsts upp av ROT- och RUT-jobb som väl också kan sägas vara en slags bidragssysselsättning eftersom de finansieras med skattesubventioner.

Har också försökt få fram antalet arbetade timmar, vilket kanske är ett mer exakt mått. Då slipper man osäkerhet p g a att antalet deltidare kan variera. Att döma av det jag knappat in hittills verkar det som om antalet arbetade timmar i april 1990 faktiskt var fler än motsvarande månad 2014. Men eftersom skillnaden var så pass stor vill jag försöka titta närmare på det här innan jag uttalar mig. Den siffra jag fick fram var 147,7 miljoner timmar för april 1990 och 125,5 miljoner timmar för april 2014. Tycker att det verkar litet konstigt eftersom sjukfrånvaron är lägre idag. Vi måste ha fått en helt otrolig ökning av deltidarna om det här skall stämma. Eller att folk börjat ta ut en massa mer semester i april.

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i lör 24 maj - 23:18

K. V. Pauker skrev:En av de största bluffarna i dagens svenska politik är att vi behöver fler invandrare för att försörja framtidens pensionärer och att invandringen hjälpt till att försörja 40-talisterna som nu nästan helt gått i pension.

Jamandet om att vi behövde fler invandrare p g a arbetskraftsbrist verkar ha börjat runt 1990 med att folkpartiledaren Bengt Westerberg gapade om detta i Affärsvärlden.

Men hur ser det då ut i verkligheten?

Befolkningen i Sverige har ökat med runt 1,1 miljon pers sedan april 1990. Antalet sysselsatta i åldern 15-64 år verkar i april 2014 ha varit 4 522 900 personer (4 697 900 – 175 000). Motsvarande siffra i april 1990 verkar ha varit 4 448 800, alltså bara 74 100 personer färre! Detta innebär alltså att i stort sett samma mängd arbetande människor fått försörja 1,1 miljoner fler människor. Inte konstigt då att man tvingas sänka pensioner, A-kassa och ta bort änkepensioner.

Statistiken har jag tagit fram här:


19/5 -14, Grundtabeller april 2014

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ej-sasongsrensad/262724/(Sysselsatta 1976 till och med 2004 enligt tidigare svensk definition) →

Sysselsatta 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och anknytningsgrad till arbetsmarknaden. Månad 1987M01 - 2005M03

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401C_OLD/AKUMSysselAnk/?rxid=cef1fb26-a721-4aa8-82c5-c13feaff583e


Det krävs litet summeringar för att få fram statistiken från april 1990, det tar kanske en kvart att göra det manuellt.

Till detta vill jag lägga att runt 200 000 pers idag är sysselsatta i olika bidragsjobb typ nystartsjobb och instegsjobb. Sådana här jobb fanns nästan inte år 1990. Vet att ideella föreningar kunde ha en del folk anställda som de fick 90 % av lönen betald för. Sedan fanns det också en del som jobbade i ”skyddad verkstad”. Men jag skulle gissa att antalet sysselsatta i bidragsjobb och liknande är påtagligt fler idag. Till detta skall läggas att sysselsättningssiffrorna blåsts upp av ROT- och RUT-jobb som väl också kan sägas vara en slags bidragssysselsättning eftersom de finansieras med skattesubventioner.

Har också försökt få fram antalet arbetade timmar, vilket kanske är ett mer exakt mått. Då slipper man osäkerhet p g a att antalet deltidare kan variera. Att döma av det jag knappat in hittills verkar det som om antalet arbetade timmar i april 1990 faktiskt var fler än motsvarande månad 2014. Men eftersom skillnaden var så pass stor vill jag försöka titta närmare på det här innan jag uttalar mig. Den siffra jag fick fram var 147,7 miljoner timmar för april 1990 och 125,5 miljoner timmar för april 2014. Tycker att det verkar litet konstigt eftersom sjukfrånvaron är lägre idag. Vi måste ha fått en helt otrolig ökning av deltidarna om det här skall stämma. Eller att folk börjat ta ut en massa mer semester i april.
Nu har jag tittat litet på det där med antal arbetade timmar.

Det verkar som om man finansierat uppehället för den 1,1 miljon pers som tillkommit utan att fler kommit i arbete bl a med att de som jobbat fått jobba mer. Det stämmer i så fall rätt väl med att sjukfrånvaron sjunkit. [Övrig finansiering verkar ha utgjorts av sänkta pensioner, slopade änkepensioner, sänkt A-kassa (speciellt nödvändigt p g a fler arbetslösa), mer än en halvering av antalet vårdplatser (vi ligger lägst i Västeuropa nu), plundring av AP-fonder och utförsäljning av statligt ägda tillgångar i bolag och myndigheter som Vin & Sprit, Telia, Nordea, Assi, Domänverket, Vasakronan (fastigheter) samt stimulans av konsumtion i stället för sparande (hushållsskulderna har stigit från runt 120 % till 175 % av disponibel inkomst sedan 1990).]

Sedan jobbar nog också fler pensionärer nu eftersom pensionerna sänkts. Så i stället för att invandrare använts till att försörja pensionärerna så har pensionärer kommit att användas till att försörja invandrare. Så bluffen utgör ju ur sistnämnda synpunkt sett en dubbel fräckhet.

Låt oss nu titta på källorna till antalet arbetade timmar.

Antalet arbetade timmar för april 2014 i åldrarna 16-64 år, som var ca 140,7 miljoner/vecka, får vi fram genom att ta siffran 145,0 miljoner/vecka för åldern 16-74 år timmar tabell 7 och 8 minus de 175 000 som jobbar i åldern 65-74 år gånger snittarbetstiden 24,5 timmar (tabell 1 resp tabell 2) i AKU-tabellerna för april 2014:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ej-sasongsrensad/262724/

Väljer här ”19/5 -14, Grundtabeller april 2014”.


Det man skall slå på räknaren är alltså:

145,0 miljoner/vecka (tabell 7 och 8) – 175 000 (tabell 1) x 24,5 timmar (tabell 2) = 140,7125 miljoner timmar/vecka.

Att vi får lov att ta bort arbetstiden för 65-74-åringar beror på att det äldre siffermaterialet från 1990 inte inkluderade 65-74-åringar. Och om vi nu skall titta på riktigheten i påståendet att invandrare försörjer pensionärer så är det väl också vettigt att bara titta på åldersklasserna upp till 65 år.

Den siffra jag fick fram genom att titta på alla näringsgrenar för män och kvinnor totalt i åldersklassen 16-64 år för april 1990 blev 133,76 miljoner timmar/vecka. Detta skall alltså jämföras med 140,7125 miljoner timmar/vecka för april 2014. Skillnaden blir 140,7125 – 133,76 = 6,9525 miljoner timmar/vecka. Det motsvarar en ökning på ca 5,2 % sedan april 1990. Samtidigt har dock befolkningen ökat med över 12,5 % (befolkningssiffran var i april 9 666 871 pers, med en ökning på 1,1 miljon pers så får vi 1 100 000 / 8 566 871 ≈ 12,84 %). Så befolkningen har ju ökat klart snabbare än antalet arbetade timmar. Så man har ju behövt något ytterligare förutom få svenska folket att jobba hårdare för att finansiera kalaset. Jag nämnde några faktorer inledningsvis. Ökade reallöner per timme skulle också kunna vara en faktor. De löneökningar folk fått har alltså gått till att finansiera invandringen i stället för att hamna på sparkontot som kompensation för försämrade pensioner.

Låt oss sedan titta på var jag hittade siffrorna för april 1990.

Först går vi in på startsidan för arbetskraftsundersökningarna (AKU):

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/

Här scrollar vi sedan ner till ”Gör dina egna tabeller i Statistikdatabasen”. Välj under denna rubrik alternativet ”Sysselsatta 1976 till och med 2004 enligt tidigare svensk definition” och under denna rubrik sedan ”Arbetade timmar per vecka för sysselsatta 16-64 år (AKU) efter näringsgren SNI2002 (SNI92) och kön. Månad 1987M01 - 2005M03 [2005-04-27]”:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401C_OLD/AKUMTimveckaKon/?rxid=5e6276be-00e0-4fa3-8375-39dcb7ad4291

(Hoppas länken funkar, man brukar få olika länknamn varje gång man går in här. Funkar inte länken får man gå in på startsidan före arbetskraftsundersökningarna som jag redovisat länk till ovan.)

Välj sedan ”A-Q samtliga näringsgrenar” i boxen ”näringsgren SNI 2002”, markera både män och kvinnor i boxen ”kön” och välj ”1990M04” i boxen ”månad”. Tryck sedan på knappen ”Fortsätt”. Då skall följande plottas ut:


"Arbetade timmar per vecka (AKU), 10 000-tal efter näringsgren SNI 2002, kön och månad

Män: 7993

Kvinnor: 5383"


Vi slår ihop antalet arbetade timmar för män och kvinnor: 7993 + 5383 = 13 376, vilket alltså innebär 133,76 miljoner timmar/vecka för april 1990. (Och det skulle alltså som sagt jämföras med 140,7125 miljoner timmar/vecka för april 2014.)

Det faktum att man verkar ha klassificerat näringsgrenarna enligt olika standards före resp efter april 2003 borde inte påverka totalsiffrorna tycker jag. Om man fördelar antalet timmar för olika kategorier annorlunda borde det inte påverka totalsiffran. Men den som vill publicera något i någon tidning eller i något hushållsutskick kan kanske försöka göra en extrakoll av statistikens jämförbarhet.

Så här skriver SCB själva på den utplottade sidan ”Antalet timmar per vecka (AKU) [...]” ovan:


näringsgren SNI 2002

Vid klassificering av näringsgren används för perioden 1987-2002 standarden SNI 92, där 1987-1994 är omkörda enligt SNI 92-standarden. Ny reviderad standard, SNI 2002, används i AKU from april 2003. Förskolan hänförs i SNI 2002 till grupp M i stället för till grupp N.”

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i sön 22 jun - 21:56

K. V. Pauker skrev:
K. V. Pauker skrev:En av de största bluffarna i dagens svenska politik är att vi behöver fler invandrare för att försörja framtidens pensionärer och att invandringen hjälpt till att försörja 40-talisterna som nu nästan helt gått i pension.

Jamandet om att vi behövde fler invandrare p g a arbetskraftsbrist verkar ha börjat runt 1990 med att folkpartiledaren Bengt Westerberg gapade om detta i Affärsvärlden.

Men hur ser det då ut i verkligheten?

Befolkningen i Sverige har ökat med runt 1,1 miljon pers sedan april 1990. Antalet sysselsatta i åldern 15-64 år verkar i april 2014 ha varit 4 522 900 personer (4 697 900 – 175 000). Motsvarande siffra i april 1990 verkar ha varit 4 448 800, alltså bara 74 100 personer färre! Detta innebär alltså att i stort sett samma mängd arbetande människor fått försörja 1,1 miljoner fler människor. Inte konstigt då att man tvingas sänka pensioner, A-kassa och ta bort änkepensioner.

Statistiken har jag tagit fram här:


19/5 -14, Grundtabeller april 2014

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ej-sasongsrensad/262724/(Sysselsatta 1976 till och med 2004 enligt tidigare svensk definition) →

Sysselsatta 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och anknytningsgrad till arbetsmarknaden. Månad 1987M01 - 2005M03

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401C_OLD/AKUMSysselAnk/?rxid=cef1fb26-a721-4aa8-82c5-c13feaff583e


Det krävs litet summeringar för att få fram statistiken från april 1990, det tar kanske en kvart att göra det manuellt.

Till detta vill jag lägga att runt 200 000 pers idag är sysselsatta i olika bidragsjobb typ nystartsjobb och instegsjobb. Sådana här jobb fanns nästan inte år 1990. Vet att ideella föreningar kunde ha en del folk anställda som de fick 90 % av lönen betald för. Sedan fanns det också en del som jobbade i ”skyddad verkstad”. Men jag skulle gissa att antalet sysselsatta i bidragsjobb och liknande är påtagligt fler idag. Till detta skall läggas att sysselsättningssiffrorna blåsts upp av ROT- och RUT-jobb som väl också kan sägas vara en slags bidragssysselsättning eftersom de finansieras med skattesubventioner.

Har också försökt få fram antalet arbetade timmar, vilket kanske är ett mer exakt mått. Då slipper man osäkerhet p g a att antalet deltidare kan variera. Att döma av det jag knappat in hittills verkar det som om antalet arbetade timmar i april 1990 faktiskt var fler än motsvarande månad 2014. Men eftersom skillnaden var så pass stor vill jag försöka titta närmare på det här innan jag uttalar mig. Den siffra jag fick fram var 147,7 miljoner timmar för april 1990 och 125,5 miljoner timmar för april 2014. Tycker att det verkar litet konstigt eftersom sjukfrånvaron är lägre idag. Vi måste ha fått en helt otrolig ökning av deltidarna om det här skall stämma. Eller att folk börjat ta ut en massa mer semester i april.
Nu har jag tittat litet på det där med antal arbetade timmar.

Det verkar som om man finansierat uppehället för den 1,1 miljon pers som tillkommit utan att fler kommit i arbete bl a med att de som jobbat fått jobba mer. Det stämmer i så fall rätt väl med att sjukfrånvaron sjunkit. [Övrig finansiering verkar ha utgjorts av sänkta pensioner, slopade änkepensioner, sänkt A-kassa (speciellt nödvändigt p g a fler arbetslösa), mer än en halvering av antalet vårdplatser (vi ligger lägst i Västeuropa nu), plundring av AP-fonder och utförsäljning av statligt ägda tillgångar i bolag och myndigheter som Vin & Sprit, Telia, Nordea, Assi, Domänverket, Vasakronan (fastigheter) samt stimulans av konsumtion i stället för sparande (hushållsskulderna har stigit från runt 120 % till 175 % av disponibel inkomst sedan 1990).]

Sedan jobbar nog också fler pensionärer nu eftersom pensionerna sänkts. Så i stället för att invandrare använts till att försörja pensionärerna så har pensionärer kommit att användas till att försörja invandrare. Så bluffen utgör ju ur sistnämnda synpunkt sett en dubbel fräckhet.

Låt oss nu titta på källorna till antalet arbetade timmar.

Antalet arbetade timmar för april 2014 i åldrarna 16-64 år, som var ca 140,7 miljoner/vecka, får vi fram genom att ta siffran 145,0 miljoner/vecka för åldern 16-74 år timmar tabell 7 och 8 minus de 175 000 som jobbar i åldern 65-74 år gånger snittarbetstiden 24,5 timmar (tabell 1 resp tabell 2) i AKU-tabellerna för april 2014:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ej-sasongsrensad/262724/

Väljer här ”19/5 -14, Grundtabeller april 2014”.


Det man skall slå på räknaren är alltså:

145,0 miljoner/vecka (tabell 7 och 8) – 175 000 (tabell 1) x 24,5 timmar (tabell 2) = 140,7125 miljoner timmar/vecka.

Att vi får lov att ta bort arbetstiden för 65-74-åringar beror på att det äldre siffermaterialet från 1990 inte inkluderade 65-74-åringar. Och om vi nu skall titta på riktigheten i påståendet att invandrare försörjer pensionärer så är det väl också vettigt att bara titta på åldersklasserna upp till 65 år.

Den siffra jag fick fram genom att titta på alla näringsgrenar för män och kvinnor totalt i åldersklassen 16-64 år för april 1990 blev 133,76 miljoner timmar/vecka. Detta skall alltså jämföras med 140,7125 miljoner timmar/vecka för april 2014. Skillnaden blir 140,7125 – 133,76 = 6,9525 miljoner timmar/vecka. Det motsvarar en ökning på ca 5,2 % sedan april 1990. Samtidigt har dock befolkningen ökat med över 12,5 % (befolkningssiffran var i april 9 666 871 pers, med en ökning på 1,1 miljon pers så får vi 1 100 000 / 8 566 871 ≈ 12,84 %). Så befolkningen har ju ökat klart snabbare än antalet arbetade timmar. Så man har ju behövt något ytterligare förutom få svenska folket att jobba hårdare för att finansiera kalaset. Jag nämnde några faktorer inledningsvis. Ökade reallöner per timme skulle också kunna vara en faktor. De löneökningar folk fått har alltså gått till att finansiera invandringen i stället för att hamna på sparkontot som kompensation för försämrade pensioner.

Låt oss sedan titta på var jag hittade siffrorna för april 1990.

Först går vi in på startsidan för arbetskraftsundersökningarna (AKU):

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/

Här scrollar vi sedan ner till ”Gör dina egna tabeller i Statistikdatabasen”. Välj under denna rubrik alternativet ”Sysselsatta 1976 till och med 2004 enligt tidigare svensk definition” och under denna rubrik sedan ”Arbetade timmar per vecka för sysselsatta 16-64 år (AKU) efter näringsgren SNI2002 (SNI92) och kön. Månad 1987M01 - 2005M03 [2005-04-27]”:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0401__AM0401C_OLD/AKUMTimveckaKon/?rxid=5e6276be-00e0-4fa3-8375-39dcb7ad4291

(Hoppas länken funkar, man brukar få olika länknamn varje gång man går in här. Funkar inte länken får man gå in på startsidan före arbetskraftsundersökningarna som jag redovisat länk till ovan.)

Välj sedan ”A-Q samtliga näringsgrenar” i boxen ”näringsgren SNI 2002”, markera både män och kvinnor i boxen ”kön” och välj ”1990M04” i boxen ”månad”. Tryck sedan på knappen ”Fortsätt”. Då skall följande plottas ut:


"Arbetade timmar per vecka (AKU), 10 000-tal efter näringsgren SNI 2002, kön och månad

Män: 7993

Kvinnor: 5383"


Vi slår ihop antalet arbetade timmar för män och kvinnor: 7993 + 5383 = 13 376, vilket alltså innebär 133,76 miljoner timmar/vecka för april 1990. (Och det skulle alltså som sagt jämföras med 140,7125 miljoner timmar/vecka för april 2014.)

Det faktum att man verkar ha klassificerat näringsgrenarna enligt olika standards före resp efter april 2003 borde inte påverka totalsiffrorna tycker jag. Om man fördelar antalet timmar för olika kategorier annorlunda borde det inte påverka totalsiffran. Men den som vill publicera något i någon tidning eller i något hushållsutskick kan kanske försöka göra en extrakoll av statistikens jämförbarhet.

Så här skriver SCB själva på den utplottade sidan ”Antalet timmar per vecka (AKU) [...]” ovan:


näringsgren SNI 2002

Vid klassificering av näringsgren används för perioden 1987-2002 standarden SNI 92, där 1987-1994 är omkörda enligt SNI 92-standarden. Ny reviderad standard, SNI 2002, används i AKU from april 2003. Förskolan hänförs i SNI 2002 till grupp M i stället för till grupp N.”

Ser att man länkat till denna tråd på Flashback:

varför påstår sjuklövern att vi behöver en befolkningsökning?  
https://www.flashback.org/t2396278p6

Så då är det kanske läge för litet kompletterande info.


Mer exakta siffror på befolkningsökningen

Den befolkningsökning jag angav var inte exakt. Hittade ingen exakt siffra. Men siffran verkar inte vara lägre än 1,1 miljon. Någon befolkningssiffra för april eller maj 1990 hittade jag inte på scb.se. Däremot för 31 dec 1990 och folkökningen under året som var 63 594 pers. Då får vi följande siffror:

Folkmängd, 30 april 2014: 9 675 885

Folkmängd, 31 dec 1990: 8 590 630
________________________________

Diff:                                   1 085 255


Folkökningen under helåret 1990 var 63 594. Hur fördelningen var för respektive månad vet vi inte. Antagligen finns de siffrorna någonstans i SCB:s databaser, men inte i det som finns åtkomligt på nätet. Utgår vi ifrån att folkökningen var densamma varje månad under 1990 så får vi justera befolkningssiffran 8 590 630 med följande siffra:

63 594 x (8/12) = 42 396 pers, vilket innebär en folkökning 30 april 1990 till 30 april 2014 på:

1 085 255 + 42 396 = 1 127 651 pers, alltså klart mer än 1,1 miljon pers. Så en befolkningsökning på 1,1 miljon under perioden är nog snarast underdrift.Ökning när det gäller antal sysselsatta i bidragsjobb och liknande

Även här är problemet dagsaktuella siffror, även om det bör gå att få tag på sådana från Arbetsförmedlingen. Frågan är också vilka bidragsjobb som som gör att folk räknas som sysselsatta eller inte. Det borde gå att kolla med SCB. Men såvitt jag kunnat förstå så räknas t ex Fas 3 och olika praktikåtgärder inte som att individerna är sysselsatta. Nystartsjobb och Instegsjobb verkar dock räknas som sysselsättning.

Det jag hittat när det gäller Nystartsjobben är en siffra för augusti 2013, som var 43 000 pers. 3000 hade Instegsjobb. Det blir 46 000 pers i subventionerade jobbtyper som definitivt inte fanns år 1990. Så det antal fler personer som jobbade i april 1990 får vi i alla fall justera ner med en siffra i storleksordningen 46 000 pers. Den ökade sysselsättningen sedan april 1990 krymper då från 74 100 pers till 74 100 – 46 000 = 28 100 pers.

Den totala siffran personer som hade ”arbete med stöd” var enligt Arbetsförmedlingen 88 000 i augusti 2013. I den siffran ingår inte Nystartsjobb men däremot Instegsjobb, de olika varianterna av Anställningsstöd samt stödformer för personer med funktionsnedsättning. Lägger vi till de 43 000 Nystartsjobben till siffran 88 000 får vi totalsumman 131 000. Problemet med sistnämnda siffra är dock att det även 1990 fanns personer som hade lönebidragsanställningar eller jobbade på Samhall. Så det man borde ha är någon slags totalsiffra på antal personer med subventionerade anställningar i april 1990.

Statskontoret kom i rapporten ”2011:34 Subventionerade anställningar: En kartläggning” fram till att det totala antalet personer med subventionerad anställning den 31 juli 2011 var 127 800 vilket skulle jämföras med 66 157 den 31 jan år 2000. Jag misstänker att motsvarande siffra var ännu lägre år 1990. Om siffran var runt 50 000 år 1990 och motsvarande siffra idag är runt 130 000 skulle det alltså innebära att man får dra bort runt 80 000 pers från antalet sysselsatta idag för att få jämförbara siffror med 1990. Och då skulle alltså antalet sysselsatta personer faktiskt ha MINSKAT trots att vi blivit 1,1 miljon fler.  

Sedan har vi effekten av ROT & RUT, sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter skall visst ha gett en väldigt måttlig sysselsättningsökning. Men totaleffekten tillsammans med ROT och RUT verkar ha blivit något tiotusental nya jobb enligt experterna. Det här är alltså subventionerade jobb som staten går back på. Så jämförelsesiffran med 1990 får väl därför justeras ytterligare en bit nedåt.Övriga Synpunkter

Om man skall sammanfatta de verktyg man använt sig av för att finansiera en ökande andel människor i arbetsför ålder som inte jobbar så blir det följande:

- Sänkta pensioner.

- Borttagna änkepensioner för nytillkomna änkor.

- Mer än halverat antal sängplatser i sjukvården.

- Utförsäljning av aktier, helt eller delvis, i statliga företag som Pharmacia, Nordea, Telia, Vin & Sprit, Assi, Domänverket, Vasakronan, Apoteket, Svensk Bilprovning (160 miljarder bara under Alliansens regeringstid, mer om man räknar in sossarnas utförsäljningar och Bildts regering på 90-talet).

- Plundring av AP-fonderna på 258 miljarder kr (mer än 300 miljarder i dagens penningvärde).

- Stimulans av konsumtion och missgynnande av sparande genom låga räntor. Hushållens skuldsättningsgrad var år 1990 runt 120 % (och ansågs då vara hiskeligt hög) men är nu ca 175 % av disponibel inkomst. Skuldsättningsgraden sjönk fram till slutet av 90-talet men har därefter ökat. Folk har tordats låna mer eftersom de känt sig rikare p g a stigande fastighetspriser och börskurser. Nettosparandet, där man bortser från värdeökningar av tillgångar, torde vara bra mycket mindre än ökningen av skuldsättningsgraden (att få fram siffror på detta vore bra, Riksbanken eller SCB har nog siffror). När folk konsumerar i stället för att spara så ger detta på kort och kanske medellång sikt ökad sysselsättning. Om folk t ex bygger om mer och klipper sig oftare så ökar sysselsättningen. Stat/kommun/landsting får också in mer pengar i form av moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter.

Utan alla ovanstående på kort och medellång sikt sysselsättningsfrämjande komponenter så hade sysselsättningen sannolikt legat några hundra tusen back jämfört med april 1990 trots att vi blivit 1,1 miljon pers fler.

Samtidigt har man alltså fräckheten att påstå att vi behöver plocka in mer folk för att försörja pensionärerna. Kommer ni ihåg om hur de stora medierna för 10-15 år sedan jamade om att vi behövde fler invandrare för att försörja 40-talisterna som skulle gå i pension? Och när Bengt Westerberg i Affärsvärlden år 1990 tvärsäkert hävdade att vi framdeles för överskådlig tid skulle komma att ha brist på arbetskraft?

Och likadant låter det ibland nu, trots nyheter som denna:

http://www.svd.se/naringsliv/vartannat-svenskt-jobb-kan-automatiseras-om-20-ar_3661124.svd?sidan=1

Hittillsvarande faktiska trend skall alltså fortsätta, eventuellt i drastiskt stegrad takt. Vartannat jobb skall alltså kunna rationaliseras bort genom robotisering, datorisering och mekanisering. Ändå skall vi liksom ha brist på arbetskraft i stället för att ha för mycket.

Det är helt otroliga lögner man lyckas slå i folk. Bert Karlsson sade för några månader sedan att folk inte har en aning om vad det är för politik de egentligen röstar för när de lägger sina röster på ett visst parti. Jag tror just detta stämmer rätt väl. Folk måste få någon slags grundläggande information om hur de etablerade partierna fifflat med ekonomin, att de blåljuger om arbetskraftsbehovet och att man i stället för att försörja pensionärer genom invandring fått sänka pensionerna och ta bort änkepensionen för att kunna finansiera invandringen och nettobidraget till EU. Folk måste bara få den här informationen. Folk behöver ett utförligt hushållsutskick på några sidor.

Samtidigt som detta skriande behov av grundläggande basinformation finns skall SD bränna flera miljoner till på TV-reklam. Jimmie Åkesson säger knappast flaska i partiledardebatterna när det gäller grundläggande ekonomisk information. Sist sade han bara att ”invandringen kostar tiotals miljarder” utan att hänvisa till någon källa eller försöka pedagogiskt förklara vad varje person som inte behövs på arbetsmarknaden kostar och hur många miljarder t ex 300 000-400 000 extra arbetslösa personer blir. Om varje arbetslös person som bara förbrukar resurser kostar, låt säga, 150 000 kr/år i individuell och kollektiv konsumtion så ger 350 000 pers som definitivt inte behövs ett minus på 52,5 miljarder kr. Det är ett enkelt räkneexempel. Jag tror inte att en kostnad på 150 000 kr/person och år och 350 000 pers som inte behövs är för högt räknat. BNP:n per invånare i Sverige ligger i storleksordningen 55 000-60 000 USD per år, alltså i klassen 350 000-400 000 kr invånare/år. Att då anta att en individ som inte behövs förbrukar resurser för 150 000 kr/år förefaller inte orimligt, mellan tummen och pekfingret. 150 000 kr/år blir 12 500 kr/månad. Det är mer än t ex socialbidraget plus en normal hyra. Men lägg till detta också sjukvård, annan samhällsservice och infrastrukturkostnader samhället har.

Enda argumentet mot att SD i utskick och i debatter skall fokusera på kostnaden för invandringen eller ett överutbud av arbetskraft är väl att det då blir lättare att avfärda SD som ett enfrågeparti som inte klarar av något inom andra områden. Och kanske att den information SD använder sig av bara är partsinlagor till skillnad från t ex information i Dagens Nyheter som är helt objektiv. Lösningen på det här problemet är dock inte att avstå ifrån informera folk. Lösningen är att SD ger pengar till en separat organisation som innan valet får skicka ut en skrift till hushållen där man försöker göra det så sannolikt som möjligt att överutbudet av arbetskraft kostar som det kostar. Och att man förklarar VARFÖR de etablerade partierna gör som de gör och VARFÖR Sverige avviker så pass extremt från andra industriländer och nu även tar emot mest flyktingar även i absoluta tal i EU. Man bör inte rygga för att presentera detta VARFÖR för folk. Och denna förklaring VARFÖR är att Sverige var en svikare i 2:a världskriget och till skillnad från andra länder inte förklarade krig när det stod och vägde och att Sydsverige hade den mest ariska befolkningen enligt nazisterna. Man måste tala om för folk att det är fråga om att bestraffa svenska folket. Folk tror idag att partier som Moderaterna och Folkpartiet är helt igenom rationella partier som hyser en uppriktig vilja att maximera det ekonomiska välståndet i stället för att prioritera andra mål. Man bör tala om för folk att Fredrik Reinfeldt m fl sannolikt är förbannad över att folk äcklas på Internet över hans sub-sahariska härstamning (vissa inlägg på Exilen är bra exempel). Man bör upplysa folk om att Jan Björklund, vars mor flydde från det Naziockuperade Norge och är adoptivförälder kan se det som en trygghet om man har en annan väljarbas än den i Sjöbo som med 67,5 procents andel röstade Nej till flyktingmottagning år 1988. Jag föreslår att man låter någon eller några synligt ”färgade” anhängare till SD torgföra denna förklaring i hushållsutskicket med tillägget de givetvis själva kan inse argumentet att det kan vara en trygghet för färgade invånare om de färgade så småningom hamnar i majoritet men att det ekonomiska priset för detta är för högt. De kan också tillägga att det är tveksamt om en medveten befolkningspolitik av den här typen är så värst mycket mer etisk än att ändra befolkningsmajoritet genom kolonialism som i Nord- och Sydamerika, i Australien och på Nya Zeeland men att deras ställningstagande bottnar i ekonomiska konsekvenser för befintliga invandrare samt de sociala konsekvenserna i allt fler bostadsområden. Det kan här också upplysa om att Jan Björklund faktiskt sagt att dagens invandrare till Sverige är motsvarigheten till 1800-talets Karl-Oskar och Kristina (som på 1800-talet koloniserade indianterritorier i USA).  

Om t ex Kenth Ekeroth och Paula Bieler (som är halvjudar och därför kan drabbas av nazism) ogillar förklaringsmodellen att det handlar om bestraffning för slapphet mot nazism och en oönskad befolkningskomponent sett ur antinazistisk synvinkel så tror jag att det röstmässigt är bättre att be dem dra åt fanders än att undvika att sätta den faktiska förklaringen på dagordningen. Folk måste ha en gedigen förklaring till VARFÖR de etablerade partierna gör som de gör och varför detta sker i just Sverige. Det vore väldigt dumt att undvika den faktiska förklaringen då den får pusselbitarna att falla på plats och är svår att bortförklara. Vill Ekeroth/Bieler & Co verkligen minska invandringen och inte bara är ute efter att hetsa oss mot muslimerna så konstrar de inte utan skriver i stället snarare på utskicket precis som några färgade invandrare och säger att man i och för sig kan förstå resonemanget att det skulle kunna innebära en viss trygghet med en befolkningsmajoritet som rimligen inte kan vara intresserad av nazism men att det ekonomiska och sociala priset för att eliminera denna lilla risk är för stor och att det inte är rimligt att ekonomiskt och socialt bestraffa svenskarna och övriga som bor här i Sverige på det här viset och att en mer pragmatisk, mer normal politik ur ett internationellt jämförelseperspektiv är att föredra.

Jag vill att läsarna av detta inlägg uppmärksammar ledande SD:are på det här. DET ÄR JÄVLIGT VIKTIGT! Personer relativt långt ner på riksdagslistan borde vara intresserade av alla extraprocent SD kan tänkas få. Så de är kanske också en lämplig målgrupp. De lär inte bli hjälpta av partiledardebatterna eftersom Åkessons stora svaghet är att han är en relativt svag debattör, speciellt i ekonomiska frågor, och inte verkar ha lärt sig med tiden. Det verkar liksom stå stilla i skallen på honom i debatterna. Åkessons styrka är att han inte ser ut och låter som en extremist utan mer ger något typ (kd)- eller folkparti-vibbar. Han har väl också en hyfsad politisk kompass när det gäller partiets allmänna profil. Nolltoleransen innebär visserligen att fler människor man sannolikt kan lita på när det gäller att de verkligen är mot invandring åker ut. Men för att vinna förtroende hos bredare väljargrupper har detta sannolikt varit en framgångsrik strategi. Turen har också varit på Åkessons sida hittills. Att UKIP var tvungen att plocka in SD i sin EU-parlamentsgrupp för att få ihop tillräckligt med partier från olika länder måste väl betraktas som en j-a röta. Kanske bidrog också nolltoleransen till att Nigel Farage okejade SD. (Risken finns dock att Farage tvingas äta upp detta eller tvingas sparka ut SD senare, förhoppningsvis dock inte innan riksdagsvalet).

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  Max Ronalds i mån 23 jun - 1:49

K. V. Pauker skrev:Och att man förklarar VARFÖR de etablerade partierna gör som de gör och VARFÖR Sverige avviker så pass extremt från andra industriländer och nu även tar emot mest flyktingar även i absoluta tal i EU. Man bör inte rygga för att presentera detta VARFÖR för folk. Och denna förklaring VARFÖR är att Sverige var en svikare i 2:a världskriget och till skillnad från andra länder inte förklarade krig när det stod och vägde och att Sydsverige hade den mest ariska befolkningen enligt nazisterna. Man måste tala om för folk att det är fråga om att bestraffa svenska folket.

Skitsnack. Sverige är ett exceptionellt ofritt samhälle som kräver ett exceptionellt demografiskt åtgärdspaket.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-19062014-BP/EN/3-19062014-BP-EN.PDF
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3597

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  Max Ronalds i mån 30 jun - 13:33

K. V. Pauker skrev:Och att man förklarar VARFÖR de etablerade partierna gör som de gör och VARFÖR Sverige avviker så pass extremt från andra industriländer och nu även tar emot mest flyktingar även i absoluta tal i EU. Man bör inte rygga för att presentera detta VARFÖR för folk. Och denna förklaring VARFÖR är att Sverige var en svikare i 2:a världskriget och till skillnad från andra länder inte förklarade krig när det stod och vägde och att Sydsverige hade den mest ariska befolkningen enligt nazisterna. Man måste tala om för folk att det är fråga om att bestraffa svenska folket.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Förintelsen_i_Lettland

I slutet av juli 1941 inrättades ett provisoriskt getto i Riga för att den nazityska ockupationsmakten lättare skulle kunna kontrollera och övervaka Rigas judar. Det var dock inte förrän den 25 oktober samma år, genom en order av den tyske ståthållaren Hugo Wittrock, som samtliga judar i Riga med omnejd koncentrerades till ett enda, taggtrådsomgärdat, getto, beläget i området Maskavas Forštate i södra Riga.[1] Nästan 30 000 judar inhystes i bostäder i sexton kvarter.[2] Flervåningshusen var tämligen förfallna och de sanitära förhållandena var dåliga. Ansvarig för gettot var Hans-Adolf Prützmann och senare hans efterträdare, Friedrich Jeckeln.[3]

I slutet av oktober 1941 meddelade Reichsführer-SS Heinrich Himmler att han var missnöjd med den långsamma takt med vilken förintelsen i Lettland genomfördes. Den 1 november ersatte Himmler Prützmann med Jeckeln som Högre SS- och polischef.[4] Jeckeln organiserade bland annat massakern i Rumbula-skogen, som ägde rum den 30 november, den så kallade Blutsonntag, och 8 december 1941. Under dessa två dagar arkebuserades cirka 25 000 personer. Jeckeln hade utvecklat ett system vilket innebar att avrättningsproceduren effektiviserades maximalt.[4] Systemet kallades för Jeckeln-systemet eller Sardinenpackung-metoden. Enheter ur SD och lettisk milis, Schutzmannschaft, fördrev offren från deras bostäder. Därefter fick de marschera till den plats där massgravar redan hade iordningställts. På anvisad plats tvingades offren att klä av sig och lämna ifrån sig kläder och värdesaker. Därpå gick de i små grupper, 10 till 20 personer, till graven. De avklädda offren fick oftast själva kliva ner i massgravarna. De lade sig raklånga med ansiktet mot botten av graven och sköts ihjäl av SS-män med kulsprutor. Nästa grupp lade sig med huvudet vid fötterna på de redan döda och blev ihjälskjutna. Så fortgick proceduren, tills det att graven tillslöts. Jeckeln menade, att man med denna metod sparade på gravutrymme.[5] Det lettiska Arājskommandot, med Viktors Arājs och dennes ställföreträdare Herberts Cukurs i spetsen, deltog aktivt i mördandet.[6]

Mellan den 15 och 17 december 1941 förövades massakern i Liepāja. Einsatzgruppe A och medlemmar ur Schupo assisterade av lettiska milisstyrkor, bland annat Arājskommandot, arkebuserade sammanlagt drygt 2 800 lettiska judar, de flesta kvinnor och barn, i Šķēde.

Frågan till K. V. Pauker är varför Lettland enligt Eurostat godkände 35 asylansökningar under 2013. Kunde man inte tänka sig att EU försöker upprätta en fristad för utomeuropeiska flyktingar i Lettland som en "hämnd" för ovanstående event? Eller varför beslutade inte Stalin redan på 1950-talet att fylla Lettland med utomeuropeiska invandrare, exempelvis centralasiater? Stalin brukade ju syssla med sådana interna folkomflyttningar i Sovjetunionen.

Svaret är enkelt. Lettland är ett fritt samhälle och letter är generellt ett frihetsälskande folk. Är du en liten stasi-råtta som hatar frihet så ska du inte ha ett eget land där du är i majoritet. För då är risken stor att du kommer försöka expandera din polisstat på frihetsälskande folks bekostnad.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3597

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i mån 30 jun - 22:45

Max Ronalds skrev:
K. V. Pauker skrev:Och att man förklarar VARFÖR de etablerade partierna gör som de gör och VARFÖR Sverige avviker så pass extremt från andra industriländer och nu även tar emot mest flyktingar även i absoluta tal i EU. Man bör inte rygga för att presentera detta VARFÖR för folk. Och denna förklaring VARFÖR är att Sverige var en svikare i 2:a världskriget och till skillnad från andra länder inte förklarade krig när det stod och vägde och att Sydsverige hade den mest ariska befolkningen enligt nazisterna. Man måste tala om för folk att det är fråga om att bestraffa svenska folket.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Förintelsen_i_Lettland

I slutet av juli 1941 inrättades ett provisoriskt getto i Riga för att den nazityska ockupationsmakten lättare skulle kunna kontrollera och övervaka Rigas judar. Det var dock inte förrän den 25 oktober samma år, genom en order av den tyske ståthållaren Hugo Wittrock, som samtliga judar i Riga med omnejd koncentrerades till ett enda, taggtrådsomgärdat, getto, beläget i området Maskavas Forštate i södra Riga.[1] Nästan 30 000 judar inhystes i bostäder i sexton kvarter.[2] Flervåningshusen var tämligen förfallna och de sanitära förhållandena var dåliga. Ansvarig för gettot var Hans-Adolf Prützmann och senare hans efterträdare, Friedrich Jeckeln.[3]

I slutet av oktober 1941 meddelade Reichsführer-SS Heinrich Himmler att han var missnöjd med den långsamma takt med vilken förintelsen i Lettland genomfördes. Den 1 november ersatte Himmler Prützmann med Jeckeln som Högre SS- och polischef.[4] Jeckeln organiserade bland annat massakern i Rumbula-skogen, som ägde rum den 30 november, den så kallade Blutsonntag, och 8 december 1941. Under dessa två dagar arkebuserades cirka 25 000 personer. Jeckeln hade utvecklat ett system vilket innebar att avrättningsproceduren effektiviserades maximalt.[4] Systemet kallades för Jeckeln-systemet eller Sardinenpackung-metoden. Enheter ur SD och lettisk milis, Schutzmannschaft, fördrev offren från deras bostäder. Därefter fick de marschera till den plats där massgravar redan hade iordningställts. På anvisad plats tvingades offren att klä av sig och lämna ifrån sig kläder och värdesaker. Därpå gick de i små grupper, 10 till 20 personer, till graven. De avklädda offren fick oftast själva kliva ner i massgravarna. De lade sig raklånga med ansiktet mot botten av graven och sköts ihjäl av SS-män med kulsprutor. Nästa grupp lade sig med huvudet vid fötterna på de redan döda och blev ihjälskjutna. Så fortgick proceduren, tills det att graven tillslöts. Jeckeln menade, att man med denna metod sparade på gravutrymme.[5] Det lettiska Arājskommandot, med Viktors Arājs och dennes ställföreträdare Herberts Cukurs i spetsen, deltog aktivt i mördandet.[6]

Mellan den 15 och 17 december 1941 förövades massakern i Liepāja. Einsatzgruppe A och medlemmar ur Schupo assisterade av lettiska milisstyrkor, bland annat Arājskommandot, arkebuserade sammanlagt drygt 2 800 lettiska judar, de flesta kvinnor och barn, i Šķēde.

Frågan till K. V. Pauker är varför Lettland enligt Eurostat godkände 35 asylansökningar under 2013. Kunde man inte tänka sig att EU försöker upprätta en fristad för utomeuropeiska flyktingar i Lettland som en "hämnd" för ovanstående event? Eller varför beslutade inte Stalin redan på 1950-talet att fylla Lettland med utomeuropeiska invandrare, exempelvis centralasiater? Stalin brukade ju syssla med sådana interna folkomflyttningar i Sovjetunionen.

Svaret är enkelt. Lettland är ett fritt samhälle och letter är generellt ett frihetsälskande folk. Är du en liten stasi-råtta som hatar frihet så ska du inte ha ett eget land där du är i majoritet. För då är risken stor att du kommer försöka expandera din polisstat på frihetsälskande folks bekostnad.


Du har ingen exakt korrelation mellan mängden utomeuropeiska invandrare länder i EU tar emot och landets agerande under 2:a världskriget. Jämför du bara Sverige, Norge och Danmark så har du en sådan korrelation. Kanske kan man också få en hyfsad korrelationskoefficient om man tittar på antal mottagna utomeuropeiska invandrare och jämför germanskspråkiga (germanerna var ju bäst enligt nazismen) EU-länder med andra EU-länder. Å andra sidan har ju ekonomin och möjligheterna att finansiera ett uppehälle i de germanska länderna varit bättre än för EU-snittet. Så de länderna borde ju vara mest attraktiva att bosätta sig i.

Man skulle ju kunna tänka sig att bara ha ett utskick där man bara serverar ekonomisk information som att antalet sysselsatta i arbetsför ålder är ungefär detsamma som 1990 men att befolkningen ökat med 1,1 miljon och att Sverige avviker från andra EU-länder genom att ta emot mångdubbelt fler invandrare och har de mest generösa reglerna för både asylbaserad invandring och arbetskraftsinvandring utan att låta någon person (av icke-svensk eller tydligt blandad härkomst) presentera en möjlig förklaring (2:a världskriget, befolkning i Sydsverige) till detta.

Jag anser själv att förklaringen till att det gått som det gått i Sverige är en kombination av Sveriges agerande under 2:a världskriget och den ursprungliga befolkningssammansättningen i Sydsverige PLUS det faktum att de två tyngsta mediaägarfamiljerna p g a hur du skulle ha drabbats av nazismen varit speciellt angelägna om att hitta en slutgiltig lösning på nationalistproblemet i Sverige. Det sistnämnda kan man dock inte ens låta en färgad invandrare eller en person av blandad härkomst eller ens en jude säga i ett utskick om man vill att folk skall ta till sig vad som står i utskicket. Säger du det sistnämnda är det så lätt att avfärda vad som står i utskicket som "nazistpropaganda" e dyl, och då håller folk bara för öronen, bildligt talat. Men om man på något sätt säger att det är legitimt att byta ut befolkningen för att eliminera förutsättningarna för nazism men att detta är litet övernitiskt eftersom det inte riktigt behövs och är dåligt ekonomiskt även för färgade personer och personer med judiskt påbrå, ja då ligger du på en nivå där folk inte sätter händerna för öronen.

Om man sedan skall gå in mer i detalj på jämförelser med Östeuropa så är det ju faktiskt så att man i de baltiska länderna plockade människor från övriga Sovjetunionen i så pass stor omfattning att uppåt hälften av befolkningen i Lettland kom från övriga Sovjet. 48 % var visst icke-letter år 1989. Om det är så att befolkningen där var mest tjänstvillig när det gällde att massakrera judar så är det väl möjligt att man här kan hitta en korrelation mellan nazistproblemet och graden av folkutbytespolitik. Det verkar också som om andelen judar sjönk mer drastiskt i Lettland än i Estland i samband med 2:a världskriget. En annan infallsvinkel är frågan om man plockade in mer invandrare från övriga Sovjet i Lettland än i Estland p g a att man i Estland talade ett finsk-ugriskt språk och hade en påtaglig härstamningskomponent från Centralasien (i Finland är den centralasiatiska härstamningskomponenten runt 20 %). Vill man bekämpa nazism är det väl mer angeläget att plocka in invandrare i länder vars befolkning inte var förbjuden att ingå äktenskap med tyskar (finnar och ester fick inte ingå äktenskap med tyskar, eller ha sex med tyskar, eftersom eventuella avkomlingar då skulle bli "rasmässigt obestämbara"). Och att bekämpa nazism genom att importera mer ”ariska” ryssar, vitryssar och ukrainare till det finsk-ugriska Estland förefaller väl inte speciellt logiskt.

Kommer här osökt att tänka på jämförelsen Sverige-Finland. Det finsk-ugriska Finland har inte haft samma invandringstryck som Sverige vars befolkning inte var förbjuden att gifta sig med tyskar. Invandringstrycket har också varit lägre än för Norge och Danmark. Du borde inte ha haft denna skillnad sedan runt 20 år tillbaka i tiden. Finland har sedan ungefär 20 år tillbaka i tiden ungefär samma levnadsstandard som Sverige och Danmark. För 40 år sedan var Finland märkbart fattigare, men så har inte varit fallet de senaste 20 åren. Norge, som de senaste 25 åren varit rikare än Sverige, har tagit emot påtagligt färre utomeuropeiska invandrare än Sverige. Norge gjorde kraftfullt motstånd mot nazismen och sprängde en anläggning där tyskarna framställde tungt vatten (som behövdes om man ville bygga atombomber). Sverige lät i stället permitentrafiken gå genom landet och sålde järnmalm och kullager för fulla muggar till Nazityskland.

En sak till om Estland förresten. Vill minnas att jag för några år sedan postade några kommentarer här på Exilen om att låglönelandet Estland tog in arbetskraftsinvandrare från Östasien (tror det var Vietnam). Tjeckien gjorde likadant. Mycket suspekt när man plockar in arbetskraftsinvandrare till låglöneländer som skulle må väldigt bra av att strypa utbudet av arbetskraft för att pressa upp lönerna. Tjeckoslovakien plockade förresten in en hel del arbetskraftsinvandrare från Vietnam under kommunisttiden. Att göra så i ett land där man skapade full sysselsättning genom en massa låtsasjobb precis som i övriga Östeuropa framstår som rätt suspekt. Ett straff för att man frivilligt anslöt sig till Nazityskland (och inte protesterade förrän efter kriget med litet fördrivningar)? I Polen, där bönderna stoppade in judar i lador och tuttade på efter att de tyska trupperna marscherat in, hade man visst en hel del koncentrationsläger och större avrättningsomgångar efter det kommunistiska maktövertagandet.

Undrar förresten hur det hade sett ut om man under kommunismen i Östeuropa hade massimporterat färgade människor i stället för att plocka in litet småduttar? Då hade man i väst kunnat göra kopplingen "kommunistisk diktatur" = syfte att byta ut befolkningen --> lättare i väst att koppla massinvandring till aggression mot den egna befolkningen. Om de politiska ledningarna och de stora medierna i väst var mot kommunism och kommunism även tycktes innebära ett aggressivt folkutbyte skulle det ha kunnat göra det mer legitimt att vara mot folkutbyte i väst och mindre legitimt att vara för folkutbyte i väst. Om man tänkt satsa på den västliga samhällsmodellen så var det antagligen klokt att hålla den samhällsmodellen och politik som förknippades med denna så legitim som möjligt.  

Jag tror sammanfattningsvis att det går att övertyga folk om det ligger något i att anledningen till att Sverige avviker från andra länder när det gäller invandringspolitiken är en kombination av befolkningssammansättningen och oviljan att kriga mot nazisterna. Någon förklaring till skillnaden måste finnas. Politiker och media kan inte längre hävda att Sverige är rikast. Att hävda att Sverige är otroligt moraliskt mycket mer högstående än andra länder är ett vanskligt argument ur invandringsförespråkarsynpunkt eftersom man då faktiskt säger att Sverige skulle kunna lätta på trycket men ändå inte vara sämre än andra länder. De tekniker man idag använder i hjärntvätten bygger ju snarare på att vi för så hård flyktingpolitik det bara går och på att anledningen till invandrarnas situation på arbetsmarknaden och alla andra invandrarproblem är att den ursprungliga befolkningen är rasistisk och brister i generositet mot färgade människor. Fall där asylsökares problemprofil inte riktigt passar in på alla de kriterier som radats upp i lagar och förordningar som skäl för uppehållstillstånd och där den asylsökande hamnar mellan två stolar eller faller litet ur ramen för vad man brukar ge uppehållstillstånd för, men där folk ändå spontant tycker synd om invandraren, brukar med jämna mellanrum slås upp stort i media. Det här är en ganska effektiv propagandametod om man vill intala folk att svensk flyktingpolitik är så hård som det bara går och att de som föreslår skärpningar intar en helt omänsklig och extrem attityd. Så att säga att Sverige tar emot fler invandrare eftersom Sverige är så pass mycket mer moraliskt högstående än andra länder är ju vanskligt. Men det är ju möjligt att man kör med något sådant argument ändå. Ett utmärkande drag för den breda allmänheten är ju att folk kan tro på två saker som motsäger varandra samtidigt om magkänslan säger att man kan få positiv respons/undvika negativ respons genom att ändå svälja detta. Folk kan ju i nästan samma nyhetssändning få höra att Sverige har stor arbetslöshet samtidigt som vi behöver importera arbetskraft p g a arbetskraftsbrist utan att reflektera över motsägelsefullheten. De flesta människor måste få sådana här motsägelsefullheter tydligt på agendan för att reagera på dem. Någon måste sätta informationskomponenterna på agendan och säga att "detta är en motsägelsefullhet". Den som gör detta bör helst också vara någon slags auktoritet och definitivt inte någon typ ledaren för Svenskarnas Parti. Om ledaren för Svenskarnas Parti säger att ”detta är en motsägelsefullhet” så tror folk ändå inte på detta. Om däremot någon typ förre landshövdingen Hans Hagnell (s) säger det så tror däremot åtminstone sossar att det kan ligga något i synpunkten att detta framstår som något motsägelsefullt.

Om jag skulle gissa vilket argument man skulle använda för att avfärda synpunkten att Sverige avviker starkt från andra länder när det gäller invandringspolitiken och att detta beror på Sveriges politik under 2:a världskriget och befolkningssammansättningen i Sydsverige så tror jag att man skulle satsa på att säga något typ "Sverige är fortfarande ett av världens rikaste länder och vi skall vara stolta över att vi är ett öppet land". Om inte alla hushåll fått utskicket eller om den som framför funderingar om vad förklaringen skulle kunna vara inte ser färgad ut på bild så skulle man eventuellt kunna försöka på något sätt att påstå att någon nazist eller främlingsfientlig försöker påstå att vi plockar hit folk för att bekämpa nazismen. Skulle dock tro att det är rätt riskabelt att ytterligare sätta en viktig delförklaring till varför svensk invandringspolitik ser ut som den gör på agendan.

Det mest effektiva medlet mot information om invandringens ekonomiska konsekvenser och förklaringarna till varför Sverige avviker är nog att se till att dylik information inte når svenska folket. Och det gör man effektivast genom att skicka in folk i Sverigedemokraterna, som har pengarna för att finansiera ett sådant här utskick, och se till att Sverigedemokraterna slösar bort sina pengar på annat i stället, som t ex TV-reklam i TV4 och annonstavle-reklam på Södermalm. Och så kommer det antagligen att bli. Men jag uppmanar alltså folk att uppmärksamma SD:s ledning på det här. Samt de riksdagskandidater som står långt ner på listan som riskerar att inte komma in i riksdagen p g a att allmänheten får sådana här utskick och p g a att Jimmie Åkesson, nu när Maud Olofsson och Lars Ohly avgått, är den sämste debattören bland partiledarna för riksdagspartierna. Jimmie Åkesson själv borde kanske förresten vara intresserad av allt som kompenserar för hans uppenbara brister som debattör. Annars får han en relativt stor grupp människor i partiet som ser honom som ett problem och en belastning och som tycker att man genom att bli av med Åkesson kanske kan komma in i riksdagen nästa gång. Men går allt bra blir denna grupp obefintlig eller högst minimal.  

Man kan dock som sagt skicka iväg ett utskick där man bara presenterar den ekonomiska informationen och påpekar att Sverige avviker från andra europeiska länder och än mer vid jämförelser med länder som Japan och Sydkorea. Detta är helt klart bättre än att inte ha något utskick alls. Det är också bättre för Sverigedemokraterna om invandringsbiten i huvudsak kan tas av någon annan avsändare. Ju mindre SD fokuserar på invandringen, desto mindre extremt framstår partiet. Övriga partier handlar nästan helt om hur man skall få in så många invandrare som möjligt och finansieringen av detta och andra internationalistiska projekt utan att det blir kaos. Plundra AP-fonder, sänka pensioner, avskaffa änkepensioner, sälja ut statliga företag för att få pengar till invandringen, kapa sjukvårdsplatser för att få råd med invandringen, instegsjobb och andra subventioner för att frisera arbetslösheten bland invandrare, se till att Cecilia Malmström fixar EU-lagstiftning som gör att ensamkommande skäggbarn inte fastnar i andra EU-länder utan lätt kan slussas, hit, ge FRA utökade informationsinsamlingsmöjligheter så att man kan se vilka som surfar in på invandringskritiska sajter (och sedan lämna uppgifterna till NSA som sedan lämnar uppgifterna vidare till sina samarbetspartners), ceremonier för invandrare på nationaldagen och midsommar, mångkulturkampanjer, knyta kronan till Ecun så att ekonomin brakar ihop så att man kan säga att vi behöver gå med i EU (och därmed få öppna gränser) för att ”rädda” ekonomin osv, osv. Listan kan säkert göras längre. Men på upploppet i valkampanjen handlar det inte om att gapa om fördelarna med en sådan politik utan om hårdförsäljning rörande hur mycket man kan omfördela från andra grupper i samhället till de grupper man vill locka och litet förtroendegrejer som att vara bäst på skolan eller balansera utgifter och inkomster och kanske någon profilfråga typ att vara för miljön eller vara litet så där ljumt kristen. Man framstår nog som ett mer normalt och vettigt parti om man låter ungefär likadant och försöker optimera de traditionella politik-variablerna.

Ett problem för SD är att man inte kan täcka in hela det fördelningspolitiska spektrat eftersom man som ensamt invandringskritiskt parti nästan måste lägga sig i mitten för att optimera antalet väljare. Men man skulle kanske kunna vända på detta och säga att SD blir en stabiliserande faktor i svensk politik om man blir vågmästare eftersom svängningarna till höger och vänster i politiken då minskar. Detta borde tilltala mittenväljarna och en del osäkra väljare i mittfältet. Kan man sedan krydda detta detta med litet profilfrågor och konstruktiva förslag som folk tycker är vettiga så har man en bra politisk mix. En bra profilfråga SD hade i EU-valet var synpunkten att EU inte skulle lägga sig i svensk jaktpolitik. Har för mig att en del jägare varit förbannade över att EU velat förbjuda blyhagel (hagel av hårdare material kan ge rikoschetter som studsar in i ögonen). Men det var väldigt synd att centern kunde sno frågan om stöd till glesbygdsbutiker och glesbygdsmackar. Centern har de senaste månaderna tyvärr lyckats ta tillbaka en del stöd på landsbygden. Jag vet att en del SD:are tidigare protesterat mot Maud Olofssons pumplag. Så det var väldigt synd att centern på det här viset lyckades ta röster som SD borde ha kunnat plocka. Nu kanske centern olyckligtvis lyckas hålla sig kvar i riksdagen trots att det varit man själv genom Maud Olofssons pumplag som varit det största problemet för glesbygdsservicen. Jag noterar att Jimmie Åkesson i den partiledardebatt där Annie Lööf lanserade litet lösa idéer om stöd till glesbygdsmackar och glesbygdsbutiker inte påminde henne om att det var centern som drev igenom pumplagen och att SD var emot den och att det mest pålitliga stödet för glesbygdsservicen borde vara SD och inte centern.

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  Max Ronalds i tis 1 jul - 17:02

K. V. Pauker skrev:
Du har ingen exakt korrelation mellan mängden utomeuropeiska invandrare länder i EU tar emot och landets agerande under 2:a världskriget. Jämför du bara Sverige, Norge och Danmark så har du en sådan korrelation. Kanske kan man också få en hyfsad korrelationskoefficient om man tittar på antal mottagna utomeuropeiska invandrare och jämför germanskspråkiga (germanerna var ju bäst enligt nazismen) EU-länder med andra EU-länder. Å andra sidan har ju ekonomin och möjligheterna att finansiera ett uppehälle i de germanska länderna varit bättre än för EU-snittet. Så de länderna borde ju vara mest attraktiva att bosätta sig i.

Man skulle ju kunna tänka sig att bara ha ett utskick där man bara serverar ekonomisk information som att antalet sysselsatta i arbetsför ålder är ungefär detsamma som 1990 men att befolkningen ökat med 1,1 miljon och att Sverige avviker från andra EU-länder genom att ta emot mångdubbelt fler invandrare och har de mest generösa reglerna för både asylbaserad invandring och arbetskraftsinvandring utan att låta någon person (av icke-svensk eller tydligt blandad härkomst) presentera en möjlig förklaring (2:a världskriget, befolkning i Sydsverige) till detta.

Jag anser själv att förklaringen till att det gått som det gått i Sverige är en kombination av Sveriges agerande under 2:a världskriget och den ursprungliga befolkningssammansättningen i Sydsverige PLUS det faktum att de två tyngsta mediaägarfamiljerna p g a hur du skulle ha drabbats av nazismen varit speciellt angelägna om att hitta en slutgiltig lösning på nationalistproblemet i Sverige. Det sistnämnda kan man dock inte ens låta en färgad invandrare eller en person av blandad härkomst eller ens en jude säga i ett utskick om man vill att folk skall ta till sig vad som står i utskicket. Säger du det sistnämnda är det så lätt att avfärda vad som står i utskicket som "nazistpropaganda" e dyl, och då håller folk bara för öronen, bildligt talat. Men om man på något sätt säger att det är legitimt att byta ut befolkningen för att eliminera förutsättningarna för nazism men att detta är litet övernitiskt eftersom det inte riktigt behövs och är dåligt ekonomiskt även för färgade personer och personer med judiskt påbrå, ja då ligger du på en nivå där folk inte sätter händerna för öronen.

Om man sedan skall gå in mer i detalj på jämförelser med Östeuropa så är det ju faktiskt så att man i de baltiska länderna plockade människor från övriga Sovjetunionen i så pass stor omfattning att uppåt hälften av befolkningen i Lettland kom från övriga Sovjet. 48 % var visst icke-letter år 1989. Om det är så att befolkningen där var mest tjänstvillig när det gällde att massakrera judar så är det väl möjligt att man här kan hitta en korrelation mellan nazistproblemet och graden av folkutbytespolitik. Det verkar också som om andelen judar sjönk mer drastiskt i Lettland än i Estland i samband med 2:a världskriget. En annan infallsvinkel är frågan om man plockade in mer invandrare från övriga Sovjet i Lettland än i Estland p g a att man i Estland talade ett finsk-ugriskt språk och hade en påtaglig härstamningskomponent från Centralasien (i Finland är den centralasiatiska härstamningskomponenten runt 20 %). Vill man bekämpa nazism är det väl mer angeläget att plocka in invandrare i länder vars befolkning inte var förbjuden att ingå äktenskap med tyskar (finnar och ester fick inte ingå äktenskap med tyskar, eller ha sex med tyskar, eftersom eventuella avkomlingar då skulle bli "rasmässigt obestämbara"). Och att bekämpa nazism genom att importera mer ”ariska” ryssar, vitryssar och ukrainare till det finsk-ugriska Estland förefaller väl inte speciellt logiskt.

Kommer här osökt att tänka på jämförelsen Sverige-Finland. Det finsk-ugriska Finland har inte haft samma invandringstryck som Sverige vars befolkning inte var förbjuden att gifta sig med tyskar. Invandringstrycket har också varit lägre än för Norge och Danmark. Du borde inte ha haft denna skillnad sedan runt 20 år tillbaka i tiden. Finland har sedan ungefär 20 år tillbaka i tiden ungefär samma levnadsstandard som Sverige och Danmark. För 40 år sedan var Finland märkbart fattigare, men så har inte varit fallet de senaste 20 åren. Norge, som de senaste 25 åren varit rikare än Sverige, har tagit emot påtagligt färre utomeuropeiska invandrare än Sverige. Norge gjorde kraftfullt motstånd mot nazismen och sprängde en anläggning där tyskarna framställde tungt vatten (som behövdes om man ville bygga atombomber). Sverige lät i stället permitentrafiken gå genom landet och sålde järnmalm och kullager för fulla muggar till Nazityskland.

En sak till om Estland förresten. Vill minnas att jag för några år sedan postade några kommentarer här på Exilen om att låglönelandet Estland tog in arbetskraftsinvandrare från Östasien (tror det var Vietnam). Tjeckien gjorde likadant. Mycket suspekt när man plockar in arbetskraftsinvandrare till låglöneländer som skulle må väldigt bra av att strypa utbudet av arbetskraft för att pressa upp lönerna. Tjeckoslovakien plockade förresten in en hel del arbetskraftsinvandrare från Vietnam under kommunisttiden. Att göra så i ett land där man skapade full sysselsättning genom en massa låtsasjobb precis som i övriga Östeuropa framstår som rätt suspekt. Ett straff för att man frivilligt anslöt sig till Nazityskland (och inte protesterade förrän efter kriget med litet fördrivningar)? I Polen, där bönderna stoppade in judar i lador och tuttade på efter att de tyska trupperna marscherat in, hade man visst en hel del koncentrationsläger och större avrättningsomgångar efter det kommunistiska maktövertagandet.

Undrar förresten hur det hade sett ut om man under kommunismen i Östeuropa hade massimporterat färgade människor i stället för att plocka in litet småduttar? Då hade man i väst kunnat göra kopplingen "kommunistisk diktatur" = syfte att byta ut befolkningen --> lättare i väst att koppla massinvandring till aggression mot den egna befolkningen. Om de politiska ledningarna och de stora medierna i väst var mot kommunism och kommunism även tycktes innebära ett aggressivt folkutbyte skulle det ha kunnat göra det mer legitimt att vara mot folkutbyte i väst och mindre legitimt att vara för folkutbyte i väst. Om man tänkt satsa på den västliga samhällsmodellen så var det antagligen klokt att hålla den samhällsmodellen och politik som förknippades med denna så legitim som möjligt.  

Jag tror sammanfattningsvis att det går att övertyga folk om det ligger något i att anledningen till att Sverige avviker från andra länder när det gäller invandringspolitiken är en kombination av befolkningssammansättningen och oviljan att kriga mot nazisterna. Någon förklaring till skillnaden måste finnas. Politiker och media kan inte längre hävda att Sverige är rikast. Att hävda att Sverige är otroligt moraliskt mycket mer högstående än andra länder är ett vanskligt argument ur invandringsförespråkarsynpunkt eftersom man då faktiskt säger att Sverige skulle kunna lätta på trycket men ändå inte vara sämre än andra länder. De tekniker man idag använder i hjärntvätten bygger ju snarare på att vi för så hård flyktingpolitik det bara går och på att anledningen till invandrarnas situation på arbetsmarknaden och alla andra invandrarproblem är att den ursprungliga befolkningen är rasistisk och brister i generositet mot färgade människor. Fall där asylsökares problemprofil inte riktigt passar in på alla de kriterier som radats upp i lagar och förordningar som skäl för uppehållstillstånd och där den asylsökande hamnar mellan två stolar eller faller litet ur ramen för vad man brukar ge uppehållstillstånd för, men där folk ändå spontant tycker synd om invandraren, brukar med jämna mellanrum slås upp stort i media. Det här är en ganska effektiv propagandametod om man vill intala folk att svensk flyktingpolitik är så hård som det bara går och att de som föreslår skärpningar intar en helt omänsklig och extrem attityd. Så att säga att Sverige tar emot fler invandrare eftersom Sverige är så pass mycket mer moraliskt högstående än andra länder är ju vanskligt. Men det är ju möjligt att man kör med något sådant argument ändå. Ett utmärkande drag för den breda allmänheten är ju att folk kan tro på två saker som motsäger varandra samtidigt om magkänslan säger att man kan få positiv respons/undvika negativ respons genom att ändå svälja detta. Folk kan ju i nästan samma nyhetssändning få höra att Sverige har stor arbetslöshet samtidigt som vi behöver importera arbetskraft p g a arbetskraftsbrist utan att reflektera över motsägelsefullheten. De flesta människor måste få sådana här motsägelsefullheter tydligt på agendan för att reagera på dem. Någon måste sätta informationskomponenterna på agendan och säga att "detta är en motsägelsefullhet". Den som gör detta bör helst också vara någon slags auktoritet och definitivt inte någon typ ledaren för Svenskarnas Parti. Om ledaren för Svenskarnas Parti säger att ”detta är en motsägelsefullhet” så tror folk ändå inte på detta. Om däremot någon typ förre landshövdingen Hans Hagnell (s) säger det så tror däremot åtminstone sossar att det kan ligga något i synpunkten att detta framstår som något motsägelsefullt.

Om jag skulle gissa vilket argument man skulle använda för att avfärda synpunkten att Sverige avviker starkt från andra länder när det gäller invandringspolitiken och att detta beror på Sveriges politik under 2:a världskriget och befolkningssammansättningen i Sydsverige så tror jag att man skulle satsa på att säga något typ "Sverige är fortfarande ett av världens rikaste länder och vi skall vara stolta över att vi är ett öppet land". Om inte alla hushåll fått utskicket eller om den som framför funderingar om vad förklaringen skulle kunna vara inte ser färgad ut på bild så skulle man eventuellt kunna försöka på något sätt att påstå att någon nazist eller främlingsfientlig försöker påstå att vi plockar hit folk för att bekämpa nazismen. Skulle dock tro att det är rätt riskabelt att ytterligare sätta en viktig delförklaring till varför svensk invandringspolitik ser ut som den gör på agendan.

Det mest effektiva medlet mot information om invandringens ekonomiska konsekvenser och förklaringarna till varför Sverige avviker är nog att se till att dylik information inte når svenska folket. Och det gör man effektivast genom att skicka in folk i Sverigedemokraterna, som har pengarna för att finansiera ett sådant här utskick, och se till att Sverigedemokraterna slösar bort sina pengar på annat i stället, som t ex TV-reklam i TV4 och annonstavle-reklam på Södermalm. Och så kommer det antagligen att bli. Men jag uppmanar alltså folk att uppmärksamma SD:s ledning på det här. Samt de riksdagskandidater som står långt ner på listan som riskerar att inte komma in i riksdagen p g a att allmänheten får sådana här utskick och p g a att Jimmie Åkesson, nu när Maud Olofsson och Lars Ohly avgått, är den sämste debattören bland partiledarna för riksdagspartierna. Jimmie Åkesson själv borde kanske förresten vara intresserad av allt som kompenserar för hans uppenbara brister som debattör. Annars får han en relativt stor grupp människor i partiet som ser honom som ett problem och en belastning och som tycker att man genom att bli av med Åkesson kanske kan komma in i riksdagen nästa gång. Men går allt bra blir denna grupp obefintlig eller högst minimal.  

Man kan dock som sagt skicka iväg ett utskick där man bara presenterar den ekonomiska informationen och påpekar att Sverige avviker från andra europeiska länder och än mer vid jämförelser med länder som Japan och Sydkorea. Detta är helt klart bättre än att inte ha något utskick alls. Det är också bättre för Sverigedemokraterna om invandringsbiten i huvudsak kan tas av någon annan avsändare. Ju mindre SD fokuserar på invandringen, desto mindre extremt framstår partiet. Övriga partier handlar nästan helt om hur man skall få in så många invandrare som möjligt och finansieringen av detta och andra internationalistiska projekt utan att det blir kaos. Plundra AP-fonder, sänka pensioner, avskaffa änkepensioner, sälja ut statliga företag för att få pengar till invandringen, kapa sjukvårdsplatser för att få råd med invandringen, instegsjobb och andra subventioner för att frisera arbetslösheten bland invandrare, se till att Cecilia Malmström fixar EU-lagstiftning som gör att ensamkommande skäggbarn inte fastnar i andra EU-länder utan lätt kan slussas, hit, ge FRA utökade informationsinsamlingsmöjligheter så att man kan se vilka som surfar in på invandringskritiska sajter (och sedan lämna uppgifterna till NSA som sedan lämnar uppgifterna vidare till sina samarbetspartners), ceremonier för invandrare på nationaldagen och midsommar, mångkulturkampanjer, knyta kronan till Ecun så att ekonomin brakar ihop så att man kan säga att vi behöver gå med i EU (och därmed få öppna gränser) för att ”rädda” ekonomin osv, osv. Listan kan säkert göras längre. Men på upploppet i valkampanjen handlar det inte om att gapa om fördelarna med en sådan politik utan om hårdförsäljning rörande hur mycket man kan omfördela från andra grupper i samhället till de grupper man vill locka och litet förtroendegrejer som att vara bäst på skolan eller balansera utgifter och inkomster och kanske någon profilfråga typ att vara för miljön eller vara litet så där ljumt kristen. Man framstår nog som ett mer normalt och vettigt parti om man låter ungefär likadant och försöker optimera de traditionella politik-variablerna.

Ett problem för SD är att man inte kan täcka in hela det fördelningspolitiska spektrat eftersom man som ensamt invandringskritiskt parti nästan måste lägga sig i mitten för att optimera antalet väljare. Men man skulle kanske kunna vända på detta och säga att SD blir en stabiliserande faktor i svensk politik om man blir vågmästare eftersom svängningarna till höger och vänster i politiken då minskar. Detta borde tilltala mittenväljarna och en del osäkra väljare i mittfältet. Kan man sedan krydda detta detta med litet profilfrågor och konstruktiva förslag som folk tycker är vettiga så har man en bra politisk mix. En bra profilfråga SD hade i EU-valet var synpunkten att EU inte skulle lägga sig i svensk jaktpolitik. Har för mig att en del jägare varit förbannade över att EU velat förbjuda blyhagel (hagel av hårdare material kan ge rikoschetter som studsar in i ögonen). Men det var väldigt synd att centern kunde sno frågan om stöd till glesbygdsbutiker och glesbygdsmackar. Centern har de senaste månaderna tyvärr lyckats ta tillbaka en del stöd på landsbygden. Jag vet att en del SD:are tidigare protesterat mot Maud Olofssons pumplag. Så det var väldigt synd att centern på det här viset lyckades ta röster som SD borde ha kunnat plocka. Nu kanske centern olyckligtvis lyckas hålla sig kvar i riksdagen trots att det varit man själv genom Maud Olofssons pumplag som varit det största problemet för glesbygdsservicen. Jag noterar att Jimmie Åkesson i den partiledardebatt där Annie Lööf lanserade litet lösa idéer om stöd till glesbygdsmackar och glesbygdsbutiker inte påminde henne om att det var centern som drev igenom pumplagen och att SD var emot den och att det mest pålitliga stödet för glesbygdsservicen borde vara SD och inte centern.

Okej, det var ju ett uttömmande svar. Man jag kan inte säga att jag håller med.

Det ekonomiska argumentet mot invandringen (mer pengar i plånboken, bättre sjukvård, osv) köper jag inte för fem öre. Utan invandringen så hade förmodligen dårarna hittat på någonting annat att bränna pengar på.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5901590

Prislappen för kokainmålet: 100 miljoner kronor

Sveriges största narkotikamål slutade i veckan i nederlag för polis och åklagare. Men notan för rättsväsendet blev hög. Fem myndigheter har betalat sammanlagt 103 miljoner kronor. Det visar en granskning som P1-programmet i ”I lagens namn” har gjort.

I hopp om att få fast den 41-årige svensk som misstänktes styra ett internationellt narkotikaimperium godkände polisledningen extraordinära kostnader.

Under cover-agenter skickades ut i världen med uppdrag att leva lyxliv och en specialutrustad BMW lånades ut till den misstänkta organisationen.

Rikskriminalen vill inte redovisa enskilda poster i operationen, men beräknar driftskostnaderna till drygt fem miljoner kronor. Därutöver kommer 12 miljoner i löner, enligt det underlag som ”I lagens namn” begärt ut.

Stockholmspolisen deltog inte i själva utredningen, men tvingades lägga 25 miljoner på bevakningen av rättegångarna.

Kriminalvårdens kostnader för att hålla de misstänkta häktade under rekordlånga tider beräknas till 13 miljoner.

Mest pengar går till advokaterna - totalt nästan 42 miljoner. Och då har hovrätten ändå prutat rejält.

– Vi har skurit en del för flera av advokaterna, och för några mycket, säger hovrättsrådet Niklas Wågnert till ”I lagens namn”.

De båda advokater som försvarat 41-åringen får avdrag med totalt 1,2 miljoner - bland eftersom de anses ha besökt sin friade klient alltför ofta i häktet, där han suttit i isolering.

– Det är fullt förståeligt att de har haft täta kontakter med honom. Men det har varit besök var och varannan dag ... och där har vi kommit till att det inte är rimligt, för det är ju statens pengar.

Advokaterna kan nu överklaga beslutet. En av dem, advokat Tobias Enochsson, kontrar med att det eventuellt hade varit bättre för skattebetalarna om målet istället handlagts av Frankrike, där den seglare som smugglade kokainet greps redan för fyra år sen.

– Han hade ju absolut kunnat lagföras mycket mer skyndsamt i Frankrike. Givetvis hade varit oerhört besparande.

Kammaråklagare Karin Bergstrand var den som övertalade franska myndigheter att lämna över målet till Sverige.

Hade man inte kunnat komma till det här domslutet redan i Frankrike?

– Nej, det tror jag inte.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3597

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i sön 24 aug - 11:44

Max Ronalds skrev:
K. V. Pauker skrev:
Du har ingen exakt korrelation mellan mängden utomeuropeiska invandrare länder i EU tar emot och landets agerande under 2:a världskriget. Jämför du bara Sverige, Norge och Danmark så har du en sådan korrelation. Kanske kan man också få en hyfsad korrelationskoefficient om man tittar på antal mottagna utomeuropeiska invandrare och jämför germanskspråkiga (germanerna var ju bäst enligt nazismen) EU-länder med andra EU-länder. Å andra sidan har ju ekonomin och möjligheterna att finansiera ett uppehälle i de germanska länderna varit bättre än för EU-snittet. Så de länderna borde ju vara mest attraktiva att bosätta sig i.

Man skulle ju kunna tänka sig att bara ha ett utskick där man bara serverar ekonomisk information som att antalet sysselsatta i arbetsför ålder är ungefär detsamma som 1990 men att befolkningen ökat med 1,1 miljon och att Sverige avviker från andra EU-länder genom att ta emot mångdubbelt fler invandrare och har de mest generösa reglerna för både asylbaserad invandring och arbetskraftsinvandring utan att låta någon person (av icke-svensk eller tydligt blandad härkomst) presentera en möjlig förklaring (2:a världskriget, befolkning i Sydsverige) till detta.

Jag anser själv att förklaringen till att det gått som det gått i Sverige är en kombination av Sveriges agerande under 2:a världskriget och den ursprungliga befolkningssammansättningen i Sydsverige PLUS det faktum att de två tyngsta mediaägarfamiljerna p g a hur du skulle ha drabbats av nazismen varit speciellt angelägna om att hitta en slutgiltig lösning på nationalistproblemet i Sverige. Det sistnämnda kan man dock inte ens låta en färgad invandrare eller en person av blandad härkomst eller ens en jude säga i ett utskick om man vill att folk skall ta till sig vad som står i utskicket. Säger du det sistnämnda är det så lätt att avfärda vad som står i utskicket som "nazistpropaganda" e dyl, och då håller folk bara för öronen, bildligt talat. Men om man på något sätt säger att det är legitimt att byta ut befolkningen för att eliminera förutsättningarna för nazism men att detta är litet övernitiskt eftersom det inte riktigt behövs och är dåligt ekonomiskt även för färgade personer och personer med judiskt påbrå, ja då ligger du på en nivå där folk inte sätter händerna för öronen.

Om man sedan skall gå in mer i detalj på jämförelser med Östeuropa så är det ju faktiskt så att man i de baltiska länderna plockade människor från övriga Sovjetunionen i så pass stor omfattning att uppåt hälften av befolkningen i Lettland kom från övriga Sovjet. 48 % var visst icke-letter år 1989. Om det är så att befolkningen där var mest tjänstvillig när det gällde att massakrera judar så är det väl möjligt att man här kan hitta en korrelation mellan nazistproblemet och graden av folkutbytespolitik. Det verkar också som om andelen judar sjönk mer drastiskt i Lettland än i Estland i samband med 2:a världskriget. En annan infallsvinkel är frågan om man plockade in mer invandrare från övriga Sovjet i Lettland än i Estland p g a att man i Estland talade ett finsk-ugriskt språk och hade en påtaglig härstamningskomponent från Centralasien (i Finland är den centralasiatiska härstamningskomponenten runt 20 %). Vill man bekämpa nazism är det väl mer angeläget att plocka in invandrare i länder vars befolkning inte var förbjuden att ingå äktenskap med tyskar (finnar och ester fick inte ingå äktenskap med tyskar, eller ha sex med tyskar, eftersom eventuella avkomlingar då skulle bli "rasmässigt obestämbara"). Och att bekämpa nazism genom att importera mer ”ariska” ryssar, vitryssar och ukrainare till det finsk-ugriska Estland förefaller väl inte speciellt logiskt.

Kommer här osökt att tänka på jämförelsen Sverige-Finland. Det finsk-ugriska Finland har inte haft samma invandringstryck som Sverige vars befolkning inte var förbjuden att gifta sig med tyskar. Invandringstrycket har också varit lägre än för Norge och Danmark. Du borde inte ha haft denna skillnad sedan runt 20 år tillbaka i tiden. Finland har sedan ungefär 20 år tillbaka i tiden ungefär samma levnadsstandard som Sverige och Danmark. För 40 år sedan var Finland märkbart fattigare, men så har inte varit fallet de senaste 20 åren. Norge, som de senaste 25 åren varit rikare än Sverige, har tagit emot påtagligt färre utomeuropeiska invandrare än Sverige. Norge gjorde kraftfullt motstånd mot nazismen och sprängde en anläggning där tyskarna framställde tungt vatten (som behövdes om man ville bygga atombomber). Sverige lät i stället permitentrafiken gå genom landet och sålde järnmalm och kullager för fulla muggar till Nazityskland.

En sak till om Estland förresten. Vill minnas att jag för några år sedan postade några kommentarer här på Exilen om att låglönelandet Estland tog in arbetskraftsinvandrare från Östasien (tror det var Vietnam). Tjeckien gjorde likadant. Mycket suspekt när man plockar in arbetskraftsinvandrare till låglöneländer som skulle må väldigt bra av att strypa utbudet av arbetskraft för att pressa upp lönerna. Tjeckoslovakien plockade förresten in en hel del arbetskraftsinvandrare från Vietnam under kommunisttiden. Att göra så i ett land där man skapade full sysselsättning genom en massa låtsasjobb precis som i övriga Östeuropa framstår som rätt suspekt. Ett straff för att man frivilligt anslöt sig till Nazityskland (och inte protesterade förrän efter kriget med litet fördrivningar)? I Polen, där bönderna stoppade in judar i lador och tuttade på efter att de tyska trupperna marscherat in, hade man visst en hel del koncentrationsläger och större avrättningsomgångar efter det kommunistiska maktövertagandet.

Undrar förresten hur det hade sett ut om man under kommunismen i Östeuropa hade massimporterat färgade människor i stället för att plocka in litet småduttar? Då hade man i väst kunnat göra kopplingen "kommunistisk diktatur" = syfte att byta ut befolkningen --> lättare i väst att koppla massinvandring till aggression mot den egna befolkningen. Om de politiska ledningarna och de stora medierna i väst var mot kommunism och kommunism även tycktes innebära ett aggressivt folkutbyte skulle det ha kunnat göra det mer legitimt att vara mot folkutbyte i väst och mindre legitimt att vara för folkutbyte i väst. Om man tänkt satsa på den västliga samhällsmodellen så var det antagligen klokt att hålla den samhällsmodellen och politik som förknippades med denna så legitim som möjligt.  

Jag tror sammanfattningsvis att det går att övertyga folk om det ligger något i att anledningen till att Sverige avviker från andra länder när det gäller invandringspolitiken är en kombination av befolkningssammansättningen och oviljan att kriga mot nazisterna. Någon förklaring till skillnaden måste finnas. Politiker och media kan inte längre hävda att Sverige är rikast. Att hävda att Sverige är otroligt moraliskt mycket mer högstående än andra länder är ett vanskligt argument ur invandringsförespråkarsynpunkt eftersom man då faktiskt säger att Sverige skulle kunna lätta på trycket men ändå inte vara sämre än andra länder. De tekniker man idag använder i hjärntvätten bygger ju snarare på att vi för så hård flyktingpolitik det bara går och på att anledningen till invandrarnas situation på arbetsmarknaden och alla andra invandrarproblem är att den ursprungliga befolkningen är rasistisk och brister i generositet mot färgade människor. Fall där asylsökares problemprofil inte riktigt passar in på alla de kriterier som radats upp i lagar och förordningar som skäl för uppehållstillstånd och där den asylsökande hamnar mellan två stolar eller faller litet ur ramen för vad man brukar ge uppehållstillstånd för, men där folk ändå spontant tycker synd om invandraren, brukar med jämna mellanrum slås upp stort i media. Det här är en ganska effektiv propagandametod om man vill intala folk att svensk flyktingpolitik är så hård som det bara går och att de som föreslår skärpningar intar en helt omänsklig och extrem attityd. Så att säga att Sverige tar emot fler invandrare eftersom Sverige är så pass mycket mer moraliskt högstående än andra länder är ju vanskligt. Men det är ju möjligt att man kör med något sådant argument ändå. Ett utmärkande drag för den breda allmänheten är ju att folk kan tro på två saker som motsäger varandra samtidigt om magkänslan säger att man kan få positiv respons/undvika negativ respons genom att ändå svälja detta. Folk kan ju i nästan samma nyhetssändning få höra att Sverige har stor arbetslöshet samtidigt som vi behöver importera arbetskraft p g a arbetskraftsbrist utan att reflektera över motsägelsefullheten. De flesta människor måste få sådana här motsägelsefullheter tydligt på agendan för att reagera på dem. Någon måste sätta informationskomponenterna på agendan och säga att "detta är en motsägelsefullhet". Den som gör detta bör helst också vara någon slags auktoritet och definitivt inte någon typ ledaren för Svenskarnas Parti. Om ledaren för Svenskarnas Parti säger att ”detta är en motsägelsefullhet” så tror folk ändå inte på detta. Om däremot någon typ förre landshövdingen Hans Hagnell (s) säger det så tror däremot åtminstone sossar att det kan ligga något i synpunkten att detta framstår som något motsägelsefullt.

Om jag skulle gissa vilket argument man skulle använda för att avfärda synpunkten att Sverige avviker starkt från andra länder när det gäller invandringspolitiken och att detta beror på Sveriges politik under 2:a världskriget och befolkningssammansättningen i Sydsverige så tror jag att man skulle satsa på att säga något typ "Sverige är fortfarande ett av världens rikaste länder och vi skall vara stolta över att vi är ett öppet land". Om inte alla hushåll fått utskicket eller om den som framför funderingar om vad förklaringen skulle kunna vara inte ser färgad ut på bild så skulle man eventuellt kunna försöka på något sätt att påstå att någon nazist eller främlingsfientlig försöker påstå att vi plockar hit folk för att bekämpa nazismen. Skulle dock tro att det är rätt riskabelt att ytterligare sätta en viktig delförklaring till varför svensk invandringspolitik ser ut som den gör på agendan.

Det mest effektiva medlet mot information om invandringens ekonomiska konsekvenser och förklaringarna till varför Sverige avviker är nog att se till att dylik information inte når svenska folket. Och det gör man effektivast genom att skicka in folk i Sverigedemokraterna, som har pengarna för att finansiera ett sådant här utskick, och se till att Sverigedemokraterna slösar bort sina pengar på annat i stället, som t ex TV-reklam i TV4 och annonstavle-reklam på Södermalm. Och så kommer det antagligen att bli. Men jag uppmanar alltså folk att uppmärksamma SD:s ledning på det här. Samt de riksdagskandidater som står långt ner på listan som riskerar att inte komma in i riksdagen p g a att allmänheten får sådana här utskick och p g a att Jimmie Åkesson, nu när Maud Olofsson och Lars Ohly avgått, är den sämste debattören bland partiledarna för riksdagspartierna. Jimmie Åkesson själv borde kanske förresten vara intresserad av allt som kompenserar för hans uppenbara brister som debattör. Annars får han en relativt stor grupp människor i partiet som ser honom som ett problem och en belastning och som tycker att man genom att bli av med Åkesson kanske kan komma in i riksdagen nästa gång. Men går allt bra blir denna grupp obefintlig eller högst minimal.  

Man kan dock som sagt skicka iväg ett utskick där man bara presenterar den ekonomiska informationen och påpekar att Sverige avviker från andra europeiska länder och än mer vid jämförelser med länder som Japan och Sydkorea. Detta är helt klart bättre än att inte ha något utskick alls. Det är också bättre för Sverigedemokraterna om invandringsbiten i huvudsak kan tas av någon annan avsändare. Ju mindre SD fokuserar på invandringen, desto mindre extremt framstår partiet. Övriga partier handlar nästan helt om hur man skall få in så många invandrare som möjligt och finansieringen av detta och andra internationalistiska projekt utan att det blir kaos. Plundra AP-fonder, sänka pensioner, avskaffa änkepensioner, sälja ut statliga företag för att få pengar till invandringen, kapa sjukvårdsplatser för att få råd med invandringen, instegsjobb och andra subventioner för att frisera arbetslösheten bland invandrare, se till att Cecilia Malmström fixar EU-lagstiftning som gör att ensamkommande skäggbarn inte fastnar i andra EU-länder utan lätt kan slussas, hit, ge FRA utökade informationsinsamlingsmöjligheter så att man kan se vilka som surfar in på invandringskritiska sajter (och sedan lämna uppgifterna till NSA som sedan lämnar uppgifterna vidare till sina samarbetspartners), ceremonier för invandrare på nationaldagen och midsommar, mångkulturkampanjer, knyta kronan till Ecun så att ekonomin brakar ihop så att man kan säga att vi behöver gå med i EU (och därmed få öppna gränser) för att ”rädda” ekonomin osv, osv. Listan kan säkert göras längre. Men på upploppet i valkampanjen handlar det inte om att gapa om fördelarna med en sådan politik utan om hårdförsäljning rörande hur mycket man kan omfördela från andra grupper i samhället till de grupper man vill locka och litet förtroendegrejer som att vara bäst på skolan eller balansera utgifter och inkomster och kanske någon profilfråga typ att vara för miljön eller vara litet så där ljumt kristen. Man framstår nog som ett mer normalt och vettigt parti om man låter ungefär likadant och försöker optimera de traditionella politik-variablerna.

Ett problem för SD är att man inte kan täcka in hela det fördelningspolitiska spektrat eftersom man som ensamt invandringskritiskt parti nästan måste lägga sig i mitten för att optimera antalet väljare. Men man skulle kanske kunna vända på detta och säga att SD blir en stabiliserande faktor i svensk politik om man blir vågmästare eftersom svängningarna till höger och vänster i politiken då minskar. Detta borde tilltala mittenväljarna och en del osäkra väljare i mittfältet. Kan man sedan krydda detta detta med litet profilfrågor och konstruktiva förslag som folk tycker är vettiga så har man en bra politisk mix. En bra profilfråga SD hade i EU-valet var synpunkten att EU inte skulle lägga sig i svensk jaktpolitik. Har för mig att en del jägare varit förbannade över att EU velat förbjuda blyhagel (hagel av hårdare material kan ge rikoschetter som studsar in i ögonen). Men det var väldigt synd att centern kunde sno frågan om stöd till glesbygdsbutiker och glesbygdsmackar. Centern har de senaste månaderna tyvärr lyckats ta tillbaka en del stöd på landsbygden. Jag vet att en del SD:are tidigare protesterat mot Maud Olofssons pumplag. Så det var väldigt synd att centern på det här viset lyckades ta röster som SD borde ha kunnat plocka. Nu kanske centern olyckligtvis lyckas hålla sig kvar i riksdagen trots att det varit man själv genom Maud Olofssons pumplag som varit det största problemet för glesbygdsservicen. Jag noterar att Jimmie Åkesson i den partiledardebatt där Annie Lööf lanserade litet lösa idéer om stöd till glesbygdsmackar och glesbygdsbutiker inte påminde henne om att det var centern som drev igenom pumplagen och att SD var emot den och att det mest pålitliga stödet för glesbygdsservicen borde vara SD och inte centern.

Okej, det var ju ett uttömmande svar. Man jag kan inte säga att jag håller med.

Det ekonomiska argumentet mot invandringen (mer pengar i plånboken, bättre sjukvård, osv) köper jag inte för fem öre. Utan invandringen så hade förmodligen dårarna hittat på någonting annat att bränna pengar på.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5901590

Prislappen för kokainmålet: 100 miljoner kronor

Sveriges största narkotikamål slutade i veckan i nederlag för polis och åklagare. Men notan för rättsväsendet blev hög. Fem myndigheter har betalat sammanlagt 103 miljoner kronor. Det visar en granskning som P1-programmet i ”I lagens namn” har gjort.

I hopp om att få fast den 41-årige svensk som misstänktes styra ett internationellt narkotikaimperium godkände polisledningen extraordinära kostnader.

Under cover-agenter skickades ut i världen med uppdrag att leva lyxliv och en specialutrustad BMW lånades ut till den misstänkta organisationen.

Rikskriminalen vill inte redovisa enskilda poster i operationen, men beräknar driftskostnaderna till drygt fem miljoner kronor. Därutöver kommer 12 miljoner i löner, enligt det underlag som ”I lagens namn” begärt ut.

Stockholmspolisen deltog inte i själva utredningen, men tvingades lägga 25 miljoner på bevakningen av rättegångarna.

Kriminalvårdens kostnader för att hålla de misstänkta häktade under rekordlånga tider beräknas till 13 miljoner.

Mest pengar går till advokaterna - totalt nästan 42 miljoner. Och då har hovrätten ändå prutat rejält.

– Vi har skurit en del för flera av advokaterna, och för några mycket, säger hovrättsrådet Niklas Wågnert till ”I lagens namn”.

De båda advokater som försvarat 41-åringen får avdrag med totalt 1,2 miljoner - bland eftersom de anses ha besökt sin friade klient alltför ofta i häktet, där han suttit i isolering.

– Det är fullt förståeligt att de har haft täta kontakter med honom. Men det har varit besök var och varannan dag ... och där har vi kommit till att det inte är rimligt, för det är ju statens pengar.

Advokaterna kan nu överklaga beslutet. En av dem, advokat Tobias Enochsson, kontrar med att det eventuellt hade varit bättre för skattebetalarna om målet istället handlagts av Frankrike, där den seglare som smugglade kokainet greps redan för fyra år sen.

– Han hade ju absolut kunnat lagföras mycket mer skyndsamt i Frankrike. Givetvis hade varit oerhört besparande.

Kammaråklagare Karin Bergstrand var den som övertalade franska myndigheter att lämna över målet till Sverige.

Hade man inte kunnat komma till det här domslutet redan i Frankrike?

– Nej, det tror jag inte.Max Ronalds skrev:
K. V. Pauker skrev:
Tycker det där inlägget var ett blaj-inlägg, liksom de flesta inlägg du postar. Det verkar som att syftet är att folk skall tycka att det är meningslöst att gå in och kolla när trådarna uppdateras.

Du får gärna förklara hur den här "relativt högt sysselsatta kvinnan" har bidragit till att finansiera invandringen: http://corruptiosweden.blogspot.se/2014/07/fega-uslingar-till-poliser-elin.html

K. V. Pauker skrev:
Och det är att Sveriges relativt höga sysselsättningsgrad, som främst beror på att fler kvinnor jobbar jämfört med på kontinenten, betalat för invandringen.(Postar detta inlägg här i stället för i sysselsättningsgradstråden.)


Det är möjligt att man försökt bestraffa svenska folket på något annat sätt än genom invandringen om alla invandringsgenererande länder i Mellanöstern och Afrika varit så rika som Saudi Arabien så att folk stannar där ändå trots att livsstilen kanske är litet jobbig.

Men i vilket fall som helst så innebär Sveriges högre sysselsättningsgrad bland kvinnor, oavsett arbetsuppgifter, högre registrerad BNP per invånare. Och ju högre BNP, desto mer nettobidrag till EU och u-hjälp som ju baseras på storleken på BNP. Högre sysselsättningsgrad, d v s folk har inkomster från lönearbete eller tar ut lön från sin enskilda firma, innebär också att staten får skatteinkomster som de kan använda till att ge pengar till andra, t ex personer som invandrat hit och inte fått något arbete eller någon befintlig invånare som blivit utan jobb eftersom man anställt en invandrare i stället.

Det blir väl aningen lättare att finansiera invandringen om kvinnor jobbar på dagis i stället för att t ex vara hemma med barnen och ha litet får som man äter köttet av och fiskar i en närbelägen sjö för att få fisk och mjölkar en ko man har i ladugården för att få mjölk. Den här typen av självhushåll var inte helt ovanlig så sent som på 50-talet. På 60-talet och början av 70-talet minskade antalet hushåll av den här typen drastiskt och kvinnorna började jobba i stället. Det gav en högre BNP på papperet och i viss mån också av effektivitetsskäl eftersom det är mer effektivt att man köper mjölk, kött, fisk och grönsaker än producerar dem i självhushåll.

Ett tag på 60-talet var det också relativt vanligt att kvinnor inte jobbade alls vare sig med något fritidsbonderi eller ute på arbetsmarknaden utan var heltidshemmafruar. Detta fick dock ett abrupt slut år 1971 när sambeskattningen togs bort. Då blev det ekonomiskt väldigt knepigt att låta frun vara hemma. Så det här förekommer knappast idag frivilligt bland infödda svenskar annat än bland familjer som lever på kapitalinkomster. På kontinenten är dock detta vanligare. Detta ger Sverige en högre BNP per capita som syns. Frågan är dock hur mycket av de skatteinkomster svenska kvinnor genererar som de får behålla jämfört med de kvinnor på kontinenten som tar det lugnt och går hemma. Kvinnor som jobbat deltid i låglönejobb verkar få runt 8000 :-/mån i pension. Vad får en kvinna på kontinenten som inte jobbat alls i pension? Och om hon jobbat deltid? Det är en intressant fråga. Och på vilken nivå jämfört med idag hade Sveriges BNP-baserade nettobidrag till EU och u-hjälp hamnat med samma sysselsättningsgrad bland kvinnor som på kontinenten? Man skulle kunna jämföra differensen i pension mot kontinenten med den differens vi får för nettobidraget till EU och u-hjälpen.

På liknande sätt skulle man kunna jämföra när det gäller invandringen. Om Sverige på papperet skulle halka ner runt 5 placeringar i BNP-ligan (eller sedan tidigare låg 5 placeringar längre ned p g a färre antal förvärvsarbetande kvinnor) skulle det kanske vara svårare att motivera invandringen med att vi har råd med detta. I och för sig tar ju redan idag en massa länder med högre BNP/invånare emot drastiskt färre invandrare än Sverige. Men med en lägre BNP på papperet skulle kanske det här förhållandet varit än mer frapperande. Och finansieringen av invandringen gör ju att kvinnor som jäktar runt och jobbar 8 timmar per dag, hämtar på dagis, handlar och sedan far hem och gör hushållsarbete får behålla väldigt litet netto jämfört med kvinnan på kontinenten som sitter och tar det lugnt och ser på TV på dagarna. Timpengen för den eventuella påfyllningen av pensionen blir mindre om de medel som genereras i stället går till att finansiera invandringen.    

(Jag har också sett att man länkat till den här tråden på Flashback. Jag uppmanar dessa Flashback-läsare att läsa denna tråd också, http://exilen.swedishforum.se/t1099-traden-om-synpunkter-pa-sd , och uppmärksamma SD:s ledning på denna.)

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  Max Ronalds i mån 25 aug - 19:50

K. V. Pauker skrev:
Det är möjligt att man försökt bestraffa svenska folket på något annat sätt än genom invandringen om alla invandringsgenererande länder i Mellanöstern och Afrika varit så rika som Saudi Arabien så att folk stannar där ändå trots att livsstilen kanske är litet jobbig.

Jag skulle inte se det som en bestraffning. Men om de etniska svenskarna är så infantilt korkade att de röstar på SD den 14 september och Sverige följer Danmarks exempel så får vi nog överväga andra åtgärder för att skydda norra Europas frihet. Kanske blir vi tvungna att arrendera Gotland under nästa mandatperiod.

Ditt övriga mumbojumbo om "yrkesverksamma kvinnor som håller uppe Sveriges på pappret fina BNP" tänker jag inte ta mig tid att besvara.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3597

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  K. V. Pauker i fre 16 jan - 19:55

Litet uppdateringar och ytterligare kommentarer.

Tydligen är det i dagsläget, enligt Expressen och DN, så att 174 000 pers som räknas som sysselsatta är detta med något slags bidragsjobb (men siffran kan vara lägre om siffran bara avser personer som någon gång under året haft ett bidragsjobb). Artiklarna:


Expressen, Dags att begränsa bidragsjobben (ledare, Eric Erfors)
2015-01-08
http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/dags-att-begransa-bidragsjobben/


DN, Jobb, Javisst, – om staten betalar lönen
2015-01-06
http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/jobb-javisst-om-staten-betalar-lonen/069c5415-316e-41c1-8068-7c419d14caff/


I alla fall 45 000 av dessa 174 000 är sysselsatta med Nystartsjobb, något som inte fanns år 1990. Det som fanns då var lönebidragsanställda som främst jobbade i ideella organisationer. Sedan fanns det folk som jobbade på ”skyddad verkstad” (Samhall) också.  Frågan är hur stor diffen är när det gäller antal personer i bidragsjobb om man jämför med 1990.

Drar man bort alla 174 000 i bidragsjobb från antalet sysselsatta i april 2014 (månaden jag diskuterat ovan) och från antalet sysselsatta i november 2014 så hamnar i båda fallen klart UNDER siffran för april 1990. Trots den massiva befolkningsökningen, alltså.

Jag noterar också att de siffror jag använde mig av ovan för sysselsättningsnivån i april 2014 var litet för höga eftersom jag då inte hittat någon tabell för sysselsättningen i åldersgruppen 16-64 år utan approximerade detta med att ta sysselsättningen i åldersklassen 15-74 år minus sysselsättningen i åldersklassen 65-74 år. Tar man siffran för 16-64 år så landar man på några tusen färre antal sysselsatta, 4 513 800 pers i stället för 4 522 900 pers. Så då krymper alltså skillnaden ytterligare. Så med denna lilla korrigering landar vi alltså på följande sysselsättningssiffror:

16-64 år, april 1990: 4 448 800 pers
16-64 år, april 2014: 4 513 800 pers
16-64 år, nov 2014: 4 601 200 pers

Drar vi bort alla 174 000 pers i bidragsjobb blir siffrorna följande om vi antar 174 000 pers även i april 2014 (det var sannolikt färre då) och om vi antar noll bidragsjobb i april 1990:

16-64 år, april 1990: 4 448 800 pers
16-64 år, april 2014: 4 338 800 pers
16-64 år, nov 2014: 4 426 200 pers

Vi skulle alltså trots att vi blivit runt runt 1,2 miljoner fler sedan april 1990 ha 4 448 800 - 4 426 200 = 22 600 FÄRRE sysselsatta personer i november 2014 jämfört med i april 1990. Det är helt otroliga siffror. Frågan är hur många som hade lönebidragsjobb och Samhall-jobb i april 1990. Jag skulle tro att siffran var högre än 22 600. Men siffrorna är ändå helt otroliga. Nystartsjobben, som idag sysselsätter 45 000 pers fanns definitivt inte i april 1990. Instegsjobb och särskilt anställningsstöd (85 % av lönen betald av Arbetsförmedlingen) fanns definitivt inte i april 1990.

Hittade utredningen ”Subventionerade anställningar – En kartläggning 2011:34” från Statskontoret, http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2011/201134.pdf , där man på sid 65 (figur 12) ser att antalet personer i subventionerade anställningar var runt 80 000 i början på år 2000. Så att räkna med att antalet personer i subventionerade jobb var minst 100 000 färre i april 1990 är antagligen ingen överdrift. Och då landar vi på runt 50 000 fler sysselsatta nu än i april 1990 med denna justering. Notera också att staten årligen lägger runt 20 miljarder på subventionerade anställningar.

Det här är information som inte når den breda allmänheten. Det som de i stället får höra är som vanligt att vi behöver fler invandrare för att försörja framtidens pensionärer (tidigare var det 40-talisterna som skulle försörjas av invandrare, men det har nog folk glömt vid det här laget). T o m norrmännen får av en figur som Reinfeldt höra att de behöver mer invandrare för att försörja framtidens pensionärer. Och detta samtidigt som den norska Oljefondens värde nu är 6500 miljarder norska kronor, alltså runt 1,25 miljon per norsk invånare eller drygt 1,3 miljoner svenska kronor per norsk invånare. Varje person som får stanna i Norge och bli norsk medborgare får alltså därmed indirekt en present på 1,3 miljoner kronor. Det finns inte en chans att snittinvandraren ens med de mest optimistiska kalkyler skulle kunna bidra med 1,3 miljoner kr netto till den befintliga befolkningen i Norge. Även officiella norska siffror säger f ö att invandrarna blir en förlust för befintliga invånare, Oljefondsandelen oräknad. Men med Oljefondspresenten till nykomlingarna blir givandet från den befintliga befolkningen än tydligare.

Ytterligare en intressant fråga är hur sysselsättningen skulle ha sett utan den massiva ökning av den privata skuldsättningen som skett i Sverige under 2000-talet. 1990 låg hushållens skuldsättningsgrad på ca 120 % av disponibel inkomst. Idag är motsvarande siffra runt 175 %. Statsskuldens storlek i procent av BNP var ungefär på samma då som idag. Men staten hade då ännu inte sålt av Nordea, Televerket/Telia-aktier, Vin & Sprit o s v samt plundrat AP-fonderna. Så tillgångarna var större då, speciellt räknat i nutida värdering. Så det som hänt är alltså att både offentlig sektor och hushållen festat upp en massa pengar och fortsätter göra detta. De varor och tjänster offentlig sektor och hushåll köpt för dessa pengar har hållit sysselsättningen uppe. Det gör väl att man bör justera dagens sysselsättningssiffror nedåt. Liksom även egentligen BNP-siffrorna.

Såg apropå det sistnämnda följande diagram på zerohedge.com för några dagar sedan:

http://www.firstrebuttal.com/wp-content/uploads/2015/01/Screen-Shot-2015-01-07-at-3.11.59-PM.png

USA:s totala BNP, alltså inte bara BNP per capita som ju blir mindre imponerande p g a befolkningsökningen, skall alltså egentligen ha minskat sedan 2007 justerat för skuldsättningen i ekonomin. Kurvans slut är antagligen överdriven eftersom rätt litet av skuldökningen gått till konsumtion i USA. Väldigt mycket har hamnat på aktie- och råvarumarknaderna och bara blåst upp värderingarna utan att detta resulterat i någon konsumtion. Men poängen är ändå väldigt intressant. Utan lånepengar man festat upp skulle BNP ha blivit klart lägre. Och dessa uppfestade pengar måste någon gång betalas tillbaka. Samma resonemang kan tillämpas för Sverige. Utan ökningen av den privata skuldsättningen och den konsumtion detta inneburit (plus de pengar den offentliga sektorn festat upp) skulle BNP ha varit påtagligt lägre. Man har genom främst den ökade privata skuldsättningen otroligt skickligt lyckats maskera för den svenska allmänheten hur Sverige egentligen blivit fattigare.

Det är väldigt synd att ingen försöker förklara det här för en bredare allmänhet. Skulle vara väldigt glad om någon Flashbackläsare länkar till den här tråden igen eller om någon sajt med större trafik än Exilen uppmärksammade det här. Tycker att sjuklövern kommit alldeles för lätt undan med sina plundringsmanövrar. Det hela påminner en del om när affärsskurkar friserar balans- och resultaträkningar för att lura andra köpa aktier i ett bolag för dyrt.

Zerohedge-artikeln med diagrammet var den här:

Empirical Proof Of The Giant Con
Submitted by Tyler Durden on 01/09/2015 20:45 -0500
Submitted by Thad Beversdorf via First Rebuttal blog


http://www.zerohedge.com/news/2015-01-09/empirical-proof-giant-conLitet till reflektioner angående DN-artikeln om bidragsjobb.

Tydligen är regeringen nu inne på att sätta ett tak på den bidragsgrundande nivån för nystartsjobben. 22 000 :- hade man tydligen tänkt sig. Syftet är antagligen att pengarna skall räcka till fler jobb. Du reducerar arbetslöshetssiffrorna dubbelt så mycket om 2 pers med 20 000 :-/mån får jobb i stället för en person med 40 000 :-/mån får jobb. Tycker dock att detta tänk förefaller litet desperat, i alla fall om man tittar på hela den offentliga sektorns intäkter och utgifter. Jag har tittat på vad sociala avgifter (31,42 %), nystartsjobbsbidrag (62,84 %) och preliminärskatt (tabell 34, kolumn 1, litet högre skattesatser än i Stockholm men vanligt ute i landet) ger för resultat:

Lön (kr)__Prel.-sk (kr)___Soc. avg__Nystarts-bidr (kr)_Netto (kr)_Netto, stat (kr)

22 000___+5131________+6912___-13 824__________-1781____-6912  

25 000___+6045________+7855___-15 710__________-1810____-7855

30 000___+7571________+9426___-18 852__________-1855____-9426

Så minus-nettot för den offentliga sektorn blir ju bara  1855 – 1781 = 74 kr sämre om man sätter taket för bruttolönen för nystartsjobb vid 30 000 kr i stället för 22 000 kr. Men staten, som till skillnad från kommun och landsting inte får några skatteintäkter från någondera gruppen, tjänar förstås på ett så lågt tak som möjligt. Möjligen kan litet mer momsinbetalningar från de som tjänar mer bli ett litet plus för staten. Men detta räcker sannolikt inte för att kompensera för skillnaderna i storlek på nystartsjobbsbidraget.

Sedan har vi konsekvenserna på individnivå. Ett tak för bidragsgrundande ersättning på 22 000 kr gör väl att en del äldre akademiker får svårare att få jobb med hjälp av nystartsjobb. Systemutvecklaren i DN-reportaget blir mindre attraktiv på det här viset eftersom en avtalsenlig lön som facket skulle kunna tänkas godkänna förmodligen ligger påtagligt högre än 22 000 kr. Samma resonemang skulle kunna tillämpas för en programmerare, vilket blir speciellt intressant med tanke på den stora importen av programmerare. Frågan är vid vilken nivå det blir mer lönsamt för staten att subventionera en inhemsk programmerares lön i stället för att låta vederbörande gå arbetslös och i stället importera en person från Indien.

Nuvarande högsta aktivitetsstöd skall visst vara 14 960 kr/mån. I riksdagen finns det visst också majoritet för att höja nivån till 16 720 kr/mån. Detta är beskattningsbar inkomst. Nettolönen efter skatt innebär att den offentliga sektorn går back netto mer påtagligt för arbetslösa som har aktivitetsstöd än för nystartsjobbare. Även staten går mer påtagligt back på arbetslösa med aktivitetsstöd. Vi tittar återigen i tabell 34, kolumn 1 för att se vad den offentliga sektorns nettominus blir:

Aktvitetsstöd (kr)__Prel.-skatt (kr)___Netto (kr)

-14 960__________+2997__________-11 963  

-16 720__________+3546__________-13 174


Statens nettominus blir hela aktivitetsstödssumman, alltså 14 960 resp 16 720 kr, eftersom ingen statlig skatt dras på så låga inkomster.

Den lön företag måste betala ut till en importerad dataknutte för att kompensera för det minus-netto det innebär att låta en inhemsk dataknutte fortsätta försörjas av aktivitetsstöd blir helt otrolig. Det räcker ju inte att själva skatteinbetalningen blir högre än 11 963 resp 13 174 kr. Folk betalar ju för sin egen samhällsservice och framtida pension också. De subventionerar inte bara godsaker till andra. Så vi talar väl då om personer som bör betala in åtminstone runt 25 000 kr/mån i skatt, vilket innebär bruttolöner i storleksordningen 63 000-64 000 kr/mån eller mer. Och det lär det knappast vara fråga om för en nykläckt programmerare från Indien. Frågan är också om de här nykläckta programmerarna kommer upp i så pass hög lön så att de får lov att betala statsskatt, vilket rent bokföringsmässigt, på papperet skulle kunna kompensera litet för aktivitetsstödet till den arbetslöse inhemske programmeraren.  

Så för både stat och offentlig sektor som helhet bör nystartsjobb till en arbetslös, inhemsk dataknutte vara en fantastisk affär jämfört med att importera programmerare från Indien. Detsamma gäller även andra inhemska akademiker som kan ersättas med importerad arbetskraft. Tycker också att inhemsk programmerare måste vara otroligt improduktiv om det inte skall löna sig att anställa vederbörande med en 62,84-procentig bruttolönesubvention i stället för osubventionerad utländsk arbetskraft. Detta talar väl väldigt starkt för att hålla uppe bruttolönetaket för nystartsjobb där man importerar arbetskraft.

Bäst vore väl dock att vi slapp överutbudet av arbetskraft så att vi som för 25 år sedan slapp bränna pengar på nystartsjobb och i stället fick in skattepengar netto från osubventionerade jobb. Det är inte klokt att importera arbetskraft och sedan betala arbetslöshetsunderstöd till inhemska konkurrenter som inte får jobben. Eller att ge inhemsk arbetskraft som blivit över p g a arbetskraftsinvandring lönesubventioner så att de kan konkurrera med annan inhemsk arbetskraft så att dessa i stället blir arbetslösa. Detta är absurt, speciellt om man vill ha sunda statsfinanser.

Det kan inte vara ekonomiskt sunt att importera arbetskraft och sedan subventionera litet mindre attraktiv befintlig arbetskraft så att de kan konkurrera med annan befintlig arbetskraft om de jobb som finns kvar. Speciellt absurt blir det här om det är fråga om jobb som är beroende av inhemsk efterfrågan och inte har någon påtaglig exportpotential. Finns det en möjlig exportpotential för subventionerade jobb blir väl det hela mindre orimligt. Notera dock att vi för 25 år sedan inte behövde sådana här subventioner men ändå hade mindre än hälften så hög arbetslöshet och en påtagligt bättre sysselsättningsgrad.

Det är synd att folk inte upplyses om sådant här. Nu var jag väl litet långrandig i det här inlägget. Men för den som vill sätta sig in i ämnet och kanske kan ha nytta av litet sidoinformation så kan kanske ett bredare inlägg som detta ha ett värde.-----------------------------------------------------Bifogar också länkar till sysselsättnings-tabellerna för 2014:


Grundtabeller AKU, 15-74 år, månad enligt internationell definition

Grundtabeller november 2014
(uppdaterad 11/12 -14)


http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014M11G/AKU201411_1574.XLS

Antal sysselsatta
16-64 år: 4 601 200 pers
15-74 år: 4 785 500 pers
65-74 år: 183 200 pers


Befolkningen i Sverige har ökat med runt 1,1 miljon pers sedan april 1990. Antalet sysselsatta i åldern 15-64 år verkar i april 2014 ha varit 4 522 900 personer (4 697 900 – 175 000). Motsvarande siffra i april 1990 verkar ha varit 4 448 800, alltså bara 74 100 personer färre!


Grundtabeller april 2014:

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014M04G/AKU201404_1574.XLS

Antal sysselsatta
16-64 år: 4 513 800 pers
15-74 år: 4 697 900 pers
65-74 år: 175 000 pers

K. V. Pauker

Poäng : 3523

Till överst på sidan Gå ner

1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!! Empty Sv: 1,1 miljon fler invånare än 1990 men inte fler som jobbar!!!

Inlägg  Sponsored content


Sponsored content


Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet