Finansminister Borg avskaffar avdragsgillt pensionssparande

Gå ner

Finansminister Borg avskaffar avdragsgillt pensionssparande  Empty Finansminister Borg avskaffar avdragsgillt pensionssparande

Inlägg  Skribenten i lör 22 feb - 13:24

Cornucopia skriver: - De facto statsminister Anders Borg (m) uppger i en presskonferens att det ska sparas 9 miljarder SEK i statsbudgeten, via besparingar och framför allt höjda skatter. En av posterna är att man slopar avdragsgillt pensionssparande. Det avdragsgilla pensionssparande sänkts initialt från 12000:- SEK om året till 2400:- SEK om året. Detta gäller personer med anställning. Har man inkomst från näringsverksamhet, dvs enskild firma, så är pensionssparande fortfarande avdragsgillt, då det motsvarar tjänstepensionen för en anställd.

1. Från regimens hemsida står att läsa:

"Sänkt avdrag för privat pensionssparande 2015 och slopat avdrag 2016. Förslaget innebär att avdraget för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 200 kronor per månad 2015 och slopas helt 2016. Det tänkta förslaget ökar skatteintäkterna med cirka 2,9 respektive 4,6 miljarder kronor för 2015 och 2016. [...] Förslaget avser endast den fasta delen av avdraget. De som saknar pensionsrätt i anställningen eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även i fortsättningen göra avdrag beräknat utifrån inkomstens storlek."

Man slår i ett slag sönder hela den privata pensionssparbranschen. Undrar vad fond- och pensionsbolagens kommentarer kommer bli kring det? Sparandet bör gå över till investeringssparkonto, i den mån folk inte slutar spara rakt av. Samtidigt är det ju en rätt motsägelsefull signal med tanke på de stora problemen med pensionerna framöver.

"Reformen" - ska ge 2.9 miljarder 2015 och 5.4 miljarder år 2016. Detta är den största enskilda besparingen i Borgs presentation. Motiveringen är att man inte ska tillåta folk att spara pengar för att sluta jobba i förtid. Samtidigt råkar det vara så att folk framöver kommer få allt sämre pension utan eget privat pensionssparande.

Med slopat avdrag för pensionssparande finns ingen anledning att pensionsspara till IP-konton, då beskattningen vid uttag är som från tjänst. Investeringssparkonto är det enda som gäller framöver.

Regimen sänker också bidragsdelen på studiemedel med 300:- SEK per månad, men höjer möjligheten att studieskuldsätta sig med 1000:- SEK per månad. Mer skulder åt folket, men skulderna belastar inte statsbudgeten, annat än kassaflödesmässigt.

Nya studieskulder från 2015 och framåt kommer inte heller avskrivas vid 68 års ålder, utan du ska fortsätta betala på dina studieskulder även pensionär.

Dessutom sänks försvarsbudgeten med 100 MSEK.

Några Borg-citat från frågestunden.

"Höja studielånen med en tusenlapp är en förbättring"
"[E]ventuellt kan [bostadspriserna] gå ner och vi får problem med konsumtionen"

Den senare meningen var ett svar på frågan om det är rätt att uppmuntra unga att ta på sig mer skulder. Borg kallar mer studieskulder för en förbättring och menar att det förbättrar ungdomars ekonomi - ta det på kortet och fortsätt betala efter 68 års ålder.

Länk: http://cornucopia.cornubot.se/2014/02/borg-avskaffar-avdragsgillt.html

2. Riksgälden och statsskulden
Statsskulden är de samlade underskotten och överskotten i statens budget över tiden. Riksgälden lånar pengar åt staten när det är underskott i statens budget och amorterar på statsskulden när det är överskott. Vi förnyar också lån som förfaller.

Den svenska statsskulden var 1.061 miljarder kronor den 28 februari 2011.
Statsskulden motsvarade cirka 35 procent av bruttonationalprodukten vid slutet av 2010. Den har minskat från nästan 80 procent 1995. Vi har lånat cirka 15 procent av statsskulden i utländsk valuta. Räntebetalningarna för statsskulden var 23 miljarder kronor 2010. Underskottet i statsbudgeten blev 1 miljard kronor 2010.  Utslaget per invånare i Sverige är statsskulden cirka 122.000 kronor. Vi har lånat drygt 5% av statsskulden från privatpersoner, främst med premieobligationer.

Statliga bolag som Reinfeldt & Borg har sålt är värda miljarder!
Efter att staten sålt sitt innehav i Nordea finns nu 53 hel- eller delägda bolag kvar i bolagsportföljen. Sammanlagt har alliansregeringen gjort direkta försäljningar för motsvarande 160 miljarder kronor.

Länk: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/bolag-som-reinfeldt-salt-varda-miljarder_8553896.svd

Under regeringen Reinfeldt har det skett direkta försäljningar i totalt nio statliga bolag. Utförsäljningar av hela – eller delar av aktieinnehavet i de statliga bolagen har fyllt på statskassan med sammanlagt 160,3 miljarder kronor (se tabell i faktarutan). Det visar en sammanställning från Finansdepartementets senaste rapport ”Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande”.

Det var i december 2006 - som regeringen beslutade att dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell skulle sköta utförsäljningen av de statliga företagen. På säljlistan stod till en början de sex statliga företagen Nordea, OMX, SBAB, TeliaSonera, Vasakronan och Vin& Sprit. Under regeringens andra mandatperiod uttökades listan med flygbolaget SAS.

Utöver direkta försäljningar - har det samtidigt skett förändringar och avyttringar i andra statliga bolag. Bland annat har Apoteket genomgått en rejäl omstöpning sedan omregleringen av apoteksmarknaden inleddes 2009 och större butikskluster har sålts till privata aktörer. I och med avregleringen av bilbesiktningsmarknaden har även Svensk Bilprovning delats upp och sålt.

Sedan i mars är staten helägare till moderbolaget AB Svensk Bilprovning efter att tidigare ägt 52 procent av bolaget tillsammans med en rad minoritetsägare. Enligt Peter Norman filar regeringen på en ny säljlista inför nästa mandatperiod där både SAS och SBAB finns med. Det finns även en önskan att sälja resterande delar av Telia Sonera, men det vill inte oppositionen.

Alliansens försäljningar av statliga bolag
2007 Teliasonera: - 18,0 miljarder
2008 OMX: 2,1 - miljarder
2008 Vin & Sprit: - 54,5 miljarder
2008 Vasakronan: - 24,6 miljarder
2011 Nordea: - 19,0 miljarder
2011 Arbetslivsresurs - 0,1 miljarder
2013 Vectura: - 0,9 miljarder
2013 Nordea, juni : - 19.5 miljarder
2013 Nordea, sept: - 21,6 miljarder

Totalt:  - 160,3 miljarder

Ref: Finansdepartementet, ”Verksamhetsberättelse för företag och statligt ägande”, 2012

Slutligen - var tog alla miljarder vägen som Fredrik Reinfeldt & Anders Borg satte sprätt på under mandatperioden? Anders B uttryckte sig i TV att Sveriges ekonomi var ”urstark”. Jasså - det var ju istället så att herrarna satte i rullning statsägda företag. Det var alltså detta som kallades ”urstarkt.”  

Jag skribenten har den bestämda uppfattningen att herrarna Reinfeldt & Borg ej sitter kvar på sina taburetter efter valet hösten 2014. Men tala gärna om för väljarna varthän pengarna hamnade!


Mvh/Skribenten


Senast ändrad av Skribenten den lör 22 feb - 13:28, ändrad totalt 1 gång (Orsak för redigering : Bokstav "dubbel" - har ändrats)
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3251

Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet