Bra reklam för facket Löntagarna att ha koppling till Sverigedemokraterna?

Go down

Bra reklam för facket Löntagarna att ha koppling till Sverigedemokraterna?

Post  K. V. Pauker on Sun 22 Dec - 0:51

Jag tror att det i och för sig borde finnas en marknad för en facklig organisation med en drastiskt lägre medlemsavgift och som kan erbjuda liknande förmånspaket i form av t ex försäkringar och medlemslån. Speciellt bland de drygt 10 000 SD-medlemmarna.

Om 2000 SD:are gick med i det här facket och betalade 180 kr/mån skulle detta ge en årsintäkt på 4 320 000 kr/år. Det räcker till lokalhyra, en som är chef, två jurister och två administratörer.

Men att få fler medlemmar blir nog problem eftersom det nog inte är så lyckat att företrädas av en SD-jurist i en domstol om det skulle bli tvist. Inte heller är det så lyckat i media vilket i sin tur påverkar hur rätten dömer.

Idealet hade väl varit att en stiftelse med personer utan koppling till SD kontrollerat fackföreingen politiskt, om man inte vill se en nystartad fackförering övertagen direkt av trotskister eller andra som ofta agerar som grupp för att ta kontroll över andra organisationer av olika slag. Medlem skulle väl vem som helst kunna bli. Men den politiska och ekonomiska makten skulle kunna vara reserverad bara för vissa som t ex i de nuvarande LO-förbunden. Detta skulle väl dock inte behöva innebära en uttalat hög profil, politiskt sett, typ LO-förbunden och Syndikalisterna. Om ett fack skall agera intresseorganisation utöver att tillhandahålla juridiskt skydd och ekonomiska grupprabatter och grupperbjudanden så innebär det väl alltid en högre eller mindre grad av inblandning i politiken. Man kan ju t ex tänka sig att en relativt opolitisk fackförening kan ha synpunkter på faktorer som kan påverka utbud av arbetskraft som kan konkurrera med befintliga, egna medlemmar. Och sådana synpunkter har ju fackföreningar levererat i mer än hundra år. Men detta kan ju mycket väl kombineras med att man inte tar partipolitisk ställning och att man gör det politiska ställningstagandet relativt avgränsat.

Jag tror att det nya facket kan vara en lösning på problemet juridiskt skydd för aktiva SD:are och SD:are som riskerar bli utan hjälp om det smäller. Frågan är dock om man med en sådan målgrupp ens når upp till den kritiska massa som krävs för att avlöna en jurist och en administratör? Och innebär då detta ett bra juridiskt skydd? Kunde man även ur SD-medlemssynpunkt ha totat ihop en bättre lösning?

En fördel med att i princip bara ha SD:are som målgrupp är väl att man då slipper laborera med olika organisatoriska och juridiska konstruktioner för att hindra att fackföreningen tas över av andra. Å andra sidan gör det väl inte så mycket om en sådan här fackförening kuppas om den inte har några fonderade medel i en strejkkassa eller dylikt. Då kan ju de medlemmar som är missnöjda med det nya styret helt enkelt bara starta en ny fackförening för likasinnade.

K. V. Pauker

Poäng : 3005

Back to top Go down

Oberoende fack

Post  Erk Swede on Sat 28 Dec - 19:11

Har glömt hur man svarar vettigt på inlägg i det här forumet..
1. det här facket rör väl först och främst de som varit med i transport och blivit uteslutna,övriga fackförbund har ju inte riktigt samma självmordsbenägenhet.
2 Alla fack har varit små från början ,och med tanke på hur många som gått ur facket för att avgifterna blivit för höga när dom blivit utstämplade,så lär det här vara ett bra alternativ.
3.Varför det? Sd håller på de flesta områden att normaliseras ,vad vi ser i media är en kamp från lojal media att rädda så mycket som möjligt till sjuklövern.Börjar vara en hel del nämndemän från SD nu förtiden också ,och dom är då inte sämre än sjuklöverdito.
4. du drar upp syndikalisterna som ju är tämligen extrema,om det här facket blir mer opolitiskt och liknande CF etc är väl inget problem egentligen?
5.En backup helt enkelt om samhället blir mer extremt,visst. Men håller man ner kostnader etc så kan man nog faktiskt konkurrera ut stora delar av LO,s betongorganisation.
6. Med tanke på hur sällan svenska fackförbund strejkar så är nog bufferten i strjkkassan ett sekundärt problem..
avatar
Erk Swede

Poäng : 2597

Back to top Go down

Re: Bra reklam för facket Löntagarna att ha koppling till Sverigedemokraterna?

Post  K. V. Pauker on Sat 28 Dec - 23:15
Erk Swede wrote:Har glömt hur man svarar vettigt på inlägg i det här forumet..
1. det här facket rör väl först och främst de som varit med i transport och blivit uteslutna,övriga fackförbund har ju inte riktigt samma självmordsbenägenhet.
2 Alla fack har varit små från början ,och med tanke på hur många som gått ur facket för att avgifterna blivit för höga när dom blivit utstämplade,så lär det här vara ett bra alternativ.
3.Varför det? Sd håller på de flesta områden att normaliseras ,vad vi ser i media är en kamp från lojal media att rädda så mycket som möjligt till sjuklövern.Börjar vara en hel del nämndemän från SD nu förtiden också ,och dom är då inte sämre än sjuklöverdito.
4. du drar upp syndikalisterna som ju är tämligen extrema,om det här facket blir mer opolitiskt och liknande CF etc är väl inget problem egentligen?
5.En backup helt enkelt om samhället blir mer extremt,visst. Men håller man ner kostnader etc så kan man nog faktiskt konkurrera ut stora delar av LO,s betongorganisation.
6. Med tanke på hur sällan svenska fackförbund strejkar så är nog bufferten i strjkkassan ett sekundärt problem..


Svar:

1. Skall man nästan bara rekrytera medlemmar som uteslutits ur Transport blir väl skalfördelarna för den nya fackföreningen rätt skrala.

2. Man måste nog upp på en viss nivå rätt snabbt för att det skall vara lönt att dra igång något. Åtminstone måste det finnas en realistisk tillväxtpotential.

3. Det är fortfarande socialt stigmatiserat att vara medlem i SD eller anhängare till detta parti. T o m SD:are säger officiellt att de hoppas att de inte får 10 % i nästa val eftersom de har för få bra kandidater till listorna. Detta indikerar väl graden av problemet. Att vara med i en SD-fackförening är väl heller inte speciellt lyckat. Tilltänkta medlemmar kan antagligen uppleva SD-kopplingen som att ett medlemskap innebär ökad RISK i stället för ökad TRYGGHET. Och då faller en viktig anledning för medlemskapet. Anledningen till att folk betalar dyra pengar för att vara med i facket är huvudsakligen den trygghet detta innebär vid tvist med arbetsgivaren. I viss mån påverkar väl också rabatter på försäkringar och möjligheter att få medlemslån (dessa lån brukar ha en ränta som ligger runt 0,5 % under marknadsräntan, så lånar du 150 000 :- till att köpa en bil så tjänar du 1125 kr första året på detta). Det är väldigt synd att det inte finns ett nätverk av till synes opolitiska individer som kan starta upp fackföreningar, partier samt mediaföretag och andra företag som t ex Internetrelaterade företag (och har medlen för att göra detta) som på den andra planhalvan. Eller t o m gå in och ändra i den andra planhalvans religioner genom att t ex skicka in en fyllbult och knullgubbe som Cyrus I Scofield med en egentligen rätt radikal nytolkning av Nya Testamentet på arenan. Eller skicka in folk i den andra planhalvans partier så att de i onödan gör sig extra ovän med andra grupper i samhället.

4. Eftersom syndikalisterna inte är mot invandring är de mer rumsrena än allt som är SD-relaterat. Jag tror t o m att det är mer rumsrent att vara syndikalist än det var att vara nydemokrat i början på 90-talet. Båda grupperna verkar dock i början av 90-talet ha kunnat ha poliser i sina medlemsled utan problem. Ny Demokrati hade en riksdagsledamot från Boden som var polis. Vill minnas att han var befäl och hade en inspektörs-titel.

5. Den stora fördelen en nystartad konkurrent till befintliga fack har är väl att man kan ha en slimmad organisation där medlemmarna inte behöver betala i princip för något annat än rätten till juridisk hjälp om det smäller. Detta är en konkurrensfördel. Men om de tilltänkta medlemmarna upplever att medlemskap i det alternativa facket snarast innebär ÖKAT risktagande p g a en koppling till SD så faller de rent krassa, ekonomiska argumenten för att gå med. Kvar blir då eventuella, idealistiska argument förutom för de som redan är uteslutna eller inte får gå med p g a SD-aktivism. Notera också att möjligheten till juridisk ”försäkring” för en löntagare är svårt att få på annat sätt. Hemförsäkringarna brukar ha klausuler som innebär att rättsskyddet inte gäller tvister i arbetslivet. Jag har heller inte hört att det finns motsvarigheter till företagsförsäkringar med rättsskydd för löntagare (men det kanske finns något sådant?). Så därför kan fackföreningarna än idag ta ut relativt höga medlemsavgifter för det upplevda skydd det innebär att ha tillgång till gratis juridisk hjälp om det smäller.

6. Det där med att ha strejkkassor är väl idag nästan ett obsolet problem. Den internationella konkurrensen gör ju att de inte går att tvinga fram löneökningar ens på papperet som inte får negativa konsekvenser relativt direkt på arbetsmarknaden. Strejkkassorna har väl sedan 30 år tillbaka i stort sett spelat ut sin roll. På 70-talet var LO:s strategi att driva igenom stora löneökningar så att vinsterna skulle minimeras vilket skulle göra aktierna billigare för AP-fonder och de tilltänkta Meidner-/Löntagarfonderna. Men efter att börsens fria och bundna aktier slopats i början på 90-talet så blir resultatet av nedpressade aktiekurser bara att internationella placerare får köpa upp billiga svenska aktier ungefär som i början på 90-talet när den svenska ekonomin höll på att braka ihop p g a den fasta kronkursen och de skyhöga räntor man hade för att försvara kronkursen (poängen med den här politiken verkar dels ha varit att rea ut svenska aktier till utländska placerare och dels mjuka upp svenska folket inför folkomröstningen om EU genom att visa att den svenska ekonomin liksom inte klarade sig på egen hand). Möjligen kan strejkkassor utgöra en broms mot försämrade villkor för löntagarna på en arbetsmarknad med ett betydande överskott av arbetskraft och fri arbetskraftsinvandring. Vill t ex arbetsgivarna frysa lönerna för programmerare till befintliga, nominella belopp och de ändå med relativt kort varsel kan få tag på folk från Indien och Kina som kan skriva kod med kommentarer på engelska så ökar väl risken för att de fackliga organisationerna tvingas gå med på dåliga avtal, speciellt om de har skrala strejkkassor. Liknande resonemang kan tillämpas för okvalificerade jobb där behovet av kunskaper i svenska är rätt skral. I alla fall kortsiktigt är det väl en fördel för en hel del arbetsgivare att kunna ha en press nedåt på lönerna. I alla fall om de räknar med att inte behöva betala för ökade kostnader för arbetslöshet och sociala problem p g a överutbudet av arbetskraft genom t ex fortsatt högre kapitalskatter än omvärlden. Och en del företagsägare som har tillräckliga förmögenhetsmässiga skalfördelar för att placera sitt ägande utomlands drabbas ju inte av högre kapitalskatter i Sverige än i t ex Schweiz eller jämfört med offshore-baserade ägarkonstruktioner. Har man en halv miljard eller mer är man rätt immun mot kapitalskatteproblem i Sverige. Ökade sociala problem i Sverige är heller inget man oroar sig speciellt över om man lätt kan flytta till Schweiz. Men för den som bara har, låt säga, 10 eller 15 miljoner och inte har tillräckligt med stålar för en offshorekonstruktion eller flytt till Schweiz så bör fortsatta eller förvärrade kapitalskatteproblem samt ökade sociala problem vara en faktor att räkna med rent krasst.

K. V. Pauker

Poäng : 3005

Back to top Go down

Re: Bra reklam för facket Löntagarna att ha koppling till Sverigedemokraterna?

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum