Ett politiskt korrekt försvar nu med islam

Go down

Ett politiskt korrekt försvar nu med islam

Post  Skribenten on Tue 1 Apr - 16:26

Nyligen har vi fått läsa om det havererade Försvarsmakten bl a med avsaknad av reservdelar för JAS-planen. Statsministern har viftat bort frågan och benämnt Förvarsmakten som ett ”särintresse”. Och TV har vi betraktat försvarsministern Karin Enström icke veta på vilket ben hon skall stå på. Att ryska jaktplan var framme och nosade vid Sveriges gräns, utan att de möttes av svenska JAS-plan, det berodde på att flottiljerna enbart var öppna mellan 08.00-17.00. Och se - helt plötsligt fanns ”lite pengar” i statskassan som kunde hamna hos Försvarsmakten.

Som vi vet har den allmänna värnplikten försvunnit. Utbildade soldater stampas inte ur marken. Och utbildningstiden varierar för manskapet, de värnpliktiga, 6-15 månader beroende på uppgift och befattning. En bataljon omfattar 800-1.000 man. Det tar c:a 16-18 år att en överstelöjtnant kan lösa förelagda uppgifter.

Men - sedan länge har ”mångfalden” omhuldats. För den skull har ett bönerum iordningställts inom Försvarsmakten högkvarter på Lidingövägen i Stockholm. Här finns Koranen att läsa för rättrogna men även Bibeln finns. Har ÖB läst Koranen? Nej – det har han givetvis inte hunnit med. Förmodligen gav FöD telefonledes besked att Koranen skulle anskaffas. Försvarsmakten ominriktas ej enbart bort från det gamla invasionsförsvaret mot ett insatsförsvar utan ominriktning sker även mot ett försvar med kulturell mångfald. Det innebär att muslimska troende måste beredas särskild kost och få permis för att fira avslutningen på ramadan.

Islam har en egen doktrin, världslig och religiös makt är sammansmält. Den kolliderar med Försvarsmaktens doktrin. Vilken av dem kommer att gälla?

Sedan länge har främst socialdemokraterna och kommunisterna hårt drivit frågan om könsneutrala äktenskap. Homosexuella ska in i kyrkan och hand i hand marschera kyrkgången fram till prästen. Men ska homosexuella inte kunna gifta sig inom Islam? Varför inte samtidigt driva frågan om kvinnliga imamer? Den frågan kommer vänstern aldrig att våga driva. Då vet vänstern att de skulle hotas till livet, just på grund av att Koranen säger att homosexualitet är en svår synd, men den vetskapen är pinsam och skall helst förnekas. Men när pastor Åke Gren talar om Bibeln, homosexualitet och svår synd, ja då blir det åtal.  

Vänsterns inställsamhet gentemot Islam förvånar. Fjäskandet är ologiskt och självbedrägeri. Hade vänstern krävt konvergens med såväl muslimer som kristna, hade vi kanske varit mindre förvånade, men nu är det inte så.

Inom Islam ska en kvinna bära en slöja. Men är det egentligen inte upp till kvinnan själv att välja att dölja sig eller ej? Så skulle en äkta feminist resonera. Men inte så - Mona Sahlin gärna sveper in sig i en slöja och visar sin respekt gentemot Islam.

Är Islam verkligen en fredsreligion som den gamle marxisten Anders Carlberg m fl liberaler påstår? Att man betecknar en viss religion som fredlig det måste i analogins namn innebära att det finns religioner som är krigiska? Vilka är dessa då? Om det inte finns några andra, ”krigiska religioner”, då är det meningslöst att påstå att just Islam som en fredsreligion. Hur många fredliga respektive krigiska budskap finner vi i Koranen? De sistnämnda är i legio. Muhammed själv var en framgångsrik militär erövrare vilket inte på något sätt antyder om fred.

De som läst Nya testamentet, vet vad Jesus och Paulus sade och inte sade kommer att upptäcka att den skriften inte alls innehåller den våldsamhet som Koranen uppvisar. Det har vänstern elegant men ologiskt och bedrägligt försökt slingra sig förbi genom att fokusera på kristnas korståg, övergrepp mot egna undersåtar och andra befolkningar. Nu gäller det inte att studera vad skriften säger utan vad lärjungarna gör. Men ska man inte göra det samma när det gäller Islam? Nej, Islam är ett undantag - när det gäller Islam ska man studera skriften som inte alls får debatteras eller dissekeras om exempelvis Bin Ladin är en god muslim eller inte. Men när det gäller kristna erövrare – ja se då går det bra!

Det finns de som betecknar Runar Söörgards uttalande om Muhammed som respektlöst och okunnigt. Runar borde ha vetat bättre. Jaha - kanske det, men vad säger då Koranen själv om andra religioner och trosutövare? Koranen säger exempelvis att kristna är några av de uslaste varelserna på jorden? Jo, den säger så! Respektlösheten existerar i allra högsta grad inom ”fredsreligionen”. Att Koranen säger det ena stolligheten efter den andra, åsikter som direkt motsäger upplysningens idéer och vetenskapliga forskningsresultat, ja – det bortser man ifrån.

Kan Muhammed betraktas som en pedofil eftersom han gifte sig med en nioåring? Och stämmer det inte att imamer i Sverige betraktar nioåringar som könsmogna? Jo - det stämmer, och de facto att vigseln ägde rum vid nioårsåldern betyder att flickan var bortlovad redan tidigare, men det kan bortförklaras, bl a av Nalin Pekgul (ordförande i socialdemokratiska kvinnoklubben). Antag att en ny påve hade gift sig med en nioåring. Hade inte vänstern rejält häcklat honom för det? Jo - men inte när det gäller Islam. Islam står på undantag.

I Sverige finns uppfattningen att islam, likt kristendom, är en religion i mängden. Men det är en grov missuppfattning. Islam har egna regler för; familj, äktenskap, barnuppfostran, skola, arv - ja i stort sett för hela samhällsordningen. Nu tillkommer ytterligare en komponent - fundamentalismen med militant inriktning

Vänstern älskar det som de kallar demokrati men helst ska direktdemokrati tillämpas. Det innebär att majoriteten av folket bestämmer i direkta folkomröstningar i olika sakfrågor över vad som ska ske i samhället. Men det gäller inte ifråga om Islam. Här ska helt plötsligt istället svenskarna integreras! Ska en långt större majoritet anpassas till en minoritet?

Ska inte svenska befolkningen först tillfrågas om Islam verkligen ska tryckas djupt in i det svenska samhället och förändra det? Nej - tydligen inte. Eljest borde det inte vara något problem att folkomrösta om fortsatt islamisering skall ske av Sverige. Men Islam är satt på undantag. Islam skulle inte sprida sig om det inte finns en efterfrågan, ungefär som när efterfrågan av Coca Cola ökar en varm sommardag. Och den efterfrågan är just vad som håller på att skapas genom en intensiv islamisering av Sverige!

Vi kan kritisera vänstern för dess monumentala okunnighet om Islam och gnugga oss i ögonen av förvåning av att läsa hur ologiskt vänstern resonerar om kristna respektive muslimer. Hur har det blivit så här? Troligtvis på grund av konflikten mellan Israel, Palestina, muslimska länder och tredje världen. Vänstern betraktar USA som en imperialistisk utsugarmakt som stött Israel och bombat självständighetssträvande länder världen över.

Och har inte krigen beordrats av vita, kristna amerikanska män? Jo - därav har man kommit i konflikt med stora delar av muslimska befolkningar. USA är sålunda imperialistisk, USA är fienden, alltså måste man stödja fiendens fiende - Islam. Härav uppkommer synen att Israel bör bojkottas och fördömas, alltmedan grannländerna inte är eller har varit speciellt framsynta. Och är egentligen hela det västerländska samhället genomsyrat av vita, kristna mäns åsikter, eller i alla fall har varit? Jo - och det gäller att utrota dessa förhatliga influenser därav följer att Islam politiskt korrekt. Två fel ska bli ett rätt.

Enligt vänstern ”skall hela samhället förändras och ett nytt samhälle skall byggas, kallat det "mångkulturella samhället” trots att socialismen ej någonsin lyckats visa upp ett enda i längden livskraftigt och funktionsdugligt samhälle. Islam har då blivit den hävstång som passar bra att använda och alliera sig med. Islam har en politiskt korrekt gräddfil.

Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Re: Ett politiskt korrekt försvar nu med islam

Post  Ådärkomdenja on Thu 3 Apr - 19:54

Dvs de okunnigas barbari.

* Winston Churchill *- "How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
- Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia
in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many
countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods
of commerce and insecurity of property exist wherever the followers of the
Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and
refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan
law every woman must belong to some man as his absolute property, either as
a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the
faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion
paralyzes the social development of those who follow it. No stronger retrograde
force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant
and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising
fearless warriors at every step, and were it not that Christianity is sheltered in the
strong arms of science, the science against which it (Islam) has vainly struggled,
the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”
[http://www.allaboutmuhammad.com/winston-churchillrsquos-comments-on-islam.html]

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Mustafa Kemal Atatürk; the founder of Turkey nation * :

"Islam, this absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives."

http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum