Ullenhag skänkte 180.000kr till Tobias Hübinette kartläggning av afrofobi i Sverige

Gå ner

Ullenhag skänkte 180.000kr till Tobias Hübinette kartläggning av afrofobi i Sverige Empty Ullenhag skänkte 180.000kr till Tobias Hübinette kartläggning av afrofobi i Sverige

Inlägg  Skribenten i sön 16 feb - 21:58

Den eminente Integrationsministern Erik Ullenhag har beviljat Mångkulturellt Centrum (MKC), ett bidrag på 180.000 kronor för att genomföra en kartläggning av så kallad ”afrofobi” i dagens Sverige. Den tidigare mordmisstänkte och vänsterterroristen Tobias Hübinette, som bl.a erkänt misshandel av vita äldre och barn är alltså en av dem som arbetar på MKC och gavs uppdraget från minister Ullenhag.

Länk: http://www.exponerat.info/ullenhag-ger-180-000kr-till-kriminell-person-for-kartlaggning-av-afrofobi/#ixzz2tWGqNjhZ

Kartläggningen, skriver regeringen, ”ska innehålla en sammanställning av den statistik som finns tillgänglig om hatbrott och diskriminering samt en översikt av forskning inom ämnet afrofobi. Dessutom ska MKC lyfta fram goda exempel för att förebygga och motverka afrofobi med fokus på kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar. Ullenhag Rapporten ska redovisas under 2014”.

Men inte ett ord nämns någonstans om Tobias Hübinettes tidigare förehavanden.
Tobias Hübinette, f 12.e augusti 1971 i Sydkorea, adopterad från Korea, journalist, författare och redaktör. Hübinette har varit verksam i vänsterextrema organisationer och medverkade vid stiftelsen Expo. Efter att ha lämnat Expo har han ägnat sig åt forskning. Hübinette har varit medlem i och yrkesverksam vid olika organisationer som återspeglar hans övertygelser som syndikalist. Han grundade 1994 tidningen Expo, där han arbetade fram till c:a 1998.

Hübinette dömdes i maj 1992 - av Uppsala tingsrätt för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. Vid denna tid var han aktiv i det trotskistiska partiet Socialistiska Partiets frontorganisation ”Stoppa Rasismen” med bland annat Stieg Larsson, vilket var en annan av tidningen Expos grundare och mångåriga medarbetare.

Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd - till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat mordhotade han ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han var närvarade när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.

År 2006 blev han även gripen - för en rad mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, grovt brott.

År 2007 åtalades Hübinette - för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster – dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterliggare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng. Tobias Hübinette har av polismyndigheten hörts om det olösta mordet på 16-årige Anders Gustafsson, det så kallade fryshusmordet nyårsnatten 1995.

Efter många års studier - titulerade sig Hübinette som "forskare" och har bl a sysslat med att offentliggöra gamla register från 1930-talet i jakt på avlidna svenskar som under kriget sympatiserade med nationalsocialismen. Ett av registren i mängden innehåller c:a 5.000 namn på dåvarande medlemmar i riksföreningen Sverige-Tyskland åren 1938-42. Men Hübinette har också registrerat personer som av någon anledning publicerat artiklar i Försvarsfrämjandets tidskrift.  

Vänstermedia tvangs slutligen att ta avstånd från den omhuldade ”forskaren” och slutligen fick också Stockholms Universitet upp ögonen för Hübinette, hans ”forskning”. Han blev en belastning för Universitetet och gavs respass därifrån. Numera är Hübinette verksam vid mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Den mycket kände militärhistorikern och officeren Stellan Bojerud - har i Kungl Krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift nr 3 år 2006 har publicerat en artikel om Hübinette med rubriken "I gott sällskap" -  Bojerud inleder:

"Forskaren vid Stockholms universitet Thobias Hübinette stoltserar på sin hemsida att han i skrift och på Internet har avslöjat 30.000 svenska nationalsocialister. Bland dessa förekommer flera av Kungl. Krigsvetenskapsakademins ledamöter liksom ett antal mer eller kända officerare. Hübinette har motsvarande listor även för andra yrkeskategorier".

"Genom att betrakta alla som vid någon tidpunkt oavsett skäl publicerat en artikel i Försvarsfrämjandets tidskrift såsom nazister har Hübinette lyckats med bedriften att få ihop en lista som bl a omfattar: Carl-Eric Almgren, Daniel Bildt (Far till Carl), Carl Björeman (General och chef för MB syd), Stellan Bojerud (officer och militärhistoriker), Arvid Cronenberg, Stig Edgren, Helge Gard, Bengt Gustafsson (förutvarande överbefälhavare), Curt Göransson, Bengt Hammarhjelm, Carl Herlitz, Tommy Jeppson, Lennart Ljung (förutvarande överbefälhavare), Bengt Lundvall, Einar Lyth, Hjalmar Mårtensson, Carl Ohly (farbror till VPK-ledaren), Åke Sagrén (förutvarande chef för armén), Claës Skoglund, Nils Sköld, Lennart Uller och flera andra".

Den bristande trovärdigheten i Hübinettes orimliga register uppvisas också av att följande personer exponeras, bevisligen avståndstagare till nazismen:

Professor Israel Holmgren - dömdes vid en dåförtiden mycket uppmärksammad rättegång år 1943 för antinazistisk agitation för publicering av skriften "Nazisthelvetet", till två månaders fängelse. Men forskaren Hübinette anser att Holmgren hör hemma på hans nazistregister.

Generalmajor Court Juhlin-Dannfelt - var under krigsåren svensk militärattaché i Berlin. När posten som militärattaché skulle tillsättas i Moskva, gällde det att finna en man som var höjd över varje misstanke för att vara nazist. Valet föll på den dokumenterat antinazistiske Court Juhlin-Dannfelt. Han finns givetvis med i Hübinettes register.

Kaptenen Gösta Benckert - fick efter kriget av norska regeringen S:t Olavsmedaljen med eklöv för sitt tappra försvar av Kongsvinger den 16 april 1940 och därpå följande gerillakrig mot tyskarna. Kapten Benckert har också hamnat i Hübinettes register.

Överste Martin Stewen - som under krigsåren var Finlands militärattaché i Stockholm har som finländare hamnat i Hübinettes register över svenska nazister. Likaså har de tyska amiralerna Rudolf Peters och Friedrich Ruge hamnat i Hübinettes svenska register".

"Befängd blir Hübinette när kapten Helmut Ternberg - hamnar i listan. Ternberg var under krigsåren kanske den mest skicklige svenska underrättelsemannen som lyckades infiltrera den tyska ambassaden i Stockholm varvid regering och försvarsmakten fick synnerligen värdefull information i kampen mot nazismen"

När EU-politikern Per Garthon - bokförs i Hübinettes register såsom nazist, ja då får man nog ta sig för pannan".

Hübinettes slarv och okunskap är så monumental att han inte ens känner till vilken nationalitet som hans "upptäckta" nationalsocialister hade. Så lite vet han om de personer som registreras och hängs ut att vore det inte för det allvarliga inslaget med Hübinettes forskning så skulle den kunna avfärdas som floskler.

Men frågorna måste resas, vem finansierar Hübinettes forskning? Vilken roll spelar det inom Stockholms Universitet? Vad säger Datainspektionen om dessa åsiktsregister? Vilka åtgärder vidtar staten för att skydda medborgarna mot Hübinettes övergrepp?

Stellan Bojerud avslutar sin artikel med: "Jag har den 22 maj 2006 polisanmält Hübinette för förtal, grovt förtal, grovt förtal av avliden samt brott mot personuppgiftslagen". Bojeruds polisanmälan ledde senare till att Hübinette dömdes av tingsrätten, dock utan påföljder på grund av dennes tidigare långa utestående brottsbana.

Stellan Bojerud tar ånyo upp Hübinettes forskningar i okt/nov 2006 - i en artikel med rubriken: ”Var den svenska samhällseliten under krigsåren nazister? Bojerud skriver: Forskaren vid Stockholms Universitet, Tobias Hübinette, publicerade 2002 en bok med namn på ca 30.000 svenska nazister och har därefter under rubriken ”National Socialism and Fascism” spridit dessa uppgifter på internet över hela världen.

Hübinettes nazilistor möttes omedelbart av kritik och om detta skriver han själv: ”Ett flertal journalister hängde upp sig på att infiltratörer, antinazister och SÄPO-folk riskerar att finnas med i boken, vilket säkert är sant. Det hade dock varit en övermänsklig uppgift att försöka identifiera dessa, och dessutom ovetenskapligt att ta bort dessa.

Skulle det då vara vetenskapligt att publicera uppgifter som redan befunnits vara oriktiga? Hübinette ansluter sig tydligen till den stalinistiska uppfattningen att det är bättre att tusentals oskyldiga offras än att en skadegörare går fri. För den som har elementära kunskaper i svensk historia är det inte övermänskligt, utan tvärtom lätt att upptäcka hur absurda Hübinettes listor är, men då dessa sprids över hela världen via internet, är det risk för att de utomlands uppfattas som sanna, inte minst för att de gjorts vid Stockholms Universitet.

En av dem som Hübinette utpekar som nazist är Selma Lagerlöf. - Som källa anger han TA-ARAB vilket står för tidningen Trots Allt och Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm. Trots Allt utgavs av den kände anti-nazisten Ture Nerman, vilket kan synas ge en viss trovärdighet i anklagelserna mot Selma Lagerlöf.

Men nu börjar sammanhangen bli märkliga. Ture Nerman hade två bröder, konstnären Einar ”solstickan” Nerman och professorn i fornkunskap Birger Nerman. Båda finns med på Hübinettes lista. Den märkliga kopplingen är att Einar Nerman hade illustrerat flera av Selma Lagerlöfs böcker. Vid den tid nazismen möjligen hade någon grogrund i Sverige var emellertid Einar Nerman verksam i USA och bosatt i New York.

Hur Selma Lagerlöf i verkligheten ställde sig gentemot nazismen är väl känt. Sedan nazisterna 1933 kommit till makten i Tyskland bildade Selma Lagerlöf och 139 andra kända svenska kulturpersonligheter varibland prinsarna Eugen och Wilhelm ”Internationella Hjälpkommittén för Intellektuella Flyktingar”, som sökte rädda judiska kulturpersonligheter undan det nazistiska förtrycket. Hennes inställning till nazismen ledde till att hennes dittills så populära böcker bannlystes i Tyskland.

1940, samma år som Selma Lagerlöf avled, lyckades hon och prins Eugen få ut den judiska författarinnan Leonie ”Nelly” Sachs från Tyskland. Nelly Sachs erhöll 1966 nobelpriset i litteratur och avled 1970 i Stockholm. Det kan även noteras att Selma Lagerlöf 1934 deltog i bildandet av Folkpartiet. Med Selma Lagerlöfs ”naziförflutna” i minnet är det knappast förvånande att återfinna konstnären Anders Zorn på Hübinettes lista. Som motiv anger Hübinette att Zorn 1928 varit medlem i Gymniska Förbundet, vilket emellertid verkar mindre trovärdigt med tanke på att denne avlidit redan åtta år tidigare.

I det av Tyskland 1940 omringade Sverige gällde det att bygga upp motståndsviljan. Detta år bildades Hemvärnet, varvid professorn i konsthistoria Axel Romdahl var en av initiativtagarna. I radioutsändningar uppmanade ”radiomajoren” Arvid Eriksson till motstånd och patriotiska filmer producerades på löpande band, såsom ”Första divisionen” i regi av Hasse Ekman. Givetvis återfinns dessa tre personer på Hübinettes listor.

Professor Israel Holmgren var överläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm och under krigsåren tillsammans med Ture Nerman och Torgny Segerstedt den mest kände antinazisten i Sverige. Israel Holmgren dömdes 1942-43 i en serie dåförtiden mycket uppmärksammade rättegångar för publiceringen av boken ”Nazisthelvetet” först till fyra månaders fängelse, vilket i högsta domstolen nedsattes till två månader. Efter landsomfattande namninsamlingar och manifestationer till stöd för Israel Holmgren blev han slutligen benådad av konung Gustaf V. Likväl utpekar Hübinette Israel Holmgren som nazist.

Hübinette påstår att det skulle ha varit både ovetenskapligt och en övermänsklig uppgift att rensa bort oskyldiga människor från listorna, men en del fall är så uppenbara att det närmast är omöjligt att inte reagera inför dem.

Sålunda utpekar Hübinette kronprins Gustaf Adolf   – sedermera konung Gustaf VI Adolf – som nazist fastän det är väl känt att denne var ledare för den pro-brittiska falangen inom konungahuset. Även den anglofile prins Bertil finns med på listan fastän han vid den tiden var biträdande marinattaché vid svenska ambassaden i London.

Vid genomgången av Hübinettes listor har jag funnit hundratals personer, som Hübinette fullständigt grundlöst utpekat som nazister eller sympatisörer. Jag skall emellertid nöja mig med att lyfta fram ytterligare ett namn, nämligen den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss, som under krigsåren var den kanske mest uttalade anti-nazisten i svenska regeringen, men som av Hübinette ändå stämplas som nazist.

Staten har inte skapat människorna utan vi har själva skapat staten. Vi betalar skatt som del i ett samhällskontrakt, där staten som motprestation bland annat skall tillgodose medborgarnas inre och yttre skydd. Samhället har lagar för att bland annat skydda avlidna människor från förtal och värna den frid som bör tillkomma dem. När staten inte skyddar sina medborgare utan tvärtom avlönar den, som sprider förtalet, har staten förlorat en del av sin legitimitet.

[i]Bojerud avslutar: ”Jag kan omöjligt rå på den mediaelit som i bakgrunden gör allt för att skydda Hübinette”.  ”Hur kommer det sig att Hübinette opåtalat kan sprida ut över hela världen att den svenska samhällseliten under krigsåren nästan uteslutande bestod av nazister och nazi-medlöpare”?

Jag skribenten avslutar: nu vet vi varför regeringen anlitade denne suspekte figur nämligen för i största möjliga utsträckning att besudla svenska folket

Mvh/Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3251

Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet