Ett utskick till alla hushåll som behövs

Go down

Ett utskick till alla hushåll som behövs

Post  K. V. Pauker on Sat 12 Oct - 22:24

Idag kommer invandringsförespråkare alltför lätt undan när det gäller de ekonomiska konsekvenserna av invandring.

P g a ett totalt informationsundertag har man i mer än 20 år kunnat hävda att vi behöver ta hit en massa invandrare för att försörja en allt äldre befolkning (detta trots att Sverige haft Europas högsta sysselsättningsgrad och detta trots att man ansett sig kunna tömma AP-fonderna eftersom det funnits för mycket pengar till pensionärerna i dessa) utan att detta straffat sig. Första gången jag såg det här var år 1990 i Affärsvärlden när Bengt Westerberg under dåvarande högkonjunktur påstod att vi hade en stor brist på arbetskraft och att den med all säkerhet skulle bestå. Jag redovisade ett exakt citat med sidhänvisning och nummer. Det här var på den tiden Exilen lästes av fler och innan Avpixlat tog över som informationsfilter. Ingen tog dock tillvara den här informationen.

Jag har aldrig sett att Bengt Westerberg fått äta upp det här uttalandet i svenska hushållsutskick.

Inte heller har Rapport och Aktuellt fått äta upp sitt ihärdiga jamande för 10 år sedan om att vi behövde en massa invandrare för att kompensera för alla 40-talister som skulle gå i pension.

Det vi i stället har fått se är att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson och hans ekonomisnille Johnny Skalin hävdat att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam trots att LO på 60-talet försökte stoppa den och trots att Metalls chefsekonom (och sedermera landshövdingen) Hans Hagnell (s) år 1968 i Aftonbladet sade att "för varje utlänning vi tar hit blir en svensk 50-åring arbetslös". Jag är medveten om att Sverigedemokraternas politik i princip bygger på att inte göra troligt för en bredare krets väljare att invandringen är ekonomiskt olönsam. Receptet är i stället att sikta in sig på väljare som på egen hand kommit fram till att man inte vill ha hit fler invandrare, främst p g a personliga erfarenheter i sin boendemiljö och kanske också p g a problem med zigenare samt att se till att inga konkurrenter som kan plocka in samma väljare börjar få luft under vingarna (trots, eller kanske på grund av, att partier med mer rumsren bakgrund sannolikt har lättare att nå högre opinionssiffror och lättare att rekrytera kvalificerat folk till valsedlarna). Som kodord för utomeuropeiska invandrare används ordet "muslimer" (även om det säkert finns en uppriktig önskan hos en del numera ledande Sverigedemokrater att muslimerna skall bli mer osams med svennarna i stället för en annan minoritet i det här landet). Detta kodord är också praktiskt eftersom en del av SD:s väljarbas består av män som retar sig på att svartmuskiga män från Mellanöstern och Nordafrika har rätt lätt för att få omkull svenska tjejer medan de själva blir utan eller får importera en thailändska.

Och för att invandrare som finnar, italienare, juggar och greker som också är potentiella SD-väljare (eller i alla fall kan tänkas ingå i SD:ares bekantskapskrets) inte skall upplevas tillhöra samma kategori som "muslimerna" så upplever man det nödvändigt att säga att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var ekonomiskt lönsam. Man anser det alltså inte tillräckligt att underlåta att använda sig av citat typ ovannämnda Hans Hagnell-citat. Nej, man måste t o m själv hävda att denna arbetskraftsinvandring var lönsam. Att detta försämrar möjligheterna att göra troligt för allmänheten att senare tiders arbetskraftsinvandring är ekonomiskt ofördelaktig struntar man uppenbarligen i. Anledningen till detta är troligen vad jag nämnt ovan.

Jag anser dock att svenska folket skulle behöva en gedigen informationsskrift som de kan plocka fram eller ha i minnet när de utsätts för jamandet om att vi behöver arbetskraftsinvandring och att vi måste ha in en massa invandrare för att kunna försörja en åldrande befolkning. Eftersom invandringskritiker inte kommer att kunna dominera mediaflödet på det sätt invandringsförespråkarna idag gör så går det i princip inte att påverka den breda allmänhetens verklighetsuppfattning genom ett mer fragmentariskt flöde av informationskomponenter i det här ämnet. Dessa komponenter drunknar i flödet av annan information. Det blir därför svårt för mottagarna att koppla ihop dessa informationskomponenter till en alternativ verklighetsuppfattning som skiljer sig från den mainstream-media tutar ut. Därför behövs en mer koncentrerad informationssatsning, gärna i form av en broschyr som folk sparar i bokhyllan. Folk måste bibringas en sammanhängande, alternativ bild av verkligheten som görs så trovärdig som möjligt (genom t ex ovannämnda Hagnell-citat o dyl). När väl en sådan alternativ verklighetsuppfattning satts på dagordningen blir det möjligt för folk att relatera enskilda informationskomponenter till denna alternativa verklighetsuppfattning som satts på deras dagordning. Informationskomponenter som talar för att vi inte behöver invandring av arbetsmarknadsskäl kommer då inte att driva omkring vind för våg utan att kunna stödja en alternativ verklighetsuppfattning och mottagarna har då också fått redskap för att pröva om informationskomponenter som förefaller tala för invandring av arbetsmarknadsskäl ger rimligt belägg för påståenden om att vi behöver invandring av arbetsmarknadsskäl.

Om Sverigedemokraterna trots allt skulle vilja satsa på något sådant här utan att göra avkall på sitt nuvarande recept i alltför hög grad skulle man kanske kunna skänka pengar till en förening eller stiftelse som skulle pyssla med ekonomisk information om invandringen. Då skulle avsändaren av ett hushållsutskick av den typ jag efterfrågar bli en annan än SD. Samtidigt skulle SD ändå i hög grad kunna dra nytta av ett sådant här hushållsutskick. Är man rädd för att ändå förknippas negativt (ur nuvarande strategis synpunkt sett) med utskicken så skulle man kunna låta ansvarig utgivare för skriften i utskicken vara en person med ett jugoslaviskt eller grekiskt efternamn. Vederbörande skulle också kunna säga att alla som väl fått sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd rent krasst gynnas av om man inte fyller på med mer människor hela tiden, oavsett om man själv varit lönsam för det svenska samhället eller inte. Just det sistnämnda tror jag också är den typ av Alexanderhugg som behövs för att befria SD från det här upplevda tvånget att säga att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam. Det är också väldigt synd att Åkesson redan deklarerat att han anser att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam. Men han kunde ju förstås säga att han ändrat sig efter att ha fått höra argument mot denna uppfattning från en jugge som själv arbetskraftsinvandrade på 60-talet.

K. V. Pauker

Poäng : 3038

Back to top Go down

Re: Ett utskick till alla hushåll som behövs

Post  Max Ronalds on Mon 21 Oct - 17:45

K. V. Pauker wrote:Idag kommer invandringsförespråkare alltför lätt undan när det gäller de ekonomiska konsekvenserna av invandring.

P g a ett totalt informationsundertag har man i mer än 20 år kunnat hävda att vi behöver ta hit en massa invandrare för att försörja en allt äldre befolkning (detta trots att Sverige haft Europas högsta sysselsättningsgrad och detta trots att man ansett sig kunna tömma AP-fonderna eftersom det funnits för mycket pengar till pensionärerna i dessa) utan att detta straffat sig. Första gången jag såg det här var år 1990 i Affärsvärlden när Bengt Westerberg under dåvarande högkonjunktur påstod att vi hade en stor brist på arbetskraft och att den med all säkerhet skulle bestå. Jag redovisade ett exakt citat med sidhänvisning och nummer. Det här var på den tiden Exilen lästes av fler och innan Avpixlat tog över som informationsfilter. Ingen tog dock tillvara den här informationen.

Jag har aldrig sett att Bengt Westerberg fått äta upp det här uttalandet i svenska hushållsutskick.

Inte heller har Rapport och Aktuellt fått äta upp sitt ihärdiga jamande för 10 år sedan om att vi behövde en massa invandrare för att kompensera för alla 40-talister som skulle gå i pension.

Det vi i stället har fått se är att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson och hans ekonomisnille Johnny Skalin hävdat att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam trots att LO på 60-talet försökte stoppa den och trots att Metalls chefsekonom (och sedermera landshövdingen) Hans Hagnell (s) år 1968 i Aftonbladet sade att "för varje utlänning vi tar hit blir en svensk 50-åring arbetslös". Jag är medveten om att Sverigedemokraternas politik i princip bygger på att inte göra troligt för en bredare krets väljare att invandringen är ekonomiskt olönsam. Receptet är i stället att sikta in sig på väljare som på egen hand kommit fram till att man inte vill ha hit fler invandrare, främst p g a personliga erfarenheter i sin boendemiljö och kanske också p g a problem med zigenare samt att se till att inga konkurrenter som kan plocka in samma väljare börjar få luft under vingarna (trots, eller kanske på grund av, att partier med mer rumsren bakgrund sannolikt har lättare att nå högre opinionssiffror och lättare att rekrytera kvalificerat folk till valsedlarna). Som kodord för utomeuropeiska invandrare används ordet "muslimer" (även om det säkert finns en uppriktig önskan hos en del numera ledande Sverigedemokrater att muslimerna skall bli mer osams med svennarna i stället för en annan minoritet i det här landet). Detta kodord är också praktiskt eftersom en del av SD:s väljarbas består av män som retar sig på att svartmuskiga män från Mellanöstern och Nordafrika har rätt lätt för att få omkull svenska tjejer medan de själva blir utan eller får importera en thailändska.

Och för att invandrare som finnar, italienare, juggar och greker som också är potentiella SD-väljare (eller i alla fall kan tänkas ingå i SD:ares bekantskapskrets) inte skall upplevas tillhöra samma kategori som "muslimerna" så upplever man det nödvändigt att säga att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var ekonomiskt lönsam. Man anser det alltså inte tillräckligt att underlåta att använda sig av citat typ ovannämnda Hans Hagnell-citat. Nej, man måste t o m själv hävda att denna arbetskraftsinvandring var lönsam. Att detta försämrar möjligheterna att göra troligt för allmänheten att senare tiders arbetskraftsinvandring är ekonomiskt ofördelaktig struntar man uppenbarligen i. Anledningen till detta är troligen vad jag nämnt ovan.

Jag anser dock att svenska folket skulle behöva en gedigen informationsskrift som de kan plocka fram eller ha i minnet när de utsätts för jamandet om att vi behöver arbetskraftsinvandring och att vi måste ha in en massa invandrare för att kunna försörja en åldrande befolkning. Eftersom invandringskritiker inte kommer att kunna dominera mediaflödet på det sätt invandringsförespråkarna idag gör så går det i princip inte att påverka den breda allmänhetens verklighetsuppfattning genom ett mer fragmentariskt flöde av informationskomponenter i det här ämnet. Dessa komponenter drunknar i flödet av annan information. Det blir därför svårt för mottagarna att koppla ihop dessa informationskomponenter till en alternativ verklighetsuppfattning som skiljer sig från den mainstream-media tutar ut. Därför behövs en mer koncentrerad informationssatsning, gärna i form av en broschyr som folk sparar i bokhyllan. Folk måste bibringas en sammanhängande, alternativ bild av verkligheten som görs så trovärdig som möjligt (genom t ex ovannämnda Hagnell-citat o dyl). När väl en sådan alternativ verklighetsuppfattning satts på dagordningen blir det möjligt för folk att relatera enskilda informationskomponenter till denna alternativa verklighetsuppfattning som satts på deras dagordning. Informationskomponenter som talar för att vi inte behöver invandring av arbetsmarknadsskäl kommer då inte att driva omkring vind för våg utan att kunna stödja en alternativ verklighetsuppfattning och mottagarna har då också fått redskap för att pröva om informationskomponenter som förefaller tala för invandring av arbetsmarknadsskäl ger rimligt belägg för påståenden om att vi behöver invandring av arbetsmarknadsskäl.

Om Sverigedemokraterna trots allt skulle vilja satsa på något sådant här utan att göra avkall på sitt nuvarande recept i alltför hög grad skulle man kanske kunna skänka pengar till en förening eller stiftelse som skulle pyssla med ekonomisk information om invandringen. Då skulle avsändaren av ett hushållsutskick av den typ jag efterfrågar bli en annan än SD. Samtidigt skulle SD ändå i hög grad kunna dra nytta av ett sådant här hushållsutskick. Är man rädd för att ändå förknippas negativt (ur nuvarande strategis synpunkt sett) med utskicken så skulle man kunna låta ansvarig utgivare för skriften i utskicken vara en person med ett jugoslaviskt eller grekiskt efternamn. Vederbörande skulle också kunna säga att alla som väl fått sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd rent krasst gynnas av om man inte fyller på med mer människor hela tiden, oavsett om man själv varit lönsam för det svenska samhället eller inte. Just det sistnämnda tror jag också är den typ av Alexanderhugg som behövs för att befria SD från det här upplevda tvånget att säga att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam. Det är också väldigt synd att Åkesson redan deklarerat att han anser att arbetskraftsinvandringen på 60-talet var lönsam. Men han kunde ju förstås säga att han ändrat sig efter att ha fått höra argument mot denna uppfattning från en jugge som själv arbetskraftsinvandrade på 60-talet.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3064

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum