Partiledardebatten: Vissa kom för billigt undan

Go down

Partiledardebatten: Vissa kom för billigt undan

Post  K. V. Pauker on Sun 6 Oct - 22:28

Igår, 2013-10-06, var det partiledardebatt i Agenda i SVT 2 kl 20.00.

Jag tycker att en del partiledare kom litet för billigt undan när det gäller överutbudet av arbetskraft. Man kom för billigt undan när man fick det till att Sverige behövde mer arbetskraft och därför gynnades ekonomiskt av invandringen. Någon hade kunnat påpeka att det strider mot all rimlig logik att vi har behöv av mer arbetskraft då vi samtidigt har en 3 ggr så hög arbetslöshet som på 80-talet. Att vi har en påtagligt lägre sysselsättningsgrad bland folk i arbetsför ålder är också något man hade kunnat påpeka.

Undrar om inte Jimmie Åkesson borde välja att bli vanlig riksdagsledamot framdeles. Speciellt om han tänkt vara pappaledig framdeles så verkar det vara en vettig idé.

En ny partiledare borde prioritera sin förmåga att göra invandringens kostnader och konsekvenserna av ett överutbud av arbetskraft tydliga för väljarna. Kunskaper i nationalekonomi, antingen sedan tidigare eller inhämtade i efterhand ger här ökad säkerhet. Partiledaren bör troligen också vara intresserad av ämnet eller alla fall lägga tillräckligt med tid på ämnet för att vara tillräckligt påläst. Min gissning är också att en partiledare bör avlastas merparten av allt organisatoriskt arbete för att kunna prioritera att vara påläst.

Jag vet inte vem som säkert skulle kunna göra ett bättre jobb än Åkesson när det gäller ovanstående. Men jag tror inte att Åkesson är den mest lämpade ledande sverigedemokraten när det gäller ovanstående.

Det Åkesson främst var bra på i debatten var att ge ett så rumsrent intryck som möjligt. Han ser sympatisk ut och är bra på att hitta formuleringar så att han inte trampar i klaveret när det gäller typiska rumsrenhetsfrågor. Åkessons synpunkt att studieresultaten sjunker när man får in fler elever från länder som "saknar studietradition" var i och för sig ett rätt skickligt drag eftersom det var svårt att angripa detta med att t ex säga "aha, du menar alltså att t ex somalier har lägre intelligens!". Detta skulle ju så att säga sannolikt bara hjälpa Åkesson eftersom han då skulle säga "nej, det menar jag absolut inte, orsaken är brist på studietradition". Den här typen av debattpoäng ger dock inte speciellt mycket. Väldigt många, speciellt äldre, anser att svarta människor har lägre intelligens. Den vanligaste slutsatsen av detta är dock att man därför bör vara extra snäll mot dem, ungefär som om man skall vara snäll mot barn. Man resonerar litet som Albert Schweitzer som predikade om den vite mannens ansvar för att hjälpa de färgade folken. Kopplingen mellan uppfattningen att svarta har lägre intelligens och vad som triggar väljarbeteendet är dock svag. Man kopplar inte ihop verklighetsuppfattningskomponenten "det är synd om de svarta eftersom de är mer korkade än mig" med "detta innebär indirekt mindre i plånboken för mig". Väljare kopplar generellt inte ihop olika komponenter till en logisk helhet. Man kan tro på två saker som innebär varandras motsats samtidigt. Man kan tro på att vi behöver mer arbetskraft utifrån, även okvalificerad arbetskraft, trots att vi har en hög arbetslöshet. Därför måste man påpeka sådana samband för flertalet väljare även om detta kanske kan förefalla självklart för en del. När det gäller just denna motsägelsefullhet är det också möjligt att förklara detta. Om man skall försöka sig på att förklara varför sämre skolresultat bland svarta elever ger sämre samhällsekonomi så är man ute på väldigt tunn is. Därför skulle jag bestämt avråda ifrån att ens försöka diskutera detta ämne med väljarna. Bättre då att säga "det finns många begåvningar som inte tas till vara bland somalierna" om man nu är tvungen att kommentera saken. Detta sänder bra vibbar till väljarna även om de själva är präglade av äldre tiders föreställningar om att det är synd om färgade eftersom de är mer korkade än vita.

Åter till arbetskraftsinvandringen. Helst bör man också ha stöd från någon slags auktoritet när man diskuterar samband typ "inget behov av mer arbetskraft om vi har arbetslöshet". Annars prövar inte den typiske väljaren inte frågeställningen på allvar. Kom ihåg att människans överlevnad genom århundraden och årtusenden gynnats av en förmåga att inte tänka alltför mycket själv, utan snarare av en ryggmärgsmässig reflex att anpassa sig till vad ledarhannen (eller en alternativ ledarhanne) med knölpåken och kontroll över födotilldelningen, och dess moderna motsvarigheter, förväntas vilja höra. De som tänkt för mycket själva och vars tungor råkat slinta har fått skallen inslagen eller motarbetats med mer civiliserade metoder. Därigenom har det naturliga urvalet skapat en mänsklighet med nästan obefintlig benägenhet att tänka själv i politiska sammanhang. Därför är det så pass vanligt att folk kan tro på två saker som står i direkt motsättning till varandra samtidigt. Därför måste man tydliggöra även väldigt enkla samband för väljarna, gärna med hjälp av någon auktoritativ källa, för att de skall reflektera över dessa.

K. V. Pauker

Poäng : 3038

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum