Expressens uthängning av Avpixlat/Fria Tider-postare

Go down

Expressens uthängning av Avpixlat/Fria Tider-postare

Post  K. V. Pauker on Wed 11 Dec - 23:18

Om jag förstått saken rätt verkar man ha kunnat avslöja postarnas identiteter med hjälp av de e-postadresser man använt för att registrera Disqus-identiter. Postarna verkar inte ha sett till att använda e-postadresser som registrerats med hjälp av påhittade namn och utan angivande av telefonnummer och utan hänvisning till någon ordinarie e-postadress som kan kopplas till det egna namnet. Men det som röjt dem verkar ha varit att man i offentliga register kunnat hitta deras e-postadresser kopplade till deras namn.

Undrar varför Avpixlat och Fria Tider inte tänkte på att uppmana sina postare att registrera Disqus-identiteter med hjälp av ”säkra” e-postadresser och bistod med hjälp om var och hur man kan skaffa sådana (ett problem nuförtiden är t ex att Hotmail kräver en befintlig e-postadress eller ett mobilnummer). Jag tycker att man borde ha visat sina läsare den omsorgen. Eller kanske utgick man ifrån att folk själva hade ett visst säkerhetstänkande och hade tillräcklig kunskap för att fixa till ”säkra” e-postadresser?

I och för sig kan man kanske tycka det inte är speciellt synd om en person som yttrar sympatier för Anders Behring-Breivik och som blir outad. Jag tillhör väl de som har rätt svårt att känna sympati för hennes känslor. Jag är dock medveten om att en del andra här på Exilen och postare på Avpixlat och Fria Tider är mer toleranta än mig när det gäller den här åsiktstypen. Men vi får väl se om de vill samla in pengar till de advokatkostnader den här damen lär behöva för att få ut ett hyfsat avgångsvederlag. Skulle inte tro att facket kommer att hjälpa henne, om hon nu är med. Kanske kan en del andra också, som gjort mindre grova övertramp men som inte hunnit bli pensionärer, också få problem.  

Jag tycker att det är ett problem om folk uttrycker åsikter som i onödan skapar konflikt mellan ursprungssvenskar och färgade människor från olika kulturer. Jag tycker t ex heller inte att det är speciellt legitimt att hata ”negrer” och tycka att vita i kraft av sitt påstått bättre intellekt, eller av andra skäl, har rätt att kolonisera afrikanernas länder. Problemet är bara det att vi har enskilda individer i samhällets topp med ungefär likartade åsikter fast med udden riktad mot ursprungssvenskar i stället för mot afrikaner eller judar. Precis som det finns människor med en stark motvilja mot negrer, judar och zigenare finns det människor med stark motvilja mot ursprungssvenskar och dylika p g a att man förknippar dessa med den nazistiska rasideologin. Man ser ursprungssvenskar, eller i alla fall de oblandade ursprungssvenskarna från Götaland, som ett potentiellt politiskt problem eftersom de representerar nazismens idealhärstamning. Eliminerar man den befolkningsmässiga basen för nazismen har man den slutgiltiga lösningen på nazistproblemet som är det allvarligaste politiska problemet enligt gängse västligt politiskt synsätt, kvalitativt sett. Och eftersom nazism och potentiell nazism är ett så pass stort problem är nästan alla medel tillåtna. Ett liknande problem är att Sverige valde att försöka slippa så billigt undan som möjligt när det på senhösten 1941 stod och vägde på östfronten. Det är en relativt vanlig uppfattning idag, i alla fall utanför Sverige, att Sverige borde ha offrat de 300 000 man som den svenska regeringen ansåg att ett stopp för permittent-trafiken och ett stopp för malmleveranserna och påföljande krig skulle ha kostat. En del inom Sverige tycker dock också detta idag. Detta i kombination med åsikten att åtminstone Götalands ursprungsbefolkning utgör ett potentiellt nazistproblem p g a sin härstamning skapar politiskt aktiva individer, mediaägare och journalister vars politiska och opinionsbildande gärning rent krasst står i strid den svenska ursprungsbefolkningens (speciellt delar av den) egenintresse. I alla fall om det är fråga om individer som har någon slags självbevarelsedrift och tycker att man själv har någorlunda egenvärde och inte ser sig själv som något som bara är till för andra (speciellt vissa).  

Jag insåg detta under ett offentligt möte med en känd politiker från ett av de största partierna hösten 1986 där alla verkade tro att bara åsiktsfränder var samlade. Man ansåg att den svenska ursprungsbefolkningen var ett potentiellt politiskt problem p g a att delar av den utgjorde den nazistiska ideologins bärande befolkningsgrupp. Tar man bort den bärande folkgruppen eliminerar man nazismens kärna och därmed, som man uppfattar det, det huvudsakliga målet för den nazistiska verksamheten som går ut på att bevara ”den ariska rasen”. Detta utgör den slutgiltiga lösningen på nazismen. I och för sig tror jag väl att så gott som ingen ursprungssvensk i Götaland idag tycker att det är något problem om man åstadkommer någon slags slutgiltig lösning på nazistproblemet. ”Jamen det är väl bra”, tycker folk och rycker på axlarna. Men om detta innebär problem i boendemiljön, överbelastad sjukvård, mer arbetslöshet, högre skatter än annars så tycker antagligen en relativt stor andel att det heliga kriget mot nazismen inte är värt priset och att de som driver detta är ena j-a fanatiker. Jag tror ju också att vi hade fått en befolkningsmässig slutgiltig lösning på nazistproblemet även om invandringen stannat kvar på den nivå den låg för 30 år sedan. Det hade väl då bara tagit litet längre tid. Men är man fanatiker så anser man detta tidsgap vara en risk och att detta tidsgap bör vara så kort som möjligt. Man anser dessutom att Sverige bör straffas för sin bekvämlighetssträvan under 2:a världskriget ungefär som Syrien bör straffas för sitt stöd till Hizbollah. Alltså in med en massa människor från alla världens hörn till Sverige som straff plus världens högsta u-hjälp och högst nettobidrag till EU ungefär som när man förser al-Qaida-krigare i Syrien med vapen och pengar. När man öppet säger att det handlar om Karl-Oskar- och Kristina-kolonisation av Sverige så ligger man väldigt nära att öppet medge att det är fråga om någon slags bestraffning av svenska folket, att man helt enkelt bara håller på och jävlas och att man vet att detta får negativa konsekvenser för folk i deras vardag. Jan Björklund liknade i Agenda 2013-10-06 immigrationen till Europa över Medelhavet med när Karl-Oskar och Kristinas korsade Atlanten för deltagande i kolonisationen av Nordamerika.

Det vi bör komma ihåg är att de extrema åsikter och kränkande uttalanden som postats av läsare på Avpixlat och Fria Tider också har sin motsvarighet när det gäller liknande attityder till ursprungssvenskar. Jag talar inte bara om fall där invandrare säger ”svennejävel” eller ”svennefitta” eller som vid mordet på väktaren Patrick Naeslund säger ”jag ska mörda dej, ditt jävla svensksvin”. Kom ihåg att Reinfeldt och Mona-Fåna uttryckt sig nedsättande om den svenska kulturnivån. Reinfeldt har ju sagt att ”blott barbariet är ursvenskt”. Mona-Fåna har sagt att mellanösterninvandrare har riktig kultur medan vi bara har små grodorna och liknande töntiga saker.  De svenskar (här på Exilen verkar en hel del dock inte tycka att Reinfeldt är svensk eftersom han är 1/32 ”neger”) som uttrycker sig nedsättande om svenskar påminner litet om den jude (Jonas Volk) som Julius Streicher lät skriva anti-judiska artiklar i Der Sturmer.

I och för sig har jag väl själv kanske på sätt och vis gett uttryck för åsikter som i förstone kanske påminner om Reinfeldts och Mona-Fånas när jag sagt att icke-judar, som t ex svenskar, är mer kreatursmässiga än judar. Skillnaden är dock att jag ändå inte vill låta judar, precis som flertalet andra personer från andra länder, invandra till Sverige. Jag påminner om de afrikaner som (vilket är rätt vanligt) mellan skål och vägg medger att européer är bättre ingenjörer och matematiker än afrikaner men ändå inte vill att de skall invandra till deras länder. Jag medger att judar har litet högre IQ i snitt än infödda svenskar och har en verklighetsuppfattning som i snitt väldigt tydligt visar mindre likhet med djurs verklighetsuppfattning jämfört med infödda svenskars och andra gojers. Trots detta skulle jag samma skäl som afrikanen säga nej om judar vill invandra från Israel till Sverige precis som när det gäller matematiskt begåvade kineser, koreaner och japaner som vill invandra. Eller precis som kineser, koreaner och japaner i regel säger nej till invandring från andra delar av världen. Eller precis som ursprungssvenskar från Götaland till skillnad från judar bosatta i Götaland inte har rätt att invandra till Israel. Eller precis som palestinska flyktingar som nu bor i Libanon inte har rätt att invandra till Israel även om de är födda där. Så jag är knappast värre än afrikanska, kinesiska, koreanska, japanska eller judiska-israeliska invandringsmotstråndare. Jag skiljer mig väl snarast från mina motsvarigheter i dessa länder genom min generösa beskrivning av främmande folks mentala kvaliteter.

Jag tycker heller inte att Sverige står lika lågt kulturellt historiskt sett som Reinfeldt och Mona-Fåna. Sverige hade ett eget skriftspråk för runt 1700 år sedan. Man var bra på att tillverka båtar och svärd redan för 2000 år sedan. I alla fall påstod romaren Publius Cornelius Tacitus detta. Man var tidig med vagnar trots obefintliga vägar. Vagnen från 800-talet som hittades tillsammans med Osebergsskeppet, och som man väl får anta även speglar den svenska kulturnivån, var helt klart mer påkostad i utförandet än något typ en Fred Flinta-springbil. Man tillverkade dörrlås redan på vikingatiden i Sverige. Man var bra på att navigera till sjöss. Det som saknades var väl murade monumentalverk. Fornborgarna var kallmurade och innehöll inga större byggnader av sten innanför murarna. I förhållande till graden av urbanisering och jordbrukets avkastning torde den svenska teknologiska nivån före kristnandet hamna väldigt högt i en internationell jämförelse. Utan en justering för ekonomiska faktorer hamnar väl den svenska kulturnivån i något slags mellanskikt. Mellan tummen och pekfingret verkar dock den teknologiska nivån ha varit högre än den andliga nivån. Det kan ju vara en tillfällighet att asa-kulten var starkast i Uppsala-trakten där Livets Ord nu har sitt starkaste fäste. Men detta kan ju eventuellt också spegla andliga tillkortakommanden som lätt bryter fram om någon försöker lockar ut dem ur folk.

Ett annat problem med det här Disqus-avslöjandet är att detta kanske krymper antalet bra, potentiella kandidater till valsedlarna för invandringskritiska partier. Såg att en docent i fysikalisk kemi hade torskat dit i Expressens reportage. Att kunna smacka in en person med en titel typ ”docent i fysikalisk kemi” på en valsedel eller i en valbroschyr är onekligen en fördel. Bra titlar som förknippas med hög intelligens ger röster, helt klart. I och för sig kan man väl kanske tycka att det är olämpligt att plocka in någon som innerst inne tycker att man bör typ kriga militärt mot invandrarna på valsedlar. Å andra sidan verkar det i de etablerade partierna finnas Jonas Volk-motsatser som tycker att man borde göra ungefär likadant mot ursprungssvenskarna om nuvarande metoder inte funkar. Det var i alla fall min uppfattning av känsloläget under ovannämnda möte hösten 1986. Som politiker är väl den här docenten inte speciellt lämplig. Men om han bara suttit tyst och lånat ut sin titel så hade rationellt tänkande invandringsmotståndare kunnat ha haft nytta av honom om han inte postat dumheter på nätet. Jag antar att SD får stämma av med möjliga kandidater till valsedlarna om de postat några dumheter med Disqus-användaridentiteter.

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Expressens uthängning av Avpixlat/Fria Tider-postare

Post  K. V. Pauker on Thu 12 Dec - 21:27

K. V. Pauker wrote:Om jag förstått saken rätt verkar man ha kunnat avslöja postarnas identiteter med hjälp av de e-postadresser man använt för att registrera Disqus-identiter. Postarna verkar inte ha sett till att använda e-postadresser som registrerats med hjälp av påhittade namn och utan angivande av telefonnummer och utan hänvisning till någon ordinarie e-postadress som kan kopplas till det egna namnet. Men det som röjt dem verkar ha varit att man i offentliga register kunnat hitta deras e-postadresser kopplade till deras namn.

Undrar varför Avpixlat och Fria Tider inte tänkte på att uppmana sina postare att registrera Disqus-identiteter med hjälp av ”säkra” e-postadresser och bistod med hjälp om var och hur man kan skaffa sådana (ett problem nuförtiden är t ex att Hotmail kräver en befintlig e-postadress eller ett mobilnummer). Jag tycker att man borde ha visat sina läsare den omsorgen. Eller kanske utgick man ifrån att folk själva hade ett visst säkerhetstänkande och hade tillräcklig kunskap för att fixa till ”säkra” e-postadresser?

I och för sig kan man kanske tycka det inte är speciellt synd om en person som yttrar sympatier för Anders Behring-Breivik och som blir outad. Jag tillhör väl de som har rätt svårt att känna sympati för hennes känslor. Jag är dock medveten om att en del andra här på Exilen och postare på Avpixlat och Fria Tider är mer toleranta än mig när det gäller den här åsiktstypen. Men vi får väl se om de vill samla in pengar till de advokatkostnader den här damen lär behöva för att få ut ett hyfsat avgångsvederlag. Skulle inte tro att facket kommer att hjälpa henne, om hon nu är med. Kanske kan en del andra också, som gjort mindre grova övertramp men som inte hunnit bli pensionärer, också få problem.  

Jag tycker att det är ett problem om folk uttrycker åsikter som i onödan skapar konflikt mellan ursprungssvenskar och färgade människor från olika kulturer. Jag tycker t ex heller inte att det är speciellt legitimt att hata ”negrer” och tycka att vita i kraft av sitt påstått bättre intellekt, eller av andra skäl, har rätt att kolonisera afrikanernas länder. Problemet är bara det att vi har enskilda individer i samhällets topp med ungefär likartade åsikter fast med udden riktad mot ursprungssvenskar i stället för mot afrikaner eller judar. Precis som det finns människor med en stark motvilja mot negrer, judar och zigenare finns det människor med stark motvilja mot ursprungssvenskar och dylika p g a att man förknippar dessa med den nazistiska rasideologin. Man ser ursprungssvenskar, eller i alla fall de oblandade ursprungssvenskarna från Götaland, som ett potentiellt politiskt problem eftersom de representerar nazismens idealhärstamning. Eliminerar man den befolkningsmässiga basen för nazismen har man den slutgiltiga lösningen på nazistproblemet som är det allvarligaste politiska problemet enligt gängse västligt politiskt synsätt, kvalitativt sett. Och eftersom nazism och potentiell nazism är ett så pass stort problem är nästan alla medel tillåtna. Ett liknande problem är att Sverige valde att försöka slippa så billigt undan som möjligt när det på senhösten 1941 stod och vägde på östfronten. Det är en relativt vanlig uppfattning idag, i alla fall utanför Sverige, att Sverige borde ha offrat de 300 000 man som den svenska regeringen ansåg att ett stopp för permittent-trafiken och ett stopp för malmleveranserna och påföljande krig skulle ha kostat. En del inom Sverige tycker dock också detta idag. Detta i kombination med åsikten att åtminstone Götalands ursprungsbefolkning utgör ett potentiellt nazistproblem p g a sin härstamning skapar politiskt aktiva individer, mediaägare och journalister vars politiska och opinionsbildande gärning rent krasst står i strid den svenska ursprungsbefolkningens (speciellt delar av den) egenintresse. I alla fall om det är fråga om individer som har någon slags självbevarelsedrift och tycker att man själv har någorlunda egenvärde och inte ser sig själv som något som bara är till för andra (speciellt vissa).  

Jag insåg detta under ett offentligt möte med en känd politiker från ett av de största partierna hösten 1986 där alla verkade tro att bara åsiktsfränder var samlade. Man ansåg att den svenska ursprungsbefolkningen var ett potentiellt politiskt problem p g a att delar av den utgjorde den nazistiska ideologins bärande befolkningsgrupp. Tar man bort den bärande folkgruppen eliminerar man nazismens kärna och därmed, som man uppfattar det, det huvudsakliga målet för den nazistiska verksamheten som går ut på att bevara ”den ariska rasen”. Detta utgör den slutgiltiga lösningen på nazismen. I och för sig tror jag väl att så gott som ingen ursprungssvensk i Götaland idag tycker att det är något problem om man åstadkommer någon slags slutgiltig lösning på nazistproblemet. ”Jamen det är väl bra”, tycker folk och rycker på axlarna. Men om detta innebär problem i boendemiljön, överbelastad sjukvård, mer arbetslöshet, högre skatter än annars så tycker antagligen en relativt stor andel att det heliga kriget mot nazismen inte är värt priset och att de som driver detta är ena j-a fanatiker. Jag tror ju också att vi hade fått en befolkningsmässig slutgiltig lösning på nazistproblemet även om invandringen stannat kvar på den nivå den låg för 30 år sedan. Det hade väl då bara tagit litet längre tid. Men är man fanatiker så anser man detta tidsgap vara en risk och att detta tidsgap bör vara så kort som möjligt. Man anser dessutom att Sverige bör straffas för sin bekvämlighetssträvan under 2:a världskriget ungefär som Syrien bör straffas för sitt stöd till Hizbollah. Alltså in med en massa människor från alla världens hörn till Sverige som straff plus världens högsta u-hjälp och högst nettobidrag till EU ungefär som när man förser al-Qaida-krigare i Syrien med vapen och pengar. När man öppet säger att det handlar om Karl-Oskar- och Kristina-kolonisation av Sverige så ligger man väldigt nära att öppet medge att det är fråga om någon slags bestraffning av svenska folket, att man helt enkelt bara håller på och jävlas och att man vet att detta får negativa konsekvenser för folk i deras vardag. Jan Björklund liknade i Agenda 2013-10-06 immigrationen till Europa över Medelhavet med när Karl-Oskar och Kristinas korsade Atlanten för deltagande i kolonisationen av Nordamerika.

Det vi bör komma ihåg är att de extrema åsikter och kränkande uttalanden som postats av läsare på Avpixlat och Fria Tider också har sin motsvarighet när det gäller liknande attityder till ursprungssvenskar. Jag talar inte bara om fall där invandrare säger ”svennejävel” eller ”svennefitta” eller som vid mordet på väktaren Patrick Naeslund säger ”jag ska mörda dej, ditt jävla svensksvin”. Kom ihåg att Reinfeldt och Mona-Fåna uttryckt sig nedsättande om den svenska kulturnivån. Reinfeldt har ju sagt att ”blott barbariet är ursvenskt”. Mona-Fåna har sagt att mellanösterninvandrare har riktig kultur medan vi bara har små grodorna och liknande töntiga saker.  De svenskar (här på Exilen verkar en hel del dock inte tycka att Reinfeldt är svensk eftersom han är 1/32 ”neger”) som uttrycker sig nedsättande om svenskar påminner litet om den jude (Jonas Volk) som Julius Streicher lät skriva anti-judiska artiklar i Der Sturmer.

I och för sig har jag väl själv kanske på sätt och vis gett uttryck för åsikter som i förstone kanske påminner om Reinfeldts och Mona-Fånas när jag sagt att icke-judar, som t ex svenskar, är mer kreatursmässiga än judar. Skillnaden är dock att jag ändå inte vill låta judar, precis som flertalet andra personer från andra länder, invandra till Sverige. Jag påminner om de afrikaner som (vilket är rätt vanligt) mellan skål och vägg medger att européer är bättre ingenjörer och matematiker än afrikaner men ändå inte vill att de skall invandra till deras länder. Jag medger att judar har litet högre IQ i snitt än infödda svenskar och har en verklighetsuppfattning som i snitt väldigt tydligt visar mindre likhet med djurs verklighetsuppfattning jämfört med infödda svenskars och andra gojers. Trots detta skulle jag samma skäl som afrikanen säga nej om judar vill invandra från Israel till Sverige precis som när det gäller matematiskt begåvade kineser, koreaner och japaner som vill invandra. Eller precis som kineser, koreaner och japaner i regel säger nej till invandring från andra delar av världen. Eller precis som ursprungssvenskar från Götaland till skillnad från judar bosatta i Götaland inte har rätt att invandra till Israel. Eller precis som palestinska flyktingar som nu bor i Libanon inte har rätt att invandra till Israel även om de är födda där. Så jag är knappast värre än afrikanska, kinesiska, koreanska, japanska eller judiska-israeliska invandringsmotstråndare. Jag skiljer mig väl snarast från mina motsvarigheter i dessa länder genom min generösa beskrivning av främmande folks mentala kvaliteter.

Jag tycker heller inte att Sverige står lika lågt kulturellt historiskt sett som Reinfeldt och Mona-Fåna. Sverige hade ett eget skriftspråk för runt 1700 år sedan. Man var bra på att tillverka båtar och svärd redan för 2000 år sedan. I alla fall påstod romaren Publius Cornelius Tacitus detta. Man var tidig med vagnar trots obefintliga vägar. Vagnen från 800-talet som hittades tillsammans med Osebergsskeppet, och som man väl får anta även speglar den svenska kulturnivån, var helt klart mer påkostad i utförandet än något typ en Fred Flinta-springbil. Man tillverkade dörrlås redan på vikingatiden i Sverige. Man var bra på att navigera till sjöss. Det som saknades var väl murade monumentalverk. Fornborgarna var kallmurade och innehöll inga större byggnader av sten innanför murarna. I förhållande till graden av urbanisering och jordbrukets avkastning torde den svenska teknologiska nivån före kristnandet hamna väldigt högt i en internationell jämförelse. Utan en justering för ekonomiska faktorer hamnar väl den svenska kulturnivån i något slags mellanskikt. Mellan tummen och pekfingret verkar dock den teknologiska nivån ha varit högre än den andliga nivån. Det kan ju vara en tillfällighet att asa-kulten var starkast i Uppsala-trakten där Livets Ord nu har sitt starkaste fäste. Men detta kan ju eventuellt också spegla andliga tillkortakommanden som lätt bryter fram om någon försöker lockar ut dem ur folk.

Ett annat problem med det här Disqus-avslöjandet är att detta kanske krymper antalet bra, potentiella kandidater till valsedlarna för invandringskritiska partier. Såg att en docent i fysikalisk kemi hade torskat dit i Expressens reportage. Att kunna smacka in en person med en titel typ ”docent i fysikalisk kemi” på en valsedel eller i en valbroschyr är onekligen en fördel. Bra titlar som förknippas med hög intelligens ger röster, helt klart. I och för sig kan man väl kanske tycka att det är olämpligt att plocka in någon som innerst inne tycker att man bör typ kriga militärt mot invandrarna på valsedlar. Å andra sidan verkar det i de etablerade partierna finnas Jonas Volk-motsatser som tycker att man borde göra ungefär likadant mot ursprungssvenskarna om nuvarande metoder inte funkar. Det var i alla fall min uppfattning av känsloläget under ovannämnda möte hösten 1986. Som politiker är väl den här docenten inte speciellt lämplig. Men om han bara suttit tyst och lånat ut sin titel så hade rationellt tänkande invandringsmotståndare kunnat ha haft nytta av honom om han inte postat dumheter på nätet. Jag antar att SD får stämma av med möjliga kandidater till valsedlarna om de postat några dumheter med Disqus-användaridentiteter.


Uppdatering/ytterligare några reflektioner:

Det verkar som om energiverkschefen klarade sig med omplacering (och sannolikt litet sänkt lön). Just hans uttalanden var väl inte de grövsta i urvalet men han hade använt sin tjänstemail. Undrar hur uttalandena kommer att påverka hans fortsatta karriär? Kommer här osökt att tänka på att Tobias Hübinette nyligen fick ett uppdrag av regeringen att utreda "afrofobi"-problemet. Hübinette skrev i tidskriften Creol år 1996 att det var rätt att tycka illa om den vita rasen "på alla upptänkliga vis" och att han hoppades att den vita rasen skulle gå under i "blod och lidande".

Sedan undrar jag om det inte hade varit bra om Kenth Ekeroth och Lampeduro hade haft något anslag vid artiklarnas kommentarsfält där det stod något typ "Vi uppskattar inte rasistiska kommentarer om judar och 'negrer' eftersom vi är halvjude resp 'halvnegress'". Kanske hade en del då hejdat sig? Undrar förresten vad Ekeroth tyckte om avlusningsinlägget på Avpixlat?

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Expressens uthängning av Avpixlat/Fria Tider-postare

Post  Max Ronalds on Fri 13 Dec - 16:34

K. V. Pauker wrote:Tar man bort den bärande folkgruppen eliminerar man nazismens kärna och därmed, som man uppfattar det, det huvudsakliga målet för den nazistiska verksamheten som går ut på att bevara ”den ariska rasen”. Detta utgör den slutgiltiga lösningen på nazismen. I och för sig tror jag väl att så gott som ingen ursprungssvensk i Götaland idag tycker att det är något problem om man åstadkommer någon slags slutgiltig lösning på nazistproblemet. ”Jamen det är väl bra”, tycker folk och rycker på axlarna. Men om detta innebär problem i boendemiljön, överbelastad sjukvård, mer arbetslöshet, högre skatter än annars så tycker antagligen en relativt stor andel att det heliga kriget mot nazismen inte är värt priset och att de som driver detta är ena j-a fanatiker. Jag tror ju också att vi hade fått en befolkningsmässig slutgiltig lösning på nazistproblemet även om invandringen stannat kvar på den nivå den låg för 30 år sedan. Det hade väl då bara tagit litet längre tid. Men är man fanatiker så anser man detta tidsgap vara en risk och att detta tidsgap bör vara så kort som möjligt. Man anser dessutom att Sverige bör straffas...

Från ett libertarianskt perspektiv ser jag faktiskt inget annat alternativ till den nuvarande utvecklingen, iaf inte i praktiken. I teorin hade det kanske dock fungerat med andra alternativ till "nazistproblemet". Fast sådana alternativ hade förmodligen behövts etablerats redan på 1800-talet innan folkskolan och massmedia cementerade nationalstaten som norm. Teoretiskt hade det kanske fungerat att etablera separatistiska rörelser, exempelvis i Småland, där barnen får läsa om Nils Dacke istället för Gustav Vasa, och man hade kunnat standardisera det småländska språket så att smålänningarna hade blivit oförmögna att läsa Aftonbladet. I Nederländerna och Spanien finns sådana standardiserade minoritetsspråk. I ffa Spanien är detta ett problem för makthavarna iom Katalonien, som eventuellt kommer att förklara sig självständigt under 2014. Tyvärr kom dock nationalismen att bli den ledande progressiva ideologin under 1800-talet, och med folkskola och massmedia dog alla förutsättningar till ett framtida motstånd mot förtryckarstaten. I Norrland kanske man kan etablera en sådan språkseparatism genom att uppmuntra befolkningen, även de med obefintligt samiskt påbrå, att börja läsa samiska. En samiskspråkig befolkning blir nog svårare för regimerna i Oslo och Stockholm att manipulera och indoktrinera, och en sådan befolkning kan eventuellt närma sig Eurasien.

Nu får vi istället för nazism totalitära nationalstater där du om du har obehagliga åsikter hamnar på psykiatrisk institution eller kanske får inbrott i bilen eller bostaden där säkerhetstjänsten planterar narkotika. Men det blir en mer lättbekämpad ideologi än nazism. Därför bör vi vara tacksamma mot de makthavare och opinionsbildare som försökte påverka systemet innifrån.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3069

Back to top Go down

Re: Expressens uthängning av Avpixlat/Fria Tider-postare

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum